Consiliul Judetean Botosani

Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005

pcdata

ANUL 2019
Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanţate din fondurile bugetului Judeţului Botoşani, pe domeniile cultură, educaţie, culte şi sport, pe anul 2019.
Rezultatele evaluării proiectelor finanţate din fondurile bugetului Judeţului Botoşani, pe domeniile cultură, educaţie, culte şi sport, pe anul 2019
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2019
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele vor fi depuse în perioada 10 – 14.06.2019 la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, parter  în două exemplare (original și copie), precum și în format electronic CD. Cele două exemplare (original și copie) se vor depune în plicuri separate, introduse într-un alt plic pe care se va menționa:
a) numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
b) titlul proiectului;
c) categoria de proiect pentru care solicită finanțare nerambursabilă.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 14.06.2019, ora 14.00

 

Anexa 1A Anexa 1B Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4A Anexa 4B Anexa 5 Anexa 6
Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11 Anexa 12 Anexa 17 Anexa 18
Anexa21

 

ANUL 2018

1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2018
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele se depun, în plic închis, la registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până vineri, 30.03.2018, ora 14.00.
Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.

Anexa 1A Anexa 1B Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4A Anexa 4B Anexa 5 Anexa 6
Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11 Anexa 12 Anexa 17 Anexa 18

Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanţate din fondurile bugetului Judeţului Botoşani, pe domeniile cultură, educaţie, culte şi sport, pe anul 2018.(Rezultate finale)

 

ANUL 2017
Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2005
Rezultatele finale ale evaluării proiectelor finanţate din fondurile bugetului Judeţului Botoşani, pe domeniile cultură, educaţie, culte şi sport, pe anul 2017
Rezultatele evaluării proiectelor finanţate din fondurile bugetului Judeţului Botoşani, pe domeniile cultură, educaţie, culte şi sport, pe anul 2017
1. Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile pe 2017
2. Anunț de participare
3. Programul/etapele sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile
4. Documentația de solicitare a finanțării – ANEXELE (cele în format needitabil se listează și se completează de mână).
Proiectele se depun, în plic închis, la registratura Consiliului Județean, Piața Revoluției 1-3, până marți, 06.06.2017, ora 16.30.
Se va menționa pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanțare.

Anexa 1A Anexa 1B Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4A Anexa 4B Anexa 5 Anexa 6
Anexa 7 Anexa 10 Anexa 13 Anexa 14 Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19

ANUL 2016
* Rezultate finale ale evaluării proiectelor finanțate din fondurile Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016, în urma soluționării contestațiilor.(detalii).
* Proces verbal încheiat astăzi, 04.05.2016, la întâlnirea Comisiei de contestație a evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani, pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).
* Rezultatele evaluării proiectelor finanțate din fondurile bugetului Județului Botoșani pe domeniile cultură, educație și sport, pe anul 2016.(detalii).
* Consiliul Judeţean Botoşani a aprobat prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016 Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2016 şi Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean. (detalii).
Anunțul privind acordarea de finanțări nerambursabile pe domeniile cultură, educație, sport, poate fi vizualizat aici.
Programul sesiunii de acordare de finanțări nerambursabile poate fi vizualizat aici.
Documentația va fi depusă în plic închis la Registratura Consiliului Județean, Piaţa Revoluţiei 1-3, până luni 11.04.2016, ora 16.00. Se va menţiona pe plic numele solicitantului, titlul proiectului, domeniul pentru care se solicită finanţare.
Anexele în format needitabil (Anexa 4A, 4B, 5, 7, 10) se vor lista și apoi se vor completa de mână.

Anexa 1A Anexa 1B Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4A Anexa 4B
Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 10 Anexa 13 Anexa 14

Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate din fondurile bugetului Judeţului Botoşani, pe anul 2016, pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu legea 350/2005.(detalii).

Loading