| Harta Site | Intranet | Contact | Despre Noi | Carte de Oaspeti | English  

 Cauta  

PROGRAM DE AUDIENȚE

Președinte Costică Macaleți
vineri:  orele 9.00 - 12.00, camera 110-110b tel. 511230
Vicepreședinte Dorin Birta
joi: orele 9.00 - 12.00, camera 104-106 tel. 511853
Vicepreședinte Constantin-Liviu Toma
marți: orele 9.00 - 12.00, camera 108-108b tel. 511280
Contact CONSILIUL JUDEȚEAN: tel. 514712, fax:514715, email:
consiliu@cjbotosani.ro
Alocare numere de telefon la CJ Botoșani 


Consiliul Judetean
  Consilieri județeni
Regulament de org. și funcționare al CJ
Rapoarte de activitate CJB 2004-2008-2012-2016
Organigrama CJB
Program de audiente
Aparat propriu
Instituții subordonate
Proiecte de hotarâri
Hotarâri
Publicatii
Parteneriate
Proiecte, programe, coop. internațională
Proiecte în dezbatere publică
Proiecte finantate prin POR 2007-2013
Finanțări
Contracte de achizitii publice la CJB
Recepții de lucrări la obiective de investiții
Comunicate de presă
Legaturi web, e-mail
Ședințe ale CJ - Proiectul ordinii de zi
Ședințe ale CJ - Minute
Ședințe ale CJ - Procese verbale
Instituția Arhitectului Șef
Autoritatea județeană de transport
Formulare
Declaratii de avere si de interese
Transparența decizională cf. Legii 52/2003
Informații de interes public cf.Legii 544/2001
Cod etic conduită salariați CJ
Informatii cf.art.76(1) din Legea 273/2006
Situatia imprumuturilor contractate de CJ
Licitatii
Strategia de dezvoltare a județului pt.2014-2020
Concursuri
 

Judetul Botosani
  Clip de prezentare a judetului Botosani
Statutul judetului Botosani
Date generale
Istorie
Geografie
Economie
Educatie, cultura, traditii
Turism
Harta Judet
Harta Digitala Judet
Domeniul public
Adrese utile
Administrațiile publice locale - date de contact
 

Info
 

Data ultimei actualizari:
18.12.2017 16:35
Utilizatori Autentificati Online: 7
Vizitatori: 467204

 

  Proiecte de Hotărâri  
 

 PROIECTE DE HOTĂRÂRI
pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 21.12.2017, ora 10.00

1. Proiect de hotărâre privindaprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018.(detalii)

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale.(detalii)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “LA ȘCOALĂ CU BUCURIE” și a cheltuielilor legate de proiect.(detalii)

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management a domnului Aurel Melniciuc, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat și desemnarea managerului interimar la Muzeul Județean Botoșani.(detalii)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2018.(detalii)

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 5 – anexa nr. 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Județean Botoșani și instituțiile publice subordonate, cu modificările și completările ulterioare.(detalii)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază corespunzător postului contractual de referent, studii medii, din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul propriu al Consiliului Județean Botoșani, precum și completarea Hotărârii  Consiliului Județean Botoșani nr. 111 din 31.07.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 120 din 31.08.2017.(detalii)

8. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/29.07.2016 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Muzeului Județean Botoșani.(detalii)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. ”NOVA APASERV” S.A. Botoșani, pentru scoaterea din funcțiune, demolarea în vederea valorificării și, după caz, casării acestora și mandatarea S.C. ”NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru efectuarea acestor operațiuni.(detalii)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01.- 13.12.2017.(detalii)

11. Proiect de hotărâre privinda aprobarea unui credit de angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2018 -2021.(detalii)

12. Proiect de hotărâre privinda modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani.(detalii)

 
     

Versiune de tiparire

Legaturi
 

DESTINATII TURISTICE

www.turismbotosani.ro

Sistemul Electronic National

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene

Protectia Consumatorilor

DGASPC Botosani

Program Operational Comun Ro-Ua-Md

Casa Ventura Botosani

Aplicatia SISOP

 

Vremea
   

Curs Valutar
   

Google
 
 
 

Pagini Aurii
 
 
Produs/Serviciu:

Rezultate/Pagina:
 
 

Selectii de Stiri
   
 

Site realizat de IntelliSoft SRL & Compartiment Sisteme Informatice CJB

Copyright © 2003 Consiliul Judetean Botosani | Termeni si Conditii | Reguli de Confidentialitate - Home | Harta Site | Contact -