| Harta Site | Politica cookie | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consiliul Judetean Botosani
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
Cod etic conduita salariati CJ si raportari
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
11.12.2019 14:25
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 546783

 

  Proiecte în dezbatere publică  
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:(anunt)
1.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 2020 (detalii)CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare: (
anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Popular㠄Rapsozii Botoșanilor”, pentru seviciile prestate în anul 2020; (
detalii)
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2020; (
detalii)
3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 2020; (
detalii)
4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2020; (
detalii)
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2020.(
detalii)PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU JUDEȚEAN PENTRU ANUL 2019 (detalii)

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:(anunt)
1.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2020 (detalii)CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:(anunt)
1.
Proiectul de hotărâre privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judetului Botosani pentru activitati non-profit de interes judetean (detalii)CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 2019. (detalii)


CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2019; (detalii)
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Popular㠄Rapsozii Botoșanilor”, pentru seviciile prestate în anul 2019; (detalii)
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2019; (detalii)
4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 2019; (detalii)
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2019; (detalii)
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2019.(detalii)


ANUNȚ PUBLIC

Consiliul Județean Botoșani anunță publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de Plan de menținere a calității aerului în Județul Botoșani, în conformitate cu H.G. 257/2015.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Consiliului Județean Botoșani, strada Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani, în sala de conferințe Nicolae Iorga, în data de 29.05.2018, începând cu ora 16.00.
Propunerea de Plan poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Botoșani, strada Piața Revoluției nr. 1-3, camera 412 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 44, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la adresele de internet www.cjbotosani.ro și www.apmbt.anpm.ro.
Publicul poate transmite în scris comentarii/întrebări/opinii la sediul Consiliului Județean Botoșani și al Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani sau la email consiliu@cjbotosani.ro; office@apmbt.anpm.ro până la data de 29.05.2018

ANUNȚ PUBLIC

Nr. 4873/03.04.2018
Consiliul Județean Botoșani anunță publicul asupra elaborării Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 257/2015 Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, județele inițiază și aprobă planuri de calitate a aerului, de menținere a calității aerului sau de acțiune pe termen scurt, în funcție de categoria în care este încadrat teritoriul județean conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Ordinul nr. 1206/2015 încadrează Județul Botoșani în regimul de gestionare II, fiind necesară elaborarea planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie, benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, plumb, arsen, cadmiu, nichel, dioxid de azot, oxizi de azot.
Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menționat.
Propunerea de Plan de menținere a calității aerului în Județul Botoșani poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani, Direcția Servicii Publice, camera 412, tel. 0231.514.712/ int. 4121 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, tel. 0231.514.135, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarele adrese de internet: www.cjbotosani.ro și www.apmbt.anpm.ro.
Publicul are la dispoziție 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț pentru transmiterea comentariilor cu privire la propunerea de plan la sediul Consiliului Județean Botoșani și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, sau la adresele de e-mail: consiliu@cjbotosani.ro; office@apmbt.anpm.ro.

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:
1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, pe anul 2018;
2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2018;
3.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Popular㠄Rapsozii Botoșanilor”, pentru serviciile prestate în cinul 2018;
4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2018;
5.Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 2018;
6.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2018;
7.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani pentru anul 2018;
8.Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, pentru anul 2018.
Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fî depuse în scris la Registratura Consiliului Județean Botoșani (camera nr. 5), până la data de 15.11.2017.(detalii)

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

Dezbatere publică privind completarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani 2014-2020

În exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, Consiliul Județean Botoșani adoptă strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.
Strategia de dezvoltare economico- socială a județului Botoșani este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic, în funcție de documentele de programare și finanțare, precum și de prioritizarea nevoilor comunității.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația public㠖 republicată, propunem completarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Botoșani 2014-2020 (aprobată prin HCJ nr.43/27.03.2014), astfel:
-Introducerea la Capitolul 3 –Prezentarea generală a județului Botoșani, Subcapitolul 3.9 Analiza socio-economică, a unui nou punct 3.9.3 Eficiență energetică și resurse regenerabile;
-Completarea cu o listă de proiecte suplimentare, urmare a propunerilor primite, conform tabelului anexat.(detalii)
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pot fi transmise la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1-3, camera 5 parter, sau la adresa de e-mail consiliu@cjbotosani.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:
1.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, pe anul 2017;

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, pentru anul 2017.

Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fi depuse în scris la Registratura Consiliului Jude
țean Botoșani (camera nr. 5), până la data de 29.11.2016.(detalii)

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:
1.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licen
țelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2017;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Popular㠄Rapsozii Boto
șanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2017;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Jude
țean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2017;
4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Jude
țean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 2017;
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipote
ști - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2017;
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani, pentru anul 2017;
7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Jude
țeană Botoșani, pentru anul 2017.
Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fi depuse în scris la Registratura Consiliului Jude
țean Botoșani (camera nr. 5), până la data de 01.11.2016.(detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -