Consiliul Judetean Botosani

Licitații

pcdata

20.05.2024
Anunț licitație publică

22.04.2024
Anunț licitație publică

10.04.2024
Anunț licitație publică

12.03.2024
Anunț licitație publică

05.03.2024
Anunț licitație publică

12.02.2024
Anunț licitație publică

06.02.2024
Anunț licitație publică

18.10.2023
Nr.anunt : ADV 1389865 din 13.10.2023
,,Servicii de tipărire , multiplicare , confecționare produse destinate campaniei   preventive – educative a elevilor/populației, desfășurate  in baza protocolului de   colaborare stabilit  intre   I.J.J. Botoșani     și    C. J. Botoșani ‘’

Referitor la anunțul de publicitate ADV 1389865 publicat in SEAP in data de 13.10.2023 (ora 9:31) cu limita de depunere a ofertelor in data de 18.10.2023 (ora 14:00) precizăm faptul că ulterior publicării acestuia, s-au constatat neconcordante in documentatia de atribuire, autoritatea contractantă fiind in imposibilitatea de a adopta măsuri corective, achiziția directă se va anula, urmand ca aceasta sa fie reluată prin publicarea unui nou anunț, dupa corectarea neconcordanțelor  conform cerințelor tehnice.

25.09.2023
Anunt licitatie publica

25.08.2023
Anunt licitatie publica

18.08.2023
Anunt licitatie publica

4.07.2023
Referitor la: achiziția „Servicii de instruire – Proiect POC RO-UA”, anunț de publicitate nr. ADV1372396/03.07.2023
Atasam raspunsul la solicitarea de clarificari, in format pdf.


19.06.2023
Anunt licitatie publica

21.04.2023
Ref la : Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic pentru obiectivul ”Clădire Elena Doamna”, verificare tehnică a documentației prin verificatori autorizați și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”  PNRR C5-B1-261.

Anunt de publicitate din SEAP  ADV13549026/21.04.2023
Atasam Documentele DALI
Piese scrise
Piese desenate

Notă: Documentele pot fi procurate gratuit si  de la sediul autorității contractante Consiliul Județean Botosani, cam.415.


10.04.2023

 Ref:   „Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice (DALI, PAC, Proiect Tehnic + Detalii de execułie , avize, acorduri, autorizatii și verificare tehnică) pentru obiectivul de investitii „Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic și lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice la clădirea Protectiei Civile din municipiul Botoșani, Str. Octav Onicescu nr.44, judetul Botoșani” –Anunt de publicitate ADV1354604/30.03.2023
Atasam: Raspuns la solicitarea de clarificari.

|24.02.2023
Raspuns solicitare clarificari Anunt Publicitate ADV1346262 – Teste psihometrice, psihologice copii, Pediatrie Botosani

16.01.2023 – Anunț licitație publică

14.11.2022
Ref: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (Tema de proiectare, Studii de teren- studiu topo, studiu geo, Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-beneficiu, cereri, chestionare energetice și documentația pentru obținerea ATR, studiu de soluție, etc.) pentru obiectivul de investiții: ”Realizare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu puterea maximă de 3MW”
NR ANUNT:  ADV  1328825 din 11.11.2022
Atasam  Modelul de contract, CAIETUL DE SARCINI  si FORMULARELE in format word.

09.11.2022 – Anunț licitație publică

03.11.2022
Ref:  „Elaborare a documentațiilor tehnico-economice (tema de proiectare, studii, DALI, documentații avize, PT, DE, PAC, POE, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați) pentru realizarea obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”
NR ANUNT:  ADV1326360 din 02.11.2022
Atasam CAIETUL DE SARCINI  si FORMULARELE in format word.

17.10.2022 – Anunț licitație publică

29.09.2022 Referitor: Servicii de elaborare Raport de audit energetic al imobilului „Clădire Protecție civilă” pentru proiectul „Renovare energetică a clădirii Protecției Civile din municipiul Botoșani”
Anunț de publicitate nr. ADV1317740/29.09.2022
Atasam Raspunsul la solicitarea de clarificari, in format pdf.


09.09.2022 Ref:   Concursul de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani
Cod CPV: 71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2);
Anunț concurs de soluții: DC1000188/14.07.2022
Atasam Comunicarea Privind rezultatul final al  “Concursului de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani” in format pdf.


11.08.2022
Ref.: „Servicii de consultanță in vederea intocmirii documentației necesare pentru atribuirea traseelor și asigurarea asistenței tehnice până la finalizarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Botoșani“.
Nr. anunt: ADV1307665/04.08.2022
Anexăm răspuns solicitare clarificări.

27.07.2022 – Ref: Concursul de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani
COD CPV:  71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
NR ANUNT pe site-ul e-licitatie.ro:   DC1000188/14.07.2022
Atașăm   RASPUNSUL   nr.2, al autorității contractante   la solicitarea de clarificari din partea unui ofertant

22.07.2022 – Ref: Concursul de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani
COD CPV: 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
NR ANUNT: pe site-ul e-licitatie.ro:   DC1000188/14.07.2022
Atașăm   RASPUNSUL  autorității contractante   la solicitarea de clarificari din partea unui ofertant.

 14.07.2022 – Ref: Concursul de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani
COD CPV:  71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
NR ANUNT pe site-ul e-licitatie.ro:   DC1000188/14.07.2022
Atasam Instructiuni pentru ofertantiRegulamentul Concursului, Modelul de contract, Formularele in format word, DUAE in format word

27.06.2022 – Ref. ADV1300340 / 24.06.2022, Servicii de verificare a documentaţiei tehnico-economice de către verificatori atestaţi pentru proiectul ,,Modernizare Memorial IPOTESTI”, cod SMIS 2014+ 145313, la solicitarea unui operator economic atașăm Formularele in format Word.


17.06.2022 –
Raspuns solicitare clarificari Electrice si electronice Pediatrie, anunt publicitate SEAP nr.ADV1289117/ 19.05.2022

14.04.2022 –
 Ref:    Servicii de audit financiar privind proiectul:„Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani”, cod SMIS  152396,finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020
COD CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara
NR ANUNT:  ADV1285230 din 13.04.2022
Atasam CAIETUL DE SARCINI  si FORMULARELE in format word.

09.03.2022 – Ref:   Servicii de informare și promovare privind proiectul: „Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani”, cod SMIS  152396, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
COD CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate, NR ANUNT: ADV1275585 din 08.03.2022

Atasam CAIETUL DE SARCINI  si FORMULARELE in format word.


07.02.2022 – 
Ref. ADV1267868/ 28.01.2022, Servicii de realizare sondaj de opinie și realizare Analiză instituțională  privind proiectul „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod  SIPOCA/  SMIS  1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 COD CPV: 79320000-3 Servicii de sondaje de opinie –  Raspuns solicitare de clarificari.

01.02.2022 – Anunț licitație publică

31.01.2022 – Ref. ADV1267868/ 28.01.2022, Servicii de realizare sondaj de opinie și realizare Analiză instituțională  privind proiectul „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod  SIPOCA/  SMIS  1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 COD CPV: 79320000-3 Servicii de sondaje de opinie
Clarificare din oficiu. Postam FORMULARELE si CAIETUL de SARCINI, in format Word.

26.01.2022 – Ref. ADV1266369/ 18.01.2022, Servicii de instruire a funcționarilor publici și contractuali din cadrul Consiliului Județean Botoșani și instituțiilor subordonate, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, la solicitarea unui operator economic atașăm Caietul de sarcini in format Word.

25.01.2022-Ref. ADV1266369/ 18.01.2022, Servicii de instruire a funcționarilor publici și contractuali din cadrul Consiliului Județean Botoșani și instituțiilor subordonate, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
 atașăm  Raspunsul  la solicitarea de clarificari din partea unui operator economic


25.01.2022 – 
Ref. ADV1266369/ 18.01.2022, Servicii de instruire a funcționarilor publici și contractuali din cadrul Consiliului Județean Botoșani și instituțiilor subordonate, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 atașăm  Raspunsul  la solicitarea de clarificari din partea unui operator economic.

21.01.2022 – Ref. ADV1266369/ 18.01.2022, Servicii de instruire a funcționarilor publici și contractuali din cadrul Consiliului Județean Botoșani și instituțiilor subordonate, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 atașăm  Raspunsul  la solicitarea de clarificari din partea unui operator economic.

20.01.2022 – Ref. ADV1266369/ 18.01.2022, Servicii de instruire a funcționarilor publici și contractuali din cadrul Consiliului Județean Botoșani și instituțiilor subordonate, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, atașăm FORMULARELE in format Word.

17.12.2021 – Ref: Servicii de verificare a documentației tehnico-economice (expertiză, DALI, studii de teren, documentații obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații), de către verificatori atestați, pentru  obiectivul de investiție „Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în „Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani,  ADV1263112 din 16.12.2021 (formulare)

13.12.2021 – Ref:  Servicii de informare și publicitate și campanie de informare și conștientizare anticorupție privind proiectul „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – formulare

NR ANUNT: ADV1260511 din 07.12.2021

06.12.2021 – ANUNT LICITATIE PUBLICA
05.11.2021 – ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ, Caiet de sarcini+formulare

ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ 

Raspuns 2 solicitare clarificari pentru achiziția directă „Furnizare si instalare centrala telefonica digitala –  Beneficiar C.M.J. Botosani“. Anunt de publicitate nr. ADV1241203 din 24.09.2021.

Raspuns solicitare clarificari pentru achiziția directă „Furnizare si instalare centrala telefonica digitala –  Beneficiar C.M.J. Botosani“. Anunt de publicitate nr. ADV1241203 din 24.09.2021

ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ 

La solicitarea unui operator economic.
Procedura de achiziție directă: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (expertiză, studii de teren, DALI, documentații tehnice obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații) pentru obiectivul de investiții „Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani.  ADV nr.1237799 din 09.09.2021
Răspuns la solicitarea de clarificări.

Clarificare din oficiu
Procedura de achiziție directă: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (expertiză, studii de teren, DALI, documentații tehnice obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații) pentru obiectivul de investiții „Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani.  ADV nr.1237799 din 09.09.2021
Publicam Certificatul de urbanism aferent.

La solicitarea unui operator economic.
Procedura de achiziție directă: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (expertiză, studii de teren, DALI, documentații tehnice obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații) pentru obiectivul de investiții „Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani.  ADV nr.1237799 din 09.09.2021
Publicam caietul de sarcini aferent in format word.

Clarificare din oficiu
Procedura de achiziție directă: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (expertiză, studii de teren, DALI, documentații tehnice obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații) pentru obiectivul de investiții „Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani.  ADV nr.1237799 din 09.09.2021
Publicam formularele aferente in format word.

Raspuns la solicitare de clarificari
Procedura de achiziția directă „Furnizare si instalare centrala telefonica digitala –  Beneficiar C.M.J. Botosani“.
Anunt de publicitate nr. ADV1235726 din 03.09.2021

ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ 

ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ 

Raspuns solicitare clarificari, Anunt publicitate nr. ADV1230055/29.07.2021.

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Raspuns la solicitare de clarificari.
Procedura de achiziție:  Achiziția de Licențe Software, cod CPV-48620000-0, pentru C.M.J. Botoșani
Anunt publicitate nr.ADV1224259/30.06.2021

Raspuns la solicitare de clarificari.
Procedura de achiziție:  Achiziția de Licențe Software, cod CPV-48620000-0, pentru C.M.J. Botoșani
Anunt publicitate nr.ADV1224259/30.06.2021

Raspuns la solicitarea de clarificări formulată de către  un operator economic interesat
Procedura de achiziție: “UPS – Sursă de alimentare electrică neîntreruptibilă pentru C.M.J. Botoșani – 2 buc”
Anunt publcitar nr ADV1224214/30.06.2021

Raspuns solicitare clarificari telefonie fixa, anunt publicitate SEAP nr.ADV1221973/18.06.2021

,,Servicii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani” anunț de publicitate nr. ADV1220893 din 15.06.2021 publicat in SEAP- RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

,,Servicii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani” anunț de publicitate nr. ADV1218865 din 07.06.2021 publicat in SEAP- COMUNICARE ANULAREA ACHIZITIE

* Răspuns la solicitarea de clarificari pentru  achiziție directă având ca obiect: ”Achiziție sistem de videoconferință”,  ADV 1199440 din 26.02.2021

* Raspuns la solicitari de clarificari pentru anuntul de publicitate nr. ADV1181454 / 06.11.2020 privind Achiziția directă – Furnizare pachet articole sanitare.

* Anunt licitatie publica nr. 10050/29.07.2020
* Anunt licitatie publica
* Formulare aferente anuntului de publicitate nr.ADV1153602 din 19.06.2020
* Răspuns la solicitarea de clarificari pentru anuntul de publicitate nr. ADV1152956/17.06.2020 privind Servicii de publicitate on-line si informare in cadrul proiectului „Administratie moderna in sprijinul cetatenilorˮ, cod SMIS 126412, cod SIPOCA 553.

* Răspuns la solicitarea de clarificari pentru anuntul de publicitate nr. ADV1152956/17.06.2020 privind Servicii de publicitate on-line si informare in cadrul proiectului „Administratie moderna in sprijinul cetatenilorˮ, cod SMIS 126412, cod SIPOCA 553

* Răspuns la solicitarea de clarificari pentru anuntul de publicitate nr. ADV1147589/25.05.2020 privind „Servicii de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare (instalatii de AC) din dotarea Consiliului Judeţean Botoşani

* Răspuns la solicitarea de clarificari pentru anunt nr. ADV 1139859/06.04.2020 privind achizitia serviciilor  pentru emiterea de Certificate de Performanta Energetica (certificate energetice) pentru bunurile din categoria cabinetelor medicale propuse pentru vanzare

Răspuns solicitari de clarificări pt. anunț nr. ADV1114608/04.11.2019

Răspuns solicitari de clarificări achizitie directa gaze naturale, anunț nr. ADV1112635

Răspuns solicitări clarificări aferente anunțului de publicitate nr. ADV 1112108/23.10.2019

*08.10.2019 Prin prezenta, Județul Botoșani – Consiliul Județean anunța faptul că achiziția directa cu nr. ADV1106148 / 01.10.2019 – „Furnizare pachet tonereˮ se anulează, aceasta urmând a fi reluată in scurt timp.

Raspuns solicitari clarificari Echipament informatic, anunt publicitate nr. ADV 1101742/10.09.2019

Răspunsuri solicitari de clarificări pt. anunț nr. ADV1086661 –  Servicii de telefonie fixa.

*  Răspuns solicitare de clarificări pt. anunț nr. ADV1083650 –  Servicii DDD (Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare).

Răspuns solicitare de clarificări pentru anunț nr. ADV1079414 / 16.05.2019 – Furnizare Pachet echipamente pentru echipa de management, in cadrul proiectului „Administratie moderna in sprijinul cetatenilor cod SMIS 126412, cod SIPOCA 553.

04.03.2019 Prin prezenta, Județul Botoșani – Consiliul Județean, prelungeste termenul de depunere a ofertelor pentru achiziția de “Servicii de publicitate – mesaj de felicitare cu ocazia zilei de 8 Martie”, conform anunț publicitate SICAP nr. ADV1063245/2019, pana la data de 6.03.2019 ora 10.00.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta  în catalogul electronic disponibil in SICAP si vor transmite formularele de declaratiile solicitate in anunt pana la data de 6.03.2019 ora 10.00.

*Clarificare din oficiu – Servicii de publicitate media – anunt SICAP ADV1055562/12.12.2018

Răspuns solicitare de clarificare Anunt SICAP 1051303/22.11.2018 “ Servicii de prelucrare, tipărire şi multiplicare de materiale preventive pentru activităţile desfăşurate de către  Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Botoşani”

*  Răspuns solicitare de clarificări anunț nr. ADV1045951/01.11.2018 –  Furnizare articole electrice si iluminat.

* Achiziție directa – Furnizare produse papetărie- Anunț ADV1043319/ 22.10.2018 – Răspuns la solicitările de clarificări.

* Achiziție directa ADV1043368 – Furnizare cartușe de toner, Răspuns la solicitările de clarificări.

*   Raspuns solicitari de clarificari pentru Achizitia directa- Servicii de tipărire şi multiplicare de materiale preventive pentru activităţile desfăşurate de către  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani”- Anunt SICAP ADV1042978/19.10.2018

*   Răspuns solicitare de clarificare – Achiziție directa Servicii Evaluare, Anunț nr. ADV1038000/28.09.2018

*   Răspuns solicitare clarificări achiziție directa Furnizare materiale de curățenie – Anunț nr. ADV1025815/23.07.2018

*   Clarificare –  Achiziție directa Furnizare Calculatoare de birou si Laptop – anunțul de publicitate cu numărul ADV1024346/16.07.2018

*   Clarificare – Achiziția directă „Servicii de reparare si întreținere a grupurilor de refrigerare din dotarea Consiliului Județean Botoșani” – anunțul de publicitate nr. ADV1021915/03.07.2018

*   Erată la anunțul de publicitate nr. ADV1020673 – „Furnizare pachet echipamente de tehnica de calcul”  (postat 02.07.2018)

*   Erată la anunțul de publicitate nr. ADV1019759 – „Furnizare pachet accesorii auto”  (postat 22.06.2018)

*   Răspunsul la solicitarea de clarificări aferenta anunțului ADV1013103 – “ Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare la sediile Consiliului Județean Botoșani “

*   Răspuns solicitare clarificări, Anunț nr. ADV 1012869/23.05.2018, Achiziția directă  – Servicii de tipărire și de livrare a voucherelor de vacantă.*   Răspunsul la solicitarea de clarificări aferenta anunțului ADV1013103 – “ Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare la sediile Consiliului Județean Botoșani “

*   Clarificare – Achiziţia directă „Pachet produse de papetărie” -Anunţ de publicitate nr. ADV1000695/05.04.2018

*  Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea achiziției directe: „ Servicii de reparatii si intretinere a sistemelor de securitate precum si a subsistemelor de TV cu circuit închis la sediul Consiliului Judeţean Botoşani”, conform anunț de publicitate SEAP nr. 164242/28.03.2018. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 04.04.2018 (inclusiv), formularele și propunerea financiara.
 1. Formulare
2. Propunere financiara
    3. Caiet de sarcini – postat 28.03.2018

*   Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect: „ Servicii de spălare a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Botoşani”, conform anunț de publicitate SEAP nr. 163895/27.03.2018. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 03.04.2018 (inclusiv), formularele și propunerea financiara.
   1. Formulare
    2. Propunere financiara
    3. Caiet de sarcini cu anexe – postat 27.03.2018

*   Caiet de sarciniFormulare si declaratii  pentru anunţ de publicitate nr. 163560 din 26.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Servicii de verificare, reparare şi încarcare a echipamentelor de stingere a incendiilor” – postat 26.03.20

*   Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractului de: „Servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Botoşani”, conform anunțului de publicitate SEAP nr. 163369/26.03.2018. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 02.04.2018 (inclusiv), propunerea financiară și formularele 1, 2 și 3.
1. Formulare
    2. Caiet de sarcini + anexa
    3. Propunere financiara – postat 26.03.2018

*   Prin prezenta, Județul Botoșani – Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de “Servicii de publicitate –  mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2018”, conform anunț nr. 163358/26.03.2018.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta  în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 29.03.2018 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 29.03.2018 inclusiv, Formularul de  ofertă, declarația privind conflictul de interese si declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini.
1. Caiet de sarcini
    2. Formular de oferta
    3. Declarația privind conflictul de interese
4. Declaratia privind conformitatea cu caietul de sarcini

*   Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea achiziției directe: „Furnizare si inlocuire placa de baza DB93 – 10860 pt. aparat de aer conditionat Samsung 18000 BTU/H model AQ 18TSBNCEE”, conform anunț de publicitate SEAP nr. 162916/23.03.2018. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 28.03.2018 (inclusiv), formularul de oferta si declaratia privind conflictul de interese.
1. Formulare de oferta – postat 23.03.2018

*    Prin prezenta, Judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de “Servicii publicitate – publicare anunturi privind informarea populatiei in mass-media locala pt aprilie – decembrie 2018” pentru o perioada de 9 luni, conform anunț nr. 162806/22.03.2018.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta  în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de  27.03.2018 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 27.03.2018 inclusiv, Formularul de  ofertă, declarația privind conflictul de interese si declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini.
  
1. Caiet de sarcini
    2. Formulare de oferta
    3. Declarația privind conflictul de interese
    4. 
Declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini
    5. COMUNICARE CATRE OFERTANTI

*   Caiet de sarciniformulare si declaratii pentru anunţ de publicitate nr.162207 din 21.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Servicii de legare si brosare documente pentru arhiva, cu carton si mucava”  (postat 21.03.2018)

*   Formulare si declaratii  pentru anunţ de publicitate nr.162193 din 21.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet becuri pentru autospeciale de protectie civila”  (postat 21.03.2018)

*   Formulare si declaratii  pentru anunţ de publicitate nr.161859 din 20.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet produse de curăţenie”  (postat 20.03.2018)

*   Formulare si declaratii  pentru anunţ de publicitate nr.161848 din 20.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet becuri şi tuburi neon”  (postat 20.03.2018)

*   Formulare si declaratii  pentru anunţ de publicitate nr. 161417 din 19.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet produse de papetărie”  (postat 19.03.2018)

*   Formulare si declaratii  pentru anunţ de publicitate nr. 161400 din 19.03.2018 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet cartuşe imprimante”  (postat 19.03.2018)

*   Clarificari (postat 20.03.2018), Caiet de sarcini si formulare  pentru anunt de publicitate nr. 161070 din 16.03.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Furnizare gaze naturale pentru perioada 01.05.2018 – 31.12.2018” – postat 16.03.2018

*   Caiet de sarcini si formulare  pentru anunt de publicitate nr. 161059 din 16.03.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Furnizare energie electrica pentru perioada 01.05.2018 – 31.12.2018” – postat 16.03.2018

*   Caiet de sarcini si formulare  pentru anunt de publicitate nr. 160391 din 14.03.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Servicii pentru intocmirea documentatiei cadastrale in vederea intabularii si/sau actualizarii Cartilor Funciare pentru bunuri (3 apartamente) apartinand domeniului public al Judetului Botosani” – postat 14.03.2018

Caiet de sarcini si formulare  pentru anunt de publicitate nr. 160374 din 14.03.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Ridicare topo, relevee si expertizare imobil „Protectie Civila”, str. O. Onicescu, nr. 44 (fost 11), Botosani” – postat 14.03.2018

*   Prin prezenta, Judetul Botoşani – Consiliul Judetean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea achizitiei: Servicii de publicitate pentru proiectul „Modernizare DJ 207 N, Botosani-Curtesti-Cristesti-DN 28B, km 0+900-13+90”, cod SMIS 1021, conform anunt de publicitate SEAP nr. 159762/13.03.2018. Operatorii economici interesati vor transmite la adresa de email mentionată in anuntul de publicitate din SEAP, până la data de 15.03.2018 (inclusiv), formularele 1 si 2. – (postat 13.03.2018)
    1. Formulare
2. 
Caiet de sarcini

*   Prin prezenta, judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente anunțului de publicitate nr. 159426  din 12.03.2018  pentru atribuirea contractului de servicii “ Servicii de medicina muncii pentru angajaţii Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2018” Cod  CPV: 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 15.03.2018, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.159426 . Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.  (postat 12.03.2018)
  1. Caiet de sarcini
    2. Formulare si declaratii
    3. Model de contract

*   Prin prezenta, judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente anuntului de publicitate nr.159174/09.03.2018 pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta necesare intocmirii si depunerii Cererii de Finantare pt proiectul “Modernizare, extindere, dotare UPU str.Marchian 11 Botosani” (79400000-8 Consultanta in afaceri şi în management şi servicii conexe).
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii interesați vor publica oferta în SEAP și vor transmite Formularul de ofertă si anexa la acesta, Declarațiile și propunerea tehnică in format electronic la adresa florea.ioana@cjbotosani.ro până la data de 14.03.2018 inclusiv, în caz contrar oferta va fi respinsă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Cel mai bun raport calitate – pret.
    1. Formulare
2. 
Caiet de sarcini
COMUNICARE CATRE OFERTANTI

*   Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea achiziției: Servicii de publicitate pentru proiectul „Modernizare DJ 207 N, Botosani-Curtesti-Cristesti-DN 28B, km 0+900-13+90”, cod SMIS 1021, conform anunț de publicitate SEAP nr. 158725/07.03.2018. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 12.03.2018 (inclusiv), formularele 1 si 2. – (postat 07.03.2018)
    1. Formulare
2. 
Caiet de sarcini

*   Caiet de sarcini si formulare  pentru anunt de publicitate nr. 158313 din 06.03.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Ridicare topo, relevee si expertizare imobil „Protectie Civila”, str. O. Onicescu, nr. 44 (fost 11), Botosani” – postat 06.03.2018

*   Prin prezenta, judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente Invitației de participare nr.3064/27.02.2018 pentru atribuirea contractului de servicii:  Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru lucrările de investiții ce privesc utilitățile și dotările tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie termică, electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, parcare, spații verzi, împrejmuiri), până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor de locuințe, aferente obiectivului „Construcții locuințe pentru tineri-specialiști în sănătate, destinate închirierii, conform Legii 152/1998, în strada Ștefan cel Mare nr.39, municipiul Botoșani” (71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice).
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii interesați vor publica oferta în SEAP și vor transmite Formularul de ofertă, Declarațiile și propunerea tehnică in format electronic la adresa florea.ioana@cjbotosani.ro până la data de 02.03.2018 inclusiv, în caz contrar oferta va fi respinsă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. – (postat 27.02.2018)
 1.Invitatie de participare
    2.Formulare
3.
Tema de proiectare

*   Prin prezenta, Județul Botoșani – Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de Servicii de publicitate –  urări de felicitare cu ocazia zilei de 8 martie”, conform anunț nr. 156610/26.02.2018. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta  în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 01.03.2018 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 01.03.2018 inclusiv, Formularul de  ofertă, declarația privind conflictul de interese, declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini si certificatul BRAT (pt publicația tipărită). – postat 26.02.2018
 1.Caiet de sarcini
    2.Formular de oferta
    3.Declarația privind conflictul de interese
4.
Declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini

*   Prin prezenta, judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente Invitatiei de participare nr.2501/20.02.2018 pentru atribuirea contractului de servicii:  Elaborare a Studiului de fezabilitate pentru lucrările de investiții ce privesc utilitățile și dotările tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie termică, electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, parcare, spații verzi, împrejmuiri), până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor de locuințe, aferente obiectivului „Construcții locuințe pentru tineri-specialiști în sănătate, destinate închirierii, conform Legii 152/1998, în strada Ștefan cel Mare nr.39, municipiul Botoșani” (Cod CPV-71241000-9 -Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize).
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii interesați vor publica oferta în SEAP și vor transmite Formularul de ofertă, Declarațiile și propunerea tehnică in format electronic la adresa florea.ioana@cjbotosani.ro până la data de 23.02.2018 inclusiv, în caz contrar oferta va fi respinsă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. – postat 20.02.2018
    1. Invitatie de participare
    2. Formulare
3. 
Tema de proiectare

*   
Caiet de sarcini si Formulare  pentru anunt de publicitate SEAP nr. 155210 din 19.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Motorina Euro 5 , 12.600 litri pe bază de carduri de credit” – postat 19.02.2018

*   Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea achiziției ”Furnizare set refill capse”, conform anunț de publicitate SEAP nr. 155113/19.02.2018. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 23.02.2018 (inclusiv), formularele 1 si 2. – postat 19.02.2018
    1.Formulare

*   Prin prezenta, Județul Botoşani – Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de “Servicii electronice de furnizare date legislative, legislație românească și europeană, jurisprudență națională și comunitară” pentru o perioada de 12 luni, conform anunț nr. 154952/19.02.2018.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta  în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de  21.02.2018 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 21.02.2018 inclusiv, Formularul de  ofertă, declarația privind conflictul de interese și declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini.
1.Caiet de sarcini
2.Formular de oferta
3.Declarația privind conflictul de interese
4.Declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini

*   Formular de oferta pentru anunt de publicitate nr. 154924 din 19.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Pachet Boiler apa calda si accesorii pentru montare” – postat 19.02.2018

*   Clarificari  –  postat 19.02.2018
Formular de oferta si declaratie privind conflictul de interese pentru anunt de publicitate nr. 154520 din 15.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Pachet materiale electrice” – postat 15.02.2018

*   Formular de oferta si declaratie privind conflictul de interese pentru anunt de publicitate nr. 154516 din 15.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Diverse materiale sanitate” – postat 15.02.2018

*   Formular de oferta si declaratie privind conflictul de interese pentru anunt de publicitate nr. 154513 din 15.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Formulare tipizate – fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca, fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta, ordin de deplasare” – postat 15.02.2018

*   Caiet de sarcini şi formulare pentru anunt de publicitate nr. 154471 din 15.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Consumabile de imprimare si copiere” – postat 15.02.2018

*   
Formular de oferta si declaratie privind conflictul de interese pentru anunt de publicitate nr. 153911 din 13.02.2018 postat pe SEAP privind achizitia „Produse protocol – apa plata, apa minerala, cafea si zahar plic bagheta” –  postat 13.02.2018

*   Formular de oferta si declaratia privind conflictul de interese  pentru anunț de publicitate nr. 151381 din 30.01.2018 postat pe SEAP privind achiziția ,,Servicii de verificare/reglare centrale termice si supape de siguranta” – postat 30.01.2018.

*   Prin prezenta, Județul Botoșani – Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția pachetului de produse – Accesorii pentru aparat foto Nikon D5300conform anunț nr. 150303/23.01.2018. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta  în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de  26.01.2018 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mail menționata în anunț, pana la data de 26.01.2017 inclusiv, formularul de  ofertă, declarația privind conflictul de interese. – postat 23.01.2018
    1.Formular de oferta
    2.Declarația privind conflictul de interese

*   Formular de oferta si declaratia privind conflictul de interese  pentru anunț de publicitate nr. 149362 din 16.01.2018 postat pe SEAP privind achiziția ,,Servicii de verificare/reglare centrale termice si supape de siguranta” – postat 16.01.2018.

Licitaţii 2017

Licitaţii 2016

Licitaţii 2015

Loading