| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte cu finanțare europeana
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
20.02.2018 11:33
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 476476

 

  Proiecte de Hotărâri  
 

Aici se pot consulta Proiectele de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 22 februarie 2018, ora 10.00.

 
     

  Comunicate de presă  
  Aici pot fi vizualizate comunicatele de presă emise de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Finanțări  
 

Aici pot fi vizualizate informații despre diferite finanțări.

 
     

  Licitații  
  Aici pot fi vizualizate informații despre licitațiile desfășurate la Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Campania de depunere a cererilor unice de plată 2018  
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că începând cu data de 1 martie 2018, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura(APIA), va demara campania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2018, campania de primire a cererilor de plată se va încheia obligatoriu la data de 15 mai 2018. (detalii)  
     

  Condiții specifice de accesare a fondurilor POR/2018/3/3.1/C  
  Aici puteți consulta condițiile privind depunerea de proiecte pe Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea C – Iluminat public.
 
     

  Start up Yourself  
  ADI Euronest a semnat în data de 12.01.2018 Contractul de finanțare 82/2/7/104206, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”. Proiectul se va desfășura pe parcursul a 36 de luni în beneficiul membrilor fondatori printre care și Consiliul Județean Botoșani și al persoanelor care au reședința în Regiunea de Nord-Est și doresc să înființeze o afacere în mediul urban. (detalii)  
     

  Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2018  
 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani prezintă proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2018. (detalii)

 
     

  Calendar Piețe, Târguri și oboare în 2018  
  Pentru informarea persoanelor fizice, a agentilor economici si a institutiilor interesate, punem la dispozitie Calendarul Pietelor, Targurilor, Balciurilor si a altor evenimente organizate de către autoritățile locale din județele Botoșani, Olt, Teleorman, Suceava și Sibiu.  
     

  ADI EURONEST - proiect cu titlul ReCONNECT DIASPORA  
 

-În data de 10 ianuarie 2018, ora 11:00 Consiliul Județean Botoșani împreună cu reprezentanții ADI EURONEST organizează o întâlnire în sala de ședințe „Nicolae Iorga” din cadrul Palatului Administrativ, cu cetățenii și organizațiile care au activități dedicate românilor din diaspora pentru a prezenta activitățile proiectului „ ReCONNECT DIASPORA- Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului.”(detalii)
-Miercuri, 10 ianuarie 2018, campanie de promavare ReCONNECT DIASPORA (detalii)
-ADI EURONEST a semnat în data de 18 septembrie 2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru proiectul cu titlul „ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenorialului”. Astfel, în perioada 27 noiembrie – 15 decembrie 2017, se va organiza o întâlnire cu cetățenii din județul Botoșani și organizațiile care au activități dedicate românilor din Diaspora. Data la care va avea loc întâlnirea va fi comunicată ulterior. Pentru detalii despre proiect accesați documentul aici.

 
     

  Autoritatea Electorală Permanentă face recrutări  
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ recrutează:
- Experți electorali
- Operatori de calculator în secțiile de votare
Contact: tel. 0231 516 132; e-mail:
bj.botosani@roaep.ro (detalii)

 
     

  Salarii de baza funcționari publici și personal contractual  
  Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani:
- la data de 30 septembrie 2017, conform Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 111-31.07.2017.
(detalii)
 
     

  Planul de menținere a calității aerului în județ  
 

Consiliul Județean Botoșani anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani.(detalii).

 
     

  Program operational comun Romania-Ucraina 2014-2020  
 

Având în vedere apropiata lansare a Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, următoarele UAT-uri/ Instituții din Ucraina caută parteneri eligibili în vederea depunerii de proiecte în domeniile din cadrul Obiectivelor tematice/ Priorităților de finanțare din Program.(detalii).

 
     

  Program operational comun Romania-Republica Moldova 2014-2020  
 

Având în vedere apropiata lansare a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, următoarele UAT-uri/ Instituții din Republica Moldova caută parteneri eligibili în vederea depunerii de proiecte în domeniile din cadrul Obiectivelor tematice/ Priorităților de finanțare din Program.(detalii).

 
     

  Aplicarea ștampilei nu mai este necesară  
  Aplicarea ștampilei nu mai este necesară pentru înscrisurile depuse de entități private în cadrul POR 2014-2020:
 Guvernul României a modificat, prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale.
În vederea aplicării acestor prevederi, Autoritatea de Management pentru POR aduce la cunoștință că:
 Începând cu data de 31.07.2017, procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 se va desfășura în conformitate cu Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 49/2017, care prevede următoarele:
 Art VII (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridica nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.
 
     

  Concursul de proiecte pentru tineret 2017 - rezultate finale  
 

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2017.(detalii)

 
     

  AFIR - Ghid consultativ pentru investiții în infrastructura de irigații  
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, componenta pentru infrastructura de irigații finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). Ghidul solicitantului în versiune consultativă este publicat pe pagina de internet a AFIR – www.afir.info – la secțiunea Dezbatere publică. Toți cei interesați pot transmite observații și propuneri de modificare a Ghidului solicitantului pentru sM 4.3 – componenta Infrastructură de irigații pe adresa de e-mail consultare@afir.info în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul AFIR (respectiv 11 mai 2017).(detalii)  
     

  Programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pe 2017  
  Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005
Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2017
* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2017
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2017
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele se depun, în plic închis, la registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până marți, 06.06.2017, ora 16.30.
Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 10

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

 
     

  Concursul de proiecte pentru tineret 2017  
   Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄 Concursul de proiecte pentru tineret 2017”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2017”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2017:
02 – 05 mai    - convocarea și consultarea ONG-urilor
05 mai           - publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte;
15 – 22 mai    - depunere proiecte
23 – 30 mai    - evaluare
31 mai           - afișare rezultate
06 - 07 iunie   - depunere contestații
09 iunie          - afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00- 16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
a) Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
b)
Titlul proiectului;
c) "Concursul de proiecte pentru tineret".

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cererea de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

 

 
     

  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO  
 

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public:
Referitor la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva statului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor europene a stabilit măsurile necesare în sarcina consiliilor județene și a consiliilor locale, respectiv următoarele obligații:
-de a disemina către consiliile locale principiile ce derivă din jurisprudența CEDO și lista cuprinzând descrierea cauzelor CEDO
-de a afișa pe pagina proprie de internet principiile ce derivă din jurisprudența CEDO
-de a include în programele de formare profesională a persoanelor care au competențe  în domeniul executării hotărârilor judecătorești, informații legate de jurisprudența CEDO în domeniu.(detalii)
Menționăm că memorandumul, principiile și lista cauzelor CEDO pot fi descărcate de pe site-ul
http://dpfbl.mdrap.ro/noutati.html .

 
     

  Rezultatul final la evaluarea managerilor de la cultură pe 2016  
 

Se aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării anuale, pentru anul 2016, a managementului aplicat de managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.

 
     

  Reforma în domeniul sănătății - declarații legături de rudenie  
  Declarații date pe proprie răspundere de către șefii de secții, șefii de laboratoare și șefii de servicii medicale, care fac publice legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusive cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc, conform Legii nr.95/2006 republicata privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2018 (detalii)
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2017 (
detalii)
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2016 (
detalii)
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" - anul 2015 (
detalii)
 
     

  Calendarul evenimentelor culturale din anul 2017  
 

Prezentăm aici Calendarul evenimentelor culturale care se desfășoară în județul Botoșani în anul 2017.

 
     

  Programul de finanțări nerambursabile pe 2016-raport anual  
 

Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe anul 2016, pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii).

 
     

  Contract întreținere drumuri județene pe timp de iarnă (2016-2017)  
  Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani a încheiat contractul "Întreținerea drumurilor județene pe timp de iarnă" pentru perioada 2016-2017.(detalii), (tabel)  
     

  Calendar orientativ Axa prioritară 4 din POR 2014-2020  
 

Calendar orientativ Axa prioritară 4 din POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile:
Ca urmare a evenimentului "Orașul meu in Europa noastră", organizat de Comisia Europeană la București, Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a transmis calendarul orientativ privind Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - POR 2014 - 2020, după cum urmează:
Documente strategice:
-Lansare de apel depunere Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) - Octombrie 2016;
-Termen limita de depunere SIDU si PMUD - Iulie 2017;
-Termen limita de depunere a Documentului Justificativ finanțare din FESI - Decembrie 2017.
Proiecte:
-Lansare in consultare publica a Ghidurilor specifice priorităților de investiție aferente - Noiembrie 2016;
-Lansare apeluri de proiecte specifice priorităților de investiții - Ianuarie 2017;
-Termen limita de depunere a proiectelor - Decembrie 2018.
Începutul anului 2020 - evaluarea performantei utilizării fondurilor pentru fiecare municipiu reședința de județ, utilizând ca reper sfârșitul anului 2019;
În cursul anului 2020 - redeschidere apeluri de proiecte pe prioritățile de investiție aferente Axei prioritate 4, in funcție de sumele ramase disponibile.

 
     

  Asociația OvidiuRO-modificari Norme metodologice Legea 248/2015  
  Asociația OvidiuRo aduce la cunoștință publicarea unor modificări importante în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului 15/2016.(detalii)  
     

  Ghid de antreprenoriat  
 

SC Indice Consulting and Management Srl, companie specializatã în oferirea de consultanțã în evaluarea, gestionarea de bugete și management al proiectelor cofinanțate precum și furnizor de formare și consiliere profesionalã, a implementat proiectul „Egalitate de șanse pe piața muncii –Egal”. Rolul direct al companiei a fost acela de a organiza și  derula acțiuni în vederea dezvoltãrii antreprenoriatului. Aici puteți gãsi ghidul de antreprenoriat care a stat la baza derulãrii activitãților specifice.

 
     

  Platformă online gratuită destinată IMM-urilor  
 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională anunță existența platformei „Dezvoltarea Interoperabilității Bazelor de Date Destinate IMM-urilor”, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platform ce oferă gratuit aplicații electronice destinate IMM-urilor. Pentru relații suplimentare vă rugăm să contactați Managerul de Proiect, domnul Decebal Popescu, la adresa de e-mail: decebal.popescu@msinf.ro. Aici găsiți atașată anexa cu aplicațiile destinate IMM-urilor.

 

 
     

  Județul Botoșani - Harta de hazard și risc la inundații  
  Scenariul cu probabilitate medie - pentru debite maxime  cu probabilitate de depasire 1% - respectiv inundatii care se pot produce o data la 100 ani (harta arhivata în format rar: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Plansa II site.rar)
Pentru alte scenarii de inundabilitate
(conform Directivei 2007/60/CE) se poate consulta site-ul Administrației Naționale Apele Române: Hărți de hazard și risc la inundații.
 
     

  Programul Operațional Regional 2014-2020 - TURISM  
 

Obiectiv general - creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilarea progresului tehnologic.(detalii)
Versiunea integrală poate fi consultată pe
www.inforegio.ro și www.inforegionordest.ro

 
     

  Vorona - sat cultural al României 2016  
 

ROMÂNIA are 23 de SATE CULTURALE.
Pentru a primi titlul de SAT CULTURAL AL ROMÂNIEI 2016 comunele candidate au depus candidatura, au trecut de etapa de preselecție si au prezentat în fața juriului programele culturale (minim 5 evenimente care se vor derula în acest an). Juriul format din specialiști a acordat punctaje cuprinse intre 80 – 100 puncte comunelor finaliste.
Cele 23 de SATE CULTURALE ALE ROMÂNIEI sunt:(detalii)

 
     

  Noua legislație în comerțul cu produse agricole  
 

Vă comunicam unele aspecte generale și particulare care vizează acțiunile autorităților publice locale în aplicarea prevederilor legislației care reglementează regimul de comercializarea produselor din sectorul agricol, de către fermieri persoane fizice.
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794/31.10.2014. Potrivit acestui act normativ, comercializarea produselor din sectorul agricol de către fermieri personae fizice, se face num
ai pe baza Atestatului de producător și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.(detalii) 

 
     

  Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020  
 

ADR Nord-Est a publicat vineri, 2 noiembrie 2012, anunțul privind selecția partenerilor in vederea participării ca membri in cadrul Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, organizat si coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Regionala Nord-Est.(detalii).

 
     

  Codul etic de conduită pentru personalul Consiliului Județean  
 

Codul etic de conduită pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Botoșani a fost aprobat prin Dispoziția nr. 155 din data de 24.07.2012 a președintelui Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

 
     

  Regulament organizare și funcționare a aparatului de specialitate al CJB  
 

Prezentăm Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea nr. 73 din 26 iunie 2013.
Conținutul Regulamentului poate fi vizualizat aici.

 
     

  Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani  
 

Contract de asociere pentru implementarea proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani" (proiect), anexe, hotărâre de aprobare.(detalii)

 
     

  Declarații de avere și de interese  
 

- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani, ale consilierilor județeni și salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, conform Legii 176/2010.
- Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale personalului care a încheiat raportul de serviciu cu Consiliul Județean, conform Legii 176/2010.
- Declarațiile de avere și declarațiile privind interesele personale ale conducerii Consiliului Județean Botoșani și ale consilierilor județeni din legislatura 2012-2016, conform Legii 176/2010.
- Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese (noiembrie 2010 - ediția a II-a)
- Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese (2011)

- Declarații de avere și interese (arhiva).

 
     

  Publicații ale Instituției Arhitectului Șef  
 

Aici pot fi vizualizate publicațiile emise de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean Botoșani.

 
     

  Situația împrumuturilor contractate/garantate de CJ Botoșani  
  În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.9/2007 prezentăm Situația împrumuturilor contractate/garantate de Consiliul Județean Botoșani.  
     

  Informații conform art. 76(1) din Legea nr. 273/2006  
  În conformitate cu prevederile art. 761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani publică următoarele documente și informații, atât pe pagina proprie, cât și pe pagina Ministerului Administrației și Internelor.(detalii)  
     

  Rapoarte semestriale privind activitatea de soluționare a petițiilor  
 

În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, "cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate în numele semnatarilor", iar "autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii".
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2017) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie - decembrie 2016) (detalii)
- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie - iunie 2016) (detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -