Consiliul Judetean Botosani

Finanțări guvernamentale

Gheorghiu Emilia

UAT BOTOȘANI
JUDEȚUL BOTOȘANI

 

 

 

PROIECTE/INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI, FINANȚATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT,

                                                    PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

DENUMIREA INVESTIȚIEI

cuprinsă în

Valoarea totală a investiţiei

(conf. Contract de finanţare semnat)

(mii lei )

Programul național de finanţare Stadiul investiţiei la data de 31.03.2024

%

Data începerii investiţiei şi data finalizării investiţiei, conform contractului de finanţare semnat/actului adiţional  

 

Alte obs.

1.        Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-34+150

 

30.624,939

P.N.D.L. II 100% Semnat contract de execuţie lucrări 06.12.2018

Finalizare lucrări

P.V.R.L nr.915/07.04.2023

Contract de finanțare nr.3063/21.11.2017

Act aditional 4768/26.11.2020

Act aditional nr.380/03.05.2023

2.        Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, KM41+050-47+700

14.280,944

P.N.D.L. II 100% 30.10.2018

PVRTL 108/28.09.2023

Contract de finanțare

nr.2191/30.10.2017

act aditional 4771/26.11.2020

3.        Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-10+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni

 

21.411,942

P.N.D.L. II 100% 23.10.2018

PVRTL 110/17.11.2023

Contract de finanțare

nr.3058/21.11.2017

act aditional 4773/26.11.2020

4.        Modernizare DJ 292A, Corlăteni- Dimăcheni, km 0+000-2+500

6.220,502

P.N.D.L. II 100% 23.09.2020 –

sept. 2021

Receptionat 21.12.2021

Contract de finanțare

nr.3061/21.11.2017

act aditional 4770/26.11.2020

5.        Consolidare versant şi modernizare DJ 293, Dumeni–Havârna, km 8+100 – 9+000

11.991,766

Compania

Națională de

Investiții

100%

– contract nr.69/04.02.2020

de proiectare și executie.

Nov 2018 -31.12.2022

Lucrări finalizate si receptionate 14.09.2022

Lucrari finalizate si receptionate
6.        Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Botoşani–Cişmea–Roma, km 2+100 – 4+700

Valori în curs de actualizare

Compania

Națională de

Investiții

2%

Expertiză tehnică + DALI

Actualizare expertiza Tehnica, CU, Avize Acorduri

Lista sinteza CNI

7.        Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma, km 11+480-12+320

Valori în curs de actualizare

Compania

Națională de

Investiții

2%

Expertiză tehnică + DALI

Actualizare expertiza Tehnica, CU, Avize Acorduri Lista sinteza CNI
8.        Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – Nicşeni, km 14+000-15+380 22.624,409

Compania

Națională de

Investiții

100%

– contract de proiectare și executie lucrări în derulare

nr. 209/14.04.2020

– SF avizat CTE – CJ și aprobat CNI- MDRAP

31.12.2022

Lucrări finalizate si receptionate 14.09.2022

Lucrări finalizate si receptionate

9.        Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Nicşeni – Dorobanţi, km 18+400-18+950

Valori în curs de actualizare

Compania

Națională de

Investiții

2%

Expertiză tehnică + DALI

Actualizare expertiza Tehnica, CU, Avize Acorduri .  Lista sinteza CNI
10.    „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani” 64.006,547 Compania

Națională de

Investiții

5% Contract proiectare și execuție lucrări  nr. 481 din 05.05.2023

Ordin de începere pentru servicii de proiectare nr. 31313 din 25.05.2023

Durata de realizare a investiției: (PAC + PT + DE, Executie lucrari) este de 22 luni

Depus DTAC/PAC -13.03.2024

 Aprobat CNI
11.    „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani” 35.999,000 Compania

Națională de

Investiții

55% Contract proiectare + execuție nr. 972/12.11.2021

Durata de execuție – 36 luni

Ordin de începere execuție lucrări din 24.02.2023

Autorizație de construire, nr. 1 din 04.01.2023

Aprobat CNI

12.    Reabilitare imobil situat in Calea Națională nr. 64 (corp B al Consiliului Județean Botoșani + Biblioteca Judeteana)- C.J.BOTOȘANI

25.333,501

Compania

Națională de

Investiții

2%

Expertiză tehnică + DALI

Actualizare DALI-cerinte CNI -termen 30.04.2024

Lista sinteza CNI

13.    ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani”

 

2.358,029 Compania

Națională de

Investiții

20%

Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 43 din 13.01.2023

Durata de execuție – 8 luni

Autorizație de construire, nr. 95 din 21.04.2023

Aprobat CNI

14.    „Modernizare și extindere Secția Oncologie – str. Marchian nr. 11” 33.057,811 Compania

Națională de

Investiții

5%

Contract de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie Lucrări: nr 813 din 24.08.2023

Durata de execuție  – 24luni

Etapa II -AC /PT

Aprobat CNI

15.    ,, Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 68.542,884 Ministerul Culturii

Sursa de finanțare prin Institutul Național al Patrimoniului -Program Național de Restaurare

5%

Avizat CTE(09.09.2023) ministerul Culturii  ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ” faza Proiect tehnic-DDE
16.    ,,Reabilitare și modernizare spații școlare la Școala Profesională Specială Sfântul Stelian, municipiul Botoșani,,

18.294,410

Compania

Națională de

Investiții

5%

Contract de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie Lucrări: nr.  837 / 12 sept. 2023

Durata de execuție  – 12uni

Ordin de începere proiectare 07.02.2024

Aprobat CNI

17.     ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910 județul Botoșani”, in lungime de 7,810 km; 41.586,232

Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY

34%

Contract de execuție lucrări nr.1046/24.04.2023 -15 luni

Ordin de începere executie lucrari din 21.06.2023

Contract de finanțare nr. 599/27.02.2023

Valabil 5 ani

18.    „Modernizare DJ 293A, Coțușca-Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, județul Botoșani”, in lungime de 5,99 km; 23.527,117

Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY

50%

Contract execuție lucrări nr. 942 din 10.04.2023 -18 luni

Ordin de începere executie lucrari din 19.06.2023

Contract de finanțare nr. 315/13.01.2023

Valabil 5 ani

19.    ,,Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000 – 7+009, județul Botoșani”, in lungime de 7,22 km; 26.691,216

Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY

10%

Contract execuție lucrări nr. 23 din 10.08.2023 -18 luni

Ordin de începere executie lucrari din 11.09.2023

Contract de finanțare nr. 329/17.01.2023

Valabil 5 ani

20.     ,,Modernizare DJ 294B, Ștefănești – Murguța – Dobârceni, km 2+400 – 13+010, județul Botoșani”, in lungime de 10,61 km; 38.930,466 Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY

21%

Contract de execuție lucrări

Ordin de începere executie lucrari din 10.07.2023

Contract de finanțare nr. 853/27.03.2023

Valabil 5 ani

21.    „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000 – 33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000 – 46+008, județul Botoșani”, in lungime de 10,08 km.

40.233,602

Programul National de Investitii ANGHEL SALIGNY

5%

Autorizatie de Construire    3/11.01.2023

Contract de lucrări nr.3/25.01.2024-SC Transasfalat Prod SRL

Ordin de începere lucrări 28.03.2024

Contract de finanțare nr. 16139/28.08.2023

Valabil 5 ani

22.    Modernizare DJ 293 Mileanca-Codreni-Puțureni-Coțușca, km 26+090-41+050, județul Botoșani 78.431,000 Buget local 5% Licitație în desfășurare pentru atribuire contract de lucrări
23.    Lucrari de consolidare pentru reducerea riscului seismic si lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice la cladirea Protectiei Civile” 7.700,220 Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – PNCCRS 5% Etapa 2- ordin de începere proiect tehnic și execuție lucrări după semnarea contractului de finanțare Se va semna contract de finanțare după aprobarea bugetului ministerului dezvoltării
24.    Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirea sanatoriului de neuropsihiatrie din sat Podriga, comuna Drăgușeni, județul Botoșani 21.571,450

C+M=12.285,749

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – PNCCRS 2% Etapa 2- ordin de începere proiect tehnic și execuție lucrări după semnarea contractului de finanțare Se va semna contract de finanțare după aprobarea bugetului ministerului dezvoltării
25.    ,,Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Goilav în vederea transformării în centru multifuncțional pentru cultura și arta tradițională Botoșani

 

 19.521,693  cu TVA

13.663,838 cu TVA -C+M

CNI 2% CU nr. 113 din 15.02.2024

DALI finalizat

18 luni (6 luni proiectare /DTAC/PT/DDE/etc și 12 luni execuție lucrări)

Lista sinteză CNI
26.    ,,Construire Locuințe de serviciu, strada Ștefan Cel Mare, nr. 39, municipiul Botoșani”

 

9.098,515

( C+M) cu TVA

11.239, 392

(val inv ) cu TVA

ANL 2% Studiu de fezabilitate

finalizat -PV din 05.12.2023

Lista ANL
27.    Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani

Furnizare de microbuze hibride plug-in pentru elevi

15.000,000 cu TVA AFM 5% Contract de finanțare AFM din 28.03.2024 

Pregătire postare SICAP -Caiet de sarcini achiziție 18 microbuze hibride plug-in -termen 12 luni

  Sursa de finanțare: Agenția Fondului pentru Mediu prin Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading