Consiliul Judetean Botosani
 
  Economie  
 

Judetul Botosani – Economie


           În județul Botoșani populația ocupată reprezintă 72% din totalul locuitorilor și este distribuită, în principal, după cum urmează: 18,1% în industrie; 53,9% în agricultură; 10,9% în comerț și prestări servicii; 4,85% în învățământ; 3,5% în sănătate.

La nivelul anului 2017, în județul Botoșani sunt înregistrate un număr de 6592 persoane juridice, din care S.R.L.- uri 6383, S.A.- uri 54, Cooperative agricole 114 și Societăți cooperative 41 și un număr de 7518  persoane fizice autorizate.

 

INDUSTRIE. În județ sunt reprezentate aproape toate ramurile industriale, realizându-se în mod sistematic o mare varietate de produse: industria ușoară și confecții (31%), industria alimentară (22%), aparataj electric (10%), articole tehnice din cauciuc (8,4%), mobilă (2,4%). Industria confecțiilor din județul Botoșani este unică la nivel național având în vedere numărul mare de angajați din acest sector dar și al fabricilor existente. Toate aceste fabrici lucrează în principal pentru export, având contracte, fie direct, fie prin companii intermediare, cu marii creatori de modă din lume.

 

             AGRICULTURĂ. Agricultura reprezintă principala ramură economică a județului și concentrează cea mai mare parte a forței de muncă. 80% din suprafața totală a județului o reprezintă suprafața agricolă, cu 60% din populație trăind în mediul rural. Agricultura a cunoscut  transformări majore, în prezent practicându-se agricultura – eco, pomicultura (ex: livezile de mere de la Sulița, Curtești), zootehnia etc. În anul 2017 suprafața arabilă  cuprindea 298.738 ha. Fânețele se întind pe o suprafață de 14.635 ha și asigură, în bună parte, furajele necesare șeptelului. De asemenea, județul este bogat în vii (1.680 ha) și livezi (2.559 ha).

Deși în ceea ce privește creșterea animalelor s-a remarcat o descreștere în ultimii ani, totuși județul se înscrie printre cei mai mari crescători de oi din țară (peste 500.000 capete). De asemenea există un număr mare de porci și vite, dar cu preponderență în sectorul privat.

 

COMERȚ. Comerțul de mărfuri este un sector distinct în economie și este într-o relativă dezvoltare în comparație cu alte sectoare.

În ultimii ani a crescut numărul de oameni de afaceri care lucrează în comerț. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt cei ce au capital privat. În acest sector a avut loc o infuzie de capital străin și s-au format 68 de societăți mixte.

Evoluția viitoare a dezvoltării economice va influența și comerțul din județ.

 

VÂNATUL ȘI PESCUITUL. Ca ramuri complementare ale economiei județului, vânatul și pescuitul reprezintă domenii de mare atracție turistică. Vânatul se leagă în mare parte de păduri unde trăiesc multe vietăți de interes cinegetic.

Pescuitul s-a extins mai mult în iazuri, unde se practică o piscicultură sistematică. De altfel pescuitul are tradiții vechi în această parte a țării.

 

INFRASTRUCTURĂ

Accesibilitatea este condiție esențială a dezvoltării economice eficiente. De aceea există o preocupare continuă pentru crearea unei infrastructuri moderne.

 

DRUMURI. Rețeaua de drumuri a județului Botoșani cuprinde: 9 trasee de drumuri naționale; 29 trasee de drumuri județene; 175 trasee de drumuri comunale. În prezent, totalul lungimii drumurilor publice pe teritoriul județului Botoșani este de 2.504 km, împărțite în sectoare de drum național, drumuri județene și drumuri comunale.

Din 651,735 km lungime de drumuri județene au fost modernizați 230,374 km; pentru restul de 270,471 km au fost utilizate îmbrăcăminți asfaltice ușoare și 150,890 km au fost pietruiți.

Prin Axa 2 a Programului Operațional Regional 2007-2013 au fost reabilitate următoarele drumuri din județ:

·          DJ 294, Mihălășeni – DN 24 C, km 22+100 – 29+160

·          DJ 291 B, Lozna – Dersca – Mihăileni, km 7+900 – 20+750

•     DJ 291D, Cristinești –Suharău – Oroftiana, km 18+000 – 31+000    

·          DJ 208 H, Pădureni – Coșula – Buda, km 34+150 – 39+150

•     DJ 282 H, Călărași –Libertatea –DN 24 C, km 6+540 – 11+540    

·          DJ 208 H, DN 28 B (E 58), Copălău-Cerbu-Dracșani –DJ 297, km 39+150 – 46+850

·          DJ 207 N, Botoșani-Curtești-Cristești –DN 28 B, km 0+900 – 13+900

 

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, este finanțat proiectul "REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI - IAȘI". Valoarea totală a proiectului este de 334.307.160,01 lei. Acest proiect este în implementare, iar beneficiarii acestuia sunt Consiliile Județene Botoșani și Iași, prin formarea unui parteneriat, împreună cu cele 15 comune de pe traseul propus spre finanțare: Albești, Blândești, Călărași, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești, Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni, Sulița, Todireni și Trușești – din județul Botoșani și comuna Șipote din județul Iași.

 

CĂI FEROVIARE.  Județul  Botoșani dispune de o rețea de cale ferată în lungime totală de 160 km cu o densitate de 32,1 km/1000 km2, sub media regională de 40,9 și sub cea pe țară, care este peste 46,5 km/1000 km2. Regiunea Nord-Est este traversată de două din cele opt magistrale feroviare:

-          București – Bacău – Suceava – Siret spre Ucraina;

-          București – Iași – Ungheni spre Republica Moldova.

De menționat este faptul că în județul Botoșani nu există cale ferată electrificată, totodată legăturile orare feroviare nu satisfac necesitatea actuală.

      O altă mențiune se referă la faptul că la ora actuală, parcul de vagoane CFR are o uzură fizică și morală avansată, toate fiind în circulație de peste 30 de ani.

 

PUNCTE VAMALE. Învecinându-se cu Ucraina și Republica Moldova, județul Botoșani beneficiază de 3 puncte de trecere a frontierei de stat.

Legătura cu teritoriul Ucrainei se face prin punctele de trecere a graniței de la Siret și Racovăț, în timp ce legătura cu Republica Moldova este asigurată prin punctul vamal Stânca-Costești.

 

 

 SĂNĂTATE

 

Asistenta medicală este asigurată în cele trei spitale din municipiul reședință de județ, Spitalul Județean de Urgenț㠄Mavromati”, cu secțiile exterioare: Secția Obstetrică-Ginecologie, Secția de Pediatrie, Secția de Psihiatrie, Secția de Dermato-infecțioase, Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” și Spitalul de Pneumoftiziologie, de Spitalul Municipal Dorohoi și de Spitalele orășenești din Darabani și Săveni. În județ se găsește și un Sanatoriu de neuropshipiatrie, la Podriga, precum și  șase unități medico-sociale, deschise la Săveni, Flămânzi, Mihăileni, Suharău, Sulița și Ștefănești.

Spitalele pot avea în componența lor structuri care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază și se contractează în mod distinct cu casele de asigurări de sănătate sau cu terți în cadrul asistenței medicale spitalicești sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.

Asistența ambulatorie de specialitate se asigură prin serviciile de consultații externe ale spitalelor, prin unități independente cu personalitate juridică și prin cabinetele private ale medicilor specialiști.

Asistența medicală comunitară este o alt㠄ramur㔠a sistemului sanitar care cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate organizate la nivelul comunității pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață și care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale. Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Serviciul Județean de Ambulanță este o unitate cu personalitate juridică, înființată la data de 01.06.1995 conform H.G. nr.174/1995. Unitatea este compusă din sediul central (Botoșani) plus 5 substații (Dorohoi, Darabani, Săveni, Trușești, Flămânzi) care acoperă toată raza județului. SJA funcționează în prezent cu un număr de 33 de autosanitare, distribuite la sediul central și cele 5 substații. Numărul de salariați care deservește unitatea (la data de 1 decembrie 2017), este de 197.

La nivelul județului, funcționează, de asemenea, numeroase cabinete medicale particulare, precum și farmacii.

 

 

 
     

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani