| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte cu finanțare europeana
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Comunicate de presă
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
Salarii CJ
Guvernanță corporativă
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
18.06.2018 15:16
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 495193

 

  Finanțări  
 

2017

* Ghidul specific pentru Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului a fost lansat in consultare publica.(detalii)

2016

* Programe de finanțare 2014-2020 în cadrul cărora Consiliul Județean Botoșani este eligibil.(detalii)
* Finanțări de până într-un milion de euro pentru IMM-urile din sectoarele competitive din Regiunea de Nord-Est.(detalii)
* AFIR va primi cereri de finanțare a investițiilor neagricole din zona rurală.(detalii)
*
Municipalitatea Kallithea (Grecia) caută parteneri eligibili – municipii și orașe - în vederea depunerii unui proiect în cadrul Măsurii 2.1 Înfrățire între localități, a programului Europa pentru cetățeni 2014-2020. O descriere a localității (amplasare, istoric, aspecte ale vieții economice, culturale și academice), precum și o scurtă prezentare a proiectului, inclusiv domeniile de interes pentru înfrățire, sunt disponibile în documentul atașat. Persoana de contact este domnul C. Sofianidis – viceprimar al Municipiului Kallithea ( tel/fax: +2132070321-322; e-mail: dhmarxos@kallithea.gr). Posibilii parteneri interesați de cooperare sunt rugați să contacteze persoana indicată, direct și în timp util.(detalii)
* În cadrul Programului ,,Promovarea diversității în cultură și artă încadrul patrimoniului cultural european”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE, a fost lansată cererea de propuneri pentru acțiuni de parteneriat –Măsura B runda 2.
Durata apelului: 1 aprilie – 30 iunie 2016, sau până la epuizarea fondurilor disponibile;
Solicitanți eligibili: Promotorii de proiecte care derulează / au derulat proiecte în cadrul Programului PA17/RO13.
Pentru informații suplimentare, accesați link-ul: http://www.fonduri-diversitate.ro/relatii-bilaterale_doc_222_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-din-fondul-pentru-relatii-bilaterale_pg_0.htm

*
Lansare Apel Fondul pentru Relații Bilaterale la nivelul ProgramuluiRO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național,finanțat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009– 2014. În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sauîn parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe șibune practici între beneficiari și entități din Statele Donatoare, alte statebeneficiare și România.
Activitățile eligibile sunt: organizarea de conferințe și seminarii pe teme deinteres comun, cooperare tehnică și schimb de experți, formarea pe termenscurt, vizite de studiu, elaborarea de rapoarte și studii, etc., iar rata definanțare este de 100%. Data limită de depunere a aplicațiilor este 30 iunie2016 sau până la epuizarea fondurilor.
Pentru informații suplimentare, accesați link-ul:
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/en/-/lansare-apel-fondul-pentru-relatii-bilaterale-la-nivelul-programului-ro01-asistenta-tehnica-si-fondul-bilateral-la-nivel-national

* A fost aprobat Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu.(detalii)

*
În cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, AM POR a lansat apelul de proiecte de investiții în infrastructura de turism (PI 7.1).(detalii)
*
Programul ACCES – finanțări pentru susținerea acțiunilor și proiectelor culturale.(detalii)
* Orașul Kalajoki (Finlanda) caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.2 Rețele de orașe, depus la termenul limită din 1 martie 2016. Ideea proiectului este dezvoltarea rurală prin incluziune, integrare și internaționalizare.
În documentul atașat: descrierea orașului, prezentarea detaliată a ideii de proiect, profilul partenerilor doriți și datele de contact. Posibilii parteneri interesați de cooperare sunt rugați să contacteze direct persoana indicată.(detalii)

Punctul Europa pentru cetățeni:
E-mail: info@europapentrucetateni.eu
Web: www.europapentrucetateni.eu
Tel / fax: 021 316 60 60

2015

* POC 2014-2020: A fost publicat calendarul lansărilor pentru Axa Prioritara 1 – Cercetare-Dezvoltare-Inovare!
A fost aprobat calendarul lansărilor de apeluri din cadrul Axei Prioritare 1 POC- „Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivității economice si dezvoltării afacerilor”. Citiți continuarea
Comisia Europeana dorește mai putina birocrație in utilizarea fondurilor europene
Comisia Europeana a anunțat crearea unui grup la nivel înalt ce are ca scop reducerea sarcinii administrative in utilizarea celor cinci Fonduri structurale si de investiții europene.
Citiți continuarea.

* Asistență Germană Nerambursabilă 2015-2017 - Vă informăm că puteți trimite cereri de proiecte pentru a obține asistența germană nerambursabilă pentru 2015-2017. Pentru detalii si descărcarea formularului corespunzător instituției dvs., accesați
www.ClujNapoca.ro/ses
* Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale deschide o nouă sesiune de primire a cererilor de finanțare prin PNDR 2020 .(detalii)

* GLOBE – G lobal Learning Opportunitiesfor Better Education, o organizație nonprofit din Sicilia (Italia), dorește să se implice ca partener într-un proiect la Măsura 2.2 Rețele de orașe, pentru termenul limită din 1 septembrie, sau în proiecte la Componenta 1 Memorie sau măsura 2.3 Proiecte ale societății civile, pentru termenul limită din martie 2016.
Organizația este înregistrată în Portalul Participantului și va colabora cu aplicantul pentru redactarea aplicației.
Organizațiile interesate de cooperare sunt rugate să contacteze direct persoana indicată.(detalii).
* Centro Arte e Cultura Delta din Potenza (Italia) caută parteneri pentru un proiect in cadrul programului „Europa pentru cetățeni”Componenta 1: Memorie istorică europeană, cu titlul ,,The Remembrance that Helps the Future ,,pentru organizarea de evenimente culturale, sociale si de mediu.
Hellenic Foundation for European & Foreign Policy- ELIAME (Grecia)caută parteneri pentru un proiect cu titlul “Engaging civil society for a sustainable European Union”, la Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile.
În documentele atașate se afla prezentarea organizației, ideea de proiect și datele de contact, pentru fiecare propunere de parteneriat in parte.
Posibilii parteneri interesați de cooperare sunt rugați să contacteze direct persoana indicată,cât mai curând.(detalii).Web:www.europapentrucetateni.eu

* Asociația Grupul de Acțiune Local㠔Colinele Moldovei”, anunță:
- Prelungire sesiune de depunere a proiectelor pentrumăsura M41.421
- Lansare apel depunere proiecte

* Localitatea Rautjärvi (Finlanda) cautăparteneri pentru un proiect in cadrul programului „Europa pentru cetățeni”Componenta 1: Memorie istorică europeană, cu titlul ”War history to moderneducation” care să distribuie în Europa produsele proiectului - o publicațieeducațională pentru tinerii si copii din Europa si un web-site având ca subiectal Doilea Război Mondial. Descrierea proiectului o găsiți aici.
Posibilii aplicanți interesați de parteneriat sunt rugați să contacteze directpersoana indicată până în data de 27 februarie. Web: www.europapentrucetateni.eu


* A fost lansat concursul EDEN 2015
cu tema turismul si gastronomia locala.Informații privind participarea la concurs pot fi accesate la adresa http://turism.gov.ro/lansarea-concursului-destinatii-europene-de-excelenta-eden/

* Fonduri nerambursabile prin ProgramulEuropa pentru Cetățeni 2014-2020 În cadrul Programului Europa pentruCetățeni, Componenta 1 Memorie istorică europeană, Asociația „Donner Lieu” dinSaint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique, Franța) caută parteneri (muzee,centre de artă, curatori sau organizatori de concerte/evenimente artistice)într-un proiect pentru intitulat POCHE - Peace, Openess, Citizenship, History,Emancipation. Obiectivul proiectului este cunoașterea istoriei celui de-alDoilea Război Mondial și transmiterea unui mesaj pacifist și cetățenesc prinactivități de memorie vie a WW2.
Persoana de contact pentru proiect Jean-Louis Vincendeau, vincendeaujeanlouis@gmail.com,tel/fax + 33 0667 34 71 13
Informații suplimentare pe pagina:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf 

* Fonduri nerambursabile prin ProgramulEuropa pentru Cetățeni 2014-2020 În cadrul Programului Europa pentruCetățeni, Componenta 2- măsura 2.3 Proiecte ale Societatii Civile 2015, ȘcoalaDOF Hernin Aftenskole din Danemarca caută parteneri pentru elaborarea șidepunerea proiectului: Actionând Local printr-o Rețea Internațională - ActingLocally with International Network (ALWIN).
Inițiatorul caută ca parteneri organizații din orașe mijlocii din statele membre,care să fie, de preferat, federații ale unor organizații de tineret regionale,asociații de sportivi amatori, sindicate, asociații de mediu, etc.
-Termen limită pentru expresia de interes: 25 ianuarie 2015
-Termenul limită al apelului: 2 martie 2015
Persoana contact pentru proiect (Rune Riismoeller rune@live.aftenskolerne.dk mobilephone+45 28 68 31 25).
Informații suplimentare pe pagina:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf

* Fonduri nerambursabile prin Programul Europa pentru Cetățeni 2014-2020-Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a postat pe pagina sa informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte prin Programul Europa pentru Cetățeni  la următorul termen limită din 2 martie2015.

La acest termen se pot depune proiecte pe Componenta 1: Memorie istorică europeană și Componenta 2: Implicare democratică și participare civică, măsura 2.1 Înfrățirea orașelor,măsura 2.2 Rețele de orașe și măsura 2.3 Proiecte ale societății civile.
Pentru proiectele de Înfrățire a orașelor depuse la acest termen limită perioada de eligibilitate a proiectelor a fost extinsă: activitățile pot fi planificate să înceapă în intervalul 1 mai 2015 - 31 martie 2016. Informații suplimentare pe pagina http://www.europapentrucetateni.eu/

2012-2014

* Fundațiapentru osocietate deschisă anunță relansarea competiției ,,Serendino – Unde dai și unde crapă!,, cu premii și finanțări în valoare totală de 120.000 de dolari SUA, în cadrul programului,,SEn – The Social Enterpise,, ce susține inovația în domeniul antreprenoriatului social.Serendino este un program menit să scoată la suprafață creativitatea, inventivitatea și inovația oamenilor, indiferent de nivelul de educație, de poziția socială sau de nivelul de trai, pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile defavorizate din România. Partenerii strategici care susțin acest program sunt Școala de Afaceri Româno-Americană ASEBUSS și compania de training Exec-Edu.
Vor fi acordate 15 premii pentru cele mai inovatoare idei, în valoare totală de 16.000 dolari SUA, astfel:
-Premiul I, în valoare de 3.000 dedolari SUA,
-Premiul al II-lea, în valoare de 2.000de dolari SUA,
-Premiul al III-lea, în valoare de 1.400de dolari SUA,
-12Mențiuni în valoare de 800 de dolari SUA / mențiune.
Dintre acestea, cele 9 idei care prezintă potențialul cel mai ridicat de a fi transformate în afaceri sociale vor fi finanțate cu un buget maxim de 10.000 de dolari SUA fiecare, cu scopul de a le pune în practică. De asemenea, finaliștii vor beneficia de consiliere specializată din partea unui grup de consultanți, experți în antreprenoriat și alte domenii necesare demarării/ derulării unei afaceri cu scop social.
Aplicanții se pot înscrie în concurs utilizând formularul pe care îl vor găsi pe site-ul programului, la http://www.serendino.ro.Termenul– limită pentru înscriere este 18 august 2014, ora 17:00. Informații suplimentare la nr.tel. +4021212 1101/02, fax la +40 21 212 1032 sau la adresa de e-mail info@serendino.ro.
* Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță deschiderea primei sesiunii de proiecte cu finanțare din viitoarea perioadă de programare a fondurilor europene, 2014-2020, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), începând cu data de 20 mai2014.Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este aferentă măsurii 121-Modernizarea exploatațiilor agricole și spijinirea fermelor de familie și se adresează exclusive beneficiarilor privați:fermieri - persoane fizice sau juridice. Aici accesați informații suplimentare, cheltuieli eligibile și criterii de selecție.
* Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură apublicat pepagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en, Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020, la secțiunea Programme guide, precum și Prioritățile anuale pentru 2014.(detalii...).
*
SES – SeniorExpertenService este o organizație finanțată de Guvernul german, care acordă asistență pentru dezvoltare organizațiilor din diferite domenii de activitate, atât pentru firme, companii, regii, societăți organizații, cât și pentru instituții și unități publice. În acest sens, SES – Senior Experten Service, prin  Programul de asistență nerambursabilă germană 2011-2013 – Cooperarea pentru Formare, pune la dispoziția organizațiilor din domeniul educației și asistenței sociale oferta pentru școli ș iunități de asistență socială, care poate fi accesată la următoarea adresă: www.v-Market.ro/SES.
* Ministerul Culturii, în calitate de Unitate de Management a Proiectului, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), a lansat cererea de proiecte mici din cadrul Programului “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”. Programul este finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al SpațiuluiEconomic European 2009 - 2014  (state donatoare Islanda,Norvegia și Liechtenstein).
Bugetul total al cererii este de 623.566 euro, astfel:
Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 25 aprilie 2014, orele 12.00.
Implementarea nu trebuie să depășească data de 30 aprilie2 016.(detalii...).
* Ministerul Culturii, în calitate de Operator de Program, a deschis sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizare a patrimoniului cultural și natural, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniul Cultural, în calitate de Partener de Program din statele donatoare. Sesiunea se va încheia în data de 7 aprilie 2014.(detalii...).
*
Săptămâna trecută a fost aprobată o Ordonanță de Urgență a Guvernului privind înființarea Programu lNațional de Dezvoltare Locală. Ministrul Liviu Dragnea a declarat că acest nou program „nu este un alt Program Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI). Este vorba de un program care reunește trei acte normative prin care se finanțau, din partea a trei structuri centrale, același tip de lucrări în administrația locală”.(detalii...).
* Informații privind finanțările prin programe operaționale. Având învedere faptul că începând cu luna septembrie municipiile vor putea accesa fonduri structurale nerambursabile pentru eficiența energetică a blocurilor de locuințe prin POR,AP 1 și că prin POSCCE, AP 2.3.3 se pot accesa fonduri pentru implementarea proiectului stației fotovoltaice, vă aducem la cunoștință următoarele informații privind finanțările prin programe operaționale: Din toamna acestui an, blocurile de locuințe din municipiile-reședința de județ vor putea beneficia de lucrări complexe de creștere a eficientei energetice cu ajutorul fondurilor europene alocate prin Programul Operațional Regional, AxaPrioritara1.(detalii...).

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -