Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, cod fiscal 3372955, tel. 0231/514712, fax 0231/514715, organizează licitația publică, conform OUG 57/2019 și HCJ Botoșani nr. 194/30.09.2022, pentru închirierea unui spațiu, amplasat în imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2”, situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 7, destinat desfășurării unor activități medicale sau conexe actului medical.
La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.
Documentația de atribuire se obține de la sediul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Administrarea Patrimoniului, cam. 322.
Costul documentației de atribuire: 20 lei.
Garanția de participare, în sumă de 318 euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, cam.301.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2022, ora 14.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 07.11.2022, ora 16.00.
Licitația va avea loc în data de 08.11.2022, ora 11.00 la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, mun. Botoșani, cam. 421- Sala de ședințe.Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail:
jud-botosani@just.ro.
Data transmiterii anunțului pentru publicare: 17.10.2022.
Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.

Loading

Articole asemanatoare