Consiliul Judetean Botosani

Informări dezbateri publice

pcdata

ANUNȚ PUBLIC nr.2
 Data publicării: 13.08.2020
Județul Botoșani – Consiliul Județean, titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” și finalizării Raportului de Mediu.
Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani, Direcția Servicii Publice și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, de luni până joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarele adrese de internet: www.cjbotosani.ro și www.apmbt.anpm.ro.
Publicul are la dispoziţie 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ pentru transmiterea în scris de comentarii și propuneri la sediul Consiliului Județean Botoșani și la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, sau la adresele de e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, office@apmbt.anpm.ro.
Județul Botoșani – Consiliul Județean, titular, anunţă publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a proiectului „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” și a Raportului de Mediu pentru data de 01.10.2020, ora 16.00, în sala mare „Nicolae Iorga” a Consiliului Județean Botoșani, cu respectarea tuturor măsurilor legale de protecție sanitară în contextul prevenirii infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2.

ANUNȚ PUBLIC nr.1
Data publicării: 10.08.2020

Județul Botoșani – Consiliul Județean, titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” și finalizării Raportului de Mediu.
Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani, Direcția Servicii Publice și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, de luni până joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarele adrese de internet: www.cjbotosani.ro și www.apmbt.anpm.ro.
Publicul are la dispoziţie 48 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ pentru transmiterea în scris de comentarii și propuneri la sediul Consiliului Județean Botoșani și la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, sau la adresele de e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, office@apmbt.anpm.ro.
Județul Botoșani – Consiliul Județean, titular, anunţă publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a proiectului „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” și a Raportului de Mediu pentru data de 01.10.2020, ora 16.00, în sala mare „Nicolae Iorga” a Consiliului Județean Botoșani, cu respectarea tuturor măsurilor legale de protecție sanitară în contextul prevenirii infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2.

 

AMENAJAREA COMPLEXĂ VÂRFU CÂMPULUI PE RÂUL SIRET, județele Suceava și Botoșani – continuarea lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții  – anunț

 

ANUNȚ PUBLIC nr.1

Județul Botoșani – Consiliul Județean, titular plan, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”.
Prima versiune a „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani, Direcția Servicii Publice și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, de luni până joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarele adrese de internet: www.cjbotosani.ro și www.apmbt.anpm.ro.
Publicul are la dispoziţie 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ pentru transmiterea în scris de comentarii și sugestii la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, sau la adresa de e-mail: office@apmbt.anpm.ro.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Dezbatere publică privind completarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani 2014-2020

În exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, Consiliul Județean Botoșani adoptă strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.
Strategia de dezvoltare economico- socială a judeţului Botoşani este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic, în funcţie de documentele de programare şi finanţare, precum şi de prioritizarea nevoilor comunităţii.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, propunem completarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Botoşani 2014-2020 (aprobată prin HCJ nr.43/27.03.2014), astfel:
Introducerea la Capitolul 3 –Prezentarea generală a județului Botoșani, Subcapitolul 3.9 Analiza socio-economică, a unui nou punct 3.9.3 Eficiență energetică și resurse regenerabile;
Completarea cu o listă de proiecte suplimentare, urmare a propunerilor primite, conform tabelului anexat.(detalii)
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pot fi transmise la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1-3, camera 5 parter, sau la adresa de e-mail consiliu@cjbotosani.ro

 

GIF

Data ultimei actualizări: