Consiliul Judetean Botosani

Căutare avansată

pcdata
Caută...
Generic filters
FIltrare dupa tip continut
Selecteaza tot
Articole
Pagini
Filtrare dupa tip continut
Cauta in denumirea fisierelor
Filtrare categorii
ANUNȚURI
A.F.I.R.
OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE
CJ BOTOSANI
COMUNICATE DE PRESĂ
IMPORTANT
OBIECTIVE TURISTICE
PERSONALITĂȚI
SLIDER
Filtrare dupa format
Video
Galerie
Incepand cu
Pana la
NrFișierData ȘedințăData Publicării
212Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerației15.10.202118.10.2021
211Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi15.10.202118.10.2021
210Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”15.10.202118.10.2021
209Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.81, mun. Botoșani, jud. Botoșani15.10.202118.10.2021
208Hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului  Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru Locuințe15.10.202118.10.2021
207Hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății15.10.202118.10.2021
206Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 12183315.10.202118.10.2021
205Hotărâre privind aprobarea proiectului „ Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani ”, cod SIPOCA /SMIS 1106 /151928 și a cheltuielilor legate de proiect04.10.202104.10.2021
204Hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 152396 și a cheltuielilor legate de proiect04.10.202104.10.2021
203Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 282B, lim. Jud. Iasi – Prăjeni - Câmpeni -Flămânzi, km 37+513 - 50+161, județul Botoșani "04.10.202104.10.2021
202Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 208H, DN 29 – Corni – Sarafinești – Poiana - Vorona, km 0+000 – 6+000 și 12+600 – 19+100”, județul Botoșani04.10.202104.10.2021
201Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 -10+000 ", județul Botoșani04.10.202104.10.2021
200Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara,km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”04.10.202104.10.2021
199Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 – 12+500”, județul Botoșani04.10.202104.10.2021
198Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna)-Călinești-DN 29C-Talpa, km 0+000 - 7+009", județul Botoșani04.10.202104.10.2021
197Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani”04.10.202104.10.2021
196Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”04.10.202104.10.2021
195Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”04.10.202104.10.2021
194Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrameni-Panaitoaia km 0+000-2+100, judetul Botosani"04.10.202104.10.2021
193Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca-Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani04.10.202104.10.2021
192Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani27.09.202128.09.2021
191Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor27.09.202128.09.2021
190Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani27.09.202128.09.2021
189Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”27.09.202128.09.2021
188Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.139/30.06.2021 privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani pe anul şcolar 2021 - 202227.09.202128.09.2021
187Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 202227.09.202128.09.2021
186Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202127.09.202128.09.2021
185Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății27.09.202128.09.2021
184Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani27.09.202128.09.2021
183Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani27.09.202128.09.2021
182Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani27.09.202128.09.2021
181Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani27.09.202128.09.2021
180Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Suharău27.09.202128.09.2021
179Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020 privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului27.09.202128.09.2021
178Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani27.09.202128.09.2021
177Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel” , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.09.202128.09.2021
176Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației27.09.202128.09.2021
175Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani27.09.202128.09.2021
174Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 202117.09.202117.09.2021
173Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 202117.09.202117.09.2021
172Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 202102.09.202102.09.2021
171Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.64/23.03.2021 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 și aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 202402.09.202102.09.2021
170Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi30.08.202130.08.2021
169Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani30.08.202130.08.2021
168Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani30.08.202130.08.2021
167Hotărâre privind continuarea procedurii de achiziţionare și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani30.08.202130.08.2021
166Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani30.08.202130.08.2021
165Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 630.08.202130.08.2021
164Hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești30.08.202130.08.2021
163Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean Botoșani30.08.202130.08.2021
162Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani11.08.202111.08.2021
161Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani ”11.08.202111.08.2021
160Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele și subcapitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202111.08.202111.08.2021
159Hotărâre privind premierea sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice de vară, Tokyo 202011.08.202111.08.2021
158Hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii11.08.202111.08.2021
157Hotărâre privind aprobarea continuării procedurii de achiziţionare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.630.07.202130.07.2021
156Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 și pentru numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății30.07.202130.07.2021
155Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021 – 2022”30.07.202130.07.2021
154Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect30.07.202130.07.2021
153Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani30.07.202130.07.2021
152Hotărâre privind înființarea „Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sfântul Spiridon” Botoșani30.07.202130.07.2021
151Hotărâre privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.07.202130.07.2021
150Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani30.07.202130.07.2021
149Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației30.07.202130.07.2021
148Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean şi al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.202130.07.202130.07.2021
147Hotărâre privind atestarea unor modificări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani30.07.202130.07.2021
146Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202109.07.202109.07.2021
145Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202130.06.202130.06.2021
144Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani30.06.202130.06.2021
143Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „ Mihai Eminescu” Botoşani, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani30.06.202130.06.2021
142Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unițatea de Asistență Medico-Socială „ Dr. Elena Popovici” Flămânzi30.06.202130.06.2021
141Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 202230.06.202130.06.2021
140Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani30.06.202130.06.2021
139Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2021 - 202230.06.202130.06.2021
138Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202230.06.202130.06.2021
137Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.52, mun. Botoșani, jud. Botoșani09.06.202109.06.2021
136Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 14531309.06.202109.06.2021
135Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect09.06.202109.06.2021
134Hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani26.05.202127.05.2021
133Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 din 31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani26.05.202127.05.2021
132Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 202026.05.202127.05.2021
131Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani- instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
130Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
129Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2020, al evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
128Hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Botoşani instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
127Hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Muzeul Judeţean Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
126Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Orchestra Populară „ Rapsozii Botoșanilor” - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.202127.05.2021
125Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.05.202127.05.2021
124Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, destinat pentru activități conexe actului medical26.05.202127.05.2021
123Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației26.05.202127.05.2021
122Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani26.05.202127.05.2021
121Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale26.05.202127.05.2021
120Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771-Botoșani, număr cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani26.05.202127.05.2021
119Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării26.05.202127.05.2021
118Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost26.05.202127.05.2021
117Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 202126.05.202127.05.2021
116Hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”26.05.202127.05.2021
115Hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani12.05.202113.05.2021
114Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație12.05.202113.05.2021
113Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani12.05.202113.05.2021
112Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 202112.05.202113.05.2021
111Hotărâre privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea secretariatului executiv12.05.202113.05.2021
110Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202122.04.202122.04.2021
109Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate21.04.202122.04.2021
108Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani"21.04.202122.04.2021
107Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”21.04.202122.04.2021
106Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 8 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani21.04.202122.04.2021
105Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)21.04.202122.04.2021
104Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție lucrări și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’21.04.202122.04.2021
103Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”21.04.202122.04.2021
102Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.202121.04.202122.04.2021
101Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani21.04.202122.04.2021
100Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani21.04.202122.04.2021
99Hotărâre  privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia21.04.202122.04.2021
98Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”31.03.202101.04.2021
97Hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV S.A. Botoșani31.03.202101.04.2021
96Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret Botoșani31.03.202101.04.2021
95Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.202031.03.202101.04.2021
94Hootărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor31.03.202101.04.2021
93Hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
92Hotărâre privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
91Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
90Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
89Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management / soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Orchestra Populară “Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
88Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești31.03.202101.04.2021
87Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi31.03.202101.04.2021
86Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului31.03.202101.04.2021
85Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
84Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202101.04.2021
83Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Orchestra Populară ,, Rapsozii Botoșanilor’’, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani31.03.202101.04.2021
82Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Școala Populară de Arte ,,George Enescu’’ Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani31.03.202101.04.2021
81Hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani31.03.202101.04.2021
80Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani31.03.202101.04.2021
79Hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 1 Dorohoi31.03.202101.04.2021
78Hotărâre privind ocuparea temporară de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale de 0,0039 ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat Baisa, județul Botoșani– PT 1338/2019”31.03.202101.04.2021
77Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea și Reabilitarea Clădirii Centrului de Plasament ”Elena Doamnă” Botoșani în vederea asigurării spațiului desfășurării activității Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani ”31.03.202101.04.2021
76Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Realizare scară exterioară și creare gol acces la aceasta pentru Pavilionul nr. 3” din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga31.03.202101.04.2021
75Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 202031.03.202101.04.2021
74Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 202031.03.202101.04.2021
73Hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)31.03.202101.04.2021
72Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire corp C3 în vederea schimbării destinației din spălătorie nouă în Centru de zi „Sf. Andrei” și împrejmuire teren’’ str. I.C. Brătianu nr. 63, municipiul Botoșani, județul Botoșani31.03.202101.04.2021
71Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani31.03.202101.04.2021
70Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Locuință protejată „PHOENIX” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’, str. Războieni nr. 7B, CF 67337, municipiul Botoșani, județul Botoșani31.03.202101.04.2021
69Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.358.016 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.201931.03.202101.04.2021
68Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”31.03.202101.04.2021
67Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 2 - aferent anului 2020 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”31.03.202101.04.2021
66Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul Botoșani31.03.202101.04.2021
65Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2021, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022 - 202423.03.202123.03.2021
64Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 - 202423.03.202123.03.2021
63Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate23.03.202123.03.2021
62Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201625.02.202125.02.2021
61Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia25.02.202125.02.2021
60Hotărâre privind aprobarea sumei de 1.300.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2021, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”25.02.202125.02.2021
59Hotărâre privind aprobarea sumei de 130.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2021, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”25.02.202125.02.2021
58Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202125.02.202125.02.2021
57Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani25.02.202125.02.2021
56Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani25.02.202125.02.2021
55Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202125.02.202125.02.2021
54Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean Botoşani25.02.202125.02.2021
53Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/202025.02.202125.02.2021
52Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţionare a terenului în suprafaţă de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.625.02.202125.02.2021
51Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani25.02.202125.02.2021
50Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani25.02.202125.02.2021
49Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani25.02.202125.02.2021
48Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești25.02.202125.02.2021
47Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani, județul Botoșani”25.02.202125.02.2021
46Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Huțu Alexandra25.02.202125.02.2021
45Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin - Cristian25.02.202125.02.2021
44Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2021 şi estimate pentru anii 2022 - 202428.01.202128.01.2021
43Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru restul de executat al lucrărilor și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150"28.01.202128.01.2021
42Hotărâre privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului Botoșani28.01.202128.01.2021
41Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate28.01.202128.01.2021
40Hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.01.202128.01.2021
39Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor28.01.202128.01.2021
38Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani28.01.202128.01.2021
37Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mihăileni28.01.202128.01.2021
36Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Sulița28.01.202128.01.2021
35Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Suharău28.01.202128.01.2021
34Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești28.01.202128.01.2021
33Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Săveni28.01.202128.01.2021
32Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi28.01.202128.01.2021
31Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani28.01.202128.01.2021
30Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord - Est28.01.202128.01.2021
29Hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani28.01.202128.01.2021
28Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani28.01.202128.01.2021
27Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani28.01.202128.01.2021
26Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani28.01.202128.01.2021
25Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi28.01.202128.01.2021
24Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi28.01.202128.01.2021
23Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani28.01.202128.01.2021
22Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională28.01.202128.01.2021
21Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani28.01.202128.01.2021
20Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani28.01.202128.01.2021
19Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean28.01.202128.01.2021
18Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor28.01.202128.01.2021
17Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani28.01.202128.01.2021
16Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”28.01.202128.01.2021
15Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani28.01.202128.01.2021
14Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”28.01.202128.01.2021
13Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani28.01.202128.01.2021
12Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoşani28.01.202128.01.2021
11Hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani28.01.202128.01.2021
10Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară28.01.202128.01.2021
9Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202128.01.202128.01.2021
8Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava28.01.202128.01.2021
7Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul virtual de Turism al României, ediţia a 44 – a, februarie 202128.01.202128.01.2021
6Hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente)28.01.202128.01.2021
5Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani28.01.202128.01.2021
4Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 202228.01.202128.01.2021
3Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani28.01.202128.01.2021
2Hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect18.01.202118.01.2021
1Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian18.01.202118.01.2021
167Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.201817.12.202017.12.2020
166Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.202017.12.202017.12.2020
165Hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani17.12.202017.12.2020
164Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
163Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
162Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
161Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani17.12.202017.12.2020
160Hotărâre privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului17.12.202017.12.2020
159Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Sulița17.12.202017.12.2020
158Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.202017.12.202017.12.2020
157Hotărâre privind modificarea statului de funcții , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.202017.12.202017.12.2020
156Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202117.12.202017.12.2020
155Hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 27.05.202017.12.202017.12.2020
154Hotărâre privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”17.12.202017.12.2020
153Hotărâre privind dezmembrarea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914 –UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, în concordanţă cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.201917.12.202017.12.2020
152Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani17.12.202017.12.2020
151Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –30.11.202017.12.202017.12.2020
150Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare17.12.202017.12.2020
149Hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2020-2021 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani17.12.202017.12.2020
148Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 202017.12.202017.12.2020
147Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 202117.12.202017.12.2020
146Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 202117.12.202017.12.2020
145Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 202117.12.202017.12.2020
144Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202117.12.202017.12.2020
143Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202117.12.202017.12.2020
142Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202117.12.202017.12.2020
141Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202117.12.202017.12.2020
140Hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect26.11.202026.11.2020
139Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 202026.11.202026.11.2020
138Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 202026.11.202026.11.2020
137Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.11.202026.11.2020
136Hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privată26.11.202026.11.2020
135Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico -Socială Mihăileni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019, cu modificările ulterioare26.11.202026.11.2020
134Hotărâre privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect12.11.202012.11.2020
133Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202012.11.202012.11.2020
132Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2020/2021, din bugetul propriu judeţean12.11.202012.11.2020
131Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.202012.11.202012.11.2020
130Hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Botoşani04.11.202004.11.2020
129Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate04.11.202004.11.2020
128Hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiect12.10.202012.10.2020
127Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia24.09.202024.09.2020
126Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202024.09.202024.09.2020
125Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiect24.09.202024.09.2020
124Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți - Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani24.09.202024.09.2020
123Hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”24.09.202024.09.2020
122Hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/202024.09.202024.09.2020
121Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie - octombrie 202024.09.202024.09.2020
120Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani24.09.202024.09.2020
119Hotărâre privind trecerea unui sector de drum județean, situat în intravilanul orașului Bucecea, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani în administrarea Consiliului Local Bucecea17.09.202017.09.2020
118Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202017.09.202017.09.2020
117Hotărâre privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani27.08.202027.08.2020
116Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul Botoșani27.08.202027.08.2020
115Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a Judeţului Botoşani 2014-202027.08.202027.08.2020
114Hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de cabinet medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.5727.08.202027.08.2020
113Hotărâre privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani27.08.202027.08.2020
112Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
111Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
110Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
109Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.08.202027.08.2020
108Hotărâre privind privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.08.202027.08.2020
107Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.08.202027.08.2020
106Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani27.08.202027.08.2020
105Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202012.08.202012.08.2020
104Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020-2021”29.07.202030.07.2020
103Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 202029.07.202030.07.2020
102Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani29.07.202030.07.2020
101Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani29.07.202030.07.2020
100Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani29.07.202030.07.2020
99Hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani29.07.202030.07.2020
98Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani29.07.202030.07.2020
97Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani29.07.202030.07.2020
96Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.202029.07.202030.07.2020
95Hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării29.07.202030.07.2020
94Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.5729.07.202030.07.2020
93Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr.5729.07.202030.07.2020
92Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani29.07.202030.07.2020
91Hotărâre privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţean29.07.202030.07.2020
90Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian29.07.202030.07.2020
89Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.201825.06.202025.06.2020
88Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr. 11, Botoșani”25.06.202025.06.2020
87Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 202025.06.202025.06.2020
86Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 201925.06.202025.06.2020
85Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani25.06.202025.06.2020
84Hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani25.06.202025.06.2020
83Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani25.06.202025.06.2020
82Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2020 - 202125.06.202025.06.2020
81Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 202125.06.202025.06.2020
80Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani25.06.202025.06.2020
79Hotărâre privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier judeţean25.06.202025.06.2020
78Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ivănescu Victor27.05.202027.05.2020
77Hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personală27.05.202027.05.2020
76Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv27.05.202027.05.2020
75Hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”27.05.202027.05.2020
74Hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 727.05.202027.05.2020
73Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani27.05.202027.05.2020
72Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 201927.05.202027.05.2020
71Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 201927.05.202027.05.2020
70Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202127.05.202027.05.2020
69Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni, comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani”27.05.202027.05.2020
68Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din str. Marchian nr. 11, Botoșani”27.05.202027.05.2020
67Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani27.05.202027.05.2020
66Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţean27.05.202027.05.2020
65Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual22.05.202022.05.2020
64Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202022.05.202022.05.2020
63Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 202008.05.202008.05.2020
62Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andrioaie Mariana08.05.202008.05.2020
61Hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”30.04.202004.05.2020
60Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.202030.04.202004.05.2020
59Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”30.04.202004.05.2020
58Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’30.04.202004.05.2020
57Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.04.202004.05.2020
56Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.201915.04.202016.04.2020
55Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202015.04.202016.04.2020
54Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani31.03.202003.04.2020
53Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 202031.03.202003.04.2020
52Hotărâre privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”31.03.202003.04.2020
51Hotărâre privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului31.03.202003.04.2020
50Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani31.03.202003.04.2020
49Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 7 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani31.03.202003.04.2020
48Hotărâre privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani31.03.202003.04.2020
47Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.202003.04.2020
46Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “ Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani31.03.202003.04.2020
45Hotărâre de aprobarea a prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 19443/27.12.2017, privitor la spațiul amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani31.03.202003.04.2020
44Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrate acestora31.03.202003.04.2020
43Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 165/31.10.2019 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani31.03.202003.04.2020
42Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul obiectivelor de investiții pe anul 202027.03.202030.03.2020
41Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani27.03.202030.03.2020
40Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoşani27.02.202028.02.2020
39Hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani27.02.202028.02.2020
38Hotărâr privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a27.02.202028.02.2020
37Hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani27.02.202028.02.2020
36Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani,27.02.202028.02.2020
35Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 202027.02.202028.02.2020
34Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.02.202028.02.2020
33Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Botoșani în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și Comisia pentru soluționarea contestațiilor27.02.202028.02.2020
32Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 202027.02.202028.02.2020
31Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
30Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
29Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
28Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
27Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
26Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor27.02.202028.02.2020
25Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.201918.02.202019.02.2020
24Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 11297918.02.202019.02.2020
23Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202018.02.202019.02.2020
22Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 202030.01.202031.01.2020
21Hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul Botoşani30.01.202031.01.2020
20Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui spațiu prin licitație publică, amplasat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 730.01.202031.01.2020
19Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani30.01.202031.01.2020
18Hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea funciară nr. 62057 –UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejate30.01.202031.01.2020
17Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 202130.01.202031.01.2020
16Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani30.01.202031.01.2020
15Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 202030.01.202031.01.2020
14Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.01.202031.01.2020
13Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare si extindere - Pavilion B – U.A.M.S. Dr. Elena Popovici Flămânzi ”30.01.202031.01.2020
12Hotărâre privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”30.01.202031.01.2020
11Hotărâre privind aprobarea sumei de 600.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2020, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”30.01.202031.01.2020
10Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani30.01.202031.01.2020
9Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”30.01.202031.01.2020
8Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava30.01.202031.01.2020
7Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.249,96 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 202030.01.202031.01.2020
6Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 202030.01.202031.01.2020
5Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani30.01.202031.01.2020
4Hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier judeţean30.01.202031.01.2020
3Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2020, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021 - 202328.01.202028.01.2020
2Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 202315.01.202015.01.2020
1Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorescu Gheorghe15.01.202015.01.2020
216Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 -11.12.201919.12.201923.12.2019
215Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia19.12.201923.12.2019
214Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.201819.12.201923.12.2019
213Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 5/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri-Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201619.12.201923.12.2019
212Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 201919.12.201923.12.2019
211Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Trușești” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani19.12.201923.12.2019
210Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 202019.12.201923.12.2019
209Hotărâre privind aprobarea planurilor de restructurare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni, Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda și Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani19.12.201923.12.2019
208Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare clădire Secție Psihiatrie, municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 20, jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în Centru de Îngrijire și Asistență”19.12.201923.12.2019
207Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Centrul Cultural Transfrontalier Multietnic” și a cheltuielilor legate de proiect19.12.201923.12.2019
206Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 202019.12.201923.12.2019
205Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 202019.12.201923.12.2019
204Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 202019.12.201923.12.2019
203Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 202019.12.201923.12.2019
202Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 202019.12.201923.12.2019
201Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani19.12.201923.12.2019
200Hotărâre privind modificarea componenţei Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani19.12.201923.12.2019
199Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani19.12.201923.12.2019
198Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani.28.11.201902.12.2019
197Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare propusă de Operatorul Regional – societatea Nova APASERV S.A. Botoşani.28.11.201902.12.2019
196Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoşani, pentru a vota, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat la luna august 2019 cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară.28.11.201902.12.2019
195Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și angajarea sumei de 15,50 mii lei din excedentul bugetului local constituit la finele anului 2018.28.11.201902.12.2019
194Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare.28.11.201902.12.2019
193Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2019-2020, din bugetul propriu județean.28.11.201902.12.2019
192Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.28.11.201902.12.2019
191Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.28.11.201902.12.2019
190Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7.28.11.201902.12.2019
189Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al județului Botoșani.28.11.201902.12.2019
188Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu și a unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani.28.11.201902.12.2019
187Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020.28.11.201902.12.2019
186Hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani.28.11.201902.12.2019
185Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani.28.11.201902.12.2019
184Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Botoşani.28.11.201902.12.2019
183Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire „Schimbare învelitoare muzeul George Enescu Dorohoi”31.10.201904.11.2019
182Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 201931.10.201904.11.2019
181Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiect31.10.201904.11.2019
180Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani31.10.201904.11.2019
179Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani31.10.201904.11.2019
178Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare intre capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, pe anul 201931.10.201904.11.2019
177Hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”31.10.201904.11.2019
176Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani31.10.201904.11.2019
175Hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pentru anul școlar 2019 – 202031.10.201904.11.2019
174Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 108 din 27.06.201931.10.201904.11.2019
173Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.10.201904.11.2019
172Hotărâre privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CAbR) „Lucie Lecomte”, județul Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.10.201904.11.2019
171Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA) „Dersca”, județul Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.10.201904.11.2019
170Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA) „Stăuceni”, județul Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.10.201904.11.2019
169Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201931.10.201904.11.2019
168Hotărâre privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale social-culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, precum și a mamelor protejate în centre maternale31.10.201904.11.2019
167Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren intravilan în suprafață de 6.595 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33, proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.10.201904.11.2019
166Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren intravilan în suprafață de 27.700 mp, situat în localitatea Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani31.10.201904.11.2019
165Hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public al județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani31.10.201904.11.2019
164Hotărâre privind darea in folosinta catre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – "Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” Botosani a unui spatiu situat in municipiul Botosani, apartinind domeniului public al Judetului Botosani, aflat in administrarea Consiliului Judetean Botosani31.10.201904.11.2019
163Hotărâre privind participarea Judeţului Botoșani, prin Consiliul Judeţean Botoșani, la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”31.10.201904.11.2019
162Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani31.10.201904.11.2019
161Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani31.10.201904.11.2019
160Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.731.10.201904.11.2019
159Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 137 din 05.10.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, Cod SMIS 12631931.10.201904.11.2019
158Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și a contribuției financiare a Consiliului Județean Botoșani necesară implementării acestui proiect31.10.201904.11.2019
157Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie– UAMS Ștefănești”31.10.201904.11.2019
156Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-7+009”31.10.201904.11.2019
155Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani31.10.201904.11.2019
154Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 101 din 27.06.201926.09.201927.09.2019
153Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”,cod SMIS 11297926.09.201927.09.2019
152Hotărâre privind acordul de principiu pentru participarea Județului Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, la constituirea „Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”26.09.201927.09.2019
151Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2019 – 2020” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2019 – 2020”26.09.201927.09.2019
150Hotărâre privind modificarea art.15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.09.201927.09.2019
149Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani26.09.201927.09.2019
148Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare intre capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, pe anul 201926.09.201927.09.2019
147Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean26.09.201927.09.2019
146Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa Memorială „George Enescu”, Liveni, județul Botoșani26.09.201927.09.2019
145Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Muzeul Memorial „George Enescu” și anexă, din municipiul Dorohoi, județul Botoșani26.09.201927.09.2019
144Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al comunei Cândești, județul Botoșani26.09.201927.09.2019
143Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani26.09.201927.09.2019
142Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani şi Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi.26.09.201927.09.2019
141Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri26.09.201927.09.2019
140Hotărâre privind validarea domnului Corneanu Cătălin Marcel, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani26.09.201927.09.2019
139Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2020 şi estimate pentru anii 2021 – 202324.09.201924.09.2019
138Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial de venituri proprii, pe anul 201929.08.201902.09.2019
137Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Botoșani și Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii violenței în familie, delicvenței juvenile, victimizării minorilor și a infracțiunilor contra patrimoniului29.08.201902.09.2019
136Hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 169,00 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia și a schimbului acestuia cu suprafața de teren de 169,20 mp situat în mun. Botoșani str. Dimitrie Rallet nr. 4, în vederea realizării unei căi de acces în incinta Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani29.08.201902.09.2019
135Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani29.08.201902.09.2019
134Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani29.08.201902.09.2019
133Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia29.08.201902.09.2019
132Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani29.08.201902.09.2019
131Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 109 din 27.06.2019 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani29.08.201902.09.2019
130Hotărâre privind angajarea sumei de 99.380,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu județean pe anul 2019 şi alocarea acesteia comunelor Vlăsinești și Hudești pentru procurarea substanțelor de dezinfecție în vederea combaterii focarelor de Pestă Porcină Africană02.08.201902.08.2019
129Hotărâre privind exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui consiliului judeţean02.08.201902.08.2019
128Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." S.A., a amplasamentului Muzeului Judeţean Botoşani, proprietatea Judeţului Botoşani şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI"25.07.201926.07.2019
127Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ai obiectivului de investiţii „REABILITAREA, RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI"25.07.201926.07.2019
126Hotărâre privind angajarea sumei de 101.390,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2019 şi alocarea acesteia comunelor Păltiniș și Rădăuți Prut pentru procurarea substanțelor de dezinfecție în vederea combaterii focarelor de Pestă Porcină Africană25.07.201926.07.2019
125Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 201925.07.201926.07.2019
124Hotărâre privind aprobarea participării Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și asigurarea din bugetul local a contribuției necesare achiziționării unui autovehicul25.07.201926.07.2019
123Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.201925.07.201926.07.2019
122Hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2019 -202025.07.201926.07.2019
121Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect25.07.201926.07.2019
120Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, la obiectivul de investiţii ,,Consolidarea și reabilitarea clădirii Centrului de Plasament ,,Elena Doamna” în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din județul Botoșani”25.07.201926.07.2019
119Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de asfaltare cale de acces din incinta U.A.M.S. „Dr. Elena Popovici” Flămânzi, județul Botoșani”25.07.201926.07.2019
118Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 208H, DN 29–Corni–Sarafinești–Poiana–Vorona, km 0+000-6+000 și 12+600-19+100”25.07.201926.07.2019
117Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 282B, limită județ Iași–Prăjeni–Câmpeni–Flămânzi, km 34+398-50+161”25.07.201926.07.2019
118Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni–Panaitioaia–D. Cantemir–DN 24C, km 2+100-9+91025.07.201926.07.2019
115Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 294C, Borolea–Hănești, km 7+000-12+500”25.07.201926.07.2019
114Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”25.07.201926.07.2019
113Hotărâre privind modificarea și actualizarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani25.07.201926.07.2019
112Hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților pentru prevenirea faptelor antisociale25.07.201926.07.2019
111Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării Proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014–2020”.04.07.201905.07.2019
110Hotărâre privind angajarea sumei de 86.320,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu județean pe anul 2019 și alocarea acesteia comunelor Hănești și Dângeni pentru procurarea substanțelor de dezinfecție în vederea combaterii focarelor de Pestă Porcină Africană.04.07.201905.07.2019
109Hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.27.06.201928.06.2019
108Hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru Orchestra Populară “Rapsozii Botoșanilor” și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.27.06.201928.06.2019
107Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Biblioteca Județeană “Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani.27.06.201928.06.2019
106Hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte “George Enescu” Botoșani, pentru anul școlar 2019 – 2020.27.06.201928.06.2019
105Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016.27.06.201928.06.2019
104Hotărâre pentru aprobarea majorării cotizației Județului Botoșani pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”.27.06.201928.06.2019
103Hotărâre pentru aprobarea modificării cotizației Județului Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, pentru trimestrele III și IV ale anului 2019.27.06.201928.06.2019
102Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.138/05.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani” cod SMIS 126319.27.06.201928.06.2019
101Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași” și a cheltuielilor legate de proiect.27.06.201928.06.2019
100Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, a obiectivului de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 112979.27.06.201928.06.2019
99Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Iluminat public Lacul cu Nuferi, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”.27.06.201928.06.2019
98Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, judeţul Botoşani”.27.06.201928.06.2019
97Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, Km 0+250-10+000, Județul Botoșani”.27.06.201928.06.2019
96Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.27.06.201928.06.2019
95Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Sindicatul Sanitas a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”.27.06.201928.06.2019
94Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 65 din 26.04.2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Botosani și din administrarea Consiliului Judetean Botosani în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.27.06.201928.06.2019
93Hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 169 mp aflat în baza materială a Școlii Profesionale Speciale “Sfântul Stelian” Botoşani.27.06.201928.06.2019
92Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani.27.06.201928.06.2019
91Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.27.06.201928.06.2019
90Hotărârea nr. 90 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Reabilitare pod peste râul Jijia pe DJ 292, km 4+980, în localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani”.30.05.201903.06.2019
89Hotărârea nr. 89 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000”.30.05.201903.06.2019
88Hotărârea nr. 88 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km”.30.05.201903.06.2019
87Hotărârea nr. 87 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”.30.05.201903.06.2019
86Hotărârea nr. 86 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie “Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000, L=5 km”.30.05.201903.06.2019
85Hotărârea nr. 85 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie “Modernizare DJ 208H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150”.30.05.201903.06.2019
84Hotărârea nr. 84 privind aprobarea actualizării devizului general conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie „Modernizare si consolidare DJ282A, din DN29 -Ionășeni-Mășcăteni, km 0+000-10+000”.30.05.201903.06.2019
83Hotărârea nr. 83 privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019.30.05.201903.06.2019
82Hotărârea nr. 82 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani.30.05.201903.06.2019
81Hotărârea nr. 81 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.30.05.201903.06.2019
80Hotărârea nr. 80 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 201830.05.201903.06.2019
79Hotărârea nr. 79 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 74 din 26.05.2017 privind aprobarea desemnării reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Nova Apaserv S.A. Botoșani.30.05.201903.06.2019
78Hotărârea nr. 78 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.140/05.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru realizarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani ” cod SMIS 126318.30.05.201903.06.2019
77Hotărârea nr. 77 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.30.05.201903.06.2019
76Hotărârea nr. 76 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții ale unităților de asistență medico-socială Suharău, Mihăileni, Ștefănești, Săveni, “Dr. Elena Popovici” – Flămânzi și Sulița.30.05.201903.06.2019
75Hotărârea nr. 75 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Constantinică Sanda, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, prin promovarea temporară în funcția publică de conducere – șef serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani.30.05.201903.06.2019
74Hotărârea nr. 74 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gherasim Ovidiu din funcția de șef serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani.30.05.201903.06.2019
73Hotărârea nr. 73 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018.30.05.201903.06.2019
72Hotărârea nr. 72 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.30.05.201903.06.2019
71Hotărârea nr. 71 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 ai obiectivului de investiții <Închidere Centru de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești, prin construirea/reabilitarea și modernizarea unor imobile și transformarea lor în Centru de zi/Casă de tip familial/Apartamente pentru copii”> și schimbarea denumirii în ,,Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae - Trușești”.30.05.201903.06.2019
70Hotărârea nr. 70 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, la obiectivul de investiții ”REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”.30.05.201903.06.2019
69Hotărârea nr. 69 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret.30.05.201903.06.2019
68Hotărârea nr. 68 privind aprobarea Protocolului de colaborare privind organizarea și desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a IX-a, Botoşani, 2019.30.05.201903.06.2019
67Hotărârea nr. 67 privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea amplasării unui container cu aparatură medicală de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN).30.05.201903.06.2019
66Hotărârea nr. 66 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoşani.30.05.201903.06.2019
65Hotărârea nr. 65 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2019.30.05.201903.06.2019
64Hotărârea nr. 64 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani.30.05.201903.06.2019
63Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 43 din 23.04.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, județul Botoșani.07.05.201908.05.2019
62Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean.07.05.201908.05.2019
61Hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 15.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XIX-a.07.05.201908.05.2019
60Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.140/05.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru realizarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani ” cod SMIS 126318.07.05.201908.05.2019
59Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” cod SMIS 126318 și a cheltuielilor legate de proiect.07.05.201908.05.2019
58Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele doua secțiuni, pentru perioada 01.01-31.03.201923.04.201924.04.2019
57Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani23.04.201924.04.2019
56Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie ,,Consolidare versant si modernizare DJ 296, Nicșeni - Dorobanți, km 18+400-18+950”23.04.201924.04.2019
55Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant si modernizare DJ 296, Roma, km 11+480 - 12+320”23.04.201924.04.2019
54Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani-Cișmea-Roma, km 2+100 – 4+700”23.04.201924.04.2019
53Hotărâre privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile23.04.201924.04.2019
52Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani23.04.201924.04.2019
51Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani a unui spațiu și a unui teren, situate în comuna Trușești, județul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani23.04.201924.04.2019
50Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani23.04.201924.04.2019
49Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a sediului social al S.C. Daialov S.R.L.23.04.201924.04.2019
49Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a sediului social al S.C. Daialov S.R.L.23.04.201924.04.2019
48Hotărâre privind aprobarea Programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2019, alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non–profit de interes județean, în baza Legii nr. 350/200523.04.201924.04.2019
47Hotărâre privind aprobarea contribuției proprii a Consiliului Judeţean Botoşani în proiectul „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 12803823.04.201924.04.2019
46Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) și a cheltuielilor legate de proiect23.04.201924.04.2019
45Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia23.04.201924.04.2019
44Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 201923.04.201924.04.2019
43Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, județul Botoșani23.04.201924.04.2019
42Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2018, al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani23.04.201924.04.2019
41Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 202023.04.201924.04.2019
40Hotărâre privind validarea alegerii domnului Isac Constantin în calitate de consilier judeţean23.04.201924.04.2019
39Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Buhăianu Bogdan – Ciprian23.04.201924.04.2019
38Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 293, Dumeni - Havârna, km 8+100-9+000”.11.04.201911.04.2019
37Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma - Nicșeni, km 14+000-15+380”.11.04.201911.04.2019
36Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat pe anul 2019, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe destinații, pentru cheltuieli de funcționare, programe de dezvoltare locală și programe de infrastructură care necesită cofinanțare locală.28.03.201929.03.2019
35Hotărâre privind completarea Caietului de sarcini pentru serviciul public de depozitare, tratare și valorificare deșeuri municipale nepericuloase în județul Botoșani – administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri, precum și aprobarea Actului Adițional nr. 3/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.201628.03.201929.03.2019
34Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 201928.03.201929.03.2019
33Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual.28.03.201929.03.2019
32Hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2019, precum și repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din impozitul pe venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020-2022.22.03.201922.03.2019
31Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 - 2022.22.03.201922.03.2019
30Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 137 din 05.10.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala – Județul Botoșani si Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”. Cod SMIS 126319.13.03.201913.03.2019
29Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 137 din 05.10.2018 privind aprobarea Acordului de partcncriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secţiei Exterioare Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani", Cod SMIS 12631928.02.201904.03.2019
28Hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani.28.02.201904.03.2019
27Hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani.28.02.201904.03.2019
26Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul “Clădire Colegiul Medicilor, OAMR, Sanitas” aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani.28.02.201904.03.2019
25Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani.28.02.201904.03.2019
24Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2019.28.02.201904.03.2019
23Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru asistații din centrele rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.28.02.201904.03.2019
22Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.28.02.201904.03.2019
21Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.28.02.201904.03.2019
20Hotărâre privind acordarea din bugetul pe anul 2019 de stimulente financiare pentru elevi din instituții de învățământ din județul Botoșani care au obținut rezultate de excepție la concursuri și olimpiade școlare județene desfășurate în anul 2018.28.02.201904.03.2019
19Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2019 – 2020.28.02.201904.03.2019
18Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REABILITARE CLĂDIRE – SECȚIE PSIHIATRIE, MUNICIPIUL BOTOȘANI, str. Calea Națională nr. 20, Județul BOTOȘANI”.28.02.201904.03.2019
17Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ȘCOLARE LA CLĂDIREA ȘCOLII PROFESDIONALE SPECIALE SFÂNTUL STELIAN BOTOȘANI”.28.02.201904.03.2019
16Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV UAMS SĂVENI, str. Avram Iancu nr. 2, orașul SĂVENI, județul BOTOȘANI”.28.02.201904.03.2019
15Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2019.28.02.201904.03.2019
14Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 139 din 05.10.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani pentru realizarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, Cod SMIS 126318.20.02.201904.03.2019
13Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani.31.01.201931.01.2019
12Hotărâre privind acordarea unui mandat special al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Aociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare produse de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.31.01.201931.01.2019
11Hotărâre privind aprobarea la Actului adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 865/28.06.2017 privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, zona 5 – Flămânzi.31.01.201931.01.2019
10Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, încheiat între Județul Botoșani, Municipiul Botoșani și A.D.I. ”ECOPROCES” Botoșani în cadrul zonei 4 – Botoșani.31.01.201931.01.2019
9Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani31.01.201931.01.2019
8Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani.31.01.201931.01.2019
7Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie „ Modernizare si consolidare DJ282A, km 0+000-km - 10+000, DN29D Ionășeni-Mășcăteni ’’.31.01.201931.01.2019
6Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,, Modernizare DJ 208H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150’’.31.01.201931.01.2019
5Hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani”.31.01.201931.01.2019
4Hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”.31.01.201931.01.2019
3Hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 23.102,76 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 2019.31.01.201931.01.2019
2Hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț în sumă de 1.359.000 lei, din bugetul propriu județean pentru anul 2019, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava.31.01.201931.01.2019
1Hotărâre privind achitarea cotizației Județului Botoșani la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 201931.01.201931.01.2019
215Proiect de hotărâre privind numirea domnului Mihai Corneliu în funcţia de director al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi19.12.201820.12.2018
214Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral şi parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 - 14.12.2018.19.12.201820.12.2018
213Hotărâre privind modificarea tarifelor activităţilor aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA & S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN şi aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2018 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităţii de administrare a staţiilor de transfer, sortare a deşeurilor municipale şi administrare a depozitului de deşeuri - Judeţul Botoşani nr. 12016/02.08.2016.19.12.201820.12.2018
212Hotărâre privind aprobarea Acordului Financiar privind modul de gestionare a plăţilor în cadrul Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” dintre Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani şi A.D.I. Ecoproces Botoşani, în cadrul zonei 4 – Botoşani.19.12.201820.12.2018
211Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.19.12.201820.12.2018
210Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între UAT Municipiul Botoşani şi UAT Judeţul Botoşani în vederea implementării şi monitorizării Planului Local de Acţiune pentru Promovarea şi Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Botoşani pentru perioada 2018-2023.19.12.201820.12.2018
209Hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru acţiuni multianuale pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
208Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018.19.12.201820.12.2018
207Hotărâre privind repartizarea cotei de 17,25% din impozitul pe venit, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, pe anul 2018.19.12.201820.12.2018
206Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2018, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în cursul anului 2019.19.12.201820.12.2018
205Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.19.12.201820.12.2018
204Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.19.12.201820.12.2018
203Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ştefăneşti.19.12.201820.12.2018
202Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni.19.12.201820.12.2018
201Hotărâre privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obţinut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.19.12.201820.12.2018
200Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/17.01.2018 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Conceşti.19.12.201820.12.2018
199Hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 169/28.11.2018 de aprobare a cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2018-2019, din bugetul propriu judeţean, cu încă doi beneficiari.19.12.201820.12.2018
198Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
197Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
196Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
195Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
194Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2019.19.12.201820.12.2018
193Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2019.19.12.201820.12.2018
192Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
191Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019.19.12.201820.12.2018
190Hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2019-2024.19.12.201820.12.2018
189Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.19.12.201820.12.2018
188Hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2018.06.12.201807.12.2018
187Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare.06.12.201807.12.2018
186Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Județului Botoșani, a unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, a modificării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/23.02.2017 precum și a reintroducerii în inventarul domeniului public al județului a unor bunuri scăzute din inventar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 45/29.03.201828.11.201803.12.2018
185Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 45 mp situat în Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani.28.11.201803.12.2018
184Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere și reabilitare pod și cale rutieră pe DJ 282B, în localitatea Prăjeni, județul Botoșani”.28.11.201803.12.2018
183Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Refacere și reabilitare pod pe DJ 282, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Botoșani”.28.11.201803.12.2018
182Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție “Consolidare versant și modernizare DJ 296, Nicșeni – Dorobanți, km 18+400-18+950”.28.11.201803.12.2018
181Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție “Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma, km 11+480-12+320”.28.11.201803.12.2018
180Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție “Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani – Cișmea – Roma, km 2+100-4+700”.28.11.201803.12.2018
179Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 2 amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Nicșeni – Dorobanți, km 18+400-18+950”.28.11.201803.12.2018
178Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 2 amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma, km 11+480-12+320”.28.11.201803.12.2018
177Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 5 amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani – Cișmea – Roma, km 2+100-4+700”28.11.201803.12.2018
176Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201828.11.201803.12.2018
175Hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.28.11.201803.12.2018
174Hotărâre privind încetarea contractului de management a doamnei Cornelia Ciobanu, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat și desemnarea managerului interimar la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani.28.11.201803.12.2018
173Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani.28.11.201803.12.2018
172Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni.28.11.201803.12.2018
171Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi.28.11.201803.12.2018
170Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Sulița.28.11.201803.12.2018
169Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2018-2019, din bugetul propriu județean.28.11.201803.12.2018
168Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale.28.11.201803.12.2018
167Proiect de hotărâre privind numirea domnului Istrate Gheorghe – Cristi în funcţia de director al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Suharău14.11.201815.11.2018
166Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201814.11.201815.11.2018
165Hotărâre privind acordarea unui mandat special din partea Judeţului Botoşani, Asiciaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOPROCES" Botoşani pentru a aproba in Adunarea Generala a Acţionarilor, in numele si pe seama Judeţului Botoşani, Planul anual de creştere a tarifului actualizat08.11.201809.11.2018
164Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani26.10.201829.10.2018
163Hotărâre privind aprobarea revocării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 116/30.08.2018 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și a trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia și a unor bunuri din domeniul privat al Județului Botoșani în domeniul public al acestuia26.10.201829.10.2018
162Hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Județului Botoșani și darea în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani26.10.201829.10.2018
161Hotărâre privind aprobarea preluării Căminului pentru persoane vârstnice Trușești din subordinea Primăriei comunei Trușești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, instituție subordonată CJ Botoșani, începând cu data de 1 ianuarie 201926.10.201829.10.2018
160Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201826.10.201829.10.2018
159Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obținut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9, precum și a comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani26.10.201829.10.2018
158Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani26.10.201829.10.2018
157Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 5 și 6 la Hotărârea nr. 61 din 26.04.2018 privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani26.10.201829.10.2018
156Hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea nr. 61 din 26.04.2018 privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani26.10.201829.10.2018
155Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte “George Enescu” Botoșani – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani26.10.201829.10.2018
154Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani26.10.201829.10.2018
153Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumelor alocate prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.4/17.01.2018 pentru unitățile administrativ-teritoriale – comunele Ungureni și Răchiți26.10.201829.10.2018
152Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201826.10.201829.10.2018
151Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000, L= 5 km”26.10.201829.10.2018
150Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km”26.10.201829.10.2018
149Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni – DN 24C, km 41+050-47+700”26.10.201829.10.2018
148Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000”26.10.201829.10.2018
147Hotărâre pentru aprobarea “Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2018-2019” și a “Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2018-2019”26.10.201829.10.2018
146Hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru curse regulate speciale26.10.201829.10.2018
145Hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru curse regulate speciale26.10.201829.10.2018
144Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Botoșani și Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul siguranței rutiere, prevenirii delicvenței juvenile și a infracțiunilor contra patrimoniului26.10.201829.10.2018
143Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională26.10.201829.10.2018
142Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necorelare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2019 şi estimate pentru anii 2020-202205.10.201808.10.2018
141Hotărâre privind numirea doamnei Barbacariu Ana-Maria în funcţia de director al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Mihăileni05.10.201808.10.2018
140Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru realizarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani ” cod SMIS 12631805.10.201808.10.2018
139Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani pentru realizarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, Cod SMIS 12631805.10.201808.10.2018
138Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-eonomici și a descrierii sumare a investiției, pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani ” cod SMIS 12631905.10.201808.10.2018
137Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoşani pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani ” cod SMIS 12631905.10.201808.10.2018
136Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 6.731,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli pe anul 201827.09.201827.09.2018
135Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/23.02.2017 privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, a înscrierii unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și a scăderii din inventarul domeniului public al județului a unor bunuri constatate lipsă la inventariere27.09.201827.09.2018
134Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Construire Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din Str. Marchian nr. 11, Botoșani”27.09.201827.09.2018
133Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare Construcție și Amenajare spații Ergoterapie”27.09.201827.09.2018
132Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Închidere Centrul de Plasament Sf. Nicolae Trușești prin construirea/reabilitarea și modernizarea unor imobile și transformarea lor în Centru de zi/Casă de tip familial/Apartamente pentru copii”27.09.201827.09.2018
131Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Târgul de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 201827.09.201827.09.2018
130Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 10 din 25.01.2018 privind achitarea cotizaţiei anuale a judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 15.614,16 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 201827.09.201827.09.2018
129Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor27.09.201827.09.2018
128Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, precum şi a unor servicii sociale care funcționează în cadrul acesteia27.09.201827.09.2018
127Hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte ”George Enescu” Botoșani pentru anul școlar 2018 – 201927.09.201827.09.2018
126Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani27.09.201827.09.2018
125Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Botoşani27.09.201827.09.2018
124Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani şi Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi27.09.201827.09.2018
123Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani27.09.201827.09.2018
122Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului "Modernizare, extindere, dotare a Unitații de Primiri Urgențe din strada Marchian nr. 11 Botoșani" si a cheltuielilor legate de proiect21.09.201824.09.2018
121Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 care se va încheia în legătură cu Contractul de Asistență pentru Proiect din data de 31 octombrie 2013 între Județul Botoșani, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și aprobarea Contractului de Confirmare care se va încheia în legătură cu Contractul de Garanție și Despăgubire din data de 31 octombrie 2013 dintre Județul Botoșani și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare21.09.201824.09.2018
120Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și modificări și completări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201821.09.201824.09.2018
119Hotărâre privind aprobarea Proiectului "Modernizare, extindere, dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din strada Marchian nr.11 Botoşani" şi a cheltuielilor legate de proiect11.09.201812.09.2018
118Hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019 şi asigurarea din venituri proprii a contribuţiei necesare achiziţionării a unui autovehicul30.08.201831.08.2018
117Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Comunei Pomârla30.08.201831.08.2018
116Hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și a trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia și a unor bunuri din domeniul privat al Județului Botoșani în domeniul public al acestuia30.08.201831.08.2018
115Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații/teren aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani30.08.201831.08.2018
114Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, din imobilul „Dispensar medical” nr.4, situat în municipiul Botoşani, str. Primăverii nr.8, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical30.08.201831.08.2018
113Hotărâre privind aprobarea transmiterii unor bunuri care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Spitalului Judeţean de Urgență „Mavromati” Botoșani în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani30.08.201831.08.2018
112Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumelor alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/17.01.2018 pentru unitățile administrativ-teritoriale – Orașele Ștefănești și Săveni30.08.201831.08.2018
111Hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia30.08.201831.08.2018
110Hotărâre pentru modificarea componenței colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani30.08.201831.08.2018
109Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Botoşani şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Botoşani, în cadrul Proiectului naţional de tabere „Solidaritatea”14.08.201814.08.2018
108Hotărâre privind dezlipirea imobilului teren intravilan, proprietate publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani şi a Consiliului Local al Comunei Pomârla, înscris în Cartea Funciară nr.51013 a UAT Pomârla26.07.201827.07.2018
107Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, a înscrierii unor bunuri în domeniul public al județului și darea în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Suharău, precum și a reintroducerii în inventarul domeniului public al județului a unor bunuri scăzute din inventar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 45/29.03.201826.07.201827.07.2018
106Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Botoșani din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova26.07.201827.07.2018
105Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind organizarea și desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a VIII-a, Botoşani, 201826.07.201827.07.2018
104Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțare integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201826.07.201827.07.2018
103Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 82 din 31.05.2018 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții ale unităților de asistență medico-socială Suharău, Sulița și Mihăileni26.07.201827.07.2018
102Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani26.07.201827.07.2018
101Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială “Dr. Elena Popovici” Fămânzi, Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Județean Botoșani26.07.201827.07.2018
100Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.201826.07.201827.07.2018
99Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.4/7.01.2018 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Știubieni26.07.201827.07.2018
98Hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2018 - 201926.07.201827.07.2018
97Hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pentru anul școlar 2018 - 201926.07.201827.07.2018
96Hotărâre pentru modificarea componenţei colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani26.07.201827.07.2018
95Hotărârea privind darea în folosință gratuită către Protopopiatul Botoșani a unui spațiu, situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgențe „Mavromati”28.06.201829.06.2018
94Hotărârea privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere pentru spații aparținând domeniului public al județului Botoșani și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati”28.06.201829.06.2018
93Hotărârea privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201828.06.201829.06.2018
92Hotărârea privind aprobarea înființării unor servicii sociale prin reorganizare, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani28.06.201829.06.2018
91Hotărârea privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru Unitățile de Asistență Medico-Socială Săveni, Ștefănești și “Dr. Elena Popovici” – Flămânzi, precum și numirea directorilor în cadrul Unităților de Asistență Medico-Socială Săveni și Ștefănești28.06.201829.06.2018
90Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, susținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, județul Botoşani, începând cu data de 01.07.201828.06.201829.06.2018
89Hotărârea privind asigurarea cofinanțării proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților", cod 110309 de către Consiliul Judeţean Botoşani28.06.201829.06.2018
88Hotărârea privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților pentru prevenirea faptelor antisociale28.06.201829.06.2018
87Hotărârea privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri28.06.201829.06.2018
86Hotărârea privind actualizarea monografiei economico-militară a județului Botoşani28.06.201829.06.2018
85Hotărârea privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile consultative ale Unităților de Asistență Medico-Socială Săveni, Flămânzi și Ștefănești28.06.201829.06.2018
84Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani31.05.201804.06.2018
83Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiţii aprobat pe anul 201831.05.201804.06.2018
82Hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții ale unităților de asistență medico-socială Suharău, Sulița și Mihăileni31.05.201804.06.2018
81Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 61 din 26.04.2018 privind aprobarea rganigramelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani31.05.201804.06.2018
80Hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru acțiuni multianuale pentru anul 201931.05.201804.06.2018
79Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 201731.05.201804.06.2018
78Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 201731.05.201804.06.2018
77Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 201831.05.201804.06.2018
76Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Arte și Meserii Botoşani în Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani31.05.201804.06.2018
75Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu” Botoșani24.05.201824.05.2018
74Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe, din strada Marchian nr. 11 Botoșani’24.05.201824.05.2018
73Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma - Nicșeni, km 14+000-15+380”24.05.201824.05.2018
72Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 40 din 29.03.2018 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 3 amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 293, Dumeni – Havîrna, km 8+100-9+000”24.05.201824.05.2018
71Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 39 din 29.03.2018 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 3 amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma – Nicșeni, km 14+000-15+380”24.05.201824.05.2018
70Hotarâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XVIII-a26.04.201827.04.2018
69Hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani26.04.201827.04.2018
68Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 293, Dumeni - Havîrna, km 8+100-9+000”26.04.201827.04.2018
67Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma - Nicșeni, km 14+000-15+380”26.04.201827.04.2018
66Hotarâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani26.04.201827.04.2018
65Hotarâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași26.04.201827.04.2018
64Hotarâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan ce aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani26.04.201827.04.2018
63Hotarâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Comunei Pomârla în domeniul public al Județului Botoșani26.04.201827.04.2018
62Hotarâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial26.04.201827.04.2018
61Hotarâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru intituțiile publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Judeţean Botoşani26.04.201827.04.2018
60Hotarâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani26.04.201827.04.2018
59Hotarâre privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru Unitățile de Asistență Medico-Socială Săveni, Ștefănești și “Dr. Elena Popovici” - Flămânzi26.04.201827.04.2018
58Hotarâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani26.04.201827.04.2018
57Hotarâre privind angajarea sumei de 35,00 mii lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2018 şi alocarea acesteia comunei Hilișeu-Horia, judeţul Botoşani26.04.201827.04.2018
56Hotarâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetelor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 201826.04.201827.04.2018
55Hotarâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/17.01.2018 pentru unitatea administrativ-teritorială – Oraș Ștefănești26.04.201827.04.2018
54Hotarâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2017, al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.04.201827.04.2018
53Hotarâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.201826.04.201827.04.2018
52Hotarâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 201926.04.201827.04.2018
51Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe, din strada Marchian nr. 11 Botoșani’’12.04.201813.04.2018
50Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Compartimentare, reamenajare, consolidare locație pentru amplasare R.M.N. în incinta Spitalului de Urgență Mavromati Botoșani”12.04.201813.04.2018
49Hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Botoșani în responsabilitate administrativă și financiară a Unităților de Asistență Medico – Socială Flămânzi, Săveni și Ștefănești12.04.201813.04.2018
48Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de investiţii ce privesc utilităţile si dotările tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie termica, electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, parcare, spaţii verzi, împrejmuiri), pâna la limita exterioara a perimetrului destinat construcţiilor de locuinţe, aferente obiectivului "Construcţii locuinţe pentru tineri+specialişti in sănătate, destinate inchirierii, conform Legii 152/1998, in strada Ştefan cel Mare, nr. 39, municipiul Botosani"29.03.201830.03.2018
47Hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 201829.03.201830.03.2018
46Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201829.03.201830.03.2018
45Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoşani29.03.201830.03.2018
44Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani29.03.201830.03.2018
43Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Cabinetului medical nr. 28 de la etajul II al imobilului „Policlinica Stomatologică”, situat în Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparținând domeniului privat al județului Botoșani, în vederea desfășurării unor activități medicale sau conexe actului medical29.03.201830.03.2018
42Hotărâre privind eliberarea acordului de utilizare de către S.C. Modern Calor S.A. Botoșani a terenului situat la limita de proprietate a imobilului din Aleea Liceului, nr. 6, Botoşani, care aparține domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani, în vederea racordării la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a sediului Serviciului Județean al Arhivelor Naționale29.03.201830.03.2018
41Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 14 din 29.01.2015 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor bunuri imobile, situate în municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al statului şi din adminstrarea „Ministerului Finanțelor Publice–Agenţia Naţională de Administrare Fiscală” în domeniul public al județului Botoșani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani29.03.201830.03.2018
40Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui teren proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 293, Dumeni – Havîrna, km 8+100-9+000”29.03.201830.03.2018
39Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui teren proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma – Nicșeni, km 14+000-15+380”29.03.201830.03.2018
38Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați după încheierea contractului de achiziţie a lucrărilor de execuţie şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiție „Reabilitare pod peste râul Jijia pe DJ 292, km 4+980, în localitatea Broscăuţi, jud. Botoșani”29.03.201830.03.2018
37Hotărâre privind modificarea și completarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani29.03.201830.03.2018
36Hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani.29.03.201830.03.2018
35Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 2018.22.02.201826.02.2018
34Hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2018 şi aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean, în baza Legii nr. 350/200522.02.201826.02.2018
33Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al județului Botoșani și darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a unor bunuri care au aparținut domeniului public al comunei Trușești, județul Botoșani22.02.201826.02.2018
32Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”22.02.201826.02.2018
31Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani22.02.201826.02.2018
30Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor22.02.201826.02.2018
29Hotărâre de modificare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 106 din 31.07.2017 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”22.02.201826.02.2018
28Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru asistații din centrele rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani22.02.201826.02.2018
27Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani”22.02.201826.02.2018
26Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Botoșani, Direcția de Sănătate Publică Botoșani și Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani pentru implementarea Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.22.02.201826.02.2018
25Hotărâre privind validarea domnului Tapalagă Paul Iulian, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani.22.02.201826.02.2018
24Hotărâre privind validarea alegerii domnisoarei Roman Magda-Roxana în calitate de consilier judeţean22.02.201826.02.2018
23Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Macovei Ada – Alexandrina în calitate de consilier judeţean22.02.201826.02.2018
22Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Judele Radu.22.02.201826.02.2018
21Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Diaconu Ion22.02.201826.02.2018
20Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Botoşani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia08.02.201812.02.2018
19Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 201808.02.201812.02.2018
18Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani25.01.201826.01.2018
17Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului Botoșani și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”25.01.201826.01.2018
16Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Judeţean Botoşani pentru trecerea Unității de Asistență Medico-Socială Flămânzi, Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Judeţean Botoşani începând cu data de 1 aprilie 201825.01.201826.01.2018
15Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani și instituțiile publice subordonate, cu modificările și completările ulterioare25.01.201826.01.2018
14Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul şcolar 2018 – 201925.01.201826.01.2018
13Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obținut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 și a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Muzeul Județean Botoşani – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani25.01.201826.01.2018
12Proiect de hotărâre privind aprobarea unei burse de ajutor social din bugetul propriu județean, pentru anul școlar 2017 – 2018 la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi25.01.201826.01.2018
11Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Botoșani din România și Raionul Criuleni din Republica Moldova25.01.201826.01.2018
10Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 15.614,16 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 201825.01.201826.01.2018
9Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț în sumă de 1.359.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 2018, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava25.01.201826.01.2018
8Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 201825.01.201826.01.2018
7Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”25.01.201826.01.2018
6Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES BOTOŞANI”25.01.201826.01.2018
5Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani25.01.201826.01.2018
4Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019, 2020 şi 202117.01.201817.01.2018
3Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 - 202117.01.201817.01.2018
2Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 201809.01.201810.01.2018
1Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunilor de funcționare/dezvoltare pe anul 201709.01.201810.01.2018
205Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unui spaţiu, situat în municipiul Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţe "Mavromati"21.12.201721.12.2017
204Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani21.12.201721.12.2017
203Hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2018 -202121.12.201721.12.2017
202Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01.2017- 13.12.201721.12.201721.12.2017
201Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. ”NOVA APASERV” S.A. Botoșani, pentru scoaterea din funcțiune, demolarea în vederea valorificării și, după caz, casării acestora și mandatarea S.C. ”NOVA APASERV” S.A. Botoșani pentru efectuarea acestor operațiuni21.12.201721.12.2017
200Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/29.07.2016 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Muzeului Județean Botoșani21.12.201721.12.2017
199Hotărâre privind aprobarea salariului de bază corespunzător postului contractual de referent, studii medii, din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul propriu al Consiliului Județean Botoșani, precum și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 111 din 31.07.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 120 din 31.08.201721.12.201721.12.2017
198Hotărâre privind modificarea și completarea art. 5 – anexa nr. 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Județean Botoșani și instituțiile publice subordonate, cu modificările și completările ulterioare21.12.201721.12.2017
197Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în cursul anului 201821.12.201721.12.2017
196Hotărâre privind încetarea contractului de management a domnului Aurel Melniciuc, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat și desemnarea managerului interimar la Muzeul Județean Botoșani21.12.201721.12.2017
195Hotărâre privind aprobarea Proiectului “LA ȘCOALĂ CU BUCURIE” și a cheltuielilor legate de proiect21.12.201721.12.2017
194Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale21.12.201721.12.2017
193Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201821.12.201721.12.2017
192Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea de virări de credite între capitolele bugetului propriu judeţean pe anul 201713.12.201714.12.2017
191Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților “AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare propuse de Operatorul Regional – S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani08.12.201708.12.2017
190Hotărâre privind angajarea sumei de 175,00 mii lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu judeţean, pe anul 2017 şi alocarea acesteia comunei Manoleasa, judeţul Botoşani29.11.201706.12.2017
189Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea de virări de credite între capitolele bugetului propriu judeţean pe anul 201729.11.201706.12.2017
188Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, pe anul 201729.11.201706.12.2017
187Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 141 din 27.09.2017 privind aprobarea Proiectului “Creșterea eficienţei energetice la Centrul de Îngrijire și Asistenţă Dorohoi” şi a cheltuielilor legate de proiect24.11.201728.11.2017
186Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al judeţului Botoșani, din imobilul „Dispensar medical” nr. 4, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8, în vederea desfășurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical24.11.201728.11.2017
185Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 137 din 27.09.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice la CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENŢĂ în municipiul DOROHOI”24.11.201728.11.2017
184Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale24.11.201728.11.2017
183Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suliţa din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani24.11.201728.11.2017
182Hotărâre pentru aprobarea la nivelul judeţului Botoșani a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017 – 201824.11.201728.11.2017
181Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani și pentru instituţiile publice subordonate, pe anul 201824.11.201728.11.2017
180Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un rezultat mai mare sau egal cu nota 9, precum şi a comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Muzeul Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani24.11.201728.11.2017
179Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul școlar 2017 – 2018, din bugetul propriu judeţean24.11.201728.11.2017
178Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 201824.11.201728.11.2017
177Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul 201824.11.201728.11.2017
176Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201824.11.201728.11.2017
175Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 201824.11.201728.11.2017
174Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 201824.11.201728.11.2017
173Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201824.11.201728.11.2017
172Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 201824.11.201728.11.2017
171Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 201824.11.201728.11.2017
170Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2018 şi estimate pentru anii 2019-202121.11.201721.11.2017
169Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoşani nr. 32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Mileanca27.10.201731.10.2017
168Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetelor instituţiilor și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiţii, pe anul 201727.10.201731.10.2017
167Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea și reabilitarea clădirii Centrului de Plasament „Elena Doamna” în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din Judeţul Botoşani27.10.201731.10.2017
166Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu de 66,91 mp amplasat la etajul II din imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2”, situat în Botoşani, str. Independenţei nr. 7, aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani și în administrarea Consiliului Județean Botoşani, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical27.10.201731.10.2017
165Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă selectaţi pentru măsurarea performanţei Societăţii NOVA APASERV S.A. Botoşani și a administratorilor acesteia și mandatarea reprezentanţilor autorităţii publice tutelare în AGA Societăţii NOVA APASERV S.A. Botoşani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanţă pentru perioada 2017 - 202127.10.201731.10.2017
164Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Botoşani, revizuit, precum și acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani pentru aprobarea acestuia, în numele și pe seama Judeţului Botoşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei27.10.201702.11.2017
163Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate în perioada de iarnă 2017 – 2018” și a „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017 – 2018”27.10.201731.10.2017
162Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoşani nr. 32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Știubieni27.10.201731.10.2017
161Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.10.201731.10.2017
160Hotărâre pentru modificarea art.1 și încetarea aplicabilității art.2 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani și instituţiile publice subordonate, cu modificările ulterioare27.10.201731.10.2017
159Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unităţilor învăţământului special de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 2017 – 201827.10.201731.10.2017
158Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistenţă Medico – Socială Suharău din subordinea Consiliului Județean Botoșani27.10.201731.10.2017
157Hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Botoșani, pentru anul școlar 2017 - 201827.10.201731.10.2017
156Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 109/31.07.2017 privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Școlii Populare de Arte şi Meserii Botoşani pe anul școlar 2017 - 201827.10.201731.10.2017
155Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201727.10.201731.10.2017
154Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de pliante și afișe necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii delicvenței juvenile și a infracțiunilor contra patrimoniului27.10.201731.10.2017
153Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale27.10.201731.10.2017
152Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani27.10.201731.10.2017
151Hotărâre privind aprobarea angajării sumei de 10.024.099,18 lei din excedentul anului 2016 și achitarea acesteia către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, reprezentând debite aferente contractelor de finanţare semnate în cadrul POR 2007 – 201320.10.201723.10.2017
150Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,,Reabilitare pod peste râul Jijia pe DJ 292, km 4+980, în localitatea Broscăuți, judeţul Botoşani”20.10.201723.10.2017
149Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 291 D, Ibăneşti-Cristineşti, km 13+000-18+000, judeţul Botoşani”20.10.201723.10.2017
148Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292 A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, judeţul Botoşani”20.10.201723.10.2017
147Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 294 C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000, judeţul Botoşani”20.10.201723.10.2017
146Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetelor instituțiilor și activităților proprii, efectuarea de virări de credite între capitole și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, pe anul 201727.09.201702.10.2017
145Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ – teritorială – Comuna Românești27.09.201702.10.2017
144Hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Botoșani a împrumutului în valoare de 7.400.000 EURO, contractat de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare27.09.201702.10.2017
143Hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea construirii unui imobil P+3E cu destinația locuințe colective, amplasat în municipiul Botoșani, strada Transilvaniei, nr. 1827.09.201702.10.2017
142Hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Județul Botoșani și Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani pentru prevenirea faptelor antisociale, precum și aprobarea finanțării achiziției de pliante, flyere și afișe necesare27.09.201702.10.2017
141Hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice la Centrul de Îngrijire și Asistență Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect27.09.201702.10.2017
140Hotărâre privind acordarea dreptului de uz și eliberarea acordului proprietarului pentru obținerea autorizației de construire, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare27.09.201702.10.2017
139Hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al comunei Trușești, jud. Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani27.09.201702.10.2017
138Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii REPARAȚII CAPITALE LA ÎNVELITOAREA CASEI PĂRINTEȘTI ,,MIHAI EMINESCU’’ comuna Mihai Eminescu, sat Ipotești27.09.201702.10.2017
137Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Creşterea eficienței energetice la CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ în municipiul DOROHOI”27.09.201702.10.2017
136Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,,Modernizare drum judeţean DJ 293, Coțușca - Ghireni – DN 24C, km 41 + 050 - 47 + 700”27.09.201702.10.2017
135Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 208H, Vorona – Oneaga – Pădureni, km 21+450 – 34+150, judeţul Botoşani”27.09.201702.10.2017
134Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie „Modernizare si consolidare DJ 282A, din DN29D – Ionășeni - Mășcăteni, km 0+000 - 10+000, judeţul Botoşani”27.09.201702.10.2017
133Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Orchestrei Populare ”Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului Județean Botoșani27.09.201702.10.2017
132Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor27.09.201702.10.2017
131Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale27.09.201702.10.2017
130Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani şi Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi27.09.201702.10.2017
129Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deşeurilor municipale şi administrare a depozitului de deşeuri - Județul Botoşani, nr. 12016/02.08.201631.08.201701.09.2017
128Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 298, Vorniceni – Cordăreni – Dumeni, km 0+000-15+100”31.08.201701.09.2017
127Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 293, din DN 29A – Dumeni – Havârna- Mileanca, km 0+000-26+090 şi DJ 298A – Darabani – DJ 293, km 0+250-10+000”31.08.201701.09.2017
126Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 208H, din DN 29 – Corni, km 0+000-6+000”31.08.201701.09.2017
125Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 0+000-9+900”31.08.201701.09.2017
124Hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.J. nr. 101/29.07.2016 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani31.08.201701.09.2017
123Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Botoşani și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”31.08.201701.09.2017
122Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201731.08.201701.09.2017
121Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Vârfu Câmpului31.08.201701.09.2017
120Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 111 din 31.07.201731.08.201701.09.2017
119Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate31.08.201701.09.2017
118Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate31.08.201701.09.2017
117Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.08.201701.09.2017
116Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean31.08.201701.09.2017
115Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani31.08.201701.09.2017
114Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani31.08.201701.09.2017
113Hotărâre privind dezlipirea imobilului - teren intravilan, proprietate publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, situat în Botoşani, strada Ştefan cel Mare nr. 39, identificat cu nr. cad. 6204431.07.201701.08.2017
112Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Botoşani din România şi Municipiul Bălţi din Republica Moldova31.07.201701.08.2017
111Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie”, din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia31.07.201701.08.2017
110Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 - 30.06.201731.07.201701.08.2017
109Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pe anul şcolar 2017 - 201831.07.201701.08.2017
108Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2017 - 201831.07.201701.08.2017
107Hotărâre privind modificarea art. 5 - anexa nr. 10, art. 7, art. 9 şi art. 10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate31.07.201701.08.2017
106Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.07.201701.08.2017
105Hotărâre privind modificarea art. 100 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Botoşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 86 din 29.07.201631.07.201701.08.2017
104Hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.J. nr. 150/27.10.2016 privind aprobarea modificării şi completării inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a Consiliului Local al Orașului Bucecea, a Consiliului Local al Orașului Flămânzi, a Consiliului Local al Orașului Ștefănești, a Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”, a celor aflate în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, precum și aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani20.07.201720.07.2017
103Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoșani, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe20.07.201720.07.2017
102Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului Cadru de Parteneriat între Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani pentru Proiectul “Regiunea Nord–Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”07.07.201710.07.2017
101Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.33 din 28.02.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, în vederea elaborării şi implementării proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi"07.07.201710.07.2017
100Hotărâre privind aprobarea Proiectului “Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași” şi a cheltuielilor legate de proiect07.07.201710.07.2017
99Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Regiunea Nord – Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”07.07.201710.07.2017
98Hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiţiei: “Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii şi dotarea cu echipamente de specialitate” amplasată în municipiul Botoşani, b-dul Mihai Eminescu nr. 45, proprietar S.C. DENTSON CLINIC S.R.L. prin administrator Smărăndoiu Greta29.06.201703.07.2017
97Hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea extinderii unei locuinţe P+1E – intrare în legalitate, amplasată în municipiul Botoșani, strada Călugăreni nr. 25, proprietar Zaboloteanu Ioan şi Zaboloteanu Mariana29.06.201703.07.2017
96Hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.201929.06.201703.07.2017
95Hotărâre privind aprobarea Acordurilor Financiare privind modul de gestionare a plăţilor în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în județul Botoșani”, zona 1 Dorohoi şi zona 4 Botoșani29.06.201703.07.2017
94Hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi pe seama JudeţuluiBotoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 4 Botoșani şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată29.06.201703.07.2017
93Hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 1 Dorohoi şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată29.06.201703.07.2017
92Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind organizarea și desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a VII-a, Botoşani, 201729.06.201703.07.2017
91Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat în cadrul proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași”29.06.201703.07.2017
90Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 201729.06.201703.07.2017
89Hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 – 2019 și asigurarea din venituri proprii a contribuției necesare achiziționării a 4 autovehicule29.06.201703.07.2017
88Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 72 din 26.05.201729.06.201703.07.2017
87Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și a serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia29.06.201703.07.2017
86Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militară a judeţului Botoşani29.06.201703.07.2017
85Hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.J. nr. 150/27.10.2016 privind aprobarea modificării şi completării inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a Consiliului Local al Orașului Bucecea, a Consiliului Local al Orașului Flămânzi, a Consiliului Local al Orașului Ștefănești, a Memorialului Ipotești- Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”, a celor aflate în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, precum și aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani29.06.201703.07.2017
84Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Botoșani și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență“Mavromati”29.06.201703.07.2017
83Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani29.06.201703.07.2017
82Hotărâre privind încetarea exercitării temporare, respectiv numirea domnului Gheorghian Gheorghe – Cătălin în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani26.05.201731.05.2017
81Hotărâre privind aprobarea Acordurilor Financiare privind modul de gestionare a plăţilor în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în Județul Botoșani”, zona 2 Săveni şi zona 5 Flămânzi26.05.201731.05.2017
80Hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 5 Flămânzi şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată26.05.201731.05.2017
79Hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 2 Săveni şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată26.05.201731.05.2017
78Hotărâre privind eliberarea acordului pentru dreptul de trecere, către d-na Poiană Cristina și d-nul Orcinschi Mihai, în vederea accesului spre proprietatea personală, pe terenul în suprafață de 180 mp, proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, județul Botoşani26.05.201731.05.2017
77Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului contractului de mandat și stabilirea remunerației26.05.201731.05.2017
76Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru aprobarea situațiilor financiare ale S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.201626.05.201731.05.2017
75Hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 201726.05.201731.05.2017
74Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a societății NOVA APASERV S.A. Botoșani26.05.201731.05.2017
73Hotărâre pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Județean Botoșani26.05.201731.05.2017
72Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate26.05.201731.05.2017
71Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani26.05.201731.05.2017
70Hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani26.05.201731.05.2017
69Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru Unitățile de Asistență Medico-Sociale Sulița, Suharău și Mihăileni, județul Botoșani26.05.201731.05.2017
68Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 201626.05.201731.05.2017
67Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 201626.05.201731.05.2017
66Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale26.05.201731.05.2017
65Hotărâre privind validarea domnului Corneanu Cătălin Marcel, reprezentant al Corpului Național al Polițiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani26.05.201731.05.2017
64Hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune 2017– 2020 pentru implementarea Strategiei județene antidrog 2014 – 202026.05.201731.05.2017
63Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 201727.04.201728.04.2017
62Hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2017 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean27.04.201728.04.2017
61Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren de 42 mp situat în Botoşani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Spitalului Judeţean „Mavromati” Botoşani27.04.201728.04.2017
60Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „NE TREBUIE SPERANŢĂ” Botoşani a unui imobil, clădiri şi teren aferent, situat în localitatea Mănăstirea Doamnei, com Curteşti, jud. Botoşani, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.04.201728.04.2017
59Hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor servicii sociale/centre prin reorganizare, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.04.201728.04.2017
58Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01-31.03.201727.04.201728.04.2017
57Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.04.201728.04.2017
56Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2016, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.04.201728.04.2017
55Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale27.04.201728.04.2017
54Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 201727.04.201728.04.2017
53Hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Gheorghe în calitate de consilier judeţean27.04.201728.04.2017
52Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nenişcă Ionel, ca urmare a decesului acestuia27.04.201728.04.2017
51Hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Nacu-Manole Doina, director executiv adjunct, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani04.04.201705.04.2017
50Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI și acordarea unui mandat special04.04.201705.04.2017
49Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Botoşani și Inspectoratul Școlar Judeţean Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 67.520 lei în scopul organizării etapelor judeţene și regionale/interjudeţene ale olimpiadelor și concursurilor școlare în anul 201727.03.201731.03.2017
48Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201727.03.201731.03.2017
47Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani la Forumul economic de la Krynica, Polonia și Târgul Internaţional de Investiţii și Proiecte Imobiliare Expo – Real din München, Germania27.03.201731.03.2017
46Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ-teritorială – Comuna Călăraşi27.03.201731.03.2017
45Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Botoşani la co-finanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare–epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”27.03.201731.03.2017
44Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Reabilitare, restaurare și valorificarea durabilă a Muzeului Judeţean Botoşani”27.03.201731.03.2017
43Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 294C, Manoleasa – Zahoreni – Borolea, km 0+000-7+000”27.03.201731.03.2017
42Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 292A, Corlăteni – Dimăcheni, km 0+000-2+500”27.03.201731.03.2017
41Hotărâre privind aprobarea valorii totale estimată a obiectivului de investiţie „Modernizare și consolidare DJ 282A, din DN 29D Ionăşeni – Măşcăteni, km 0+000-10+000”27.03.201731.03.2017
40Hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani și Societatea de Știinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XVII-a și Conferinţa Naţională de Matematică „Academician Octav Onicescu – 125 ani de la naștere”27.03.201731.03.2017
39Hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Botoşani 2014-202027.03.201731.03.2017
38Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu de 2 mp din clădirea situată în comuna Drăgușeni, judeţul Botoşani, aflată în domeniul public al judeţului Botoşani și în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga27.03.201731.03.2017
37Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism a unui spaţiu în suprafaţă de 64,32 mp, amplasat în clădirea „Centru de Plasament pentru Copiii cu Handicap” situat în municipiul Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.03.201731.03.2017
36Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din Judeţul Botoşani, pentru anul şcolar 2017 – 201827.03.201731.03.2017
35Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi în Şcoala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi27.03.201731.03.2017
34Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic Special „Sfântul Stelian” Botoşani în Şcoala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani27.03.201731.03.2017
33Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi în vederea elaborării şi implementării proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”28.02.201702.03.2017
32Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţelor de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, 46/2015 şi nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018, 2019 şi 202028.02.201702.03.2017
31Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 202028.02.201702.03.2017
30Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani23.02.201724.02.2017
29Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor23.02.201724.02.2017
28Hotărâre privind aprobarea Acordului Financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, zona 3 Ștefănești23.02.201724.02.2017
27Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, a înscrierii unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și a scăderii din inventarul domeniului public al județului a unor bunuri constatate lipsă la inventariere23.02.201724.02.2017
26
Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Reabilitare și modernizare spații școlare la clădirea Liceului Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoșani”, precum și de „Înlocuire Post de Transformare PTM 1607 cu PTAV”, pentru unele bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Liceului Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoșani, respectiv a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani
23.02.201724.02.2017
25Hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani, din administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani23.02.201724.02.2017
24Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu de 110 mp din clădirea situată în Comuna Suharău județul Botoșani, aflată în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău23.02.201724.02.2017
23Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu de 12 mp din clădirea situată în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, aflată în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dorohoi23.02.201724.02.2017
22Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2017 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”23.02.201724.02.2017
21Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2017 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES BOTOŞANI”23.02.201724.02.2017
20Hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a SC NOVA APASERV SA Botoşani03.02.201706.02.2017
19Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2017 şi estimate pentru anii 2018-202003.02.201706.02.2017
18Hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani27.01.201730.01.2017
17Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită a spațiului situat la parterul clădirii “Muzeul de Științele Naturii – Dorohoi”, aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean Botoșani, de către Biblioteca Municipală Dorohoi27.01.201730.01.2017
16Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, din imobilul „Dispensar medical” nr.5 , situat în Botoşani, Calea Naţională nr. 45, cu suprafaţa utilă de 15,06 mp şi 29,26 mp spaţii comune, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical27.01.201730.01.2017
15Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeței de 44,00 mp aflată pe terasa superioară a clădirii Secției de Obstetrică – Ginecologie, str. George Enescu nr.6, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflată în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, în vederea amplasării/funcţionării unei staţii de telefonie mobilă GSM27.01.201730.01.2017
14Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase, finanțate din venituri proprii ale bugetului județului, destinate funcționării unității de cult Mănăstirea „Sf. Nicolae” Coșula, Județul Botoșani27.01.201730.01.2017
13Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 201727.01.201730.01.2017
12Hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț în sumă de 1.174.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 2017, pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava27.01.201730.01.2017
11Hotărâre privind achitarea cotizației anuale a județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 15.796,64 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 201727.01.201730.01.2017
10Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “REABILITARE IMOBIL SITUAT ÎN CALEA NAȚIONALĂ NR.64, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ+CORPUL B AL CONSILIULUI JUDEȚEAN”27.01.201730.01.2017
9Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale27.01.201730.01.2017
8Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului JudeţeanBotoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului JudeţeanBotoşani27.01.201730.01.2017
7Hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani27.01.201730.01.2017
6Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Aramă Daniela în calitate de consilier judeţean27.01.201730.01.2017
5Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Achiței Vasile Cristian, ca urmare a demisiei acestuia27.01.201730.01.2017
4Hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al domnului Clim Alin-Sorin pentru funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani şi promovarea temporară a domnului Gheorghian Gheorghe-Cătălin în această funcţie publică09.01.201709.01.2017
3Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Botoşani din România şi Raionul Drochia din Republica Moldova09.01.201709.01.2017
2Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 201609.01.201709.01.2017
1Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201609.01.201709.01.2017
187Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 201721.12.201622.12.2016
186Hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 201721.12.201622.12.2016
185Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01-16.12.201621.12.201622.12.2016
184Hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a candidaților și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani21.12.201622.12.2016
183Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 144 din 27.10.2016 privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul școlar 2016 – 201721.12.201622.12.2016
182Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în cursul anului 201721.12.201622.12.2016
181Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate, pe anul 201721.12.201622.12.2016
180Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani21.12.201622.12.2016
179Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Botoşani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani21.12.201622.12.2016
178Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu de 2 mp din clădirea situată în municipiul Dorohoi, b-dul Victoriei nr. 119, aflată în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Liceului Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni21.12.201622.12.2016
177Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale21.12.201622.12.2016
176Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoșani, pentru anul 201721.12.201622.12.2016
175Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, pe anul 201721.12.201622.12.2016
174Judeţean Botoşani nr. 162/24.11.2016 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2016 – 2017 din bugetul propriu judeţean, cu încă un beneficiar, începând cu data de 01.11.2016 la Liceul Tehnologic Special „Sfântul Stelian” Botoşani15.12.201619.12.2016
173Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 106/11.08.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă15.12.201619.12.2016
172Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de 15.561,40 mii lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 530,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pentru anul 2016 şi efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele şi subcapitolele bugetului propriu judeţean15.12.201619.12.2016
171Hotarâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea si modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Botosani08.12.201608.12.2016
170Hotarâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a sumelor alocate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonantelor de Urgenta a Guvernului nr. 2/2015 si 46/2015, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 201608.12.201608.12.2016
169Hotărâre privind angajarea sumei de 265,00 mii lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2016 şi alocarea acesteia comunei Manoleasa, judeţul Botoşani24.11.201628.11.2016
168Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani24.11.201628.11.2016
167Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 124 din 24.08.2016 privind trecerea unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, respectiv în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi24.11.201628.11.2016
166Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor bunuri ce aparțin domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani situate în municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11 și B-dul Mihai Eminescu24.11.201628.11.2016
165Hotărâre privind eliberarea acordului proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în scopul realizării proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale în cadrul U.A.M.S. Suharău”, sat Suharău, județul Botoșani24.11.201628.11.2016
164Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de ”Construire cameră centrală termică cu reamplasarea unor echipamente tehnice în aceasta, echipamente ce deservesc pavilionul 1” pe domeniul public al județului Botoșani, aflat în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga comuna Drăgușeni, județul Botoșani24.11.201628.11.2016
163Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu județean cu suma de 545,60 mii lei, al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 1.970 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, pentru anul 2016 și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean24.11.201628.11.2016
162Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2016 – 2017, din bugetul propriu județean24.11.201628.11.2016
161Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale24.11.201628.11.2016
160Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201724.11.201628.11.2016
159Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Județeană Botoșani, pentru anul 201724.11.201628.11.2016
158Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani, pentru anul 201724.11.201628.11.2016
157Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201724.11.201628.11.2016
156Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 201724.11.201628.11.2016
155Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 201724.11.201628.11.2016
154Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201724.11.201628.11.2016
153Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 201724.11.201628.11.2016
152Hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 3 Ştefăneşti şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată27.10.201601.11.2016
151Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, realizate în cadrul proiectului de investiţie „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”27.10.201601.11.2016
150Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, a Consiliului Local al Municipiului Botoşani, a Consiliului Local al Oraşului Bucecea, a Consiliului Local al Oraşului Flămânzi, a Consiliului Local al Oraşului Ştefăneşti, a Memorialului Ipoteşti- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, a celor aflate în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani, precum şi aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani şi darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani27.10.201601.11.2016
149Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 61,28 mp în clădirea Pavilion Pediatrie aflată în administrarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău, bun aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, în vederea desfăşurării activităţii de farmacie27.10.201601.11.2016
148Hotărâre privind eliberarea acordului proprietarului pentru obţinerea autorizaţiei de construire anexă gospodărească (capelă) în cadrul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni – U.A.M.S. Mihăileni, judeţul Botoşani27.10.201601.11.2016
147Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de 7.192,00 mii lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 756,20 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pentru anul 2016 şi efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiţii, în Lista cuprinzând poziţia globală „Alte cheltuieli de investiţii” şi în Programul obiectivelor de investiţii finanţate din excedentul bugetului local27.10.201601.11.2016
146Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201627.10.201601.11.2016
145Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unităţilor învăţământului special de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 2016 – 201727.10.201601.11.2016
144Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2016-201727.10.201601.11.2016
143Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, pe anul 201627.10.201601.11.2016
142Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale27.10.201601.11.2016
141Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani27.10.201601.11.2016
140Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de participare la concurs, bibliografia şi calendarul concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Memorialul Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu" - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201630.09.2016
139Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de 3.509,50 mii lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 5.312,30 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pentru anul 2016, şi efectuarea de virări de credite între capitolele bugetului propriu judeţean28.09.201630.09.2016
138Hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale obţinute în urma procedurii speciale de analiză a noilor proiecte de management depuse de managerii, care au obţinut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectelor de management ce stau la baza încheierii de noi contracte de management la Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani, respectiv Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani - instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201630.09.2016
137Hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Botoşani şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.48 din 28.04.2015 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201630.09.2016
136Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, până la 31.12.2016, către Biblioteca Municipală Dorohoi, a spaţiului în suprafaţă totală de 119,76 mp compus din 4 (patru) camere, situat la parterul clădirii „Muzeului de Stiinţele Naturii” Dorohoi, amplasat în municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani28.09.201630.09.2016
135Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului de 28,67 mp aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani situat în strada Marchian nr.11 şi schimbare amplasament chioşc aparţinînd PF Turcitu28.09.201630.09.2016
134Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani.28.09.201630.09.2016
133Hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseul nr. 15 şi traseul nr. 72, cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.201928.09.201630.09.2016
132Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct ale unităţilor de învăţământ special aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201630.09.2016
131Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est28.09.201630.09.2016
130Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale Liceului tehnologic special „Sfântul Stelian” Botoşani şi Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi28.09.201630.09.2016
129Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Marin Ana în calitate de consilier judeţean28.09.201630.09.2016
128Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 106/11.08.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă14.09.201626.09.2016
127Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de 1.222,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201614.09.201626.09.2016
126Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de – 5.878,50 lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de + 475,00 mii lei atât la partea de venituri cât şi la parte de cheltuieli pentru anul 2016, efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi utilizarea sumei de 459,50 mii lei din excedentul anului precedent pentru asigurarea echilibrului bugetar24.08.201625.08.2016
125Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.J. nr. 30/25.02.2016, a modificării şi completării inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani precum şi a înscrierii unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani şi darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani şi Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani24.08.201625.08.2016
124Hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani în administrarea Consiliului Local Botoşani, respectiv în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi24.08.201625.08.2016
123Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea indemnizaţiei membrilor celor două comisii în baza O.U.G. 68/200824.08.201625.08.2016
122Hotărâre privind trecerea bunurilor Clădire II şi terenul aferent în suprafaţă de 633 mp situate în Municipiul Dorohoi, str. Al.I. Cuza nr.15 din domeniul public al Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în domeniul public al Municipiului Dorohoi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi24.08.201625.08.2016
121Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI24.08.201625.08.2016
120Hotărâre privind încetarea contractelor de management a domnului Dan Doboşi, respectiv Miluţă Jîjîie, ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate şi desemnarea managerilor interimari la Orchestra Populară ”Rapsozii Botoşanilor”, respectiv Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii ”Mihai Eminescu”24.08.201625.08.2016
119Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 97 din 29.07.201624.08.201625.08.2016
118Hotărâre privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desenarea secretariatului executiv24.08.201625.08.2016
117Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani24.08.201625.08.2016
116Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani24.08.201625.08.2016
115Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani24.08.201625.08.2016
114Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională24.08.201625.08.2016
113Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Suliţa24.08.201625.08.2016
112Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mihăileni24.08.201625.08.2016
111Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Suharău24.08.201625.08.2016
110Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoşani24.08.201625.08.2016
109Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”24.08.201625.08.2016
109Hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.27.06.201628.06.2019
108Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani24.08.201625.08.2016
107Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Precul Cătălin - Boris, ca urmare a demisiei acestuia24.08.201625.08.2016
106Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă11.08.201611.08.2016
105Hotărâre privind modificarea si completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economica a Judetului Botosani 2014-202029.07.201604.08.2016
104Hotărâre privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităţilor de administrare a staţiilor de transfer, de sortare a deşeurilor municipale şi de administrare a depozitului de deşeuri – judeţul Botoşani şi aprobarea tarifelor aferente activităţilor specifice serviciului de salubrizare29.07.201604.08.2016
103Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani, realizate în cadrul proiectului de investiţie „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”29.07.201604.08.2016
102Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Judeţului Botoşani în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri – segmente de conductă, aflate în concesiunea S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora şi mandatarea S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani pentru efectuarea acestor operaţii29.07.201604.08.2016
101Hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani29.07.201604.08.2016
100Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat cu valorile finale ale contractelor de lucrări CL1 şi CL2, cu valoarea contractului de achiziţie pentru contractul de lucrări CL3, transmis la AM POS Mediu cu adresa nr. 2697/22.02.2016, conform prevederilor Actului Adiţional nr. 4/30.06.2016 la Contractul de Finanţare nr.100676 din 22.11.2010, privind proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, SMIS – CSNR 1699229.07.201604.08.2016
99Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de 4.423,80 mii lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 993,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pentru anul 2016 şi aprobarea unui credit de angajament pentru acţiuni multianuale pentru anul 201729.07.201604.08.2016
98Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.201629.07.201604.08.2016
97Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a proiectelor de management, depuse de managerii care au obţinut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9/de concurs de proiecte de management, pentru instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor29.07.201604.08.2016
96Hotărâre privind aprobarea Caietelor de obiective, Regulamentului de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, respectiv Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani29.07.201604.08.2016
95Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2016 – 201729.07.201604.08.2016
94Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevi pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi a tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani pentru perioada 01.08 – 31.12.201629.07.201604.08.2016
93Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate în perioada de iarnă 2016 – 2017” şi a „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 – 2017”29.07.201604.08.2016
92Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale29.07.201604.08.2016
91Hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani29.07.201604.08.2016
90Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Liceului tehnologic special „Sfântul Stelian” Botoşani şi Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi29.07.201604.08.2016
89Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”29.07.201604.08.2016
88Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani29.07.201604.08.2016
87Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani29.07.201604.08.2016
86Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani29.07.201604.08.2016
85Hotărâre privind modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani08.07.201612.07.2016
84Hotărâre privind încetarea contractelor de management a doamnei Cornelia Viziteu, respectiv a domnului Liviu Andronic, ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate și desemnarea managerilor interimari la Biblioteca Județeană Mihai Eminescu Botoșani, respectiv Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani08.07.201612.07.2016
83Hotărâre privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții pe anul 2016, a Listei cuprinzând poziția globală „Alte cheltuieli de investiții” și a Programului obiectivelor de investiții finanțate din excedent, la anexele nr. 6,7,8, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 54/21.04.201608.07.201612.07.2016
82Hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în cadrul organelor de conducere și administrare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Iași08.07.201612.07.2016
81Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoșani08.07.201612.07.2016
80Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani08.07.201612.07.2016
79Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum și repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate26.06.201628.06.2016
78Hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Botoșani26.06.201628.06.2016
77Hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Botoșani26.06.201628.06.2016
76Hotărâre privind declararea Consiliului Județean Botoșani ca legal constituit26.06.201628.06.2016
75Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani26.06.201628.06.2016
74Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare26.06.201628.06.2016
73Hotărâre privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții pe anul 2016, a listei cuprinzând poziția globală „Alte cheltuieli de investiții” și a Programului obiectivelor de investiții finanțate din excedent, la anexele nr. 6,7,8, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 54/21.04.201621.06.201622.06.2016
72Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „PARC INDUSTRIAL” S.A. Botoşani pentru aprobarea promovării unei acţiuni în răspundere împotriva administratorilor şi directorilor pentru daunele cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de S.C. „PARC INDUSTRIAL” S.A. Botoşani21.06.201622.06.2016
71Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind organizarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a VI-a, Botoşani, 201621.06.201622.06.2016
70Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, pe anul 201621.06.201622.06.2016
69Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani21.06.201622.06.2016
68Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.06.201622.06.2016
67Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2.275 mp şi a construcţiilor în suprafaţă de 518 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă nr.39, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani21.06.201622.06.2016
66Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul: „MODERNIZARE DJ 293A, VIIŞOARA – CUZA VODĂ, KM 7+000-11+550, JUDEŢ BOTOŞANI”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală21.06.201622.06.2016
65Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 201626.05.201631.05.2016
64Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, pentru numirea auditorului financiar şi aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 201526.05.201631.05.2016
63Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani26.05.201631.05.2016
62Hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani26.05.201631.05.2016
61Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.05.201631.05.2016
60Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 201526.05.201631.05.2016
59Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 201526.05.201631.05.2016
58Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de +395,00 mii lei şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de +400,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201611.05.201612.05.2016
57Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XVI-a11.05.201612.05.2016
56Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani11.05.201612.05.2016
55Hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014–30.06.201921.04.201622.04.2016
54Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean pe anul 2016 cu suma de 400,00 mii lei la partea de cheltuieli – secţiunea de dezvoltare, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 30,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli şi utilizarea sumei de 400,00 mii lei din excedentul anului precedent pentru asigurarea echilibrului bugetar21.04.201622.04.2016
53Hotărâre privind modificarea şi completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Botoşani 2014-202021.04.201622.04.2016
52Hotărâre privind înfiinţarea unui traseu turistic ecumenic pe raza judeţului Botoşani21.04.201622.04.2016
51Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare finală a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor21.04.201622.04.2016
50Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani21.04.201622.04.2016
49Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.201621.04.201622.04.2016
48Hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 25.02.201621.04.201622.04.2016
47Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale21.04.201622.04.2016
46Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani21.04.201622.04.2016
45Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 201621.04.201622.04.2016
44Hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru servicii de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Botoşani revizuit pentru faza a ll-a 2014-202031.03.201601.04.2016
43Hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în Programul obiectivelor de investiţii şi în Lista cuprinzând poziţia globală „Alte cheltuieli de investiţii” aprobate pentru anul 2016 şi a unui credit de angajament pentru acţiuni multianuale – perioada 2016 – 201731.03.201601.04.2016
42Hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru judeţul Botoşani, pe anul 201631.03.201601.04.2016
41Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 28 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate31.03.201601.04.2016
40Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unor instituţii subordonate Consiliului Judeţean Botoşani31.03.201601.04.2016
39Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2015, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani31.03.201601.04.2016
38Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase, finanţate din venituri proprii ale bugetului judeţului, destinate funcţionării unităţii de cult Mănăstirea „Sf. Nicolae” Coşula, Judeţul Botoşani31.03.201601.04.2016
37Hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Judeţului Botoşani şi a concesionării către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani a bunurilor care au făcut obiectul investiţiei ISPA, precum şi a modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani31.03.201601.04.2016
36Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 4,18 mp de la etajul bunului imobil „Muzeul de Ştiinţele Naturii” situat în Dorohoi, strada A.I. Cuza nr. 43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani31.03.201601.04.2016
35Hotărâre privind validarea domnului Lupu Marin, prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani25.02.201629.02.2016
34Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 201625.02.201629.02.2016
33Hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2016 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean25.02.201629.02.2016
32Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2.275 mp şi a construcţiilor în suprafaţă de 518 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă nr. 39, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani25.02.201629.02.2016
31Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, până la 30.06.2016, către Biblioteca Orăşenească Dorohoi, a spaţiului în suprafaţă totală de 119,76 mp, situat la parterul clădirii „Muzeului de Ştiinţele Naturii” Dorohoi, compus din 4 (patru) camere, amplasat în municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani25.02.201629.02.2016
30Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, respectiv a Consiliului Local al Oraşului Săveni25.02.201629.02.2016
29Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani25.02.201629.02.2016
28Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate25.02.201629.02.2016
27Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor25.02.201629.02.2016
26Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani în anul 201625.02.201629.02.2016
25Hotărâre privind validarea domnului Burlacu Marcel, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani25.02.201629.02.2016
24Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 78 din 27.07.2012 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile consultative ale Unităţilor de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni, Suliţa şi Suharău25.02.201629.02.2016
23Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani25.02.201629.02.2016
22Hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI S.A.28.01.201602.02.2016
21Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201628.01.201602.02.2016
20Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare pod peste râul Jijia pe DJ 292, km 4+980, în localitatea Broscăuţi, jud. Botoşani”28.01.201602.02.2016
19Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat cu valoarea contractelor de achiziţie, transmis la AM POS Mediu cu adresa nr. 12807/05.08.2015, conform prevederilor Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de Finanţare nr. 100676 din 22.11.2010, privind proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, SMIS – CSNR 1699228.01.201602.02.2016
18Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Botoşani a unui bun aflat în concesiunea S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi mandatarea S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI pentru îndeplinirea tuturor operaţiunilor legate de scoaterea din funcţiune, demolarea, valorificarea sau casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al judeţului28.01.201602.02.2016
17Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism a unui spaţiu în suprafaţă de 64,3 mp, amplasat la parterul clădirii „Centru de Plasament pentru Copiii cu Handicap” aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, situat în municipiul Botoşani, str. Ion Pillat nr. 2828.01.201602.02.2016
16Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, în vederea amplasării unui automat apă28.01.201602.02.2016
15Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul „Policlinica Stomatologică” şi a terenului aferent, situat în Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical28.01.201602.02.2016
14Hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în administrarea Spitalului Judeţean „Mavromati” Botoşani28.01.201602.02.2016
13Hotărâre privind acordul proprietarului terenului situat în municipiul Botoşani, str. Sucevei nr. 2, care aparţine domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Centrului Militar Judeţean Botoşani, pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Consolidare taluz vecinătate unitate militară şi împrejmuire teren” de către S.C. „BEL ROM OPT” S.R.L. BUCUREŞTI28.01.201602.02.2016
12Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 201628.01.201602.02.2016
11Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30.05.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean28.01.201602.02.2016
10Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 155 din 21.12.2015 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201628.01.201602.02.2016
9Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din Judeţul Botoşani, pentru anul şcolar 2016 – 201728.01.201602.02.2016
8Hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.174.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2016, pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi28.01.201602.02.2016
7Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iaşi în sumă de 15.957,20 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 201628.01.201602.02.2016
6Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 201628.01.201602.02.2016
5Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Judeţului Botoşani pentru anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”28.01.201602.02.2016
4Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Judeţului Botoşani pentru anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES Botoşani”28.01.201602.02.2016
3Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţelor de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 şi 46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017, 2018 şi 201908.01.201611.01.2016
2Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017 - 201908.01.201611.01.2016
1Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 201508.01.201611.01.2016
166Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-16.12.201521.12.201524.12.2015
165Hotărâre privind alocarea sumei de 108,62 mii lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu județean pe anul 2015 pentru Primăria comunei Trușești, județul Botoșani21.12.201524.12.2015
164Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „ECO-SAL” S.A. Botoşani pentru aprobarea promovării unei acţiuni în răspundere împotriva administratorilor şi directorilor pentru daunele cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de S.C. „ECO-SAL” S.A. Botoşani21.12.201524.12.2015
163Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi în vederea elaborării şi implementării proiectului „Regiunea Nord-Est–Axa rutieră strategică 2: Botoşani – Iaşi”21.12.201524.12.2015
162Hotărâre privind aprobarea asigurării din bugetul propriu al judeţului Botoşani a cheltuielilor care urmează a se efectua după data de 31 decembrie 2015, în cadrul proiectului „Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul Botoşani”, cod SMIS 1215721.12.201524.12.2015
161Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani21.12.201524.12.2015
160Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 2,50 mii lei şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 130,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201521.12.201524.12.2015
159Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „REABILITAREA CLĂDIRII MUZEULUI << ŞTEFAN LUCHIAN>> din oraşul ŞTEFĂNEŞTI, jud. BOTOŞANI”21.12.201524.12.2015
158Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale21.12.201524.12.2015
157Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate, pe anul 201621.12.201524.12.2015
156Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2015, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în cursul anului 201621.12.201524.12.2015
155Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201621.12.201524.12.2015
154Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani21.12.201524.12.2015
153Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Unităţile de Asistenţă Medico – Sociale Suliţa, Suharău şi Mihăileni21.12.201524.12.2015
152Hotărâre privind aprobarea unei burse de ajutor social acordată pentru anul şcolar 2015 – 2016, din bugetul propriu judeţean21.12.201524.12.2015
151Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 201621.12.201524.12.2015
150Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Botoşani, pentru anul 201621.12.201524.12.2015
149Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201621.12.201524.12.2015
148Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 201621.12.201524.12.2015
147Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 201621.12.201524.12.2015
146Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201621.12.201524.12.2015
145Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 201621.12.201524.12.2015
144Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 457,00 mii lei şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 125,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201509.12.201511.12.2015
143Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani09.12.201511.12.2015
142Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de defalcare şi facturare a cantităţilor de apă potabilă în condominii09.12.201511.12.2015
141Hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.131/19.11.2015 pentru unitatea administrativ-teritorială - Comuna Ibănești26.11.201527.11.2015
140Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de –14.473,00 mii lei şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de +9.167,00 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pe anul 201526.11.201527.11.2015
139Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale26.11.201527.11.2015
138Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.11.201527.11.2015
137Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2015 – 2016, din bugetul propriu judeţean26.11.201527.11.2015
136Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale în cadrul U.A.M.S. Suharău, judeţul Botoşani”.26.11.201527.11.2015
135Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi amenajare teren „Lacul cu nuferi” Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu”.26.11.201527.11.2015
134Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al Judeţului Botoşani în domeniul public al acestuia şi concesionarea lor către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani26.11.201527.11.2015
133Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea intrării în legalitate a lucrărilor efectuate pentru amplasarea „Instalaţie de alimentare şi distribuţie a gazului petrolier lichefiat (G.P.L.)”, pe terenul (PC 234) care aparţine domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga26.11.201527.11.2015
132Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani26.11.201527.11.2015
131Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unități administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 201519.11.201519.11.2015
130Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 201519.11.201519.11.2015
129Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de - 6405 mii lei, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 162,4 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pe anul 2015, şi efectuarea de virări de credite bugetare de la un capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul29.10.201506.11.2015
128Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unităţilor învăţământului special de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 2015 – 201629.10.201506.11.2015
127Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 26.03.2015 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice de interes judeţean29.10.201506.11.2015
126Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2015 – 201629.10.201506.11.2015
125Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 201629.10.201506.11.2015
124Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201529.10.201506.11.2015
123Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în cadrul Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est29.10.201506.11.2015
122Hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani29.10.201506.11.2015
121Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Botoşani, str. Marchian nr.11, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani29.10.201506.11.2015
120Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul „Policlinica Stomatologică” şi a terenului aferent, situat în Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical29.10.201506.11.2015
119Hotărâre privind modificarea arondării unor unităţi administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza Judeţului Botoşani29.10.201506.11.2015
118Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale29.10.201506.11.2015
117Hotărâre privind validarea alegerii domnului Burlacu Laurenţiu în calitate de consilier judeţean29.10.201506.11.2015
116Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Oprişanu Ovidiu-Gabriel, ca urmare a demisiei acestuia29.10.201506.11.2015
115Hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.201928.09.201530.09.2015
114Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 3.503 mii lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 12.089 mii lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pe anul 2015 şi efectuarea de virări de credite bugetare de la un capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul28.09.201530.09.2015
113Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2016 şi estimate pentru anii 2017 - 201928.09.201530.09.2015
112Hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate în perioada de iarnă 2015 – 2016” şi a „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2015 – 2016”28.09.201530.09.2015
111Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201530.09.2015
110Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201530.09.2015
109Hotărâre privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.09.201530.09.2015
108Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării Programului de prevenire a accidentelor rutiere28.09.201530.09.2015
107Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani28.09.201530.09.2015
106Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Liceului tehnologic special „Sfântul Stelian” Botoşani şi Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi28.09.201530.09.2015
105Hotărâre privind validarea alegerii domnului Oprişanu Ovidiu-Gabriel în calitate de consilier judeţean28.09.201530.09.2015
104Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vamvu Emilian, ca urmare a demisiei acestuia28.09.201530.09.2015
103Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 201517.09.201517.09.2015
102Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 1.012 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201518.08.201519.08.2015
101Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, respectiv a Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani18.08.201519.08.2015
100Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.61/30.05.2013 privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol şi a altor activităţi specifice, în judeţul Botoşani" implementat de Consiliul Judeţean Botoşani şi a cheltuielilor aferente acestuia18.08.201519.08.2015
99Hotărâre privind avizarea Actului adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani, avizarea Actului adiţional nr. 2 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES’1 Botoşani pentru implementarea proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Botoşani” (SIMD), precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 157 din 17.12.201418.08.201519.08.2015
98Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării achiziţiei unor staţii lucru cu monitor şi UPS şi a unor sisteme de supraveghere video, în scopul creşterii gradului de ordine şi siguranţă publică pe teritoriul judeţului Botoşani18.08.201519.08.2015
97Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 121/28.11.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate în anul 201518.08.201519.08.2015
96Hotărâre privind prelungirea desemnării doamnei Ciobanu Cornelia în funcţia de manager interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani18.08.201519.08.2015
95Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani18.08.201519.08.2015
94Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor „AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea ajustării/stabilirii preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani30.07.201503.08.2015
93Hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de personae prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 –30.06.201930.07.201503.08.2015
92Hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice judeţene subordonate, în baza prevederilor art. 1, alin. (52) şialin. (53) din O.U.G. nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare30.07.201503.08.2015
91Hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de -36 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 2015 şi efectuarea virărilor de credite bugetare de la un capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul30.07.201503.08.2015
90Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2015 – 2016 şi modificarea anexei nr. 75 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 16 din 12.02.201530.07.201503.08.2015
89Hotărâre privind aprobarea participării Orchestrei Populare „RapsoziiBotoşanilor” la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi asigurarea din bugetul local a contribuţiei necesare achiziţionării a unui autoturism nou30.07.201503.08.2015
88Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.201530.07.201503.08.2015
87Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 123/28.11.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201530.07.201503.08.2015
86Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevi pentru anul şcolar 2015 – 2016 şi a tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani pentru perioada 01.08 –31.12.201530.07.201503.08.2015
85Hotărâre privind redenumirea şi modificarea lungimii drumurilor DJ 282 şi DJ282H, judeţul Botoşani30.07.201503.08.2015
84Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia30.07.201503.08.2015
83Hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Judeţului Botoşani şi a concesionării către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani a terenuluiîn suprafaţă de 400 mp situat în intravilanul comunei Leorda, judeţul Botoşani,a eliberării acordului proprietarului pentru execuţia unor lucrări de către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani, precum şi a modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani30.07.201503.08.2015
82Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr.2” situat în Botoşani, str.Independenţei nr.7, aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea funcţionării unui cabinet medical individual30.07.201503.08.2015
81Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 15,30 mp,aflat în incinta Unităţii de Asistenţă Medico-Sociale Suharău, pentru funcţionarea unui cabinet medical stomatologic30.07.201503.08.2015
80Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale30.07.201503.08.2015
79Hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Botoșani la co-finanțarea proiectului "Achiziție de echipamente pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare"25.06.201529.06.2015
78Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Achiziție de echipamente pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare"25.06.201529.06.2015
77Hotărâre privind avizarea documentaţiei de atribuire a contractului „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în Judeţul Botoşani” – Proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” (SIMD).25.06.201529.06.2015
76Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a V-a , Botoşani, 201525.06.201529.06.2015
75Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militară a judeţului Botoşani25.06.201529.06.2015
74Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 120/28.11.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201525.06.201529.06.2015
73Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani25.06.201529.06.2015
72Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a suprafeţei de 86,62 mp din bunul imobil „Clădire Galerii de artă şi magazin fond plastic”, situat în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.13 B şi C, aflat în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani25.06.201529.06.2015
71Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani25.06.201529.06.2015
70Hotărâre privind organizarea celei de a doua sesiuni pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2015 din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non-profit de interes județean28.05.201504.06.2015
69Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în A.G.A.- S.C. ECO-SAL Botoşani S.A.28.05.201504.06.2015
68Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - în judeţul Botoşani prin actul adiţional nr. 3 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani28.05.201504.06.2015
67Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 124/28.11.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Camera Agricolă Judeţeană Botoşani pentru serviciile prestate în anul 201528.05.201504.06.2015
66Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 221 mii lei şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi cu suma de 215 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201528.05.201504.06.2015
65Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3(trei) ani, către Protopopiatul Botoşani, a spaţiului în suprafaţă totală de 36,69 mp, situat la parterul Secţiei de Obstetrică Ginecologie, a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, spaţiu amplasat în municipiul Botoşani, str. George Enescu nr. 6, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani28.05.201504.06.2015
64Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 63 mp de la subsolul bunului imobil „Clădire contabilitate – financiar”, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani28.05.201504.06.2015
63Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 4,18 mp de la etajul bunului imobil „Muzeul de Ştiinţele Naturii” situat în Dorohoi, strada A.I. Cuza nr. 43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani28.05.201504.06.2015
62Hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani28.05.201504.06.2015
61Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al Judeţului Botoşani în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani, respectiv în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani, a trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului şi administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani în domeniul privat al acestuia în vederea demolării, precum şi a modificării H.C.J. nr. 22/26.02.201528.05.201504.06.2015
60Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obţinerea autorizaţiei de construire a unui pavilion expoziţional deschis, pe o suprafaţă de 26,52 mp din terenul aferent Muzeului Memorial „George Enescu” Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani28.05.201504.06.2015
59Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţă de 400 mp situat în comuna Leorda, judeţul Botoşani28.05.201504.06.2015
58Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.05.201504.06.2015
57Hotărâre privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani-instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.05.201502.06.2015
56Hotărâre privind completarea art. 15 pct. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani28.05.201504.06.2015
55Hotărârea nr. 55 privind aprobarea modificării valorii de inventar a bunului Drum judeţean DJ 292 cuprins la poziţia nr. 52 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 39 din 27.03.2014, cu modificările ulterioare28.04.201505.05.2015
54Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani28.04.201505.05.2015
53Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 28.08.2014 privind aprobarea inițierii procedurii de fuziune prin absorbție a S.C. PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI S.A. de către S.C. ECO-SAL S.A.28.04.201505.05.2015
52Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Parteneriat între Consiliul Județean Botoșani și Societatea de Științe Matematice Filiala Botoșani, în vederea cofinanțării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudețean “Dimitrie Pompeiu”. Ediția a XV-a28.04.201505.05.2015
51Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 201528.04.201505.05.2015
50Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani28.04.201505.05.2015
49Hotărâre privind prelungirea desemnării doamnei Ciobanu Cornelia în funcția de manager interimar la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani28.04.201505.05.2015
48Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani28.04.201505.05.2015
47Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Botoşani la cofinanţarea Asistenței tehnice pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Botoșani, pentru perioada 2014-202028.04.201505.05.2015
46Hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru proiectul “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - epurare în judeţul Botoşani”28.04.201505.05.2015
45Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.201528.04.201505.05.2015
44Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 139 din 30.10.201228.04.201505.05.2015
43Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Iaşi28.04.201505.05.2015
42Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.04.201505.05.2015
41Hotărâre privind aprobarea devizului justificativ de cheltuieli necesare pentru realizarea planurilor de amenajament pastoral28.04.201505.05.2015
40Hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene Botoşani pentru emiterea avizului consultativ necesar eliberării atestatului de producător28.04.201505.05.2015
39Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 14 din 28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Botoşani în A.G.A. „AQUA” Botoşani26.03.201501.04.2015
38Hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean26.03.201501.04.2015
37Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.03.201501.04.2015
36Hotărâre privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani-instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.03.201530.03.2015
35Hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2014, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.03.201501.04.2015
34Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate şi modificarea anexei nr. 75 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 16 din 12.02.201526.03.201501.04.2015
33Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „PARC INDUSTRIAL” S.A. BOTOŞANI pentru anul 201526.03.201501.04.2015
32Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 201426.03.201501.04.2015
31Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 201426.03.201501.04.2015
30Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani26.03.201501.04.2015
29Hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a terenului în suprafaţă de 400 mp situat în comuna Leorda, judeţul Botoşani26.03.201501.04.2015
28Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale26.03.201501.04.2015
27Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în județul Botoșani - administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri26.02.201506.03.2015
26Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice – Studiul de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 293A, Viişoara – Cuza Vodă, km 7+000-11+550, L=4,550 km, judeţul Botoşani”26.02.201502.03.2015
25Hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini aferente delegării, prin concesiune, a gestiunii activităţii de colectare şi transport deşeuri municipale din judeţul Botoşani, aferente proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” şi acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” pentru aprobarea acestei documentaţii26.02.201502.03.2015
24Hotărâre privind modificarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Botoşani şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Suliţa, referitor la implementarea comună a Proiectului privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”26.02.201502.03.2015
23Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor26.02.201502.03.2015
22Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani26.02.201502.03.2015
21Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 8,00 mp în curtea Secţiei de Obstetrică – Ginecologie, str. George Enescu nr.6, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflată în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, în vederea amplasării unui modul din termopan (chioşc), cu scopul de comercializare produse alimentare, nealimentare şi presă26.02.201502.03.2015
20Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale26.02.201502.03.2015
19Hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier judeţean26.02.201502.03.2015
18Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Crețu Georgeta, ca urmare a demisiei acesteia26.02.201502.03.2015
18Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Crețu Georgeta, ca urmare a demisiei acesteia26.02.201502.03.2015
17Hotărâre privind desemnarea vicepreședintelui care va exercita atribuțiile conferite de lege președintelui consiliului județean19.02.201519.02.2015
16Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201512.02.201516.02.2015
15Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani, respectiv Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”29.01.201530.01.2015
14Hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor bunuri imobile, situate în municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea „Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală” în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani29.01.201530.01.2015
13Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită până la 31.12.2015, de către Biblioteca Orăşenească Dorohoi, a spaţiului în suprafaţă totală de 119,76 mp, situat la parterul clădirii „Muzeului de Ştiinţele Naturii” Dorohoi, compus din 4 (patru) camere, amplasat în municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani29.01.201530.01.2015
12Hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani29.01.201530.01.2015
11Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani29.01.201530.01.2015
10Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din Judeţul Botoşani, pentru anul şcolar 2015 – 201629.01.201530.01.2015
9Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 201529.01.201530.01.2015
8Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 201529.01.201530.01.2015
7Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Judeţului Botoşani pentru anul 2015 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”29.01.201530.01.2015
6Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Botoşani pentru anul 2015 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani29.01.201530.01.2015
5Hotărâre privind achitarea contribuţiei judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 860.000 lei din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2015, din care 660.000 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională şi 200.000 lei pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava29.01.201530.01.2015
4Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 17.546,24 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 201529.01.201530.01.2015
3Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 201529.01.201530.01.2015
2Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 201409.01.201509.01.2015
1Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201409.01.201509.01.2015
161Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite între capitolele bugetului propriu judeţean, pe anul 201417.12.201422.12.2014
160Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201417.12.201422.12.2014
159Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 08.12.201417.12.201419.12.2014
158Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării achiziţiei de truse criminalistice şi echipamente IT, în scopul creşterii gradului de ordine şi siguranţă publică pe teritoriul judeţului Botoşani17.12.201422.12.2014
157Hotărâre privind avizarea Actului adiţional nr. 2 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Asociere pentru implementarea proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”(SIMD)17.12.201422.12.2014
156Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, administrarea şi gestionarea Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani (SIMD) - partea 117.12.201423.12.2014
156Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, administrarea şi gestionarea Sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani (SIMD) - partea 217.12.201423.12.2014
155Hotărâre privind eliberarea acordului de utilizare de către Municipiul Botoşani a unor terenuri care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice etapa a II-a”17.12.201422.12.2014
154Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2014, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în cursul anului 201517.12.201422.12.2014
153Hotărâre privind încetarea contractului de management al domnului Melniciuc Aurel, cu acordul părţilor şi desemnarea unui manager interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani17.12.201422.12.2014
152Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi planul de management pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Judeţean Botoşani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani17.12.201422.12.2014
151Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale17.12.201422.12.2014
150Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.17.12.201422.12.2014
149Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 201517.12.201422.12.2014
148Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod din beton armat pe DJ 298 A, Km 8+957 peste pârâul Podriga, loc. Mileanca, jud. Botoşani”28.11.201405.12.2014
147Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod pe DJ 297 Km 11+580, peste pârâul Burla, localitatea Suliţa, comuna Suliţa”28.11.201405.12.2014
146Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod din beton armat pe DJ 208C, Km 5+300, peste pârâul Miletin, comuna Curteşti, judeţul Botoşani”28.11.201405.12.2014
145Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite între capitolele bugetului propriu judeţean, pe anul 201428.11.201405.12.2014
144Hotărâre privind utilizarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Botoşani pe anul 2014 şi alocarea acesteia Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani28.11.201405.12.2014
143Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod pe drumul judeţean DJ 292 km 41+450, comuna Ştiubieni, judeţul Botoşani”28.11.201405.12.2014
142Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201528.11.201405.12.2014
141Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate, pe anul 201528.11.201405.12.2014
140Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unităţilor învăţământului special de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 2014 – 201528.11.201405.12.2014
139Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2014 – 201528.11.201405.12.2014
138Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2014 – 2015, din bugetul propriu judeţean28.11.201405.12.2014
137Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201428.11.201405.12.2014
136Hotărâre privind aprobarea implementării comune a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi a Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Botoşani şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Suliţa, referitor la implementarea comună a Proiectului privind „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”28.11.201405.12.2014
135Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a unui spaţiu situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani28.11.201405.12.2014
134Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI” şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani, a spaţiului în suprafaţă de 197,64 mp, situat la parterul imobilului din strada Cuza Vodă nr. 2, Botoşani, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani28.11.201405.12.2014
133Hotărâre privind scoaterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Botoşani, ca urmare a retrocedării în natură Fundaţiei Caritatea a acestora, conform O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România28.11.201405.12.2014
132Hotărâre privind aprobarea înscrierii unui bun în domeniul public al Judeţului Botoşani şi a unor modificări şi completări la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani28.11.201405.12.2014
131Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani28.11.201405.12.2014
130Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşanihotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani28.11.201405.12.2014
129Hotărâre privind modificarea şi completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 43/27.03.201428.11.201405.12.2014
128Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării Programului local pentru prevenirea infracţiunilor de loviri sau alte violenţe „UN PLUS DE SIGURANŢĂ”28.11.201405.12.2014
127Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.11.201405.12.2014
126Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.11.201405.12.2014
125Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.11.201405.12.2014
124Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Botoşani, pentru anul 201528.11.201405.12.2014
123Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201528.11.201405.12.2014
122Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 201528.11.201405.12.2014
121Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate în anul 201528.11.201405.12.2014
120Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201528.11.201405.12.2014
119Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 201528.11.201405.12.2014
118Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 7.000 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, pe anul 201416.10.201421.10.2014
117Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 201416.10.201421.10.2014
116Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201416.10.201421.10.2014
115Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 201416.10.201421.10.2014
114Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2013, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în cursul anului 201416.10.201421.10.2014
113Hotărâre privind constituirea comisiilor de concurs de management, respectiv de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Muzeul Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani16.10.201421.10.2014
112Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, condiţiilor de participare la concurs şi bibliografiei pentru postul de manager la Muzeul Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani16.10.201421.10.2014
111Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Liceului tehnologic special „Sfântul Stelian” Botoşani şi Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi16.10.201421.10.2014
110Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism a unui spaţiu în suprafaţă de 64,3 mp, amplasat la parterul clădirii „Centru de Plasament pentru Copiii cu Handicap” aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, situat în municipiul Botoşani, str. Ion Pillat nr.2816.10.201421.10.2014
109Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201416.10.201421.10.2014
108Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 20116.10.201421.10.2014
107Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani16.10.201421.10.2014
106Hotărâre privind asocierea Judeţului Botoşani cu comunele Adăşeni, Blândeşti, Coşula, Cristineşti, Dimăcheni, Gorbăneşti, Lozna, Nicşeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului şi Vorniceni în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”16.10.201421.10.2014
105Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale16.10.201421.10.2014
104Hotărâre pentru aprobarea „Propunerile de încadrare a drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate în perioada de iarnă 2014 – 2015” şi a „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2014 – 2015”03.10.201406.10.2014
103Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite între capitolele bugetului propriu județean pe anul 201403.10.201406.10.2014
102Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani28.09.201429.09.2014
101Hotărâre privind înscrierea bunului imobil situat în intravilanul satului Ionășeni, comuna Vîrfu Cîmpului, județul Botoșani, compus din teren în suprafață totală de 27.700 mp și construcție „Pavilion bolnavi cronici” cu o suprafață construită la sol de 881 mp în domeniul public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani28.09.201429.09.2014
100Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și a sumelor din impozitul pe venit și sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2015 și estimate pentru anii 2016 – 201804.09.201404.09.2014
99Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani28.08.201429.08.2014
98Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 201428.08.201429.08.2014
97Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean pe anul 201428.08.201429.08.2014
96Hotărâre privind actualizarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.201928.08.201429.08.2014
95Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de fuziune prin absorbție a S.C. PARC INDUSTRIAL BOTOȘANI S.A. de către S.C. ECO-SAL BOTOȘANI S.A.28.08.201429.08.2014
94Hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Pârvan Lucica, la data împlinirii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă și desemnarea unui manager interimar la Muzeul Judeţean Botoşani28.08.201429.08.2014
93Hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Botoșani, nr. 23 din 27.02.2014 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Botoșani și pentru instituțiile publice subordonate28.08.201429.08.2014
92Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani30.07.201401.08.2014
91Hotărâre privind aprobarea participării la cursurile de perfecţionare profesională a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani30.07.201401.08.2014
90Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare între capitolele bugetului propriu judeţean, pe anul 201430.07.201401.08.2014
89Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2014 – 201530.07.201401.08.2014
88Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul şcolar 2014 – 201530.07.201401.08.2014
87Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.201430.07.201401.08.2014
86Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.07.201401.08.2014
85Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a IV-a, Botoşani, 201430.07.201401.08.2014
84Hotărâre privind aprobarea înscrierii unui bun în domeniul public al Judeţului Botoşani, a transferului unor bunuri din domeniul privat al Judeţului Botoşani în domeniul public al acestuia, precum şi a altor modificări şi completări la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani30.07.201401.08.2014
83Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Botoşani şi din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani în domeniul public al Comunei Rădăuţi Prut, al Comunei Vîrfu Cîmpului, respectiv al Comunei Vlăsineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădăuţi Prut, al Comunei Vîrfu Cîmpului, respectiv al Comunei Vlăsineşti30.07.201401.08.2014
82Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani24.06.201426.06.2014
81Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 201424.06.201426.06.2014
80Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militară a judeţului Botoşani24.06.201426.06.2014
79Hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene antidrog 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea strategiei judeţene antidrog Botoşani 2014-201624.06.201426.06.2014
78Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani24.06.201426.06.2014
77Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani28.05.201403.06.2014
76Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 201428.05.201403.06.2014
75Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201428.05.201403.06.2014
74Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 201328.05.201403.06.2014
73Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Parteneriat dintre Consiliul Judeţean Botoşani şi Asociaţia „Mugurelul” Dorohoi şi cofinanţarea cu suma de 10.000 lei a Festivalului – Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”- ediţia a X-a28.05.201403.06.2014
72Hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi28.05.201403.06.2014
71Hotărâre privind trecerea unor sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, din administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani în administrarea unor consilii locale şi modificarea inventarului domeniului public al judeţului28.05.201403.06.2014
70Hotărâre privind privind aprobarea cumpărării imobilului compus din teren în suprafaţă de 27.700 mp şi construcţie în suprafaţă de 881 mp situat în localitatea Ionăşeni, comuna Vîrfu Cîmpului, judeţul Botoşani28.05.201403.06.2014
69Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani28.05.201403.06.2014
68Hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Judeţului Botoşani şi darea în administrarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu" a terenului în suprafaţă de 26.045 mp situat în extravilanul comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani şi a modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani28.05.201403.06.2014
67Hotărâre privind trecerea bunului „Teren”, situat în extravilanul Oraşului Săveni, din domeniul public al Judeţului Botoşani şi din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani în domeniul public al Oraşului Săveni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Săveni28.05.201403.06.2014
66Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unităţilor de asistenţă medico-sociale din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani28.05.201403.06.2014
65Hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 413,167 mii lei din Fondul IID pentru realizarea lucrărilor de reabilitare/modernizare a Conductei de Aducţiune Truşeşti - Dângeni, Etapa I, Judeţul Botoşani30.04.201409.05.2014
64Hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.201930.04.201409.05.2014
63Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 201430.04.201409.05.2014
62Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201430.04.201409.05.2014
61Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.201430.04.201409.05.2014
60Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XIV-a30.04.201409.05.2014
59Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.04.201409.05.2014
58Hotărâre privind participarea judeţului Botoşani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. ECO-SAL BOTOŞANI S.A.30.04.201409.05.2014
57Hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparţin domeniului public, respectiv privat, al Judeţului Botoşani din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în administrarea Consiliului Local al Comunei Pomîrla, pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ a Liceului Teoretic „Anastasie Başotă” Pomîrla30.04.201409.05.2014
56Hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare a clădirii „Bază de tratament şi recuperare”, aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi, precum şi a terenului în suprafaţă de 752 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situate în municipiul Dorohoi, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 85, respectiv nr. 71-73(p.c.1409A), din administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.04.201409.05.2014
55Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită, a duratei de închiriere, precum şi închirierii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani, respectiv a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani30.04.201409.05.2014
54Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile situate în mun. Botoşani, str. Puşchin nr. 2, care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani din administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani în administrarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.04.201409.05.2014
53Hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, respectiv a Liceului Tehnologic Special „Sfântul Stelian” Botoşani30.04.201409.05.2014
52Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani30.04.201409.05.2014
51Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.04.201409.05.2014
50Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Botoşani30.04.201409.05.2014
49Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani30.04.201409.05.2014
48Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani30.04.201409.05.2014
47Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale30.04.201409.05.2014
46Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 76 din 26.06.2013 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătaţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, aferente Consiliului Judeţean Botoşani15.04.201415.04.2014
45Hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani15.04.201415.04.2014
44Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.15/31.01.2014 de aprobare a contractării unui credit intern în valoare de 28.176 mii lei pentru cofinanţarea şi asigurarea fluxurilor nete de numerar aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare27.03.201401.04.2014
43Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a Judeţului Botoşani 2014-202027.03.201401.04.2014
42Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani27.03.201401.04.2014
41Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 201427.03.201401.04.2014
40Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 84/27.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea indemnizaţiei membrilor celor două comisii27.03.201401.04.2014
39Hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani27.03.201401.04.2014
38Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Botoşani în domeniul privat al acestuia, în vederea valorificării şi, după caz, casării a unor bunuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, a Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău, a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, respectiv în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani27.03.201401.04.2014
37Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui spaţiu situat în municipiul Botoşani, str. Dimitrie Ralet nr. 6, aflat în administrarea Liceului Tehnologic Special „Sfântul Stelian" Botoşani, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, către Asociaţia „Ne trebuie speranţă”27.03.201401.04.2014
36Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 42,00 mp, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea „Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati” Botoşani, pentru desfăşurarea de activităţi medicale RMN27.03.201401.04.2014
35Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Botoşani27.03.201401.04.2014
34Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din Judeţul Botoşani, pentru anul şcolar 2014 - 201527.03.201401.04.2014
33Hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani a d-lui Paul - Ioan Pavăl şi alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani27.03.201401.04.2014
32Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 240,50 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, pe anul 201414.03.201417.03.2014
31Hotărâre privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE-EPURARE IN JUDEŢUL BOTOŞANI” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 49/28.04.201114.03.201417.03.2014
30Hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.201927.02.201410.03.2014
29Hotărâre privind modificarea arondării unor unităţi administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza Judeţului Botoşani27.02.201410.03.2014
28Hotărâre privind aprobarea înscrierii unui bun în domeniul public al Judeţului Botoşani precum şi a modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani aflate în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga Botoşani27.02.201410.03.2014
27Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 11,00 mp, amplasat în corpul A al bunului imobil „Clădire Secţie Pediatrie”, situat în municipiul Botoşani, b-dul Mihai Eminescu nr. 16, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani27.02.201410.03.2014
26Hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2014 – 202027.02.201410.03.2014
25Hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 202027.02.201410.03.2014
24Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi, pe anul şcolar 2013–201427.02.201410.03.2014
23Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Botoşani şi pentru instituţiile publice subordonate27.02.201410.03.2014
22Hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor27.02.201410.03.2014
21Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile administrative ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani27.02.201410.03.2014
20Hotărâre privind încetarea valabilităţii art.5 din Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr.124/26.09.2013 şi 162/28.11.2013, de aprobare a creditului de angajament pentru acţiuni multianuale27.02.201410.03.2014
19Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli S.C. „ECO-SAL BOTOŞANI” S.A. pentru anul 201427.02.201410.03.2014
18Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli S.C. „PARC INDUSTRIAL” S.A. Botoşani pentru anul 201427.02.201410.03.2014
17Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani pentru anul 201427.02.201410.03.2014
16Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 76 din 26.06.2013 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, aferente Consiliului Judeţean Botoşani31.01.201407.02.2014
15Hotărâre privind aprobarea contractării unui credit intern în valoare de 28.176 mii lei pentru cofinanțarea și asigurarea fluxurilor nete de numerar aferente proiectelor finanțate dinfonduri externe nerambursabile postaderare31.01.201407.02.2014
14Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201431.01.201407.02.2014
13Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” a unui teren în suprafaţă de 26.761,06 mp, situat în municipiul Botoşani, strada Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani31.01.201407.02.2014
12Hotărâre privind transmiterea bunului imobil „Clădire Administrativă – Pavilion B – C.M.J. Botoşani” şi a terenului aferent în suprafaţă de 2.481,00 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Sucevei nr. 2, din domeniul public al judeţului Botoşani şi din administrarea Centrului Militar Judeţean Botoşani în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în folosinţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani31.01.201407.02.2014
11Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 132/25.10.2013 privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2208 mp şi construcţie în suprafaţă de 240 mp, situat în municipiul Botoşani, Aleea Unirii nr. 10, judeţul Botoşani31.01.201407.02.2014
10Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru litigiul având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale a Judeţului Botoşani, pentru întreg pasivul S.C. APA GRUP S.A. Botoşani31.01.201407.02.2014
9Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale31.01.201407.02.2014
8Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 118 din 29.07.2009 privind aprobarea Proiectului Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul Botoşani şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect31.01.201407.02.2014
7Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a judeţului Botoşani la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (A.D.I.E.) Iaşi, în sumă de 12.378,78 Euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 201431.01.201407.02.2014
6Hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 201431.01.201407.02.2014
5Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani31.01.201407.02.2014
4Hotărâre privind validarea alegerii domnului Brichisală Marin în calitate de consilier judeţean31.01.201407.02.2014
3Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ciobanu Ioan, ca urmare a demisiei acestuia31.01.201407.02.2014
2Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015, 2016, 201714.01.201414.01.2014
1Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 201314.01.201414.01.2014
189Hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele din Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.201920.12.201306.01.2014
188Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Municipiul Botoşani, în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Revelion 2013 – 2014”20.12.201306.01.2014
187Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 13.12.201320.12.201306.01.2014
186Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2013 al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani20.12.201306.01.2014
185Hotărâre privind modificarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Botoşani, precum şi a Contractului de asociere a Judeţului Botoşani cu Oraşul Ştefăneşti, pentru implementarea comună a proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” finanţat prin Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare20.12.201306.01.2014
184Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a virărilor de credite bugetare între capitolele bugetului propriu judeţean pe anul 201320.12.201306.01.2014
183Hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 201420.12.201306.01.2014
182Hotărâre privind iniţierea procedurii de desfiinţare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani20.12.201306.01.2014
181Hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a imobilului „Casa părintească a mamei compozitorului George Enescu” compus din teren în suprafaţă de 895,00 mp şi construcţie în suprafaţă de 105,00 mp, situat în localitatea Mihăileni, judeţul Botoşani20.12.201306.01.2014
180Hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil situat în localitatea Ipotești, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani20.12.201306.01.2014
179Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201320.12.201306.01.2014
178Hotărâre privind aprobarea numărului membrilor consiliilor de specialitate şi modificarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Botoşani20.12.201306.01.2014
177Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, pe anul 201320.12.201306.01.2014
176Hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 201420.12.201306.01.2014
175Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Botoşani, pentru anul 201420.12.201306.01.2014
174Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 201420.12.201306.01.2014
173Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201420.12.201306.01.2014
172Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 201420.12.201306.01.2014
171Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate în anul 201420.12.201306.01.2014
170Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201420.12.201306.01.2014
170Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 201420.12.201306.01.2014
169Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 201420.12.201306.01.2014
168Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201420.12.201306.01.2014
167Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale20.12.201324.12.2013
166Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale20.12.201324.12.2013
165Hotărâre privind validarea alegerii domnului Ivănescu Victor în calitate de consilier judeţean20.12.201324.12.2013
164Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihalache Sebastian, ca urmare a demisiei acestuia20.12.201324.12.2013
163Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul propriu al județului Botoșani în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României-2013 și Sărbătorilor de iarnă28.11.201303.12.2013
162Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a virărilor de credite bugetare între capitolele bugetului propriu judeţean pe anul 2013, precum şi aprobarea modificării creditului de angajament pentru acţiuni multianuale28.11.201303.12.2013
161Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru viabilizarea a 18 tronsoane de drumuri judeţene28.11.201303.12.2013
160Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU LOCALITĂŢI DIN ZONA DE NORD A JUDEŢULUI BOTOŞANI”28.11.201303.12.2013
159Hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate, pe anul 201428.11.201303.12.2013
158Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201328.11.201303.12.2013
157Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2013 – 2014, din bugetul propriu judeţean28.11.201303.12.2013
156Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoşani pentru aprobarea cotizaţiei anuale aferente anului 201428.11.201303.12.2013
155Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani pentru aprobarea cotizaţiei anuale aferente anului 201428.11.201303.12.2013
154Hotărâre privind achitarea contribuţiei judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 860.000 lei din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2014, din care 660.000 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională şi 200.000 lei pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava28.11.201303.12.2013
153Hotărâre privind acordul proprietarului pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Refacere şarpantă” la bunul imobil „Şcoală” care aparţine domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ a Colegiului Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi28.11.201303.12.2013
152Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 2,8 mp, din clădirea punctului de control „Cabină poartă nr. 1”, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea „Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati” Botoşani, în vederea funcţionării unui bancomat28.11.201303.12.2013
151Hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2, din administrarea „Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Garda Financiară” - în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani28.11.201303.12.2013
150Hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare a imobilului „Palat Administrativ” proprietate publică a statului, situat în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani28.11.201303.12.2013
149Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării achiziţiei echipamentelor şi aparatelor pentru dezvoltarea capacităţii tehnice a Serviciului Criminalistic28.11.201303.12.2013
148Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.11.201303.12.2013
147Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.11.201303.12.2013
146Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 3900 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, pe anul 201308.11.201311.11.2013
145Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din sat Zoiţani, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani” şi a contractului de parteneriat dintre Judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean şi Comuna Adăşeni, în scopul realizării proiectului25.10.201301.11.2013
144Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din sat Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani” şi a contractului de parteneriat dintre Judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean şi Comuna Adăşeni, în scopul realizării proiectului25.10.201301.11.2013
143Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi25.10.201301.11.2013
142Hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect şi a Contractului de Garanţie şi Despăgubire care urmează să fie încheiate între Judeţul Botoşani, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Nova Apaserv S.A., după caz25.10.201301.11.2013
141Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a virărilor de credite bugetare între capitolele bugetului propriu judeţean pe anul 201325.10.201301.11.2013
140Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare spaţii medicale aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani”25.10.201301.11.2013
139Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Cămin cultural Mihăileni și înființare centru de consiliere pentru minorități” și a contractului de parteneriat dintre Județul Botoșani – Consiliul Județean și Comuna Mihăileni, în scopul realizării proiectului25.10.201301.11.2013
138Hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural în satul Iacobeni, comuna Dîngeni, judeţul Botoşani” şi a contractului de parteneriat dintre Judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean şi Comuna Dîngeni, în scopul realizării proiectului25.10.201301.11.2013
137Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Botoșani cu unitățile administrativ teritoriale membre ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, în vederea aderării județului la Asociație25.10.201301.11.2013
136Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, precum şi aprobarea finanţării activităţilor de organizare a evenimentului „Masă rotundă de bilanţ anual” din data de 12 decembrie 201325.10.201301.11.2013
135Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201325.10.201301.11.2013
134Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201325.10.201301.11.2013
133Hotărâre privind participarea judeţului Botoşani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C ,,PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI” S.A şi acordarea unui mandat reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C ,,PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI” S.A.,25.10.201301.11.2013
132Hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2208 mp şi construcţie în suprafaţă de 240 mp, situat în municipiul Botoşani, Aleea Unirii nr. 10, judeţul Botoşani25.10.201301.11.2013
131Hotărâre privind aprobarea preluării tronsonului de conductă Buhăceni – Hulub, având o lungime de 3015 m.l. din domeniul public al comunei Truşeşti şi din administrarea Consiliului Local al comunei Truşeşti în domeniul public al Judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru transmiterea în concesiune către S.C. „Nova Apaserv” S. A. Botoşani25.10.201301.11.2013
130Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani25.10.201301.11.2013
129Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unităţilor învăţământului special de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 2013 - 201425.10.201301.11.2013
128Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2013 – 201425.10.201301.11.2013
127Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale25.10.201301.11.2013
126Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 118 din 29.07.2009 privind aprobarea Proiectului Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul Botoşani şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect16.10.201317.10.2013
125Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2014 şi estimate pentru anii 2015 - 201716.10.201317.10.2013
124Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a virărilor de credite bugetare între capitolele bugetului propriu judeţean pe anul 2013, precum şi aprobarea creditului de angajament pentru acţiuni multianuale - perioada 2014-201826.09.201301.10.2013
123Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru viabilizarea a 17 tronsoane de drumuri judeţene26.09.201301.10.2013
122Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie revizuite şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul Botoşani”26.09.201301.10.2013
121Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 170/20.12.2012 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 201326.09.201301.10.2013
120Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, pentru anul 2013, al S.C. „ECO-SAL BOTOŞANI” S.A.26.09.201301.10.2013
119Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201326.09.201301.10.2013
118Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale26.09.201301.10.2013
117Hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 5.000 lei, pentru Conferinţa Naţională a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, ediţia a XVII-a26.09.201301.10.2013
116Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul „Policlinica Stomatologică” şi a terenului aferent, situat în Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical26.09.201301.10.2013
115Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a terenului şi clădirilor situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă, nr. 39, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani26.09.201301.10.2013
114Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Mavromati” Botoşani26.09.201301.10.2013
113Hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, respectiv a Centrului Militar Judeţean Botoşani26.09.201301.10.2013
112Hotărâre privind modificarea componenţei secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani26.09.201301.10.2013
111Hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Botoşani în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate26.09.201301.10.2013
110Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani26.09.201301.10.2013
109Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Breşug Cristina în calitate de consilier judeţean26.09.201301.10.2013
108Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Dăscălescu Corneliu-Bogdan, ca urmare a demisiei acestuia26.09.201301.10.2013
107Hotărâre privind aprobarea modificării poziţiei nr. 62 din Anexa nr. 1.2. la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 31 din 28.03.201306.09.201306.09.2013
106Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 141 din 17.12.2007 privind aprobarea Proiectului „Modernizare DJ 207N Botoşani– Curteşti – Cristeşti – DN28B, km 0+900-13+900” şi a cheltuielilor legate de proiect02.09.201303.09.2013
105Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 139 din 17.12.2007 privind aprobarea Proiectului „Modernizare DJ 282H Călăraşi– Libertatea – DN24C, km 6+540-11+540” şi a cheltuielilor legate de proiect02.09.201303.09.2013
104Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 138 din 17.12.2007 privind aprobarea Proiectului „Modernizare DJ 208H, DN 28B (E58) – Copălău – Cerbu –Dracşani - DJ 297, km 39+150-46+850” şi a cheltuielilor legate de proiect02.09.201303.09.2013
103Hotărâre privind aprobarea proiectului „Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru grupuri vulnerabile din regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Vest”, a parteneriatului între U.A.T. Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, Agenţia Dezvoltare Comunitară Inter-activă A.D.C.I.A. (Botoşani), Centrul pentru Integrare şi Dezvoltare Socială (Timişoara) şi Local Urban Development European Network (Luden-Belgia), precum şi a cheltuielilor aferente acestuia26.08.201328.08.2013
102Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI” S.A.26.08.201328.08.2013
101Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 1 an, a 5 apartamente aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, către Municipiul Dorohoi – Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi, în vederea cazării în continuare a persoanelor sinistrate ca urmare a inundaţiilor din iunie 201026.08.201328.08.2013
100Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi planurile de management pentru ocuparea posturilor de manageri la unele instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.08.201328.08.2013
99Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201326.08.201328.08.2013
98Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201326.08.201328.08.2013
97Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale26.08.201328.08.2013
96Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice - Studiul de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 208 H, DN 28B - COPĂLĂU – CERBU – DRACŞANI - DJ 297, km 39+150 - 46+850, L = 7,70 km, judeţul Botoşani”29.07.201301.08.2013
95Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice - Studiul de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 282 H, CĂLĂRAŞI – LIBERTATEA - DN 24C, km 6+540 - 11+540, L = 5,00 km, judeţul Botoşani”29.07.201301.08.2013
94Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice - Studiul de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 207 N, Botoşani – Curteşti – Cristeşti – DN 28B, km 0+900 -13+900, L = 13,00 km, judeţul Botoşani”29.07.201301.08.2013
93Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Botoşani în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării, a unor bunuri aflate în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani, a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, respectiv în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani29.07.201301.08.2013
92Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul Situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a III-a, Botoşani, 201329.07.201301.08.2013
91Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării Campaniei pentru prevenirea accidentelor rutiere şi a victimizării cetăţenilor29.07.201301.08.2013
90Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite între capitolele bugetului propriu judeţean, pe anul 201329.07.201301.08.2013
89Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201329.07.201301.08.2013
88Hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi asigurarea din venituri proprii a contribuţiei necesare achiziţionării a 2 autoturisme29.07.201301.08.2013
87Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.201329.07.201301.08.2013
86Hotărâre privind încetarea detaşării, respectiv numirea domnului Clim Alin-Sorin din/în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani29.07.201301.08.2013
85Hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul şcolar 2013 - 201429.07.201301.08.2013
84Hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2013 – 201429.07.201301.08.2013
83Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Botoşani, ale instituţiilor publice subordonate şi modificare anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 53. 30.05.201329.07.201301.08.2013
82Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani29.07.201301.08.2013
81Hotărâre privind aprobarea proiectului „Egalitate de şanse pe piaţa muncii din judeţul Botoşani”, a parteneriatului între U.A.T. Judeţul Botoşani- Consiliul Judeţean, S.C. SIVECO România SA şi S.C. ICE Computers SRL precum şi a cheltuielilor aferente acestuia01.07.201305.07.2013
80Hotărâre privind aprobarea proiectului „Iniţierea, calificarea şi perfecţionarea satului românesc din regiunea Nord-Est”, a parteneriatului între U.A.T. Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, S.C. SIVECO România SA şi S.C. ICE Computers SRL precum şi a cheltuielilor aferente acestuia01.07.201305.07.2013
79Hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri active de ocupare pentru combaterea şomajului în regiunea Nord-Est”, a parteneriatului între U.A.T. Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, S.C. SIVECO România SA şi S.C. ICE Computers SRL precum şi a cheltuielilor aferente acestuia01.07.201305.07.2013
78Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.108/29.08.2012 pentru aprobarea garantării unui împrumut intern/extern de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în valoare de 31.378.976 lei, pentru asigurarea contribuţiei la realizarea obiectivului de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare–epurarea apelor uzate din judeţul Botoşani”01.07.201305.07.2013
77Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 39 din 25.04.2013 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2013 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean26.06.201328.06.2013
76Hotărâre privind aprobarea Proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, aferente Consiliului Judeţean Botoşani26.06.201328.06.2013
75Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 118 din 29.07.2009 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul Botoşani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect26.06.201328.06.2013
74Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201326.06.201328.06.2013
73Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi a unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani26.06.201328.06.2013
72Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 42 din 25.04.2013 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice de interes judeţean care au prevăzute în structură posturi contractuale26.06.201328.06.2013
71Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 51 din 30.05.201326.06.201328.06.2013
70Hotărâre privind iniţierea procedurii de desfiinţare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani26.06.201328.06.2013
69Hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militară a judeţului Botoşani26.06.201328.06.2013
68Hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ a Colegiului Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi26.06.201328.06.2013
67Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale26.06.201328.06.2013
66Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale26.06.201328.06.2013
65Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile de Administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean30.05.201307.06.2013
64Hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societăţii "PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI" S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 182 din 20.12.201230.05.201307.06.2013
63Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 201230.05.201307.06.2013
62Hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu judeţean, pe anul 201330.05.201307.06.2013
61Hotărâre privind aprobarea proiectului "Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol şi a altor activităţi specifice, în judeţul Botoşani" implementat de Consiliul Judeţean Botoşani şi a cheltuielilor aferente acestuia30.05.201307.06.2013
60Hotărâre privind aprobarea proiectului "Implementarea soluţiilor de e-guvernare pentru administraţii publice locale din judeţul Botoşani - ISEG BT" implementat de Consiliul Judeţean Botoşani şi a cheltuielilor aferente acestuia30.05.201307.06.2013
59Hotărâre privind aprobarea proiectului "Creşterea eficienţei serviciilor publice electronice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani - CESPE BT" implementat de Consiliul Judeţean Botoşani şi a cheltuielilor aferente acestuia30.05.201307.06.2013
58Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, precum şi aprobarea finanţării activităţilor de organizare a primului Forum de afaceri regional – transfrontalier „Nord-Est – prima opţiune de a investi”, 30-31 mai 201330.05.201307.06.2013
57Hotărâre privind eliberarea acordului pentru dreptul de uz şi servitute, către E-ON Moldova Distribuţie S.A., pentru suprafaţa de teren de 90 mp, proprietate publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, situat în localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani30.05.201307.06.2013
56Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani30.05.201307.06.2013
55Hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a bunului „DRUM JUDEŢEAN DJ 291D”, care aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani30.05.201307.06.2013
54Hotărâre privind aprobarea majorării nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de asistenţă socială pentru învăţământ special30.05.201307.06.2013
53Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani, Camerei Agricole Judeţene Botoşani şi modificarea anexei nr. 58 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 33 din 28.03.201330.05.201307.06.2013
52Hotărâre privind constituirea comisiilor de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării posturilor de manageri la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.05.201307.06.2013
51Hotărâre privind aprobarea Caietelor de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, condiţiilor de participare la concurs şi bibliografiei pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani30.05.201307.06.2013
50Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire, formare şi perfecţionare a consilierilor judeţeni, pe anul 201330.05.201307.06.2013
49Hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în "Lista cuprinzând poziţia globală alte cheltuieli de investiţii finanţate din bugetul local, excedent, fonduri europene şi venituri proprii", pe anul 201325.04.201330.04.2013
48Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 201325.04.201330.04.2013
47Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru litigiul având ca obiect anularea Deciziei nr. 10/2010 emisă de Camera de Conturi Botoşani – Curtea de Conturi a României25.04.201330.04.2013
46Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 276 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201325.04.201330.04.2013
45Hotărâre privind utilizarea sumei de 250 mii lei din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Botoşani pe anul 2013 şi alocarea acesteia Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani25.04.201330.04.2013
44Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.201325.04.201330.04.2013
43Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani25.04.201330.04.2013
42Hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice de interes judeţean care au prevăzute în structură posturi contractuale25.04.201330.04.2013
41Hotărâre privind aprobarea transferului la cerere a doamnei Pintilii Geanina, director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi detaşarea domnului Clim Alin – Sorin pe funcţia publică de director executiv vacantată25.04.201330.04.2013
40Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism25.04.201330.04.2013
39Hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2013 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean25.04.201330.04.2013
38Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani în vederea finanţării Festivalului judeţean de folclor „Dorule floare de rouă”, ediţia a XI-a Botoşani, 201325.04.201330.04.2013
37Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi aprobarea promovării finanţării activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei25.04.201330.04.2013
36Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Botoşani şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani, precum şi a sprijinului material, în sumă de 5000 lei, pentru Programul "Să ştii mai multe, să fii mai bun" la nivel local28.03.201303.04.2013
35Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „ECO-SAL BOTOŞANI” S.A.28.03.201303.04.2013
34Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani28.03.201303.04.2013
33Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean, pe anul 201328.03.201303.04.2013
32Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Botoşani, str. Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean „Mavromati” Botoşani28.03.201303.04.2013
31Hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani28.03.201303.04.2013
30Hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 27.700 mp şi construcţie în suprafaţă de 881 mp situat în localitatea Ionăşeni, comuna Vîrfu Cîmpului, judeţul Botoşani28.03.201303.04.2013
29Hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”28.03.201303.04.2013
28Hotărâre privind participarea judeţului Botoşani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani28.03.201303.04.2013
27Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani28.03.201303.04.2013
26Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Conductă de aducţiune apă potabilă Botoşani - aglomerarea Flămânzi Frumuşica”28.03.201303.04.2013
25Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru Concursul Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XIII-a28.03.201303.04.2013
24Hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iaşi în sumă de 7.978,64 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 201328.03.201303.04.2013
23Hotărâre privind validarea alegerii domnului Alexa Liviu în calitate de consilier judeţean28.03.201303.04.2013
22Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rotaru Răzvan-Ilie, ca urmare a demisiei acestuia28.03.201303.04.2013
21Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 180/20.12.2012 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern în valoare de 43.353 mii lei pentru cofinanţarea şi asigurarea fluxurilor nete de numerar aferente proiectelor de interes judeţean finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare06.03.201308.03.2013
20Hotarare privind privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014, 2015, 201606.03.201308.03.2013
19Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 135 din 17.12.2007 privind aprobarea Proiectului "Modernizare DJ 291D, km 18+000-31+000, Cristineşti-Suharău-Oroftiana" şi a cheltuielilor legate de proiect28.02.201305.03.2013
18Hotarare privind reintegrarea doamnei Pintilii Geanina în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani şi transferul în interesul serviciului al domnului Clim Alin-Sorin la Consiliul Judeţean Botoşani28.02.201305.03.2013
17Hotarare privind achitarea contribuţiei judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 698.665 lei din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2013, din care 498.665 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională şi 200.000 lei pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava28.02.201305.03.2013
16Hotarare privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, în sumă de 65.823,78 lei din bugetul propriu judeţean, pentru anul 201328.02.201305.03.2013
15Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor “ECOPROCES” Botoşani pentru aprobarea cotizaţiei anuale28.02.201305.03.2013
14Hotarare pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Botoşani în A.G.A. „AQUA” Botoşani şi acordarea unui mandat special în vederea aprobării cotizaţiei anuale28.02.201305.03.2013
13Hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare finală a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor28.02.201305.03.2013
12Hotarare privind numirea domnului Şlincu Dan – Constantin în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani28.02.201305.03.2013
11Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită, până la data de 30 iunie 2013, a 10 (zece) apartamente aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, către Municipiul Dorohoi – Direcţia de Asistenţă Socială Dorohoi, în vederea cazării în continuare a persoanelor sinistrate ca urmare a inundaţiilor din iunie 201028.02.201305.03.2013
10Hotarare privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.02.201305.03.2013
9Hotarare privind privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi28.02.201305.03.2013
8Hotărâre privind modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. „ECO-SAL BOTOŞANI” S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.161/28.11.201231.01.201301.02.2013
7Hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 201331.01.201301.02.2013
6Hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 201331.01.201301.02.2013
5Hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani31.01.201301.02.2013
4Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani31.01.201301.02.2013
3Hotărâre privind validarea alegerii doamnei Creţu Georgeta în calitate de consilier judeţean31.01.201301.02.2013
2Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani al doamnei Federovici Doina - Elena ca urmare a demisiei acesteia31.01.201301.02.2013
1Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 201209.01.201310.01.2013
183Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite bugetare între capitole, pe anul 201220.12.201208.01.2013
182Hotarare privind aprobarea Actului constitutiv al Societăţii Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI” S.A.20.12.201208.01.2013
181Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, până la data de 11 decembrie 201220.12.201208.01.2013
180Hotarare privind aprobarea contractării unei linii de credit intern în valoare de 43.353 mii lei pentru cofinanţarea şi asigurarea fluxurilor nete de numerar aferente proiectelor de interes judeţean finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare20.12.201208.01.2013
179Hotarare privind aprobarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru 2012 – 2013, finanţate din bugetul judeţului, precum şi aprobarea unor credite de angajament20.12.201208.01.2013
178Hotarare privind aprobarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, pentru judeţul Botoşani20.12.201208.01.2013
177Hotarare privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale20.12.201208.01.2013
176Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 201320.12.201208.01.2013
175Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană Botoşani, pentru anul 201320.12.201208.01.2013
174Hotarare privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 201320.12.201208.01.2013
173Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201320.12.201208.01.2013
172Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 201320.12.201208.01.2013
171Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate în anul 201320.12.201208.01.2013
170Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2013.20.12.201208.01.2013
169Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 2013.20.12.201208.01.2013
168Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, precum şi aprobarea finanţării Campaniei pentru prevenirea furturilor din locuinţe „UN PLUS DE SIGURANŢĂ” şi a Campaniei de prevenire a furturilor în unităţile de învăţământ.20.12.201208.01.2013
167Hotarare privind privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 201320.12.201208.01.2013
166Hotarare privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani20.12.201208.01.2013
165Hotarare privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi păstrare a destinaţiei iniţiale sau a destinaţiei sociale a Complexului de apartamente CASA MEA Dorohoi, judeţul Botoşani03.12.201204.12.2012
164Hotarare privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi păstrare a destinaţiei iniţiale sau a destinaţiei sociale a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dorohoi, judeţul Botoşani03.12.201204.12.2012
163Hotarare privind anularea unor credite bugetare neutilizate, majorarea şi utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Botoşani, pe anul 201228.11.201204.12.2012
162Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean şi a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201228.11.201204.12.2012
161Hotarare privind participarea judeţului Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani, cu capital la înfiinţarea S.C. ECO-SAL BOTOŞANI S.A.28.11.201204.12.2012
160Hotarare privind numirea doamnei Marocico Floarea în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Botoşani28.11.201204.12.2012
159Hotarare privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special in anul şcolar 2012 - 2013, din bugetul propriu judeţean28.11.201204.12.2012
158Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unui spaţiu din imobilul ,,Policlinica Stomatologică" şi a terenului aferent, situat in Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani28.11.201204.12.2012
157Hotarare privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani23.11.201229.11.2012
156Hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.155 din 14.11.2012 privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Darabani prin reorganizare ca structura fara personalitate juridica in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani23.11.201229.11.2012
155Hotarare privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani14.11.201216.11.2012
154Hotarare privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Darabani de la Consiliul Local al Oraşului Darabani la Consiliul Judeţean Botoşani14.11.201216.11.2012
153Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judeţean pe anul 2012, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 500 mii lei.14.11.201216.11.2012
152Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale14.11.201216.11.2012
151Hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al comunei Dîngeni, respectiv al comunei Truşeşti din administrarea Consiliului Local al comunei Dîngeni, respectiv din administrarea Consiliului Local al comunei Truşeşti în domeniul public al Judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judetean Botoşani, pentru transmiterea în concesiune către S.C. ,,Nova Apaserv" S. A. Botoşani30.10.201207.11.2012
150Hotarare privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008 - 30.04.201330.10.201207.11.2012
149Hotarare privind privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite bugetare între capitole, pe anul 201230.10.201207.11.2012
148Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, precum şi pentru susţinerea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală, pe anul 201230.10.201207.11.2012
147Hotarare privind actualizarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru 2012-2013, finanţate din bugetul judeţului, precum şi aprobarea unor credite de angajament30.10.201207.11.2012
146Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.201230.10.201207.11.2012
145Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Comuna Coşula în vederea finanţării evenimentului „Obiceiuri şi tradiţii populare – Coşula 2012”30.10.201207.11.2012
144Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Comuna Văculeşti în vederea finanţării evenimentului „Ziua Comunei Văculeşti”30.10.201207.11.2012
143Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Oraşul Flămânzi în vederea finanţării evenimentului „1 Decembrie – Ziua Naţională a României la Flămânzi”30.10.201207.11.2012
142Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Oraşul Darabani în vederea finanţării evenimentului „Tradiţii şi obiceiuri gospodăreşti - Darabani 2012”30.10.201207.11.2012
141Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Comuna Ştiubieni în vederea finanţării evenimentului „Ziua comunei Ştiubieni”30.10.201207.11.2012
140Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Comuna Vlăsineşti în vederea finanţării evenimentului „Festivalul Vinului – ediţia a IV-a”30.10.201207.11.2012
139Hotarare privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Asociere, a Actului adiţional nr. 1 la Actul constitutiv şi a Actului adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani, precum şi desemnarea reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoşani30.10.201207.11.2012
138Hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - în judeţul Botoşani nr. 6600/01.07.2010 prin actul adiţional nr.2/201230.10.201207.11.2012
137Hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 12/29.02.2012 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est” şi a cheltuielilor legate de proiect, aferente Consiliului Judeţean Botoşani30.10.201207.11.2012
136Hotarare privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale unităţilor învăţământului special de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 2012 – 201330.10.201207.11.2012
135Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 98/29.08.2012 privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2012 – 201330.10.201207.11.2012
134Hotarare privind prelungirea promovării temporare a doamnei Marocico Floarea în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Botoşani30.10.201207.11.2012
133Hotarare privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate, pe anul 201330.10.201207.11.2012
132Hotarare privind trecerea bunului imobil „Pavilion C” – Centrul de Sănătate Mintală şi Staţionarul de zi, care aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani din administrarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani30.10.201207.11.2012
131Hotarare privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale30.10.201207.11.2012
130Hotarare privind desemnarea nominală şi validarea domnului comisar şef de poliţie Cucoreanu Cristian, inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Botoşani30.10.201207.11.2012
129Hotarare privind validarea alegerii domnului Ciobanu Ioan în calitate de consilier judeţean30.10.201207.11.2012
128Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieş Valerian, ca urmare a demisiei acestuia30.10.201207.11.2012
127Hotarare privind numirea doamnei Şocarici Lăcrămioara în funcţia de director al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suliţa28.09.201205.10.2012
126Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 201228.09.201205.10.2012
125Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital28.09.201205.10.2012
124Hotarare privind participarea judeţului Botoşani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani şi acordarea unui mandat reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani28.09.201205.10.2012
123Hotarare privind numirea, prin concurs, a domnului Clim Alin-Sorin în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani28.09.201205.10.2012
122Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” – beneficiar D.G.A.S.P.C.28.09.201205.10.2012
121Hotarare privind aprobarea modificării valorii de inventar a bunurilor „Pod beton armat – pârâu Răchita” şi „Drum Judeţean DJ 282”, care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani28.09.201205.10.2012
120Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită până la data de 31 decembrie 2012, respectiv pentru perioada desfăşurării anului şcolar 2012 – 2013, a unor bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani28.09.201205.10.2012
119Hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 10,00 mp, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, în vederea amplasării unei rulote comerciale pentru desfacerea de produse tip Fast – food28.09.201205.10.2012
118Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani în vederea finanţării festivalului multicultural „De dragoste, de neam, de ţară”, faza zonală a Festivalului Naţional de Folclor „Cântece Dintotdeauna”28.09.201205.10.2012
117Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Municipiul Dorohoi, în vederea finanţării evenimentului „Zilele Municipiului Dorohoi” 201228.09.201205.10.2012
116Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Comuna Manoleasa, în vederea finanţării evenimentului „Zilele comunei Manoleasa” 201228.09.201205.10.2012
115Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Comuna Răchiţi în vederea finanţării evenimentului „Târgul Judeţean Agro-Zoo Botoşani 2012 – ediţia a III-a”28.09.201205.10.2012
114Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 125/29.11.2011 privind înfiinţarea S.C. UMANITATEA S.R.L. Botoşani28.09.201205.10.2012
113Hotarare privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008 – 30.04.201328.09.201205.10.2012
112Hotarare privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul nr. 61 din Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008 – 30.04.201328.09.201205.10.2012
111Hotarare privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale28.09.201205.10.2012
110Hotarare privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani28.09.201205.10.2012
109Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională28.09.201205.10.2012
108Hotarare privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern contractat de către SC NOVA APASERV SA Botoşani, în valoare de 31.378.976 lei, pentru asigurarea contribuţiei proprii la realizarea obiectivului de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate din judeţul Botoşani”29.08.201207.09.2012
107Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi efectuarea virărilor de credite bugetare între capitole, pe anul 201229.08.201207.09.2012
106Hotarare privind aprobarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru 2012 - 2013, finanţate din bugetul judeţului, precum şi aprobarea unor credite de angajament29.08.201207.09.2012
105Hotarare privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Botoşani şi Municipiul Botoşani, în vederea finanţării evenimentului SummerFest Botoşani 201229.08.201207.09.2012
104Hotarare privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani29.08.201207.09.2012
103Hotarare privind înfiinţarea Comisiei Paritare pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene29.08.201207.09.2012
102Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.128/22.12.2011 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 201229.08.201207.09.2012
101Hotarare privind încetarea raportului de serviciu al domnului Rădăşanu Liviu-Nicolae pentru funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi promovarea temporară a doamnei Juravlea Daniela-Estera în această funcţie publică29.08.201207.09.2012
100Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani29.08.201207.09.2012
99Hotarare privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”29.08.201207.09.2012
98Hotarare privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2012-201329.08.201207.09.2012
97Hotarare privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul şcolar 2012 – 201329.08.201207.09.2012
96Hotarare privind aprobarea desemnării reprezentantului judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI27.07.201203.08.2012
95Hotarare privind aprobarea constituirii unei garanţii imobiliare asupra unor imobile aflate în proprietatea privată a judeţului Botoşani, în vederea eşalonării la plată/suspendării obligaţiilor fiscale datorate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani27.07.201203.08.2012
94Hotarare privind aprobarea cumpărării unui teren situat în extravilanul satului Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani, necesar implementării proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”27.07.201203.08.2012
93Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.131/22.12.2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 201227.07.201203.08.2012
92Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Botoşani27.07.201203.08.2012
91Hotarare privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv27.07.201203.08.2012
90Hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice pentru litigiile având ca obiect corecţiile financiare aplicate Consiliului Judeţean Botoşani în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/201127.07.201203.08.2012
89Hotarare privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale27.07.201203.08.2012
88Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru semestrul I 201227.07.201203.08.2012
87Hotarare privind eliberarea acordului de trecere pe terenul proprietate publică a Judeţului Botoşani, situat între proprietatea privată a d-lui Amişculesei Ovidiu Felix şi drumul forestier 76 D (DE 1034), în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru efectuarea lucrărilor la obiectivul „Spaţii de cazare turistică şi alimentaţie publică”27.07.201203.08.2012
86Hotarare privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani, Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani şi Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga Botoşani27.07.201203.08.2012
85Hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Botoşani, str. Marchian nr. 11, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean „Mavromati” Botoşani27.07.201203.08.2012
84Hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea indemnizaţiei membrilor celor două comisii27.07.201203.08.2012
83Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani27.07.201203.08.2012
82Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”27.07.201203.08.2012
81Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”27.07.201203.08.2012
80Hotarare privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani27.07.201203.08.2012
79Hotarare privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Botoşani în Adunarea Reprezentanţilor CNAS, precum şi desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Botoşani27.07.201203.08.2012
78Hotarare privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile consultative ale Unităţilor de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni, Suliţa şi Suharău27.07.201203.08.2012
77Hotarare privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi în Consiliul de administraţie al Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi27.07.201203.08.2012
76Hotarare privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi în Consiliul de administraţie al Liceului tehnologic special „Sfântul Stelian” Botoşani27.07.201203.08.2012
75Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani27.07.201203.08.2012
74Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Pillat” Dorohoi în Liceul tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi27.07.201203.08.2012
73Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Botoşani în Liceul tehnologic special „Sfântul Stelian” Botoşani27.07.201203.08.2012
72Hotarare privind validarea alegerii doamnei Suhăreanu Andreea-Codruţa în calitate de consilier judeţean27.07.201203.08.2012
71Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai Ţâbuleac, ca urmare a demisiei acestuia27.07.201203.08.2012
70Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOPROCES" Botoşani29.06.201204.07.2012
69Hotărâre privind aprobarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2012 finanţate din bugetul judeţului29.06.201204.07.2012
68Hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani29.06.201204.07.2012
67Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Caciuc Romeo din funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani şi promovarea temporară a domnului Gheorghian Gheorghe – Cătălin în această funcţie publică29.06.201204.07.2012
66Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice, urmare a înfiinţării funcţiei de administrator public29.06.201204.07.2012
65Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani29.06.201204.07.2012
64Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare29.06.201204.07.2012
63Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”29.06.201204.07.2012
62Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Iaşi29.06.201204.07.2012
61Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de 5.449 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 201229.06.201204.07.2012
60Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi pentru susţinerea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală, pe anul 201229.06.201204.07.2012
59Hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii, propuse pentru anul 2013 şi estimate pentru anii 2014 – 201629.06.201204.07.2012
58Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani29.06.201204.07.2012
57Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate, precum si repartizarea consilierilor in comisiile de specialitate20.06.201222.06.2012
56Hotarare privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Botosani20.06.201222.06.2012
55Hotarare privind declararea Consiliului Judetean Botosani ca legal constituit20.06.201222.06.2012
54Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Judetean Botosani20.06.201222.06.2012
53Hotarare privind alegerea Comisiei de validare20.06.201222.06.2012
52Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani25.05.201231.05.2012
51Hotarare privind aprobarea modificarilor intervenite in bugetul propriu judetean, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, pe anul 201225.05.201231.05.2012
50Hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 201225.05.201231.05.2012
49Hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale unor institutii publice din subordinea Consiliului Judetean Botosani25.05.201231.05.2012
48Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Botosani25.05.201231.05.2012
47Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere a spatiului in suprafata de 15,30 mp, situat in localitatea Suharau, apartinand domeniului public al Judetului Botosani, aflat in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suharau, in vederea functionarii unui cabinet medical stomatologic25.05.201230.05.2012
46Hotarare privind aprobarea transmiterii DJ207L din domeniul public al judetului si administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani in domeniul public al comunei Corni si administrarea Consiliului Local al Comunei Corni, precum si modificarii si completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Muzeului Judetean Botosani si Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga Botosani25.05.201230.05.2012
45Hotarare privind aprobarea propunerii de incadrare a unui drum judetean in categoria de folosinta a drumurilor comunale, pe raza comunei Corni, judetul Botosani25.05.201230.05.2012
44Hotarare privind atribuirea unei licente de traseu pentru cursele regulate speciale25.05.201230.05.2012
43Hotarare privind validarea domnului Tocariu Sebastian, subprefect al judetului Botosani, ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Botosani25.05.201230.05.2012
42Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Judetul Botosani si Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus, in vederea implementarii proiectului "Functionarea GAL, dobandirea de competente si animarea teritoriului-Grupul de Actiune Locala Valea Siretului de Sus"27.04.201207.05.2012
41Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu judetean cu suma de 6.067 mii lei atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, precum si a bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 201227.04.201207.05.2012
40Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr. 86 din 31.10.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Botosani la finalizarea proiectului "Reabilitarea institutiilor de invatamant din judetul Botosani afectate de inundatiile din anul 2005"27.04.201207.05.2012
39Hotarare privind promovarea temporara a doamnei Marocico Floarea in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judetene Botosani, urmare a demisiei domnului Oniciuc Ionel27.04.201207.05.2012
38Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Judetul Botosani si Asociatia Grupul pentru Dezvoltare Locala Codrii Hertei, in vederea implementarii proiectului "Functionarea GAL, dobandirea de competente si animarea teritoriului-Asociatia Grupul de Dezvoltare Locala Codrii Hertei"27.04.201207.05.2012
37Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "MODERNIZARE TRASEU REGIONAL Dorohoi-Racovat, tronsonul Cristinesti-Baranca-Fundu Hertii-Racovat, L=9,960 km, Judetul Botosani"27.04.201207.05.2012
36Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, respectiv Muzeului Judetean Botosani, Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani si Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga Botosani27.04.201207.05.2012
35Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru asistatii din centrele rezidentiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani27.04.201207.05.2012
34Hotarare privind achitarea cotizatiei Judetului Botosani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECOPROCES" Botosani, in suma de 57.151 lei, pe anul 201227.04.201207.05.2012
33Hotarare privind achitarea cotizatiei Judetului Botosani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA" Botosani, in suma de 154.167 lei, pe anul 201227.04.201207.05.2012
32Hotarare privind achitarea cotizatiei Judetului Botosani la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pentru anul 201227.04.201207.05.2012
31Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu judetean si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe cele doua sectiuni, pentru trimestrul I 201227.04.201207.05.2012
30Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local pe anul 201127.04.201207.05.2012
29Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 201127.04.201207.05.2012
28Hotarare privind probarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul judetului Botosani - actualizat in anul 201228.03.201230.03.2012
27Hotarare privind modificarea bugetului propriu judetean pe anul 2012, a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, Fonduri U.E., Excedent buget local si venituri proprii si a "Listei cuprinzand pozitia globala alte cheltuieli de investitii finantate din bugetul local, fonduri europene si venituri proprii" aprobate pe anul 201228.03.201230.03.2012
26Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, pe anul 2012, rezultat din centralizarea bugetelor componente ale spitalelor desfiintate conform Hotararii Guvernului nr. 52/201228.03.201230.03.2012
25Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Botosani, Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Botosani, Camerei Agricole Judetene Botosani si modificarea anexei nr. 58 la Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr. 9 din 31.01.201228.03.201230.03.2012
24Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare-preluare a DN 29F, km 0+000 - km 27+900, Vorniceni - Cristinesti, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in domeniul public al judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani si transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judetean Botosani in administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani28.03.201230.03.2012
23Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere si stabilirea chiriei pentru unele spatii si terenuri apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani28.03.201230.03.2012
22Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 170 din 12.10.2009 privind aprobarea proiectului "Infrastructura de calitate in zona transfrontaliera Judetul Botosani - Raionul Herta", a parteneriatului si a cofinantarii in cadrul proiectului28.03.201230.03.2012
21Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 34 din 25.03.2009 privind aprobarea proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea, modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botosani, in vederea amenajarii Muzeului Etnografic al Judetului Botosani" si a cheltuielilor legate de proiect aferente Consiliului Judetean Botosani28.03.201230.03.2012
20Hotarare privind achitarea contributiei judetului Botosani la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt in suma de 708.070 lei din bugetul propriu judetean, pentru anul 2012, din care 558.070 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regionala si 150.000 lei pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Suceava28.03.201230.03.2012
19Hotarare privind achitarea cotizatiei anuale a judetului Botosani la Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara EURONEST (A.D.I.E.) - Iasi in suma de 8.929,12 euro, din bugetul propriu judetean, pentru anul 201228.03.201230.03.2012
18Hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului aplicat de managerii institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul 201128.03.201230.03.2012
17Hotarare privind validarea modificarii intervenite in bugetul propriu judetean, pe anul 201229.02.201205.03.2012
16Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Judetean Botosani si institutiilor publice de interes judetean care au prevazute in structura posturi contractuale29.02.201205.03.2012
15Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Botosani in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala29.02.201205.03.2012
14Hotarare privind aprobarea transmiterii unor bunuri care apartin domeniului public al Judetului Botosani, din administrarea unitatilor sanitare publice cu paturi desfiintate din municipiul Botosani, in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani29.02.201205.03.2012
13Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere a suprafetei de 110 mp, aflata in incinta Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suharau, pentru functionarea unui cabinet medical individual29.02.201205.03.2012
12Hotarare privind aprobarea proiectului "Imbunatatirea dotarii cu autospeciale de interventie si salvare de la inaltime a bazelor operationale pentru situatii de urgenta in Regiunea Nord-Est" si a cheltuielilor legate de proiect, aferente Consiliului Judetean Botosani29.02.201205.03.2012
11Hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului institutiilor publice de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Botosani, precum si a comisiilor de solutionare a contestatiilor29.02.201205.03.2012
10Hotarare privind aprobarea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 201229.02.201205.03.2012
9Hotarare privind aprobarea bugetului propriu judetean, pe anul 201231.01.201202.02.2012
8Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala de arte si meserii Ion Pillat, municipiul Dorohoi, judetul Botosani"31.01.201203.02.2012
7Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenurilor in suprafata de 24 mp, respectiv 15 mp, situate in Botosani, str. Marchian nr. 11, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului Judetean "Mavromati" Botosani31.01.201203.02.2012
6Hotarare privind inscrierea bunului "Teren aferent Casa Memoriala George Enescu-Liveni" in domeniul public al Judetului Botosani, precum si aprobarea modificarii valorii de inventar a bunului "Cladire Galerii de arta si magazin fond plastic Botosani" care apartine domeniului public al Judetului Botosani, aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani31.01.201203.02.2012
5Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Judetului Botosani, concesionate SC "NOVA APASERV" SA Botosani31.01.201203.02.2012
4Hotarare privind aprobarea unor modificari in inventarul domeniului public al Judetului Botosani31.01.201203.02.2012
3Hotarare privind atribuirea unor licente de traseu pentru curse regulate speciale31.01.201203.02.2012
2Hotarare privind validarea domnului Radu Florentin Catalin, reprezentant al Corpului National al Politistilor, ca membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Botosani31.01.201203.02.2012
1Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea cheluielilor privind drumurile judetene si comunale, precum si pentru sustinerea proiectelor si programelor de dezvoltare locala, pe anul 201209.01.201210.01.2012
144Hotarare privind aprobarea Protocoalelor de predare-preluare a unor terenuri din domeniul public sau privat al comunelor Vlasinesti, Radauti Prut, Virfu Cimpului, respectiv domeniul privat al orasului Saveni si din administrarea consiliilor locale ale comunelor, respectiv orasului, in domeniul public al Judetului Botosani si administrarea Consiliului Judetean Botosani, in vederea compensarii terenului ce urmeaza a fi scos din circuitul silvic, necesar lucrarii de utilitate publica de interes judetean "Modernizare drum de acces catre Lacul cu nuferi-Ipotesti, in vederea includerii in circuitul turistic"22.12.201130.12.2011
143Hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor componente bugetului local al Judetului Botosani, pe cele doua sectiuni, pana la data de 12 decembrie 201122.12.201128.12.2011
142Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu judetean cu suma de 1.076 mii lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, pe anul 201122.12.201130.12.2011
141Hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii cu suma de 2.707,60 mii lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, pentru anul 201122.12.201130.12.2011
140Hotarare privind trecerea din domeniul public al Judetului Botosani in domeniul privat al acestuia, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a unor bunuri aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani22.12.201130.12.2011
139Hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Judetului Botosani, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Cotusca, respectiv a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, in domeniul public al comunei Cotusca si in administrarea Consiliului Local al comunei Cotusca, respectiv in domeniul public al comunei Broscauti si in administrarea Consiliului Local al comunei Broscauti22.12.201130.12.2011
138Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pentru perioada desfasurarii activitatilor de invatamant a anului 2011-2012, a unor bunuri apartinand domeniului public al Judetului Botosani, aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, catre Municipiul Dorohoi-Colegiul National "Grigore Ghica" Dorohoi22.12.201130.12.2011
137Hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a bunurilor "DRUM JUDETEAN DJ 291 B" si "DRUM JUDETEAN DJ 294", care apartin domeniului public al Judetului Botosani, aflate in administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani22.12.201130.12.2011
136Hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseele nr.52, 82 si 91 cuprinse in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru judetul Botosani, valabil in perioada 01.07.2008-30.04.201322.12.201130.12.2011
135Hotarare privind eliberarea licentei de traseu pentru curse regulate speciale pentru traseul Botosani-Roma-Dorobanti operatorului de transport S.C. Rinflo S.R.L.-Botosani22.12.201130.12.2011
134Hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate pentru invatamantul special in anul scolar 2011-2012, din bugetul propriu judetean22.12.201130.12.2011
133Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricola Judeteana Botosani, pentru anul 201222.12.201130.12.2011
132Hotarare privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 201222.12.201130.12.2011
131Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotesti-Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" pentru anul 201222.12.201129.12.2011
130Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani, pentru anul 201222.12.201128.12.2011
129Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judetean Botosani, pentru serviciile prestate in anul 201222.12.201128.12.2011
128Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populara "Rapsozii Botosanilor", pentru serviciile prestate in anul 201222.12.201128.12.2011
127Hotarare privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice bugetului propriu judetean, pe anul 201222.12.201128.12.2011
126Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani29.11.201105.12.2011
125Hotarare privind infiintarea Societatii Comerciale UMANITATEA SRL Botosani29.11.201105.12.2011
124Hotarare privind angajarea sumei de 815 mii lei din fondul de rezerva constituit, la nivelul bugetului propriu judetean pe anul 201129.11.201105.12.2011
123Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu judetean cu suma de 520 mii lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli si virarilor de credite bugetare intre capitole, pe anul 201129.11.201105.12.2011
122Hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii cu suma de 1.428 mii lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, pentru anul 201129.11.201105.12.2011
121Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Botosani in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani pentru modificarea Actului Constitutiv29.11.201105.12.2011
120Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Botosani in Adunarea Generala a Asociatiilor-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA" BOTOSANI pentru aprobarea cotizatiei anuale29.11.201105.12.2011
119Hotarare privind aprobarea proiectului "Calitate si eficienta prin servicii de e-sanatate (ALERT)" implementat de Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani si a cheltuielilor aferente acestuia29.11.201105.12.2011
118Hotarare privind aprobarea proiectului "Monitorizarea pacientilor cu nevoi speciale printr-un sistem informatic integrat-NEURO" implementat de Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga si a cheltuielilor aferente acestuia29.11.201105.12.2011
117Hotarare privind trecerea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a doua sectoare de drumuri judetene pe perioada realizarii proiectelor prioritare din cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii29.11.201105.12.2011
116Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de folosinta gratuita de catre Municipiul Dorohoi-Directia de Asistenta Sociala Dorohoi, pana la data de 30 septembrie 2012 a 10 (zece) apartamente, apartinand domeniului public al Judetului Botosani, aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani29.11.201105.12.2011
115Hotarare privind numirea domnului Oniciuc Ionel in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judetene Botosani29.11.201105.12.2011
114Hotarare privind modificarea componentei secretariatului executiv al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Botosani29.11.201105.12.2011
113Hotarare privind initierea procedurii pentru desfiintarea si reorganizarea unor unitati sanitare publice cu paturi din judetul Botosani31.10.201104.11.2011
112Hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 201131.10.201104.11.2011
111Hotarare privind rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 201131.10.201103.11.2011
110Hotarare privind aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani si institutiile publice subordonate, pe anul 201231.10.201104.11.2011
109Hotarare privind aprobarea organigramelor si statelor de functii ale unitatilor invatamantului special de sub autoritatea Consiliului Judetean Botosani, pentru anul scolar 2011-201231.10.201104.11.2011
108Hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor componente bugetului local al Judetului Botosani, pe cele doua sectiuni, la finele trimestrului III 201131.10.201104.11.2011
107Hotarare privind inscrierea unor bunuri in domeniul public al Judetului Botosani, precum si aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Botosani, aflat in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Mihaileni31.10.201103.11.2011
106Hotarare privind eliberarea unor licente de traseu pentru curse regulate speciale31.10.201103.11.2011
105Hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseele nr. 18 si 91 cuprinse in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru judetul Botosani, valabil in perioada 01.07.2008-30.04.201331.10.201103.11.2011
104Hotarare privind aprobarea virarilor de credite intre capitolele bugetului propriu judetean, pe anul 201129.09.201104.10.2011
103Hotarare privind eliberarea licentei de traseu pentru cursele regulate speciale pentru traseul Botosani-Copalau-Cerbu operatorului de transport Intreprindere Individuala Vasilut Marian, comuna Mihai Eminescu, Judetul Botosani29.09.201104.10.2011
102Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Botosani nr.59 din 30.05.2011 privind incadrarea unor drumuri comunale si satesti in categoria de folosinta a drumurilor judetene pe raza comunelor Lozna, Candesti, Trusesti si Albesti29.09.201104.10.2011
101Hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita, pentru perioada desfasurarii activitatilor de invatamant a anului scolar 2011-2012, a unor bunuri apartinand domeniului public al Judetului Botosani, aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, catre Municipiul Dorohoi - Colegiul National "Grigore Ghica" Dorohoi29.09.201104.10.2011
100Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 61,28 mp, situat in localitatea Suharau, judetul Botosani, apartinand domeniului public al Judetului Botosani, aflat in administrarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suharau, in vederea desfasurarii activitatii de farmacie29.09.201104.10.2011
99Hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Botosani29.09.201104.10.2011
98Hotarare privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 21% din impozitul pe venit, precum si a sumelor din impozitul pe venit si sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii, propuse pentru anul 2012 si estimate pentru anii 2013-201505.09.201106.09.2011
97Hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru traseul nr. 91 cuprins in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru judetul Botosani, valabil in perioada 01.07.2008-30.04.201331.08.201106.09.2011
96Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale unitatilor sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judetean Botosani31.08.201106.09.2011
95Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu judetean cu suma de 400 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli si virarilor de credite bugetare intre capitole, pe anul 201131.08.201106.09.2011
94Hotarare privind angajarea sumei de 985 mii lei din fondul de rezerva constituit, la nivelul bugetului propriu judetean pe anul 201131.08.201106.09.2011
93Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Botosani, pentru anul scolar 2011-201231.08.201106.09.2011
92Hotarare privind prelungirea promovarii temporare a domnului Danila Gheorghe in functia publica de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judetene Botosani31.08.201106.09.2011
91Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a bunului "Cladire Casa Memoriala "Nicolae Iorga" Botosani", apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani31.08.201106.09.2011
90Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 400.000 lei, obtinuta din vanzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale imobil str. Puskin nr. 2-4 (Casa Garabet-Ciomac) din municipiul Botosani", in vederea infiintarii Centrului de formare profesionala continua si cercetare pentru personalul medical31.08.201106.09.2011
89Hotarare privind darea in administrarea Muzeului Judetean Botosani a unei suprafete din imobilul "Casa Ventura", aflat in proprietatea publica a Judetului Botosani si in administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii Botosani31.08.201106.09.2011
88Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul "Policlinica Stomatologica" si a terenului aferent, situat in Botosani, str. Marchian nr. 9, apartinand domeniului privat al judetului Botosani, in vederea desfasurarii unor activitati conexe actului medical31.08.201106.09.2011
87Hotarare privind acordul proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea efectuarii lucrarilor de "reparatii capitale Sectia Oncologie (C4)" la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, bun apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani31.08.201106.09.2011
86Hotarare privind acordul proprietarului pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea efectuarii lucrarilor de "reparatii cladire" la Muzeul de Arheologie Saveni, apartinand domeniului public al judetului Botosani, aflat in administrarea Muzeului Judetean Botosani31.08.201106.09.2011
85Hotarare privind modificarea arondarii unor unitati administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de pe raza Judetului Botosani31.08.201105.09.2011
84Hotarare privind alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezerva constituit la nivelul bugetului propriu judetean, pe anul 2011, Orasului Bucecea28.07.201104.08.2011
83Hotarare privind asocierea Judeţului Botoşani cu comunele Cordăreni, Dobârceni, Havîrna, Hilişeu Horia, Lunca, Mileanca, Ştiubieni, Unţeni şi Vlăsineşti, în vederea aderării acestora la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA” Botoşani28.07.201104.08.2011
82Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 37 din 25.03.2009 privind aprobarea Proiectului „Centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, din localităţile Ionăşeni şi Botoşani, judeţul Botoşani”, precum şi a contribuţiei financiare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, aferentă proiectului28.07.201104.08.2011
81Hotarare privind aprobarea modificării valorii de inventar, precum şi a unor elemente de identificare pentru bunul „Spitalul Judeţean 700 paturi cu Policlinică”, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 11, care aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani,după recepţia lucrărilor „RK ACCES AMBULANŢE LA UPU” de la „Clădire spitalizare corp ABC”28.07.201104.08.2011
80Hotarare privind aprobarea închirierii suprafeţei de 27,155 mp din bunul imobil “Clădire pavilion 1 spital Mihăileni” situat în comuna Mihăileni, aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mihaileni28.07.201104.08.2011
79Hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al judeţului Botoşani în domeniul public al acestuia, trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Botoşani în domeniul public al comunei Vârfu Câmpului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vârfu Câmpului, precum şi scoaterea din inventarul centralizat al domeniului public al Judeţului Botoşani a unor bunuri28.07.201104.08.2011
78Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale imobil str. Puşkin nr. 2-4 (Casa Garabet-Ciomac) din municipiul Botoşani”28.07.201104.08.2011
77Hotarare privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf.Ioan” Bucecea şi/sau de susţinătorii legali ai acestora28.07.201104.08.2011
76Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani28.07.201104.08.2011
75Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Unităţile de Asistenţă Medico-Sociale Suliţa, Suharău şi Mihăileni, judeţul Botoşani28.07.201104.08.2011
74Hotarare privind stabilirea cuantumului contribuţiei personale lunare de întreţinere datorată de beneficiarii serviciilor prestate de Unităţile de Asistenţă Medico-Sociale Suliţa, Suharău şi Mihăileni, judeţul Botoşani28.07.201104.08.2011
73Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean, pe cele două secţiuni, pentru trimestrul II 201128.07.201104.08.2011
72Hotarare privind aprobarea taxelor de frecvenţă pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul şcolar 2011 – 201228.07.201104.08.2011
71Hotarare privind avizarea Planului de şcolarizare şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul şcolar 2011 – 201228.07.201104.08.2011
70Hotarare privind aprobarea modificarii Programului obiectivelor de investitii, pe anul 201129.06.201101.07.2011
69Hotarare privind organizarea referendumului local in vederea consultarii cetatenilor din judetul Botosani privind desfiintarea judetului Botosani29.06.201101.07.2011
68Hotarare privind aprobarea propunerii de incadrare a drumului national DN 29F in categoria functionala a drumurilor de interes judetean29.06.201101.07.2011
67Hotarare privind trecerea unor bunuri aflate in administrarea Spitalului de Urgenta "Mavromati" Botosani, din domeniul public al judetului Botosani in domeniul privat al acestuia, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii, precum si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Botosani29.06.201101.07.2011
66Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a prelungirii inchirierii, precum si a darii in folosinta gratuita pentru unele spatii care apartin domeniului public al Judetului Botosani, aflate in administrarea Spitalului de Copii Botosani, a Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Botosani, a Spitalului de Psihiatrie Botosani, respectiv a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani29.06.201101.07.2011
65Hotarare privind initierea procedurii de desfiintare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judetul Botosani29.06.201101.07.2011
64Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani30.05.201102.06.2011
63Hotarare privind inscrierea unor bunuri in domeniul public al Judetului Botosani, precum si corectarea erorilor materiale privind unele bunuri din domeniul public al judetului Botosani concesionate S.C. "NOVA APASERV" S.A. Botosani30.05.201102.06.2011
62Hotarare privind darea în folosinţă gratuită a Autoritatii Nat