Consiliul Judetean Botosani

Finanțări guvernamentale

Gheorghiu Emilia

UAT BOTOȘANI
JUDEȚUL BOTOȘANI

Anexa nr. 1
PROIECTE/INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI, FINANȚATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT, PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE

12.Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – Nicşeni, km 14+000-15+38022.624,409Compania Națională de InvestițiiAnaliză oferte pentru atribuire contract PT si executie lucrari -de CNI

Nr. crt.  Denumirea investiţiei Valoarea totală a investiţiei (conf contractului de finanţare semnat)
(mii lei )
Programul național de finanţare  Alte informații
0 1 2 3 4
1. Construire de locuințe pentru tineri-specialiști în sănătate, destinate închirierii prin programul ANL, conform Legii 152/1998, în str. Ștefan cel Mare nr. 39, Municipiul Botoșani 4.921,786 Agenția Națională pentru Locuințe – Contract de finanțare nr. 12426/23.08.2017
20 apartamente (S+P+3E)
  CJ Botoșani va suporta Cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic, execuția utilităților și amenajarea terenului 976,241 CJ Atribuit lucrările de execuție utilități (alim gaz)
În curs de atribuire alim.cu energie electrică (final luna dec)
Pregătire licitație lucrări de  alim cu apa /canalizare
(estim Trim.I  2020
2. Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-34+150 25.057,206 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 3063/21.11.2017
3. Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000 8.611,579 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 3062/21.11.2017
4. Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050-47+700 14.280,944 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 2191/30.10.2017
5. Modernizare și consolidare DJ 282 A, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni, km 0+000-10+000 21.411,942 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 3058/21.11.2017
6. Modernizare DJ 292A, Corlăteni- Dimăcheni, km 0+000-2+500 6.220,502 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 3061/21.11.2017
7. Modernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000 14.608,555 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 3060/21.11.2017
8. Reabilitare pod peste râul Jijia, pe DJ 292, km 4+980, în loc. Broscăuți, jud Botoșani 2.998,128 P.N.D.L. II Contract de finanțare
nr. 3059/21.11.2017
9. Consolidare versant şi modernizare DJ 293, Dumeni–Havârna, km 8+100 – 9+000 11.991,766 Compania națională de Investiții Analiză oferte   pentru atribuire contract PT si executie lucrari -de CNI
10. Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Botoşani–Cişmea–Roma, km 2+100 – 4+700 21.485,020 Compania Națională de Investiții Lista sinteza
11. Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma, km 11+480-12+320 13.243,404 Compania Națională de Investiții Lista sinteza
12. Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – Nicşeni, km 14+000-15+380 22.624,409 Compania Națională de Investiții Analiză oferte pentru atribuire contract PT si executie lucrari -de CNI
13. Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Nicşeni – Dorobanţi, km 18+400-18+950 24.190,247 Compania Națională de Investiții Lista sinteza
14. „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani” 27.000,00 Compania Națională de Investiții Aprobare indicatori SF-aviz CTE -CJ nr.447/11.09.2018
15. „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani” 31.403,00 Compania Națională de Investiții Aprobat indicatori tehnico-economici CTE -CNI/MDRAP

 

Anexa nr. 2
PROIECTE/ INVESTIȚII NOI
PROPUSE LA FINANȚARE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE

Nr.
Crt.
Denumirea investiției Valoarea totală a investiției cfr HCJ aprobare ind teh-ec (mii lei) Sursa de finanțare  

Stadiul investiției la data de 15.12.2019

1. ,,Modernizare  DJ 282 B, lim. Jud. Iași – Prăjeni – Câmpeni – Flămânzi, km 34+398 – 50+161” 59.590,015 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
2. ,,Modernizare  DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 – 10+000” 26.397,762 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
3. ,,Modernizare  DJ 208H, DN 29 – Corni – Sarafinești – Poiana – Vorona, km 0+000 – 6+000 și km 12+600 – 19+100” 50.919,789 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
4. ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni–Panaitoaia–D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910” 39.112,138 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
5. ,,Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000 – 7+009” 21.200,120 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
6. „Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500” 31.094,758 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
7. „Modernizare DJ 293A, Coțușca-Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000” 17.712,650 Buget local Finalizat expertiza tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.
8. ”Reabilitare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană + Corpul B al Consiliului Județean ” 3.431,711 Buget local Expertiza tehnică, studiu topografic vizat O.C.P.I., D.A.L.I.

 

Loading