Consiliul Judetean Botosani

Hotărârile autorității deliberative

pcdata
NrFișierData ȘedințăData Publicării
103Hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioare29.05.202430.05.2024
102Hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare Muzeul Memorial ,, George Enescu” și Anexă, precum și a cheltuielilor legate de proiect29.05.202430.05.2024
101Hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat29.05.202430.05.2024
100Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” Tronson I, II, III29.05.202430.05.2024
99Hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus în sumă de 1.000 de lei, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202429.05.202430.05.2024
98Hotărâre privind angajarea sumei de 333.522,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2024 şi alocarea acesteia comunei Văculești, județul Botoșani29.05.202430.05.2024
97Hotărâre privind efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202429.05.202430.05.2024
96Hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.170/26.08.2022 pentru aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale social culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, precum și a mamelor protejate în centre maternale29.05.202430.05.2024
95Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202429.05.202430.05.2024
94Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 202329.05.202430.05.2024
93Hotărâre privind aprobarea transmiterii unor spații care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani29.05.202430.05.2024
92Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani asupra unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Botoșani29.05.202430.05.2024
91Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Sindicatului Județean al Pensionarilor Botoșani asupra unui bun imobil aflat în domeniul public al Județului Botoșani29.05.202430.05.2024
90Hotărâre privind acordul, în calitate de proprietar direct învecinat, pentru obținerea autorizației în vederea proiectării și execuției lucrărilor de demolare a corpului C2, situat în B-dul Mihai Eminescu, nr. 34B, înscris în Cartea Funciară nr. 62971 Botoșani29.05.202430.05.2024
89Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani29.05.202430.05.2024
88Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate29.05.202430.05.2024
87Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani29.05.202430.05.2024
86Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202529.05.202430.05.2024
85Hotărâre privind validarea doamnei Jurgiu Mioara Paula, consilier județean, în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani25.04.202426.04.2024
84Hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani25.04.202426.04.2024
83Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani25.04.202426.04.2024
82Hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 202425.04.202426.04.2024
81Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202425.04.202426.04.2024
80Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 202425.04.202426.04.2024
79Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014 - 2020”, actualizată pentru Etapa a II – a25.04.202426.04.2024
78Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2024 - 202525.04.202426.04.2024
77Hotărâre privind angajarea sumei de 50,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean și alocarea acesteia în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 202425.04.202426.04.2024
76Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.202425.04.202426.04.2024
75Hotărâre privind aprobarea prețului și a modalității de vânzare a locuințelor de tip ANL25.04.202426.04.2024
74Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Botoșani - Consiliul Judeţean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Serviciul de Ambulanţă Judeţean Botoşani, în vederea realizării proiectului de interes județean „Învață să salvezi o viață”25.04.202426.04.2024
73Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție, a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local precum și aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca - Bajura, km 38+000-46+008, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”25.04.202426.04.2024
72Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic ”Al. Vlahuță” Șendriceni25.04.202426.04.2024
71Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani25.04.202426.04.2024
70Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani25.04.202426.04.2024
69Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 196 din 30.10.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației25.04.202426.04.2024
68Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2023, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani25.04.202426.04.2024
67Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Breșug Cristina25.04.202426.04.2024
66Hotărâre  privind aprobarea proiectului „Creșterea absorbției fondurilor UE prin consolidarea capacității instituționale în Regiunea Dunării”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiect03.04.202403.04.2024
65Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani27.03.202427.03.2024
64Hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”27.03.202427.03.2024
63Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani27.03.202427.03.2024
62Hotărâre  privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, începând cu data de 01.04.202427.03.202427.03.2024
61Hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat la data solicitării autorizației de construire pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”27.03.202427.03.2024
60Hotărâre  privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani  27.03.202427.03.2024
59Hotărâre  privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ȘCOLARE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTUL STELIAN” BOTOŞANI27.03.202427.03.2024
58Hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”27.03.202427.03.2024
57Hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202427.03.202427.03.2024
56Hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 78 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”27.03.202427.03.2024
55Hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate,  precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate27.03.202427.03.2024
54Hotărâre  privind modificarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.202127.03.202427.03.2024
53Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 202327.03.202427.03.2024
52Hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.202327.03.202427.03.2024
51Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie- Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”27.03.202427.03.2024
50Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202428.02.2024
49Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202428.02.2024
48Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202428.02.2024
47Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202428.02.2024
46Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202428.02.2024
45Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202428.02.2024
44Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 - 31.12.202328.02.202428.02.2024
43Hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din veniturile financiare proprii ale spitalului28.02.202428.02.2024
42Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Județul Botoșani, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru implementarea Proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS”28.02.202428.02.2024
41Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani28.02.202428.02.2024
40Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.02.202428.02.2024
39Hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „ Mihai Eminescu ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 181 din 28.09.202328.02.202428.02.2024
38Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 262 din 21.12.202228.02.202428.02.2024
37Hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 1.200 mp, situat în intravilanul comunei Adășeni, înscris în Cartea Funciară nr. 51381 – Adășeni, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Adășeni28.02.202428.02.2024
36Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico-Socială Săveni din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.02.202428.02.2024
35Hotărâre privind declararea unui bun de interes public județean și darea acestuia în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Săveni28.02.202428.02.2024
34Hotărâre privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății28.02.202428.02.2024
33Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației28.02.202428.02.2024
32Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 5, aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”28.02.202428.02.2024
31Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nichiteanu Tiberiu-Leonard28.02.202428.02.2024
30Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia05.02.202405.02.2024
29Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202405.02.202405.02.2024
28Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202405.02.202405.02.2024
27Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirea Sanatoriului de Neuropsihiatrie din localitatea Podriga, comuna Drăgușeni, Județul Botoșani”05.02.202405.02.2024
26Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CORP F”, str. Marchian, nr.11, municipiul Botoșani, județul Botoșani05.02.202405.02.2024
25Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire Laborator de Radioterapie la Spitalul Județean de Urgență `Mavromati` str. Marchian nr.11, municipiul Botoșani”05.02.202405.02.2024
24Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani26.01.202426.01.2024
23Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 202426.01.202426.01.2024
22Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.01.202426.01.2024
21Hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru operatorii de transport rutier a căror oferte au fost stabilite câştigătoare pentru traseele din Grupa nr.13 în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Botoșani şi stabilirea tarifelor practicate de către aceştia26.01.202426.01.2024
20Hotărâre  privind ajustarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada iunie - decembrie 2023, a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 16/2024 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201626.01.202426.01.2024
19Hotărâre privind modificarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.202126.01.202426.01.2024
18Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202426.01.202426.01.2024
17Hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 20.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XXII-a26.01.202426.01.2024
16Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 29.706,60 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202426.01.202426.01.2024
15Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 2.122.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2024, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava26.01.202426.01.2024
14Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 143 din 30.06.2021, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.272 din 21.12.202226.01.202426.01.2024
13Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”26.01.202426.01.2024
12Hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani26.01.202426.01.2024
11Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.01.202426.01.2024
10Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, demolării, respectiv casării26.01.202426.01.2024
9Hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.01.202426.01.2024
8Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani26.01.202426.01.2024
7Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani26.01.202426.01.2024
6Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar comasat nr. 4”, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației26.01.202426.01.2024
5Hotărâre privind aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Botoșani care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public17.01.202417.01.2024
4Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2024, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 6% din impozitul pe venit, a cotei de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2025 - 202712.01.202412.01.2024
3Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 - 202712.01.202412.01.2024
2Hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier a căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Botoșani şi stabilirea tarifelor practicate de către aceştia10.01.202410.01.2024
1Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2024 - 202510.01.202410.01.2024
251Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.33/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni21.12.202321.12.2023
250Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202321.12.202321.12.2023
249Hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.271 din 21.12.202221.12.202321.12.2023
248Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, începând cu data de 01.01.202421.12.202321.12.2023
247Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și a Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul acesteia21.12.202321.12.2023
246Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni - Panaitoaia - D. Cantemir - DN 24C, km 2+100 - 9+910, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”21.12.202321.12.2023
245Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, judeţul Botoşani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”21.12.202321.12.2023
244Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”21.12.202321.12.2023
243Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”21.12.202321.12.2023
242Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizarea monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani”21.12.202321.12.2023
241Hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare su în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2024, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”21.12.202321.12.2023
240Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico-Socială „ Dr. Elena Popovici” Flămânzi21.12.202321.12.2023
239Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Sulița21.12.202321.12.2023
238Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.11.202321.12.202321.12.2023
237Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 202421.12.202321.12.2023
236Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 113 din 29.06.202321.12.202321.12.2023
235Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Comunei Pomârla, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani21.12.202321.12.2023
234Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniului public al Județului Botoșani în domeniului public al Comunei Pomârla județul Botoșani21.12.202321.12.2023
233Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Comunei Răchiți, județul Botoșani21.12.202321.12.2023
232Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2023 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202421.12.202321.12.2023
231Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice de interes județean, administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202421.12.202321.12.2023
230Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202421.12.202321.12.2023
229Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202421.12.202321.12.2023
228Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă pentru serviciile prestate în anul 202421.12.202321.12.2023
227Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 202421.12.202321.12.2023
226Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202421.12.202321.12.2023
225Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hybrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”14.12.202314.12.2023
224Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202314.12.202314.12.2023
223Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2023 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelorde infrastructură care necesită cofinanțare locală14.12.202314.12.2023
222Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani14.12.202314.12.2023
221Hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de identificare aferente imobilului C4 „Muzeul Mihai Eminescu“ situat în intravilanul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 53529- Mihai Eminescu27.11.202328.11.2023
220Hotărâre privind avizarea Notei de fundamentare pentru exceptarea de la aplicarea prevederilor capitolului III, din cadrul Legii nr. 296/2023 privind disciplina economico-financiară a societății Nova APASERV S.A. Botoșani, precum și pentru acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății27.11.202328.11.2023
219Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2024 şi estimate pentru anii 2025 - 202727.11.202328.11.2023
218Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202327.11.202328.11.2023
217Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat și din bugetul local, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic şi lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice la clădirea Protecţiei Civile din municipiul Botoşani, str. Octav Onicescu nr.44, județul Botoșani”27.11.202328.11.2023
216Hotărâre privind declararea unui bun situat în municipiul Dorohoi, strada 1 Decembrie, nr. 30 A de interes public județean27.11.202328.11.2023
215Hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani - Consiliul Județean Botoșani la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu, cu proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei corp A, B, C, din strada Marchian nr. 11, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, precum şi asigurarea și susținerea, din surse proprii a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de Administrația Fondului de Mediu şi a cheltuielilor neeligibile27.11.202328.11.2023
214Hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioare27.11.202328.11.2023
213Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a depozitului de deșeuri din cadrul CIMD Stăuceni, județul Botoșani”27.11.202328.11.2023
212Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean27.11.202328.11.2023
211Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate27.11.202328.11.2023
210Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală Fotovoltaică cu puterea de 99,36 KWp la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga județul Botoșani”14.11.202314.11.2023
209Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC AL JUDEȚULUI BOTOȘANI, CU PUTERE MAXIMĂ DE 1MW” amplasat în localitatea Bucecea, județul BOTOSANI14.11.202314.11.2023
208Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei neconvenționale generate de panouri fotovoltaice la U.A.M.S. Sulița”14.11.202314.11.2023
207Hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei neconvenționale generate de panouri fotovoltaice la Unitatea de Asistență Medico-Socială Sulița” și a cheltuielilor legate de proiect14.11.202314.11.2023
206Hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrală Fotovoltaică cu puterea de 99,36 Kwp la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect14.11.202314.11.2023
205Hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu putere maximă de 1MW”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiect14.11.202314.11.2023
204Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională30.10.202330.10.2023
203Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 208 din 10.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie- Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”30.10.202330.10.2023
202Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202330.10.202330.10.2023
201Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202330.10.202330.10.2023
200Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 881/30.06.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 5 – Flămânzi30.10.202330.10.2023
199Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 15/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani, nr. 12016/02.08.201630.10.202330.10.2023
198Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 80 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”30.10.202330.10.2023
197Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului situat în Municipiul Botoșani, strada Doboșari nr.87, înscris în CF 65530 Botoșani, aferent bunului Canton Cișmea30.10.202330.10.2023
196Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației30.10.202330.10.2023
195Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a terenului aferent Stației de epurare Răchiți ce aparține domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionat societății NOVA APASERV SA Botoșani30.10.202330.10.2023
194Hotărâre privind declararea unui bun de interes public județean30.10.202330.10.2023
193Hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului teren intravilan în suprafață de 25.416 mp, situat în localitatea Adășeni, proprietate publică a Județului Botoșani30.10.202330.10.2023
192Hotărâre privind aprobarea actualizării datelor aferente imobilului teren situat în extravilanul comunei Albești, județul Botoșani, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 51413-Albești30.10.202330.10.2023
191Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.09.202330.10.202330.10.2023
190Hotărâre privind asumarea responsabilității derulării și implementării Programului pentru școli al României, în perioada 2023-202920.10.202320.10.2023
189Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 138 din 27.06.202204.10.202304.10.2023
188Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi28.09.202328.09.2023
187Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani28.09.202328.09.2023
186Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Comunei Răchiți, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani28.09.202328.09.2023
185Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202328.09.202328.09.2023
184Hotărâre pentru aprobarea modificării cotizației Județului Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”, pentru trimestrul IV al anului 202328.09.202328.09.2023
183Hotărâre pentru aprobarea modificării cotizației Județului Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, pentru trimestrul IV al anului 202328.09.202328.09.2023
182Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani28.09.202328.09.2023
181Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu ”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani28.09.202328.09.2023
180Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială „ Dr. Elena Popovici” Flămânzi28.09.202328.09.2023
179Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Conducta de aducțiune apă potabilă Hănești – George Enescu, județul Botoșani”28.09.202328.09.2023
178Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Desființare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolație terasă clădire 8 apartamente – Secția Psihiatrie, str. I.C. Brătianu, nr. 116 – faza D.A.L.I.”28.09.202328.09.2023
177Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, precum și a categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic şi lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice la clădirea Protecţiei Civile din municipiul Botoşani, str. Octav Onicescu nr.44, județul Botoșani”28.09.202328.09.2023
176Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.09.202328.09.2023
175Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 14/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201628.09.202328.09.2023
174Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani28.09.202328.09.2023
173Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani28.09.202328.09.2023
172Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Orașului Ștefănești, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani28.09.202328.09.2023
171Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Botoșani28.09.202328.09.2023
170Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Botoșani, aflate în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani28.09.202328.09.2023
169Hotărâre privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului Botoșani28.09.202328.09.2023
168Hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, în cadrul  Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat, cu proiectul   Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani, precum şi asigurarea și susținerea, din surse proprii, a  cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile07.09.202307.09.2023
167Hotărâre privind angajarea și alocarea sumei de 30,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean, cu titlul de ajutor unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate și aprobarea modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate, pe anul 202307.09.202307.09.2023
166Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani28.08.202328.08.2023
165Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani pentru anul școlar 2023-202428.08.202328.08.2023
164Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, judeţul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului28.08.202328.08.2023
163Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni - Panaitoaia - D. Cantemir - DN 24C, km 2+100 - 9+910, judetul Botosani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului28.08.202328.08.2023
162Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând  categoriile de cheltuieli  finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului28.08.202328.08.2023
161Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului28.08.202328.08.2023
160Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 13/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201628.08.202328.08.2023
159Hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri ce aparțin domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionate operatorului județean de apă-canal NOVA APASERV SA Botoșani28.08.202328.08.2023
158Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202328.08.202328.08.2023
157Hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 202328.08.202328.08.2023
156Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani28.08.202328.08.2023
155Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2023 – 2024” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani ~ IARNA 2023 – 2024”28.08.202328.08.2023
154Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare aferente semestrului I 2023, respectiv aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor societății28.08.202328.08.2023
153Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani28.08.202328.08.2023
152Hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI” să voteze și să semneze, în numele și pe seama Județului, modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI”28.08.202328.08.2023
151Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Statutul Asociației28.08.202328.08.2023
150Hotărâre privind completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-202728.08.202328.08.2023
149Hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizare sisteme informatice – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani23.08.202323.08.2023
148Horărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202317.08.202317.08.2023
147Hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 - 202617.08.202317.08.2023
146Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202304.08.202304.08.2023
145Hotărâre privind solicitarea de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Județului Botoșani04.08.202304.08.2023
144Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Protocolul de colaborare nr.92/13577/4921/3737/6937/5001/22.02.2022, încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., UAT-Județul Suceava, UAT-Județul Botoșani, UAT-Municipiul Suceava și UAT-Municipiul Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Drum Expres A7- Suceava- Botoșani”27.07.202327.07.2023
143Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”27.07.202327.07.2023
142Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al Comunei Vlădeni în domeniul public al Județului Botoșani27.07.202327.07.2023
141Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 202427.07.202327.07.2023
140Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației27.07.202327.07.2023
139Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2023 - 202427.07.202327.07.2023
138Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.06.202327.07.202327.07.2023
137Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu ”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.07.202327.07.2023
136Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”27.07.202327.07.2023
135Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri27.07.202327.07.2023
134Hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților pentru prevenirea faptelor antisociale27.07.202327.07.2023
133Hotărâre privind efectuarea de modificări în Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și în Programul obiectivelor de investiții, aprobate pe anul 202321.07.202321.07.2023
132Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani14.07.202314.07.2023
131Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani”, a valorii proiectului şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării proiectului14.07.202314.07.2023
130Hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 236 din 18.11.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani10.07.202310.07.2023
129Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoșani pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului -verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 12.753,23 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
128Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului -verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 5745,32 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
127Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului -verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 3.522,40 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
126Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa C din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa C din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 9.734,2 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
125Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa B din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa B din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 11.233,6 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
124Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa 3 din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa 3 din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 9.734,2 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
123Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa 2 din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa 2 din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 9.829,4 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
122Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa 1 din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa 1 din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 11.424 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale10.07.202310.07.2023
121Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - Est29.06.202303.07.2023
120Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoşani29.06.202303.07.2023
119Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, a criminalității informatice, a criminalității pe linie de poliție rutieră, a prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de învățământ29.06.202303.07.2023
117Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani29.06.202303.07.2023
118Hotărâre privind aprobarea proiectului Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare „verzi”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani și beneficiarii investiției29.06.202303.07.2023
116Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202329.06.202303.07.2023
115Hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea acestei modificări29.06.202303.07.2023
114Hotărâre privind ajustarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 12/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201629.06.202303.07.2023
112Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani29.06.202303.07.2023
113Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani29.06.202303.07.2023
111Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Mihăileni29.06.202303.07.2023
110Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 274 din 21.12.2022 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 202329.06.202303.07.2023
109Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate29.06.202303.07.2023
108Hotărâre privind completarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani29.05.202330.05.2023
107Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” Tronson I, II, III29.05.202330.05.2023
106Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligenta a energiei corp A, B, C din strada Marchian nr. 11, municipiul Botoșani, judetul Botoșani”29.05.202330.05.2023
105Hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „cod SMIS 158487 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Nova Apaserv S.A. Botoșani” a imobilelor aparținând domeniului public al Județului Botoșani, înscrise în CF 50480 UAT Bucecea și CF 52243 UAT Mihai Eminescu29.05.202330.05.2023
104Hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a terenului aferent drumului DJ 291D înscris în CF 51377 Suharău și CF 51361 Hudești29.05.202330.05.2023
103Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 202229.05.202330.05.2023
102Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației29.05.202330.05.2023
101Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe29.05.202330.05.2023
100Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202329.05.202330.05.2023
99Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani29.05.202330.05.2023
98Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani29.05.202330.05.2023
97Hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 47 din 23.04.2019 privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 12803829.05.202330.05.2023
96Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 202329.05.202330.05.2023
95Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani29.05.202330.05.2023
94Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202429.05.202330.05.2023
93Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 24.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)29.05.202330.05.2023
92Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Malancea Radu29.05.202330.05.2023
91Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Iliuță Viorel29.05.202330.05.2023
90Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202305.05.202305.05.2023
89Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire clădire cu destinație Pediatrie, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, municipiul Botoșani, județul Botoșani”05.05.202305.05.2023
88Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire clădire cu destinație Psihiatrie, str. I.C. Brătianu nr.116, municipiul Botoșani, județul Botoșani”05.05.202305.05.2023
87Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată a clădirii bucătărie-spălătorie, magazie, Corp H a Spitalului Județean de Urgență “MAVROMATI” Botoșani”05.05.202305.05.2023
86Hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 80 din 31.03.202205.05.202305.05.2023
85Hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 15.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XXI-a și Conferința Națională de Matematică ”Acad. Dimitrie Pompeiu – 150 de ani de la naștere”05.05.202305.05.2023
84Hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a imobilului teren, înscris în C.F. nr.50737 UAT Stăuceni, în suprafață de 93.862,00 mp, jud. Botoșani27.04.202327.04.2023
83Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia27.04.202327.04.2023
82Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202327.04.202327.04.2023
81Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.04.202327.04.2023
80Hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și punerea acestora la dispoziția societății NOVA APASERV SA Botoșani, în vederea exploatării, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare27.04.202327.04.2023
79Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren și a unei clădiri din domeniul public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani27.04.202327.04.2023
78Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul special, din bugetul propriu județean, începând cu Modulul V al anului școlar 2022/202327.04.202327.04.2023
77Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –31.03.202327.04.202327.04.2023
76Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2022, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.04.202327.04.2023
75Hotărâre privind aprobarea actualizării datelor aferente imobilului situat în mun. Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 63914-Botoșani27.04.202327.04.2023
74Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani27.04.202327.04.2023
70Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"30.03.202330.03.2023
73Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată a clădirii Secției exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani”10.04.202310.04.2023
72Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovarea integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor (S.P.C.E.P.) al Județului Botoșani”10.04.202310.04.2023
71Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani30.03.202330.03.2023
69Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială Ștefănești30.03.202330.03.2023
68Hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocului A.N.L., proprietatea privată a Statului Român, situat în mun. Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, imobil înscris în CF 69177 UAT Botoșani30.03.202330.03.2023
67Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202330.03.202330.03.2023
66Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 49 din 24.02.202330.03.202330.03.2023
65Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani30.03.202330.03.2023
64Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 202230.03.202330.03.2023
63Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.202230.03.202330.03.2023
62Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea unui membru în consiliul de administrație24.02.202327.02.2023
61Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor24.02.202327.02.2023
60Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor24.02.202327.02.2023
59Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor24.02.202327.02.2023
58Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor24.02.202327.02.2023
57Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor24.02.202327.02.2023
56Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor24.02.202327.02.2023
55Hotărâre privind aprobarea componenței comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia24.02.202327.02.2023
54Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioare24.02.202327.02.2023
53Hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății24.02.202327.02.2023
52Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 80.000.000 lei24.02.202327.02.2023
51Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret24.02.202327.02.2023
50Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202324.02.202327.02.2023
49Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială Săveni24.02.202327.02.2023
48Hotărâre privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI CONEXE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani24.02.202327.02.2023
47Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani24.02.202327.02.2023
46Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294B, Ștefănești – Murguța – Dobârceni, km 2+400 13+010, judetul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”24.02.202327.02.2023
45Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”24.02.202327.02.2023
44Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 293, Mileanca–Codreni–Puțureni–Coțușca, km 26+090–41+050, județul Botoșani”24.02.202327.02.2023
43Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500, județul Botoșani”24.02.202327.02.2023
42Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană + Corpul B al Consiliului Județean Botoșani’’24.02.202327.02.2023
41Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani24.02.202327.02.2023
40Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul special, din bugetul propriu județean, începând cu Modulul III al anului școlar 2022/202324.02.202327.02.2023
39Hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 852 mp, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 39, mun. Botoșani, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia24.02.202327.02.2023
38Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani24.02.202327.02.2023
37Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița24.02.202327.02.2023
36Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202324.02.202327.02.2023
35Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizațiilor de construire/desființare de către Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în vederea realizării unor investiții de interes județean24.02.202327.02.2023
34Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”24.02.202327.02.2023
33Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)24.02.202327.02.2023
32Hotărâre privind aprobarea trecerii unui sector de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului, în scopul încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes național31.01.202301.02.2023
31Hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani și comuna Curtești31.01.202301.02.2023
30Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-m-B-01890, municipiul Botoșani, aleea Maxim Gorki nr. 1331.01.202301.02.2023
29Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202331.01.202301.02.2023
28Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 202331.01.202301.02.2023
27Hotărâre privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”31.01.202301.02.2023
26Hotărâre privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2023, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”31.01.202301.02.2023
25Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”31.01.202301.02.2023
24Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.315.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”31.01.202301.02.2023
23Hotărâre pentru modificarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului31.01.202301.02.2023
22Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”31.01.202301.02.2023
21Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană + Corpul B al Consiliului Județean Botoșani’’31.01.202301.02.2023
20Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani31.01.202301.02.2023
19Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani31.01.202301.02.2023
18Hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren extravilan de 5.758 mp” din cadrul Stației de pompare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani31.01.202301.02.2023
17Hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect31.01.202301.02.2023
16Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 2.039.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2023, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava31.01.202301.02.2023
15Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202331.01.202301.02.2023
14Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.395,925 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202331.01.202301.02.2023
13Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării31.01.202301.02.2023
12Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe31.01.202301.02.2023
11Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2023 - 202431.01.202301.02.2023
10Hotărâre privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.01.202301.02.2023
9Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”31.01.202301.02.2023
8Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani31.01.202301.02.2023
7Hotărâre  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”19.01.202319.01.2023
6Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 208 din 10.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”11.01.202311.01.2023
5Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2023, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 6% din impozitul pe venit, a cotei de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024 - 202605.01.202305.01.2023
4Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 - 202605.01.202305.01.2023
3Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, pe anul 202205.01.202305.01.2023
2Hotărâre privind neexercitarea dreptului de prempțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01853, parte componentă a Ansamblului urban II, Piața 1 Decembrie 191805.01.202305.01.2023
1Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01856, parte componentă a Ansamblului urban I, str. 1 Decembrie 191805.01.202305.01.2023
280Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 - 31.12.202222.12.202222.12.2022
279Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administraţie al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga21.12.202221.12.2022
278Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani21.12.202221.12.2022
277Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 07.07.201721.12.202221.12.2022
276Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –15.12.202221.12.202221.12.2022
275Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022 și nr. 154 din 27.07.202221.12.202221.12.2022
274Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 202321.12.202221.12.2022
273Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202221.12.202221.12.2022
272Hotărâre privind modificarea statului de funcții a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 143 din 30.06.202121.12.202221.12.2022
271Hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.202221.12.202221.12.2022
270Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910, Județul Botoşani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”21.12.202221.12.2022
269Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”21.12.202221.12.2022
268Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoşani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny21.12.202221.12.2022
267Hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din veniturile financiare proprii ale spitalului21.12.202221.12.2022
266Hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2023, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”21.12.202221.12.2022
265Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202321.12.202221.12.2022
264Hotărâre privind angajarea sumei de 170.384,08 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2022 şi alocarea acesteia comunei Coșula, județul Botoșani21.12.202221.12.2022
263Hotărâre privind aprobarea achiziţionării Activului nr.1 Botoșani compus din bunul imobil monument istoric „Uzină electrică” (teren în suprafață totală de 1.356,00 mp, clădire în suprafață construită de 850,00 mp) situat în Calea Națională nr.36, mun. Botoșani, jud. Botoșani și bunuri mobile aferente imobilului21.12.202221.12.2022
262Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 27.06.202221.12.202221.12.2022
261Hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune Local în domeniul drogurilor al județului Botoșani, pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 202621.12.202221.12.2022
260Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 194 din 30.09.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 721.12.202221.12.2022
259Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciului social cu cazare „Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani” și serviciului social furnizat la domiciliu „Asistenți maternali profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani21.12.202221.12.2022
258Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani21.12.202221.12.2022
257Hotărâre privind înființarea serviciului social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani , fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii sociale Botoșani21.12.202221.12.2022
256Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202321.12.202221.12.2022
255Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202321.12.202221.12.2022
254Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202321.12.202221.12.2022
253Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202321.12.202221.12.2022
252Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă pentru serviciile prestate în anul 202321.12.202221.12.2022
251Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 202321.12.202221.12.2022
250Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală09.12.202209.12.2022
249Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru participarea la implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”,  din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură09.12.202209.12.2022
248Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru participarea la implementarea proiectului “V.I.B.E – traseu cicloturistic” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură29.11.202229.11.2022
247Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.11.202228.11.2022
246Hotărâre pentru aprobarea participării Județului Botoșani – Consiliul Județean la Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuia28.11.202228.11.2022
245Hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202228.11.202228.11.2022
244Hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A., din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare28.11.202228.11.2022
243Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia28.11.202228.11.2022
242Hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren Baia publică” din Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr.54 din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani28.11.202228.11.2022
241Hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren stație epurare – 15.189 mp” din cadrul Stației de epurare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani28.11.202228.11.2022
240Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene28.11.202228.11.2022
239Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2022/2023, din bugetul propriu judeţean28.11.202228.11.2022
238Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.728.11.202228.11.2022
237Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament pentru anul 202318.11.202218.11.2022
236Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani18.11.202218.11.2022
235Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-202018.11.202218.11.2022
234Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 14531318.11.202218.11.2022
233Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ”31.10.202231.10.2022
232Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01849, situat în municipiul Botoșani, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 8-9, ap. 2/1, județul Botoșani, parte componentă a Ansamblului urban Piața 1 Decembrie 191831.10.202231.10.2022
231Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament pentru anul 202331.10.202231.10.2022
230Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului ,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular”31.10.202231.10.2022
229Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului " Caravana Creștem împreună cu povești"31.10.202231.10.2022
228Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului „Nemuritorii”31.10.202231.10.2022
227Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului ,,Seri eminesciene: muzică, film, poezie și arte plastice”31.10.202231.10.2022
226Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului “Tradiții pe valea Siretului”31.10.202231.10.2022
225Hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 202231.10.202231.10.2022
224Hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri situate în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33 și str. Maxim Gorki, nr. 4, respectiv în localitatea Pomârla31.10.202231.10.2022
223Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 18.01.2021 privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect31.10.202231.10.2022
222Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”31.10.202231.10.2022
221Hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacităţii instituţionale a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani, în vederea prevenirii infecţiilor nosocomiale”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani31.10.202231.10.2022
220Hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ - teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apă31.10.202231.10.2022
219Hotărâre privind aprobarea sumei de 55.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”31.10.202231.10.2022
218Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.202231.10.202231.10.2022
217Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani31.10.202231.10.2022
216Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Sustenabilă și Integrare în Țara de Sus” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani31.10.202231.10.2022
215Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani31.10.202231.10.2022
214Hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului teren intravilan în suprafață de 30.000 mp, înscris în CF 53127 Bucecea, județul Botoșani31.10.202231.10.2022
213Hotărâre privind atestarea modificării poziției nr. 1 ”Clădire Apărare Civilă-teren 700 mp” din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și completările ulterioare13.10.202213.10.2022
212Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”13.10.202213.10.2022
211Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2023 şi estimate pentru anii 2024 - 202613.10.202213.10.2022
210Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun din domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani13.10.202213.10.2022
209Hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „PAVILION NOU DE DETENȚIE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2 LA PENITENCIARUL BOTOȘANI”, la imobilul situat în municipiul Botoșani, str. I. C. Brătianu nr.118, identificat prin Cartea funciară nr. 56225 – UAT Botoșani10.10.202210.10.2022
208Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”10.10.202210.10.2022
207Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii Secției VI Cronici a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”10.10.202210.10.2022
206Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani30.09.202230.09.2022
205Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202230.09.202230.09.2022
204Hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Bibliotecii Județene ,, Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani30.09.202230.09.2022
203Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Goilav în vederea transformării în Centru Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani”30.09.202230.09.2022
202Hotărâre privind ajutarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada februarie-august 2022, a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 11/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201630.09.202230.09.2022
201Hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Memorialului Ipotești -Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani30.09.202230.09.2022
200Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 102 din 28.04.202230.09.202230.09.2022
199Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202230.09.202230.09.2022
198Hotărâre privind acordarea Comunei Prăjeni a unui drept de trecere pentru utilități asupra unor terenuri aflate în domeniul public al Județului Botoșani, afectate de lucrări de reabilitare, întreținere și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente Stațiilor de pompare ape uzate – SPAU din intravilanul Comunei Prăjeni30.09.202230.09.2022
197Hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil/copii care au domiciliul în alt județ30.09.202230.09.2022
196Hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, valabil în perioada 2023-202930.09.202230.09.2022
195Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Botoșani și administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniul public al orașului Săveni, a două terenuri în suprafață de 298 mp, respectiv 42 mp, situate în str. Avram Iancu nr. 2, Oraș Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea Funciară nr. 53602- Săveni30.09.202230.09.2022
194Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 730.09.202230.09.2022
193Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 120 din 27.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”12.09.202212.09.2022
192Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani și a membrului supleant în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcției de director adjunct pentru unitatea de învățământ Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi12.09.202212.09.2022
191Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani12.09.202212.09.2022
190Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani12.09.202212.09.2022
189Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi12.09.202212.09.2022
188Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani12.09.202212.09.2022
187Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202212.09.202212.09.2022
186Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului12.09.202212.09.2022
185Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului12.09.202212.09.2022
184Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului12.09.202212.09.2022
183Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 291K, DJ 291B(Lozna)-Călinești-DN 29C-Talpa, Km 0+000 - 7+009", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului12.09.202212.09.2022
182Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D.Cantemir - DN 24C, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului12.09.202212.09.2022
181Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 79 din 31.03.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect02.09.202205.09.2022
180Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 28.04.2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani" și a cheltuielilor legate de proiect02.09.202205.09.2022
179Hotărâre privind darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani, în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani02.09.202205.09.2022
178Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile, pe anul 202202.09.202205.09.2022
177Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi profesională26.08.202229.08.2022
176Hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și a Programului obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202226.08.202229.08.2022
175Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 157/27.07.2022 privind închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” și înființarea serviciului social Casa de tip familial „Dumbrava Minunată” și a serviciului social Casa de tip familial „Cuore” , fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoşani26.08.202229.08.2022
174Hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani26.08.202229.08.2022
173Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.08.202229.08.2022
172Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/201226.08.202229.08.2022
171Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2022 – 2023” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani ~ IARNA 2022 – 2023”26.08.202229.08.2022
170Hotărâre privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale social culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, precum și a mamelor protejate în centre maternale26.08.202229.08.2022
169Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani26.08.202229.08.2022
168Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 10/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani, nr. 12016/02.08.201626.08.202229.08.2022
167Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării26.08.202229.08.2022
166Hotărâre privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Școlii Profesionale Speciale "Ion Pillat" Dorohoi26.08.202229.08.2022
165Hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.08.202229.08.2022
164Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani26.08.202229.08.2022
163Hotărâre privind aprobarea valorii de piață și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric „Uzină electrică”, înscris în C.F. nr.68798 UAT Botoșani, cod LMI 2015-BT-II-m-B-01911, situat în Calea Națională, nr.36, mun. Botoșani, jud. Botoșani09.08.202209.08.2022
162Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea de către Muzeul Județean Botoșani a autorizației de desființare și reconstruire, în vederea efectuării unor lucrări de investiții09.08.202209.08.2022
161Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului înscris în CF 69593, parte din monumentul istoric cod BT-II-m-B-01876, situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28, județul Botoșani27.07.202228.07.2022
160Hotărâre  pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 25 mp, din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Nicolae Grigorescu nr. 23, număr cadastral 6733627.07.202228.07.2022
159Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202227.07.202228.07.2022
158Hotărâre privind înființarea serviciului social Telefonul Copilului în structura Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” Botoşani27.07.202228.07.2022
157Hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” și înființarea serviciului social Casa de tip familial„ Dumbrava Minunată ” și a serviciului social Casa de tip familial „Cuore”, fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoşani27.07.202228.07.2022
156Hotărâre privind înființarea serviciului social Centrul de tranzit în structura Complexului de servicii sociale Botoşani27.07.202228.07.2022
155Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială Mihăileni27.07.202228.07.2022
154Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.202227.07.202228.07.2022
153Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 53/23.04.2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile27.07.202228.07.2022
152Hotărâre  privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani27.07.202228.07.2022
151Hotărâre privind dezlipirea bunurilor imobile terenuri, în suprafaţă de 4.832 mp, respectiv 1.136 mp, situate intravilan în Orașul Săveni, strada Avram Iancu  nr. 2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani27.07.202228.07.2022
150Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 92/28.04.2022, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 9/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani, nr. 12016/02.08.201627.07.202228.07.2022
149Hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.202227.07.202228.07.2022
148Hotărâre  privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violențe în familie27.07.202228.07.2022
147Hotărâre privind darea unui bun, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Săveni27.07.202228.07.2022
146Hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil construcție „Uzină electrică”, monument istoric înscris în C.F. nr. 68798 UAT Botoșani, cod BT-II-m-B-01911, situat în Calea Națională nr. 36, municipiul Botoșani, județul Botoșani18.07.202218.07.2022
145Hotărâre privind efectuarea de modificări în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202213.07.202213.07.2022
144Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”13.07.202213.07.2022
143Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Modernizare si consolidare DJ282A, din DN29-Ionășeni-Mășcăteni, km 0+000-10+000’’13.07.202213.07.2022
142Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"13.07.202213.07.2022
141Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.J. nr.108 din 21.04.2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani"13.07.202213.07.2022
140Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 106 din 20.05.202227.06.202228.06.2022
139Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General la obiectivul de investiţii „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 11297927.06.202228.06.2022
138Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.202127.06.202228.06.2022
137Hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor pentru instalarea unui dispozitiv de protejare a rețelelor de distribuție gaze naturale27.06.202228.06.2022
136Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren în suprafață de 10.000 mp, tarla - , parcela - 725/1, categoria de folosință arabil, înscris în cartea funciară nr.50226 UAT Dângeni, județul Botoșani, identificat cu nr. cadastral 50226, situat în situl arheologic “Valea Grădinilor”, înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod BT-I-s-B-0179427.06.202228.06.2022
135Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății27.06.202228.06.2022
134Hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.06.202228.06.2022
133Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani27.06.202228.06.2022
132Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202227.06.202228.06.2022
131Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani , instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.06.202228.06.2022
130Hotărâre privind acordarea de sprijin financiar din bugetul propriu județean pe anul 2022 unor unități de cult din județul Botoșani aparținând cultelor religioase recunoscute în România27.06.202228.06.2022
129Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri27.06.202228.06.2022
128Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani27.06.202228.06.2022
127Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 202327.06.202228.06.2022
126Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.06.202228.06.2022
125Hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani” și a modalității de atribuire a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate27.06.202228.06.2022
124Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2022 - 202327.06.202228.06.2022
123Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani asupra unui bun aflat în domeniul public al Județului Botoșani27.06.202228.06.2022
122Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani27.06.202228.06.2022
121Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202327.06.202228.06.2022
120Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”27.05.202230.05.2022
119Hotărâre privind aprobarea Devizului General Total al obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”27.05.202230.05.2022
118Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în Orașul Săveni, județul Botosani”27.05.202230.05.2022
117Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”27.05.202230.05.2022
116Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire piste de biciclete în Comuna SULIȚA, Județul BOTOȘANI”27.05.202230.05.2022
115Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 27.01.202227.05.202230.05.2022
114Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 202227.05.202230.05.2022
113Hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani27.05.202230.05.2022
112Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 202127.05.202230.05.2022
111Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru majorarea capitalului social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport în numerar la capitalul social27.05.202230.05.2022
110Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei27.05.202230.05.2022
109Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 202227.05.202230.05.2022
108Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.05.202230.05.2022
107Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani27.05.202230.05.2022
106Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.202020.05.202220.05.2022
105Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani20.05.202220.05.2022
104Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani28.04.202228.04.2022
103Hotărâre privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani" și a cheltuielilor legate de proiect28.04.202228.04.2022
102Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială Ștefănești28.04.202228.04.2022
101Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani28.04.202228.04.2022
100Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2021, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.04.202228.04.2022
99Hotărâre privind constituirea fondului de risc şi aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Judeţul Botoşani a împrumutului contractat de societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare28.04.202228.04.2022
98Hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201628.04.202228.04.2022
97Hotărâre pentru modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”28.04.202228.04.2022
96Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.202228.04.202228.04.2022
95Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Botoșani, ce aparțin unor culte religioase recunoscute în România, pe anul 202228.04.202228.04.2022
94Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean28.04.202228.04.2022
93Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani28.04.202228.04.2022
92Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201628.04.202228.04.2022
91Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani28.04.202228.04.2022
90Hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Dorohoi, strada Victoriei nr. 119, în suprafaţă de 38.556 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni, înscris în Cartea Funciară nr. 56873 – UAT Dorohoi28.04.202228.04.2022
89Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” în Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă28.04.202228.04.2022
88Hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 2021 – 203028.04.202228.04.2022
87Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”28.04.202228.04.2022
86Hotărâre pentru aprobarea proiectului „ Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării cod SMIS 153315 și a cheltuielilor legate de proiect14.04.202215.04.2022
85

Hotărâre privind aprobarea Devizului General Total Actualizat al obiectivului de investiţii ,,Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”

14.04.202215.04.2022
84Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 52, municipiul Botoșani, jud. Botoșani14.04.202215.04.2022
83Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 44, municipiul Botoșani, jud. Botoșani14.04.202215.04.2022
82

Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric Casă, cod BT-II-m-A-01852, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.17, mun. Botoșani, jud. Botoșani

14.04.202215.04.2022
81Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202231.03.202231.03.2022
80Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”31.03.202231.03.2022
79Hotărâre privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect31.03.202231.03.2022
78Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”31.03.202231.03.2022
77Hotărâre privind aprobarea Acordului de Implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene31.03.202231.03.2022
76Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.03.202229.03.2022
75Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202228.03.202229.03.2022
74Hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere pentru realizarea Monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani28.03.202229.03.2022
73Hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății28.03.202229.03.2022
72Hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 15.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a28.03.202229.03.2022
71Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani28.03.202229.03.2022
70Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani28.03.202229.03.2022
69Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Săveni28.03.202229.03.2022
68Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.51, et.1, mun. Botoșani, jud. Botoșani28.03.202229.03.2022
67Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani28.03.202229.03.2022
66Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean28.03.202229.03.2022
65Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202228.03.202229.03.2022
64Hotărâre privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava28.03.202229.03.2022
63Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării28.03.202229.03.2022
62Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 202128.03.202229.03.2022
61Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.202128.03.202229.03.2022
60Hotărâre privind acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani” - CF 61696 Botoșani17.03.202217.03.2022
59Hotărâre privind darea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani17.03.202217.03.2022
58Hotărâre privind angajarea și utilizarea sumei de 57,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean, pe anul 2022, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute17.03.202217.03.2022
57Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate17.03.202217.03.2022
56Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani și a membrilor supleanți în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian” Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi28.02.202202.03.2022
55Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.202128.02.202202.03.2022
54Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202202.03.2022
53Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202202.03.2022
52Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202202.03.2022
51Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202202.03.2022
50Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.02.202202.03.2022
49Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.19/28.01.2021 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administrație ale spitalelor publice de interes județean28.02.202202.03.2022
48Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”28.02.202202.03.2022
47Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.02.202202.03.2022
46Hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 20 mp din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 65530, pentru amplasarea unui post de transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN MUN. BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB IACOBOVICI”28.02.202202.03.2022
45Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”28.02.202202.03.2022
44Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”28.02.202202.03.2022
43Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în municipiul Botoșani, județul Botoșani”28.02.202202.03.2022
42Hotărâre privind declararea unor bunuri de uz sau de interes public județean și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani28.02.202202.03.2022
41Hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru președintele și vicepreședinții consiliului județean, precum și pentru consilierii județeni28.02.202202.03.2022
40Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani28.02.202202.03.2022
39Hotărâre privind aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani28.02.202202.03.2022
38Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și a unor servicii sociale care funcționează în cadrul acesteia28.02.202202.03.2022
37Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202228.02.202202.03.2022
36Hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății28.02.202202.03.2022
35Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe28.02.202202.02.2022
34Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi28.02.202202.03.2022
33Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării28.02.202202.03.2022
32Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cornilă Sorin28.02.202202.03.2022
31Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 202204.02.202207.02.2022
30Hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia februarie 202204.02.202207.02.2022
29Hotărâre privind aprobarea sumei de 25.000 de lei, din bugetul propriu județean pentru anul 2022, pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”04.02.202207.02.2022
28Hotărâre privind aprobarea participării județului Botoșani la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, în calitate de membru04.02.202207.02.2022
27Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat pentru proiectul ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate , realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7-Suceava-Botoșani”04.02.202207.02.2022
26Hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pod de beton armat peste râul Siret, pe drumul judeţean DJ 291K km.7+220, Zamostea, jud. Suceava şi Talpa, jud. Botoşani”04.02.202207.02.2022
25Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia și mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor de performanță pentru perioada 2021-202527.01.202227.01.2022
24Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de asistență juridică și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/201227.01.202227.01.2022
23Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului27.01.202227.01.2022
22Hotărâre privind aprobarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2022, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”27.01.202227.01.2022
21Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”27.01.202227.01.2022
20Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”27.01.202227.01.2022
19Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 105 din 21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)27.01.202227.01.2022
18Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 73 din 31.03.2021 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)27.01.202227.01.2022
17Hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la Acordurile financiare privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani și Municipiul Botoșani27.01.202227.01.2022
16Hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect27.01.202227.01.2022
15Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 202227.01.202227.01.2022
14Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.761.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2022, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava27.01.202227.01.2022
13Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202227.01.202227.01.2022
12Hotărâre  privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.855,975 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202227.01.202227.01.2022
11Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru Locuințe27.01.202227.01.2022
10Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, respectiv demolării27.01.202227.01.2022
9Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani27.01.202227.01.2022
8Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.01.202227.01.2022
7Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 3, aferent anului 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”27.01.202227.01.2022
6Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2022 - 202327.01.202227.01.2022
5Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani27.01.202227.01.2022
4Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”27.01.202227.01.2022
3Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani27.01.202227.01.2022
2Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 - 202512.01.202212.01.2022
1Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2022, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023 - 202512.01.202212.01.2022
274Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, pe anul 202122.12.202123.12.2021
273Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 202222.12.202123.12.2021
272Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2022 şi estimate pentru anii 2023 - 202522.12.202123.12.2021
271Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.202022.12.202123.12.2021
270Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani22.12.202123.12.2021
269Hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, în suprafaţă de 2.803 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 65305 – UAT Botoșani22.12.202123.12.2021
268Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani22.12.202123.12.2021
267Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dezvoltare socio-emoțională prin arii curriculare în sistem outdoor” și a cheltuielilor legate de proiect22.12.202123.12.2021
266Hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect22.12.202123.12.2021
265Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Sulița22.12.202123.12.2021
264Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială Ștefănești22.12.202123.12.2021
263Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Mihăileni22.12.202123.12.2021
262Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202222.12.202123.12.2021
261Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reușim împreună”22.12.202123.12.2021
260Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –13.12.202122.12.202123.12.2021
259Hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.235/25.11.2021 de aprobare a cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2021/2022 din bugetul propriu județean, cu încă cinci beneficiari22.12.202123.12.2021
258Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202222.12.202123.12.2021
257Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202222.12.202123.12.2021
256Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202222.12.202123.12.2021
255Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202222.12.202123.12.2021
254Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 202222.12.202123.12.2021
253Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 202222.12.202123.12.2021
252Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-m-B-01924, situat în str. A.S. Pușkin, nr. 4, municipiul Botoșani, jud. Botoșani14.12.202114.12.2021
251Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 57644, identificat cu nr. cadastral 57644, parte integrantă a monumentului istoric „Așezare fortificată de la Stâncești” (cod LMI: BT-I-s-A-01832)14.12.202114.12.2021
250Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 202114.12.202114.12.2021
249Hotărâre privind aprobarea achiziţionării bunului imobil monument istoric „Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 6214.12.202114.12.2021
248Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2021 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală14.12.202114.12.2021
247Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/201207.12.202107.12.2021
246Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani25.11.202126.11.2021
245Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației25.11.202126.11.2021
244Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean Botoşani25.11.202126.11.2021
243Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 26.05.202125.11.202126.11.2021
242Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoşani nr.45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia25.11.202126.11.2021
241Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Adășeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani25.11.202126.11.2021
240Hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății25.11.202126.11.2021
239Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian din municipiul Botoşani, județul Botoșani”25.11.202126.11.2021
238Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţie „Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie la Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești”, județul Botoșani25.11.202126.11.2021
237Hotărâre privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani25.11.202126.11.2021
236Hotărâre privind reglementarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, până la data intrării în vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, atribuite unor operatori de transport rutier în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 202325.11.202126.11.2021
235Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean25.11.202126.11.2021
234Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani25.11.202126.11.2021
233Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202117.11.202117.11.2021
232Hotărâre privind aprobarea alipirii terenului intravilan în suprafaţă de 225 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 cu terenul intravilan în suprafaţă de 4.393 mp, situat în mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr.39 C, imobile aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani şi aflate în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani17.11.202117.11.2021
231Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani17.11.202117.11.2021
230Hotărăre privind modificarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.202117.11.202117.11.2021
229Hotărâre privind desemnarea reprezentanților în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’Dorohoi02.11.202102.11.2021
228Hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”02.11.202102.11.2021
227Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafaţă de 225,00 mp situat în mun. Botoşani str. Dimitrie Rallet nr.6 aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani02.11.202102.11.2021
226Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.75, parter, ap.1 mun. Botoșani, jud. Botoșani02.11.202102.11.2021
225Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului monument istoric, cod LMI 2015, BT-II-m-B-01897, cu denumirea ”Casa Jean Goilav”, situat în mun. Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, jud. Botoșani27.10.202128.10.2021
224Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/201227.10.202128.10.2021
223Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.10.202128.10.2021
222Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.10.202128.10.2021
221Hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri trecute din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 99/21.04.202127.10.202128.10.2021
220Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202127.10.202128.10.2021
219Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară27.10.202128.10.2021
218Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior’’, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani27.10.202128.10.2021
217Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii27.10.202128.10.2021
216Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.202127.10.202128.10.2021
215Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani27.10.202128.10.2021
214Hotărâre privind acordul proprietarului de vânzare în rate a cabinetelor medicale, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență nr. 68/200827.10.202128.10.2021
213Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-202727.10.202128.10.2021
212Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației15.10.202118.10.2021
211Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi15.10.202118.10.2021
210Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”15.10.202118.10.2021
209Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.81, mun. Botoșani, jud. Botoșani15.10.202118.10.2021
208Hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului  Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru Locuințe15.10.202118.10.2021
207Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății15.10.202118.10.2021
206Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 12183315.10.202118.10.2021
205Hotărâre privind aprobarea proiectului „ Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani ”, cod SIPOCA /SMIS 1106 /151928 și a cheltuielilor legate de proiect04.10.202104.10.2021
204Hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 152396 și a cheltuielilor legate de proiect04.10.202104.10.2021
203Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 282B, lim. Jud. Iasi – Prăjeni - Câmpeni -Flămânzi, km 37+513 - 50+161, județul Botoșani "04.10.202104.10.2021
202Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 208H, DN 29 – Corni – Sarafinești – Poiana - Vorona, km 0+000 – 6+000 și 12+600 – 19+100”, județul Botoșani04.10.202104.10.2021
201Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 -10+000 ", județul Botoșani04.10.202104.10.2021
200Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara,km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”04.10.202104.10.2021
199Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500”, județul Botoșani04.10.202104.10.2021
198Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna)-Călinești-DN 29C-Talpa, km 0+000 - 7+009", județul Botoșani04.10.202104.10.2021
197Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani”04.10.202104.10.2021
196Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”04.10.202104.10.2021
195Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”04.10.202104.10.2021
194Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrameni-Panaitoaia km 0+000-2+100, judetul Botosani"04.10.202104.10.2021
193Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca-Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani04.10.202104.10.2021
192Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani27.09.202128.09.2021
191Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor27.09.202128.09.2021
190Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani27.09.202128.09.2021
189Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”27.09.202128.09.2021
188Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.139/30.06.2021 privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani pe anul şcolar 2021 - 202227.09.202128.09.2021
187Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 202227.09.202128.09.2021
186Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202127.09.202128.09.2021
185Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății27.09.202128.09.2021
184Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani27.09.202128.09.2021
183Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani27.09.202128.09.2021
182Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani27.09.202128.09.2021
181Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani27.09.202128.09.2021
180Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Suharău27.09.202128.09.2021
179Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020 privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului27.09.202128.09.2021
178Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani27.09.202128.09.2021
177Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel” , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.09.202128.09.2021
176Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației27.09.202128.09.2021
175Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani27.09.202128.09.2021
174Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 202117.09.202117.09.2021
173Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 202117.09.202117.09.2021
172Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 202102.09.202102.09.2021
171Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.64/23.03.2021 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 și aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 202402.09.202102.09.2021
170Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi30.08.202130.08.2021
169Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani30.08.202130.08.2021
168Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani30.08.202130.08.2021
167Hotărâre privind continuarea procedurii de achiziţionare și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani30.08.202130.08.2021
166Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani30.08.202130.08.2021
165Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 630.08.202130.08.2021
164Hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești30.08.202130.08.2021
163Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean Botoșani30.08.202130.08.2021
162Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani11.08.202111.08.2021
161Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani ”11.08.202111.08.2021
160Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele și subcapitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202111.08.202111.08.2021
159Hotărâre privind premierea sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice de vară, Tokyo 202011.08.202111.08.2021
158Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii11.08.202111.08.2021
156Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății30.07.202130.07.2021
157Hotărâre privind aprobarea continuării procedurii de achiziţionare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.630.07.202130.07.2021
155Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”30.07.202130.07.2021
154Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect30.07.202130.07.2021
153Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani30.07.202130.07.2021
152Hotărâre privind înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani30.07.202130.07.2021
151Hotărâre privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.07.202130.07.2021
150Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani30.07.202130.07.2021
149Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației30.07.202130.07.2021
148Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean şi al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.202130.07.202130.07.2021
147Hotărâre privind atestarea unor modificări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani30.07.202130.07.2021
146Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202109.07.202109.07.2021
145Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202130.06.202130.06.2021
144Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani30.06.202130.06.2021
143Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „ Mihai Eminescu” Botoşani, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani30.06.202130.06.2021
142Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico-Socială „ Dr. Elena Popovici” Flămânzi30.06.202130.06.2021
141Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 202230.06.202130.06.2021
140Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani30.06.202130.06.2021
139Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2021 - 202230.06.202130.06.2021
138Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202230.06.202130.06.2021
137Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.52, mun. Botoșani, jud. Botoșani09.06.202109.06.2021
136Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 14531309.06.202109.06.2021
135Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect09.06.202109.06.2021
134Hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani26.05.202127.05.2021
133Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 din 31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani26.05.202127.05.2021
132Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 202026.05.202127.05.2021
131Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani- instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
130Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
129Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2020, al evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
128Hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Botoşani instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
127Hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Muzeul Judeţean Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
126Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Orchestra Populară „ Rapsozii Botoșanilor” - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
125Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.05.202127.05.2021
124Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, destinat pentru activități conexe actului medical26.05.202127.05.2021
123Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației26.05.202127.05.2021
122Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani26.05.202127.05.2021
121Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale26.05.202127.05.2021
120Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771-Botoșani, număr cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani26.05.202127.05.2021
119Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării26.05.202127.05.2021
118Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost26.05.202127.05.2021
117Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 202126.05.202127.05.2021
116Hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”26.05.202127.05.2021
115Hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani12.05.202113.05.2021
114Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație12.05.202113.05.2021
113Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani12.05.202113.05.2021
112Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202112.05.202113.05.2021
111Hotărâre privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea secretariatului executiv12.05.202113.05.2021
110Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202122.04.202122.04.2021
109Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate21.04.202122.04.2021
108Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani"21.04.202122.04.2021
107Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”21.04.202122.04.2021
106Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 8 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani21.04.202122.04.2021
105Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)21.04.202122.04.2021
104Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție lucrări și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’21.04.202122.04.2021
103Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”21.04.202122.04.2021
102Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.202121.04.202122.04.2021
101Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani21.04.202122.04.2021
100Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani21.04.202122.04.2021
99Hotărâre  privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia21.04.202122.04.2021
98Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”31.03.202101.04.2021
97Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani31.03.202101.04.2021
96Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret Botoșani31.03.202101.04.2021
95Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.202031.03.202101.04.2021
94Hootărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor31.03.202101.04.2021
93Hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
92Hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
91Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
90Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
89Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Orchestra Populară “Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
88Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești31.03.202101.04.2021
87Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi31.03.202101.04.2021
86Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului31.03.202101.04.2021
85Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
84Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
83Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Orchestra Populară ,, Rapsozii Botoșanilor’’, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani31.03.202101.04.2021
82Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Școala Populară de Arte ,,George Enescu’’ Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani31.03.202101.04.2021
81Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani31.03.202101.04.2021
80Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani31.03.202101.04.2021
79Hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 1 Dorohoi31.03.202101.04.2021
78Hotărâre privind ocuparea temporară de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani– PT 1338/2019”31.03.202101.04.2021
77Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea și Reabilitarea Clădirii Centrului de Plasament ”Elena Doamnă” Botoșani în vederea asigurării spațiului desfășurării activității Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani ”31.03.202101.04.2021
76Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Realizare scară exterioară și creare gol acces la aceasta pentru Pavilionul nr. 3” din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga31.03.202101.04.2021
75Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 202031.03.202101.04.2021
74Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 202031.03.202101.04.2021
73Hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)31.03.202101.04.2021
72Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire corp C3 în vederea schimbării destinației din spălătorie nouă în Centru de zi „Sf. Andrei” și împrejmuire teren’’ str. I.C. Brătianu nr. 63, municipiul Botoșani, județul Botoșani31.03.202101.04.2021
71Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani31.03.202101.04.2021
70Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Locuință protejată „PHOENIX” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’, str. Războieni nr. 7B, CF 67337, municipiul Botoșani, județul Botoșani31.03.202101.04.2021
69Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.358.016 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.201931.03.202101.04.2021
68Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”31.03.202101.04.2021
67Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 2 - aferent anului 2020 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”31.03.202101.04.2021
66Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul Botoșani31.03.202101.04.2021
65Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2021, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022 - 202423.03.202123.03.2021
64Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 202423.03.202123.03.2021
63Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate23.03.202123.03.2021
62Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201625.02.202125.02.2021
61Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia25.02.202125.02.2021
60Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.300.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”25.02.202125.02.2021
59Hotărâre privind aprobarea sumei de 130.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2021, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”25.02.202125.02.2021
58Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202125.02.202125.02.2021
57Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani25.02.202125.02.2021
56Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani25.02.202125.02.2021
55Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202125.02.202125.02.2021
54Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean Botoşani25.02.202125.02.2021
53Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/202025.02.202125.02.2021
52Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţionare a terenului în suprafaţă de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.625.02.202125.02.2021
51Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani25.02.202125.02.2021
50Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani25.02.202125.02.2021
49Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani25.02.202125.02.2021
48Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești25.02.202125.02.2021
47Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani, județul Botoșani”25.02.202125.02.2021
46Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Huțu Alexandra25.02.202125.02.2021
45Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - Cristian25.02.202125.02.2021
44Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2021 şi estimate pentru anii 2022 - 202428.01.202128.01.2021
43Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru restul de executat al lucrărilor și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"28.01.202128.01.2021
42Hotărâre privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului Botoșani28.01.202128.01.2021
41Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate28.01.202128.01.2021
40Hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.01.202128.01.2021
39Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.01.202128.01.2021
38Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani28.01.202128.01.2021
37Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mihăileni28.01.202128.01.2021
36Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Sulița28.01.202128.01.2021
35Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Suharău28.01.202128.01.2021
34Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești28.01.202128.01.2021
33Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Săveni28.01.202128.01.2021
32Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi28.01.202128.01.2021
31Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani28.01.202128.01.2021
30Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - Est28.01.202128.01.2021
29Hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani28.01.202128.01.2021
28Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani28.01.202128.01.2021
27Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani28.01.202128.01.2021
26Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani28.01.202128.01.2021
25Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi28.01.202128.01.2021
24Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi28.01.202128.01.2021
23Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani28.01.202128.01.2021
22Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională28.01.202128.01.2021
21Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani28.01.202128.01.2021
20Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani28.01.202128.01.2021
19Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean28.01.202128.01.2021
18Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor28.01.202128.01.2021
17Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani28.01.202128.01.2021
16Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”28.01.202128.01.2021
15Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani28.01.202128.01.2021
14Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”28.01.202128.01.2021
13Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani28.01.202128.01.2021
12Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoşani28.01.202128.01.2021
11Hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani28.01.202128.01.2021
10Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară28.01.202128.01.2021
9Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202128.01.202128.01.2021
8Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava28.01.202128.01.2021
7Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul virtual de Turism al României, ediţia a 44 – a, februarie 202128.01.202128.01.2021
6Hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente)28.01.202128.01.2021
5Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani28.01.202128.01.2021
4Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 202228.01.202128.01.2021
3Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani28.01.202128.01.2021
2Hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect18.01.202118.01.2021
1Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian18.01.202118.01.2021
167Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.201817.12.202017.12.2020
166Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.202017.12.202017.12.2020
165Hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani17.12.202017.12.2020
164Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
163Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
162Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
161Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
160Hotărâre privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului17.12.202017.12.2020
159Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Sulița17.12.202017.12.2020
158Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.202017.12.202017.12.2020
157Hotărâre privind modificarea statului de funcții , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.202017.12.202017.12.2020
156Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202117.12.202017.12.2020
155Hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 27.05.202017.12.202017.12.2020
154Hotărâre privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”17.12.202017.12.2020
153Hotărâre privind dezmembrarea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914 –UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, în concordanţă cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.201917.12.202017.12.2020
152Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani17.12.202017.12.2020
151Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.11.202017.12.202017.12.2020
150Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare17.12.202017.12.2020
149Hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani17.12.202017.12.2020
148Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 202017.12.202017.12.2020
147Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 202117.12.202017.12.2020
146Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 202117.12.202017.12.2020
145Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 202117.12.202017.12.2020
144Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202117.12.202017.12.2020
143Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202117.12.202017.12.2020
142Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202117.12.202017.12.2020
141Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202117.12.202017.12.2020
140Hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect26.11.202026.11.2020
139Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 202026.11.202026.11.2020
138Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 202026.11.202026.11.2020
137Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.11.202026.11.2020
136Hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privată26.11.202026.11.2020
135Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico -Socială Mihăileni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019, cu modificările ulterioare26.11.202026.11.2020
134Hotărâre privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect12.11.202012.11.2020
133Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202012.11.202012.11.2020
132Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2020/2021, din bugetul propriu judeţean12.11.202012.11.2020
131Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.202012.11.202012.11.2020
130Hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Botoşani04.11.202004.11.2020
129Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate04.11.202004.11.2020
128Hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiect12.10.202012.10.2020
127Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia24.09.202024.09.2020
126Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202024.09.202024.09.2020
125Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiect24.09.202024.09.2020
124Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți - Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani24.09.202024.09.2020
123Hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”24.09.202024.09.2020
122Hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/202024.09.202024.09.2020
121Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie - octombrie 202024.09.202024.09.2020
120Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani24.09.202024.09.2020
119Hotărâre privind trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul orașului Bucecea, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local Bucecea17.09.202017.09.2020
118Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202017.09.202017.09.2020
117Hotărâre privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani27.08.202027.08.2020
116Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul Botoșani27.08.202027.08.2020
115Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a Judeţului Botoşani 2014-202027.08.202027.08.2020
114Hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de cabinet medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.5727.08.202027.08.2020
113Hotărâre privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani27.08.202027.08.2020
112Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
111Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
110Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
109Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
107Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.08.202027.08.2020
108Hotărâre privind privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.08.202027.08.2020
106Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.08.202027.08.2020
105Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202012.08.202012.08.2020
104Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020-2021”29.07.202030.07.2020
103Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 202029.07.202030.07.2020
102Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani29.07.202030.07.2020
101Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani29.07.202030.07.2020
100Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani29.07.202030.07.2020
99Hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani29.07.202030.07.2020
98Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani29.07.202030.07.2020
97Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani29.07.202030.07.2020
96Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.202029.07.202030.07.2020
95Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării29.07.202030.07.2020
94Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.5729.07.202030.07.2020
93Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.5729.07.202030.07.2020
92Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani29.07.202030.07.2020
91Hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţean29.07.202030.07.2020
90Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian29.07.202030.07.2020
89Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.201825.06.202025.06.2020
88Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr. 11, Botoșani”25.06.202025.06.2020
87Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 202025.06.202025.06.2020
86Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 201925.06.202025.06.2020
85Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani25.06.202025.06.2020
84Hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani25.06.202025.06.2020
83Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani25.06.202025.06.2020
82Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2020 - 202125.06.202025.06.2020
81Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 202125.06.202025.06.2020
80Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani25.06.202025.06.2020
79Hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţean25.06.202025.06.2020
78Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ivănescu Victor27.05.202027.05.2020
77Hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personală27.05.202027.05.2020
76Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv27.05.202027.05.2020
75Hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”27.05.202027.05.2020
74Hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 727.05.202027.05.2020
73Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani27.05.202027.05.2020
72Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 201927.05.202027.05.2020
71Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 201927.05.202027.05.2020
70Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202127.05.202027.05.2020
69Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni, comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani”27.05.202027.05.2020
68Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din str. Marchian nr. 11, Botoșani”27.05.202027.05.2020
67Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani27.05.202027.05.2020
66Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţean27.05.202027.05.2020
65Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual22.05.202022.05.2020
64Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202022.05.202022.05.2020
63Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202008.05.202008.05.2020
62Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andrioaie Mariana08.05.202008.05.2020
61Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”30.04.202004.05.2020
60Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.202030.04.202004.05.2020
59Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”30.04.202004.05.2020
58Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’30.04.202004.05.2020
57Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.04.202004.05.2020
56Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.201915.04.202016.04.2020
55Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202015.04.202016.04.2020
54Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani31.03.202003.04.2020
53Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202031.03.202003.04.2020
52Hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”31.03.202003.04.2020
51Hotărâre privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului31.03.202003.04.2020
50Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani31.03.202003.04.2020
49Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 7 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani31.03.202003.04.2020
48Hotărâre privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani31.03.202003.04.2020
47Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202003.04.2020
46Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani31.03.202003.04.2020
45Hotărâre de aprobarea a prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 19443/27.12.2017, privitor la spațiul amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani31.03.202003.04.2020
44Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrate acestora31.03.202003.04.2020
43Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 165/31.10.2019 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani31.03.202003.04.2020
42Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul obiectivelor de investiții pe anul 202027.03.202030.03.2020
41Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani27.03.202030.03.2020
40Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoşani27.02.202028.02.2020
39Hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani27.02.202028.02.2020
38Hotărâr privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a27.02.202028.02.2020
37Hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani27.02.202028.02.2020
36Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani,27.02.202028.02.2020
35Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 202027.02.202028.02.2020
34Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.02.202028.02.2020
33Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Botoșani în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și Comisia pentru soluționarea contestațiilor27.02.202028.02.2020
32Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202027.02.202028.02.2020
31Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
30Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
29Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
28Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
27Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
26Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
25Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.201918.02.202019.02.2020
24Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 11297918.02.202019.02.2020
23Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202018.02.202019.02.2020
22Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 202030.01.202031.01.2020
21Hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul Botoşani30.01.202031.01.2020
20Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui spațiu prin licitație publică, amplasat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 730.01.202031.01.2020
19Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani30.01.202031.01.2020
18Hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea funciară nr. 62057 –UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejate30.01.202031.01.2020
17Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 202130.01.202031.01.2020
16Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani30.01.202031.01.2020
15Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202030.01.202031.01.2020
14Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.01.202031.01.2020
13Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”30.01.202031.01.2020
12Hotărâre privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”30.01.202031.01.2020
11Hotărâre privind aprobarea sumei de 600.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2020, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”30.01.202031.01.2020
10Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani30.01.202031.01.2020
9Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”30.01.202031.01.2020
8Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava30.01.202031.01.2020
7Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.249,96 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202030.01.202031.01.2020
6Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202030.01.202031.01.2020
5Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani30.01.202031.01.2020
4Hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier judeţean30.01.202031.01.2020
3Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021 - 202328.01.202028.01.2020
2Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 202315.01.202015.01.2020
1Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorescu Gheorghe15.01.202015.01.2020
216Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 -11.12.201919.12.201923.12.2019
215Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia19.12.201923.12.2019
214Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.201819.12.201923.12.2019
213Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 5/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri-Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201619.12.201923.12.2019
212Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 201919.12.201923.12.2019
211Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Trușești” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani19.12.201923.12.2019
210Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202019.12.201923.12.2019
209Hotărâre privind aprobarea planurilor de restructurare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni, Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda și Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani19.12.201923.12.2019
208Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare clădire Secție Psihiatrie, municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 20, jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în Centru de Îngrijire și Asistență”19.12.201923.12.2019
207Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Centrul Cultural Transfrontalier Multietnic” și a cheltuielilor legate de proiect19.12.201923.12.2019
206Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 202019.12.201923.12.2019
205Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202019.12.201923.12.2019
204Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202019.12.201923.12.2019
203Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202019.12.201923.12.2019
202Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 202019.12.201923.12.2019
201Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani19.12.201923.12.2019
200Hotărâre privind modificarea componenţei Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani19.12.201923.12.2019
199Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani19.12.201923.12.2019
57Hotarare privind implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila in judetul Botosani", finantat prin Programul SAMTID11.07.200330.09.2003
58Hotarare privind repartizarea din cota de 17% din impozitul pe venit aflat la dispozitia Consiliului Judetean Botosani a sumei de 1.800.000.000 lei11.07.200330.09.2003
59Hotarare privind utilizarea fondului de tezaur in suma de 449.046.000 lei pentru Centrul Militar Judetean Botosani in anul 200311.07.200330.09.2003
60Hotarare privind utilizarea fondului de rulment in suma de 1.700.098.000 lei pe anul 200311.07.200330.09.2003
61Hotarare privind alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului a sumei de 8.000,0 milioane lei, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale pentru anul 200311.07.200330.09.2003
62Hotarare privind modificarea bugetului propriu judetean pe anul 200311.07.200330.09.2003
63Hotarare privind aprobarea Planului Judetean Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale11.07.200330.09.2003
64Hotarare privind incetarea delegarii domnului Murariu Andy in functia de director la Directia Judeteana de Asistenta Sociala Botosani, numirea temporara in functia publica de conducere de sef serviciu la Serviciul Judetean de Asistenta Sociala Botosani a doamnei Gaftoi Elena si reincadrarea conducatorilor institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean Botosani, in functiile publice de conducere11.07.200330.09.2003
65Hotarare privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pentru Societatea Comerciala "ILDO" S.A. Dorohoi11.07.200330.09.2003
66Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere a suprafetei de 82,65 mp din "Cladire Galerii de arta si magazin fond plastic", situata in Botosani, Piata Revolutiei nr. 3, bl. 5-6, aflata in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Muzeului Judetean Botosani, catre Uniunea Artistilor Plastici Romania - Oficiul Teritorial Iasi, pana la sfarsitul anului 200411.07.200330.09.2003
67Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare-preluare a bunului "Conducta de aductiune Bucecea-Botosani din cadrul acumularii Bucecea", din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani si darea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani11.07.200330.09.2003
68Hotarare privind transmiterea corpului vechi al imobilului "Cladire I" compus din demisol in suprafata de 363,58 mp si parter in suprafata de 837,08 mp cu o valoare de inventar de 141.448.758 lei, situat in municipiul Dorohoi, str. Al.I.Cuza, nr.15, aferent fostului Centru de Plasament "Sf. Maria", aflat in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi11.07.200330.09.2003
69Hotarare privind numirea domnului Popovici Dumitru in functia de sef al Corpului Gardienilor Publici Botosani11.07.200330.09.2003
70Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Cojocariu Ioan ca urmare a decesului acestuia si validarea alegerii doamnei Hutanu Anica in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala11.07.200330.09.2003
71Hotarare privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Lupu Elena ca urmare a demisiei acesteia si validarea alegerii domnului Crihan Iorgu in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, pentru romanii din exterior, activitati sportive, de agrement si culte religioase11.07.200330.09.2003
72Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Toma Ioan ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Banila Tanase in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala11.07.200330.09.2003
73Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Branzei Ioan ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Rusu Gheorghe in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura11.07.200330.09.2003
74Hotarare privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Vizitiu Petronela ca urmare a demisiei acesteia si validarea alegerii domnului Achitei Vasile Cristian in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru servicii publice si comert11.07.200330.09.2003
75Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Bordas Simion ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Bogdan Marius Nicolae in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura11.07.200330.09.2003
76Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Dimancea Marian ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Gherasim Ovidiu in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si arhitectura11.07.200330.09.2003
77Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de imprumut subsidiar pentru derularea creditului extern privind proiectul "Pietruire a drumurilor comunale in judetul Botosani"11.08.200330.09.2003
78Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 1 din 21 iunie 2000, privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor Consiliului Judetean Botosani25.08.200330.09.2003
79Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 7 din 21 iunie 2000, privind alegerea Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Botosani25.08.200330.09.2003
80Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 82 din 14.10.2002 privind validarea membrilor desemnati nominal in "Autoritatea teritoriala de ordine publica" din judetul Botosani25.08.200330.09.2003
81Hotarare privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Botosani pe anul 2003, cu suma de 100.000.000 lei25.08.200330.09.2003
82Hotarare privind avizarea Planului de scolarizare al Scolii de Arte Botosani, pentru anul scolar 2003-200425.08.200330.09.2003
83Hotarare privind aprobarea taxelor de frecventa pentru elevii Scolii de Arte Botosani, in anul scolar 2003-200425.08.200330.09.2003
84Hotarare privind infiintarea activitatii economice de alimentatie pentru turism, cazare si prestari servicii specifice la Pensiunea "Floare albastra" de pe langa Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotesti si aprobarea tarifelor de cazare pentru serviciile specifice25.08.200330.09.2003
85Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Spatii de cazare in incinta Memorialului Mihai Eminescu - Ipotesti", judetul Botosani25.08.200330.09.2003
86Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata la comunele Lozna, Dimacheni, Cosula si Cindesti pe anul 2003, ca urmare a reorganizarii comunelor Dersca, Corlateni, Copalau, Mihaileni si modificarea corespunzatoare a Hotararilor Consiliului Judetean Botosani nr. 114 si nr. 115/9 decembrie 200225.08.200330.09.2003
87Hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Botosani25.08.200330.09.2003
88Hotarare privind repartizarea din cota de 17% din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Botosani a sumei de 20.235.000.000 lei, pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu judetean, pe anul 200322.09.200329.09.2003
89Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrativ teritoriale, pentru anul 2003, conform O.G. nr.87/200322.09.200329.09.2003
90Hotarare privind modificarea bugetului propriu judetean cu suma de 2.916.485 mii lei la trimestrul III 200322.09.200329.09.2003
91Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2003, conform Ordonantei Guvernului nr. 87/200322.09.200329.09.2003
92Hotarare privind constituirea unui fond de stimulente prin retinerea cotei de 5% din sumele incasate la bugetul judetean pe anul 2003 prin executarea silita, pentru acordarea de stimulente personalului Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani22.09.200329.09.2003
93Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 200422.09.200329.09.2003
94Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Rusu Gheorghe ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Leustean Mihai in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura29.10.200304.11.2003
95Hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate judetene precum si a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean limitrof al judetului Botosani, pentru anul 200329.10.200304.11.2003
96Hotarare privind preluarea in administrare si exploatare de catre RAJ "APA" Botosani a instalatiilor de alimentare cu apa din localitatea Costinesti, comuna Leorda29.10.200304.11.2003
97Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu gaze naturale si amenajare centrala termica la Sectia de Recuperare Pediatrica Botosani"29.10.200304.11.2003
98Hotarare privind avizarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 si a Listei de investitii pe anul 2003 la Corpul Gardienilor Publici Botosani29.10.200304.11.2003
99Hotarare privind modificarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si R.O.F. ale Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani29.10.200304.11.2003
100Hotarare privind transmiterea imobilului compus din "Pavilion administrativ nr. 1" cu o suprafata construita de 153,00 mp si o valoare de inventar de 228.100 lei si a terenului aferent in suprafata de 1122mp, situat in localitatea Virfu Cimpului, judetul Botosani, aflat in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Consiliului Judetean Botosani si folosinta Spitalului de Psihiatrie Botosani in administrarea Consiliului Local al comunei Virfu Cimpului, judetul Botosani29.10.200304.11.2003
101Hotarare privind insusirea modificarilor survenite in structura inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Botosani, atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.971 din 5 septembrie 200229.10.200304.11.2003
102Hotarare privind numirea definitiva a domnului Popovici Dumitru in functia de sef al Corpului Gardienilor Publici Botosani29.10.200304.11.2003
103Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Centrala termica la Spitalul de Obstretica-Ginecologie, municipiul Botosani"29.10.200304.11.2003
104Hotarare privind aprobarea pretului de oferta si modalitatii de achitare a pretului actiunilor S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani29.10.200304.11.2003
105Hotarare privind imputernicirea Presedintelui si a Vicepresedintilor Consiliului Judetean Botosani pentru a semna actele contractuale legate de proiectul ISPA, alaturi de reprezentantii legali ai R.A.J. "APA" Botosani29.10.200304.11.2003
106Hotarare privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 5.387.000.000 lei pentru Consiliul local al municipiului Botosani29.10.200304.11.2003
107Hotarare privind stabilirea ca si criteriu unic "Investitii comunitare prin programe cu finantare externa, care necesita cofinantare locala" de repartizare a 15% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 200420.11.200325.11.2003
108Hotarare privind repartizarea sumei de 6.000.000.000 lei reprezentand lucrari si obiective finantate din fondurile Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din subventii de la bugetul de stat pe anul 2003 pentru Consiliul local Vaculesti, modificand si completand in mod corespunzator anexa nr.1 in Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 29/27 martie 200320.11.200325.11.2003
109Hotarare de modificare si completare a art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.125/13.12.2002 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani prin Muzeul Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Reabilitarea patrimoniului istoric si cultural in vederea sporirii atractivitatii turistice" si de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate, cofinantat de Comisia Europeana prin Programul PHARE 2001, linia de buget RO 0108.03.05 si de Consiliul Judetean Botosani prin Muzeul Judetean Botosani20.11.200325.11.2003
110Hotarare privind aprobarea costului anual pentru intretinerea unui copil institutionalizat, in conformitate cu art.19 din O.U.G. nr.26/1997, pe care comunitatea locala este obligata sa-l sprijine in conformitate cu art.3 alin.(1) din H.G. nr.457/2000, pentru anul 200420.11.200325.11.2003
111Hotarare privind aprobarea modificarii numarului de personal, organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani, incepand cu data de 1.12.200320.11.200325.11.2003
112Hotarare privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural sportive pentru copiii si tinerii ocrotiti de catre Serviciul public specializat pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti incepand cu anul 200420.11.200325.11.2003
113Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de stat de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 2003-200420.11.200325.11.2003
114Hotarare privind reorganizarea Comisiei Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale20.11.200325.11.2003
115Hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate judetene precum si a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean limitrof al judetului Botosani, pentru anul 200320.11.200325.11.2003
116Hotarare privind modificarea bugetului propriu judetean pentru anul 200320.11.200325.11.2003
117Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, pe unitati administrativ teritoriale, pentru anul 200320.11.200325.11.2003
118Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Alimentarea cu gaze naturale a statiei de tratare a apei Bucecea, judetul Botosani"20.11.200325.11.2003
119Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Managementul durabil al resurselor forestiere si dezvoltarea integrata", aprobat de catre Comisia Europeana prin Programul TACIS CBC micro-Project Facilities - EC Grant, Contract nr. 069-745, Parteneri: INFORMEST Italia, Administratia Regionala de Stat Cernauti si Consiliul Judetean Botosani20.11.200325.11.2003
120Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea Proiectului cu denumirea "Servicii sociale comunitare destinate adultilor cu probleme de sanatate mintala" in parteneriat cu Fundatia ESTUAR - Centru Social Botosani, finantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului Phare 2001 - componenta "Schema de Investitii in Servicii Sociale"20.11.200325.11.2003
121Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea centralei termice proprii si a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale la sediu spital pentru Spitalul de Copii Cuvioasa Parascheva, judetul Botosani"20.11.200325.11.2003
122Hotarare privind eliberarea d-lor Cristea Viorel si Ciobanu Gheorghe din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Judetene "APA" Botosani ca urmare a demisiei acestora si numirea unor noi membri in Consiliul de Administratie20.11.200325.11.2003
123Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in suma de 111.758.700 mii lei pentru plata ajutorului de incalzire a locuintei si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata in suma de 182.079.000 mii lei pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, pe unitati administrativ teritoriale, pe anul 200302.12.200303.12.2003
124Hotarare privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat cu suma de 1.769.000 mii lei si redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati administrativ teritoriale, pentru anul 200302.12.200303.12.2003
125Hotarare privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003, al Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani02.12.200303.12.2003
126Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2003, conform Legii nr. 500/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 200302.12.200303.12.2003
127Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, pe unitati administrativ teritoriale, in suma de 833.910.000 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si a centrelor judetene si locale de consultanta agricola, pe anul 200413.12.200316.12.2003
128Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ teritoriale, in suma de 676.841.000 mii lei, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
129Hotarare privind repartizarea sumei de 1.720.765 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Botosani, pentru achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
130Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, in suma de 311.846.000 mii lei, pe unitati administrativ teritorial, pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
131Hotarare privind adoptarea bugetului propriu judetean pe anul 200413.12.200316.12.2003
132Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004, al Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani13.12.200316.12.2003
133Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean, pe anul 200413.12.200316.12.2003
134Hotarare privind aprobarea functiilor publice, organigramei si statului de functii ale Serviciului Judetean de Asistenta Sociala, valabile cu 01.01.200413.12.200316.12.2003
135Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
136Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Corpului Gardienilor Publici Botosani si a drepturilor salariale ale sefului de corp, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
137Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramelor si statelor de functii ale institutiilor de cultura si arta si ale serviciilor publice subordonate Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
138Hotarare privind aprobarea unor tarife la drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 200413.12.200316.12.2003
139Hotarare privind aprobarea unor tarife datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean din activitatea de protectie a plantelor pentru anul 200413.12.200316.12.2003
140Hotarare pentru avizarea revizuirii contractului de performanta pe anul 2004, incheiat intre Regia Autonoma Judeteana "APA" Botosani, reprezentata prin domnul economist Emanoil Damii - membru al Consiliului de Administratie si domnul ing. Daniel Afrasanei / director general al R.A.J. "APA" Botosani13.12.200316.12.2003
141Hotarare privind preluarea in administrare si exploatare de catre RAJ "APA" Botosani a instalatiilor de alimentare cu apa din localitatile Durnesti si Guranda - comuna Durnesti13.12.200316.12.2003
142Hotarare privind repartizarea din cota de 17% din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Botosani a sumei de 2.300.000.000 lei, pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu judetean, pe anul 200313.12.200316.12.2003
143Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, intre unitati administrativ teritoriale, pentru anul 200313.12.200316.12.2003
144Hotarare pentru avizarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.105/29.10.2001 privind incheierea Contractului de performanta intre Consiliul de Administratie si directorul general al R.A.J. "APA" Botosani13.12.200316.12.2003
145Hotarare privind validarea alegerii domnului Rotariu Ioan in calitate de consilier judetean22.12.200305.01.2004
146Hotarare privind alegerea domnului Constantin Contac in functia de presedinte al Consiliului Judetean Botosani22.12.200305.01.2004
147Hotarare privind modificarea bugetului propriu judetean pe anul 2003, cu suma de 1.300.000 mii lei din Fondul de interventie aflat la dispozitia Guvernului22.12.200305.01.2004
148Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, intre unitati administrativ teritoriale, pentru anul 200322.12.200305.01.2004
1Hotarare privind alegerea Comisiei de validare22.06.200425.06.2004
1Hotarare privind eliberarea domnului presedinte al Consiliului Judetean Botosani Constantin Contac din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean, la cererea acestuia si alegerea domnului consilier Constantin Manolache in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Botosani29.01.200406.02.2004
2Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Judetean Botosani22.06.200425.06.2004
2Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 7 din 13 februarie 2003 privind componenta Comitetului Consultativ pentru Programe de Dezvoltare Locala al judetului Botosani29.01.200406.02.2004
3Hotarare privind declararea Consiliului Judetean Botosani ca legal constituit22.06.200425.06.2004
3Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pe anul 2004 ale personalului incadrat in Aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani29.01.200406.02.2004
4Hotarare privind alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Botosani22.06.200425.06.2004
4Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Judetean Botosani29.01.200406.02.2004
5Hotarare privind alegerea Vicepresedintilor Consiliului Judetean Botosani22.06.200425.06.2004
5Hotarare privind aprobarea programelor de activitate ale institutiilor de cultura si arta aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 200429.01.200406.02.2004
6Hotarare privind aprobarea denumirii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judetean Botosani si a numarului de membri din cadrul acestora22.06.200425.06.2004
6Hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare cu indicele preturilor de consum 109,7%, aferent perioadei ianuarie - septembrie 2003, incepand cu data de 1 februarie 200429.01.200406.02.2004
7Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Toma Ioan ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Hutu Maria in calitate de consilier judetean12.07.200415.07.2004
7Hotarare privind completarea Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, pentru romanii din exterior, activitati sportive, de agrement si culte religioase cu domnul consilier judetean Rotariu Ioan29.01.200406.02.2004
8Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Marcu Gheorghe ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Portariuc Gheorghe in calitate de consilier judetean12.07.200415.07.2004
8Hotarare privind instituirea Regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al Judetului Botosani pe anul 200429.01.200406.02.2004
9Hotarare privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Petrusca Iuliana ca urmare a demisiei acesteia si validarea alegerii doamnei Paraschiv Maria in calitate de consilier judetean12.07.200415.07.2004
9Hotarare privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului Societatii Comerciale "ILDO" S.A. Dorohoi pentru incinta Atelierului de Covoare din localitatea Mihaileni29.01.200406.02.2004
10Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Dragus Radu Catalin ca urmare a optiunii acestuia si validarea alegerii domnului Pavel Mihai in calitate de consilier judetean12.07.200415.07.2004
10Hotarare privind "Asumarea rolului de imprumutat in numele Asociatiei pentru alimentari cu apa, canalizari si salubrizari in judetul Botosani" pentru derularea Programului SAMTID29.01.200406.02.2004
11Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Flutur Catalin Mugurel ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Bontas Rodica in calitate de consilier judetean12.07.200415.07.2004
11Hotarare privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Lazaruc Elena ca urmare a demisiei acesteia si validarea alegerii domnului Aenachioaie Ghe.Stefan in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala03.03.200412.03.2004
12Hotarare privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judetean Botosani12.07.200415.07.2004
12Hotarare privind modificarea statului de functii al Orchestrei Populare "Rapsozii Botosanilor", pentru anul 200403.03.200412.03.2004
13Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Botosani12.07.200415.07.2004
13Hotarare privind reorganizarea Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Botosani, conform Legii nr.292/200303.03.200412.03.2004
14Hotarare privind nominalizarea unui vicepresedinte si a 3 consilieri pentru a fi desemnati ca membri ai comitetului de organizare, in vederea constituirii autoritatii teritoriale de ordine publica din judetul Botosani12.07.200415.07.2004
14Hotarare privind aprobarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, pe anul 200403.03.200412.03.2004
15Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 21 din 27.02.2002 privind componenta Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Botosani12.07.200415.07.2004
15Hotarare privind organizarea si functionarea Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani03.03.200415.03.2004
16Hotarare privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic - gradul IA din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani12.07.200415.07.2004
16Hotarare privind infiintarea Centrului de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane si modificarea bugetului, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru anul 2004, ale Serviciului Judetean de Asistenta Sociala Botosani, conform Ordonantei Guvernului nr.2/2004 si a Legii nr.678/200103.03.200415.03.2004
17Hotărâre privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare ale acestora, pentru elevii cu nevoi speciale aflaţi în internatele şcolilor speciale din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani05.08.200416.08.2004
17Hotarare privind modificarea numarului de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat, pe anul 2004, intre unitati administrativ teritoriale03.03.200415.03.2004
18Hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.139 din 13.12.2003, privind aprobarea unor tarife datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean din activitatea de protecţie a plantelor pentru anul 200405.08.200416.08.2004
18Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu judetean, pe anul 200303.03.200415.03.2004
19Hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai "Autorităţii teritoriale de ordine publică" din judeţul Botoşani05.08.200416.08.2004
19Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2004 de catre Consiliul Judetean Botosani a sumei de 7200 EURO cu titlul de imprumut pentru finalizarea proiectului RO 0007.02.01.01.051303.03.200415.03.2004
20Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2004-200505.08.200416.08.2004
20Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2004, ca urmare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2004 si a Legii nr.678/200103.03.200415.03.2004
21Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean pe trimestrul IV 2004 în conformitate cu prevederile O.G. nr.48/200405.08.200416.08.2004
21Hotarare privind utilizarea temporara a Fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani, in anul 2004, in suma totala de 6.230.000.000 lei03.03.200415.03.2004
22Hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru reorganizarea Regiei Autonome Judeţene "APA" Botoşani în societate comercială05.08.200416.08.2004
22Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean, pe anul 200403.03.200415.03.2004
23Hotarare privind repartizarea sumei de 2.952.164,0 mii lei reprezentand lucrari si obiective finantate din fondurile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din transferuri de la bugetul de stat pe anul 2004 pentru Consiliul Local Vaculesti16.08.200421.06.2005
23Hotarare privind aprobarea obiectivelor de interes public din judetul Botosani la care paza se va realiza prin Corpul Gardienilor Publici Botosani03.03.200415.03.2004
24Hotarare privind desemnarea nominala si validarea membrilor "Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica" din judetul Botosani si stabilirea pentru activitatile desfasurate in plen si in comisii a unei indemnizatii de sedinta16.08.200421.06.2005
24Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in consiliile de administratie ale spitalelor de interes judetean03.03.200415.03.2004
25Hotarare privind preluarea in administrare si exploatare de catre RAJ "APA" Botosani a instalatiilor de alimentare cu apa din localitatile Cristesti si Ghilanesti, comuna Cristesti23.09.200430.09.2004
25Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate pe anul 2004 de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism03.03.200415.03.2004
26Hotarare privind preluarea in administrare si exploatare de catre RAJ "APA" Botosani a instalatiei de alimentare cu apa din localitatea Ripiceni, comuna Ripiceni23.09.200430.09.2004
26Hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila, a tarifelor de distributie la apa potabila si a tarifelor la canalizare in localitatile preluate in administrare si exploatare de R.A.J."APA" Botosani03.03.200415.03.2004
27Hotarare privind aprobarea modificarii programului de activitate pe anul 2004 al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani23.09.200430.09.2004
27Hotarare privind preluarea in administrare si exploatare de catre R.A.J. "APA" Botosani a instalatiilor de alimentare cu apa din localitatile: Stanca, Stefanesti, Badiuti, Bobulesti - comuna Stefanesti, Romanesti, Damideni - comuna Romanesti, Santa Mare, Bogdanesti, Ringhilesti, Ringhilesti Deal, Iliseni - comuna Santa Mare, Calarasi, Plesani, Libertatea - comuna Calarasi, Rauseni, Doina si Pogorasti - comuna Rauseni03.03.200415.03.2004
28Hotarare privind aprobarea taxelor de frecventa pentru elevii Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani in anul scolar 2004-200523.09.200430.09.2004
28Hotarare privind preluarea in administrarea si exploatare de catre RAJ "APA" Botosani a unor obiective din com. MIHAI EMINESCU03.03.200415.03.2004
29Hotarare privind aprobarea modificarii situatiei functiilor publice si a statului de functii ale Serviciului Judetean de Asistenta Sociala Botosani23.09.200430.09.2004
29Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.21 din 27.02.2002 privind componenta Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Botosani03.03.200415.03.2004
30Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 6 (sase) luni, Gradinitei nr. 12 Botosani, a suprafetei de 918,7 mp ("Cresa - Pavilion I") din bunul "Imobil" de la Centrul de Plasament "Sf. Stelian", situat in municipiul Botosani, strada 30 Decembrie, cu o valoare de inventar de 1.149.906 lei, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani23.09.200430.09.2004
30Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 7 din 21 iunie 2000 privind alegerea Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Botosani03.03.200415.03.2004
31Hotarare privind transmiterea bunurilor "Imobil" (Pavilion III - Baieti), "Imobil" (Administrativ) si a terenului aferent in suprafata de 612 mp - "Cladiri", respectiv 928 mp - "Spatiu verde curte", de la Centrul de Plasament "Sf. Stelian" Botosani, situate in municipiul Botosani, strada Miorita, nr. 18, aflate in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani in administrarea Serviciului Judetean de Asistenta Sociala Botosani23.09.200430.09.2004
31Hotarare privind eliberarea d-lui Ioan Aniculaese din "Autoritatea teritoriala de ordine publica" din judetul Botosani si validarea ca membru desemnat in aceasta autoritate a d-lui Haidautu Nicolai Adrian03.03.200415.03.2004
32Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru plata ajutorului social conform Legii 416/2001 si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pe bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2004, conform O.G. nr. 91/200423.09.200430.09.2004
32Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru finantarea alimentarii cu apa a satelor si pietruirea drumurilor comunale de pamant in judetul Botosani, pe anul 200403.03.200415.03.2004
33Hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, precum si a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, intre doua judete limitrofe, pentru perioada 2005-200721.10.200402.11.2004
33Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare26.03.200401.04.2004
34Hotarare privind desemnarea domnului Constantin Contac ca reprezentant al Consiliului Judetean Botosani - lider de grup pentru implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila in judetul Botosani" finantat prin programul SAMTID21.10.200402.11.2004
34Hotarare privind aprobarea taxei pentru eliberarea avizelor de specialitate de catre Inspectoratul de Protectie Civila Judetean Botosani, in vederea emiterii acordului unic necesar eliberarii autorizatiilor de construire, datorata de persoane fizice si juridice, pe anul 200426.03.200401.04.2004
35Hotarare privind avizarea structurilor organizatorice ale unitatilor sanitare publice de interes judetean21.10.200402.11.2004
35Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru desfasurarea activitatii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, in anul 200426.03.200401.04.2004
36Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in consiliile de administratie ale spitalelor de interes judetean21.10.200402.11.2004
36Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2004, ca urmare a utilizarii Fondului de rulment, in suma de 6.230.000 mii lei26.03.200401.04.2004
37Hotarare privind darea in administrarea Consiliului local al comunei Vorona a imobilului "Canton Vorona" compus din constructie in suprafata de 47,05 mp si teren aferent in suprafata de 1370 mp, situat in localitarea Vorona, judetul Botosani la km 18+600 a DJ 208C, aflat in domeniul public al judetului Botosani si folosinta gratuita a Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani21.10.200402.11.2004
37Hotarare privind numirea doamnei Ioanovici Mihaela in functia publica de conducere de sef serviciu din cadrul Serviciului Judetean de Asistenta Sociala Botosani26.03.200401.04.2004
38Hotarare privind incadrarea unor sectoare de drumuri satesti de pe teritoriul comunelor Broscauti si Dimacheni, in drumuri comunale cu indicativele DC87, DC88 si DC8921.10.200402.11.2004
38Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare-preluare a bunului "Imobil cu terenul aferent, in suprafata de 1.802,30 mp", situat in Botosani, str. Stefan Luchian nr. 36, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani si darea in administrarea Bibliotecii Judetene "Mihai Eminescu" Botosani26.03.200401.04.2004
39Hotarare privind repartizarea sumei de 450 mil. lei, ca urmare a majorarii alocatiei bugetare de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului de la 4.000 mil lei la 4.450 mil lei, pentru finantarea subprogramului de pietruire drumuri comunale de pamant in judetul Botosani, pe anul 200421.10.200402.11.2004
39Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii pe anul 2004 ale Corpului Gardienilor Publici Botosani si aprobarea drepturilor salariale ale sefului de corp26.03.200401.04.2004
40Hotarare privind aprobarea criteriilor si metodologiei de constituire si acordare a sumelor prevazute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale21.10.200402.11.2004
40Hotarare privind aprobarea functiilor publice, organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani26.03.200401.04.2004
41Hotarare privind repartizarea sumei de 23.346.696.000 lei din cota de 17% din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Botosani pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu judetean pe anul 200421.10.200402.11.2004
41Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a drumului judetean DJ 282B km. 34+700 - 51+500 lim. Iasi-Prajeni-Flamanzi26.03.200401.04.2004
42Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului in suma de 55.251.000 mii lei, pentru asigurarea finantarii cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 200421.10.200402.11.2004
42Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a drumului judetean DJ 292 km. 30+300 - 46+400 Vorniceni-Stiubieni-Saveni26.03.200401.04.2004
43Hotarare privind eliberarea d-lor Rosioru Adrian si Damii Emanoil din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani ca urmare a demisiei acestora si numirea unor noi membri in Consiliul de Administratie21.10.200402.11.2004
43Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a drumului judetean DJ 298 km. 0+000 - 27+900 Vorniceni-Cordareni-Dumeni-George Enescu-intersectie DN 29A-Cristinesti-Izvoarele Baseului26.03.200401.04.2004
44Hotarare privind aprobarea procedurii de publicare a actelor in Monitorul Oficial al judetului Botosani si modalitatile de difuzare a acestei publicatii21.10.200402.11.2004
44Hotarare privind aprobarea Strategiei si a planului judetean de actiune privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap26.03.200401.04.2004
45Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200421.10.200402.11.2004
45Hotarare privind transmiterea unor imobile, compuse din constructii si terenuri aferente, in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice, aflate in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Consiliului Judetean Botosani in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani, Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Botosani, Spitalului de Copii "Cuvioasa Parascheva" Botosani, Spitalului de Psihiatrie Botosani, Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda si Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga14.05.200426.05.2004
46Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200411.11.200415.11.2004
46Hotarare privind transmiterea imobilului "Cladire administrativa" cu o suprafata construita de 372,00 mp si o valoare de inventar de 15.783.000,00 lei, situat in municipiul Botosani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 20, aflat in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Consiliului Judetean Botosani in administrarea Corpului Gardienilor Publici Botosani14.05.200426.05.2004
47Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani pe anul 2004, pentru personalul preluat din somaj11.11.200415.11.2004
47Hotarare privind darea in folosinta gratuita de catre Asociatia "Ne trebuie speranta" Botosani a unui spatiu in suprafata de 46,34 mp, aflat la etajul cladirii administrata de Scoala Speciala Botosani, situata in Botosani, str. Dimitrie Ralet, pe o durata de 10 ani14.05.200426.05.2004
48Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 32.500.000 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul 200408.12.200413.12.2004
48Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Instalare centrala termica pe gaze naturale la Muzeul Stiintele Naturii Dorohoi"14.05.200426.05.2004
49Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200408.12.200413.12.2004
49Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Instalare centrala termica pe gaze naturale la Muzeul Memorial George Enescu, Dorohoi"14.05.200426.05.2004
50Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Tabuleac Mihai ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Condrei Elena in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala23.12.200403.01.2005
50Hotarare privind alocarea sumei de 23 miliarde lei, Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, prin suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu judetean din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru efectuarea unor lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor judetene14.05.200426.05.2004
51Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Campanu Liviu ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Sorescu Gheorghe in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura23.12.200403.01.2005
51Hotarare privind angajarea Fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani, in suma de 12.000.000.000 lei, pentru finantarea lucrarilor de investitii ale Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani14.05.200426.05.2004
52Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru desfasurarea activitatii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, in anul 200523.12.200403.01.2005
52Hotarare privind repartizarea sumei de 26.650.000.000 lei, din cota de 17% din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Botosani, pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu judetean, pe anul 200414.05.200426.05.2004
53Hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate de Muzeul Judetean Botosani, pentru serviciile prestate in anul 200523.12.200403.01.2005
53Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200414.05.200426.05.2004
54Hotarare privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
54Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate la 31.12.2003, ale Regiei Autonome Judetene "APA" Botosani14.05.200426.05.2004
55Hotarare privind aprobarea de taxe si tarife pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" pentru anul 200523.12.200403.01.2005
55Hotarare privind modificarea situatiei functiilor publice, organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani14.05.200426.05.2004
56Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de protectie a plantelor datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean pentru anul 200523.12.200403.01.2005
56Hotarare privind incetarea contractului individual de munca al doamnei MARIAN AMALIA PETRONELA14.05.200426.05.2004
57Hotarare privind modificarea Situatiei functiilor publice si a Statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200423.12.200403.01.2005
57Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 21 din 27.02.2002 privind componenta Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Botosani14.05.200426.05.2004
58Hotarare privind stabilirea ca si criteriu specific unic "Investitii comunitare care necesita cofinantare locala" pentru repartizarea cotei de 15% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
58Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, intre comunele Sulita si Blindesti, pe anul 200414.05.200426.05.2004
59Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
59Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 104 din 29.10.2003 privind aprobarea pretului de oferta si modalitatii de achitare a pretului actiunilor S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani, precum si pentru aprobarea documentatiei de privatizare a S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani11.06.200424.06.2004
60Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale, pentru echilibrarea bugetelor locale in suma totala de 528.410.000 mii lei, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
60Hotarare privind garantarea imprumutului de 6 milioane Euro pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare Botosani", ce urmeaza a fi contractat de Regia Autonoma judeteana "APA" Botosani de la Banca Europeana de Investitii in cadrul Programului ISPA11.06.200424.06.2004
61Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrativ teritoriale, in suma de 1.089.927.000 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor de invatamant preuniversitar de stat, sustinerea sistemului de protectie a copilului, finantarea creselor si a centrului judetean de consultanta agricola, pe anul 200523.12.200403.01.2005
61Hotarare privind numirea domnului ION ILIE in functia de consultant artistic gradul I - director la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani11.06.200424.06.2004
62Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata in suma de 208.937.000 mii lei pe unitati administrativ teritoriale pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei, pe anul 200523.12.200403.01.2005
62Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice, bugetului propriu judetean, pe anul 200511.06.200424.06.2004
63Hotarare privind repartizarea sumei de 2.173.603.200 lei din cota de 17% din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Botosani, pentru achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
63Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200411.06.200424.06.2004
64Hotarare privind aprobarea costului anual pentru intretinerea unui copil aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie, in conformitate cu art. 19 din O.U.G. nr. 26/ 1997, pe care comunitatea locala este obligata sa-l sprijine, in conformitate cu art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 457/ 2000, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
65Hotarare privind aprobarea costului anual pentru intretinerea unui copil cu deficiente de auz, vaz, deficiente mentale, institutionalizat in centre de plasament si scoli speciale din alte judete, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
66Hotarare privind adoptarea bugetului propriu judetean pe anul 200523.12.200403.01.2005
67Hotarare privind aprobarea Situatiei functiilor publice, organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200523.12.200403.01.2005
68Hotarare privind preluarea institutiilor pentru persoanele cu handicap din judet si infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani23.12.200403.01.2005
69Hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Botosani23.12.200403.01.2005
70Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de stat de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul scolar 2004-200523.12.200403.01.2005
71Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramelor si statelor de functii ale institutiilor de cultura si arta subordonate Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
72Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramelor si statelor de functii ale serviciilor publice subordonate Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 200523.12.200403.01.2005
73Hotarare privind infiintarea si aprobarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani, precum si a Regulamentului de functionare a acesteia23.12.200403.01.2005
74Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Botosani a obiectivelor ce reprezinta cabinete medicale infiintate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, in vederea initierii procedurii de concesionare, conform prevederilor Hotararii nr. 884/200423.12.200403.01.2005
75Hotarare privind trecerea bunurilor din domeniul public al judetului Botosani, aflate in administrarea Muzeului Judetean Botosani, respectiv: "cladire anexa 5 camere, cladire anexa 3 camere, garaje 4 boxe, grajd chirpici", situate in Dorohoi, str. A.I.Cuza, nr. 43, in domeniul public al municipiului Dorohoi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi23.12.200403.01.2005
76Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2005 de catre Consiliul Judetean Botosani a sumei de 26.220 Euro cu titlu de imprumut pentru finalizarea proiectului RO 0108.03.03.293 - "Servicii sociale comunitare destinate adultilor cu probleme de sanatate mintala" in parteneriat cu Fundatia ESTUAR - Centrul Social Botosani, finantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului Phare 2001 - Componenta "Schema de Investitii in Servicii Sociale"23.12.200403.01.2005
77Hotarare privind realizarea si implementarea proiectului "Parcul Cultural "Mihai Eminescu": Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona Ipotesti - Catamarasti, judetul Botosani", depus in cadrul licitatiei de proiecte din Programul Phare 2004 - 2006 Coeziune Economica si Sociala, Proiecte Mari de Infrastructura Regionala23.12.200404.01.2005
78Hotarare privind preluarea de catre Consiliul Judetean Botosani in responsabilitate administrativa si financiara a unitatilor de asistenta medico-sociala Sulita, Mihaileni si Suharau incepand cu anul 200523.12.200404.01.2005
79Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Botosani23.12.200404.01.2005
80Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat intre unitati administrativ teritoriale pentru anul 200423.12.200404.01.2005
81Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200423.12.200404.01.2005
82Hotarare privind infiintarea Societatii Comerciale "APA GRUP" SA Botosani prin reorganizarea Regiei Autonome Judetene "APA" care se desfiinteaza27.12.200404.01.2005
83Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie la Societatea Comerciala "APA GRUP" - S.A. Botosani27.12.200404.01.2005
84Hotarare privind eliberarea acordului privind fuziunea si asocierea SC "APA GRUP" SA Botosani cu persoane juridice din subordinea autoritatilor locale in vederea crearii a unui operator regional si dezvoltarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare27.12.200404.01.2005
85Hotarare privind aprobarea administrarii si gestionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in sistemul gestiunii delegate27.12.200404.01.2005
1Hotarare privind instituirea Regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al Judetului Botosani pe anul 200523.02.200528.02.2005
2Hotarare privind eliberarea acordului pentru trecerea unor constructii si terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani23.02.200528.02.2005
3Hotarare privind eliberarea acordului pentru trecerea unui teren in suprafata de 2,35 ha, aflat in proprietatea publica a statului si administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Directia Silvica Botosani in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani23.02.200528.02.2005
4Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.77 din 23.12.2004 in sensul schimbarii denumirii proiectului Parcul Cultural "Mihai Eminescu": Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona Ipotesti - Catamarasti, judetul Botosani, in Parcul "Mihai Eminescu": Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona Ipotesti - Catamarasti, judetul Botosani23.02.200528.02.2005
5Hotarare privind trecerea unor parti din bunurile imobile (spatii) si a unor bunuri mobile, situate in municipiul Botosani, str. Cuza Voda nr.2, str. Marchian nr.70 si b-dul Mihai Eminescu nr.57, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani si darea acestora in administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Botosani23.02.200528.02.2005
6Hotarare privind trecerea bunului "Structura de rezistenta" ce are o valoare de inventar de 1.092.585.468 lei, situat in orasul Saveni, str. 1 Decembrie nr. 10, din domeniul public al judetului Botosani si din administrarea Consiliului Judetean Botosani in domeniul public al orasului Saveni si in administrarea Consiliului Local al orasului Saveni23.02.200528.02.2005
7Hotarare privind trecerea bunului imobil "Pavilion C" cu o suprafata construita de 354,59 mp si o valoare de inventar de 309.380 lei, de la Centrul de Plasament "Sf. Andrei" Botosani, situat in municipiul Botosani, strada I.C. Bratianu nr. 47, aflat in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani in administrarea Spitalului de Psihiatrie Botosani23.02.200528.02.2005
8Hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare a terenurilor aflate in proprietatea Judetului Botosani si in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati", Spitalului de Obstetrica-Ginecologie, Spitalului de Copii "Cuvioasa Parascheva", Spitalului de Psihiatrie si a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda23.02.200528.02.2005
9Hotarare privind constituirea Comitetului Tehnic Judetean pentru Descentralizare23.02.200528.02.2005
10Hotarare privind aprobarea programelor de activitate ale institutiilor de cultura si arta aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 200523.02.200528.02.2005
11Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului Judetean Botosani23.02.200528.02.2005
12Hotarare privind numirea directorilor, aprobarea regulamentelor de organizare si functionare si constituirea consiliilor consultative la Unitatile de Asistenta Medico-Sociala Sulita, Mihaileni si Suharau23.02.200528.02.2005
13Hotarare privind implementarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in judetul Botosani - Program SAMTID"23.02.200528.02.2005
14Hotarare privind alocarea sumei de 867.875 mii lei pentru cheltuieli personal la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Botosani23.02.200528.02.2005
15Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pe anul 2005, ale personalului incadrat in Aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani23.02.200528.02.2005
16Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate pe anul 2005 de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism23.02.200501.03.2005
17Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2004 pentru Consiliul Judetean Botosani23.02.200501.03.2005
18Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 24 din 16 august 2004 privind desemnarea nominala si validarea membrilor "Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica" din judetul Botosani si stabilirea pentru activitatile desfasurate in plen si in comisii a unei indemnizatii de sedinta23.02.200501.03.2005
19Hotarare privind vanzarea pachetului de actiuni al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani si aprobarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni23.02.200501.03.2005
20Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Mihai Elvadeanu ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Ciubotaru Gheorghe in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala25.04.200529.04.2005
21Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Mugurel - Florin Nicolau ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Holeiciuc Mircea in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru servicii publice si comert25.04.200529.04.2005
22Hotarare privind modificarea si completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 1 din 22 iunie 2004, privind alegerea Comisiei de validare25.04.200529.04.2005
23Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu judetean si al contului anual de executie al fondului de rulment pentru anul 200425.04.200529.04.2005
24Hotarare privind stabilirea contributiei personale a persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe perioada internarii in unitati medico-sociale aflate in subordinea Consiliului Judetean Botosani, in anul 200525.04.200529.04.2005
25Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru finantarea alimentarii cu apa a satelor si pietruirea drumurilor comunale de pamant in judetul Botosani, pe anul 200525.04.200529.04.2005
26Hotarare privind respingerea solicitarii formulate de Primaria Botosani pentru anularea creantelor provenite din debite si penalizari in suma de 7.763.735.000 lei pentru neplata la termen a contributiei pentru sustinerea serviciului de protectie a copilului aflat in dificultate in perioada 2001-200425.04.200529.04.2005
27Hotarare privind aprobarea Strategiei judetene privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap si a Planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani25.04.200529.04.2005
28Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinta gratuita pana la 15 iunie 2005, de catre Gradinita nr. 12 Botosani, a suprafetei de 918,7 mp ("Cresa - Pavilion I") din bunul "Imobil" de la Centrul de Plasament "Sf. Stelian", situat in municipiul Botosani, strada 30 Decembrie, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani25.04.200529.04.2005
29Hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 82,65 mp din bunul imobil "Cladire Galerii de arta si magazin fond plastic", situat in Botosani, Piata Revolutiei nr. 3, bl. 5-6, aflat in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Muzeului Judetean Botosani25.04.200529.04.2005
30Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru spatiile aflate in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani, Spitalului de Copii "Cuvioasa Parascheva" Botosani, Spitalului de Psihiatrie Botosani si Spitalului de Obstetrica Ginecologie Botosani, precum si inchirierea prin licitatie publica a unor spatii aflate in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani25.04.200529.04.2005
31Hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, precum si a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, intre doua judete limitrofe, pentru perioada 01.07.2005-30.06.200825.04.200529.04.2005
32Hotarare privind modificarea si completarea organigramei, situatiei functiilor publice si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani25.04.200529.04.2005
33Hotarare privind modificarea si completarea statului de functii si numirea domnului Gherasim Ovidiu in functia publica de conducere de sef serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Botosani25.04.200529.04.2005
34Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Corpului Gardienilor Publici Botosani, pentru perioada aprilie - 30 noiembrie 200525.04.200529.04.2005
35Hotarare privind modificarea si completarea statului de functii al Bibliotecii Judetene "Mihai Eminescu" Botosani25.04.200529.04.2005
36Hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare cu indicele preturilor de consum de 107,4% aferent perioadei octombrie 2003 - mai 2004, incepand cu data de 1 mai 200525.04.200529.04.2005
37Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Muzeului Judetean Botosani25.04.200529.04.2005
38Hotarare pentru modificarea si completarea anexei Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 36 din 21.10.2004 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in consiliile de administratie ale spitalelor de interes judetean25.04.200529.04.2005
39Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, pe anul 200525.04.200529.04.2005
40Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Pavel Mihai ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Humelnicu Radu Constantin in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru servicii publice si comert25.05.200502.06.2005
41Hotarare privind repartizarea cotei de 22% din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului in suma totala de 117.213.340 mii lei, pentru anul 200525.05.200502.06.2005
42Hotarare privind angajarea Fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani, in suma de 18.480.773 mii lei pentru finantarea lucrarilor de investitii in continuare, pentru anul 200525.05.200502.06.2005
43Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200525.05.200502.06.2005
44Hotarare privind garantarea imprumutului de 6.375.000 euro pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare Botosani", ce urmeaza a fi contractat de Societatea Comerciala APA GRUP S.A. Botosani de la Banca Europeana de Investitii in cadrul Programului ISPA25.05.200502.06.2005
45Hotarare privind aprobarea Programului de pregatire, formare si perfectionare a consilierilor judeteni, pe anul 200525.05.200502.06.2005
46Hotarare privind definitivarea pe post a directorilor Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala Sulita, Mihaileni si Suharau la expirarea perioadei de proba25.05.200502.06.2005
47Hotarare privind aprobarea programului de restructurare si redresare financiara prin concediere colectiva a S.C. APA GRUP S.A. Botosani25.05.200502.06.2005
48Hotarare privind insusirea proiectului de stema a judetului Botosani23.06.200504.07.2005
49Hotarare privind prelungirea numirii doamnei Mihai Maria Felicia in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, incepand cu data de 1.07.2005, pana la numirea unui titular prin concurs, pe o perioada de maximum 3 luni23.06.200504.07.2005
50Hotarare privind nominalizarea persoanelor din cadrul Consiliului Judetean Botosani pentru tinerea evidentei in Registrul datoriei publice locale si in Registrul garantiilor locale la nivelul activitatii bugetului propriu judetean23.06.200504.07.2005
51Hotarare privind reorganizarea Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia23.06.200504.07.2005
52Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de productie editoriala, tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial al Judetului Botosani23.06.200504.07.2005
53Hotarare privind eliberarea d-lui Constantin Contac - Presedinte al Consiliului Judetean Botosani si a d-lui Dorin Ciustea - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Botosani din calitatea de Presedinte, respectiv membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica din judetul Botosani ca urmare a demisiei acestora si validarea a doi consilieri judeteni ca membri in aceasta autoritate23.06.200504.07.2005
54Hotarare privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Bontas Rodica ca urmare a demisiei acesteia si validarea alegerii domnului Andronic Liviu in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, pentru romanii din exterior, activitati sportive, de agrement si culte religioase01.08.200504.08.2005
55Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Sorescu Gheorghe ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Cilinschi Lucian in calitate de consilier judetean, precum si modificarea si completarea Comisiilor de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura si pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala01.08.200504.08.2005
56Hotarare privind trecerea bunului "Centrala termica", aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani, situat in cladirea sectiei de "Stiinte ale Naturii" Dorohoi, str. A.I. Cuza nr. 43, din domeniul public al judetului Botosani in domeniul privat al judetului Botosani, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii01.08.200504.08.2005
57Hotarare privind eliberarea acordului pentru trecerea unor constructii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani01.08.200504.08.2005
58Hotarare pentru modificarea si completarea anexei Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 36 din 21.10.2004 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in consiliile de administratie ale spitalelor de interes judetean01.08.200504.08.2005
59Hotarare privind modificarea si completarea art. 100 alin. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Botosani aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 79 din 23.12.200401.08.200504.08.2005
60Hotarare privind modificarea si completarea art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 24 din 16 august 2004 privind desemnarea secretariatului executiv al "Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica" a Judetului Botosani01.08.200504.08.2005
61Hotarare de modificare si completare a Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 51 din 23.06.2005 privind reorganizarea Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia01.08.200504.08.2005
62Hotarare privind rectificarea si repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe anul 200501.08.200504.08.2005
63Hotarare privind angajarea Fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani, in suma de 190.000 lei pentru finantarea lucrarilor de investitii la Unitatile Medico-Sociale Suharau si Sulita pentru anul 200501.08.200504.08.2005
64Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200501.08.200504.08.2005
65Hotarare privind privatizarea S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani01.08.200504.08.2005
66Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 5 (cinci) ani, a suprafetei de 918,7 mp ("Cresa - Pavilion I") din bunul "Imobil" de la Centrul de Plasament "Sf. Stelian", situat in municipiul Botosani, strada 30 Decembrie, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, pentru Sindicatul Judetean al Pensionarilor Botosani01.08.200504.08.2005
67Hotarare privind avizarea Planului de scolarizare si aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani, pentru anul scolar 2005-200621.09.200527.09.2005
68Hotarare privind aprobarea taxelor de frecventa pentru elevii Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani in anul scolar 2005-200621.09.200527.09.2005
69Hotarare privind modificarea si completarea Programului de activitate pe anul 2005 al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani21.09.200527.09.2005
70Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 24 din 16 august 2004 privind desemnarea nominala si validarea membrilor "Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica" din judetul Botosani si stabilirea pentru activitatile desfasurate in plen si in comisii a unei indemnizatii de sedinta21.09.200527.09.2005
71Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de Acorduri Unice21.09.200527.09.2005
72Hotarare privind repartizarea sumei de 45.000 lei RON, ca urmare a majorarii alocatiei bugetare de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului de la 405.000 lei RON la 450.000 lei RON, pentru finantarea subprogramul de pietruire drumuri comunale de pamant in judetul Botosani, pe anul 200521.09.200527.09.2005
73Hotarare privind aprobarea pretului unic practicat de catre S.C. "APA GRUP" S.A. Botosani pentru serviciile de alimentare cu apa aferente bunurilor din domeniul public al judetului Botosani21.09.200527.09.2005
74Hotarare privind majorarea tarifului la canalizare-epurare in termeni reali cu 12% pentru populatie si 50% pentru rest utilizatori, precum si ajustarea cu indicele preturilor de consum aferent perioadei octombrie 2003 - aprilie 2005, incepand cu data de 1 octombrie 200521.09.200527.09.2005
75Hotarare privind aprobarea delegarii in mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si incheierii contractului de delegare de gestiune prin concesiune cu operatorul regional S.C. APA GRUP S.A. Botosani21.09.200527.09.2005
76Hotarare privind repartizarea sumei de 250.000 lei RON, ca urmare a alocarii suplimentare din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de la 190.000 lei RON la 440.000 lei RON, pentru finantarea subprogramul cu alimentare cu apa la sate in judetul Botosani, pe anul 200521.09.200527.09.2005
77Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200521.09.200527.09.2005
78Hotarare privind repartizarea limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2006 si estimarile pe anii 2007-200921.09.200527.09.2005
79Hotarare privind aprobarea listei spatiilor din proprietatea privata a Judetului Botosani, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr. 110/14.07.2005, precum si a cuantumului indemnizatiei pentru membrii comisiei de vanzare21.09.200527.09.2005
80Hotarare privind aprobarea Conventiei intre Consiliul Judetean Botosani si Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, avand ca obiect inchirierea unor spatii la Bruxelles21.09.200527.09.2005
81Hotarare privind eliberarea domnului Contac Liviu Constantin din functia de director executiv al Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, ca urmare a incetarii raporturilor de serviciu la cererea acestuia, prin acordul partilor si numirea temporara in aceasta functie a d-rei Pintilii Geanina pana la ocuparea postului prin concurs, pe o perioada de maximum 3 luni21.09.200527.09.2005
82Hotarare privind prelungirea numirii doamnei Mihai Maria Felicia in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, incepand cu data de 1.10.2005, pana la numirea unui titular prin concurs, pe o perioada de maximum 3 luni21.09.200527.09.2005
83Hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 83,58 mp din bunul imobil "Comisariat" de la Centrul de Plasament "Sf. Nicolae" Trusesti, situat in comuna Trusesti, judetul Botosani, aflat in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani19.10.200502.11.2005
84Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru desfasurarea activitatii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, in anul 200619.10.200502.11.2005
85Hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate de Muzeul Judetean Botosani, pentru serviciile prestate in anul 200619.10.200502.11.2005
86Hotarare privind aprobarea de taxe si tarife pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotesti - Centrul national de Studii "Mihai Eminescu" pentru anul 200619.10.200502.11.2005
87Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice, bugetului propriu judetean, pe anul 200619.10.200502.11.2005
88Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de protectie a plantelor datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean pentru anul 200619.10.200502.11.2005
90Hotarare privind numirea administratorului special la S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani pe perioada privatizarii19.10.200502.11.2005
91Hotarare privind modificarea bugetului propriu judetean pe anul 2005 prin redistribuirea fondurilor intre obiectivele de investitii cuprinse in programul de investitii, pe anul 200519.10.200502.11.2005
92Hotarare privind angajamentul ferm pentru asocierea Consiliului Judetean Botosani si Consiliile Locale ale localitatilor din Anexa nr.1 pentru realizarea proiectului judetean al obiectivului de investitii "Managementul integrat al deseurilor menajere si amenajarea unui depozit zonal controlat de deseuri"19.10.200502.11.2005
93Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Judetean Botosani03.11.200510.11.2005
94Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de stat de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul scolar 2005-200603.11.200510.11.2005
95Hotarare privind aprobarea Strategiei de colaborare transfrontaliera in domeniul schimburilor culturale si a calendarului actiunilor culturale pentru perioada 2006-2010 intre institutiile de cultura din judetul Botosani (Romania) si raionul Glodeni (Rep. Moldova)03.11.200510.11.2005
96Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei judetene de Drumuri si Poduri pe anul 2005, pentru personalul preluat din somaj03.11.200510.11.2005
97Hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 89 din 19.10.2005 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 200603.11.200510.11.2005
98Hotarare privind numirea administratorului special la S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani pe perioada privatizarii03.11.200510.11.2005
99Hotarare privind transmiterea bunurilor "Imobil" (Pavilion III-Baieti), "Imobil" (Administrativ) si a terenului aferent in suprafata de 612 mp - "Cladiri", respectiv 928 mp - "Spatiu verde curte", de la Centrul de Plasament "Sf. Stelian" Botosani, situate in municipiul Botosani, strada Miorita, nr. 18, aflate in domeniul public al judetului Botosani, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani in administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Botosani22.11.200529.11.2005
100Hotarare privind aprobarea protocolului de parteneriat intre Consiliul Judetean Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani la implementarea proiectului cu denumirea "Pro Educatie Comunitara Interculturala" - RO2003/005-551.01.02 si de aprobare a cofinantarii la bugetul proiectului finantat de Programul PHARE 2003, componenta "Acces la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate"22.11.200529.11.2005
101Hotarare privind infiintarea Comisiei judetene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia22.11.200529.11.2005
102Hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 31/25.04.2005 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 01.07.2005 - 30.06.200822.11.200529.11.2005
103Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Muzeului Judetean Botosani, pentru anul 200522.11.200529.11.2005
104Hotarare privind angajarea Fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani in suma de 188,20 mii lei RON pentru continuarea lucrarilor de investitii la S.C. "APA GRUP" SA Botosani si Biblioteca Judeteana "Mihai Eminescu" Botosani pentru anul 200522.11.200529.11.2005
105Hotarare privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor, pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2005, precum si redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru ajutor social si ajutor de incalzire conform Legii nr. 416/2001 intre unitati administrativ-teritoriale22.11.200529.11.2005
106Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200522.11.200529.11.2005
107Hotarare privind numirea doamnei Mihai Maria Felicia in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici19.12.200504.01.2006
108Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata intre unitati administrativ-teritoriale pentru anul 200519.12.200504.01.2006
109Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200519.12.200504.01.2006
110Hotarare privind stabilirea ca si criteriu specific unic "Investitii comunitare care necesita cofinantare locala" pentru repartizarea cotei de 15% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 200619.12.200504.01.2006
111Hotarare privind aprobarea costului anual pentru intretinerea unui copil aflat in dificultate, a celui cu nevoi speciale, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie, pe care comunitatea locala este obligata sa-l sprijine, in conformitate cu art.3 alin.(1) din H.G. nr.457/2000, pentru anul 200619.12.200504.01.2006
112Hotarare privind aprobarea numarului de personal, organigramelor si statelor de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Botosani si pentru institutiile subordonate, pentru anul 200619.12.200504.01.2006
113Hotarare privind achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, pentru anul 2006, in suma de 279.950 RON, din bugetul propriu judetean29.12.200504.01.2006
114Hotarare privind aprobarea documentatiei de privatizare a S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani, precum si pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 65 din 01.08.2005 privind privatizarea S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani29.12.200504.01.2006
115Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 200629.12.200504.01.2006
116Hotarare privind repartizarea cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 200629.12.200504.01.2006
1Hotarare privind aprobarea bugetului propriu judetean pe anul 200609.01.200616.01.2006
2Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare-primire a patrimoniului Corpului Gardienilor Publici Botosani de catre Consiliul Judetean Botosani in vederea repartizarii autoritatilor administratiei publice locale pentru infiintare Politiei Comunitare, incetarea activitatii acestuia si transmiterea imobilului din administrarea Corpului Gardienilor Publici in administrarea Orchestrei Populare "Rapsozii Botosanilor"09.01.200616.01.2006
3Hotarare privind numirea domnisoarei Pintilii Geanina in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici09.01.200616.01.2006
4Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 200513.02.200615.03.2006
5Hotarare privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier judetean Ciubotaru Gheorghe ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Nechita Petru in calitate de consilier judetean, precum si colpletarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura22.02.200603.03.2006
6Hotarare privind modificarea si completarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.24 din 16 august 2004 privind desemnarea nominala si validarea membrilor "Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica" a Judetului Botosani22.02.200603.03.2006
7Hotarare privind constituirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. DOROLUX S.A. Dorohoi22.02.200603.03.2006
8Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata intre unitatile administrativ-teritoriale Adaseni si Avrameni pentru anul 200622.02.200603.03.2006
9Hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Agentia Nationala Antidrog si Consiliul Judetean Botosani22.02.200613.03.2006
10Hotarare privind darea in folosinta gratuita pana la 01.09.2006, a spatiului in suprafata de 89,76 mp de la parterul cladirii "Muzeului de Stiintele Naturii - Dorohoi" - compus din 3 (trei) camere, situata in Dorohoi, str. A.I. Cuza nr. 43, administrata de Muzeul Judetean Botosani si apartinand domeniului public al judetului Botosani, catre Biblioteca Oraseneasca Dorohoi22.02.200613.03.2006
11Hotarare privind aprobarea numarului de paturi la Unitatea de asistenta medico-sociala Suharau22.02.200613.03.2006
12Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 73 din 23.12.2004 privind infiintarea si aprobarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani, precum si a Regulamentului de functionare a acesteia22.02.200613.03.2006
13Hotarare privind aprobarea programelor de activitate ale institutiilor de cultura si arta subordonate Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 200622.02.200613.03.2006
14Hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Botosani si ale unor institutii din subordine22.02.200613.03.2006
15Hotarare privind insusirea proiectului de stema a judetului Botosani22.02.200613.03.2006
16Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Botosani nr.87 din 19 octombrie 2005 privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu al judetului pe anul 200622.02.200613.03.2006
17Hotarare privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in consiliile de administratie ale spitalelor de interes judetean22.02.200613.03.2006
18Hotarare privind transmiterea din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani in administrarea Consiliului Local al comunei Trusesti a imobilului "Centrul de Plasament Sf. Nicolae" Bloc P+4, aflat in domeniul public al judetului Botosani, in vederea asigurarii functionarii aparatului propriu si serviciilor subordonate Consiliului Local al comunei Trusesti, precum si Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Sucursala Judetului Botosani22.02.200613.03.2006
19Hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu al judetului Botosani22.02.200613.03.2006
20Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate pe anul 2006 de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism29.03.200611.04.2006
21Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor nr. 25 si 30 la Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 112/2005, privind statele de functii pe anul 2006, ale Muzeului Judetean Botosani si Memorialului Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu"29.03.200611.04.2006
22Hotarare privind numirea d-nei Enache Stela Elena in functia de presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti29.03.200611.04.2006
23Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 73 din 23.12.2004 privind infiintarea si aprobarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani29.03.200611.04.2006
24Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200629.03.200611.04.2006
25Hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Botosani cu Societatea Comerciala APA GRUP S.A. Botosani si Consiliile locale ale unor unitati administrativ-teritoriale pentru realizarea obiectivului de investitii "Sisteme de alimentare cu apa si canalizare din sursele Siret si Prut"29.03.200611.04.2006
26Hotarare privind desemnarea Comisiei de analiza si evaluare a necesitatii si oportunitatii contractarii unui imprumut bancar intern precum si de selectie a obiectivelor si lucrarilor publice ce urmeaza a fi finantate prin imprumuturi bancare interne29.03.200611.04.2006
27Hotarare privind modificarea si completarea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic - gradul IA din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani29.03.200611.04.2006
28Hotarare privind aprobarea numarului de paturi la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Mihaileni28.04.200604.05.2006
29Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate judetului Botosani de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru finantarea lucrarilor de alimentare cu apa a satelor si de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, pe anul 200628.04.200604.05.2006
30Hotarare privind numirea delegatului Consiliului Judetean Botosani in Comisia judeteana de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea28.04.200604.05.2006
31Hotarare privind angajarea fondului de rezerva in suma de 180 mii lei RON prin rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2006 pentru infiintarea Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Botosani, precum si aprobarea organigramei si a statului de functii ale acestuia28.04.200604.05.2006
32Hotarare privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru judetul Botosani pe anul 200628.04.200604.05.2006
33Hotarare privind aprobarea mandatului de reprezentare a Consiliului Judetean Botosani de catre domnul Constantin Contac, in calitate de presedinte, in litigiul ce are ca obiect cererea de anulare a Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 111 din 19.12.200528.04.200604.05.2006
34Hotarare privind participarea Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Nicolae Iorga - reconstituiri la casa copilariei din Botosani" promovat de Asociatia Culturala "Nicolae Iorga" Botosani si Societatea Culturala "Mihai Eminescu" Cernauti - Ucraina, finantat de Ministerul Culturii si Cultelor in cadrul Programului Fondului Cultural National28.04.200604.05.2006
35Hotarare privind transmiterea catre Autoritatea Rutiera Romana - ARR - Agentia Botosani a solicitarii suplimentarii Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean cu noi curse pe traseele existente, precum si cu traseul Botosani - Trusesti - Dobarceni si retur31.05.200608.06.2006
36Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean cu suma de 136 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru invatamantul special, pe anul 200631.05.200608.06.2006
37Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe anul 2006 pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat31.05.200608.06.2006
38Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean si a contului de executie a utilizarii fondului de rulment intocmite pe baza situatiilor financiare la 31 decembrie 200531.05.200608.06.2006
39Hotarare privind constituirea Comisiei judetene de reconstituire a vechimii in munca31.05.200608.06.2006
40Hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al judetului Botosani ca urmare a restituirii in natura conform Legii nr. 10/2001, a imobilului situat in municipiul Botosani, Piata 1 Decembrie nr. 74 (fosta Calea Nationala nr. 210, fost nr. 158), precum si a corectarii valorii de inventar a imobilului Pavilion III - Baieti, situat in municipiul Botosani, strada Miorita nr. 1831.05.200608.06.2006
41Hotarare privind aprobarea protocolului de predare-preluare a imobilelor compuse din constructii, in care isi desfasoara activitatea Dispensarele medicale nr. 3 si 5 situate in Botosani str. Imparat Traian nr. 42 si respectiv Calea Nationala nr. 45 bl. A3, din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani, precum si trecerea acestora din domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani in domeniul privat al judetului Botosani si administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani, in vederea completarii listei aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 79/21.09.200531.05.200608.06.2006
42Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Botosani si Consiliile locale ale unor unitati administrative, in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea institutiilor de invatamant din Judetul Botosani afectate de inundatiile din anul 2005"31.05.200608.06.2006
43Hotarare privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii constand in modernizarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile publice judetene, care se vor executa incepand cu anul 2006, precum si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora31.05.200608.06.2006
44Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut intern pentru realizarea obiectivelor de investitii constand in modernizarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile publice judetene, care se vor executa incepand cu anul 200631.05.200608.06.2006
45Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene "Mihai Eminescu" Botosani31.05.200608.06.2006
46Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Orchestrei Populare "Rapsozii Botosanilor"31.05.200608.06.2006
47Hotarare privind constituirea Comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral31.05.200608.06.2006
48Hotarare privind infiintarea Societatii comerciale PROTECT-PLANT SA Botosani, in vederea privatizarii, prin reorganizarea Directiei Judetene de Protectia Plantelor Botosani31.05.200608.06.2006
49Hotarare privind eliberarea doamnei Lazarescu Eugenia din functia publica de conducere de director executiv al Directiei Judetene de Protectia Plantelor Botosani si numirea domnului Lazarescu Sorin pentru exercitarea cu caracter temporar a acestei functii31.05.200608.06.2006
50Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 26 din 29.03.2006 privind desemnarea Comisiei de analiza si evaluare a necesitatii si oportunitatii contractarii unui imprumut bancar intern precum si de selectie a obiectivelor si lucrarilor publice ce urmeaza a fi finantate prin imprumuturi bancare interne31.05.200608.06.2006
51Hotarare privind aprobarea Programului judetean pentru obiectivele de investitii privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local si alimentarea cu apa a satelor, pentru anul 200614.06.200615.06.2006
52Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean cu suma de 660.000 lei, pe anul 200614.06.200615.06.2006
53Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.39 din 31.05.2006 privind constituirea Comisiei judetene de reconstituire a vechimii in munca14.06.200615.06.2006
54Hotarare privind constituirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul SC ONIMAR SA Dorohoi29.06.200605.07.2006
55Hotarare privind modificarea organigramei si completarea Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200629.06.200605.07.2006
56Hotarare privind delegarea unui reprezentant al asiguratilor din judetul Botosani in Adunarea Reprezentantilor CNAS, precum si desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Botosani29.06.200605.07.2006
57Hotarare privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anii 2006 - 200729.06.200605.07.2006
58Hotarare privind aprobarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat in vederea actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si/sau regulamentelor locale de urbanism, pentru anul 200729.06.200605.07.2006
59Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Consiliul Judetean Botosani in vederea implementarii proiectului "Functiuni de dezvoltare economica in ADR Nord-Est, Romania"27.07.200601.08.2006
60Hotarare privind transmiterea bunurilor "Imobil" (Pavilion III - Baieti), "Imobil" (Administrativ) si a terenului aferent in suprafata de 612 mp - "Cladiri", respectiv 928 mp - "Spatiu verde curte", situate in municipiul Botosani, strada Miorita nr. 18, apartinand domeniului public al judetului Botosani, din administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Botosani in administrarea Spitalului de Psihiatrie Botosani27.07.200601.08.2006
61Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 12 din 12.07.2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judetean Botosani27.07.200601.08.2006
62Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani27.07.200601.08.2006
63Hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Botosani cu S.C. REMAT S.A. Botosani in vederea asigurarii colectarii selective la nivelul judetului a deseurilor de echipamente electrice si electronice27.07.200601.08.2006
64Hotarare privind aprobarea listei spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aflate in proprietatea privata a Judetului Botosani, care urmeaza sa fie vandute potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005, aprobata prin Legea nr. 236/200627.07.200601.08.2006
65Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului "Mihai Eminescu - poet universal, poet fara frontiere", co-finantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Ucraina 2004-200627.07.200602.08.2006
66Hotarare privind aprobarea preluarii bunurilor imobile situate in satul Racovat, comuna Pomirla, judetul Botosani, de la "Punctul de Trecere Frontiera Racovat", din domeniul public al comunei Pomirla si administrarea Consiliului Local al comunei Pomirla, in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani, precum si transmiterea acestora in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor27.07.200602.08.2006
67Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2006 pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, in suma de 2.923 mii lei27.07.200602.08.2006
68Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 200627.07.200602.08.2006
69Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Societatea Comerciala Protect-Plant S.A. Botosani pentru anul 200627.07.200602.08.2006
70Hotarare privind aprobarea strategiei de privatizare a S.C. Protect-Plant S.A. Botosani27.07.200602.08.2006
71Hotarare privind instituirea procedurii de administrare speciala a S.C. Protect-Plant S.A. Botosani, pe perioada privatizarii27.07.200602.08.2006
72Hotarare privind vanzarea pachetului de actiuni al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Botosani27.07.200602.08.2006
73Hotarare privind aprobarea contractului de asociere a Consiliului Judetean Botosani cu Societatea Comerciala APA GRUP S.A. Botosani si Consiliile locale ale unor unitati administrativ-teritoriale pentru realizarea obiectivului de investitii "Sisteme de alimentare cu apa si canalizare din sursele Siret si Prut"27.07.200627.07.2006
74Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Drumuri fara frontiere pentru Europa unita", in parteneriat cu Consiliul Raional Herta - Ucraina, finantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania - Ucraina 2004 - 200627.07.200602.08.2006
75Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului "Colaborare transfrontaliera pentru gospodarirea cursului mijlociu al apelor raului Prut" co-finantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania - Moldova 2004 - 200627.07.200602.08.2006
76Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului avand ca scop infiintarea "Centrului de informare turistica si cooperare transfrontaliera Romania - Ucraina" in parteneriat cu Asociatia Turistica a Regiunii Cernauti din Ucraina, finantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania - Ucraina 2004 - 200627.07.200602.08.2006
77Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2007 si estimarile pe anii 2008 - 201027.07.200602.08.2006
78Hotarare pentru modificarea si completarea organigramei si Statului de functii a Bibliotecii Judetene "Mihai Eminescu" Botosani pe anul 200627.07.200602.08.2006
79Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu" pentru anul 200730.08.200604.09.2006
80Hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvenţă pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul şcolar 2006 - 200730.08.200604.09.2006
81Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2006 - 200730.08.200604.09.2006
82Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, în anul 200730.08.200604.09.2006
83Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate în anul 200730.08.200604.09.2006
84Hotărâre privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă şi serviciul de canalizare - epurare, cu indicele preţurilor de consum de 107,55% aferent perioadei mai 2005 - mai 2006, începând cu data de 1 septembrie 200630.08.200604.09.2006
85Hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii a Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Botoşani, pe anul 200630.08.200604.09.2006
86Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei judeţene de reconstituire a vechimii în muncă30.08.200604.09.2006
87Hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru privind realizarea sarcinilor comune pentru organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor30.08.200604.09.2006
88Hotărâre privind avizarea Planului de acţiune al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani, pentru implementarea Startegiei Naţionale Antidrog la nivel local30.08.200604.09.2006
89Hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Botoşani şi Administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în domeniul public al comunei Vârfu Câmpului şi administrarea Consiliului Local al comunei Vârfu Câmpului a imobilului "Fost sediu I.A.S. - Ionăşeni"30.08.200604.09.2006
90Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani30.08.200604.09.2006
91Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului20.09.200625.09.2006
92Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului20.09.200625.09.2006
93Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi20.09.200625.09.2006
94Hotărâre privind modificarea componenţei secretariatului tehnic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Botoşani20.09.200625.09.2006
95Hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Biroul de Reprezentare al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles, în perioada octombrie 2006 - aprilie 200720.09.200625.09.2006
96Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile consultative ale spitalelor publice de interes judeţean20.09.200625.09.2006
97Hotărâre privind avizarea propunerilor de structură organizatorică a unităţilor sanitare de interes judeţean20.09.200625.09.2006
98Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 4,18mp de la etajul bunului imobil "Muzeul de Ştiinţele Naturii", situat în Dorohoi, str.A.I.Cuza nr.43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani20.09.200625.09.2006
99Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită până la 31.03.2007, de către Biblioteca Orăşenească Dorohoi, a spaţiului în suprafaţă de 89,76 mp şi suplimentarea acestuia cu 30 mp, situat la parterul clădirii "Muzeul de Ştiinţele Naturii - Dorohoi" - compus din 4 (patru) camere, amplasat în municipiul Dorohoi, str.A.I.Cuza nr.43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani20.09.200625.09.2006
100Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean pe anul 200620.09.200625.09.2006
101Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 200620.09.200625.09.2006
102Hotarare privind modificarea si completarea organigramelor si statelor de functii ale Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala Mihaileni si Suharau, pe anul 200625.10.200627.10.2006
103Hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei de consilier judetean si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestuia25.10.200627.10.2006
104Hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul Judetean Botosani si Consiliile Judetene Iasi, Suceava, Bacau, Vaslui si Neamt pentru realizarea proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat"25.10.200627.10.2006
105Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Local Ripiceni in domeniul public al comunei Ripiceni si administrarea Consiliului Local Ripiceni a imobilului care a apartinut fostului Centru de Plasament "Cuore" Ripiceni25.10.200627.10.2006
106Hotarare privind repartizarea suplimentara a sumei de 4.035.760 lei din cota de 22% din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 200625.10.200627.10.2006
107Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200625.10.200627.10.2006
108Hotarare de modificare si completare a art. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 76/27.07.2006 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Centru de informare turistica si cooperare transfrontaliera Romania - Ucraina", in parteneriat cu Asociatia Turistica a Regiunii Cernauti din Ucraina, finantat de catre Comisia Europeana prin Programul de Vecinatate Romania - Ucraina 2004 - 2006 linia de buget RO-2004/016-942.01.0125.10.200627.10.2006
109Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor de personal din unitatile de invatamant din judetul Botosani, pe anul 200615.11.200617.11.2006
110Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Centru de recuperare neuro-motor de tip ambulatoriu pentru persoanele adulte cu handicap", finantat de catre Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap in cadrul Programului de Interes National ANPH - S - 2006/PIN 415.11.200617.11.2006
111Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 200624.11.200627.11.2006
112Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor, pe anul 200624.11.200627.11.2006
113Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200624.11.200627.11.2006
114Hotarare de modificare si completare a Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 75/27.07.2006 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Colaborare transfrontaliera pentru managementul cursului mijlociu al raului Prut", cofinantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Moldova 2004-200624.11.200627.11.2006
115Hotarare privind modificarea si completarea Statului de functii a Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al Judetului Botosani, pe anul 200630.11.200605.12.2006
116Hotarare privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate si institutiile publice subordonate, pe anul 200730.11.200605.12.2006
117Hotarare privind aprobarea situatiei functiilor publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200730.11.200605.12.2006
118Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii pe anul 2007 pentru institutiile publice si societatile comerciale de interes judetean30.11.200605.12.2006
119Hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pe anul 2006 si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani30.11.200605.12.2006
120Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul scolar 2006-200730.11.200605.12.2006
121Hotarare privind modificarea si completarea Programului de activitate pe anul 2006 al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani30.11.200605.12.2006
122Hotarare privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in consiliile etice ale spitalelor de interes judetean30.11.200605.12.2006
123Hotarare privind constituirea comisiei de verificare si analiza a activitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani30.11.200605.12.2006
124Hotarare privind aprobarea costului anual pentru intretinerea unui copil protejat pentru care comunitatea locala trebuie sa acorde sprijin financiar, pe anul 200730.11.200605.12.2006
125Hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul Judetean Botosani si Consiliul Judetean Iasi, pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C - DJ 282 - DJ 282B - Iasi - Botosani"30.11.200605.12.2006
126Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Acorduri Unice30.11.200605.12.2006
127Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism30.11.200605.12.2006
128Hotarare privind trecerea terenului in suprafata de 1508,75 mp, situat in municipiul Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 71, din domeniul public al judetului Botosani si din administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani in domeniul privat al judetului Botosani si punerea acestuia la dispozitia Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani in scopul restituirii catre persoanele indreptatite30.11.200605.12.2006
129Hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetelor de 2 mp si 2,5 mp din cladirile punctelor de control de la poarta Spitalului de "Obstetrica-Ginecologie" Botosani, respectiv a Spitalului de Copii "Cuvioasa Parascheva" Botosani, situate in Botosani, str. George Enescu nr. 6 si b-dul Mihai Eminescu nr. 16, care apartin domeniului public al judetului Botosani, in vederea instalarii unor bancomate30.11.200605.12.2006
130Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice, bugetului propriu judetean, pe anul 200721.12.200627.12.2006
131Hotarare privind aprobarea virarilor de credite in suma de 70.000 lei intre cap. 51.02 "Autoritati executive" si cap. 65.02 "Invatamant special" pe anul 2006, fara modificarea bugetului propriu judetean21.12.200627.12.2006
132Hotarare privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata intre unitati administrativ-teritoriale ale judetului Botosani, pentru anul 200621.12.200627.12.2006
133Hotarare privind achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in suma de 389.735,50 lei din bugetul propriu judetean, pentru anul 200721.12.200627.12.2006
134Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a S.C. "APA-GRUP" S.A. Botosani21.12.200627.12.2006
135Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului judetean Botosani21.12.200627.12.2006
136Hotarare privind aprobarea virarilor de credite in suma de 20,60 mii lei intre cap. 68.10.05.02 Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Mihaileni si cap. 67.10.03.04 Orchestra Populara "Rapsozii Botosanilor", precum si a rectificarii bugetului propriu judetean cu suma de 650.000 lei pentru sprijinirea cultelor, pentru anul 200621.12.200627.12.2006
1Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unitati administrativ teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, precum si pentru cofinantarea proiectelor de dezvoltare locala, pe anul 200711.01.200712.01.2007
2Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de Acorduri Unice31.01.200706.02.2007
3Hotarare privind aprobarea Programului judetean pentru obiectivele de investitii privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local si alimentarea cu apa a satelor pentru anul 200731.01.200706.02.2007
4Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei judetene de reconstituire a vechimii in munca si prelungirea activitatii acesteia pana la data de 31.12.200831.01.200706.02.2007
5Hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, pe anul 200731.01.200706.02.2007
6Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Restaurare sediu D.J.D.P. Botosani, Casa Buicliu - Monument categorie C"31.01.200706.02.2007
7Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare, consolidare, instalatii incalzire, centrala termica pe gaz metan si inprejmuire a Casei Ventura Botosani" Scoala Populara de Arte si Meserii Botosani31.01.200706.02.2007
8Hotarare privind alocarea sumei de 50 mii lei pentru finantarea Regiei Autonome "Aeroportul Stefan cel Mare" Suceava pentru anul 200731.01.200706.02.2007
9Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Societatea Comerciala Protect-Plant S.A. Botosani, pentru anul 200731.01.200706.02.2007
10Hotarare privind aprobarea bugetului creditului intern, pe anul 200731.01.200706.02.2007
11Hotarare privind aprobarea bugetului propriu judetean, pe anul 200731.01.200706.02.2007
12Hotarare privind efectuarea achizitiilor de bunuri, servicii sau lucrari de catre unele institutii publice subordonate Consiliului Judetean Botosani prin S.C. Bursa Romana de Marfuri S.A.31.01.200706.02.2007
13Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Impreuna pentru o educatie de calitate", in cadrul Programului PHARE 2005 "Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate"31.01.200706.02.2007
14Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a S.C. PROTECT-PLANT S.A. Botosani31.01.200706.02.2007
15Hotarare privind aprobarea documentatiei de privatizare a S.C. PROTECT-PLANT S.A. Botosani, precum si pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 71 din 27.07.200631.01.200706.02.2007
16Hotarare privind numirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. URBAN SERV S.A. Botosani22.02.200726.02.2007
17Hotarare privind desemnarea nominala si validarea domnului comisar sef Gheorghi Ion Plai, inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a Judetului Botosani22.02.200726.02.2007
18Hotarare privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru judetul Botosani, pe anul 200722.02.200726.02.2007
19Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes local Obiectiv cultural "George Enescu" si prevenirea urmarilor unor eventuale dezastre naturale22.02.200726.02.2007
20Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Botosani in domeniul privat al acestuia a bunului "Grup electrogen", aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii22.02.200726.02.2007
21Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare, pe anul 200622.02.200726.02.2007
22Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu judetean al Consiliului Judetean Botosani si a contului de executie a utilizarii fondului de rulment intocmite pe baza situatiilor financiare la 31 decembrie 200622.02.200726.02.2007
23Hotarare privind reprezentarea Consiliului Judetean Botosani in dosarele nr. 361/40/2007 si nr. 362/40/2007 aflate pe rolul Tribunalului Botosani22.02.200726.02.2007
24Hotarare privind prelungirea activitatii Comisiei de verificare si analiza a activitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani22.02.200726.02.2007
25Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani28.03.200730.03.2007
26Hotarare privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Simion Maria din functia de consilier, gradul profesional IA in aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului devenit vacant28.03.200730.03.2007
27Hotarare privind preluarea terenului in suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul localitatii Radauti Prut, p.c. nr. 496, judetul Botosani, din domeniul privat al comunei Radauti Prut si din administrarea Consiliului Local al comunei Radauti Prut in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani, pentru deschiderea "Punctului de trecere al frontierei si a Biroului vamal de frontiera Radauti Prut (Romania) - Lipcani (Republica Moldova)"28.03.200730.03.2007
28Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Asociatia "Ne trebuie speranta" Botosani a spatiului in suprafata de 38,796 mp - compus din 2 (doua) camere, amplasate la etajul cladirii administrate de Scoala Speciala Botosani, apartinand domeniului public al judetului Botosani, situat in municipiul Botosani, strada Dimitrie Ralet nr. 6, pe o durata de 7 ani28.03.200730.03.2007
29Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Impreuna, pentru servicii sociale de calitate", in parteneriat cu Consiliul Raional Soroca - Republica Moldova, finantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Moldova 2004-200628.03.200730.03.2007
30Hotarare privind modificarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, valabil in perioada 01.07.2005 - 30.06.200828.03.200730.03.2007
31Hotarare privind suplimentarea bugetului propriu judetean cu suma de 1.735 mii lei, pe anul 200728.03.200730.03.2007
32Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate pe anul 2007 de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism28.03.200730.03.2007
33Hotarare privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si cabinetele presedintelui si vicepresedintilor Consiliului Judetean Botosani28.03.200730.03.2007
34Hotarare privind modificarea componentei secretariatului executiv al "Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica" a judetului Botosani26.04.200703.05.2007
35Hotarare privind incadrarea doamnei Olaru Mariana-Emanuela in aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani26.04.200703.05.2007
36Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinta gratuita pana la 31.03.2008, de catre Biblioteca Oraseneasca Dorohoi, a spatiului in suprafata totala de 119,76 mp, situat la parterul cladirii "Muzeului de Stiinte naturale - Dorohoi" - compus din 4 (patru) camere, amplasat in municipiul Dorohoi, str. A. I. Cuza nr. 43, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani26.04.200703.05.2007
37Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public al judetului Botosani aflate in administrarea Consiliului Judetean Botosani, Centrului Scolar Dorohoi, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani - Centrul de Recuperare si Reabilitare Dersca si in concesiunea S.C. "APA GRUP" S.A. Botosani26.04.200703.05.2007
38Hotarare privind datea in folosinta gratuita pentru o perioada de 30 de ani, a spatiului in suprafata de 79,39 mp din imobilul "Cladire contabilitate-financiar" - compus din 2 (doua) camere, situat in Botosani, str. Marchian nr. 91, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani, catre Colegiul Teritorial al Medicilor din Botosani26.04.200703.05.2007
39Hotarare privind aprobarea propunerii de incadrare ca drum comunal a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Mihai Eminescu26.04.200703.05.2007
40Hotarare privind declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local Obiectiv cultural "George Enescu" si prevenirea urmarilor unor eventuale dezastre naturale in municipiul Dorohoi, judetul Botosani26.04.200703.05.2007
41Hotarare privind angajarea fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani in suma de 1.000.000 lei, pe anul 200726.04.200703.05.2007
42Hotarare privind participarea Consiliului Judetean Botosani in calitate de partener la proiectul "Servicii comunitare de sanatate mintala" promovat de catre Asociatia de Sprijin a Bolnavilor Cronici cu Handicap Psihic din judetul Botosani16.05.200718.05.2007
43Hotarare privind modificarea si completarea unor anexe la Hotararile Consiliului Judetean Botosani nr. 118 si 120 din 30.11.200616.05.200718.05.2007
44Hotarare privind aprobarea modificarii Programului de investitii al Consiliului Judetean Botosani pe anul 2007, in scopul realizarii investitiei "Panouri intrare in judet"16.05.200718.05.2007
45Hotarare privind incadrarea doamnei Murariu Irina-Daniela in aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani16.05.200718.05.2007
46Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene apartinand domeniului public al judetului Botosani, din administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani si a Consiliului Local al Orasului Saveni07.06.200711.06.2007
47Hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor survenite in structura inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Botosani, atestat prin Hotararea Guvernului nr. 971/200207.06.200711.06.2007
48Hotarare privind preluarea in domeniul public al judetului Botosani si darea in administrarea Muzeului Judetean Botosani, respectiv a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani a terenurilot in suprafata de 3.950 mp si 11.304 mp, situate in municipiul Dorohoi, str. Al. I. Cuza nr. 43 si str. George Enescu nr. 81, aferente Muzeului de Stiintele Naturii - Dorohoi si Muzeului Memorial George Enescu Dorohoi, respectiv a terenului in suprafata de 2682,67 mp, situat in municipiul Botosani, str. Ion Pillat nr. 13 (fosta Gheorghe Doja nr. 13) aferent Centrului de Plasament pentru Copii cu Handicap Botosani07.06.200711.06.2007
49Hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul Judetean Botosani, Muzeul Judetean Botosani, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani si S.C. Kuty-Ceramics S.R.L. Botosani, in vederea promovarii pe plan national si international a artei traditionale mestesugaresti din zona specifica judetului Botosani07.06.200711.06.2007
50Hotarare privind angajarea fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani in suma de 54.000,00 lei, pe anul 200707.06.200711.06.2007
51Hotarare privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 200826.07.200730.07.2007
52Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judetean Botosani, pentru serviciile prestate in anul 200826.07.200730.07.2007
53Hotarare privind aprobarea taxelor de frecventa pentru elevii Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani pentru anul scolar 2007-200826.07.200730.07.2007
54Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" pentru anul 200826.07.200730.07.2007
55Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru desfasurarea activitatii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, pentru anul 200826.07.200730.07.2007
56Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean, pe anul 200826.07.200730.07.2007
57Hotarare privind insusirea modificarilor survenite in structura inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Botosani, atestat prin Hotararea Guvernului nr. 971/200226.07.200730.07.2007
58Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului in domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate in administrarea Scolii Speciale Botosani, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii26.07.200730.07.2007
59Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Consiliul Local al comunei Copalau, judetul Botosani a spatiului in suprafata de 16,25 mp, situat in "Statia de pompe Buzeni" a bunului "CONDUCTA ADUCTIUNE Fi 250 - BOTOSANI - FLAMANZI" care apartine domeniului public al judetului Botosani26.07.200730.07.2007
60Hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 2,8 mp din cladirea punctului de control "Cabina poarta nr. 1", situata in municipiul Botosani, str. Marchian nr. 91, aflata in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, in vederea instalarii unui bancomat26.07.200730.07.2007
61Hotarare privind trecerea imobilului, "Cladire Muzeu Manolache Iorga - Sectie Etnografie" si a terenului aferent, situat in municipiul Botosani, Aleea Unirii nr. 10, din domeniul public al judetului Botosani si din administrarea Muzeului Judetean Botosani in domeniul privat al judetului Botosani, punerea acestuia la dispozitia Muzeului Judetean Botosani in scopul restituirii catre persoanele indreptatite26.07.200730.07.2007
62Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Botosani in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Alimentari cu Apa, Canalizari si Salubrizari in Judetul Botosani26.07.200730.07.2007
63Hotarare privind inlocuirea secretarului Comisiei Judetene de reconstituire a vechimii in munca26.07.200730.07.2007
64Hotarare privind adoptarea unor masuri necesare pentru dizolvarea si lichidarea S.C. Protect-Plant S.A. Botosani26.07.200730.07.2007
65Hotarare privind aprobarea virarilor de credite intre capitole, precum si rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200726.07.200730.07.2007
66Hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Botoşani în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, în vederea valorificării şi, după caz, casării30.08.200706.09.2007
67Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 14,96 mp de teren, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr.91, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, în vederea înfiinţării unui chioşc pentru producerea şi comercializarea produselor alimentare30.08.200706.09.2007
68Hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, pe anul 200730.08.200706.09.2007
69Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2007 - 200830.08.200706.09.2007
70Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani în calitate de membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "EURONEST"30.08.200706.09.2007
71Hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor deţinute de S.C. "Drumuri şi Poduri" S.A. Botoşani şi mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani pentru a semna un act adiţional la Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni încheiat între Consiliul Judeţean Botoşani şi S.C. "Telido" S.R.L. vaslui30.08.200706.09.2007
72Hotărâre privind repartizarea limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2008 şi a estimărilor 2009 - 201130.08.200706.09.2007
73Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată de 18.000 mii lei destinaţi finanţării cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi rectificarea bugetului propriu judeţean pe anul 200730.08.200706.09.2007
74Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Botoşani şi Municipiul Botoşani, în vederea promovării pe plan naţional şi internaţional a imaginii judeţului Botoşani30.08.200706.09.2007
75Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a ststului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani30.08.200706.09.2007
76Hotărâre privind măsurile de organizare şi funcţionare a Şcolii Speciale Dorohoi urmare a comasării Şcolii Speciale nr.1 Dorohoi cu Şcoala Specială nr.2 Dorohoi30.08.200706.09.2007
77Hotarare privind aprobarea Parteneriatului Interinstitutional pentru realizarea cooperarii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane19.09.200720.09.2007
78Hotarare privind modificarea regulamentelor de organizare si functionare a Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala Sulita, Mihaileni si Suharau, precum si a componentei consiliilor consultative ale acestora19.09.200720.09.2007
79Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Comitetul Director local al Proiectului "Reforma sistemului de sanatate - faza a doua"19.09.200720.09.2007
80Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinta gratuita pana la 01.08.2035 a spatiului in suprafata de 918,7 mp ("Cresa - Pavilion I"), de catre Sindicatul Judetean al Pensionarilor Botosani si suplimentarea acestuia cu spatiul ocupat de "Corpul de legatura", din bunul "Imobil" de la fostul Centru de Plasament "Sf. Stelian", situat in municipiul Botosani, strada Miorita nr. 10, apartinand domeniului public al judetului Botosani si aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani19.09.200720.09.2007
81Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din sursele Siret si Prut pentru localitatile din judetul Botosani"19.09.200720.09.2007
82Hotarare privind angajarea fondului de rezerva constituit la nivelul bugetului propriu judetean, pe anul 2007 si alocarea sumei de 25.000 lei Municipiului Dorohoi19.09.200720.09.2007
83Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu unele sume la finalizarea proiectului "Mihai Eminescu-poet universal, poet fara frontiere", in parteneriat cu Centrul National de Studii Mihai Eminescu - Memorialul Ipotesti (RO) si cu Consiliul Raional Herta (UA), finantat de catre Comisia Europeana prin Programul de Vecinatate Romania-Ucraina 2004-2006 linia de buget RO-2004/016-942.01.0131.10.200706.11.2007
84Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu unele sume la finalizarea proiectului "Drumuri fara frontiere pentru o Europa unita", realizat in parteneriat cu Consiliul Raional Herta-Regiunea Cernauti-Ucraina, finantat de catre Comisia Europeana din fonduri PHARE in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Ucraina 2004-200631.10.200706.11.2007
85Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu unele sume la finalizarea proiectului "Colaborare transfrontaliera pentru gospodarirea cursului mijlociu al apelor raului Prut": RO2004/016-941.01.01.01, finantat de Comisia Europeana prin Programul de Vecinatate Romania-Moldova Phare CBC200431.10.200706.11.2007
86Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu unele sume la finalizarea proiectului "Reabilitarea institutiilor de invatamant din judetul Botosani afectate de inundatiile din anul 2005", finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Phare 2003, Infrastructura Regionala si Locala/Inundatii31.10.200706.11.2007
87Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu unele sume la finalizarea proiectului "Centru de informare turistica si cooperare transfrontaliera Romania-Ucraina" in parteneriat cu Asociatia Turistica a Regiunii Cernauti din Ucraina, finantat de catre Comisia Europeana prin Programul de Vecinatate Romania-Ucraina 2004-2006 linia de buget RO-2004/016-942.01.0131.10.200706.11.2007
88Hotarare privind actualizarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de productie editoriala, tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial al Judetului Botosani31.10.200706.11.2007
89Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare traseu regional Dorohoi-Racovat, tronsonul Ibanesti-Cristinesti-Baranca-Fundul Hertii-Racovat, L=15,00 km, judetul Botosani"31.10.200706.11.2007
90Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa statie hidrofor si instalatii de stingerea incendiilor" Scoala Speciala Dorohoi31.10.200706.11.2007
91Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Punct de trecere a frontierei si Birou Vamal RADAUTI-PRUT (Romania)-LIPCANI (Republica Moldova), judetul Botosani"31.10.200706.11.2007
92Hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa potabila si a tarifelor pentru serviciul de canalizare-epurare, cu indicele preturilor de consum de 104,26% aferent perioadei iunie 2006-iulie 2007, incepand cu data de 1 noiembrie 200731.10.200706.11.2007
93Hotarare privind aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani si institutiile publice subordonate, pe anul 200831.10.200706.11.2007
94Hotarare privind modificarea Contractului de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Consiliul Judetean Botosani si S.C. Telido S.R.L. Vaslui31.10.200706.11.2007
95Hotarare privind rectificarea bugetara in suma de 6.144,22 mii lei asupra bugetului propriu judetean, pe anul 200731.10.200706.11.2007
96Hotarare privind repartizarea sumei de 535.000 lei reprezentand 20% din cota de 22% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 200731.10.200706.11.2007
97Hotarare privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si in Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant special21.11.200726.11.2007
98Hotarare privind aprobarea situatiei functiilor publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200821.11.200726.11.2007
99Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul scolar 2007-200821.11.200726.11.2007
100Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii pe anul 2008, pentru institutiile publice si societatile comerciale de interes judetean21.11.200726.11.2007
101Hotarare privind aprobarea folosirii soldului aferent contributiei locale la Oficiul de Plati si Contractare PHARE in suma de 7.671,23 lei la masura ISPA 2004/RO/1b/P/PE/001 - "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate Botosani" de catre S.C. APA GRUP S.A. Botosani21.11.200726.11.2007
102Hotarare privind inscrierea in domeniul public al judetului Botosani si darea in administrarea Scolii Populare de Arte Botosani a terenului in suprafata de 1115 mp aferent bunului "Cladire Scoala de Arte (Casa Ventura)" situat in municipiul Botosani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 50 (fost 72)21.11.200726.11.2007
103Hotarare privind eliberarea acordului proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea efectuarii reparatiilor capitale la unele constructii apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani21.11.200726.11.2007
104Hotarare de aprobare a Proiectului de cooperare intre Consiliul Judetean Botosani prin Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica si Inspectoratul de Politie Judeteana Botosani21.11.200726.11.2007
105Hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului apartinand Raiffeisen Bank Romania, situat in municipiul Botosani, str. Stefan Luchian nr. 36, inscrierea acestuia in domeniul public al judetului Botosani si darea in administrarea Consiliului Judetean Botosani21.11.200726.11.2007
106Hotarare privind aprobarea realizarii Proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventii in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat" si a participarii judetului Botosani, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Botosani, in calitate de membru fondator la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E21.11.200726.11.2007
107Hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E si mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Botosani in vederea semnarii inscrisurilor necesare dobandirii personalitatii juridice a asociatiei21.11.200726.11.2007
108Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in cadrul celor dintai organe de conducere, administrare si control ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E. si desemnarea persoanelor mandatate sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei21.11.200726.11.2007
109Hotarare privind aprobarea contributiei financiare a Consiliului Judetean Botosani la realizarea Proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventii in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat" si a contributiei financiare la constituirea patrimoniului initial al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E.21.11.200726.11.2007
110Hotarare privind eliberarea acordului pentru trecerea unui teren in suprafata de 400 mp aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani21.11.200726.11.2007
111Hotarare privind repartizarea cotei de 20% din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 200728.11.200730.11.2007
112Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200728.11.200730.11.2007
113Hotarare privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Maria Felicia Mihai din functia de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani28.11.200730.11.2007
114Hotarare privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200817.12.200719.12.2007
115Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Informatizarea sistemului comunitar pentru situatii de urgenta din judetul Botosani", finantat de catre Comisia Europeana in cadrul Programului PHARE 2005 Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local17.12.200719.12.2007
116Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la realizarea proiectului cu denumirea "Impreuna pentru o existenta in siguranta si legalitate", finantat de catre Comisia Europeana in cadrul Programului Phare 2005 - Accelerarea implementarii Strategiei Nationale de imbunatatire a situatiei romilor17.12.200719.12.2007
117Hotarare privind darea in folosinta, pentru o perioada de 37 luni, catre Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti a terenului in suprafata de 306,45 mp, situat in municipiul Botosani, str. Calea Nationala nr. 64 (fosta str. Stefan Luchian nr. 36), care apartine domeniului public al judetului Botosani, in vederea intabularii cladirii aflate in proprietatea bancii17.12.200719.12.2007
118Hotarare privind avizarea procedurii de externalizare a serviciilor de preparare si servire a hranei, precum si cel de spalare si calcare al inventarului moale, din cadrul Spitalului Judetean Botosani17.12.200719.12.2007
119Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Botosani17.12.200719.12.2007
120Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200717.12.200717.12.200719.12.2007
121Hotarare privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Maria Felicia Mihai prin mutarea definitiva din functia publica de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani in functia publica de conducere de Sef serviciu al Complexului de Servicii Comunitare destinat protectiei copilului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani17.12.200719.12.2007
122Hotarare privind punerea in executare a sentintei civile nr. 321 din 7 iunie 2006 pronuntata de Tribunalul Botosani in dosarul nr. 1055/40/2006, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr. 684 din 19.11.2007 a Curtii de Apel Iasi, precum si pentru repartizarea patrimoniului preluat de la fostul Corp al Gardienilor Publici Botosani17.12.200719.12.2007
123Hotarare privind acordul proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea efectuarii unor lucrari la unele constructii apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului de Copii Botosani17.12.200719.12.2007
124Hotarare privind aprobarea preluarii din domeniul public al comunelor Suharau, Mihaileni si Sulita in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Unitatilor de Asistenta Medico-Sociale respective, a imobilelor in care isi desfasoara activitatea Unitatile de Asistenta Medico-Sociale din Suharau, Mihaileni si Sulita17.12.200720.12.2007
125Hotarare privind aprobarea solicitarii de modificare a anexei nr.13 la Hotararea Guvernului nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective precum si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.419/2006 pentru trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani17.12.200720.12.2007
126Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 282H Calarasi-Libertatea-DN 24C, km 6+540 - 11+540" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
127Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 208H, DN 28B (E58) - Copalau-Cerbu-Dracsani-DJ297, km 39+150 - 46+850" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
128Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 208H, Padureni-Cosula-Buda (E58), km 34+150 - 39+150" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
129Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 207N, Botosani-Curtesti-Cristesti-DN28B, km 0+900 - 13+900" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
130Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 294, Mihalaseni-DN24C, km 22+100 - 29+160" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
131Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 291B, Lozna-Dersca-Mihaileni, km 7+900 - 20+750" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
132Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 291D, Cristinesti-Suharau-Oroftiana, km 18+000 - 31+000" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
133Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 293A, Viisoara-Cuza Voda, km 7+000 - 11+550" din judetul Botosani17.12.200721.12.2007
134Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 291B (Lozna-Dersca-Mihaileni, km 7+900 - 20+750" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
135Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 291D (Cristinesti-Suharau-Oroftiana, km 18+000 - 31+000" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
136Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 208H (Padureni-Cosula-Buda (E58), km 34+150 - 39+150" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
137Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizare traseu regional Dorohoi-Racovat-tronsonul Ibanesti-Cristinesti-Baranca-Fundu Hertii-Racovat, lungime totala 15km" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
138Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 208H (DN28B(E58)-Copalau-Cerbu-Dracsani-DJ297, km 39+150 - 46+850" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
139Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 282H (Calarasi-Libertatea-DN24C, km 6+540 - 11+540" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
140Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 294 (Mihalaseni-DN24C, km 22+100 - 29+160" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
141Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 207N (Botosani-Curtesti-Cristesti-DN28B, km 0+900 - 13+900" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
142Hotarare privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 293A (Viisoare-Cuza Voda, km 7+000 - 11+550" si a cheltuielilor legate de proiect17.12.200721.12.2007
1Hotarare privind aprobarea "criteriilor de repartizare" a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unitati administrativ-teritoriale, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 200815.01.200815.01.2008
2Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotei de 22% din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 200815.01.200815.01.2008
3Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale a Consiliului Judetean Botosani la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST" - A.I.D.E.30.01.200801.02.2008
4Hotarare privind achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt in suma de 487.917 lei din bugetul propriu judetean, pentru anul 200830.01.200801.02.2008
5Hotarare privind aprobarea Programului judetean pentru obiectivele de investitii privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local si alimentarea cu apa a satelor pentru anul 200830.01.200801.02.2008
6Hotarare privind aprobarea situatiei functiilor publice, organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Botosani, pe anul 200830.01.200801.02.2008
7Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Orchestrei Populare "Rapsozii Botosanilor"30.01.200801.02.2008
8Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitatiilor in vederea inchirierii bunurilor proprietate publica sau privata a judetului Botosani30.01.200801.02.2008
9Hotarare privind inchirierea unor terenuri si cladiri situate in municipiul Botosani, municipiul Dorohoi si orasul Saveni, apartinand domeniului privat al judetului Botosani30.01.200801.02.2008
10Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare drum judetean DJ 296 A, Stauceni (DN 29 D)-Rosiori-DJ 296"30.01.200801.02.2008
11Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare DJ 292 Km 14+100-29+864, Corlateni-Vladeni-Podeni-Dealu Crucii-Vorniceni, judetul Botosani"30.01.200801.02.2008
12Hotarare privind aprobarea contului de executie a utilizarii fondului de rulment, la 31 decembrie 200730.01.200801.02.2008
13Hotarare privind angajarea fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani in suma de 7.000.000 lei, pe anul 200830.01.200801.02.2008
14Hotarare privind aprobarea bugetului creditului intern, pe anul 200830.01.200801.02.2008
15Hotarare privind aprobarea bugetului propriu judetean, pe anul 200830.01.200801.02.2008
16Hotarare privind repartizarea fondurilor alocate pe anul 2008 de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism28.02.200803.03.2008
17Hotarare privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru judetul Botosani, pe anul 200828.02.200803.03.2008
18Hotarare privind inscrierea in domeniul public al judetului Botosani a bunului "Cladire anexa" in suprafata de 68,5 mp, cu o valoare de inventar de 19.412 lei, aflata in folosinta Centrului Militar Botosani, situata in municipiul Botosani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 3628.02.200803.03.2008
19Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie a unui spatiu din imobilul "Dispensar urban nr.2", situat in Botosani, str. Independentei nr. 7, precum si a suprafetei de 6,25 mp teren situat in curtea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati"28.02.200805.03.2008
20Hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Botosani in domeniul privat al acestuia a mijlocului fix "Closet", aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani, in vederea casarii28.02.200803.03.2008
21Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 33 din 28.03.2007 privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si cabinetele presedintelui si vicepresedintilor Consiliului Judetean Botosani28.02.200803.03.2008
22Hotarare privind aprobarea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 200728.02.200803.03.2008
23Hotarare privind constituirea Comisiei de solutionare a intampinarilor formulate impotriva propunerilor de expropriere pentru realizarea lucrarii de utilitate publica de interes local Obiectiv cultural George Enescu si prevenirea urmarilor unor dezastre naturale din municipiul Dorohoi27.03.200831.03.2008
24Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Botosani27.03.200831.03.2008
25Hotarare privind acordul proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea efectuarii unor lucrari de amenajare la bunurile ce apartin domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului de Copii Botosani27.03.200831.03.2008
26Hotarare privind numirea doamnei Curelariu Angela in functia publica de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani27.03.200831.03.2008
27Hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani27.03.200831.03.2008
28otarare privind numirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "Restaurant Botosani" S.R.L.27.03.200831.03.2008
29Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200827.03.200831.03.2008
30Hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru Alimentari cu Apa, Canalizare si Salubrizari in judetul Botosani, la care judetul Botosani este membru asociat27.03.200831.03.2008
31Hotarare privind aprobarea Regulamentului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, precum si a Programului de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, in judetul Botosani27.03.200831.03.2008
32Hotarare privind modificarea si infiintarea unor trasee turistice pe raza judetului Botosani27.03.200831.03.2008
33Hotarare privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Murariu Irina-Daniela din functia de consilier, gradul profesional IA in aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului devenit vacant24.04.200806.05.2008
34Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinta gratuita pana la 31.03.2009, de catre Biblioteca Oraseneasca Dorohoi, a spatiului in suprafata de 119,76 mp, compus din 4 (patru) camere, situat la parterul cladirii "Muzeul de Stiintele Naturii" din municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza nr. 43, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani24.04.200806.05.2008
35Hotarare privind inscrierea unor bunuri in domeniul public al judetului Botosani, precum si trecerea din domeniul public al judetului Botosani in domeniul privat al acestuia24.04.200806.05.2008
36Hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor survenite in structura inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Botosani, atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 971/200224.04.200806.05.2008
37Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare, pe anul 200724.04.200806.05.2008
38Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu judetean al Consiliului Judetean Botosani la 31 decembrie 200724.04.200806.05.2008
39Hotarare privind angajarea fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani in suma de 450.000 lei, pe anul 2008, pentru "Alimentare cu apa, statie hidrofor si instalatii de stingerea incendiilor" la Scoala Speciala Dorohoi24.04.200806.05.2008
40Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licentelor de traseu in vederea efectuarii transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale24.04.200806.05.2008
41Hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Botosani24.04.200807.05.2008
42Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Botosani24.04.200806.05.2008
43Hotarare privind desemnarea nominala si validarea donmului comisar sef de politie Serbanoiu Dionita Viorel, inspector sef al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a Judetului Botosani22.05.200824.05.2008
44Hotarare privind scoaterea din domeniul public al judetului Botosani a unor bunuri aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ca urmare a retrocedarii acestora conform OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut unor culte religioase din Romania22.05.200824.05.2008
45Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru spatiile aflate in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Spitalului de copii Botosani, respectiv a Spitalului de psihiatrie Botosani22.05.200824.05.2008
46Hotarare privind eliberarea acordului pentru preluarea a doua pavilioane situate in municipiul Botosani, str. Sucevei nr. 2 si a terenului aferent acestora, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii, in administrarea Consiliului Judetean Botosani, pentru functionarea Centrului Militar Judetean22.05.200824.05.2008
47Hotarare privind acordul proprietarului in vederea construirii unei biserici pe o suprafata de 90 mp si a unui pangar pe o suprafata de 15 mp, in curtea Spitalului de copii, B-dul Mihai Eminescu nr. 16, teren aflat in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Spitalului de copii Botosani22.05.200824.05.2008
48Hotarare pentru aprobarea Raportului cenzorilor privind lichidarea S.C. Protect-Plant S.A. Botosani22.05.200824.05.2008
49Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si promovarea in grad profesional superior a doamnei Olaru Mariana-Emanuela22.05.200824.05.2008
50Hotarare privind trecerea terenului in suprafata de 2.101,77 mp, situat in incinta Sectiei de boli contagioase a Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani, din domeniul public in domeniul privat al judetului si trecerea acestuia in rezerva Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a Municipiului Botosani pentru a fi retrocedat Manastirii Sf. Nicolae Domnesc "Popauti" Botosani05.06.200809.06.2008
51Hotarare privind alegerea Comisiei de validare28.06.200801.07.2008
52Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Judetean Botosani28.06.200801.07.2008
53Hotarare privind declararea Consiliului Judetean Botosani ca legal constituit28.06.200801.07.2008
54Hotarare privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Botosani28.06.200801.07.2008
55Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate, precum si repartizarea consilierilor in comisiile de specialitate28.06.200801.07.2008
56Hotarare privind modificarea componentei Comisiei de validare31.07.200807.08.2008
57Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Andries Valerian ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Chis Alexandru in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, pentru romanii din exterior, activitati sportive, de agrement si culte religioase31.07.200807.08.2008
58Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Campanu Liviu ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Marandiuc Roxana Florentina in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru integrare europeana31.07.200807.08.2008
59Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Clim Alin Sorin ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Bahrin Cristina in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura31.07.200807.08.2008
60Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Ostafie George Cristian ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Ignat Florin in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala31.07.200807.08.2008
61Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Tirzioru Petru Relu ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Alexa Liviu in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, relatiile cu acestia si protectia sociala31.07.200807.08.2008
62Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Botosani31.07.200807.08.2008
63Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean, pe anul 200931.07.200807.08.2008
64Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala "APA-GRUP" - SA Botosani31.07.200807.08.2008
65Hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni in calitate de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Botosani31.07.200807.08.2008
66Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene "Mihai Eminescu" Botosani31.07.200807.08.2008
67Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Muzeului Judetean Botosani31.07.200807.08.2008
68Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Orchestrei Populare "Rapsozii Botosanilor"31.07.200807.08.2008
69Hotarare privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si in Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant special31.07.200807.08.2008
70Hotarare privind delegarea unui reprezentant al asiguratilor din judetul Botosani in Adunarea Reprezentantilor CNAS, precum si desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Botosani31.07.200807.08.2008
71Hotarare privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in consiliile etice ale spitalelor de interes judetean31.07.200807.08.2008
72Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in Consiliile consultative ale spitalelor publice de interes judetean31.07.200807.08.2008
73Hotarare privind modificarea regulamentelor de organizare si functionare a Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala Sulita, Mihaileni si Suharau, precum si desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in Consiliile consultative ale acestora31.07.200807.08.2008
74Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Comitetul judetean de coordonare al centrelor de permanenta31.07.200807.08.2008
75Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in cadrul organelor de conducere si administrare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST" - A.D.I.E.31.07.200807.08.2008
76Hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOPROCES" Botosani31.07.200807.08.2008
77Hotarare privind aprobarea listei spatiilor aflate in domeniul privat al judetului Botosani, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/2008, precum si desemnarea reprezentantilor consiliului judetean in comisia de vanzare, respectiv de solutionare a contestatiilor31.07.200806.08.2008
78Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Asociatia "Ne trebuie speranta" Botosani a unui spatiu in suprafata de 3,68 mp, amplasate la etajul cladirii administrate de Scoala Speciala Botosani, apartinand domeniului public al judetului Botosani, situat in municipiul Botosani, strada Dimitrie Ralet nr. 6, pe o durata de 6 ani31.07.200807.08.2008
79Hotarare privind asocierea Judetului Botosani cu un numar de 45 unitati administrativ teritoriale din Judetul Botosani in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA" Botosani31.07.200807.08.2008
80Hotarare privind modificarea statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200831.07.200807.08.2008
81Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea DJ 296 KM 23+250-26+000, Dorobanti-Podeni, judetul Botosani"31.07.200807.08.2008
82Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare DJ 208C km 10+000-21+870, Vorona-Joldesti-Limita Judet Suceava" din judetul Botosani"31.07.200807.08.2008
83Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean cu suma de 5.713.000 lei si virari de credite intre capitole apartinand bugetului propriu judetean, pe anul 200814.08.200815.08.2008
84Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Alexandru Viorel ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Macovei Ada-Alexandrina, in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura28.08.200802.09.2008
85Hotarare privind avizarea Planului de scolarizare si aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani, pentru anul scolar 2008-200928.08.200802.09.2008
86Hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in Colegiul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani28.08.200802.09.2008
87Hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani28.08.200802.09.2008
88Hotarare privind validarea membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Botosani, stabilirea indemnizatiei de sedinta, precum si desemnarea secretariatului executiv al A.T.O.P. Botosani28.08.200802.09.2008
89Hotarare prin care se ia act de decizia Inspectoratului scolar general al judetului Botosani privind schimbarea denumirii Scolii Speciale Botosani, judetul Botosani in Scoala de Arte si Meserii-Invatamant Special Botosani, judetul Botosani28.08.200802.09.2008
90Hotarare prin care se ia act de decizia Inspectoratului scolar general al judetului Botosani privind schimbarea denumirii Scolii Speciale Dorohoi, judetul Botosani in Scoala de Arte si Meserii "Ion Pillat"-Invatamant Special Dorohoi, judetul Botosani28.08.200802.09.2008
91Hotarare privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului Societatii Comerciale "DRUMURI SI PODURI" S.A. Botosani28.08.200802.09.2008
92Hotarare privind suplimentarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani pe anul 2008, cu un post28.08.200802.09.2008
93Hotarare privind inchirierea terenului si a cladirilor situate in municipiul Botosani, str. Ion Creanga, nr. 39 apartinand domeniului privat al judetului Botosani28.08.200802.09.2008
94Hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului "Farmacie" din imobilul "Dispensar urban nr. 2", situat in Botosani, str. Independentei nr. 728.08.200802.09.2008
95Hotarare privind eliberarea acordului pentru preluarea a doua pavilioane situate in municipiul Botosani, str. Sucevei nr. 2 si a terenului aferent acestora din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii, in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani, pentru functionarea Centrului Militar Judetean28.08.200802.09.2008
96Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 64/31.07.2008 si numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Botosani in adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala "APA-GRUP" S.A. Botosani28.08.200802.09.2008
97Hotarare privind aprobarea unor virari de credite intre capitole apartinand bugetului propriu judetean, precum si modificarea Programului obiectivelor de investitii si a Programului dotarilor independente, pe anul 200828.08.200802.09.2008
98Hotarare privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 22% din impozitul pe venit, precum si a sumelor din impozitul pe venit si sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2009 si estimarile pentru anii 2010-201228.08.200802.09.2008
99Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean cu suma de 7.200.000 lei, pe anul 200811.09.200812.09.2008
100Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a donmului Sorescu Gheorghe ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Batir Vasile, in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura30.09.200803.10.2008
101Hotarare privind aprobarea documentului strategic Master Plan privind gestionarea deseurilor 2007-2037, judetul Botosani30.09.200803.10.2008
102Hotarare privind desemnarea nominala si validarea d-lui Rusu Pavel ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Botosani30.09.200803.10.2008
103Hotarare privind scoaterea din domeniul public al judetului Botosani a unor bunuri aflate in administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, ca urmare a restituirii acestora conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata30.09.200803.10.2008
104Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier/consilier juridic, gradul profesional IA30.09.200803.10.2008
105Hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, pe anul 200830.09.200803.10.2008
106Hotarare privind aprobarea taxelor de frecventa pentru elevii Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani pentru anul scolar 2008-200930.09.200803.10.2008
107Hotarare privind completarea listei spatiilor aflate in domeniul privat al judetului Botosani, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/200830.09.200803.10.2008
108Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul privat al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani si transmiterea lui din administrarea Consiliului Judetean Botosani in administrarea Consiliului Local al orasului Saveni30.09.200803.10.2008
109Hotarare privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetean Botosani si Consiliul Local Flamanzi si a cofinantarii proiectului "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de Cultura Flamanzi" finantat prin "Programul Prioritar National pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban" lansat de Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor30.09.200803.10.2008
110Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu sumele necesare finalizarii proiectului "Informatizarea Sistemului Comunitar pentru Situatii de Urgenta din Judetul Botosani" - RO2006/018-01.03.02.03-BT 418, finantat prin Programul Phare - Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local30.09.200803.10.2008
111Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu sumele necesare finalizarii proiectului "Impreuna pentru servicii sociale de calitate" (cod PERSEUS: RO2005/017-537.01.01.15) finantat de Comisia Europeana prin Programul de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006, componenta PHARE CBC 200530.09.200803.10.2008
112Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani cu sumele necesare finalizarii proiectului "Impreuna pentru o existenta in siguranta si legalitate" (cod PERSEUS: RO2005/017-553.01.01.47) finantat de Comisia Europeana prin Programul PHARE 2005 - Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor30.09.200803.10.2008
113Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de fezabilitate "Pavilion D+P+1E de recuperare si cazare beneficiari ai Centrului de ingrijire si asistenta sociala a persoanelor in varsta si cu dizabilitati" (CIAS Leorda), judetul Botosani30.09.200803.10.2008
114Hotarare privind angajarea fondului de rulment existent la nivelul Consiliului Judetean Botosani in suma de 2.270 mii lei, pe anul 2008, pentru lucrari de investitii pe drumuri judetene30.09.200803.10.2008
115Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean cu suma de 3.022.820,02 lei, pe anul 200830.09.200803.10.2008
116Hotarare privind incetarea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 128 din 30.11.200630.09.200803.10.2008
117Hotarare privind repartizarea a 10.000.000 lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 200824.10.200829.10.2008
118Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean cu suma de 10.624 mii lei, pe anul 200824.10.200829.10.2008
119Hotarare privind repartizarea sumei de 1.868.000 lei pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2008, pentru proiecte de dezvoltare locala24.10.200829.10.2008
120Hotarare pentru modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOPROCES" Botosani, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 76 din 31.07.200830.10.200803.11.2008
121Hotarare privind validarea d-lui Mihai Corneliu, subprefect al judetului Botosani, ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Botosani30.10.200803.11.2008
122Hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, pe anul 200830.10.200803.11.2008
123Hotarare privind modificarea situatiei functiilor publice, organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, pe anul 200830.10.200803.11.2008
124Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul scolar 2008-200930.10.200803.11.2008
125Hotarare privind reorganizarea activitatii de audit intern de la nivelul Consiliului Judetean Botosani si a institutiilor publice subordonate, incepand cu anul 200930.10.200803.11.2008
126Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul judetului Botosani30.10.200803.11.2008
127Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru desfasurarea activitatii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, pentru anul 200927.11.200803.12.2008
128Hotarare privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 200927.11.200803.12.2008
129Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" pentru anul 200927.11.200803.12.2008
130Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judetean Botosani, pentru serviciile prestate in anul 200927.11.200803.12.2008
131Hotarare privind aprobarea preturilor medii ale produselor agricole pentru anii 2008-200927.11.200803.12.2008
132Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajare si reabilitare Unitate de Asistenta Medico-Sociala Mihaileni", comuna Mihaileni, judetul Botosani27.11.200803.12.2008
133Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare DJ 282, km 58+625-76+200, Rediu-Todireni (DJ 297)" din judetul Botosani27.11.200803.12.2008
134Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200827.11.200803.12.2008
135Hotarare privind eliberarea acordului pentru trecerea suprafetei de 300,48 mp amplasata la etajul doi al imobilului in care functioneaza Centrul de Transfuzii Sanguine Botosani si a cotei indivize din terenul aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani27.11.200803.12.2008
136Hotarare privind acordul proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea amenajarii unui spatiu de legatura intre bunurile "bucatarie-spalatorie" si corpul principal al spitalului, care apartin domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani27.11.200803.12.2008
137Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 53,18 mp din imobilul "Cladire compartiment financiar-contabil"-compus din doua camere, situat in Botosani, str. Marchian nr. 91, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani27.11.200803.12.2008
138Hotarare privind scoaterea din domeniul public al judetului Botosani a unor bunuri aflate in folosinta Centrului Militar Botosani respectiv in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani si a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor a Judetului Botosani ca urmare a restituirii acestora conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata27.11.200803.12.2008
139Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii pentru institutiile publice de interes judetean care au prevazute posturi contractuale, pe anul 200927.11.200803.12.2008
140Hotarare privind aprobarea "Strategiei judetene privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 2007-2020"27.11.200803.12.2008
141Hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune nr. 10037 din 30.09.200527.11.200803.12.2008
142Hotarare privind prelungirea termenului de dare in administrare a imobilului situat in municipiul Botosani, strada Mihail Kogalniceanu nr. 20, de la 3 la 15 ani27.11.200803.12.2008
143Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Botosani, 2008-201327.11.200804.12.2008
144Hotarare privind aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani si institutiile publice subordonate, pe anul 200927.11.200804.12.2008
145Hotarare privind destituirea din functia publica de director executiv al Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani a d-rei Geanina Pintilii, precum si desemnarea d-lui Gontaru Gabriel pentru exercitarea cu caracter temporar a acestei functii27.11.200804.12.2008
146Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean, pe anul 200811.12.200816.12.2008
147Hotarare privind redistribuirea sumei de 3.000.000 lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoare adaugata destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 200811.12.200816.12.2008
148Hotarare de modificare a Anexei 1 la Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 95 din 28.08.2008 privind eliberarea acordului pentru preluarea a doua pavilioane situate in municipiul Botosani, str. Sucevei nr. 2 si a terenului aferent acestora din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii, in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani, pentru functionarea Centrului Militar Judetean11.12.200816.12.2008
149Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Marcu Gheorghe ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii domnului Mirauta Eugen, in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru integrare europeana29.12.200807.01.2009
150Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Turcanu Florin ca urmare a demisiei acestuia si validarea alegerii doamnei Arosoaie Aurelia, in calitate de consilier judetean29.12.200807.01.2009
151Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Tibuliac Stefan si validarea alegerii doamnei Lupascu Catalina-Camelia, in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei pentru servicii publice si comert29.12.200807.01.2009
152Hotarare privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Botosani29.12.200807.01.2009
153Hotarare privind completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si agricultura, cu doamna consilier judetean Arosoaie Aurelia29.12.200807.01.2009
154Hotarare privind desemnarea nominala si validarea d-lui Mirauta Eugen ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Botosani29.12.200807.01.2009
155Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare acoperisului si a tamplariei la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suharau", comuna Suharau, judetul Botosani29.12.200807.01.2009
156Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retea de canalizare menajera si statie de epurare la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suharau", comuna Suharau, judetul Botosani29.12.200807.01.2009
157Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Conducta de aductiune alimentare cu apa pentru municipiul Botosani din sursa Acumularea Stinca Costesti, judetul Botosani"29.12.200807.01.2009
158Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare DJ 282 Hanesti-Vlasinesti, km 124+455-124+755 si reabilitare pod din beton armat" din judetul Botosani29.12.200807.01.2009
159Hotarare privind vanzarea pachetului de 9.609 actiuni in valoare de 480.450 lei detinut de Judetul Botosani la SC "Drumuri si Poduri" SA Botosani catre SC Telido S.R.L. Vaslui29.12.200807.01.2009
160Hotarare privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Olaru Mariana-Emanuela pentru functia de consilier juridic, gradul profesional I in aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului devenit vacant29.12.200807.01.2009
161Hotarare privind acordul proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea efectuarii lucrarilor de "Reabilitare si modernizare a sectiilor de obstetrica si neonatologie" la cladirea imobilului care apartine domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Botosani29.12.200807.01.2009
162Hotarare privind aprobarea situatiei functiilor publice, organigramelor si statelor de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Botosani, pe anul 200929.12.200807.01.2009
163Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Societatii Comerciale "APA GRUP" S.A. Botosani, pe anul 200929.12.200807.01.2009
164Hotarare privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetean Botosani si Agentia Dezvoltare Comunitara Inter-Activa Botosani si a co-finantarii proiectului "Initiative pentru Sanse Egale pe Piata Muncii" finantat de Comisia Europeana prin Programul Phare 2006/018.147.01.0129.12.200807.01.2009
165Hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea nr. 134 din 17.12.2007 privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 291 B (Lozna-Dersca-Mihaileni, km 7+900-20+750)" si a cheltuielilor legate de proiect29.12.200807.01.2009
166Hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea nr. 140 din 17.12.2007 privind aprobarea Proiectului "Modernizarea DJ 294 Mihalaseni-DN 24C, km 22+100-29+160" si a cheltuielilor legate de proiect29.12.200807.01.2009
1Hotarare privind eliberarea din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Botosani a d-nei Cristina Bahrin si alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Botosani27.01.200930.01.2009
2Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul consultativ al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga27.01.200930.01.2009
3Hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani in Consiliile consultative ale Unitatilor de Asistenta Medico-Sociala Sulita si Suharau27.01.200930.01.2009
4Hotarare privind aprobarea situatiei functiilor publice, organigramei si statului de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, pe anul 200927.01.200930.01.2009
5Hotarare privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2009-201327.01.200930.01.2009
6Hotarare privind aprobarea Strategiei judetene pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap 2009-201327.01.200930.01.2009
7Hotarare privind achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt in suma de 603.958 lei, din care 453.958 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regionala, 150.000 lei pentru Birourile Regionale de Cooperare Transfrontaliera Iasi si Suceava, precum si la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania in suma de 45.402 lei, din bugetul propriu judetean, pentru anul 200927.01.200930.01.2009
8Hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Botosani cu Manastirea Cosula, pentru promovarea turismului religios in judetul Botosani, in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din cadrul Manastirii Cosula - obiectiv inscris in patrimoniul cultural national, conform Ordinului nr. 2.314/2004", din judetul Botosani27.01.200930.01.2009
9Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Botosani si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Mihaileni, precum si a contributiei financiare a Consiliului Judetean Botosani, in vederea implementarii Proiectului "Amenajare si reabilitare Unitate de Asistenta Medico-Sociala Mihaileni"27.01.200930.01.2009
10Hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 110 mp pentru functionarea unui cabinet medical individual aflat in incinta Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Suharau27.01.200930.01.2009
11Hotarare privind insusirea unor modificari survenite in structura inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Botosani27.01.200930.01.2009
12Hotarare privind actualizarea Programului judetean aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 5 din 30 ianuarie 2008, pentru derularea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin H.G.R. nr. 577/1997 republicata cu modificarile ulterioare27.01.200930.01.2009
13Hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa potabila si a tarifelor pentru serviciul de canalizare-epurare, cu indicele preturilor de consum 104,56 % aferent perioadei august-decembrie 2007, incepand cu data de 01 februarie 200927.01.200930.01.2009
14Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Consiliul de Administratie al Orchestrei Populare "Rapsozii Botosanilor"26.02.200905.03.2009
15Hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "APA-GRUP" S.A. Botosani26.02.200905.03.2009
16Hotarare privind modificarea si completarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Botosani26.02.200905.03.2009
17Hotarare privind validarea d-nei Afrasinei Viorica, subprefect al judetului Botosani, ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Botosani26.02.200906.03.2009
18Hotarare privind suplimentarea spatiului dat in folosinta gratuita Colegiului Medicilor Botosani, prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 38/26.04.2007, cu o suprafata de 77,52 mp din imobilul "Cladire contabilitate-financiar", situat in Botosani, str. Marchian nr. 11, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani26.02.200906.03.2009
19Hotarare privind aprobarea inventarului unor bunuri apartinand domeniului public al judetului Botosani si aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in care isi desfasoara activitatea Centrul de plasament "Prietenia" din municipiul Botosani str. Nicolae Iorga nr. 33 si Centrul de Ingrijire si Asistenta Adaseni26.02.200906.03.2009
20Hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani26.02.200906.03.2009
21Hotarare privind aprobarea inventarului unor bunuri apartinand domeniului privat al judetului Botosani in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale26.02.200906.03.2009
22Hotarare privind trecerea unor bunuri aflate in concesionarea SC "APA GRUP" SA Botosani din domeniul public al judetului Botosani in domeniul privat al judetului Botosani26.02.200906.03.2009
23Hotarare privind modificarea Programului de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru judetul Botosani, valabil in perioada 01.07.2008-30.06.201126.02.200906.03.2009
24Hotarare privind aprobarea Proiectului "Complex de servicii destinat copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal", implementat de catre DGASPC Botosani, precum si a cheltuielilor legate de proiect26.02.200906.03.2009
25Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona "Casei Ventura" din municipiul Botosani in vederea amenajarii Muzeului Etnografic al judetului Botosani"26.02.200926.02.2009
26Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, precum si pentru sustinerea proiectelor si programelor de dezvoltare locala, pe anul 200909.03.200910.03.2009
27Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul judetului Botosani09.03.200911.03.2009
28Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Amitrului Gabriel ca urmare a demisiei acestuia25.03.200903.04.2009
29Hotarare privind validarea alegerii domnului Alecsandru Gabriel Augustin in calitate de consilier judetean, precum si completarea Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura25.03.200903.04.2009
30Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei judetene de reconstituire a vechimii in munca si prelungirea activitatii acesteia pana la data de 31.12.201025.03.200903.04.2009
31Hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap Botosani25.03.200903.04.2009
32Hotarare privind aprobarea "Protocolului de colaborare cu Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania" in vederea participarii la reteaua INFO EU-RO25.03.200903.04.2009
33Hotarare privind modificarea art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 7/27.01.2009, referitoare la achitarea contributiei judetului Botosani la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania25.03.200903.04.2009
34Hotarare privind aprobarea proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona "Casei Ventura" in vederea amenajarii Muzeului Etnografic al judetului Botosani" si a contributiei financiare a Consiliului Judetean Botosani necesara implementarii acestui proiect25.03.200903.04.2009
35Hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat Consiliul Judetean Botosani in managementul si implementarea Proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat", si a cheltuielilor judetului Botosani legate de proiect25.03.200925.03.2009
36Hotarare privind aprobarea "Planului de restructurare a institutiilor rezidentiale pentru persoanele cu handicap al judetului Botosani", elaborat de catre D.G.A.S.P.C. Botosani25.03.200903.04.2009
37Hotarare privind aprobarea Proiectului "Centru rezidential pentru persoanele adulte cu handicap, din localitatile Ionaseni si Botosani, judetul Botosani", implementat de catre DGASPC Botosani, precum si a cheltuielilor legate de proiect25.03.200903.04.2009
38Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant25.03.200903.04.2009
39Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Botosani si a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Botosani25.03.200903.04.2009
40Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea centralei termice, instalatii termice si racordarea Spitalului de Psihiatrie la gaze naturale"25.03.200903.04.2009
41Hotarare privind introducerea in domeniul public al judetului Botosani si darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani a imobilelor ce apartin complexelor "Casa mea", "Floarea de colt" si "Ciresarii"25.03.200903.04.2009
42Hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Botosani, cuprinzand valorile de inventar actualizate, obtinute prin aplicarea prevederilor Normelor Metodologice din 25 noiembrie 2008 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3471/200825.03.200903.04.2009
43Hotarare privind instituirea unor restrictii temporare de circulatie, pe DJ 208C si DJ 208H25.03.200903.04.2009
44Hotarare privind aprobarea contului de executie a utilizarii fondului de rulment, la 31 decembrie 200825.03.200903.04.2009
45Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Memorialului Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Emine