Consiliul Judetean Botosani

Protecția datelor cu caracter personal

pcdata

Date despre responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal:

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani  nr.122/2018 doamna Popa Mirela, consilier în cadrul Direcției de Dezvoltare și Promovare, a fost desemnată în calitate de responsabil cu protecția datelor.

În aplicarea prevederilor art.37 alin.(7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele de contact ale doamnei Popa Mirela sunt:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Noul regulament general cu privire la protecția datelor personale – Elemente de noutate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Consiliului Județean Botoșani

Formulare pentru exercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal