| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte finantate prin POR 2007-2013
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Comunicate de presă
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
21.08.2017 13:33
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 454142

 

  Comunicate de presă  
  Aici pot fi vizualizate comunicatele de presă emise de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Finanțări  
 

Aici pot fi vizualizate informații despre diferite finanțări.

 
     

  Licitații  
  Aici pot fi vizualizate informații despre licitațiile desfășurate la Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Aplicarea ștampilei nu mai este necesară  
  Aplicarea ștampilei nu mai este necesară pentru înscrisurile depuse de entități private în cadrul POR 2014-2020:
 Guvernul României a modificat, prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale.
În vederea aplicării acestor prevederi, Autoritatea de Management pentru POR aduce la cunoștință că:
 Începând cu data de 31.07.2017, procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 se va desfășura în conformitate cu Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 49/2017, care prevede următoarele:
 Art VII (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridica nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.
 
     

  Promovarea afacerilor bazate pe TIC în județul Botoșani  
  Consiliul Județean Botoșani în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest și Clusterul Regional Inovativ Euronest IT&C Hub, vă invită să participați la evenimentul „Promovarea oportunităților de afaceri bazate pe TIC în județul Botoșani”, ce va avea loc în data de 3 august 2017, la Palatul Administrativ Botoșani, Sala Nicolae Iorga, începând cu ora 11:00.  
     

  Universitatea A.I.Cuza Iași organizează admitere la programe de master  
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 17 - 21 iulie 2017 admiterea la programe interdisciplinare de master care se adresează în special absolvenților cu licențe în  economie, afaceri internaționale, științe politice, studii europene și relații internaționale, administrație publică, istorie, drept, geografie, dar pot fi urmate de toți absolvenții  interesați de domeniu, indiferent de specializarea absolvită. Mai multe informații sunt diponibile accesând link-ul următor: http://cse.uaic.ro/admitere/index.htm  
     

  Biblioteca județeană - BiblioVacanța 2017 la Start  
  Biblioteca Județean „Mihai Eminescu” Botoșani vă invită în acesta vară să vă înscrieți la cursurile gratuite de: engleza, franceza, germana, lecturi publice, inițiere in IT pentru copii și seniori, șah, „Colecții - Colecționari”, Matematică, Marketing educațional, Clubul epigramiștilor, Public Speaking, Educație pentru sănătate. Pentru toate cursurile din Biblio - Vacanța 2017 înscrierile continuă si după startul proiectului, programat pe data de 10 iulie, direct la cursul preferat.  
     

  Asociația OvidiuRo - lansarea proiectului Hai la grădiniță!  
 

Ne face plăcere să vă informăm că Asociația OvidiuRo a lansat luna aceasta proiectul Hai la grădiniță!, ce are ca obiectiv încurajarea și susținerea școlilor din zonele defavorizate în vederea înscrierii la grădiniță a tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani care provin din familii sărace.(detalii)

 
     

  Concursul de proiecte pentru tineret 2017 - rezultate finale  
 

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2017.(detalii)

 
     

  Examen de promovare în grad profesional la Consiliul Județean  
 

Rezultate finale pentru examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în date de 27 iunie 2017 le găsiți aici.

Rezultate probă scrisă pentru examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în date de 27 iunie 2017 le găsiți aici.

Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare în gradul imediat superior organizat în date de 27 iunie 2017 le găsiți aici.

Consiliul Județean Botoșani organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru personalul contractual încadrat în aparatul de specialitate, după cum urmează:
DIRECȚIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI - Serviciul administrativ, protocol, pază, protecția muncii, P.S.I.
Funcțiile contractuale pentru care se organizează examen:
Inspector de specialitate, grad profesional I A - 2 posturi
Examenul se desfășoară la sediul Consiliului Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, municipiul Botoșani, în data de 27 iunie 2017, ora 10,00.
Conținutul dosarului de înscriere, modul de notare, bibliografia și alte informații le găsiți aici.
Orice relații suplimentare pot fi obținute la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, camera 310.

 
     

  Lansare de carte la Biblioteca Județeană  
 

Scriitoarea Maria Baciu își lansează cel mai nou volum la Biblioteca Județeană Botoșani.(detalii)

 
     

  AFIR - Ghid consultativ pentru investiții în infrastructura de irigații  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, componenta pentru infrastructura de irigații finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). Ghidul solicitantului în versiune consultativă este publicat pe pagina de internet a AFIR – www.afir.info – la secțiunea Dezbatere publică. Toți cei interesați pot transmite observații și propuneri de modificare a Ghidului solicitantului pentru sM 4.3 – componenta Infrastructură de irigații pe adresa de e-mail consultare@afir.info în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul AFIR (respectiv 11 mai 2017).(detalii)  
     

  Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pe 2017  
  Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005
Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2017
* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2017
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2017
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele se depun, în plic închis, la registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până marți, 06.06.2017, ora 16.30.
Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 10

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

 
     

  Concursul de proiecte pentru tineret 2017  
   Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄 Concursul de proiecte pentru tineret 2017”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2017”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2017:
02 – 05 mai    - convocarea și consultarea ONG-urilor
05 mai           - publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte;
15 – 22 mai    - depunere proiecte
23 – 30 mai    - evaluare
31 mai           - afișare rezultate
06 - 07 iunie   - depunere contestații
09 iunie          - afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00- 16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
a) Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
b)
Titlul proiectului;
c) "Concursul de proiecte pentru tineret".

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cererea de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

 

 
     

  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO  
 

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public:
Referitor la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva statului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor europene a stabilit măsurile necesare în sarcina consiliilor județene și a consiliilor locale, respectiv următoarele obligații:
-de a disemina către consiliile locale principiile ce derivă din jurisprudența CEDO și lista cuprinzând descrierea cauzelor CEDO
-de a afișa pe pagina proprie de internet principiile ce derivă din jurisprudența CEDO
-de a include în programele de formare profesională a persoanelor care au competențe  în domeniul executării hotărârilor judecătorești, informații legate de jurisprudența CEDO în domeniu.(detalii)
Menționăm că memorandumul, principiile și lista cauzelor CEDO pot fi descărcate de pe site-ul
http://dpfbl.mdrap.ro/noutati.html .

 
     

  Concurs pentru șofer la Consiliul Județean - rezultat final  
 

Rezultatele finale la concursul organizat în perioada 11-18 aprilie 2017 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de șofer, treapta profesională I la Serviciul Administrativ, Protocol, Pază, Protecția muncii, PSI din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului.

 
     

  Căutare de parteneri - Agenția de Dezvoltare Regională Bulgaria  
  Căutare de parteneri venită din partea Agenției de Dezvoltare Regională Bulgaria. Parteneriate Public-Private în domeniul dezvoltării regionale.(detalii)  
     

  Concurs pentru șofer la Consiliul Județean - interviul  
  Rezultatele înregistrate în urma susținerii probei interviu în data de 13.04.2017, ora 10.30 la concursul organizat în perioada 11-18 aprilie 2017 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de șofer, treapta profesională I la Serviciul Administrativ, Protocol, Pază, Protecția muncii, PSI din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului.  
     

  Concurs pentru șofer la Consiliul Județean - proba practica  
  Rezultatele înregistrate în urma susținerii probei practice în data de 13.04.2017, ora 9.00 la concursul organizat în perioada 11-18 aprilie 2017 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de șofer, treapta profesională I la Serviciul Administrativ, Protocol, Pază, Protecția muncii, PSI din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului.  
     

  Concurs pentru șofer la Consiliul Județean - proba scrisă  
  Rezultatele înregistrate în urma susținerii probei scrise în data de 11.04.2017, ora 9.00 la concursul organizat în perioada 11-18 aprilie 2017 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de șofer, treapta profesională I la Serviciul Administrativ, Protocol, Pază, Protecția muncii, PSI din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului.  
     

  Concurs pentru șofer la Consiliul Județean - selecție dosare  
  Rezultatele înregistrate în urma selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat în perioada 11-18 aprilie 2017 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de șofer, treapta profesională I la Serviciul Administrativ, Protocol, Pază, Protecția muncii, PSI din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului.  
     

  Rezultatul final la evaluarea managerilor de la cultură pe 2016  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării anuale, pentru anul 2016, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.

 
     

  Concurs pentru șofer la Consiliul Județean  
  Consiliul Județean Botoșani organizează la sediul din Piața Revoluției nr. 1-3 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe durată nedeterminată de șofer, treapta profesională I la Serviciul Administrativ, Protocol, Pază, Protecția muncii, PSI din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului. Condițiile de ocupare a funcției, conținutul dosarului de înscriere, bibliografia și alte informații le găsiți aici
Informații suplimentare și bibliografia pot fi obținute la camera 309 și telefonic la nr. 0231/514712, interior 3091
.
 
     

  Șotron Doi, semn de primăvară de la OvidiuRo  
 

Luna martie ne aduce primăvara și tot alaiul ei. Ne alăturăm și noi cu modulul Șotron Doi 2017 - program pentru copiii de doi ani sau pentru cei mai mari, care din diverse motive nu au descoperit încă grădinița. Ca în fiecare an, în perioada martie - iunie, profesorii sunt invitați să organizeze sesiuni săptămânale prin care cei mici și părinții lor se familiarizează cu mediul structurat de învățare din acest loc minunat.(detalii)

 
     

  Dezbatere publică-completarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020  
 

Dezbatere publică privind completarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani 2014-2020
În exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, Consiliul Județean Botoșani adoptă strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.
Strategia de dezvoltare economico- socială a județului Botoșani este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic, în funcție de documentele de programare și finanțare, precum și de prioritizarea nevoilor comunității.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația public㠖 republicată, propunem completarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Botoșani 2014-2020 (aprobată prin HCJ nr.43/27.03.2014), astfel:
-Introducerea la Capitolul 3 –Prezentarea generală a județului Botoșani, Subcapitolul 3.9 Analiza socio-economică, a unui nou punct 3.9.3 Eficiență energetică și resurse regenerabile;
-Completarea cu o listă de proiecte suplimentare, urmare a propunerilor primite, conform tabelului anexat.(
detalii)
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pot fi transmise la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1-3, camera 5 parter, sau la adresa de e-mail consiliu@cjbotosani.ro

 
     

  Proiect de buget pe anul 2017  
 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani prezintă proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2017 (detalii...)

 
     

  Reforma în domeniul sănătății - declarații legături de rudenie  
  Declarații date pe proprie răspundere de către șefii de secții, șefii de laboratoare și șefii de servicii medicale, care fac publice legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusive cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc, conform art.184, alin.(9) și alin. 9(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2017 (
detalii)
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2016 (
detalii)
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2015 (
detalii)
 
     

  Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție  
  Consiliul Județean Botoșani organizează la sediu concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în aparatul de specialitate, astfel:
I. Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul achiziții publice
     Postul: Inspector, clasa I, grad profesional superior
    
Proba scrisă: 14.03.2017, ora 10
    Interviu:       16.03.2017, ora 13.
II. Direcția Administrarea Patrimoniului - Compartimentul administrarea patrimoniului

     Postul: Consilier, clasa I, grad profesional principal
    
Proba scrisă: 14.03.2017, ora 10,30
    Interviu:       16.03.2017, ora 13,30.
Condițiile de ocupare a funcției, conținutul dosarului de înscriere, bibliografia și alte informații le găsiți
aici.
Orice relații suplimentare pot fi obținute la camera 309 / 310 și telefonic la nr. 0231/514712, interior 3091 / 3101.
 
     

  Selecție membri în Consiliul de administratie al NOVA APASERV  
  - Consiliul Județean Botoșani organizează concurs pentru pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator în cadrul societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, conform calendarului din Planul de selecție.(detalii). Aici se găsesc formularele tip în vederea completării dosarului de înscriere. 
-Plan de selecție actualizat la 06.02.2017.(detalii)
-Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al SC NOVA APASERV SA Botoșani.(detalii)
-Plan de selecție pentru selecția a 7 membri în consiliul de administrație al SC NOVA APASERV SA BOTOȘANI se va efectua de o comisie de selecție desemnată de Consiliul Județean Botoșani prin HCJ nr. 184 din 21.12.2016, asistată de un expert specializat în recrutarea resurselor umane conform HCJ nr. 168 din 24.11.2016.(detalii)
-Anunț în atenția acționarilor minoritari: Procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație al SC NOVA APASERV SA Botoșani.(detalii)
-Plan de selecție (proiect inițial) a candidaților pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație al SC NOVA APASERV SA Botoșani se va efectua de o comisie de selecție desemnată de Consiliul Județean Botoșani prin HCJ 184/21.12.2016, asistată de un expert specializat în recrutarea resurselor umane conform HCJ 168/24.11.2016.(detalii)
 
     

  Calendarul evenimentelor culturale din anul 2017  
 

Prezentăm aici Calendarul evenimentelor culturale care se desfășoară în județul Botoșani în anul 2017.

 
     

  Programul de finanțări nerambursabile pe 2016-raport anual  
 

Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe anul 2016, pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii).

 
     

  Amânare concurs pentru funcția de manager la UAMS Podriga  
 

Consiliul de administrație al sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani  amână concursul programat în data de 10.01.2017 ora 10, pentru data de 19.01.2017, ora 10. În acest context, dosarele de înscriere se vor depune până la data de 12.01.2017, ora 15, iar selectarea dosarelor se face la data de 16.01.2017. Temele-cadru pentru proiectul de management și bibliografia pentru concurs sunt cele publicate inițial pe site-urile www.sanatoriulpodriga.ro și www.cjbotosani.ro. (detalii)

 
     

  Concurs pentru funcția de manager la UAMS Podriga  
 

Consiliul de administrație al sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică.
Concursul se va desfășura la sediul unității, în loc. Podriga, com. Drăgușeni, jud. Botoșani, la data de 10.01.2017, ora 10,00.
Condițiile de înscriere, conținutul dosarului de înscriere, temele-cadru, bibliografia precum și alte informații se găsesc
aici.
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, tel. 0231/541.211, persoană de contact - Șef birou RUNOS-Juridic ec. Hrăniciuc Valerică.

 
     

  Contract întreținere drumuri județene pe timp de iarnă (2016-2017)  
  Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani a încheiat contractul "Întreținerea drumurilor județene pe timp de iarnă" pentru perioada 2016-2017.(detalii), (tabel)  
     

  AFIR-Prelungire sesiune proiecte prin submăsurile 9.1 și 9.1a  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” si 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 până la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00.(detalii)  
     

  Calendar orientativ Axa prioritară 4 din POR 2014-2020  
 

Calendar orientativ Axa prioritară 4 din POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile:
Ca urmare a evenimentului "Orașul meu in Europa noastră", organizat de Comisia Europeană la București, Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a transmis calendarul orientativ privind Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - POR 2014 - 2020, după cum urmează:
Documente strategice:
-Lansare de apel depunere Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) - Octombrie 2016;
-Termen limita de depunere SIDU si PMUD - Iulie 2017;
-Termen limita de depunere a Documentului Justificativ finanțare din FESI - Decembrie 2017.
Proiecte:
-Lansare in consultare publica a Ghidurilor specifice priorităților de investiție aferente - Noiembrie 2016;
-Lansare apeluri de proiecte specifice priorităților de investiții - Ianuarie 2017;
-Termen limita de depunere a proiectelor - Decembrie 2018.
Începutul anului 2020 - evaluarea performantei utilizării fondurilor pentru fiecare municipiu reședința de județ, utilizând ca reper sfârșitul anului 2019;
În cursul anului 2020 - redeschidere apeluri de proiecte pe prioritățile de investiție aferente Axei prioritate 4, in funcție de sumele ramase disponibile.

 
     

  Anunț public al ministerului MCSI pentru proiectul Ro-NET  
 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel național care nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.(detalii)

 
     

  Asociația OvidiuRO-modificari Norme metodologice Legea 248/2015  
  Asociația OvidiuRo aduce la cunoștință publicarea unor modificări importante în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului 15/2016.(detalii)  
     

  Ghid de antreprenoriat  
 

SC Indice Consulting and Management Srl, companie specializatã în oferirea de consultanțã în evaluarea, gestionarea de bugete și management al proiectelor cofinanțate precum și furnizor de formare și consiliere profesionalã, a implementat proiectul „Egalitate de șanse pe piața muncii –Egal”. Rolul direct al companiei a fost acela de a organiza și  derula acțiuni în vederea dezvoltãrii antreprenoriatului. Aici puteți gãsi ghidul de antreprenoriat care a stat la baza derulãrii activitãților specifice.

 
     

  Platformă online gratuită destinată IMM-urilor  
 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională anunță existența platformei „Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor”, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platform ce oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor. Pentru relații suplimentare vă rugăm să contactați Managerul de Proiect, domnul Decebal Popescu, la adresa de e-mail: decebal.popescu@msinf.ro. Aici găsiți atașată anexa cu aplicațiile destinate IMM-urilor.

 

 
     

  Județul Botoșani - Harta de hazard și risc la inundații  
  Scenariul cu probabilitate medie - pentru debite maxime  cu probabilitate de depasire 1% - respectiv inundatii care se pot produce o data la 100 ani (harta arhivata în format rar: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Plansa II site.rar)
Pentru alte scenarii de inundabilitate
(conform Directivei 2007/60/CE) se poate consulta site-ul Administrației Naționale Apele Române: Hărți de hazard și risc la inundații.
 
     

  Evaluarea managerilor de la cultură pt.toată perioada de management  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul evaluării finale pentru întreaga perioadă de management, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Rapoartele de activitate pentru evaluarea finală ale managerilor instituțiilor publice de cultură:
- Cornelia Viziteu - Biblioteca Județeană Botoșani
- Dan Doboși - Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor
- Liviu Andronic - Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani
- Miluță Jîjîie - Memorial Ipotești
 

 
     

  Rezultatul final la evaluarea managerilor de la cultură pe 2015  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării anuale, pentru anul 2015, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
Rapoartele de activitate pentru anul 2015 ale managerilor instituțiilor publice de cultură
- Cornelia Viziteu - Biblioteca Județeană Botoșani
- Dan Doboși - Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor
- Aurel Melniciuc - Muzeul Județean Botoșani
- Liviu Andronic - Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani
- Miluță Jîjîie - Memorial Ipotești
 

 
     

  Programul Operațional Regional 2014-2020 - TURISM  
 

Obiectiv general - creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilarea progresului tehnologic.(detalii)
Versiunea integrală poate fi consultată pe
www.inforegio.ro și www.inforegionordest.ro

 
     

  Vorona - sat cultural al României 2016  
 

ROMÂNIA are 23 de SATE CULTURALE.
Pentru a primi titlul de SAT CULTURAL AL ROMÂNIEI 2016 comunele candidate au depus candidatura, au trecut de etapa de preselecție si au prezentat în fața juriului programele culturale (minim 5 evenimente care se vor derula în acest an). Juriul format din specialiști a acordat punctaje cuprinse intre 80 – 100 puncte comunelor finaliste.
Cele 23 de SATE CULTURALE ALE ROMÂNIEI sunt:(detalii)

 
     

  Raport pe 2015 privind finanțările nerambursabile din fondurile CJ  
 

Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe anul 2015, pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii)

 
     

  Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2016  
 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani prezintă proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2016. (detalii)

 
     

  Noua legislație în comerțul cu produse agricole  
 

Vă comunicam unele aspecte generale și particulare care vizează acțiunile autorităților publice locale în aplicarea prevederilor legislației care reglementează regimul de comercializarea produselor din sectorul agricol, de către fermieri persoane fizice.
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794/31.10.2014. Potrivit acestui act normativ, comercializarea produselor din sectorul agricol de către fermieri personae fizice, se face num
ai pe baza Atestatului de producător și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.(detalii) 

 
     

  Strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2014-2020  
 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.03.2014, a aprobat Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani, 2014-2020.(detalii)

 
     

  Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020  
 

ADR Nord-Est a publicat vineri, 2 noiembrie 2012, anunțul privind selecția partenerilor in vederea participării ca membri in cadrul Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, organizat si coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Regionala Nord-Est.(detalii).

 
     

  Codul etic de conduită pentru personalul Consiliului Județean  
 

Codul etic de conduită pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Botoșani a fost aprobat prin Dispoziția nr. 155 din data de 24.07.2012 a președintelui Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

 
     

  Regulament organizare și funcționare a aparatului de specialitate al CJB  
 

Prezentăm Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea nr. 73 din 26 iunie 2013.
Conținutul Regulamentului poate fi vizualizat aici.

 
     

  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani  
 

Contract de asociere pentru implementarea proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani" (proiect), anexe, hotărâre de aprobare.(detalii)

 
     

  Declarații de avere și de interese  
 

- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani, ale consilierilor județeni și salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, conform Legii 176/2010.
- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani și ale consilierilor județeni din legislatura 2012-2016, conform Legii 176/2010.
- Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese (noiembrie 2010 - ediția a II-a)
- Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese (2011)

- Declarații de avere și interese (arhiva).

 
     

  Publicații ale Instituției Arhitectului Șef  
 

Aici pot fi vizualizate publicațiile emise de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean Botoșani.

 
     

  Situația împrumuturilor contractate/garantate de CJ Botoșani  
  În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.9/2007 prezentăm Situația împrumuturilor contractate/garantate de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Informații conform art. 76(1) din Legea nr. 273/2006  
  În conformitate cu prevederile art. 761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani publică următoarele documente și informații, atât pe pagina proprie, cât și pe pagina Ministerului Administrației și Internelor.(detalii)  
     

  Rapoarte semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor  
 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, "cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate în numele semnatarilor", iar "autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii".
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2017) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2016) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2016) (detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -