Consiliul Judetean Botosani

Programul operațional infrastructura mare 2014-2020

Ciobanu Dan

Proiectul: “Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

Cod SMIS 2014+ 152396

Contractul de finanțare nr. 925 din 03.02.2022

Beneficiar: Parteneriatul dintre

  1. U.A.T. Județul Botoșani – Lider parteneriat/Partener 1
  2. Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani – Membru 2/ Partener 2

 Obiectivul general:

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, pentru asigurarea de servicii medicale îmbunătățite și de calitate pentru pacienți, în condiții de pandemie.

Obiective specifice:

  1. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea rețelelor de instalație electrică.
  2. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea instalațiilor de fluide medicale (Oxigen Medical).
  3. Realizarea unui sistem de detecție și alarmare la incendiu, în vederea creșterii gradului de protecție la incendii.
  4. Creșterea gradului de informare a populației cu privire la beneficiile rezultate din proiect.

 Grupul-țintă  din cadrul prezentului proiect este format din:

– cei 376.562 locuitori ai județului Botoșani (conform datelor actualizate la 2020 de Institutul Național de Statistică), în calitate de potențiali beneficiari ai serviciilor medicale, care vor beneficia de servicii de îngrijire îmbunătățite și de o calitate superioară a actului medical;

– Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, care va beneficia de îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în cadrul Secției Boli Infecțioase

Sursa de finanțare:Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Axa Prioritară 10. Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific  10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Valoare  totală
: 1.717.005,52 lei cu TVA, rambursabil 100%, fără cheltuieli neeligibile

Stadiul proiectului: Implementare

– s-a finalizat Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea rețelelor de instalație electrică și a instalațiilor de fluide medicale

Autoritate de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Loading