| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Proiecte în dezbatere publică
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
12.12.2018 09:52
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 512771

 

  Economie  
 

Judetul Botosani – Economie

 

În județul Botoșani populația ocupată reprezintă 72% din totalul locuitorilor și este distribuită, în principal, după cum urmează: 18,1% în industrie; 53,9% în agricultură; 10,9% în comerț și prestări servicii; 4,85% în învățământ; 3,5% în sănătate.

În județ sunt înregistrate 6.544 companii, din care 5.615 sunt societăți comerciale, 19 regii autonome, 1.162 asociații familiale; 14 societăți cu capital integral străin etc.

 

INDUSTRIE. În județ sunt reprezentate aproape toate ramurile industriale, realizându-se în mod sistematic o mare varietate de produse: industria ușoară și confecții (31%), industria alimentară (22%), aparataj electric (10%), articole tehnice din cauciuc (8,4%), mobilă (2,4%).

 

AGRICULTURĂ. O ramură importantă a economiei județului Botoșani. An după an, crește preocuparea în ceea ce privește asigurarea unor condiții standard pentru agricultură. În anul 1997 sectorul privat cuprindea 291.516 ha. Fânețele se întind pe o suprafață de 14.187 ha și asigură, în bună parte, furajele necesare șeptelului.

De asemenea, județul este bogat în vii (3.373 ha) și livezi (3.634 ha).

Deși în ceea ce privește creșterea animalelor s-a remarcat o descreștere în ultimii ani, totuși județul se înscrie printre cei mai mari crescători de oi din țară (peste 500.000 capete). De asemenea există un număr mare de porci și vite, dar cu preponderență în sectorul privat.

 

COMERȚ. Comerțul de mărfuri este un sector distinct în economie și este într-o relativă dezvoltare în comparație cu alte sectoare.

În ultimii ani a crescut numărul de oameni de afaceri care lucrează în comerț. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt cei ce au capital privat. În acest sector a avut loc o infuzie de capital străin și s-au format 68 de societăți mixte.

Evoluția viitoare a dezvoltării economice va influența și comerțul din județ.

 

VÂNATUL ȘI PESCUITUL. Ca ramuri complementare ale economiei județului, vânatul și pescuitul reprezintă domenii de mare atracție turistică. Vânatul se leagă în mare parte de păduri unde trăiesc multe vietăți de interes cinegetic.

Pescuitul s-a extins mai mult în iazuri, unde se practică o piscicultură sistematică. De altfel pescuitul are tradiții vechi în această parte a țării.

 

INFRASTRUCTURĂ

 

Accesibilitatea este condiție esențială a dezvoltării economice eficiente. De aceea există o preocupare continuă pentru crearea unei infrastructuri moderne.

 

DRUMURI. Rețeaua de drumuri a județului Botoșani cuprinde: 9 trasee de drumuri naționale; 29 trasee de drumuri județene; 175 trasee de drumuri comunale. În prezent, totalul lungimii drumurilor publice pe teritoriul județului Botoșani este de 2.121 km (la 31 Decembrie 2006), împărțite în sectoare de drum național, drumuri județene și drumuri comunale.

Din 640 km lungime de drumuri județene sunt modernizate 59,5% (381,082 km îmbrăcăminți asfaltice ușoare și îmbrăcăminți asfaltice grele).

Prin Programul SAPARD au fost modernizate un număr de 7 drumuri comunale și sătești, cu o lungime de 64,25 km și valoarea totală 5.860.295 Euro, iar în anul 2007 s-au finalizat execuția a 11 drumuri comunale și sătești având lungimea de 86 km și valoarea de 8.679.822 Euro.

Prin Proiectul de Dezvoltare Rurală în 20 de comune din județul Botoșani au fost reabilitați prin împietruire 202,419 km de  drumuri de pământ în valoare de 7.109.240 dolari.

Prin Axa 2 a Programului Operațional Regional urmează să fie reabilitate alte două drumuri din județ ( Mihălășeni, Lozna – Dersca – Mihăileni ), precum și străzi urbane ( Mun. Botoșani ).

CĂI FEROVIARE.  Județul  Botoșani dispune de o rețea de cale ferată în lungime totală de 160 km cu o densitate de 32,1 km/1000 km2, sub media regională de 40,9 și sub cea pe țară, care este peste 46,5 km/1000 km2. Regiunea Nord-Est este traversată de două din cele opt magistrale feroviare:

-          București – Bacău – Suceava – Siret spre Ucraina;

-          București – Iași – Ungheni spre Republica Moldova.

De menționat este faptul că în județul Botoșani nu există cale ferată electrificată, totodată legăturile orare feroviare nu satisfac necesitatea actuală.

      O altă mențiune se referă la faptul că la ora actuală, parcul de vagoane CFR are o uzură fizică și morală avansată, toate fiind în circulație de peste 30 de ani.

 

PUNCTE VAMALE. Învecinându-se cu Ucraina și Republica Moldova, județul Botoșani beneficiază de 3 puncte de trecere a frontierei de stat.

Legătura cu teritoriul Ucrainei se face prin punctele de trecere a graniței de la Siret și Racovăț, în timp ce legătura cu Republica Moldova este asigurată prin punctul vamal Stânca-Costești.

 

SĂNĂTATE

 

Asistenta medicală este asigurată în cele cinci spitale din municipiul reședință de județ (Spitalul Județean de Urgenț㠄Mavromati”, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul de Copii „Cuvioasa Parascheva”, Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” și Spitalul de Psihiatrie), de Spitalul Municipal Dorohoi și de Spitalele orășenești din Darabani, Săveni, Trușești. În județ se găsesc și două sanatorii, unul de pneumoftiziologie, situat la Guranda, iar celălalt, dedicat bolilor neuropsihiatrice, la Podriga. Acestora li se adaugă șase unități medico-sociale, deschise la Săveni, Nicolae Bălcescu, Mihăileni, Suharău, Sulița și Ștefănești.

Spitalele pot avea în componența lor structuri care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază și se contractează în mod distinct cu casele de asigurări de sănătate sau cu terți în cadrul asistenței medicale spitalicești sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.

Asistența ambulatorie de specialitate se asigură prin serviciile de consultații externe ale spitalelor, prin unități independente cu personalitate juridică și prin cabinetele private ale medicilor specialiști. Există 10 ambulatorii de spital: 9 în mediul urban și unul rural corespunzătoare celor 10 spitale existente.

Separarea organizatorică a îngrijirilor primare de cele ambulatorii de specialitate și de asistență spitalicească nu a fost compensată de un sistem valid de coordonare funcțională, centrată pe pacient.

Cabinetele de specialitate în ambulatoriu sunt în număr de 81 (79 în urban și 2 în rural). Se remarcă discrepanța dintre serviciile oferite în mediul urban și cel rural, în condițiile în care aproximativ 60% din populație locuiește în mediul rural.

Asistența medicală comunitară este o alt㠄ramur㔠a sistemului sanitar care cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate organizate la nivelul comunității pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață și care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale. Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Serviciul Județean de Ambulanță este o unitate cu personalitate juridică, înființată la data de 01.06.1995 conform H.G. nr.174/1995. Unitatea este compusă din sediul central (Botoșani) plus 5 substații (Dorohoi, Darabani, Săveni, Trușești, Nicolae Bălcescu) care acoperă toată raza județului. SJA funcționează în prezent cu un număr de 56 de autosanitare, din care 44 autosanitare au peste 5 ani de la data intrării în funcțiune (79%), distribuite la sediul central și cele 5 substații. Numărul de salariați care deservește unitatea este de 167.

La nivelul județului, funcționează, de asemenea, numeroase cabinete medicale particulare, precum și farmacii.

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -