Consiliul Judetean Botosani

Registru propuneri proiecte cu caracter normativ

pcdata
Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Nr. crt.Data primiriiPersoana/organizatia initiatoareDate de contactConținut propunere/opinie/recomandareStadiu (preluata/nepreluata)Justificarea nepreluării

Loading