| Harta Site | Politica cookie | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consiliul Judetean Botosani
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
Cod etic conduita salariati CJ si raportari
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
13.12.2019 14:07
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 546967

 

  Finanțări nerambursabile  
 

Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005

ANUL 2019
* Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2019.
*
Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2019
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2019
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele vor fi depuse în perioada 10 - 14.06.2019 la Registratura Consiliului Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter  în două exemplare (original și copie), precum și în format electronic CD. Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plicuri separate, introduse într-un alt plic pe care se va menționa:
a) numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
b) titlul proiectului;
c) categoria de proiect pentru care solicită finanțare nerambursabilă.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 14.06.2019, ora 14.00


Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 17

Anexa 18

Anexa21

 

 

 

 

 

 

 ANUL 2018
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2018
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele se depun, în plic închis, la registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până vineri, 30.03.2018, ora 14.00.
Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 17

Anexa 18

Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2018.(Rezultate finale)

ANUL 2017
Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005
Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2017
* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație, culte și sport, pe anul 2017
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2017
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele se depun, în plic închis, la registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până marți, 06.06.2017, ora 16.30.
Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 10

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

ANUL 2016
 * Rezultate finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016, în urma soluționării contestațiilor.(detalii).
* Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2016, la întâlnirea Comisiei de contestație a evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).

* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).
* Consiliul Județean Botoșani a aprobat prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016 Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2016 și Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non-profit de interes județean. (
detalii).
Anunțul privind acordarea de finanțări nerambursabile pe domeniile cultură, educație, sport, poate fi vizualizat aici.
Programul sesiunii de acordare de finanțări nerambursabile poate fi vizualizat aici.
Documentația va fi depusă în plic închis la Registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până luni 11.04.2016, ora 16.00. Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.
Anexele în format needitabil (Anexa 4A, 4B, 5, 7, 10) se vor lista și apoi se vor completa de mână.

Anexa 1A

Anexa 1B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 4B

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 10

Anexa 13

Anexa 14Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2006
ANUL 2019
Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄Concursul de proiecte pentru tineret 2019”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare etc.
Pot participa la acest concurs asociațiile de tineret din județul Botoșani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1. scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
2. cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani.
Regulamentul, cererea de finanțare și celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției: www.cjbotosani.ro, secțiunea „Finanțări nerambursabile – Concursul de proiecte pentru tineret 2019”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2019:
3 iunie - informarea și consultarea ONG-urilor;
10 – 14 iunie – depunere proiecte;
18 – 20 iunie –  evaluare;
20 iunie –  afișare rezultate;
21 – 24 iunie – depunere contestații;
25 iunie – soluționare contestații și afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie), precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani,  Piața Revoluției  nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
a) Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
b) Titlul proiectului;
c) "Concursul de proiecte pentru tineret".
Anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)
 
Anexa 1,
 
Anexa 2,
 
Anexa 3,
 
Anexa 4,
 
Anexa 5,
 
Anexa 6,
 
Anexa 7,
 
Anexa 10,
 
Anexa 13

Rezultatele selectiei si evaluării proiectelor finanțate din fondurile pentru tineret alocate din bugetul Județului Botoșani (Rezultate)


Rezultatele finale ale selectiei si evaluării proiectelor finanțate din fondurile pentru tineret alocate din bugetul Județului Botoșani (Rezultate finale)


ANUL 2018
Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄Concursul de proiecte pentru tineret 2018”, vizând susținerea unor activități
educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare etc.
Pot participa la acest concurs asociațiile de tineret din județul Botoșani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care
îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1.scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate
sunt adresate tinerilor;
2.cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive sunt tineri, cu vârste cuprinse
între 14 – 35 ani.
Regulamentul, cererea de finanțare și celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției:
www.cjbotosani.ro, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2018”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2018:
12 martie   - convocarea și consultarea ONG-urilor;
26 martie - 05 aprilie - depunere proiecte;
10 aprilie - 16 aprilie - evaluare;
16 aprilie   - afișare rezultate;
17 aprilie - 18 aprilie - depunere contestații;
23 aprilie   - afișare rezultate finale
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie), precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani,  Piața Revoluției  nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
a) Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
b) Titlul proiectului;
c) "Concursul de proiecte pentru tineret".
Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)
 
Anexa 1,
 
Anexa 2,
 
Anexa 3,
 
Anexa 4,
 
Anexa 5,
 
Anexa 6,
 
Anexa 7,
 
Anexa 8,
 
Anexa 10


Rezultatele finale ale selectiei si evaluării proiectelor finanțate din fondurile pentru tineret alocate din bugetul Județului Botoșani (Rezultate finale)

ANUL 2017
Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄 Concursul de proiecte pentru tineret 2017”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2017”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2017:
02 – 05 mai    - convocarea și consultarea ONG-urilor
05 mai           - publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte;
15 – 22 mai    - depunere proiecte
23 – 30 mai    - evaluare
31 mai           - afișare rezultate
06 - 07 iunie   - depunere contestații
09 iunie          - afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00- 16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
a) Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
b)
Titlul proiectului;
c) "Concursul de proiecte pentru tineret".

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cererea de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2017. Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 63 din 27.04.2017 s-a aprobat Regulamentul privitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități de tineret pentru anul 2017. Termenul de depunere a proiectelor a fost 22.05.2017, până la această dată fiind depuse 3 proiecte. Termenul de depunere a contestațiilor este 06-07 iunie 2017.

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2017.(detalii)

ANUL 2016
Consiliul Județean Botoșani organizeaz㠄 Concursul de proiecte pentru tineret 2016”, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2016”.

Calendarul concursului:
7 martie - publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte
7-14 martie – convocarea și consultarea ONG-urilor
15-22 martie – depunere proiecte
23-29 martie - evaluare
30 martie – afișare rezultate
31 martie-01 aprilie – depunere contestații
4 aprilie – afișare rezultate finale.
Documentația de solicitare a finanțării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic CD, la Registratura Consiliului Județean Botoșani situată în Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 7:30- 16:00 și vineri între orele 7:30- 13:30 și va fi însoțită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plic pe care se va menționa:
- Numele/denumirea și adresa completă a solicitantului;
 Titlul proiectului;
 "Concursulde proiecte pentru tineret".

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii

Rezultatele finale, după termenul de depunere a contestațiilor, a selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)


Aici pot fi vizualizate informatiile despre Concursul de proiecte pentru tineret 2016, sesiunea a II-a.(detalii).

Anexăm Regulamentul, Modificarea la RegulamentCererea de finantare (Anexa 1),precum și celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Buget narativ

Anexa 4 - Declarația solicitantului

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Ghid explicativ

Anexa 9 - Formular raportări intermediare și finale 

Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret  pentru anul 2016, sesiunea a II-a.(detalii).  
 Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret  pentru anul 2016, sesiunea a II-a - rezultate finale.(detalii).  

Raport anual privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe anul 2016, pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii).

 

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -