Consiliul Judetean Botosani

Autoritatea Județeana de transport

pcdata

LEGISLAȚIE
1.Legea nr. 328 din 2018
2.OUG nr. 70 din 2020
3.OUG nr. 130 din 2021

TARIFE PENTRU ELIBERAREA LICENȚELOR DE TRASEU
-Tarife conform Hotărârii 147 din 26.09.2019
-Modalități de plată:
– cu numerar la casieria instituției;
– În conformitate cu prevederile art. 7, din O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, administrației publice locale și al instituțiilor publice și pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința persoanelor fizice si juridice interesate, contul în care pot vira/depune contravaloarea taxelor și tarifelor pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, deschis la Trezoreria Municipiului Botosani:
Județul Botoşani
RO35TREZ11621160203XXXXX
CF 3372955

Delegarea serviciului de transport județean de  personae prin curse regulate din Județul Botoșani

1.Hotărârea  nr. 234 din 25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani (detalii)

– Hotărârea nr. 236 din 25.11.2021 privind reglementarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, până la data intrării în vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, atribuite unor operatori de transport rutier în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2023. (detalii)
– Hotărârea nr. 53 din 25.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020. (detalii)
– Hotărârea nr. 122 din 24.09.2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020.(detalii)
– Hotărârea nr. 96 din 29.06.2017 privind actualizarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.(detalii)
– Adresă către AADR – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 12.09.2016.(detalii)
– Hotărârea nr. 115 din 28.09.2015 privind actualizarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.(detalii)
– Hotărârea nr. 93 din 30.07.2015 privind actualizarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.(detalii)
– Hotărârea nr. 96 din 28.08.2014 privind actualizarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.(detalii)
– Hotărârea nr. 30 din 27.02.2014 privind actualizarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.(detalii)
– Lista licențelor de traseu pentru traseele din Programul de transport județean de personae prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019, atribuite operatorilor de transport rutier.(detalii)
– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transmite noul Calendar privind prima ședință de atribuire a traseelor cuprinse în programele județene de transport, care vor fi valabile în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.(detalii)
– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transmite Calendarul privind prima ședință de atribuire a traseelor cuprinse în programele județene de transport, care vor fi valabile în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.(detalii)
– Calendarul privind şedinţele de atribuire a traseelor judeţene din Programul judeţean de transport 2013-2019.(detalii)
– Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean.(detalii)
– Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate al judeţului Botoşani, pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013, actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 55 din 30.05.2011.(detalii)
– Hotărârea nr. 178 din 20.12.2012 a Consiliului Judeţean Botoşani privind aprobarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, pentru judeţul Botoşani.(detalii)
– Calendarul privind atribuirea traseelor judeţene din Programul judeţean de transport 2013-2019, conform adresei ministerului administraţiei şi internelor nr. 82000/mvf/12.12.2012.(detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 24.08.2012.(detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 02.12.2011.(detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 10.10.2011.(detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 12.08.2011.(detalii)
– Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate al judeţului Botoşani, pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013, actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 55 din 30.05.2011.(detalii)
– Hotărârea nr. 12 din 15.04.2011 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseele atribuite în sesiunea din 15.04.2011, în cadrul licitaţiei electronice organizată de SAET Bucureşti (detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 15.04.2011.(detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 25.10.2010.(detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 27.08.2010.(detalii)
– Hotărârea nr. 11 din 25.06.2010 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseele atribuite în sesiunea din 25.06.2010, în cadrul licitaţiei electronice organizată de SAET Bucureşti (detalii)
– Adresă către CNMSI – SAET Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 25.06.2010.(detalii)
– Hotărârea nr. 10 din 04.05.2010 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la atribuirea traseului nr. 9 Botoşani-Cucorăni-Bucecea. (detalii)
– Hotărârea nr. 9 din 26.02.2010 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseele atribuite în sesiunea din 26.02.2010, în cadrul licitaţiei electronice organizată de ASSI Bucureşti (detalii)
– Adresă către ASSI Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 26.02.2010.(detalii)
– Hotărârea nr. 24 din 28.01.2010 a Consiliului Judeţean Botoşani privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru  judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008-30.06.2011.(detalii)
– Hotărârea nr. 8 din 08.10.2009 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseele atribuite în sesiunea din 08.10.2009, în cadrul licitaţiei electronice organizată de ASSI Bucureşti (detalii)
– Adresă către ASSI Bucureşti de solicitare a organizării unei noi etape de atribuire electronică pe data de 08.10.2009.(detalii)
– Hotărârea nr. 7 din 15.07.2009 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseele atribuite în sesiunea din 11.07.2009, în cadrul licitaţiei electronice organizată de ASSI Bucureşti (detalii)
– Tabel nominal cu vechimea operatorilor de transport pe traseele la care s-a predat licenţa de traseu.(detalii)
– Calendarul şi traseele propuse pentru şedinţa de licitaţie electronică organizată de către A.S.S.I. Bucureşti în data de 11.07.2009.(detalii)
– Hotărârea nr. 90 din 27.05.2009 a Consiliului Judeţean Botoşani privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru  judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008-30.06.2011.(detalii)
– Hotărârea nr. 73 din 29.04.2009 a Consiliului Judeţean Botoşani privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru  judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008-30.06.2011.(detalii)
– Hotărârea nr. 6 din 06.04.2009 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseul nr. 9: Botoşani-Cucorăni-Bucecea (detalii)
– Hotărârea nr. 5 din 01.04.2009 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, cu privire la traseul nr. 9: Botoşani-Cucorăni-Bucecea (detalii)
– Hotărârea nr. 23 din 26.02.2009 a Consiliului Judeţean Botoşani privind modificarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru  judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.07.2008-30.06.2011.(detalii)
– Hotărârea nr. 4 din 14.08.2008 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, privind atribuirea traseului nr. 50: Botoşani-Copălău-Vlădeni Deal (detalii)
– Trasee neatribuite propuse pentru şedinţa de atribuire din data de 14.08.2008.(detalii)
– Calendarul privind etapa a treia de atribuire a traseelor judeţene din Programul judeţean de transport de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.(detalii)
– Lista documentelor necesare eliberării unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean prin curse regulate speciale  (detalii)
– Hotărârea nr.3 din 30.05.2008 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, privind atribuirea traseului Botoşani-Havârna-Tătărăşeni  (detalii)
– Hotărârea nr.2 din 19.05.2008 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, privind contestaţia depusă de către S.C. MULTIPOWER TOUR SRL  (detalii)
– Hotărârea nr.1 din 09.05.2008 a Comisiei paritare  a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani şi Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Botoşani, privind atribuirea traseelor din Programul judeţean de transport de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011  (detalii)
– Calendarul privind etapa a doua de atribuire a traseelor judeţene din Programul judeţean de transport de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.(detalii)
– Trasee neatribuite propuse pentru şedinţa de atribuire din data de 30.05.2008.(detalii)
– Hotărârea nr. 40 din 24.04.2008 a Consiliului Judeţean Botoşani privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.(detalii)
– Hotărârea nr. 31 din 27.03.2008 a Consiliului Judeţean Botoşani privind aprobarea Regulamentului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum şi a Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judeţul Botoşani.(detalii)

Loading