| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consiliul Judetean Botosani
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
18.04.2019 11:12
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 526696

 

  Proiecte de Hotărâri  
 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 23.04.2019, ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Buhăianu Bogdan – Ciprian.(detalii)

2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Isac Constantin în calitate de consilier județean.(detalii)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2020.(detalii)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2018, al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.(detalii)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, județul Botoșani.(detalii)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019.(detalii)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia.(detalii)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă  2014-2020 (POCA) și a cheltuielilor legate de proiect.(detalii)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii a Consiliului Județean Botoșani în proiectul „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 128038.(detalii)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2019, alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non–profit de interes județean, în baza Legii nr. 350/2005.(detalii)

11. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a sediului social al S.C. Daialov S.R.L.(detalii)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgenț㠄Mavromati” Botoșani.(detalii)

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani a unui spațiu și a unui teren, situate în comuna Trușești, județul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.(detalii)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani.(detalii)

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile.(detalii)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani-Cișmea-Roma, km 2+100 – 4+700”.(detalii)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție „Consolidare versant si modernizare DJ 296, Roma, km 11+480 - 12+320”.(detalii)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție ,,Consolidare versant si modernizare DJ 296, Nicșeni - Dorobanți, km 18+400-18+950”.(detalii)

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 1 – Dorohoi.(detalii)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016.(detalii)

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani.(detalii)
 

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -