| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte cu finanțare europeana
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
20.02.2018 11:33
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 476474

 

  Recepții de lucrări la obiective de investiții  
 

Investiții finalizate în perioada 2009 – 2010:

 

- ,, Modernizare DJ 282, Hănești – Vlăsinești, km 124+455 – 124+755 și reabilitare pod beton armat în extravilanul comunei Vlăsinești, jud. Botoșani ”

- ,, Modernizare DJ 296, Dorobanți – Podeni, km 23+250 – 26+000, jud. Botoșani ”

- ,, Modernizare DJ 294 C, Hănești, km 12+000 – 12+500, jud. Botoșani ”

 

Investiții finalizate în 2011 și investiții ce urmează a fi recepționate în 2011:

 

- ,, Modernizare DJ 291 B, Lozna – Dersca – Mihăileni, km 7+900 – 20+750, jud. Botoșani (recepționat 18.07.2011) ”

- ,, Modernizare DJ 294, Mihălășeni – DN 24 C, km 22+100 – 29+160, jud. Botoșani (recepționat 15.06.2011) ”

- ,, Amenajarea și reabilitarea Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni (recepționat 30.05.2011) ”

- ,, Reabilitare Imobil – Pavilion A – Centru Militar Județean – Strada Sucevei, Botoșani (decembrie 2011) ”

 

Investiții cu termene viitoare de dare în folosință:

 

,, Modernizare DJ 208 C, Vorona – Vorona Mare – limită jud. Suceava, km 10+100 – 21+870, jud. Botoșani ”

,, Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati,  municipiul Botoșani ”

,, Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea, modernizarea infrastructurilor conexe - Casa Ventura - în vederea amenajării Muzeului Etnografic al județului Botoșani ”

,, Modernizare DJ 291 D, Cristinești – Suharău - Oroftiana, km 18+000 – 31+000, jud. Botoșani ”

- RK – Imobil str. Pușkin nr. 2-4 (Casa Garabet Ciomac) ”

 

 

Receptie la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiții:

 

- ,, Modernizare DJ 207 N, Botoșani-Curtești-Cristești –DN 28 B, km 0+900 – 13+900, județul Botoșani”, Data recepției: 12.08 - 11.09.2015
- ,, Modernizare DJ 208 H, DN 28 B (E 58), Copălău-Cerbu-Dracșani –DJ 297, km 39+150 – 46+850, județul Botoșani”, Data recepției: 30.09 - 09.10.2015
- ,, Modernizarea DJ 282 H, Călărași –Libertatea –DN 24 C, km 6+540 – 11+540, județul Botoșani”, Data recepției: 25.11 - 10.12.2014

- ,, Amenajare spații medicale aferente Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani”, Data recepției: 30. 09. – 15.10.2014
- ,, Modernizarea DJ 208 C, Vorona –Vorona Mare – lim. Jud. Suceava, km 10+000 – 21+870, județul Botoșani”, Data recepției: 01 - 10.10.2014
- ,, Modernizare DJ 208 H, Pădureni – Coșula – Buda, km 34+150 – 39+150, județul Botoșani”, Data recepției: 05 - 26.09.2014
- ,,  Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani ”, Data recepției: 30.07.2014
- ,, Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani ” – Lucrări complementare, Data recepției: 30.07.2014
- ,, Modernizare traseu regional DOROHOI-RACOVĂȚ, tronsonul Cristinești-Baranca-Fundu Herții-Racovăț, din județul Botoșani, L= 9,960 Km”. Data recepției: 18.12.2013, ora 14.
- ,, RK – Imobil str. Pușkin nr. 2–4 (Casa G. Ciomac)”, Data recepției: 20.05.2013
- ,,Modernizare  DJ 291D , Cristinești –Suharău – Oroftiana, km 18+000 – 31+000, județul Botoșani”, Data recepției: 29.12. 2012
- ,, Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoșani în vederea amenajării muzeului etnografic al județului Botoșani ”. Data recepției: 16.07.2012, ora 10
.
- ,, Reabilitare imobil Centrul Militar Județean, str. Sucevei, Botoșani – Pavilion A ”. Data recepției: 14.02.2012, ora 12.
- ,, RK – Secție Oncologie  Spitalul Județean de urgență Mavromati, Botoșani
”. Data recepției: 08.02.2012, ora 10.30.
- ,, Modernizare DJ 291B,
Lozna - Dersca - Mihăileni, km  7 + 900 – 20 +750 ”. Data recepției: 18.07.2011, ora 13.
- ,, Modernizare DJ 294,
Mihălășeni – DN 24 C, km  22 + 100 – 29 +160 ”. Data recepției: 15.06.2011, ora 12.
-,, Amenajarea și reabilitarea Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni“. Data recepției: 30.05.2011, ora 14.
-,, Modernizare DJ 294C Hănești, km 12+000 - 12+500“. Data recepției: 27.10.2010, ora 11.

-,, Construire cămin cultural în localitatea Bălușeni“, sat Bălușeni, comuna Bălușeni. Data recepției: 20.08.2010, ora 11.

 

Receptie finală la obiectivele de investiții:

 

- ,, Modernizare DJ 294 C, Hănești, km 12+000 – 12+500, jud. Botoșani “

Data recepției: 28.10.2015

 

- ,, Înlăturarea efectelor calamităților naturale provocate de inundațiile din luna iulie 2008 în jud.Botoșani pentru Lot nr. 6 – Refacere pod pe drum sătesc ,,La Ciobanu”, comuna Vorona,  jud. Botoșani“
Data recepției: 13.01.2011, ora 11
°°

 

 - ,, Înlăturarea efectelor calamităților naturale provocate de inundațiile din luna iulie 2008 în jud.Botoșani pentru Lotul 4 – Reabilitarea  drumurilor comunale și sătești, comuna Păltiniș “
Data recepției: 13.12.2010, ora 12
°°

 

- ,, Înlăturarea efectelor calamităților naturale provocate de inundațiile din luna iulie 2008 în jud.Botoșani pentru Lotul 1 – Refacerea drumurilor comunale și sătești, realizarea de drumuri comunale și sătești pe noul amplasament din localitatea Rădăuți Prut “

Data recepției: 13.12.2010, ora 12°°

 

- ,, Reparare stație pompe – Rediu, comuna Rădăuți Prut – Lot 2 “

Data recepției: 10.12.2010, ora 14°°
- ,, Modernizare DJ 296 B, Ungureni(DN 29) Plopenii Mari – Borzești – Mândrești – Călugăreni – Călugăreni Mari (DJ 296), km 0+000 – 12+900 “

Data recepției: 10.12.2010, ora 12°°

 

- ,, Refacerea drumurilor comunale și sătești, realizarea de drumuri comunale și sătești pe noul amplasament, localitatea Baranca, comuna Hudești, jud. Botoșani – Lot nr. 3 “

Data recepției: 10.12.2010, ora 14°°

 

- ,, Modernizare DJ 291 D, Loturi Enescu – Ibănești, km 4+900 – 13+000 “

Data recepției: 09.12.2010, ora 12°°
- ,, Modernizare DJ 294 B, Dobârceni – Pădureni , km 13+010 – 18+610 “

Data recepției: 08.12.2010, ora 11°°
-,, Modernizare DJ 294, Gulioaia-Strahotin-Dângeni, km 5+500 - 12+500“. Data recepției: 17.11.2010, ora 14.

-,, Modernizare DJ 208H, DN 29-Corni-Sarafinești, km 0+000 - 12+600“. Data recepției: 19.11.2010, ora 11.

-,, Modernizare DJ 292D Broscăuți-Corlăteni, km 6+220 - 14+100“. Data recepției: 11.11.2010, ora 14.

-,, Modernizare DJ 282 Hănești-Vlăsinești, km 118+650 - 124+455“. Data recepției: 04.11.2010, ora 11.

-,, Modernizare DC 65B Răchiți-Cișmea, km 0+000 - 1+440, comuna Răchiți, județul Botoșani“. Data recepției: 24.09.2010, ora 10.

-,, Alimentare cu energie electrică punct vamal Rădăuți Prut, județul Botoșani“. Data recepției: 21.04.2010, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Bălușeni – corp B, com. Bălușeni “. Data recepției: 18.12.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Sulița – local 1, com. Sulița “. Data recepției: 18.12.2009, ora 9.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Rădăuți Prut, com. Rădăuți Prut “. Data recepției: 17.12.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Crasnaleuca, com. Coțușca“. Data recepției: 17.12.2009, ora 12.

-,, Reabilitare grup școlar Coțușca – Corp C, com. Coțușca “. Data recepției: 17.12.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV Borolea, com. Hănești “. Data recepției: 17.12.2009, ora 9.

-,, Reparații acoperiș tip terasă și igienizare sediul Consiliului Județean Botoșani “. Data recepției: 18.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV Hudești - corp A, comuna Hudești ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Suharău - comuna Suharău”. Data recepției: 17.11.2009, ora 12.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Smârdan - comuna Suharău”. Data recepției: 17.11.2009, ora 12.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Cordăreni - comuna Cordăreni ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 9.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Cristinești - comuna Cristinești ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV Pomârla - comuna Pomârla ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 15. 

-,, RK – Săli de operații și dotări independente ”. Data recepției: 09.10.2009, ora 11.

-,, RK –Corp D – Policlinica – organizare compartiment primire urgențe ”. Data recepției: 28.10.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Zăicești, comuna Bălușeni ”. Data recepției: 16.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Dămideni, comuna Românești ”. Data recepției: 16.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Dracșani – local 1, comuna Sulița ”. Data recepției: 19.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Dracșani – local 2, comuna Sulița ”. Data recepției: 19.11.2009, ora 12.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Sulița– local 2, comuna Sulița ”. Data recepției: 19.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Frumușica, comuna Frumușica ”. Data recepției: 23.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Mănăstirea Doamnei, comuna Curtești ”. Data recepției: 23.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Leoda, comuna Leorda ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 9.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Brăiești, comuna Brăiești ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Podeni, comuna Corlăteni ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 13.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Vlădeni, comuna Corlăteni ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni”. Data recepției: 25.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Avrămeni – local I, comuna Avrămeni ”. Data recepției: 25.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Avrămeni – local II, comuna Avrămeni ”. Data recepției: 25.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Cotu Minculinți , comuna Coțușca”. Data recepției: 25.11.2009, ora 13.

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -