| Harta Site | Politica cookie | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consiliul Judetean Botosani
Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotărâri
Publicatii
Finanțări nerambursabile
Proiecte, cooperare internațională și parteneriate
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Licitatii
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
Protecția datelor cu caracter personal
Comunicate AFIR
Cod etic conduita salariati CJ si raportari
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
13.12.2019 14:07
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 546966

 

  Informații conform art. 76(1) din Legea nr.273/2006  
 

În conformitate cu prevederile art. 761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Botoșani publică următoarele documente și informații, atât pe pagina proprie, cât și pe pagina Ministerului Administrației și Internelor:
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2019(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.06.2019(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.06.2019(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2019(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.03.2019(detalii)
- Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2019 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.12.2018(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.12.2018(detalii)
- Subregistrul datoriei publice+garantatii locale la 31.12.2018 (detalii)
- Subregistrul datoriei publice+garantatii locale la 15.12.2018 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.09.2018(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2018(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.06.2018(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.06.2018(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.03.2018(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2018(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.12.2017(detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.12.2017(detalii)
- Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2018 (
detalii)

- Subregistrul datoriei publice+garantatii locale la 30.12.2017 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.09.2017 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2017(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.06.2017 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.06.2017(detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.03.2017 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2017(detalii)
- Bugetele aprobate pentru anul 2017, inclusiv anexele (detalii)
- Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2017 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.12.2016 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.12.2016 (detalii) 
- Subregistrul datoriei publice+garantatii locale la 30.12.2016 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.09.2016 (detalii) 
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2016 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.06.2016 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.06.2016 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.03.2016 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2016 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare anuale la 31.12.2015 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.12.2015 (detalii)
- Subregistrul datoriei publice+garantatii locale la 31.12.2015 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.09.2015 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2015 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 30.06.2015 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.06.2015 (detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-30.06.2015 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2015 (detalii)
- Situații financiare asupra execuției bugetare trimestriale la 31.03.2015 (detalii)
- Plăți restante la 31.03.2015 (detalii)
- Bilanț financiar-contabil, plăți restante, venituri și cheltuieli la 31.12.2014 (detalii)
- Bugetele aprobate pentru anul 2015, inclusiv anexele (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.01.2015 (detalii)
- Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2015 (detalii)
- Registrul datoriei publice locale la 31.12.2014 (detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-08.12.2014 (detalii)
-  Dare de seamă la 30.09.2014: Contul de execuție al bugetului local - venituri+cheltuieli; plăți restante; arierate (detalii) 
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2014 (detalii)
- Dare de seamă la 30.06.2014: Contul de execuție al bugetului local - venituri+cheltuieli; plăți restante; arierate (detalii) 
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-30.06.2014 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.06.2014 (detalii)
- Dare de seamă la 31.03.2014: Contul de execuție al bugetului local - venituri+cheltuieli; plăți restante; arierate (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2014 (detalii)
- Dare de seamă la 31.12.2013: Contul de execuție al bugetului local - venituri+cheltuieli; plăți restante; arierate (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.01.2014 (
detalii)
- Bugetele aprobate pentru anul 2014, inclusiv anexele (
detalii)
- Registrul datoriei publice locale la 31.12.2013 (
detalii)

- Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrative-teritoriale la data de 31.12.2013 (detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-13.12.2013 (
detalii)
- Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrative-teritoriale la data de 31.10.2013 (
detalii)

- Dare de seamă la 30.09.2013: Contul de execuție al bugetului local - venituri+cheltuieli; plăți restante; arierate (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.10.2013 (
detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-30.09.2013 (
detalii)
- Plăți restante la 30.06.2013 (
detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.07.2013 (
detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-30.06.2013 (
detalii)
- Contul anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2012 (
detalii)

- Subregistrul datoriei publice locale directe și garantate la data de 31.12.2012 (detalii)

- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-31.03.2013 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.03.2013 (detalii)
- Bugetele aprobate pentru anul 2013, inclusiv anexele (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-31.12.2012 (detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, până la data de 11.12.2012 (detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-30.09.2012 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-29.10.2012 (detalii)

- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.07.2012 (detalii)

- Contul de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru trimestrul I 2012 (detalii)
- Contul anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2011 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-26.04.2012 (detalii)
- Bugetele aprobate pentru anul 2012, inclusiv anexele (detalii)

- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.01.2012 (detalii)
- Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2012 (
detalii)

- Conturile de execuție a bugetelor componente bugetului local al județului Botoșani, pe cele două secțiuni, până la data de 12.12.2011 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-30.09.2011 (detalii)

- Conturile de execuție a bugetelor componente bugetului local al județului Botoșani, pe cele două secțiuni, la finele trim. III 2011 (detalii)
- Contul de execuție al bugetului propriu județean, pe cele două secțiuni, pe trim. II 2011 (detalii)
- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-01.08.2011 (detalii)

- Plăți restante la 31.03.2011 (detalii)

- Comunicări: Indicatori de sinteză: venituri și cheltuieli-01.06.2011 (detalii)

- Bilanțul financiar-contabil la 31.03.2011 (detalii)

- Proiectul bugetului propriu județean pentru anul 2011 (detalii)

- Bugetele aprobate pentru anul 2011, inclusiv anexele (detalii)

- Registrul datoriei publice locale (detalii)

- Registrul garanțiilor locale la împrumuturi interne (detalii)

- Registrul garanțiilor locale la împrumuturi externe (detalii)

- Programul de investiții publice pe trimestre, pentru anul 2011 (detalii)
- Darea de seamă contabilă întocmită la data de 31.12.2010 (detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
  >

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -