Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

Rezultatele finale ale selecţiei şi  evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile

 

ANUNŢ

Rezultatele finale ale selecţiei şi  evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile

din bugetul Consiliului Judeţean pentru activităţile de tineret pentru anul 2021

 

Prin Hotarârea  Consiliu Judeţean Botoşani nr. 69 din 30.05.2019 s-a aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activităţi de tineret . Termenul de depunere a proiectelor de tineret pentru anul 2021 a fost 28.06.-02.07.2021, până la această dată fiind depuse 3 proiecte.

Termenul de depunere a contestațiilor a fost  08-12 iulie 2021. Întrucât nu au fost depuse contestații, rezultatele finale sunt următoarele:

Rezultatele evaluării proiectelor

Nr. crt. Asociaţia / Organizaţia

 

Titlul

proiectului

Admis/

Respins

Punctajul obţinut Finanțare acordată
1. ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARLECHIN BOTOȘANI Instantanee Botoșănene Admis 81.6 5.950,51 lei
2 ASOCIAȚIA TRIUMF Survival Giumalău Admis 81.2 6.000 lei
3 FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET BOTOȘANI Festivalul Seri Melancolice Eminesciene Admis 76.6 6.000 lei

Perioada  de depunere a contestațiilor este 08-12 iulie 2021.

Întocmit, Secretar al Comisiei, Vărvăruc Oana

Loading

Articole asemanatoare