| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consiliul Judetean Botosani
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
26.06.2019 16:27
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 533235

 

  Proiecte de Hotărâri  
 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 27.06.2019, ora 10.00

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani.(detalii)

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Botoșani.(detalii)

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 169 mp aflat în baza materială a Școlii Profesionale Speciale “Sfântul Stelian” Botoșani.(detalii)

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 65 din 26.04.2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Botosani și din administrarea Consiliului Judetean Botosani în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.(detalii)

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Sindicatul Sanitas a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgenț㠄Mavromati”.(detalii)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgenț㠄Mavromati” Botoșani.(detalii)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție „Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, Km 0+250-10+000, Județul Botoșani”.(detalii)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mic㠖 Viișoara, km 1+010 – 7+000, județul Botoșani”.(detalii)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Iluminat public Lacul cu Nuferi, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”.(detalii)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, a obiectivului de investiție „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, cod SMIS 112979.(detalii)

11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași” și a cheltuielilor legate de proiect.(detalii)

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.138/05.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani” cod SMIS 126319.(detalii)

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării cotizației Județului Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOPROCES” Botoșani, pentru trimestrele III și IV ale anului 2019.(detalii)

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării cotizației Județului Botoșani pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄AQUA BOTOȘANI”.(detalii)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016.(detalii)

16. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte “George Enescu” Botoșani, pentru anul școlar 2019 – 2020.(detalii)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Biblioteca Județean㠓Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru Orchestra Popular㠓Rapsozii Botoșanilor” și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -