| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte finantate prin POR 2007-2013
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Comunicate de presă
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
21.11.2017 14:51
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 463667

 

  Recepții de lucrări la obiective de investiții  
 

Investiții finalizate în perioada 2009 – 2010:

 

- ,, Modernizare DJ 282, Hănești – Vlăsinești, km 124+455 – 124+755 și reabilitare pod beton armat în extravilanul comunei Vlăsinești, jud. Botoșani ”

- ,, Modernizare DJ 296, Dorobanți – Podeni, km 23+250 – 26+000, jud. Botoșani ”

- ,, Modernizare DJ 294 C, Hănești, km 12+000 – 12+500, jud. Botoșani ”

 

Investiții finalizate în 2011 și investiții ce urmează a fi recepționate în 2011:

 

- ,, Modernizare DJ 291 B, Lozna – Dersca – Mihăileni, km 7+900 – 20+750, jud. Botoșani (recepționat 18.07.2011) ”

- ,, Modernizare DJ 294, Mihălășeni – DN 24 C, km 22+100 – 29+160, jud. Botoșani (recepționat 15.06.2011) ”

- ,, Amenajarea și reabilitarea Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni (recepționat 30.05.2011) ”

- ,, Reabilitare Imobil – Pavilion A – Centru Militar Județean – Strada Sucevei, Botoșani (decembrie 2011) ”

 

Investiții cu termene viitoare de dare în folosință:

 

,, Modernizare DJ 208 C, Vorona – Vorona Mare – limită jud. Suceava, km 10+100 – 21+870, jud. Botoșani ”

,, Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati,  municipiul Botoșani ”

,, Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea, modernizarea infrastructurilor conexe - Casa Ventura - în vederea amenajării Muzeului Etnografic al județului Botoșani ”

,, Modernizare DJ 291 D, Cristinești – Suharău - Oroftiana, km 18+000 – 31+000, jud. Botoșani ”

- RK – Imobil str. Pușkin nr. 2-4 (Casa Garabet Ciomac) ”

 

 

Receptie la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiții:

 

- ,, Modernizare DJ 207 N, Botoșani-Curtești-Cristești –DN 28 B, km 0+900 – 13+900, județul Botoșani”, Data recepției: 12.08 - 11.09.2015
- ,, Modernizare DJ 208 H, DN 28 B (E 58), Copălău-Cerbu-Dracșani –DJ 297, km 39+150 – 46+850, județul Botoșani”, Data recepției: 30.09 - 09.10.2015
- ,, Modernizarea DJ 282 H, Călărași –Libertatea –DN 24 C, km 6+540 – 11+540, județul Botoșani”, Data recepției: 25.11 - 10.12.2014

- ,, Amenajare spații medicale aferente Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani”, Data recepției: 30. 09. – 15.10.2014
- ,, Modernizarea DJ 208 C, Vorona –Vorona Mare – lim. Jud. Suceava, km 10+000 – 21+870, județul Botoșani”, Data recepției: 01 - 10.10.2014
- ,, Modernizare DJ 208 H, Pădureni – Coșula – Buda, km 34+150 – 39+150, județul Botoșani”, Data recepției: 05 - 26.09.2014
- ,,  Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani ”, Data recepției: 30.07.2014
- ,, Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani ” – Lucrări complementare, Data recepției: 30.07.2014
- ,, Modernizare traseu regional DOROHOI-RACOVĂȚ, tronsonul Cristinești-Baranca-Fundu Herții-Racovăț, din județul Botoșani, L= 9,960 Km”. Data recepției: 18.12.2013, ora 14.
- ,, RK – Imobil str. Pușkin nr. 2–4 (Casa G. Ciomac)”, Data recepției: 20.05.2013
- ,,Modernizare  DJ 291D , Cristinești –Suharău – Oroftiana, km 18+000 – 31+000, județul Botoșani”, Data recepției: 29.12. 2012
- ,, Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoșani în vederea amenajării muzeului etnografic al județului Botoșani ”. Data recepției: 16.07.2012, ora 10
.
- ,, Reabilitare imobil Centrul Militar Județean, str. Sucevei, Botoșani – Pavilion A ”. Data recepției: 14.02.2012, ora 12.
- ,, RK – Secție Oncologie  Spitalul Județean de urgență Mavromati, Botoșani
”. Data recepției: 08.02.2012, ora 10.30.
- ,, Modernizare DJ 291B,
Lozna - Dersca - Mihăileni, km  7 + 900 – 20 +750 ”. Data recepției: 18.07.2011, ora 13.
- ,, Modernizare DJ 294,
Mihălășeni – DN 24 C, km  22 + 100 – 29 +160 ”. Data recepției: 15.06.2011, ora 12.
-,, Amenajarea și reabilitarea Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni“. Data recepției: 30.05.2011, ora 14.
-,, Modernizare DJ 294C Hănești, km 12+000 - 12+500“. Data recepției: 27.10.2010, ora 11.

-,, Construire cămin cultural în localitatea Bălușeni“, sat Bălușeni, comuna Bălușeni. Data recepției: 20.08.2010, ora 11.

 

Receptie finală la obiectivele de investiții:

 

- ,, Modernizare DJ 294 C, Hănești, km 12+000 – 12+500, jud. Botoșani “

Data recepției: 28.10.2015

 

- ,, Înlăturarea efectelor calamităților naturale provocate de inundațiile din luna iulie 2008 în jud.Botoșani pentru Lot nr. 6 – Refacere pod pe drum sătesc ,,La Ciobanu”, comuna Vorona,  jud. Botoșani“
Data recepției: 13.01.2011, ora 11
°°

 

 - ,, Înlăturarea efectelor calamităților naturale provocate de inundațiile din luna iulie 2008 în jud.Botoșani pentru Lotul 4 – Reabilitarea  drumurilor comunale și sătești, comuna Păltiniș “
Data recepției: 13.12.2010, ora 12
°°

 

- ,, Înlăturarea efectelor calamităților naturale provocate de inundațiile din luna iulie 2008 în jud.Botoșani pentru Lotul 1 – Refacerea drumurilor comunale și sătești, realizarea de drumuri comunale și sătești pe noul amplasament din localitatea Rădăuți Prut “

Data recepției: 13.12.2010, ora 12°°

 

- ,, Reparare stație pompe – Rediu, comuna Rădăuți Prut – Lot 2 “

Data recepției: 10.12.2010, ora 14°°
- ,, Modernizare DJ 296 B, Ungureni(DN 29) Plopenii Mari – Borzești – Mândrești – Călugăreni – Călugăreni Mari (DJ 296), km 0+000 – 12+900 “

Data recepției: 10.12.2010, ora 12°°

 

- ,, Refacerea drumurilor comunale și sătești, realizarea de drumuri comunale și sătești pe noul amplasament, localitatea Baranca, comuna Hudești, jud. Botoșani – Lot nr. 3 “

Data recepției: 10.12.2010, ora 14°°

 

- ,, Modernizare DJ 291 D, Loturi Enescu – Ibănești, km 4+900 – 13+000 “

Data recepției: 09.12.2010, ora 12°°
- ,, Modernizare DJ 294 B, Dobârceni – Pădureni , km 13+010 – 18+610 “

Data recepției: 08.12.2010, ora 11°°
-,, Modernizare DJ 294, Gulioaia-Strahotin-Dângeni, km 5+500 - 12+500“. Data recepției: 17.11.2010, ora 14.

-,, Modernizare DJ 208H, DN 29-Corni-Sarafinești, km 0+000 - 12+600“. Data recepției: 19.11.2010, ora 11.

-,, Modernizare DJ 292D Broscăuți-Corlăteni, km 6+220 - 14+100“. Data recepției: 11.11.2010, ora 14.

-,, Modernizare DJ 282 Hănești-Vlăsinești, km 118+650 - 124+455“. Data recepției: 04.11.2010, ora 11.

-,, Modernizare DC 65B Răchiți-Cișmea, km 0+000 - 1+440, comuna Răchiți, județul Botoșani“. Data recepției: 24.09.2010, ora 10.

-,, Alimentare cu energie electrică punct vamal Rădăuți Prut, județul Botoșani“. Data recepției: 21.04.2010, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Bălușeni – corp B, com. Bălușeni “. Data recepției: 18.12.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Sulița – local 1, com. Sulița “. Data recepției: 18.12.2009, ora 9.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Rădăuți Prut, com. Rădăuți Prut “. Data recepției: 17.12.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Crasnaleuca, com. Coțușca“. Data recepției: 17.12.2009, ora 12.

-,, Reabilitare grup școlar Coțușca – Corp C, com. Coțușca “. Data recepției: 17.12.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV Borolea, com. Hănești “. Data recepției: 17.12.2009, ora 9.

-,, Reparații acoperiș tip terasă și igienizare sediul Consiliului Județean Botoșani “. Data recepției: 18.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV Hudești - corp A, comuna Hudești ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Suharău - comuna Suharău”. Data recepției: 17.11.2009, ora 12.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Smârdan - comuna Suharău”. Data recepției: 17.11.2009, ora 12.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Cordăreni - comuna Cordăreni ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 9.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII Cristinești - comuna Cristinești ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV Pomârla - comuna Pomârla ”. Data recepției: 17.11.2009, ora 15. 

-,, RK – Săli de operații și dotări independente ”. Data recepției: 09.10.2009, ora 11.

-,, RK –Corp D – Policlinica – organizare compartiment primire urgențe ”. Data recepției: 28.10.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Zăicești, comuna Bălușeni ”. Data recepției: 16.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Dămideni, comuna Românești ”. Data recepției: 16.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Dracșani – local 1, comuna Sulița ”. Data recepției: 19.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Dracșani – local 2, comuna Sulița ”. Data recepției: 19.11.2009, ora 12.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Sulița– local 2, comuna Sulița ”. Data recepției: 19.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Frumușica, comuna Frumușica ”. Data recepției: 23.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Mănăstirea Doamnei, comuna Curtești ”. Data recepției: 23.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Leoda, comuna Leorda ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 9.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Brăiești, comuna Brăiești ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Podeni, comuna Corlăteni ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 13.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Vlădeni, comuna Corlăteni ”. Data recepției: 24.11.2009, ora 14.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni”. Data recepției: 25.11.2009, ora 10.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Avrămeni – local I, comuna Avrămeni ”. Data recepției: 25.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – VIII, Avrămeni – local II, comuna Avrămeni ”. Data recepției: 25.11.2009, ora 11.

-,, Reabilitare școală cu clasele I – IV, Cotu Minculinți , comuna Coțușca”. Data recepției: 25.11.2009, ora 13.

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -