Consiliul Judetean Botosani

Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2006

pcdata

Rezultatele finale ale selecţiei şi  evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean pentru activităţile de tineret pentru anul 2021

Anul 2021
      Consiliul Judeţean Botoşani organizează „Concursul de proiecte pentru tineret 2021”, vizând susţinerea unor activităţi educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creaţie, acţiuni de ecologizare etc.
Pot participa la acest concurs asociaţiile de tineret din judeţul Botoşani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1. scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
2. cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani.            Regulamentul, cererea de finanţare şi celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituţiei: www.cjbotosani.ro, secţiunea „Proiecte pentru societatea civilă – Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2006”.

Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2021:

28 iunie – 2 iulie – depunere proiecte;
5 – 7 iulie –  evaluare;
7 iulie –  afişare rezultate;
8 – 12 iulie – depunere contestaţii;
13 iulie – soluționare contestații și afişare rezultate finale.

Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani,  Piaţa Revoluţiei  nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 şi vineri între orele 8:00- 14:00 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:
a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
b) Titlul proiectului;
c) „Concursul de proiecte pentru tineret”.
Anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)
Anexa 1,
Anexa 2,
Anexa 3,
Anexa 4,
Anexa 5,
Anexa 6,
Anexa 7,
Anexa 10,
Anexa 13

ANUL 2019
Consiliul Judeţean Botoşani organizează „Concursul de proiecte pentru tineret 2019”, vizând susţinerea unor activităţi educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creaţie, acţiuni de ecologizare etc.
Pot participa la acest concurs asociaţiile de tineret din judeţul Botoşani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1. scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
2. cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani.
Regulamentul, cererea de finanţare şi celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituţiei: www.cjbotosani.ro, secţiunea „Finanțări nerambursabile – Concursul de proiecte pentru tineret 2019”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2019:
3 iunie – informarea şi consultarea ONG-urilor;
10 – 14 iunie – depunere proiecte;
18 – 20 iunie – evaluare;
20 iunie – afişare rezultate;
21 – 24 iunie – depunere contestaţii;
25 iunie – soluționare contestații și afişare rezultate finale.
Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 şi vineri între orele 8:00- 14:00 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:
a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
b) Titlul proiectului;
c) „Concursul de proiecte pentru tineret”.
Anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)
Anexa 1,
Anexa 2,
Anexa 3,
Anexa 4,
Anexa 5,
Anexa 6,
Anexa 7,
Anexa 10,
Anexa 13

Rezultatele selectiei si evaluării proiectelor finanţate din fondurile pentru tineret alocate din bugetul Judeţului Botoşani (Rezultate)
Rezultatele finale ale selectiei si evaluării proiectelor finanţate din fondurile pentru tineret alocate din bugetul Judeţului Botoşani (Rezultate finale)
ANUL 2018
Consiliul Judeţean Botoşani organizează „Concursul de proiecte pentru tineret 2018”, vizând susţinerea unor activităţi educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creaţie, acţiuni de ecologizare etc.
Pot participa la acest concurs asociaţiile de tineret din judeţul Botoşani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1.scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
2.cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive sunt tineri, cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani.
Regulamentul, cererea de finanţare şi celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituţiei: www.cjbotosani.ro, secţiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2018”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2018:
12 martie – convocarea şi consultarea ONG-urilor;
26 martie – 05 aprilie – depunere proiecte;
10 aprilie – 16 aprilie – evaluare;
16 aprilie – afişare rezultate;
17 aprilie – 18 aprilie – depunere contestaţii;
23 aprilie – afişare rezultate finale
Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 şi vineri între orele 8:00- 14:00 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:
a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
b) Titlul proiectului;
c) „Concursul de proiecte pentru tineret”.
Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)
Anexa 1,
Anexa 2,
Anexa 3,
Anexa 4,
Anexa 5,
Anexa 6,
Anexa 7,
Anexa 8,
Anexa 10
Rezultatele finale ale selectiei si evaluării proiectelor finanţate din fondurile pentru tineret alocate din bugetul Judeţului Botoşani (Rezultate finale)

ANUL 2017
Consiliul Județean Botoșani organizează Concursul de proiecte pentru tineret 2017, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2017”.
Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2017:
02 – 05 mai – convocarea şi consultarea ONG-urilor
05 mai – publicarea pe site-ul instituţiei a anunţului privind concursul de proiecte;
15 – 22 mai – depunere proiecte
23 – 30 mai – evaluare
31 mai – afişare rezultate
06 – 07 iunie – depunere contestaţii
09 iunie – afişare rezultate finale.
Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00- 16:30 şi vineri între orele 8:00- 14:00 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:
a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
b) Titlul proiectului;
c) „Concursul de proiecte pentru tineret”.

Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 – Cererea de finanţare Anexa 2 – Bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa 3 – Buget narativ Anexa 4 – Declaraţia solicitantului
Anexa 5 – Declaraţie de imparţialitate Anexa 6 – Curriculum Vitae Anexa 7 – Ghid explicativ Anexa 9 – Formular raportări intermediare şi finale

Rezultatele selecţiei şi evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean pentru activităţile de tineret pentru anul 2017. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 63 din 27.04.2017 s-a aprobat Regulamentul privitor la regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi de tineret pentru anul 2017. Termenul de depunere a proiectelor a fost 22.05.2017, până la această dată fiind depuse 3 proiecte. Termenul de depunere a contestaţiilor este 06-07 iunie 2017.

Rezultatele selecţiei şi evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean pentru activităţile de tineret pentru anul 2017.(detalii)
ANUL 2016
Consiliul Județean Botoșani organizează Concursul de proiecte pentru tineret 2016, vizând susținerea unor activități educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare, etc.
Regulamentul, cererea de finanțare, precum și documentele ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituției, secțiunea „Concursul de proiecte pentru tineret 2016”.
Calendarul concursului:
7 martie – publicarea pe site-ul instituției a anunțului privind concursul de proiecte
7-14 martie – convocarea și consultarea ONG-urilor
15-22 martie – depunere proiecte
23-29 martie – evaluare
30 martie – afișare rezultate
31 martie-01 aprilie – depunere contestații
4 aprilie – afișare rezultate finale.
Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 7:30- 16:00 şi vineri între orele 7:30- 13:30 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.
Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:
– Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
Titlul proiectului;
„Concursulde proiecte pentru tineret”.
Vă anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 – Cerere de finanţare Anexa 2 – Bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa 3 – Buget narativ Anexa 4 – Declaraţia solicitantului
Anexa 5 – Declaraţie de imparţialitate Anexa 6 – Curriculum Vitae Anexa 7 – Ghid explicativ Anexa 9 – Formular raportări intermediare şi finale

Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)
Rezultatele finale, după termenul de depunere a contestațiilor, a selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean pentru activitățile de tineret pentru anul 2016. (detalii)
Aici pot fi vizualizate informatiile despre Concursul de proiecte pentru tineret 2016, sesiunea a II-a.(detalii).
Anexăm Regulamentul, Modificarea la Regulament, Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)

Anexa 1 – Cerere de finanţare Anexa 2 – Bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa 3 – Buget narativ Anexa 4 – Declaraţia solicitantului
Anexa 5 – Declaraţie de imparţialitate Anexa 6 – Curriculum Vitae Anexa 7 – Ghid explicativ Anexa 9 – Formular raportări intermediare şi finale

Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret pentru anul 2016, sesiunea a II-a.(detalii).
Aici pot fi vizualizate Rezultatele selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activitățile de tineret pentru anul 2016, sesiunea a II-a – rezultate finale.(detalii).