Consiliul Judetean Botosani

Directii si servicii

Ciobanu Dan

Direcţia Dezvoltare şi Promovare
Moruz Otilia-Elena
e-mail: otilia.moruz@cjbotosani.ro

Serviciul proiecte, cooperare şi parteneriate
Vodă Luminiţa
e-mail: vodă.luminita@cjbotosani.ro

Serviciul promovare, relaţia cu societatea civilă, spitalele și asistență socială
Săcrieriu Emilia
e-mail: sacrieriu.emilia@cjbotosani.ro

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Marian Amalia-Petronela
e-mail: marian.amalia@cjbotosani.ro

Serviciul juridic, contencios
Curcan Monica
e-mail: curcan.monica@cjbotosani.ro

Direcţia Administrarea Patrimoniului
Pintilii Geanina
e-mail: pintilii.geanina@cjbotosani.ro

Serviciul administrativ, protocol, pază, protecţia muncii, P.S.I.
Şchiopu Florin
e-mail: schiopu.florin@cjbotosani.ro

Direcţia Buget-Finanţe
Didii Magda
e-mail: didii.magda@cjbotosani.ro

Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe
Strungariu Florica
e-mail: strungariu.florica@cjbotosani.ro

Serviciul organizare, salarizare, resurse umane
Antonesei Dumitru-Ovidiu
e-mail: antonesei.ovidiu@cjbotosani.ro

Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice
Pătraşcu Antoanela-Elena
e-mail: patrascu.antonela@cjbotosani.ro

Serviciul investiţii
Ungureanu Cristian-Gheorghe
e-mail:ungureanu.cristian@cjbotosani.ro

Serviciul achiziţii publice
Ţigănaşu Viorel
e-mail: tiganasu.viorel@cjbotosani.ro

Direcţia Servicii Publice
Micu Iulian
e-mail: micu.iulian@cjbotosani.ro

Serviciul de management integrat al deşeurilor
Maftei Remus-Petru
e-mail: maftei.remus@cjbotosani.ro

Direcţia Arhitect Şef
Hruşcă Paul-Cristian
e-mail: hrusca.paul@cjbotosani.ro

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului
Sfetcu Gabriel-Constantin
e-mail: sfetcu.gabriel@cjbotosani.ro

Loading

Fișier Dimensiune fișier
pdf Directii Si Servicii 31 Ko