Consiliul Judetean Botosani

Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

pcdata

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
27.09.2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani; (detalii)

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
20.07.2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se propune completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani, pentru perioada 2021-2027; (detalii)
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se propune completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani, pentru perioada 2021-2027; (detalii)
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani, pentru perioada 2021-2027; (detalii)
    În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se propune completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani, pentru perioada 2021-2027. (detalii)


CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
17.05.2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începind cu anul 2022; (detalii)

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
15.04.2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost; (detalii)

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
06.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, pentru  anul 2021; (detalii)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2021; (detalii)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2021; (detalii)
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2021; (detalii)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru seviciile prestate în anul 2021; (
detalii)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2021.(detalii)

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, încedpând cu anul 2021 (detalii)

 

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN PENTRU ANUL 2020 (detalii)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:(anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 2020 (detalii)

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru seviciile prestate în anul 2020; (detalii)
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2020; (
detalii)
3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2020; (
detalii)
4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2020; (
detalii)
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2020.(
detalii)

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN PENTRU ANUL 2019 (detalii)

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:(anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, începând cu anul 2020 (detalii)

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:(anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judetului Botosani pentru activitati non-profit de interes judetean (detalii)

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de catre Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani, pentru anul 2019. (detalii)

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare: (anunt)
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2019; (detalii)
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru seviciile prestate în anul 2019; (detalii)
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2019; (detalii)
4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2019; (detalii)
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2019; (detalii)
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2019.(detalii)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezintă în continuare:
1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 2018;
2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2018;
3.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în cinul 2018;
4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2018;
5.Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2018;
6.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2018;
7.Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul 2018;
8.Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2018.
Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fî depuse în scris la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani (camera nr. 5), până la data de 15.11.2017.(detalii)

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean, pe anul 2017;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2017.
Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fi depuse în scris la Registratura Consiliului Județean Botoșani (camera nr. 5), până la data de 29.11.2016.(detalii)

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prezintă în continuare:
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2017;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2017;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2017;
4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, pentru anul 2017;
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2017;
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani, pentru anul 2017;
7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Județeană Botoșani, pentru anul 2017.
Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectele de hotărâre prezentate vor fi depuse în scris la Registratura Consiliului Județean Botoșani (camera nr. 5), până la data de 01.11.2016.(detalii)