Consiliul Judetean Botosani

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

pcdata
Nr proiectConținut pe scurtInițiator proiectData înregistrării
139Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Botoșani din România și Regiunea Cernăuți din UcrainaPreședinte19.07.2024
138Proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în administrare a fondului forestier ce aparține domeniului public al Județului Botoșani, în suprafață totală de 1,2522 ha, către Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, prin Direcția Silvică Botoșani – Ocolul Silvic BotoșaniPreședinte19.07.2024
137Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor și modificării  art. 2 alin. (3) din HCJ Botoșani nr. 111 din 27.05.2022Președinte18.07.2024
136Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte18.07.2024
135Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului teren intravilan în suprafață de 16.700 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 51148-Suharău, proprietate publică a Județului BotoșaniPreședinte18.07.2024
134Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 75 din 27.04.2023 privind aprobarea actualizării datelor aferente imobilului situat în mun. Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 63914-BotoșaniPreședinte18.07.2024
133Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Memorialului Ipotești - Centrul National de Studii “Mihai Eminescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.06.2024Președinte18.07.2024
132Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Documentație tehnică - Pavilion B al U.A.M.S. „Dr. Elena Popovici” – oraș Flămânzi, cu spații medicale și sediu administrativ și dezmembrare și demolare pavilion C2 și pavilion C3 al U.A.M.S. „Dr. Elena Popovici”Președinte18.07.2024
131Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui spațiu Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Botoșani aflată în subordinea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme SpecialePreședinte16.07.2024
130Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2024Președinte12.07.2024
129Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor pentru ținerea evidenței în Registrul datoriei publice locale și în Registrul garanțiilor locale ale Județului BotoșaniPreședinte12.07.2024
128Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui credit de angajament pentru acţiuni multianuale – perioada 2024 - 2025Președinte12.07.2024
127Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Județean nr. 110 din 27.06.2024 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoşaniPreședinte11.07.2024
126Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Județean nr.145/04.08.2023 privind solicitarea de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte11.07.2024
125Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. (1) și (3) al  Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 131 din 14.07.2023 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani”, a valorii proiectului şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării proiectuluiPreședinte11.07.2024
124Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 29.06.2023 privind aprobarea proiectului Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare „verzi”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de colaborare între Unitatea Administrativ - Teritorială  Judeţul Botoşani  și beneficiarii investițieiPreședinte11.07.2024
123Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Institutul Național al Patrimoniului și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ”Președinte09.07.2024
122Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și Modernizarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani”Președinte09.07.2024
121Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani și Regulamentelor de organizare și funcționare a unor instituţii subordonate Consiliului Județean BotoșaniPreședinte26.06.2024
120Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, precum și ale unor instituții subordonatePreședinte26.06.2024
119Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.06.2024
118Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2024 – 2025Președinte25.06.2024
117Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2024Președinte21.06.2024
116Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii victimizării minorilor și a prevenirii criminalității pe linie de poliție rutierăPreședinte20.06.2024
115Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte20.06.2024
114Proiect de hotărâre  privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniPreședinte20.06.2024
113Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților pentru continuarea campaniei de informare, conștientizare și responsabilizare a adulților ”Un cămin sigur pentru copilul tău”Președinte20.06.2024
112Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani din subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.06.2024
111Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoşaniPreședinte19.06.2024
110Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniPreședinte18.06.2024
109Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte14.06.2024
108Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic ”Al. Vlahuță” ȘendriceniPreședinte14.06.2024
107Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului BotoșaniPreședinte12.06.2024
106Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, demolării, respectiv casăriiPreședinte12.06.2024
105Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte12.06.2024
104Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioarePreședinte28.05.2024
103Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare Muzeul Memorial ,,George Enescu” și Anexă, precum și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte28.05.2024
102Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriatPreședinte28.05.2024
101Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” Tronson I, II, IIIPreședinte27.05.2024
100Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus în sumă de 1.000 de lei, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2024Președinte23.05.2024
99Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 333.522,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2024 şi alocarea acesteia comunei Văculești, județul BotoșaniPreședinte23.05.2024
98Proiect de hotărâre privind efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2024Președinte23.05.2024
97Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor spații care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniPreședinte23.05.2024
96Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.170/26.08.2022 pentru aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale social culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și  materiale igienico-sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, precum și a mamelor  protejate în centre maternalePreședinte22.05.2024
95Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani asupra unor bunuri imobile aflate în domeniului public al Județului BotoșaniPreședinte22.05.2024
94Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Sindicatului Județean al Pensionarilor Botoșani asupra unui bun imobil aflat în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte22.05.2024
93Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024Președinte22.05.2024
92Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023Președinte22.05.2024
91Proiect de hotărâre privind acordul, în calitate proprietar direct învecinat, pentru obținerea autorizației în vederea proiectării și execuției lucrărilor de demolare a corpului C2, situat în B-dul Mihai Eminescu, nr. 34B, înscris în Cartea Funciară nr. 62971 BotoșaniPreședinte16.05.2024
90Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte14.05.2024
89Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte14.05.2024
88Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului BotoșaniPreședinte14.05.2024
87Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2024Președinte23.04.2024
86Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2024Președinte18.04.2024
85Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2024 - 2025Președinte18.04.2024
84Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2024Președinte23.04.2024
83Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 50,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean și alocarea acesteia în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024Președinte18.04.2024
82Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014 - 2020”, actualizată pentru Etapa a II – aPreședinte18.04.2024
81Proiect de hotărâre  privind validarea doamnei Jurgiu Mioara Paula, consilier județean, în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte18.04.2024
80Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui consilier judeţean în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte18.04.2024
79Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului și a modalității de vânzare a locuințelor de tip ANLPreședinte17.04.2024
78Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Botoșani - Consiliul Judeţean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Serviciul de Ambulanţă Judeţean Botoşani, în vederea realizării proiectului de interes județean „Învață să salvezi o viață”Președinte17.04.2024
77Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic ”Al. Vlahuță” ȘendriceniPreședinte17.04.2024
76Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție, a sumei reprezentând  categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local  precum și aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca – Bajura, km 38+000-46+008, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte16.04.2024
75Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Breșug CristinaPreședinte16.04.2024
74Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2024Președinte16.04.2024
73Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Bucecea, județul BotoșaniPreședinte15.04.2024
72Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte12.04.2024
71Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte11.04.2024
70Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 196 din 30.10.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte11.04.2024
69Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2023, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte04.04.2024
68Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Creșterea absorbției fondurilor UE prin consolidarea capacității instituționale în Regiunea Dunării”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte03.04.2024
67Proiect de hotărâre  privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2025Președinte27.03.2024
66Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte25.03.2024
65Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”Președinte21.03.2024
64

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani

Președinte21.03.2024
63Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, începând cu data de 01.04.2024Președinte20.03.2024
62Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat la data solicitării autorizației de construire pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte20.03.2024
61Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani  Președinte20.03.2024
60Proiect de hotărâre  privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ȘCOLARE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTUL STELIAN” BOTOŞANIPreședinte20.03.2024
59Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”Președinte19.03.2024
58Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2024Președinte19.03.2024
57Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 78 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte19.03.2024
56Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate,  precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte19.03.2024
55Proiect de hotărâre  privind modificarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.2021Președinte19.03.2024
54Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023Președinte14.03.2024
53Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.2023Președinte14.03.2024
52Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie- Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte14.03.2024
51

Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din veniturile financiare proprii ale spitalului

Presedinte27.02.2024
50Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Județul Botoșani, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru implementarea Proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS”Președinte21.02.2024
49Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Mavromati BotoșaniPreședinte21.02.2024
48Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte20.02.2024
47Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „ Mihai Eminescu ”, aprobat prin Hotărârea  Consiliului Județean Botoșani nr. 181 din 28.09.2023Președinte20.02.2024
46Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 27.06.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 262 din 21.12.2022Președinte20.02.2024
45Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 1.200 mp, situat în intravilanul comunei Adășeni, înscris în Cartea Funciară nr. 51381 – Adășeni, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei AdășeniPreședinte20.02.2024
44Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico-Socială Săveni din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte20.02.2024
43Proiect de hotărâre  privind declararea unui bun de interes public județean și darea acestuia în administrarea Unității de Asistență Medico –Socială SăveniPreședinte20.02.2024
42Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nichiteanu Tiberiu-LeonardPreședinte20.02.2024
41Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătățiiPreședinte15.02.2024
40Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte15.02.2024
39Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte15.02.2024
38Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte15.02.2024
37Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte15.02.2024
36Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte15.02.2024
35Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte15.02.2024
34Proiect de hotărâre  privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023Președinte15.02.2024
33Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte13.02.2024
32Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 5, aferent anului 2023, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte12.02.2024
31Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuiaPreședinte01.02.2024
30Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2024Președinte01.02.2024
29Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2024Președinte29.01.2024
28Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirea Sanatoriului de Neuropsihiatrie din localitatea Podriga, comuna Drăgușeni, Județul Botoșani”Președinte29.01.2024
27Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CORP F”, str. Marchian, nr.11, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte29.01.2024
26Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire Laborator de Radioterapie la Spitalul Județean de Urgență `Mavromati` str. Marchian nr.11, municipiul Botoșani”Președinte29.01.2024
25Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2024Președinte23.01.2024
24Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Botoșani, pentru achiziționarea imobilului situat în județul Botoșani, comuna Durnești, localitatea Guranda, înscris în Cartea Funciară Nr. 53077, care include monumentul istoric cod BT-II-m-B-01987 cu denumirea de „Conacul Alexandrescu" și demararea procedurilor în vederea achiziționării acestuiaPreședinte22.01.2024
23Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.01.2024
22Proiect de hotărâreprivind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru operatorii de transport rutier a căror oferte au fost stabilite câştigătoare pentru traseele din Grupa nr.13 în cadrul  procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Botoșani şi stabilirea tarifelor practicate de către aceştiaPreședinte18.01.2024
21Proiect de hotărâre privind ajustarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada iunie - decembrie 2023, a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 16/2024 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte18.01.2024
20Proiect de hotărâre  privind modificarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.2021Președinte18.01.2024
19Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2024Președinte18.01.2024
18Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 20.000 lei pentru Concursul  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XXII-aPreședinte18.01.2024
17Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 29.706,60 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2024Președinte18.01.2024
16Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 2.122.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2024, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte18.01.2024
15Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 143 din 30.06.2021, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.272 din 21.12.2022Președinte18.01.2024
14Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte17.01.2024
13Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte17.01.2024
12Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoșaniPreședinte17.01.2024
11Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean ș darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte17.01.2024
10Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, demolării, respectiv casăriiPreședinte17.01.2024
9Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte16.01.2024
8Proiect de hotărâreprivind aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Botoșani care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport publicPreședinte12.01.2024
7Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte12.01.2024
6Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte12.01.2024
5Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar comasat nr. 4”, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte12.01.2024
4Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2024, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 6% din impozitul pe venit, a cotei de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2025 - 2027Președinte11.01.2024
3Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025 - 2027Președinte11.01.2024
2Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier a căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Botoșani şi stabilirea tarifelor practicate de către aceştiaPreședinte09.01.2024
1Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2024 - 2025Președinte08.01.2024
255Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte19.12.2023
254Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.271 din 21.12.2022Președinte18.12.2023
253Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, începând cu data de 01.01.2024Președinte18.12.2023
252Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și a Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul acesteiaPreședinte15.12.2023
251Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni - Panaitoaia - D. Cantemir - DN 24C, km 2+100 - 9+910, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte15.12.2023
250Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, judeţul Botoşani” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte15.12.2023
249Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte15.12.2023
248Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte15.12.2023
247Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizarea monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani”Președinte 14.12.2023
246Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare su în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2024, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”Președinte14.12.2023
245Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico-Socială „ Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte14.12.2023
244Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SulițaPreședinte14.12.2023
243Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.11.2023Președinte13.12.2023
242Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.33/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială SăveniPreședinte13.12.2023
241Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hybrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”Președinte13.12.2023
240Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2024Președinte12.12.2023
239Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 113 din 29.06.2023Președinte12.12.2023
238Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte12.12.2023
237Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2023 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare localăPreședinte12.12.2023
236Proiect de hotarâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Comunei Pomârla, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte11.12.2023
235Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniului public al Județului Botoșani în domeniului public al Comunei Pomârla județul BotoșaniPreședinte11.12.2023
234Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani din subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte11.12.2023
233Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoşaniPreședinte11.12.2023
232Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte11.12.2023
231Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Comunei Răchiți, județul BotoșaniPreședinte08.12.2023
230Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2023 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2024Președinte07.12.2023
229Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de identificare aferente imobilului C4 „Muzeul Mihai Eminescu“ situat în intravilanul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 53529- Mihai EminescuPreședinte23.11.2023
228Proiect de hotărâre  privind avizarea Notei de fundamentare pentru exceptarea de la aplicarea prevederilor capitolului III,  din cadrul Legii nr. 296/2023 privind disciplina economico-financiară a societății Nova APASERV S.A. Botoșani, precum și pentru acordarea unui mandat al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societățiiPreședinte21.11.2023
227Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2024 și estimate pentru anii 2025-2027Președinte21.11.2023
226Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte21.11.2023
225Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat și din bugetul local, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic şi lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice la clădirea Protecţiei Civile din municipiul Botoşani, str. Octav OnicescuPreședinte21.11.2023
224Proiect de hotărâre privind declararea unui bun situat în municipiul Dorohoi, strada 1 Decembrie, nr. 30 A de interes public județeanPreședinte20.11.2023
223Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte20.11.2023
222Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani - Consiliul Județean Botoșani la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu, cu proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei corp A, B, C, din strada Marchian nr. 11, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, precum şi asigurarea și susținerea, din surse proprii a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de Administrația Fondului de Mediu şi a cheltuielilor neeligibilePreședinte20.11.2023
221Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioarePreședinte17.11.2023
220Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a depozitului de deșeuri din cadrul CIMD Stăuceni, județul Botoșani”Președinte16.11.2023
219Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județeanPreședinte16.11.2023
218Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice de interes județean, administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2024Președinte15.11.2023
217Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală Fotovoltaică cu puterea de 99,36 KWp la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga județul Botoșani”Președinte13.11.2023
216Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC AL JUDEȚULUI BOTOȘANI, CU PUTERE MAXIMĂ DE 1MW” amplasat în localitatea Bucecea, județul BOTOSANIPreședinte13.11.2023
215Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei neconvenționale generate de panouri fotovoltaice la U.A.M.S. Sulița”Președinte13.11.2023
214Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei neconvenționale generate de panouri fotovoltaice la Unitatea de Asistență Medico-Socială Sulița” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte13.11.2023
213Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrală Fotovoltaică cu puterea de 99,36 Kwp la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte13.11.2023
212Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu putere maximă de 1MW”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte13.11.2023
211Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2024Președinte10.11.2023
210Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2024Președinte10.11.2023
209Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă pentru serviciile prestate în anul 2024Președinte10.11.2023
208Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2024Președinte10.11.2023
207Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2024Președinte10.11.2023
206Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 208 din 10.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie- Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte27.10.2023
205Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte25.10.2023
204Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023Președinte23.10.2023
203Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 881/30.06.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 5 – FlămânziPreședinte23.10.2023
202Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 15/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani, nr. 12016/02.08.2016Președinte23.10.2023
201Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 80 din 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”Președinte23.10.2023
200Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului situat în Municipiul Botoșani, strada Doboșari nr.87, înscris în CF 65530 Botoșani, aferent bunului Canton CișmeaPreședinte23.10.2023
199Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității derulării și implementării Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029Președinte19.10.2023
198Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte19.10.2023
197Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a terenului aferent Stației de epurare Răchiți ce aparține domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionat societății NOVA APASERV SA BotoșaniPreședinte18.10.2023
196Proiect de hotărâre privind declararea unui bun de interes public județeanPreșesinte16.10.2023
195Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului teren intravilan în suprafață de 25.416 mp, situat în localitatea Adășeni, proprietate publică a Județului BotoșaniPreședinte16.10.2023
194Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării datelor aferente imobilului teren situat în extravilanul comunei Albești, județul Botoșani, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 51413-AlbeștiPreședinte16.10.2023
193Proiect de privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi ProfesionalăPreședinte13.10.2023
192Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.09.2023Președinte13.10.2023
191Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 138 din 27.06.2022Președinte03.10.2023
190Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Comunei Răchiți, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte25.09.2023
189Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării cotizației Județului Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”, pentru trimestrul IV al anului 2023Președinte21.09.2023
188Proiect de hotărâre  pentru aprobarea modificării cotizației Județului Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, pentru trimestrul IV al anului 2023Președinte21.09.2023
187Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte21.09.2023
186Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Mavromati BotoșaniPreședinte21.09.2023
185Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte20.09.2023
184Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.09.2023
183Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială “Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte20.09.2023
182Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Conducta de aducțiune apă potabilă Hănești – George Enescu, județul Botoșani”Președinte20.09.2023
181Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Desființare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolație terasă clădire 8 apartamente – Secția Psihiatrie, str. I.C. Brătianu, nr. 116 – faza D.A.L.I.”Președinte20.09.2023
180Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico economici, precum și a categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic şi lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice la clădirea Protecţiei Civile din municipiul Botoşani, str. Octav Onicescu nr.44, județul Botoșani”Președinte20.09.2023
179Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte20.09.2023
178Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 14/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte19.09.2023
177Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului BotoșaniPreședinte19.09.2023
176Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte19.09.2023
175Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun care aparține domeniului public al Orașului Ștefănești, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte19.09.2023
174Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor BotoşaniPreședinte14.09.2023
173Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului BotoșaniPreședinte12.09.2023
172Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Botoșani, aflate în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” BotoșaniPreședinte12.09.2023
171Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, în cadrul  Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat, cu proiectul   Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani, precum şi asigurarea și susținerea, din surse proprii, a  cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibilePreședinte06.09.2023
170Proiect de hotărâre  privind angajarea și alocarea sumei de 30,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean, cu titlul de ajutor unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate și aprobarea modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate, pe anul 2023Președinte05.09.2023
169Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, judeţul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte25.08.2023
168Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni - Panaitoaia - D. Cantemir - DN 24C, km 2+100 - 9+910, judetul Botosani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte25.08.2023
167Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând  categoriile de cheltuieli  finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte25.08.2023
166Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  precum  și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte25.08.2023
165Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte23.08.2023
164Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizare sisteme informatice – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială -Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte22.08.2023
163Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani pentru anul școlar 2023-2024Președinte22.08.2023
162Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 13/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte22.08.2023
161Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri ce aparțin domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionate operatorului județean de apă-canal NOVA APASERV SA BotoșaniPreședinte22.08.2023
160Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte22.08.2023
159Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 2023Președinte21.08.2023
158Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale BotoșaniPreședinte21.08.2023
157Proiect de hotărâre   pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2023 – 2024” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani ~ IARNA 2023 – 2024”Președinte21.08.2023
156Proiect de hotărâre acordarea unui mandat reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru analiza Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și Situațiilor Financiare aferente semestrului I 2023, respectiv aprobarea majorării indemnizației fixe brute lunare a administratorilor societățiiPreședinte21.08.2023
155Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte18.08.2023
154Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI” să voteze și să semneze, în numele și pe seama Județului, modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI”Președinte17.08.2023
153Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte16.08.2023
152Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 - 2026Președinte16.08.2023
151Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Statutul AsociațieiPreședinte11.08.2023
150Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte03.08.2023
149Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte03.08.2023
148Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Protocolul de colaborare nr.92/13577/4921/3737/6937/5001/22.02.2022,  încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., UAT-Județul Suceava, UAT-Județul Botoșani, UAT-Municipiul Suceava și UAT-Municipiul Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Drum Expres A7- Suceava- Botoșani”Președinte26.07.2023
147Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”Președinte25.07.2023
146Proiect de hotărâre privind efectuarea de modificări în Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și în Programul obiectivelor de investiții, aprobate pe anul 2023Președinte20.07.2023
145Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al Comunei Vlădeni în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte24.07.2023
144Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024Președinte18.07.2023
143Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte18.07.2023
142Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”Președinte18.07.2023
141Proiect de hotărâre  privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2023 - 2024Președinte18.07.2023
140Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.06.2023Președinte18.07.2023
139Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu ”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte18.07.2023
138Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguriPreședinte14.07.2023
137Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților pentru prevenirea faptelor antisocialePreședinte14.07.2023
136Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului BotoșaniPreședinte13.07.2023
135Proiect de hotărâre  privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte13.07.2023
134Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani”, a valorii proiectului şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării proiectuluiPreședinte13.07.2023
133Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 236 din 18.11.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte10.07.2023
132Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoșani pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului -verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 12.753,23 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
131Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului -verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 5745,32 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
130Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului -verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 3.522,40 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
129Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa C din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa C din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 9.734,2 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
128Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa B din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa B din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 11.233,6 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
127Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa 3 din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa 3 din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 9.734,2 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
126Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa 2 din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa 2 din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 9.829,4 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
125Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotări pentru Casa 1 din cadrul Complexului de case de tip familial Sf. Mina Botoșani”, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului Casa 1 din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate prin proiect, aprobarea cofinanţării de 10%, în cuantum de 11.424 lei, reprezentând contribuţia financiară a beneficiarului DGASPC Botoșani, asigurată de Consiliul Judeţean Botoşani, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității SocialePreședinte10.07.2023
124Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-2027Președinte05.07.2023
123Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, a criminalității informatice, a criminalității pe linie de poliție rutieră, a prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de învățământPreședinte23.06.2023
122Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare „verzi”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani și beneficiarii investițieiPreședinte23.06.2023
121Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte23.06.2023
120Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte23.06.2023
119Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea acestei modificăriPreședinte22.06.2023
118Proiect de hotărâre privind ajustarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 12/2023 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte22.06.2023
117Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.06.2023
116Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.06.2023
115Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială MihăileniPreședinte21.06.2023
114Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte19.06.2023
113Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - EstPreședinte19.06.2023
112Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 274 din 21.12.2023 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023Președinte19.06.2023
111Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte16.06.2023
110Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” Tronson I, II, IIIPresedinte26.05.2023
109

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligenta a energiei corp A, B, C din strada Marchian nr. 11, municipiul Botoșani, județul Botoșani”

Președinte26.05.2023
108Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „cod SMIS 158487 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Nova Apaserv S.A. Botoșani” a imobilelor aparținând domeniului public al Județului Botoșani, înscrise în CF 50480 UAT Bucecea și CF 52243 UAT Mihai EminescuPreședinte23.05.2023
107Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a terenului aferent drumului DJ 291D înscris în CF 51377 Suharău și CF 51361 HudeștiPreședinte23.05.2023
106Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2022Președinte23.05.2023
105Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte22.05.2023
104Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Malancea RaduPreședinte22.05.2023
103Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Iliuță ViorelPreședinte22.05.2023
102Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru LocuinţePreședinte22.05.2023
101Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte19.05.2023
100Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2023
99Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte19.05.2023
98Proiect de hotărâre  pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 47 din 23.04.2019 privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 128038Președinte19.05.2023
97Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2023Președinte19.05.2023
96Proiect de hotărâre  privind completarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul BotoşaniPreședinte12.05.2023
95Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniPreședinte09.05.2023
94Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții apobat pe anul 2023Președinte04.05.2023
93Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire clădire cu destinație Pediatrie,  b-dul Mihai Eminescu nr. 12, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte04.05.2023
92Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire clădire cu destinație Psihiatrie, str. I.C. Brătianu nr.116, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte04.05.2023
91Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată a clădirii bucătărie-spălătorie, magazie, Corp H a Spitalului Județean de Urgență “MAVROMATI” Botoșani”Președinte04.05.2023
90Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 80 din 31.03.2022Președinte03.05.2023
89Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 15.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XXI-a și Conferința Națională de Matematică ”Acad. Dimitrie Pompeiu – 150 de ani de la naștere”Președinte03.05.2023
88Proiect de hotărâre privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani cu bunurile aferente Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi, Unității de Asistență Medico –Socială Săveni și Unității de Asistență Medico – Socială ȘtefăneștiPreședinte27.04.2023
87Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a imobilului teren, înscris în C.F. nr.50737 UAT Stăuceni, în suprafață de 93.862,00 mp, jud. BotoșaniPreședinte26.04.2023
86Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuiaPreședinte26.04.2023
85Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte24.04.2023
84Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte20.04.2023
83Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și punerea acestora la dispoziția societății NOVA APASERV SA Botoșani, în vederea exploatării, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizarePreședinte20.04.2023
82Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren și a unei clădiri din domeniul public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte19.04.2023
81Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul special, din bugetul propriu județean, începând cu Modulul V al anului școlar 2022/2023Președinte19.04.2023
80Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –31.03.2023Președinte19.04.2023
79Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2022, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.04.2023
78Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor aferente imobilului situat în mun. Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 63914-BotoșaniPreședinte19.04.2023
77Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte10.04.2023
76Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată a clădirii Secției exterioare Obstetrică-Ginecologie a  Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani”Președinte10.04.2023
75Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovarea integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor (S.P.C.E.P.) al Județului Botoșani”Președinte10.04.2023
74Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2024Președinte29.03.2023
73Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"Președinte28.03.2023
72Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte22.03.2023
71Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocului A.N.L., proprietatea privată a Statului Român, situat în mun. Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, imobil înscris în CF 69177 UAT BotoșaniPreședinte22.03.2023
70Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 24.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte21.03.2023
69Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte21.03.2023
68Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 49 din 24.02.2023Președinte21.03.2023
67Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte21.03.2023
66Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.2022Președinte20.03.2023
65Proiect de hotărâre  privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022Președinte20.03.2023
64Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preempțiune și demararea procedurilor de către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Botoșani, pentru achiziționarea bunului imobil, monument istoric “Conacul Alexandrescu”, înregistrat în Lista Monumentelor Istorice sub cod BT-II-B-01987 și a suprafaței de teren aferentă de 16,48 ha, situate în satul Guranda, comuna Durnești, județul BotoșaniPreședinte20.02.2023
63Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioarePreședinte17.02.2023
62Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătățiiPreședinte17.02.2023
61Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 80.000.000 leiPreședinte16.02.2023
60Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineretPreședinte16.02.2023
59Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea unui membru în consiliul de administrațiePreședinte16.02.2023
58Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023Președinte16.02.2023
57Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială SăveniPreședinte16.02.2023
56Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI CONEXE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială SăveniPreședinte16.02.2023
55Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul BotoşaniPreședinte16.02.2023
54Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte16.02.2023
53Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294B, Ștefănești – Murguța – Dobârceni, km 2+400 – 13+010, judetul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte16.02.2023
52Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru  obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte16.02.2023
51Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 293, Mileanca–Codreni–Puțureni–Coțușca, km 26+090–41+050, județul Botoșani”Președinte16.02.2023
50Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500, județul Botoșani”Președinte16.02.2023
49Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană +Corpul B al Consiliului Județean Botoșani’’Președinte16.02.2023
48Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul BotoșaniPreședinte16.02.2023
47Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte16.02.2023
46Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte16.02.2023
45Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre  privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte16.02.2023
44Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte16.02.2023
43Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte16.02.2023
42Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte16.02.2023
41Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul special, din bugetul propriu județean, începând cu semestrul II al anului școlar 2022/2023Președinte15.02.2023
40Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 852 mp, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 39, mun. Botoșani, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuiaPreședinte14.02.2023
39Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani, județul BotoșaniPreședinte14.02.2023
38Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuiaPreședinte14.02.2023
37Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială SulițaPreședinte14.02.2023
36Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2023Președinte13.02.2023
35Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizațiilor de construire/desființare de către Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în vederea realizării unor investiții de interes județeanPreședinte06.02.2023
34Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte06.02.2023
33Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui sector de drum județean DJ 298 și a drumului județean DJ 291C din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului, în scopul încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes naționalPreședinte30.01.2023
32Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani și comuna CurteștiPreședinte30.01.2023
31Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-m-B-01890, municipiul Botoșani, aleea Maxim Gorki nr. 13Președinte30.01.2023
30Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023Președinte25.01.2023
29Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2023Președinte25.01.2023
28Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”Președinte25.01.2023
27Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2023, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte25.01.2023
26Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte25.01.2023
25Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.315.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte25.01.2023
24Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte25.01.2023
23Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”Președinte20.01.2023
22Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană +Corpul B al Consiliului Județean Botoșani’’Președinte20.01.2023
21Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte20.01.2023
20Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte20.01.2023
19Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren extravilan de 5.758 mp” din cadrul Stației de pompare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte20.01.2023
18Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiectPreședinte20.01.2023
17Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 2.039.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2023, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte20.01.2023
16Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2023Președinte20.01.2023
15Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.395,925 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2023Președinte20.01.2023
14Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte19.01.2023
13Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casăriiPreședinte19.01.2023
12Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru LocuinţePreședinte19.01.2023
11Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2023 - 2024Președinte19.01.2023
10Proiect de hotărâre privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.01.2023
9Proiect de hotărâre  privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”Președinte18.01.2023
8Proiect de hotărâre  pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte11.01.2023
7Proiect de hotărâre  pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte11.01.2023
6Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 208 din 10.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte09.01.2023
5Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2023, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 6% din impozitul pe venit, a cotei de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024 - 2026Președinte04.01.2023
4Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 - 2026Președinte04.01.2023
3Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, pe anul 2022Președinte04.01.2023
2Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01853, parte componentă a Ansamblului urban II, Piața 1 Decembrie 1918Președinte04.01.2023
1Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01856, parte componentă a Ansamblului urban I, str. 1 Decembrie 1918Președinte04.01.2023
283Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 07.07.2017Președinte20.12.2022
282Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –15.12.2022Președinte19.12.2022
281

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019  privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022 și nr. 154 din 27.07.2022

Președinte16.12.2022
280Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023Președinte15.12.2022
279Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022Președinte14.12.2022
278Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 143 din 30.06.2021Președinte14.12.2022
277Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022Președinte14.12.2022
276Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910, Județul Botoşani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte14.12.2022
275Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte14.12.2022
274Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291K, DJ291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoşani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte14.12.2022
273Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din veniturile financiare proprii ale spitaluluiPreședinte14.12.2022
272Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2023, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”Președinte14.12.2022
271Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă  restant, aferent anului 2022 de către  persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2023Președinte14.12.2022
270Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 170.384,08 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2022 şi alocarea acesteia comunei Coșula, județul BotoșaniPreședinte13.12.2022
269Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării Activului nr.1 Botoșani compus din bunul imobil monument istoric „Uzină electrică” (teren în suprafață totală de 1.356,00 mp, clădire în suprafață construită de 850,00 mp) situat în Calea Națională nr.36, mun. Botoșani, jud. Botoșani și bunuri mobile aferente imobiluluiPreședinte13.12.2022
268Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 27.06.2022Președinte13.12.2022
267Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte12.12.2022
266Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administraţie al Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaPreședinte12.12.2022
265Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Mavromati BotoșaniPreședinte12.12.2022
264Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciului social cu cazare „Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani” și serviciului social furnizat la domiciliu „Asistenți maternali profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte09.12.2022
263Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune Local în domeniul drogurilor al județului Botoșani, pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026Președinte09.12.2022
262Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 194 din 30.09.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7Președinte09.12.2022
261Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare localăPreședinte08.12.2022
260Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru participarea la implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”,  din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și culturăPreședinte08.12.2022
259Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Președinte07.12.2022
258Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Casa de Tip Familial  pentru Tranzit Botoșani , fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii sociale BotoșaniPreședinte07.12.2022
257Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru participarea la implementarea proiectului “V.I.B.E – traseu cicloturistic” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și culturăPreședinte29.11.2022
256Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte24.11.2022
255Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Botoșani – Consiliul Județean la Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuiaPreședinte24.11.2022
254Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022Președinte24.11.2022
253Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A., din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel MarePreședinte23.11.2022
252Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteiaPreședinte22.11.2022
251Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren Baia publică” din Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 54 din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte22.11.2022
250Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren stație epurare – 15.189 mp” din cadrul Stației de epurare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte22.11.2022
249Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județenePreședinte22.11.2022
248Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2022/2023, din bugetul propriu judeţeanPreședinte17.11.2022
247Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte17.11.2022
246Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020Președinte17.11.2022
245Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313Președinte17.11.2022
244Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2023Președinte16.11.2022
243Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.7Președinte14.11.2022
242Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2023Președinte10.11.2022
241Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2023Președinte10.11.2022
240Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2023Președinte10.11.2022
239Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2023Președinte10.11.2022
238Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă pentru serviciile prestate în anul 2023Președinte10.11.2022
237Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2023Președinte10.11.2022
236Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ”Președinte27.10.2022
235Proiect de hotărâre  privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01849, situat în municipiul Botoșani, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 8-9, ap. 2/1, județul Botoșani, parte componentă a Ansamblului urban Piața 1 Decembrie 1918Președinte25.10.2022
234Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2023Președinte25.10.2022
233Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului ,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular”Președinte25.10.2022
232Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului „Creștem împreună cu povești”Președinte25.10.2022
231Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului „Nemuritorii”Președinte25.10.2022
230Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului ,,Seri eminesciene: muzică, film, poezie și arte plastice”Președinte25.10.2022
229Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului “Tradiții pe valea Siretului”Președinte25.10.2022
228Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 2022Președinte25.10.2022
227Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri situate în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33 și str. Maxim Gorki, nr. 4, respectiv în localitatea PomârlaPreședinte25.10.2022
226Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 18.01.2021 privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectPreședinte25.10.2022
225Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”Președinte25.10.2022
224Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacităţii instituţionale a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani, în vederea prevenirii infecţiilor nosocomiale”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte25.10.2022
223Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - Județul Botoșani către unități administrativ - teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de alimentare cu apăPreședinte21.10.2022
222Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 55.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”Președinte21.10.2022
221Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.2022Președinte19.10.2022
220Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.10.2022
219Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Sustenabilă și Integrare în Țara de Sus” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.10.2022
218Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.10.2022
217Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului teren intravilan în suprafață de 30.000 mp, înscris în CF 53127 Bucecea, județul BotoșaniPreședinte19.10.2022
216Proiect de hotărâre privind atestarea modificării poziției nr. 1 ”Clădire Apărare Civilă-teren 700 mp” din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și completările ulterioarePreședinte12.10.2022
215Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte11.10.2022
214Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2023 şi estimate pentru anii 2024 - 2026Președinte11.10.2022
213Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte11.10.2022
212Proiect de hotărâre privind exprimarea acordul de vecinătate în vederea derulării investiției „PAVILION NOU DE DETENȚIE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2 LA PENITENCIARUL BOTOȘANI”, la imobilul situat în municipiul Botoșani, str. I. C. Brătianu nr.118, identificat prin Cartea funciară nr. 56225 – UAT BotoșaniPreședinte06.10.2022
211Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte06.10.2022
210Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii Secției VI Cronici a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte06.10.2022
209Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteiaPreședinte23.09.2022
208Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte23.09.2022
207Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Bibliotecii Județene ,, Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.09.2022
206Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Goilav în vederea transformării în Centru Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani”Președinte21.09.2022
205Proiect de hotărâre privind ajutarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada februarie-august 2022, a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 11/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte21.09.2022
204Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Memorialului Ipotești -Centrul Național de Studii ,,Mihai Eminescu’’, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.09.2022
203Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 102 din 28.04.2022Președinte20.09.2022
202Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022Președinte20.09.2022
201Proiect de hotărâre  privind acordarea Comunei Prăjeni a unui drept de trecere pentru utilități asupra unor terenuri aflate în domeniul public al Județului Botoșani, afectate de lucrări de reabilitare, întreținere și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente Stațiilor de pompare ape uzate – SPAU din intravilanul Comunei PrăjeniPreședinte20.09.2022
200Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul BotoşaniPreședinte20.09.2022
199Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil/copii care au domiciliul în alt județPreședinte19.09.2022
198Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, valabil în perioada 2023-2029Președinte19.09.2022
197Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al Județului Botoșani și administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniului public al orașului Săveni, a două terenuri în suprafață de 298 mp, respectiv 42 mp, situate în str. Avram Iancu  nr. 2, Oraș Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea Funciară nr. 53602- SăveniPreședinte16.09.2022
196Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7Președinte15.09.2022
195Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 120 din 27.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”Președinte09.09.2022
194Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte08.09.2022
193Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte08.09.2022
192Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte08.09.2022
191Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, Km 0+000 – 7+009” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte08.09.2022
190Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D.Cantemir - DN 24C, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPreședinte08.09.2022
189Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani și a membrului supleant în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcției de director adjunct pentru unitatea de învățământ Școala Profesională Specială „Ion Pillat” DorohoiPreședinte07.09.2022
188Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte07.09.2022
187Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte06.09.2022
186Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte06.09.2022
185Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte06.09.2022
184Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor BotoşaniPreședinte06.09.2022
183Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 79 din 31.03.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte01.09.2022
182Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 28.04.2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani" și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte30.08.2022
181Proiect de hotărâre privind darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani, în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” BotoșaniPreședinte30.08.2022
180Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile, pe anul 2022Președinte29.08.2022
179Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi profesionalăPreședinte23.08.2022
178Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și a Programului obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte23.08.2022
177Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 157/27.07.2022 privind închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” și înființarea serviciului social Casa de tip familial „Dumbrava Minunată” și a serviciului social Casa de tip familial „Cuore” , fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte23.08.2022
176Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.08.2022
175Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.08.2022
174Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012Președinte18.08.2022
173Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2022 – 2023” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani IARNA 2022 – 2023”Președinte18.08.2022
172Proiect de hotărâre  privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale social culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și  materiale igienico-sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, precum și a mamelor  protejate în centre maternalePreședinte18.08.2022
171Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte17.08.2022
170Proiect de hotărâre  privind aprobarea Actului Adițional nr. 10/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani, nr. 12016/02.08.2016Președinte17.08.2022
169Proiect de hotărâre  privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăriiPreședinte09.08.2022
168Proiect de hotărâre  privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Școlii Profesionale Speciale "Ion Pillat" DorohoiPreședinte09.08.2022
167Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte09.08.2022
166Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de piață și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric „Uzină electrică”, înscris în C.F. nr.68798 UAT Botoșani, cod LMI 2015-BT-II-m-B-01911, situat în Calea Națională, nr.36, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte08.08.2022
165Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea de către Muzeul Județean Botoșani a autorizației de desființare și reconstruire, în vederea efectuării unor lucrări de investițiiPreședinte08.08.2022
164Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru  Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte01.08.2022
163Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului înscris în CF 69593, parte din monumentul istoric cod BT-II-m-B-01876, situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28, județul BotoșaniPreședinte22.07.2022
162Proiect de hotărâre  pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 25 mp, din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Nicolae Grigorescu nr. 23, număr cadastral 67336Președinte21.07.2022
161Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte21.07.2022
160Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Telefonul Copilului în structura Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” BotoşaniPreședinte20.07.2022
159Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” și înființarea serviciului social Casa de tip familial„ Dumbrava Minunată ” și a serviciului social Casa de tip familial „Cuore”, fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte20.07.2022
158Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Centrul de tranzit în structura Complexului de servicii sociale BotoşaniPreședinte20.07.2022
157Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială MihăileniPreședinte20.07.2022
156Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022Președinte19.07.2022
155Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 53/23.04.2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobilePreședinte19.07.2022
154Proiect de hotărâre  privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniPreședinte19.07.2022
153Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunurilor imobile terenuri, în suprafaţă de 4.832 mp, respectiv 1.136 mp, situate intravilan în Orașul Săveni, strada Avram Iancu  nr. 2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” BotoșaniPreședinte19.07.2022
152Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 92/28.04.2022, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 9/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani, nr. 12016/02.08.2016Președinte19.07.2022
151Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2022Președinte18.07.2022
150Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violențe în familiePreședinte18.07.2022
149Proiect de hotărâre privind darea unui bun, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială SăveniPreședinte18.07.2022
148Proiect de hotărâre privind efectuarea de modificări în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte11.07.2022
147Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil construcție „Uzină electrică”, monument istoric înscris în C.F. nr. 68798 UAT Botoșani, cod BT-II-m-B-01911, situat în Calea Națională nr. 36, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte11.07.2022
146Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”Președinte11.07.2022
145Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Modernizare si consolidare DJ282A, din DN29-Ionășeni-Mășcăteni, km 0+000-10+000’’Președinte11.07.2022
144Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"Președinte11.07.2022
143Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.J. nr.108 din 21.04.2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani"Președinte08.07.2022
142Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, valabil în perioada 2023 - 2029Președinte07.07.2022
141Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului  „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 106 din 20.05.2022Președinte23.06.2022
140Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării Devizului General la obiectivul de investiţii „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 112979Președinte23.06.2022
139Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021Președinte21.06.2022
138Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor pentru instalarea unui dispozitiv de protejare a rețelelor de distribuție gaze naturalePreședinte21.06.2022
137Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren în suprafață de 10.000 mp, tarla - , parcela - 725/1, categoria de folosință - arabil, înscris în cartea funciară nr.50226 UAT Dângeni, județul Botoșani, identificat cu nr. cadastral 50226, situat în situl arheologic “Valea Grădinilor”, înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod BT-I-s-B-01794Președinte21.06.2022
136Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societățiiPreședinte20.06.2022
135Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.06.2022
134Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico - militare a judeţului BotoşaniPreședinte20.06.2022
133Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte20.06.2022
132Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.06.2022
131Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar din bugetul propriu județean pe anul 2022 unor unități de cult din județul Botoșani aparținând cultelor religioase recunoscute în RomâniaPreședinte20.06.2022
130Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguriPreședinte17.06.2022
129Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte16.06.2022
128Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023Președinte16.06.2022
127Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte15.06.2022
126Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani” și a modalității de atribuire a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulatePreședinte14.06.2022
125Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2022 - 2023Președinte14.06.2022
124Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani asupra unui bun aflat domeniului public al Județului BotoșaniPreședinte10.06.2022
123Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.06.2022
122Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”Președinte26.05.2022
121Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Total al obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”Președinte26.05.2022
120Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în Orașul Săveni, județul Botosani”Președinte26.05.2022
119Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”Președinte20.05.2022
118Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire piste de biciclete în Comuna SULIȚA, Județul BOTOȘANI”Președinte20.05.2022
117Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 27.01.2022Președinte20.05.2022
116Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 2022Președinte19.05.2022
115Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2022
114Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021Președinte19.05.2022
113Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru majorarea capitalului social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport în numerar la capitalul socialPreședinte19.05.2022
112Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 leiPreședinte19.05.2022
111Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2022Președinte19.05.2022
110Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020Președinte18.05.2022
109Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte18.05.2022
108Proiect de hotărâre  privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani- instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte17.05.2022
107Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2023Președinte11.05.2022
106Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoşaniPreședinte11.05.2022
105

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani"  și a cheltuielilor legate de proiect

Președinte20.04.2022
104Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte20.04.2022
103Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte19.04.2022
102Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.04.2022
101Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2021, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.04.2022
100Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc şi aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Judeţul Botoşani a împrumutului contractat de societatea NOVA APASERV S.A. Botoşani de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltarePreședinte19.04.2022
99Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte19.04.2022
98Proiect de hotărâre pentru modificarea valorii ”cotei de dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) aferent proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”Președinte19.04.2022
97Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2022Președinte18.04.2022
96Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Botoșani, ce aparțin unor culte religioase recunoscute în România,  pe anul 2022Președinte18.04.2022
95Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţeanPreședinte18.04.2022
94Proiectde hotătâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte18.04.2022
93Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte18.04.2022
92Proiect de hotarare privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoșaniPreședinte15.04.2022
91Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte15.04.2022
90Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Dorohoi, strada Victoriei nr. 119, în suprafaţă de 38.556 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni, înscris în Cartea Funciară nr. 56873 – UAT DorohoiPreședinte13.04.2022
89

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „ Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării cod SMIS 153315 și a cheltuielilor legate de proiect

Președinte13.04.2022
88

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Total Actualizat al obiectivului de investiţii ,,Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”

Președinte13.04.2022
87

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 52, municipiul Botoșani, jud. Botoșani

Președinte12.04.2022
86Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 44, municipiul Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte12.04.2022
85

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric Casă, cod BT-II-m-A-01852, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.17, mun. Botoșani, jud. Botoșani

Președinte11.04.2022
84Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte30.03.2022
83Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”Președinte30.03.2022
82Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte30.03.2022
81Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”Președinte30.03.2022
80Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii EuropenePreședinte30.03.2022
79Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022Președinte22.03.2022
78Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării denumirii Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” în Orchestrei Populare ,,Rapsozii Botoșanilor” Ioan CobâlăPreședinte22.03.2022
77Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere pentru realizarea Monumentului comemorativ al accidentului de la HuțaniPreședinte22.03.2022
73Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.03.2022
76Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătățiiPreședinte22.03.2022
75Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 15.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-aPreședinte22.03.2022
74Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.03.2022
72Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SăveniPreședinte22.03.2022
71Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.51, et.1, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte21.03.2022
70Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte21.03.2022
69Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte21.03.2022
68Proiect de hotărâre  privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţeanPreședinte21.03.2022
67Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022Președinte21.03.2022
66Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte18.03.2022
65Proiect de hotărâre privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. SuceavaPreședinte16.03.2022
64Proiect de hotărâre  privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolăriiPreședinte16.03.2022
63Proiect de hotărâre privind acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani” - CF 61696 BotoșaniPreședinte16.03.2022
62Proiect de hotărâre privind darea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniPreședinte14.03.2022
61Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte14.03.2022
60Proiect de hotărâre privind angajarea și utilizarea sumei de 57,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean, pe anul 2022, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzutePreședinte14.03.2022
59Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 2021 – 2030Președinte10.03.2022
58Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021Președinte10.03.2022
57Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.12.2021Președinte10.03.2022
56Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte25.02.2022
55Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte23.02.2022
54Proiect de hotărâre  pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 20 mp din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 65530, pentru amplasarea unui post de transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN MUN. BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB IACOBOVICI”Președinte22.02.2022
53Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”Președinte22.02.2022
52Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”Președinte22.02.2022
51Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte21.02.2022
50Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz sau de interes public județean și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean BotoșaniPreședinte21.02.2022
49Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru președintele și vicepreședinții consiliului județean, precum și pentru consilierii județeniPreședinte21.02.2022
48Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu'' BotoșaniPreședinte21.02.2022
47Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani și a membrilor supleanți în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’DorohoiPreședinte21.02.2022
46Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA BotoșaniPreședinte18.02.2022
45Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cornilă SorinPreședinte17.02.2022
44Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și a unor servicii sociale care funcționează în cadrul acesteiaPreședinte16.02.2022
43Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2022Președinte16.02.2022
42Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Președinte16.02.2022
41Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătățiiPreședinte16.02.2022
40Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru LocuinţePreședinte16.02.2022
39Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte14.02.2022
38Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte14.02.2022
37Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte14.02.2022
36Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte14.02.2022
35Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte14.02.2022
34Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte14.02.2022
33Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.19/28.01.2021 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administrație ale spitalelor publice de interes județeanPreședinte14.02.2022
32Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolăriiPreședinte14.02.2022
31Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia februarie 2022Președinte04.02.2022
30Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 25.000 de lei, din bugetul propriu județean pentru anul 2022, pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”Președinte01.02.2022
29Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării județului Botoșani la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, în calitate de membruPreședinte31.01.2022
28Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat pentru proiectul ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7-Suceava-Botoșani”Președinte31.01.2022
27Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere pentru realizarea obiectivului de investiţii  „Pod de beton armat peste râul Siret, pe drumul judeţean DJ 291K km.7+220, Zamostea, jud. Suceava şi Talpa, jud. Botoşani”Președinte31.01.2022
26Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022Președinte31.01.2022
25Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de asistență juridică și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012Președinte21.01.2022
24Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte20.01.2022
23Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2022, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte20.01.2022
22Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte20.01.2022
21Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte20.01.2022
20Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 105 din 21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte20.01.2022
19Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 73 din 31.03.2021 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte20.01.2022
18Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la Acordurile financiare privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani și Municipiul BotoșaniPreședinte20.01.2022
17Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte19.01.2022
16Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2022Președinte19.01.2022
15Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.761.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2022, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte19.01.2022
14Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2022Președinte19.01.2022
13Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.855,975 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2022Președinte19.01.2022
12Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru LocuințePreședinte19.01.2022
11Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, respectiv demolăriiPreședinte18.01.2022
10Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” BotoșaniPreședinte18.01.2022
9Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte18.01.2022
8Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia și mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor de performanță pentru perioada 2021-2025Președinte18.01.2022
7Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 3, aferent anului 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte18.01.2022
6Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2022 - 2023Președinte18.01.2022
5Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte13.01.2022
4Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte13.01.2022
3Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte13.01.2022
2Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 - 2025Președinte11.01.2022
1Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2022, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023 - 2025Președinte11.01.2022
276Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, pe anul 2021Președinte21.12.2021
275Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022Președinte20.12.2021
274Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2022 şi estimate pentru anii 2023 - 2025Președinte20.12.2021
273Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.20218 privind aprobarea Proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020Președinte20.12.2021
272Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, în suprafaţă de 2.803 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 65305 – UAT BotoșaniPreședinte15.12.2021
271Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte15.12.2021
270Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dezvoltare socio-emoțională prin arii curriculare în sistem outdoor” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte15.12.2021
269Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiectPreședinte15.12.2021
268Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SulițaPreședinte15.12.2021
267Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte15.12.2021
266Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială MihăileniPreședinte15.12.2021
265Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2022Președinte15.12.2021
264Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reușim împreună”Președinte15.12.2021
263Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –13.12.2021Președinte15.12.2021
262Proiect de hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.235/25.11.2021 de aprobare a cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2021/2022 din bugetul propriu județean, cu încă trei beneficiariPreședinte15.12.2021
261Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-m-B-01924, situat în str. A.S. Pușkin, nr. 4, municipiul Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte14.12.2021
260Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 57644, identificat cu nr. cadastral 57644, parte integrantă a monumentului istoric „Așezare fortificată de la Stâncești” (cod LMI: BT-I-s-A-01832)Președinte14.12.2021
259Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 2021Președinte09.12.2021
258Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării bunului imobil monument istoric „Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 62Președinte09.12.2021
257Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2021 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare localăPreședinte08.12.2021
256Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012Președinte03.12.2021
255Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte22.11.2021
254Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerațieiPreședinte19.11.2021
253Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean BotoşaniPreședinte19.11.2021
252Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 26.05.2021Președinte19.11.2021
251Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoşani nr.45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuiaPreședinte19.11.2021
250Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Adășeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte19.11.2021
249Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătățiiPreședinte18.11.2021
248Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian din municipiul Botoşani, județul Botoșani”Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian din municipiul Botoşani, județul Botoșani”Președinte18.11.2021
247Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie la Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești”, județul BotoșaniPreședinte18.11.2021
246Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte18.11.2021
245Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” BotoșaniPreședinte17.11.2021
244Proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, până la data intrării în vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, atribuite unor operatori de transport rutier în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2023Președinte17.11.2021
243Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţeanPreședinte12.11.2021
242Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2022Președinte12.11.2021
241Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2022Președinte12.11.2021
240Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2022Președinte12.11.2021
239Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2022Președinte12.11.2021
238Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2022Președinte12.11.2021
237Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 2022Președinte12.11.2021
236Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte11.11.2021
235Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului intravilan în suprafaţă de 225 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 cu terenul intravilan în suprafaţă de 4.393 mp, situat în mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr.39 C, imobile aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani şi aflate în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte11.11.2021
234Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte09.11.2021
233Proiect de hotărâre privind modificarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.2021Președinte09.11.2021
232Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’DorohoiPreședinte01.11.2021
231Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”Președinte01.11.2021
230Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafaţă de 225,00 mp situat în mun. Botoşani str. Dimitrie Rallet nr.6 aparținând domeniului public al Judeţului BotoşaniPreședinte29.10.2021
229Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.75, parter, ap.1 mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte29.10.2021
228Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului monument istoric, cod LMI 2015, BT-II-m-B-01897, cu denumirea ”Casa Jean Goilav”, situat în mun. Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, jud. BotoșaniPreședinte25.10.2021
227Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012Președinte25.10.2021
226

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea  Consiliului Judeţean Botoşani

Președinte21.10.2021
225Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte21.10.2021
224Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri trecute din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 99/21.04.2021Președinte21.10.2021
223Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte21.10.2021
222

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară

Președinte21.10.2021
221

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie „Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior’’, sat Ipotești,  comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

Președinte19.10.2021
220Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţiiPreședinte19.10.2021
219Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.2021Președinte19.10.2021
218Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte19.10.2021
217Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului de vânzare în rate a cabinetelor medicale, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2008Președinte19.10.2021
216Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte15.10.2021
215Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerațieiPreședinte14.10.2021
214Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833Președinte14.10.2021
213Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătățiiPreședinte13.10.2021
212Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.81, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte13.10.2021
211Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului  Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru LocuințePreședinte13.10.2021
210Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” DorohoiPreședinte 13.10.2021
209Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA /SMIS 1106 / 151928 și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte01.10.2021
208Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid 19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 152396 și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte01.10.2021
207Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 282B, lim. Jud. Iasi – Prăjeni - Câmpeni - Flămânzi, km 37+513 - 50+161, județul Botoșani "Președinte01.10.2021
206Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 208H, DN 29 – Corni – Sarafinești – Poiana - Vorona, km 0+000 – 6+000 și 12+600 – 19+100”Președinte01.10.2021
205Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 - 10+000 "Președinte01.10.2021
204Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”Președinte01.10.2021
203Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500”Președinte01.10.2021
202Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna)-Călinești-DN 29C-Talpa, km 0+000 - 7+009"Președinte01.10.2021
201Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani”Președinte01.10.2021
200Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”Președinte01.10.2021
199Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”Președinte01.10.2021
198Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrameni-Panaitoaia km 0+000-2+100, judetul Botosani"Președinte01.10.2021
197Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul BotoșaniPreședinte01.10.2021
196Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul BotoșaniPreședinte24.09.2021
195Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”Președinte22.09.2021
194Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 139 / 30.06.2021 privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani pe anul şcolar 2021 - 2022Președinte22.09.2021
193Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022Președinte21.09.2021
192Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte21.09.2021
191Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte21.09.2021
190Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel”, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte20.09.2021
189Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societățiiPreședinte20.09.2021
188Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte20.09.2021
187Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte20.09.2021
186Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte20.09.2021
185Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilorPreședinte20.09.2021
184Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte20.09.2021
183Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SuharăuPreședinte17.09.2021
182Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020 privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiPreședinte17.09.2021
181Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte17.09.2021
180Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2021Președinte16.09.2021
179Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021Președinte16.09.2021
178Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor BotoşaniPreședinte14.09.2021
177Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte10.09.2021
176Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte09.09.2021
175Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 2021Președinte01.09.2021
174Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.64/23.03.2021 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 și aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024Președinte01.09.2021
173Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte23.08.2021
172Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte23.08.2021
171Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte18.08.2021
170Proiect de hotărâre privind continuarea procedurii de achiziţionare și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniPreședinte17.08.2021
169Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6Președinte17.08.2021
168Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte13.08.2021
167Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei TrușeștiPreședinte10.08.2021
166Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean BotoșaniPreședinte10.08.2021
165Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul BotoșaniPreședinte09.08.2021
164Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani ”Președinte09.08.2021
163Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele și subcapitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte06.08.2021
162Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice de vară, Tokyo 2020Președinte05.08.2021
161Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţiiPreședinte05.08.2021
160Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării procedurii de achiziţionare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6Președinte26.07.2021
159Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”Președinte23.07.2021
158Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societățiiPreședinte23.07.2021
157Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului ”Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și a contribuției financiare a Consiliului Județean Botoșani necesară implementării acestui proiectPreședinte23.07.2021
156Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.07.2021
155Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” BotoșaniPreședinte22.07.2021
154Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte22.07.2021
153Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.07.2021
152Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte21.07.2021
151Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean şi al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2021Președinte20.07.2021
150Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani pentru perioada 2021-2027Președinte19.07.2021
149Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021Președinte08.07.2021
148Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2021Președinte23.06.2021
147Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani , instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte23.06.2021
146Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte23.06.2021
145Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte23.06.2021
144Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022Președinte23.06.2021
143Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte23.06.2021
142Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2021 - 2022Președinte22.06.2021
141Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric înscris în C.F. nr.54819 Botoșani, având denumirea de „Casa Mavrocordat, azi Grădinița nr.24”, cod LMI 2015-BT-II-m-B-01899, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.20, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte17.06.2021
140Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte07.06.2021
139Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313Președinte07.06.2021
138Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.52, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte07.06.2021
137Proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului BotoșaniPreședinte31.05.2021
136Proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte25.05.2021
135Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 din 31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte24.05.2021
134Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020Președinte20.05.2021
133Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani- instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
132Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
131Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2020, al evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
130Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
129Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Muzeul Judeţean Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
128Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Orchestra Populară „ Rapsozii Botoșanilor” - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2021
127Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.05.2021
126Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico - Socială Suharău, destinat pentru activități conexe actului medicalPreședinte19.05.2021
125Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte18.05.2021
124Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte18.05.2021
123Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale LocalePreședinte18.05.2021
122Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2021Președinte18.05.2021
121Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771-Botoșani, număr cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte17.05.2021
120Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casăriiPreședinte17.05.2021
119Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2022Președinte17.05.2021
118Proiect de hotărâre privind  constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte06.05.2021
117Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în  Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de AdministrațiePreședinte06.05.2021
116Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. BotoșaniVicepreședinte Dăscălescu Corneliu Bogdan06.05.2021
115Proiect de hotărâre privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea secretariatului executivPreședinte06.05.2021
114Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021Președinte06.05.2021
113Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte16.04.2021
112Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani"Președinte16.04.2021
111Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021Președinte15.04.2021
110Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 8 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte15.04.2021
109Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte14.04.2021
108Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”Președinte14.04.2021
107Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție lucrări și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’Președinte14.04.2021
106Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”Președinte14.04.2021
105Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpostPreședinte14.04.2021
104Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de SănătatePreședinte14.04.2021
103Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2021Președinte13.04.2021
102Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Săveni, județul BotoșaniPreședinte13.04.2021
101Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. BotoșaniPreședinte13.04.2021
100Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuiaPreședinte13.04.2021
99Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte30.03.2021
98Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte25.03.2021
97Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. BotoșaniPreședinte25.03.2021
96Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 1 DorohoiPreședinte25.03.2021
95Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret BotoșaniPreședinte25.03.2021
94Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte25.03.2021
93Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020Președinte25.03.2021
92Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte25.03.2021
91Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
90Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
89Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
88Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
87Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Orchestra Populară “Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
86Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
85Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte25.03.2021
84Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Orchestra Populară ,, Rapsozii Botoșanilor’’, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.03.2021
83Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Școala Populară de Arte ,,George Enescu’’ Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.03.2021
82Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean BotoșaniPreședinte25.03.2021
81Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte24.03.2021
80Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte24.03.2021
79Proiect de hotărâre  privind ocuparea temporară de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani– PT 1338/2019”Președinte22.03.2021
78Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2021, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022 - 2024Președinte22.03.2021
77Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 2024Președinte22.03.2021
76Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea și Reabilitarea Clădirii Centrului de Plasament ”Elena Doamnă” Botoșani în vederea asigurării spațiului desfășurării activității  Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani ”Președinte19.03.2021
75Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Realizare scară exterioară și creare gol acces la aceasta pentru Pavilionul nr. 3” din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaPreședinte19.03.2021
74Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte18.03.2021
73Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020Președinte17.03.2021
72Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020Președinte17.03.2021
71Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte16.03.2021
70Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire corp C3 în vederea schimbării destinației din spălătorie nouă în Centru de zi „Sf. Andrei” și împrejmuire teren’’ str. I.C. Brătianu nr. 63, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte16.03.2021
69Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte16.03.2021
68Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Locuință protejată „PHOENIX” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’, str. Războieni nr. 7B, CF 67337, municipiul Botoșani, județul BotoșaniPreședinte16.03.2021
67Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.358.016 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019Președinte16.03.2021
66Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte16.03.2021
65Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 2 - aferent anului 2020 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte15.03.2021
64Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul BotoșaniPreședinte15.03.2021
63Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte24.02.2021
62Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteiaPreședinte19.02.2021
61Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.300.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte18.02.2021
60Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 130.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2021, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte18.02.2021
59Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2021Președinte18.02.2021
58Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte17.02.2021
57Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte17.02.2021
56Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean BotoşaniPreședinte17.02.2021
55Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020Președinte16.02.2021
54Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2021Președinte16.02.2021
53Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Huțu AlexandraPresedinte15.02.2021
52Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - CristianPresedinte15.02.2021
51Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţionare a terenului în suprafaţă de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6Președinte15.02.2021
50Proiect de hotărâre privind inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului BotoșaniPreședinte11.02.2021
49Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte10.02.2021
48Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte10.02.2021
47Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice TrușeștiPreședinte10.02.2021
46Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani, județul Botoșani”Președinte09.02.2021
45Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preempțiune și demararea procedurilor de către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Botoșani, pentru achiziționarea bunului imobil, monument istoric “Conacul Alexandrescu”, înregistrat în Lista Monumentelor Istorice sub cod BT-II-B-01987 și a suprafeței de teren aferentă de 16,48 ha, situate în satul Guranda, comuna Durnești, județul BotoșaniPreședinte29.01.2021
44Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte26.01.2021
43Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte26.01.2021
42Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru restul de executat al lucrărilor și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"Președinte26.01.2021
41Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2021 şi estimate pentru anii 2022 - 2024Președinte26.01.2021
40Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului BotoșaniPreședinte26.01.2021
39Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte21.01.2021
38Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte21.01.2021
37Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul virtual de Turism al României, ediţia a 44 – a, februarie 2021Președinte21.01.2021
36Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte21.01.2021
35Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2021Președinte21.01.2021
34Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente)Președinte21.01.2021
33Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați BotoșaniPreședinte21.01.2021
32Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială MihăileniPreședinte21.01.2021
31Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială SulițaPreședinte21.01.2021
30Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială SuharăuPreședinte21.01.2021
29Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială ȘtefăneștiPreședinte21.01.2021
28Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială SăveniPreședinte21.01.2021
27Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială “Dr. Elena Popovici” FlămânziPreședinte21.01.2021
26Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” BotoşaniPreședinte21.01.2021
25Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - EstPreședinte21.01.2021
24Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap BotoşaniPreședinte21.01.2021
23Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” BotoşaniPreședinte21.01.2021
22Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte21.01.2021
21Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte21.01.2021
20Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte21.01.2021
19Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” DorohoiPreședinte21.01.2021
18Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale BotoşaniPreședinte21.01.2021
17Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi ProfesionalăPreședinte21.01.2021
16Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor BotoşaniPreședinte21.01.2021
15Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean BotoşaniPreședinte21.01.2021
14Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţeanPreședinte20.01.2021
13Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilorPreședinte20.01.2021
12Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul BotoşaniPreședinte20.01.2021
11Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”Președinte20.01.2021
10Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean BotoşaniPreședinte20.01.2021
9Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”Președinte20.01.2021
8Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională BotoşaniPreședinte20.01.2021
7Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.01.2021
6Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.01.2021
5Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.01.2021
4Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022Președinte19.01.2021
3Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circularăPreședinte13.01.2021
2Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectPreședinte12.01.2021
1Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș ValerianPreședinte06.01.2021
169Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018Președinte16.12.2020
168Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.2020Președinte16.12.2020
167Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.11.2020Președinte11.12.2020
166Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914 – UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, în concordanţă cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.2019Președinte11.12.2020
165Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte10.12.2020
164Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială SulițaPreședinte10.12.2020
163

Proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări și completări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani

Președinte10.12.2020
162Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte10.12.2020
161Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
160Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
159Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
158Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.12.2020
157Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a CopiluluiPreședinte10.12.2020
156Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.2020Președinte10.12.2020
155Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.2020Președinte10.12.2020
154Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2021Președinte10.12.2020
153Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 27.05.2020Președinte10.12.2020
152Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”Președinte10.12.2020
151Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniPreședinte10.12.2020
150Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiarePreședinte09.12.2020
149Proiect de hoărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” BotoşaniPreședinte09.12.2020
148Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021Președinte26.11.2020
147Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte23.11.2020
146Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020Președinte20.11.2020
145Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 2020Președinte20.11.2020
144Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte18.11.2020
143Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privatăPreședinte18.11.2020
142Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019, cu modificările ulterioarePreședinte12.11.2020
141Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte06.11.2020
140Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte06.11.2020
139Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2020/2021, din bugetul propriu judeţeanPreședinte05.11.2020
138Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.09.2020Președinte04.11.2020
137Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2021Președinte03.11.2020
136Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 2021Președinte03.11.2020
135Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
134Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
133Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2021Președinte03.11.2020
132Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2021Președinte03.11.2020
131Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean BotoșaniPreședinte30.10.2020
130Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum și repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte30.10.2020
129Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte08.10.2020
128Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, serviciilor sociale care funcționează  în cadrul acesteiaPreședinte18.09.2020
127Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte18.09.2020
126Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte17.09.2020
125Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului BotoșaniPreședinte17.09.2020
124Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”Președinte17.09.2020
123Proiect de hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020Președinte16.09.2020
122Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie - octombrie 2020Președinte15.09.2020
121Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte11.09.2020
120Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, Unității de Asistență Medico Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte10.09.2020
119Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul orașului Bucecea, aparținând domeniul public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local BuceceaPreședinte09.09.2020
118Proiect de hotărâre privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului BotoșaniPreședinte21.08.2020
117Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul BotoșaniPreședinte20.08.2020
116Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio - Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020Președinte19.08.2020
115Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de cabinet medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.57Președinte18.08.2020
114Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. BotoșaniPreședinte17.08.2020
113Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte10.08.2020
112

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
111

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
110

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
109

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor

Președinte05.08.2020
108Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte29.07.2020
107Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte29.07.2020
106Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea  Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte29.07.2020
105Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020 – 2021”Președinte22.07.2020
104Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte22.07.2020
103

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Președinte22.07.2020
102Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte22.07.2020
101Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte22.07.2020
100Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte22.07.2020
99

Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.57

Președinte21.07.2020
98Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăriiPreședinte17.07.2020
97Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniPreședinte16.07.2020
96Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte16.07.2020
95Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţeanPreședinte16.07.2020
94Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.57Președinte15.07.2020
93Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 - 30.06.2020Președinte14.07.2020
92Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”,  sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul BotoșaniPreședinte13.07.2020
91Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș ValerianPreședinte06.07.2020
90Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr. 11, Botoșani”Președinte23.06.2020
89Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018Președinte23.06.2020
88Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte19.06.2020
87Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte19.06.2020
86Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului BotoşaniPreședinte18.06.2020
85Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” BotoșaniPreședinte18.06.2020
84Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021Președinte17.06.2020
83Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte17.06.2020
82Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2020 - 2021Președinte16.06.2020
81Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţeanPreședinte12.06.2020
80Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ivănescu VictorPreședinte26.05.2020
79Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personalăPreședinte25.05.2020
78Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executivPreședinte21.05.2020
77Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individualPreședinte21.05.2020
76Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte21.05.2020
75Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul BotoșaniPreședinte21.05.2020
74Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019Președinte20.05.2020
73Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.7Președinte20.05.2020
72Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.05.2020
71Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani’’Președinte19.05.2020
70Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2020
69Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2020
68Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţeanPreședinte18.05.2020
67Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019Președinte14.05.2020
66Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019Președinte14.05.2020
65Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „AMBULATORIU DE SPECIALITATE ȘI SPITALIZARE DE ZI LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI DIN STR. MARCHIAN NR. 11, BOTOȘANI”Președinte14.05.2020
64Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte07.05.2020
63Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţeanal doamnei Andrioaie MarianaPreședinte05.05.2020
62Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2020Președinte24.04.2020
61Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte23.04.2020
60Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,, Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”Președinte16.04.2020
59Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’Președinte16.04.2020
58Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte14.04.2020
57Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019Președinte14.04.2020
56Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte13.04.2020
55

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021

Președinte06.04.2020
54Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020Președinte31.03.2020
53Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniPreședinte30.03.2020
52Proiect de hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte30.03.2020
51Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020Președinte27.03.2020
50Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte26.03.2020
49Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte20.03.2020
47Proiect de hotîrâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 7 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte19.03.2020
48Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniPreședinte19.03.2020
46Proiect de hotărâre privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. BotoșaniPreședinte19.03.2020
45Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte18.03.2020
44Proiect de hotărâre de aprobarea a prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 19443/27.12.2017, privitor la spațiul amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, aparținând domeniului privat al Județului BotoșaniPreședinte17.03.2020
43Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte17.03.2020
42Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrate acestoraPreședinte17.03.2020
41Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 165/31.10.2019 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” BotoșaniPreședinte16.03.2020
40Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte13.03.2020
39Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul BotoșaniPreședinte21.02.2020
38Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. BotoșaniPreședinte21.02.2020
37Proiect de hotărăre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-aPreședinte21.02.2020
36Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. BotoşaniPreședinte21.02.2020
35Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte18.02.2020
34Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2020Președinte18.02.2020
33Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte18.02.2020
32Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru titular în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicalePreședinte18.02.2020
31Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2020Președinte17.02.2020
30Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
29Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
28Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
27Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
26Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
25Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilorPreședinte17.02.2020
24Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 101 din 27.06.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019Președinte13.02.2020
23Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”,cod SMIS 112979Președinte13.02.2020
22Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020Președinte13.02.2020
21Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2020Președinte29.01.2020
20Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021 - 2023Președinte27.01.2020
19Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte23.01.2020
18Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte23.01.2020
17Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 600.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2020, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte23.01.2020
16Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte23.01.2020
15Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier judeţeanPreședinte22.01.2020
14

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021

Președinte22.01.2020
13Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte22.01.2020
12Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2020Președinte22.01.2020
11Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.249,96 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2020Președinte22.01.2020
10Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui spațiu prin licitație publică, amplasat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7Președinte21.01.2020
9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”Președinte21.01.2020
8Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul BotoşaniPreședinte20.01.2020
7Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri BotoșaniPreședinte20.01.2020
6Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte16.01.2020
5Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte16.01.2020
4Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea funciară nr. 62057 –UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejatePreședinte16.01.2020
3Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi  din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte15.01.2020
2Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023Președinte14.01.2020
1Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorescu GheorghePreședinte14.01.2020

Loading