Consiliul Judetean Botosani

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

pcdata
Nr proiectConținut pe scurtInițiator proiectData înregistrării
14Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţeanPreședinte20.01.2021
13Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilorPreședinte20.01.2021
12Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul BotoşaniPreședinte20.01.2021
11Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”Președinte20.01.2021
10Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean BotoşaniPreședinte20.01.2021
9Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”Președinte20.01.2021
8Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte20.01.2021
7Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.01.2021
6Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.01.2021
5Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.01.2021
4Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022Președinte19.01.2021
3Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circularăPreședinte13.01.2021
2Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectPreședinte12.01.2021
1Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș ValerianPreședinte06.01.2021
169Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018Președinte16.12.2020
168Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.2020Președinte16.12.2020
167Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.11.2020Președinte11.12.2020
166Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914 – UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, în concordanţă cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.2019Președinte11.12.2020
165Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte10.12.2020
164Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SulițaPreședinte10.12.2020
163

Proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări și completări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani

Președinte10.12.2020
162Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte10.12.2020
161Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
160Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
159Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
158Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
157Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiPreședinte10.12.2020
156Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.2020Președinte10.12.2020
155Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.2020Președinte10.12.2020
154Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2021Președinte10.12.2020
153Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 27.05.2020Președinte10.12.2020
152Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”Președinte10.12.2020
151Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniPreședinte10.12.2020
150Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiarePreședinte09.12.2020
149Proiect de hoărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte09.12.2020
148Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021Președinte26.11.2020
147Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte23.11.2020
146Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020Președinte20.11.2020
145Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 2020Președinte20.11.2020
144Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte18.11.2020
143Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privatăPreședinte18.11.2020
142Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019, cu modificările ulterioarePreședinte12.11.2020
141Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte06.11.2020
140Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte06.11.2020
139Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2020/2021, din bugetul propriu judeţeanPreședinte05.11.2020
138Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.09.2020Președinte04.11.2020
137Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2021Președinte03.11.2020
136Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 2021Președinte03.11.2020
135Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
134Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
133Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2021Președinte03.11.2020
132Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
131Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean BotoșaniPreședinte30.10.2020
130Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum și repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte30.10.2020
129Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte08.10.2020
128Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, serviciilor sociale care funcționează  în cadrul acesteiaPreședinte18.09.2020
127Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte18.09.2020
126Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte17.09.2020
125Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului BotoșaniPreședinte17.09.2020
124Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”Președinte17.09.2020
123Proiect de hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020Președinte16.09.2020
122Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie - octombrie 2020Președinte15.09.2020
121Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte11.09.2020
120Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, Unității de Asistență Medico Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte10.09.2020
119Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul orașului Bucecea, aparținând domeniul public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local BuceceaPreședinte09.09.2020
118Proiect de hotărâre privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului BotoșaniPreședinte21.08.2020
117Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul BotoșaniPreședinte20.08.2020
116Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio - Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020Președinte19.08.2020
115Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de cabinet medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.57Președinte18.08.2020
114Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. BotoșaniPreședinte17.08.2020
113Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte10.08.2020
112

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
111

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
110

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
109

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
108Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte29.07.2020
107Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte29.07.2020
106Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea  Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte29.07.2020
105Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020 – 2021”Președinte22.07.2020
104Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte22.07.2020
103

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Președinte22.07.2020
102Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte22.07.2020
101Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte22.07.2020
100Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte22.07.2020
99

Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.57

Președinte21.07.2020
98Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăriiPreședinte17.07.2020
97Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniPreședinte16.07.2020
96Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte16.07.2020
95Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţeanPreședinte16.07.2020
94Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.57Președinte15.07.2020
93Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 - 30.06.2020Președinte14.07.2020
92Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”,  sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul BotoșaniPreședinte13.07.2020
91Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș ValerianPreședinte06.07.2020
90Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr. 11, Botoșani”Președinte23.06.2020
89Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018Președinte23.06.2020
88Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte19.06.2020
87Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte19.06.2020
86Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte18.06.2020
85Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” BotoșaniPreședinte18.06.2020
84Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021Președinte17.06.2020
83Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte17.06.2020
82Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2020 - 2021Președinte16.06.2020
81Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţeanPreședinte12.06.2020
80Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ivănescu VictorPreședinte26.05.2020
79Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personalăPreședinte25.05.2020
78Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executivPreședinte21.05.2020
77Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individualPreședinte21.05.2020
76Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte21.05.2020
75Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul BotoșaniPreședinte21.05.2020
74Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019Președinte20.05.2020
73Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.7Președinte20.05.2020
72Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.05.2020
71Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani’’Președinte19.05.2020
70Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2020
69Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2020
68Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţeanPreședinte18.05.2020
67Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019Președinte14.05.2020
66Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019Președinte14.05.2020
65Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „AMBULATORIU DE SPECIALITATE ȘI SPITALIZARE DE ZI LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI DIN STR. MARCHIAN NR. 11, BOTOȘANI”Președinte14.05.2020
64Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte07.05.2020
63Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţeanal doamnei Andrioaie MarianaPreședinte05.05.2020
62Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2020Președinte24.04.2020
61Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte23.04.2020
60Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,, Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”Președinte16.04.2020
59Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’Președinte16.04.2020
58Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte14.04.2020
57Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019Președinte14.04.2020
56Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte13.04.2020
55

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021

Președinte06.04.2020
54Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte31.03.2020
53Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniPreședinte30.03.2020
52Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte30.03.2020
51Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte27.03.2020
50Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte26.03.2020
49Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte20.03.2020
48Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte19.03.2020
47Proiect de hotîrâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 7 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte19.03.2020
46Proiect de hotărâre privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. BotoșaniPreședinte19.03.2020
45Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte18.03.2020
44Proiect de hotărâre de aprobarea a prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 19443/27.12.2017, privitor la spațiul amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, aparținând domeniului privat al Județului BotoșaniPreședinte17.03.2020
43Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte17.03.2020
42Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrate acestoraPreședinte17.03.2020
41Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 165/31.10.2019 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte16.03.2020
40Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte13.03.2020
39Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul BotoșaniPreședinte21.02.2020
38Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. BotoșaniPreședinte21.02.2020
37Proiect de hotărăre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-aPreședinte21.02.2020
36Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. BotoşaniPreședinte21.02.2020
35Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte18.02.2020
34Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2020Președinte18.02.2020
33Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte18.02.2020
32Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru titular în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicalePreședinte18.02.2020
31Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020Președinte17.02.2020
30Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
29Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
28Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
27Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
26Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
25Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
24Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 101 din 27.06.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019Președinte13.02.2020
23Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”,cod SMIS 112979Președinte13.02.2020
22Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020Președinte13.02.2020
21Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2020Președinte29.01.2020
20Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021 - 2023Președinte27.01.2020
19Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte23.01.2020
18Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte23.01.2020
17Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 600.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2020, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte23.01.2020
16Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte23.01.2020
15Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier judeţeanPreședinte22.01.2020
14

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021

Președinte22.01.2020
13Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte22.01.2020
12Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2020Președinte22.01.2020
11Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.249,96 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2020Președinte22.01.2020
10Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui spațiu prin licitație publică, amplasat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7Președinte21.01.2020
9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”Președinte21.01.2020
8Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul BotoşaniPreședinte20.01.2020
7Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri BotoșaniPreședinte20.01.2020
6Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte16.01.2020
5Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte16.01.2020
4Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea funciară nr. 62057 –UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejatePreședinte16.01.2020
3Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi  din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte15.01.2020
2Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023Președinte14.01.2020
1Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorescu GheorghePreședinte14.01.2020

GIF

Data ultimei actualizări: