| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri :  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi : orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți : orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280

Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte finantate prin POR 2007-2013
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Comunicate de presă
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
23.10.2016 11:27
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 417470

 

  Proiecte de Hotărâri  
 

Aici se pot consulta Proiectele de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 27 octombrie 2016, ora 10.00.

 
     

  Comunicate de presă  
  Aici pot fi vizualizate comunicatele de presă emise de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Finanțări  
 

Aici pot fi vizualizate informații despre diferite finanțări.

 
     

  Licitații  
  Aici pot fi vizualizate informații despre licitațiile desfășurate la Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Concurs pt. funcție contractuală la Cabinet vicepreședinte CJ  
 

Consiliul Județean Botoșani organizează în ziua de 4 noiembrie 2016, orele 9,00 la sediul din Piața Revoluției nr.1-3, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe durată determinată: Consilier, gradul profesional II, la cabinetul Vicepresedintelui Consiliului Județean Botoșani.
Condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere și bibliografia le găsiți aici.
Orice relații suplimentare pot fi obținute la camera 310 și telefonic la nr. 0231/514712, interior 3101.

 
     

  Concurs pt. funcție contractuală la Direcția Arhitect șef - Interviul  
 

Rezultatul înregistrat în urma probei interviu la concursul organizat în perioada 17-20 cctombrie 2016 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, consilier, grad profesional I A (1 post), din cadrul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Arhitect Șef - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului.

 
     

  Proiecte în dezbatere publică  
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Consiliul Județean Botoșani prezintă în continuare:
1.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licen
țelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2017;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Popular㠄Rapsozii Boto
șanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2017;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Jude
țean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2017;
4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Jude
țean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 2017;
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipote
ști - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2017;
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani, pentru anul 2017;
7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Jude
țeană Botoșani, pentru anul 2017.
Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fi depuse în scris la Registratura Consiliului Jude
țean Botoșani (camera nr. 5), până la data de 01.11.2016.(detalii)

 
     

  Concurs pt. funcție contractuală la Direcția Arhitect șef - proba scrisă  
 

Rezultatul înregistrat în urma probei scrise la concursul organizat în perioada 17-20 cctombrie 2016 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, consilier, grad profesional I A (1 post), din cadrul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Arhitect Șef - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului.

 
     

  AFIR-Prelungire sesiune proiecte prin submăsurile 9.1 și 9.1a  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” si 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 până la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00.(detalii)  
     

  Calendar orientativ Axa prioritară 4 din POR 2014-2020  
 

Calendar orientativ Axa prioritară 4 din POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile:
Ca urmare a evenimentului "Orașul meu in Europa noastră", organizat de Comisia Europeană la București, Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a transmis calendarul orientativ privind Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - POR 2014 - 2020, după cum urmează:
Documente strategice:
-Lansare de apel depunere Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) - Octombrie 2016;
-Termen limita de depunere SIDU si PMUD - Iulie 2017;
-Termen limita de depunere a Documentului Justificativ finanțare din FESI - Decembrie 2017.
Proiecte:
-Lansare in consultare publica a Ghidurilor specifice priorităților de investiție aferente - Noiembrie 2016;
-Lansare apeluri de proiecte specifice priorităților de investiții - Ianuarie 2017;
-Termen limita de depunere a proiectelor - Decembrie 2018.
Începutul anului 2020 - evaluarea performantei utilizării fondurilor pentru fiecare municipiu reședința de județ, utilizând ca reper sfârșitul anului 2019;
În cursul anului 2020 - redeschidere apeluri de proiecte pe prioritățile de investiție aferente Axei prioritate 4, in funcție de sumele ramase disponibile.

 
     

  AFIR:data limita pentru cereri de finanțarea proiectelor-31.10.2016  
  Aproximativ 61 de milioane de euro mai sunt disponibili prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru a finanța proiecte de investiții din domeniul procesării produselor agricole. Fondurile europene nerambursabile pot fi accesate prin intermediul submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” din Programul National de Dezvoltare Rurală 2014- 2020(PNDR 2020). Data limită până la care AFIR primește proiecte prin submăsura 4.2 este de 31 octombrie 2016, ora 16.00. Proiectele se depun on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info  
     

  Anunț public al ministerului MCSI pentru proiectul Ro-NET  
 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel național care nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.(detalii)

 
     

  Concurs manager la Memorialul Ipotești  
 

Consiliul Județean Botoșani organizează la sediul din Piața Revoluției 1-3, concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu".
-Condițiile de înscriere, condițiile de participare, calendarul concursului și bibliografia se găsesc
aici.
-Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu" se găsește aici.
-Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management se găsește aici.
Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate, de la Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.
Alte informații suplimentare pot fi obținute la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Consiliului Județean Botoșani, telefon nr. 0231/514712, interior 3031.

 
     

  Asociația OvidiuRO-modificari Norme metodologice Legea 248/2015  
  Asociația OvidiuRo aduce la cunoștință publicarea unor modificări importante în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului 15/2016.(detalii)  
     

  Modificarea ROF pt.contestațiile la proiectele finanțate prin PNDR 2020  
 

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014 – 2020 a fost modificat de către Autoritatea de Management  pentru PNDR împreună cu Agenția pentru Finanțare Investițiilor Rurale(AFIR). Aici vedeți modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare.

 
     

  Ghid de antreprenoriat  
 

SC Indice Consulting and Management Srl, companie specializatã în oferirea de consultanțã în evaluarea, gestionarea de bugete și management al proiectelor cofinanțate precum și furnizor de formare și consiliere profesionalã, a implementat proiectul „Egalitate de șanse pe piața muncii –Egal”. Rolul direct al companiei a fost acela de a organiza și  derula acțiuni în vederea dezvoltãrii antreprenoriatului. Aici puteți gãsi ghidul de antreprenoriat care a stat la baza derulãrii activitãților specifice.

 
     

  AFIR va primi solicitări de finanțare pentru crearea grupurilor de pro ...  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță deschiderea în data de 12 iulie 2016 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare a proiectelor de investiții prin intermediul măsurilor 9.1 „Înființarea grupurilor  de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul PNDR 2020. Sesiunea de depunere va avea loc în perioada 12 iulie, ora 9:00 – 11 octombrie, ora 16:00. Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare pentru înființarea grupurilor de producători este cea on-line, pentru mai multe informații și depunerea de cereri de finanțare accesați pagina de internet www.afir.info  
     

  Platformă online gratuită destinată IMM-urilor  
 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională anunță existența platformei „Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor”, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platform ce oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor. Pentru relații suplimentare vă rugăm să contactați Managerul de Proiect, domnul Decebal Popescu, la adresa de e-mail: decebal.popescu@msinf.ro. Aici găsiți atașată anexa cu aplicațiile destinate IMM-urilor.

 

 
     

  Concurs pentru manager la sanatoriul Podriga  
  Consiliul de administrație al Sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1082/2010, pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică. Concursul se va desfășura la sediul unității, în loc. Podriga, com. Drăgușeni, jud. Botoșani, la data 06.07.2016, ora 10.
Condițiile de participare, etapele concursului, conținutul dosarului de înscriere, tematica și bibliografia le găsiți aici.
Relații suplimentare pot fi obținute la sediul unității, tel. 0231/541.211, persoană de contact - Șef birou RUNOS - Juridic, ec. Hrăniciuc Valerică.
 
     

  Județul Botoșani - Harta de hazard și risc la inundații  
  Scenariul cu probabilitate medie - pentru debite maxime  cu probabilitate de depasire 1% - respectiv inundatii care se pot produce o data la 100 ani (harta arhivata în format rar: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Plansa II site.rar)
Pentru alte scenarii de inundabilitate
(conform Directivei 2007/60/CE) se poate consulta site-ul Administrației Naționale Apele Române: Hărți de hazard și risc la inundații.
 
     

  Concurs proiecte tineret 2016, sesiunea II - rezultate finale  
  Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret  pentru anul 2016, sesiunea a II-a - rezultate finale.(detalii).   
     

  Concurs proiecte tineret 2016, sesiunea II - selecție și evaluare  
  Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret  pentru anul 2016, sesiunea a II-a.(detalii).   
     

  Evaluarea managerilor de la cultură pt.toată perioada de management  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul evaluării finale pentru întreaga perioadă de management, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Rapoartele de activitate pentru evaluarea finală ale managerilor instituțiilor publice de cultură:
- Cornelia Viziteu - Biblioteca Județeană Botoșani
- Dan Doboși - Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor
- Liviu Andronic - Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani
- Miluță Jîjîie - Memorial Ipotești
 

 
     

  AFIR primește cereri pentru finanțarea proiectelor  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește, începând din 28 aprilie 2016, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.(detalii)  
     

  Concurs proiecte pentru tineret 2016 - sesiunea a II-a  
  Aici pot fi vizualizate informatiile despre Concursul de proiecte pentru tineret 2016, sesiunea a II-a.(detalii).

Anexăm Regulamentul, Modificarea la RegulamentCererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

 

 
     

  Oportunități de afaceri in Austria  
 

Noutăți economice din Austria, oportunități de afaceri, evenimente și publicații. Portalul oficial al economiei austriece: http://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html.

 
     

  Concurs proiecte pentru tineret 2016 - rezultate finale  
  Rezultatele finale, după termenul de depunere a contestațiilor, a selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)  
     

  Concurs proiecte pentru tineret 2016 - selecție și evaluare  
 

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)

 

 
     

  Rezultatul final la evaluarea managerilor de la cultură pe 2015  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării anuale, pentru anul 2015, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Rapoartele de activitate pentru anul 2015 ale managerilor instituțiilor publice de cultură
- Cornelia Viziteu - Biblioteca Județeană Botoșani
- Dan Doboși - Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor
- Aurel Melniciuc - Muzeul Județean Botoșani
- Liviu Andronic - Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani
- Miluță Jîjîie - Memorial Ipotești
 

 
     

  Programul Operațional Regional 2014-2020 - TURISM  
 

Obiectiv general - creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilarea progresului tehnologic.(detalii)
Versiunea integrală poate fi consultată pe
www.inforegio.ro și www.inforegionordest.ro

 
     

  Vorona - sat cultural al României 2016  
 

ROMÂNIA are 23 de SATE CULTURALE.
Pentru a primi titlul de SAT CULTURAL AL ROMÂNIEI 2016 comunele candidate au depus candidatura, au trecut de etapa de preselecție si au prezentat în fața juriului programele culturale (minim 5 evenimente care se vor derula în acest an). Juriul format din specialiști a acordat punctaje cuprinse intre 80 – 100 puncte comunelor finaliste.
Cele 23 de SATE CULTURALE ALE ROMÂNIEI sunt:(detalii)

 
     

  Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pe 2016  
 

* Rezultate finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016, în urma soluționării contestațiilor.(detalii).
* Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2016, la întâlnirea Comisiei de contestație a evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).

* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).
* Consiliul Județean Botoșani a aprobat prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016 Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2016 și Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non-profit de interes județean. (
detalii).
Anunțul privind acordarea de finanțări nerambursabile pe domeniile cultură, educație, sport, poate fi vizualizat aici.
Programul sesiunii de acordare de finanțări nerambursabile poate fi vizualizat aici.
Documentația va fi depusă în plic închis la Registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până luni 11.04.2016, ora 16.00. Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.
Anexele în format needitabil (Anexa 4A, 4B, 5, 7, 10) se vor lista și apoi se vor completa de mână.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 10

Anexa 13

Anexa 14

 

 
     

  Concursul de proiecte pentru tineret 2016  
 

Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄 Concursul de proiecte pentru tineret 2016”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2016”.

 

Calendarul concursului:
7 martie - publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte
7-14 martie – convocarea și consultarea ONG-urilor
15-22 martie – depunere proiecte
23-29 martie - evaluare
30 martie – afișare rezultate
31 martie-01 aprilie – depunere contestații
4 aprilie – afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 7:30- 16:00 și vineri între orele 7:30- 13:30 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
- Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
- Titlul proiectului;
- "Concursulde proiecte pentru tineret".

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

 

 
     

  Raport pe 2015 privind finanțările nerambursabile din fondurile CJ  
 

Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe anul 2015, pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii)

 
     

  Anunț publicat de ANFP - concurs Arhitect Șef la CJ Botoșani  
  Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al județului Botoșani. Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data de 22 martie 2016, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G.nr. 1173/2008.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și la nr. de telefon: 0374.112.726.(detalii)
 
     

  Piețe, târguri și evenimente din județele țării, în 2016  
 

În scopul unei bune colaborări între serviciile administrației publice județene, precum și pentru informarea dumneavoastră, a populației și a agenților economici interesați, prezentăm aici  „Calendarul piețelor, târgurilor și evenimentelor” organizate în anul 2016, la nivelul județelor din România.

 
     

  Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2016  
 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani prezintă proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2016. (detalii)

 
     

  Informare - selecție operatori calculator la secțiile de votare  
 

Material de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare:
1.
Material de informare.(detalii).
2. Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator.(detalii). 
3. HOTĂRÂRE nr. 9 din 28 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.(detalii).

 
     

  Reforma în domeniul sănătății - declarații legături de rudenie  
  Declarații date pe proprie răspundere de către șefii de secții, șefii de laboratoare și șefii de servicii medicale, care fac publice legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusive cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc, conform art.184, alin.(9) și alin. 9(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" (detalii)
 
     

  Noua legislație în comerțul cu produse agricole  
 

Vă comunicam unele aspecte generale și particulare care vizează acțiunile autorităților publice locale în aplicarea prevederilor legislației care reglementează regimul de comercializarea produselor din sectorul agricol, de către fermieri persoane fizice.
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794/31.10.2014. Potrivit acestui act normativ, comercializarea produselor din sectorul agricol de către fermieri personae fizice, se face num
ai pe baza Atestatului de producător și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.(detalii) 

 
     

  Strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2014-2020  
 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.03.2014, a aprobat Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani, 2014-2020.(detalii)

 
     

  Anunț public - Raport de mediu la Sistemul de alimentare cu apă  
 

Consiliul Județean Botoșani, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "Sistem de alimentare cu apă pentru localități din zona de nord a județului Botoșani", propus a fi amplasat în următoarele unități administrative(detalii)

 
     

  Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020  
 

ADR Nord-Est a publicat vineri, 2 noiembrie 2012, anunțul privind selecția partenerilor in vederea participării ca membri in cadrul Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, organizat si coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Regionala Nord-Est.(detalii).

 
     

  Codul etic de conduită pentru personalul Consiliului Județean  
 

Codul etic de conduită pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Botoșani a fost aprobat prin Dispoziția nr. 155 din data de 24.07.2012 a președintelui Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

 
     

  Regulament organizare și funcționare a aparatului de specialitate al CJB  
 

Prezentăm Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea nr. 73 din 26 iunie 2013.
Conținutul Regulamentului poate fi vizualizat aici.

 
     

  Regulament consolidat servicii apă și canal - județul Botoșani  
 

Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA" Botoșani a aprobat, prin Hotărârea nr. 9 din 01.02.2010, Regulamentul consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani. (detalii...)

 
     

  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani  
 

Contract de asociere pentru implementarea proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani" (proiect), anexe, hotărâre de aprobare.(detalii)

 
     

  Declarații de avere și de interese  
 

- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani, ale consilierilor județeni și salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, conform Legii 176/2010.
- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani și ale consilierilor județeni din legislatura 2012-2016, conform Legii 176/2010.
- Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese (noiembrie 2010 - ediția a II-a)
- Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese (2011)

- Declarații de avere și interese (arhiva).

 
     

  Publicații ale Instituției Arhitectului Șef  
 

Aici pot fi vizualizate publicațiile emise de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean Botoșani.

 
     

  Situația împrumuturilor contractate/garantate de CJ Botoșani  
  În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.9/2007 prezentăm Situația împrumuturilor contractate/garantate de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Informații conform art. 76(1) din Legea nr. 273/2006  
  În conformitate cu prevederile art. 761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani publică următoarele documente și informații, atât pe pagina proprie, cât și pe pagina Ministerului Administrației și Internelor.(detalii)  
     

  Rapoarte semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor  
 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, "cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate în numele semnatarilor", iar "autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii".
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2016) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2015) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2015) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2014) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2014) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2013) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2013) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2012) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2012) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2011) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2011) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2010) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2010) (detalii) 
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2009) (detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -