Consiliul Judetean Botosani

Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2006

pcdata

Anul 2024
Anunț consurs proiecte pentru tineret pentru anul 2024
Rezultate selectie
Rezultate finale

Anul 2023

Rezultate finale
Rezultate contestații
Rezultate selectie
Anunț consurs proiecte pentru tineret pentru anul 2023


Anul 2022

12/05/2022
Rezultatele finale și finanțarea obținută de beneficiari, în urma evaluării proiectelor privind fondurile nerambursabile acordate din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activități de tineret pentru anul 2022

06/05/2022
Rezultatele finale ale selecției și evaluării proiectelor privind acordarea de fonduri nerambursabile
din bugetul Consiliului Județean Botoșani pentru activități de tineret pentru anul 2022”

Consiliul Judeţean Botoşani organizează, pentru anul 2022, Concursul de proiecte pentru tineret, vizând susținerea unor activităţi educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creaţie, acţiuni de ecologizare etc.
Pot participa la acest concurs asociațiile de tineret din judeţul Botoşani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

1.scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

2.cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani.

Regulamentul, cererea de finanţare şi celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituţiei: www.cjbotosani.ro, secțiunea „Proiecte pentru societatea civilă – Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2006”.

Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2022:

11 – 29 aprilie – depunere proiecte;
2 – 6 mai –  evaluare;
6 mai –  afişare rezultate;
9 – 11 mai – depunere contestaţii;
12 mai – soluționare contestații și afişare rezultate finale.

Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani,  Piaţa Revoluţiei  nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 şi vineri între orele 8:00- 14:00 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.

Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:

  1. a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
  2. b) Titlul proiectului;
  3. c) „Concursul de proiecte pentru tineret”.

Anexăm la prezentul regulament Cererea de finantare (Anexa 1),precum şi celelalte anexe în format editabil.(Word)
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 10
Anexa 13

Loading