Consiliul Judetean Botosani

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

pcdata
Nr proiectConținut pe scurtInițiator proiectData înregistrării
216Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte15.10.2021
215Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerațieiPreședinte14.10.2021
214Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833Președinte14.10.2021
213Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătățiiPreședinte13.10.2021
212Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.81, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte13.10.2021
211Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului  Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru LocuințePreședinte13.10.2021
210Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” DorohoiPreședinte 13.10.2021
209Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA /SMIS 1106 / 151928 și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte01.10.2021
208Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid 19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 152396 și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte01.10.2021
207Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 282B, lim. Jud. Iasi – Prăjeni - Câmpeni - Flămânzi, km 37+513 - 50+161, județul Botoșani "Președinte01.10.2021
206Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 208H, DN 29 – Corni – Sarafinești – Poiana - Vorona, km 0+000 – 6+000 și 12+600 – 19+100”Președinte01.10.2021
205Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 - 10+000 "Președinte01.10.2021
204Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”Președinte01.10.2021
203Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500”Președinte01.10.2021
202Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna)-Călinești-DN 29C-Talpa, km 0+000 - 7+009"Președinte01.10.2021
201Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani”Președinte01.10.2021
200Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”Președinte01.10.2021
199Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”Președinte01.10.2021
198Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrameni-Panaitoaia km 0+000-2+100, judetul Botosani"Președinte01.10.2021
197Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul BotoșaniPreședinte01.10.2021
196Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul BotoșaniPreședinte24.09.2021
195Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”Președinte22.09.2021
194Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 139 / 30.06.2021 privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani pe anul şcolar 2021 - 2022Președinte22.09.2021
193Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022Președinte21.09.2021
192Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte21.09.2021
191Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte21.09.2021
190Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel”, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte20.09.2021
189Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societățiiPreședinte20.09.2021
188Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte20.09.2021
187Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte20.09.2021
186Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte20.09.2021
185Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilorPreședinte20.09.2021
184Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte20.09.2021
183Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SuharăuPreședinte17.09.2021
182Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020 privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiPreședinte17.09.2021
181Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte17.09.2021
180Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2021Președinte16.09.2021
179Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021Președinte16.09.2021
178Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor BotoşaniPreședinte14.09.2021
177Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte10.09.2021
176Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte09.09.2021
175Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 2021Președinte01.09.2021
174Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.64/23.03.2021 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 și aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024Președinte01.09.2021
173Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte23.08.2021
172Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte23.08.2021
171Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte18.08.2021
170Proiect de hotărâre privind continuarea procedurii de achiziţionare și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniPreședinte17.08.2021
169Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6Președinte17.08.2021
168Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte13.08.2021
167Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei TrușeștiPreședinte10.08.2021
166Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean BotoșaniPreședinte10.08.2021
165Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul BotoșaniPreședinte09.08.2021
164Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani ”Președinte09.08.2021
163Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele și subcapitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte06.08.2021
162Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice de vară, Tokyo 2020Președinte05.08.2021
161Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţiiPreședinte05.08.2021
160Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării procedurii de achiziţionare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6Președinte26.07.2021
159Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”Președinte23.07.2021
158Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societățiiPreședinte23.07.2021
157Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului ”Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și a contribuției financiare a Consiliului Județean Botoșani necesară implementării acestui proiectPreședinte23.07.2021
156Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.07.2021
155Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” BotoșaniPreședinte22.07.2021
154Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte22.07.2021
153Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.07.2021
152Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte21.07.2021
151Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean şi al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2021Președinte20.07.2021
150Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-2027Președinte19.07.2021
149Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte08.07.2021
148Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2021Președinte23.06.2021
147Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani , instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte23.06.2021
146Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte23.06.2021
145Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte23.06.2021
144Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022Președinte23.06.2021
143Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte23.06.2021
142Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2021 - 2022Președinte22.06.2021
141Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric înscris în C.F. nr.54819 Botoșani, având denumirea de „Casa Mavrocordat, azi Grădinița nr.24”, cod LMI 2015-BT-II-m-B-01899, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.20, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte17.06.2021
140Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte07.06.2021
139Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313Președinte07.06.2021
138Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.52, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte07.06.2021
137Proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului BotoșaniPreședinte31.05.2021
136Proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte25.05.2021
135Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 din 31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte24.05.2021
134Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020Președinte20.05.2021
133Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani- instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
132Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
131Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2020, al evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
130Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
129Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Muzeul Judeţean Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
128Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Orchestra Populară „ Rapsozii Botoșanilor” - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
127Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.05.2021
126Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico - Socială Suharău, destinat pentru activități conexe actului medicalPreședinte19.05.2021
125Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte18.05.2021
124Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte18.05.2021
123Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale LocalePreședinte18.05.2021
122Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2021Președinte18.05.2021
121Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771-Botoșani, număr cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte17.05.2021
120Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casăriiPreședinte17.05.2021
119Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2022Președinte17.05.2021
118Proiect de hotărâre privind  constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte06.05.2021
117Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în  Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de AdministrațiePreședinte06.05.2021
116Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. BotoșaniVicepreședinte Dăscălescu Corneliu Bogdan06.05.2021
115Proiect de hotărâre privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea secretariatului executivPreședinte06.05.2021
114Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021Președinte06.05.2021
113Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte16.04.2021
112Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani"Președinte16.04.2021
111Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021Președinte15.04.2021
110Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 8 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte15.04.2021
109Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte14.04.2021
108Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”Președinte14.04.2021
107Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție lucrări și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’Președinte14.04.2021
106Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”Președinte14.04.2021
105Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpostPreședinte14.04.2021
104Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de SănătatePreședinte14.04.2021
103Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2021Președinte13.04.2021
102Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Săveni, județul BotoșaniPreședinte13.04.2021
101Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. BotoșaniPreședinte13.04.2021
100Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuiaPreședinte13.04.2021
99Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte30.03.2021
98Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte25.03.2021
97Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. BotoșaniPreședinte25.03.2021
96Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 1 DorohoiPreședinte25.03.2021
95Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret BotoșaniPreședinte25.03.2021
94Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte25.03.2021
93Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020Președinte25.03.2021
92Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte25.03.2021
91Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
90Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
89Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
88Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
87Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Orchestra Populară “Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
86Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
85Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
84Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Orchestra Populară ,, Rapsozii Botoșanilor’’, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.03.2021
83Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Școala Populară de Arte ,,George Enescu’’ Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.03.2021
82Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.03.2021
81Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte24.03.2021
80Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte24.03.2021
79Proiect de hotărâre  privind ocuparea temporară de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani– PT 1338/2019”Președinte22.03.2021
78Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2021, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022 - 2024Președinte22.03.2021
77Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 2024Președinte22.03.2021
76Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea și Reabilitarea Clădirii Centrului de Plasament ”Elena Doamnă” Botoșani în vederea asigurării spațiului desfășurării activității  Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani ”Președinte19.03.2021
75Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Realizare scară exterioară și creare gol acces la aceasta pentru Pavilionul nr. 3” din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaPreședinte19.03.2021
74Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte18.03.2021
73Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020Președinte17.03.2021
72Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020Președinte17.03.2021
71Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte16.03.2021
70Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire corp C3 în vederea schimbării destinației din spălătorie nouă în Centru de zi „Sf. Andrei” și împrejmuire teren’’ str. I.C. Brătianu nr. 63, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte16.03.2021
69Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte16.03.2021
68Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Locuință protejată „PHOENIX” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’, str. Războieni nr. 7B, CF 67337, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte16.03.2021
67Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.358.016 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019Președinte16.03.2021
66Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte16.03.2021
65Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 2 - aferent anului 2020 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte15.03.2021
64Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul BotoșaniPreședinte15.03.2021
63Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte24.02.2021
62Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteiaPreședinte19.02.2021
61Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.300.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte18.02.2021
60Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 130.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2021, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte18.02.2021
59Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2021Președinte18.02.2021
58Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte17.02.2021
57Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte17.02.2021
56Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean BotoşaniPreședinte17.02.2021
55Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020Președinte16.02.2021
54Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2021Președinte16.02.2021
53Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Huțu AlexandraPresedinte15.02.2021
52Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - CristianPresedinte15.02.2021
51Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţionare a terenului în suprafaţă de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6Președinte15.02.2021
50Proiect de hotărâre privind inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte11.02.2021
49Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte10.02.2021
48Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte10.02.2021
47Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice TrușeștiPreședinte10.02.2021
46Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte09.02.2021
45Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preempțiune și demararea procedurilor de către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Botoșani, pentru achiziționarea bunului imobil, monument istoric “Conacul Alexandrescu”, înregistrat în Lista Monumentelor Istorice sub cod BT-II-B-01987 și a suprafeței de teren aferentă de 16,48 ha, situate în satul Guranda, comuna Durnești, județul BotoșaniPreședinte29.01.2021
44Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte26.01.2021
43Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte26.01.2021
42Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru restul de executat al lucrărilor și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"Președinte26.01.2021
41Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2021 şi estimate pentru anii 2022 - 2024Președinte26.01.2021
40Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului BotoșaniPreședinte26.01.2021
39Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte21.01.2021
38Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte21.01.2021
37Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul virtual de Turism al României, ediţia a 44 – a, februarie 2021Președinte21.01.2021
36Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte21.01.2021
35Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2021Președinte21.01.2021
34Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente)Președinte21.01.2021
33Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați BotoșaniPreședinte21.01.2021
32Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială MihăileniPreședinte21.01.2021
31Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială SulițaPreședinte21.01.2021
30Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială SuharăuPreședinte21.01.2021
29Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte21.01.2021
28Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială SăveniPreședinte21.01.2021
27Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială “Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte21.01.2021
26Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” BotoşaniPreședinte21.01.2021
25Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - EstPreședinte21.01.2021
24Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap BotoşaniPreședinte21.01.2021
23Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” BotoşaniPreședinte21.01.2021
22Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte21.01.2021
21Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte21.01.2021
20Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte21.01.2021
19Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte21.01.2021
18Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale BotoşaniPreședinte21.01.2021
17Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi ProfesionalăPreședinte21.01.2021
16Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor BotoşaniPreședinte21.01.2021
15Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean BotoşaniPreședinte21.01.2021
14Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţeanPreședinte20.01.2021
13Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilorPreședinte20.01.2021
12Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul BotoşaniPreședinte20.01.2021
11Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”Președinte20.01.2021
10Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean BotoşaniPreședinte20.01.2021
9Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”Președinte20.01.2021
8Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte20.01.2021
7Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.01.2021
6Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.01.2021
5Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.01.2021
4Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022Președinte19.01.2021
3Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circularăPreședinte13.01.2021
2Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectPreședinte12.01.2021
1Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș ValerianPreședinte06.01.2021
169Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018Președinte16.12.2020
168Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.2020Președinte16.12.2020
167Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.11.2020Președinte11.12.2020
166Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914 – UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, în concordanţă cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.2019Președinte11.12.2020
165Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte10.12.2020
164Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SulițaPreședinte10.12.2020
163

Proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări și completări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani

Președinte10.12.2020
162Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte10.12.2020
161Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
160Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
159Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
158Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
157Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiPreședinte10.12.2020
156Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.2020Președinte10.12.2020
155Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.2020Președinte10.12.2020
154Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2021Președinte10.12.2020
153Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 27.05.2020Președinte10.12.2020
152Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”Președinte10.12.2020
151Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniPreședinte10.12.2020
150Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiarePreședinte09.12.2020
149Proiect de hoărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte09.12.2020
148Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021Președinte26.11.2020
147Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte23.11.2020
146Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020Președinte20.11.2020
145Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 2020Președinte20.11.2020
144Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte18.11.2020
143Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privatăPreședinte18.11.2020
142Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019, cu modificările ulterioarePreședinte12.11.2020
141Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte06.11.2020
140Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte06.11.2020
139Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2020/2021, din bugetul propriu judeţeanPreședinte05.11.2020
138Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.09.2020Președinte04.11.2020
137Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2021Președinte03.11.2020
136Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 2021Președinte03.11.2020
135Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
134Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
133Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2021Președinte03.11.2020
132Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
131Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean BotoșaniPreședinte30.10.2020
130Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum și repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte30.10.2020
129Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte08.10.2020
128Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, serviciilor sociale care funcționează  în cadrul acesteiaPreședinte18.09.2020
127Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte18.09.2020
126Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte17.09.2020
125Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului BotoșaniPreședinte17.09.2020
124Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”Președinte17.09.2020
123Proiect de hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020Președinte16.09.2020
122Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie - octombrie 2020Președinte15.09.2020
121Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte11.09.2020
120Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, Unității de Asistență Medico Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte10.09.2020
119Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul orașului Bucecea, aparținând domeniul public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local BuceceaPreședinte09.09.2020
118Proiect de hotărâre privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului BotoșaniPreședinte21.08.2020
117Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul BotoșaniPreședinte20.08.2020
116Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio - Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020Președinte19.08.2020
115Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de cabinet medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.57Președinte18.08.2020
114Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. BotoșaniPreședinte17.08.2020
113Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte10.08.2020
112

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
111

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
110

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
109

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
108Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte29.07.2020
107Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte29.07.2020
106Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea  Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte29.07.2020
105Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020 – 2021”Președinte22.07.2020
104Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte22.07.2020
103

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Președinte22.07.2020
102Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte22.07.2020
101Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte22.07.2020
100Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte22.07.2020
99

Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.57

Președinte21.07.2020
98Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăriiPreședinte17.07.2020
97Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniPreședinte16.07.2020
96Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte16.07.2020
95Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţeanPreședinte16.07.2020
94Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.57Președinte15.07.2020
93Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 - 30.06.2020Președinte14.07.2020
92Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”,  sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul BotoșaniPreședinte13.07.2020
91Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș ValerianPreședinte06.07.2020
90Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr. 11, Botoșani”Președinte23.06.2020
89Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018Președinte23.06.2020
88Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte19.06.2020
87Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte19.06.2020
86Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte18.06.2020
85Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” BotoșaniPreședinte18.06.2020
84Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021Președinte17.06.2020
83Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte17.06.2020
82Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2020 - 2021Președinte16.06.2020
81Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţeanPreședinte12.06.2020
80Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ivănescu VictorPreședinte26.05.2020
79Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personalăPreședinte25.05.2020
78Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executivPreședinte21.05.2020
77Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individualPreședinte21.05.2020
76Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte21.05.2020
75Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul BotoșaniPreședinte21.05.2020
74Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019Președinte20.05.2020
73Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.7Președinte20.05.2020
72Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.05.2020
71Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani’’Președinte19.05.2020
70Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2020
69Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2020
68Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţeanPreședinte18.05.2020
67Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019Președinte14.05.2020
66Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019Președinte14.05.2020
65Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „AMBULATORIU DE SPECIALITATE ȘI SPITALIZARE DE ZI LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI DIN STR. MARCHIAN NR. 11, BOTOȘANI”Președinte14.05.2020
64Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte07.05.2020
63Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţeanal doamnei Andrioaie MarianaPreședinte05.05.2020
62Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2020Președinte24.04.2020
61Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte23.04.2020
60Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,, Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”Președinte16.04.2020
59Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’Președinte16.04.2020
58Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte14.04.2020
57Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019Președinte14.04.2020
56Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte13.04.2020
55

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021

Președinte06.04.2020
54Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte31.03.2020
53Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniPreședinte30.03.2020
52Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte30.03.2020
51Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte27.03.2020
50Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte26.03.2020
49Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte20.03.2020
48Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte19.03.2020
47Proiect de hotîrâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 7 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte19.03.2020
46Proiect de hotărâre privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. BotoșaniPreședinte19.03.2020
45Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte18.03.2020
44Proiect de hotărâre de aprobarea a prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 19443/27.12.2017, privitor la spațiul amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, aparținând domeniului privat al Județului BotoșaniPreședinte17.03.2020
43Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte17.03.2020
42Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrate acestoraPreședinte17.03.2020
41Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 165/31.10.2019 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte16.03.2020
40Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte13.03.2020
39Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul BotoșaniPreședinte21.02.2020
38Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. BotoșaniPreședinte21.02.2020
37Proiect de hotărăre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-aPreședinte21.02.2020
36Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. BotoşaniPreședinte21.02.2020
35Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte18.02.2020
34Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2020Președinte18.02.2020
33Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte18.02.2020
32Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru titular în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicalePreședinte18.02.2020
31Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020Președinte17.02.2020
30Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
29Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
28Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
27Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
26Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
25Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
24Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 101 din 27.06.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019Președinte13.02.2020
23Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”,cod SMIS 112979Președinte13.02.2020
22Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020Președinte13.02.2020
21Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2020Președinte29.01.2020
20Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021 - 2023Președinte27.01.2020
19Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte23.01.2020
18Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte23.01.2020
17Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 600.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2020, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte23.01.2020
16Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte23.01.2020
15Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier judeţeanPreședinte22.01.2020
14

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021

Președinte22.01.2020
13Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte22.01.2020
12Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2020Președinte22.01.2020
11Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.249,96 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2020Președinte22.01.2020
10Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui spațiu prin licitație publică, amplasat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7Președinte21.01.2020
9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”Președinte21.01.2020
8Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul BotoşaniPreședinte20.01.2020
7Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri BotoșaniPreședinte20.01.2020
6Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte16.01.2020
5Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte16.01.2020
4Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea funciară nr. 62057 –UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejatePreședinte16.01.2020
3Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi  din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte15.01.2020
2Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023Președinte14.01.2020
1Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorescu GheorghePreședinte14.01.2020