| Harta Site | Politica cookie | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consiliul Judetean Botosani
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
Cod etic conduita salariati CJ si raportari
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
18.11.2019 15:17
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 545498

 

  Turism  
 

Județul Botoșani – Turism

 

Județul Botoșani dispune de un potențial turistic remarcabil: hoteluri, restaurante, cabane turistice, pensiuni, muzee, monumente istorice și de arhitectură, monumente ecleziastice, monumente ale eroilor etc. 

REZERVAȚII ȘI MONUMENTE ALE NATURII

 

·         Stânca - Ștefănești - rezervație geologică și floristică (1 ha);

·         pădurea Ciornohol, rezervație forestieră (77 ha);

·         pădurea Vorona - rezervație floristică și faunistică (150 ha);

·         pădurea Tudora, regiunea Dealul Mare - rezervația de tisa - lemn de esență foarte tare, specie rară pentru țara noastră (117 ha),

·         făgetul secular Stuhoasa, com. Suharău (60 ha);

·         arinișul de la Horlăceni, com. Șendriceni - rezervație forestieră (5 ha);

·         Turbăria Dersca – rezervație floristică (10 ha); Bălțile Siretului - rezervație floristică (2 ha);

 

EDIFICII RELIGIOASE:

 

·          BISERICA "SF. NICOLAE", POPĂUȚI, ctitorie a domnitorului

     Ștefan cel Mare (1496). Pictura interioară, de mare valoare, datează din secolul al XV-lea, păstrându-se parțial. Biserica a fost amplasată într-o poziție strategică, fiind scut în fața numeroaselor năvăliri ale dușmanilor.  Din acest motiv, clădirii propriu zise a mănăstirii i-au fost adăugate ziduri trainice și un turn de veghe, ceea ce-i conferă aspectul unei veritabile cetăți. Fațada clădirii este realizată din benzi de cărămidă smălțuită și discuri ceramice colorate, ornamente cu motive geometrice, faunistice și heraldice. În prezent, vechiul zid ce înconjura mănăstirea a fost reconstruit pe vechea fundație, acest lăcaș sfânt recăpătându-și măreția de odinioară;

 

·         BISERICA "SF. NICOLAE" DOMNEASCĂ, DOROHOI, ctitorie a lui Ștefan cel Mare (1495). Este construită în stil moldovenesc și are o decorațiune exterioară bogată, presărată cu elemente bizantine;

·         MĂNĂSTIREA COȘULA, din localitatea cu același nume. Construită în timpul domniei lui Petru Rareș de către vistiernicul Matias Coșulvei (1532), mai păstrează fresce originale de mare valoare (pictură murală) realizate între anii 1537 - 1681. În prezent este inclusă pe lista monumentelor istorice de interes național. În perioada 13.02.2014 – 30.06.2016 Consiliul Județean Botoșani a implementat proiectul “Reabilitarea și valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu “Complexul Monahal Coșula, județul Botoșani”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Proiectul a inclus lucrări de restaurare a Bisericii “Sfântul Nicolae”, dar și a incintelor înscrise în lista monumentelor istorice (stăreția, casa egumenească, turnul clopontiței, zidul de incintă), care au fost puse în valoare sub aspect structural, funcțional și arhitectural. Proiectul a avut ca obiectiv amenajarea și dotarea Complexului Monahal Coșula în vederea includerii în circuitul turistic religios, precum și promovarea obiectivului la nivel județean, regional și national.

·         BISERICA ARMENEASCĂ „Sf. MARIA” - BOTOȘANI (1350)- cea mai veche biserică din Botoșani.

·         BISERICA "SF. GHEORGHE" - BOTOȘANI, ctitorie a Doamnei Elena Rareș, soția domnitorului Petru Rareș, datează din anul 1551;

·         BISERICA USPENIA, ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena, având pictura interioară refăcută complet după Revoluția din 1989. În curtea bisericii tronează maiestuos statuia poetului național Mihai Eminescu, botezat în această biserică.

·         MĂNĂSTIREA AGAFTON - CURTEȘTI, (la 4 km sud-vest de Botoșani), datează din secolul XVI;

·         MĂNĂSTIREA VORONA (unde în prezent locuiesc călugărițe) este cea mai importantă mănăstire din județ și se află la 15 km sud - est de Botoșani. Începuturile sale  datează din jurul anului 1600, când câțiva călugări veniți din Rusia au construit aici o mică biserică din lemn. În anul 1835, arhimandritul Rafail a construit pe locul acesteia o biserică din zid cu hramul "Nașterea Maicii Domnului". În preajma mănăstirii mai există încă două biserici, o bibliotecă cu fond de carte religios datând din secolele XVII-XIX și spații de cazare pentru pelerini. Complexul mănăstiresc este situat la marginea unui frumos codru cu suprafața de 150 ha;

·         SIHĂSTRIA VORONEI – Situat la 3 km sud-est de mănăstirea Vorona, în mijlocul unei păduri de stejari, fagi, ulmi și frasini, aceasta reprezintă un schit de călugări. Biserica schitului a fost construită între anii 1830 – 1868, sub îndrumarea starețului Rafail. Biserica de aici cu haramul "Buna vestire" are o frumoasă pictură originală, iar catapeteasma reprezintă o valoroasă operă de artă.

·         MĂNĂSTIREA GOROVEI – Văculești (1742). Între anii 1740-1742, doi călugări au înălțat o biserică de lemn pe locul dat de Ioan Gorovei; biserica ce se păstrează până astăzi a fost construită între anii 1828-1834, de egumentul Macarie Jora. Mănăstirea a fost restaurată între anii 1984-1985.

·         SCHITUL FRUMUSICA (BALȘ)- Storești, Frumușica. A fost înființat de boierul Grigore Balș, în 1776, dar în același an i s-a dat foc, fiind graniță între moșii. Biserica actuală a fost construită de Lascăr Sturdza și Evghenia Ursachi în 1819. Închisă în 1870 de boierul Mavrocordat, aceasta a fost redeschisă abia în 1945, pentru puțin timp, întrucât comuniștii au închis-o din nou în 1959. Biserica și schitul devin din nou loc de pelerinaj pentru enoriași după căderea comunismului.

·         BISERICA "SF. ILIE" - BOTOȘANI, își are începuturile în anul 1778 ca biserică a Breslei Blănarilor, de renume în lumea meșteșugarilor botoșăneni. Clopotnița sa, de o remarcabilă valoare, ar merita să servească drept model tuturor acelora care ar dori să ridice locașuri noi, după părerea marelui istoric Nicolae Iorga;

·         BISERICA ROMANO - CATOLICĂ "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul"- Botoșani, construită la mijlocul sec. XIX în manieră neogotică, este situată în vecinătatea Liceului A.T. Laurian.

·         BISERICA LIPOVENEASCĂ – BOTOȘANI. Actuala clădire a bisericii a fost înălțată pe locul unei vechi capele din lemn în anul 1853. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, un fond de carte veche religioasă (scris în limba slavonă) și odoare lucrate cu rafinament artistic. Pe lângă această biserică funcționează o școală, unde copiii de etnie lipovenească învață religia și limba rusă.


 

EDIFICII CULTURALE

 

·         CASA MEMORIALĂ "MIHAI EMINESCU" - Ipotești, (la 8 km de Botoșani), casa în care a copilărit Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu. Casa, reconstruită după modelul original și deschisă publicului în 1940, adăpostește atât mobilier original, cât și din secolul al XIX-lea. Turiștii pot vizita și bisericuța familiei Eminovici, în preajma căreia se află și mormintele părinților și fraților lui Eminescu. De asemenea, în curtea Casei Memoriale se află Casa Papadopol, o locuință țărănească de epocă, ridicată în stil moldovenesc, care a aparținut ultimului proprietar al moșiei Ipotești - doctorul Papadopol. Ipoteștiul găzduiește și Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, iar la 4 km de Memorial se află Lacul care a fost o sursă de inspirație pentru poeziile eminesciene.

·         CASA MEMORIALĂ "GEORGE ENESCU" din Liveni, casa natală a marelui compozitor, dirijor, pianist și violonist- reface atmosfera primilor ani ai copilăriei sale, oferind vizitatorilor posibilitatea întâlnirii cu primele sale jucării, desene, creații muzicale, cu cărțile și manualele anilor copilăriei și ai primelor sale studii, alături de pianina celor dintâi compoziții. Totodată, fotografii și manuscrise întregesc imaginea timpului petrecut de George Enescu la Liveni, în satul natal.

·         CASA MEMORIALĂ "NICOLAE IORGA" – Botoșani. Se află într-una din casele în care s-a născut și a copilărit marele istoric. Două încăperi sunt dedicate unei expoziții foto-documentare li unei săli multifuncționale, unde sunt expuse primele ediții ale operei lui Nicolae Iorga. În altă cameră este adăpostită o bibliotecă istorică, alcătuită din carte curentă, achiziționată în ultimii ani. Salonul familiei redă un interior datând din ultimele decenii ale secolului trecut;

·         MUZEUL MEMORIAL "GEORGE ENESCU" - Dorohoi. Sălile expoziției de bază ale Muzeului (înființat în anul 1957) oferă vizitatorului un bogat material documentar enescian, constituit din instrumente muzicale, partituri, programe de concert ținute în țară și străinătate, fotografii, cărți, lucrări de artă contemporane și postume, redându-l pe marele muzician român;

·         MUZEUL JUDEȚEAN - Botoșani, monument istoric a cărui clădire datează din anul 1913, prezintă în cele 17 săli de expoziție, dispuse la parter și etaj, cele mai semnificative momente ale evoluției zonei Botoșanilor din preistorie până în contemporaneitate. Vizitatorul este invitat să descopere vestigii ale civilizației, paleoliticului, neoliticului (ceramica de Cucuteni), bronzului și fierului. Sunt expuse unelte și arme din piatră șlefuită și os, ceramică pictată, figurine antropomorfe și zoomorfe, peceți ce au aparținut unor domnitori moldoveni, obiecte de podoabă, etc. Reține atenția, în mod deosebit, cel mai vechi adăpost omenesc din Europa de SE, descoperit la Ripiceni și reconstituit parțial.

·         MUZEUL DE STIINTE ALE NATURII Dorohoi. A luat ființă în anul 1953. Clădirea - monument arhitectural în stil baroc, a fost construită în anul 1887. Patrimoniul muzeului cuprinde piese naturalizate din toate grupele sistematice: minerale, plante, moluște, pești, păsări, mamifere, păsări exotice, etc.

·         MUZEUL DE ARHEOLOGIE Săveni. Acest muzeu a fost înființat în anul 1964, cu sălile expoziției de bază consacrate arheologiei, prezintă vestigii arheologice descoperite în așezările și necropolele de la Ripiceni, Miorcani, Drăgușeni, Hănești și Săveni din epoca paleoliticului și până în aceea a marilor migrații.

·         CASA VENTURA BOTOȘANI- găzduiește, în prezent, Școala Populară de Arte și a fost cunoscută mulți ani drept clădirea Filarmonicii botoșănene. În perioada 25 iunie 2010 – 24 noiembrie 2012, Consiliul Județean Botoșani a implementat proiectul “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea insrastructurilor conexe din zona Casa Ventura din Municipiul Botoșani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Județului Botoșani”. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin intermediul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” și a avut ca impact introducerea obicetivului “Casa Ventura” în circuitul muzeal și turistic local.

·         BIBLIOTECA JUDEȚANĂ „Mihai Eminescu" - Botoșani, clădirea bibliotecii, cunoscută și sub numele de "Casa Moscovici", este o adevărată bijuterie arhitectonică. Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, aceasta îmbină într-o sinteză armonioasă elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane. Biblioteca deține un valoros fond de carte cu peste 380.000 volume;

·         CENTRUL VECHI  al municipiului Botoșani este partea cea mai veche a orașului, din punct de vedere arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinație comercială, datând din secolele XVII - XVIII. Clădirile sunt dispuse sub formă de L, iar fațadele spre strada au forme arhitecturale din cele mai diverse, mai ales de factură apuseană, prelucrate creator în forme tradiționale, specifice acestui tip de construcții. Curțile interioare prezintă ordonarea clasică a caselor de târgoveți, cu galerii din stâlpi de lemn, balcoane din fier forjat și geamlâcuri susținute de console de lemn profilate.

·         În Botoșani există numeroase alte construcții cu valoare arhitectonică deosebită, printre care menționăm: Casa Antipa (sfârșitul sec XIX); Casa Bolfosu (începutul sec. XIX); Casa Silion (anul 1900), Clădirea Primăriei vechi (construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în stil eclectic de influență germană).

 

 

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -