| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Vicepreședinte cu atribuții de președinte, Gheorghe Sorescu
Marți ora 9-11 camera 108-108b tel. 511280
Vicepreședinte Vasile Cristian Achiței
Miercuri ora 9-11 camera 104-106 tel. 511853
Secretar al Județului Marcel-Stelică Bejenariu
Joi ora 10-12 camera 103 tel. 531635
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro


Consiliul Judetean
  Sedinta de constituire a CJ - 20.06.2012
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte finantate prin POR 2007-2013
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Comunicate de presă
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
27.05.2016 09:56
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 399833

 

  Raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean pe anul 2015  
 

Aici puteți vizualiza Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Botoșani pe anul 2015, adus la cunoștință consilierilor județeni la ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 26 mai 2016. 

 
     

  Comunicate de presă  
  Aici pot fi vizualizate comunicatele de presă emise de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Finanțări  
 

Aici pot fi vizualizate informații despre diferite finanțări.

 
     

  Licitații  
  Aici pot fi vizualizate informații despre licitațiile desfășurate la Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Concurs proiecte tineret 2016, sesiunea II - rezultate finale  
  Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret  pentru anul 2016, sesiunea a II-a - rezultate finale.(detalii).   
     

  Concurs de promovare la Consiliul Județean  
 

Consiliul Județean Botoșani organizează la sediul din Piața Revoluției 1-3, în data de 7 iunie 2016, ora 10, examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru personalul contractual încadrat în aparatul de specialitate, după cum urmează:
I. Direcția Administrarea patrimoniului - Serviciul administrativ, protocol, pază, protecția muncii, PSI - Inspector de specialitate, grad profesional I - 1 post.
Conținutul dosarului de înscriere, precizările privind modul de notare precum și bibliografia le găsiți aici.
Orice relații suplimentare pot fi obținute la serviciul organizare, salarizare, resurse umane, camera 310.

 
     

  Concurs proiecte tineret 2016, sesiunea II - selecție și evaluare  
  Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret  pentru anul 2016, sesiunea a II-a.(detalii).   
     

  Evaluarea managerilor de la cultură pt.toată perioada de management  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul evaluării finale pentru întreaga perioadă de management, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Rapoartele de activitate pentru evaluarea finală ale managerilor instituțiilor publice de cultură:
- Cornelia Viziteu - Biblioteca Județeană Botoșani
- Dan Doboși - Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor
- Liviu Andronic - Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani
- Miluță Jîjîie - Memorial Ipotești
 

 
     

  AFIR primește cereri pentru finanțarea proiectelor  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește, începând din 28 aprilie 2016, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.(detalii)  
     

  Concurs proiecte pentru tineret 2016 - sesiunea a II-a  
  Aici pot fi vizualizate informatiile despre Concursul de proiecte pentru tineret 2016, sesiunea a II-a.(detalii).

Anexăm Regulamentul, Modificarea la RegulamentCererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

 

 
     

  Oportunități de afaceri in Austria  
 

Noutăți economice din Austria, oportunități de afaceri, evenimente și publicații. Portalul oficial al economiei austriece: http://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html.

 
     

  Concurs proiecte pentru tineret 2016 - rezultate finale  
  Rezultatele finale, după termenul de depunere a contestațiilor, a selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)  
     

  Concurs proiecte pentru tineret 2016 - selecție și evaluare  
 

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)

 

 
     

  Rezultatul final la evaluarea managerilor de la cultură pe 2015  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării anuale, pentru anul 2015, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Rapoartele de activitate pentru anul 2015 ale managerilor instituțiilor publice de cultură
- Cornelia Viziteu - Biblioteca Județeană Botoșani
- Dan Doboși - Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor
- Aurel Melniciuc - Muzeul Județean Botoșani
- Liviu Andronic - Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani
- Miluță Jîjîie - Memorial Ipotești
 

 
     

  Programul Operațional Regional 2014-2020 - TURISM  
 

Obiectiv general - creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilarea progresului tehnologic.(detalii)
Versiunea integrală poate fi consultată pe
www.inforegio.ro și www.inforegionordest.ro

 
     

  Vorona - sat cultural al României 2016  
 

ROMÂNIA are 23 de SATE CULTURALE.
Pentru a primi titlul de SAT CULTURAL AL ROMÂNIEI 2016 comunele candidate au depus candidatura, au trecut de etapa de preselecție si au prezentat în fața juriului programele culturale (minim 5 evenimente care se vor derula în acest an). Juriul format din specialiști a acordat punctaje cuprinse intre 80 – 100 puncte comunelor finaliste.
Cele 23 de SATE CULTURALE ALE ROMÂNIEI sunt:(detalii)

 
     

  Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pe 2016  
 

* Rezultate finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016, în urma soluționării contestațiilor.(detalii).
* Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2016, la întâlnirea Comisiei de contestație a evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).

* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).
* Consiliul Județean Botoșani a aprobat prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016 Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2016 și Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non-profit de interes județean. (
detalii).
Anunțul privind acordarea de finanțări nerambursabile pe domeniile cultură, educație, sport, poate fi vizualizat aici.
Programul sesiunii de acordare de finanțări nerambursabile poate fi vizualizat aici.
Documentația va fi depusă în plic închis la Registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până luni 11.04.2016, ora 16.00. Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.
Anexele în format needitabil (Anexa 4A, 4B, 5, 7, 10) se vor lista și apoi se vor completa de mână.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 10

Anexa 13

Anexa 14

 

 
     

  Concursul de proiecte pentru tineret 2016  
 

Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄 Concursul de proiecte pentru tineret 2016”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2016”.

 

Calendarul concursului:
7 martie - publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte
7-14 martie – convocarea și consultarea ONG-urilor
15-22 martie – depunere proiecte
23-29 martie - evaluare
30 martie – afișare rezultate
31 martie-01 aprilie – depunere contestații
4 aprilie – afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 7:30- 16:00 și vineri între orele 7:30- 13:30 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
- Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
- Titlul proiectului;
- "Concursulde proiecte pentru tineret".

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

 

 
     

  Raport pe 2015 privind finanțările nerambursabile din fondurile CJ  
 

Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe anul 2015, pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii)

 
     

  Anunț publicat de ANFP - concurs Arhitect Șef la CJ Botoșani  
  Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al județului Botoșani. Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data de 22 martie 2016, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G.nr. 1173/2008.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și la nr. de telefon: 0374.112.726.(detalii)
 
     

  Piețe, târguri și evenimente din județele țării, în 2016  
 

În scopul unei bune colaborări între serviciile administrației publice județene, precum și pentru informarea dumneavoastră, a populației și a agenților economici interesați, prezentăm aici  „Calendarul piețelor, târgurilor și evenimentelor” organizate în anul 2016, la nivelul județelor din România.

 
     

  Parteneriate transfrontaliere cu raionul Rezina - Moldova  
 

Directorul gimnaziului Păpăuți din raionul Rezina, Republica Moldova, domnul Ion Mihalache este interesat să încheie parteneriate sau proiecte educaționale transfrontaliere între județul Botoșani și Republica Moldova. Pentru detalii suplimentare puteți suna la numerele de telefon : tel. Mobil : +373.068291730 sau tel. Fix: +373.025477346.

 
     

  Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2016  
 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani prezintă proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2016. (detalii)

 
     

  Informare - selecție operatori calculator la secțiile de votare  
 

Material de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare:
1.
Material de informare.(detalii).
2. Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator.(detalii). 
3. HOTĂRÂRE nr. 9 din 28 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.(detalii).

 
     

  Reforma în domeniul sănătății - declarații legături de rudenie  
  Declarații date pe proprie răspundere de către șefii de secții, șefii de laboratoare și șefii de servicii medicale, care fac publice legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusive cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc, conform art.184, alin.(9) și alin. 9(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" (detalii)
 
     

  Noua legislație în comerțul cu produse agricole  
 

Vă comunicam unele aspecte generale și particulare care vizează acțiunile autorităților publice locale în aplicarea prevederilor legislației care reglementează regimul de comercializarea produselor din sectorul agricol, de către fermieri persoane fizice.
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794/31.10.2014. Potrivit acestui act normativ, comercializarea produselor din sectorul agricol de către fermieri personae fizice, se face num
ai pe baza Atestatului de producător și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.(detalii) 

 
     

  Strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2014-2020  
 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.03.2014, a aprobat Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani, 2014-2020.(detalii)

 
     

  Anunț public - Raport de mediu la Sistemul de alimentare cu apă  
 

Consiliul Județean Botoșani, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "Sistem de alimentare cu apă pentru localități din zona de nord a județului Botoșani", propus a fi amplasat în următoarele unități administrative(detalii)

 
     

  Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020  
 

ADR Nord-Est a publicat vineri, 2 noiembrie 2012, anunțul privind selecția partenerilor in vederea participării ca membri in cadrul Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, organizat si coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Regionala Nord-Est.(detalii).

 
     

  Codul etic de conduită pentru personalul Consiliului Județean  
 

Codul etic de conduită pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Botoșani a fost aprobat prin Dispoziția nr. 155 din data de 24.07.2012 a președintelui Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

 
     

  Regulament organizare și funcționare a aparatului de specialitate al CJB  
 

Prezentăm Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea nr. 73 din 26 iunie 2013.
Conținutul Regulamentului poate fi vizualizat aici.

 
     

  Regulament consolidat servicii apă și canal - județul Botoșani  
 

Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoșani a aprobat, prin Hotărârea nr. 9 din 01.02.2010, Regulamentul consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani. (detalii...)

 
     

  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani  
 

Contract de asociere pentru implementarea proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani" (proiect), anexe, hotărâre de aprobare.(detalii)

 
     

  Declarații de avere și de interese  
 

- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani, ale consilierilor județeni și salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, conform Legii 176/2010.
- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani și ale consilierilor județeni din legislatura 2008-2012, conform Legii 176/2010.
- Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese (noiembrie 2010 - ediția a II-a)
- Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese (2011)

- Declarații de avere și interese (arhiva).

 
     

  Publicații ale Instituției Arhitectului Șef  
 

Aici pot fi vizualizate publicațiile emise de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean Botoșani.

 
     

  Situația împrumuturilor contractate/garantate de CJ Botoșani  
  În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.9/2007 prezentăm Situația împrumuturilor contractate/garantate de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Informații conform art. 76(1) din Legea nr. 273/2006  
  În conformitate cu prevederile art. 761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani publică următoarele documente și informații, atât pe pagina proprie, cât și pe pagina Ministerului Administrației și Internelor.(detalii)  
     

  Rapoarte semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor  
 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, "cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate în numele semnatarilor", iar "autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii".
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2015) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2015) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2014) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2014) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2013) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2013) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2012) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2012) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2011) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2011) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2010) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2010) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2009) (detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Federatia Autoritatilor Locale

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -