Consiliul Judetean Botosani

Informații de interes public cf. Legii 544/2001

pcdata

In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, Consiliul Judetean Botosani este obligat sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ cuprinzand informatii de interes public comunicate din oficiu.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin HG nr. 123/2002, Compartimentul Relatii cu publicul si petitii intocmeste rapoarte privind accesul la informatiile de interes public.
– Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Siminiceanu Angelica, camera 316, tel. 0231.514.712, interior 3161

Temei legal: Legea 544 din 12 octombrie 2001 cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii 544/2001

Buletine informative şi rapoarte conform Legii 544/2001:

Direcţia Juridică – Compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii

Cerere informaţii de interes public conform Legii 544/2001

Reclamaţie administrativă (model 1) conform Legii 544/2001

Reclamaţie administrativă (model 2) conform Legii 544/2001

GIF

Data ultimei actualizări: