Consiliul Judetean Botosani

Informări dezbateri publice

pcdata

ANUNȚ PUBLIC nr.1

Județul Botoșani – Consiliul Județean, titular plan, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”.
Prima versiune a „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, Botoșani, Direcția Servicii Publice și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, de luni până joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarele adrese de internet: www.cjbotosani.ro și www.apmbt.anpm.ro.
Publicul are la dispoziţie 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ pentru transmiterea în scris de comentarii și sugestii la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, sau la adresa de e-mail: office@apmbt.anpm.ro.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Dezbatere publică privind completarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani 2014-2020

În exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, Consiliul Județean Botoșani adoptă strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.
Strategia de dezvoltare economico- socială a judeţului Botoşani este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic, în funcţie de documentele de programare şi finanţare, precum şi de prioritizarea nevoilor comunităţii.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată, propunem completarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Botoşani 2014-2020 (aprobată prin HCJ nr.43/27.03.2014), astfel:
Introducerea la Capitolul 3 –Prezentarea generală a județului Botoșani, Subcapitolul 3.9 Analiza socio-economică, a unui nou punct 3.9.3 Eficiență energetică și resurse regenerabile;
Completarea cu o listă de proiecte suplimentare, urmare a propunerilor primite, conform tabelului anexat.(detalii)
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pot fi transmise la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1-3, camera 5 parter, sau la adresa de e-mail consiliu@cjbotosani.ro

 

GIF

Data ultimei actualizări: