Consiliul Judetean Botosani

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

pcdata
Nr proiectConținut pe scurtInițiator proiectData înregistrării
8Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul BotoşaniPreședinte20.01.2020
7Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri BotoșaniPreședinte20.01.2020
6Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte16.01.2020
5Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte16.01.2020
4Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea funciară nr. 62057 –UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejatePreședinte16.01.2020
3Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi  din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte15.01.2020
2Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023Președinte14.01.2020
1Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorescu GheorghePreședinte14.01.2020

335 vizualizări, 8 astăzi

Print Friendly, PDF & Email
Data ultimei actualizări:
Dimensiune font