Consiliul Judetean Botosani

Proiecte de dispoziții ale autorității executive

pcdata
Nr. dispozițieData emiteriiConţinutul pe scurt Termenul de începere a efectuluiTermen de finalizare
19223.10.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director al Unității de Asistență Medico – Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.10.202023.01.2021
19122.10.2020Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gălușteanu – Iurea Alina pentru funcția de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani24.10.2020
19022.10.2020Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Axinte Andrei - Roland pentru funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani24.10.2020
18922.10.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 23.10.2020De la data comunicării
18815.10.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea delegării atribuțiilor de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana Maria15.10.202014.12.2020
18715.10.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 208H, DN 28B (E58)- Copălău – Cerbu- Dracșani DJ297, Km 39+150 – 46+850”, Cod SMIS 1019, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 201319.10.202023.10.2020
18612.10.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 26.08.2020, situat în imobilul ”Dispensar urban cu farmacie nr. 2”, mun. Botoșani, str. Independenței nr. 706.11.2020
18509.10.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 12.10.202012.10.2020
18408.10.2020Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie – octombrie 2020De la data comunicării
18308.10.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 octombrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
18208.10.2020Proiect de dispoziție de modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.174 din 02.10.2020 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 207N, Botoșani – Curtești – Cristești – DN 28B, km 0+900 – 13 + 900” Cod SMIS 1021, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013De la data comunicării
18106.10.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 96 din 24.04.2019 de stabilire a salariilor brute lunare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
18006.10.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 de stabilire a salariilor brute lunare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
17906.10.2020Proiect de dispoziție privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
17806.10.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
17705.10.2020Proiect de dispoziție privind delegarea competenței de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale de către vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani pentru conducătorii și adjuncții acestora din cadrul instituțiilor publice subordonate aflate în coordonare directăDe la data comunicării
17602.10.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui Bercea Gheorghe, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bercea Gheorghe în Bercea LucianDe la data comunicării
17502.10.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi06.10.202020.10.2020
17402.10.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ207N, Botoșani – Curtești – Cristești – DN 28B, km 0+900-13+900” Cod SMIS 1021, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 05.10.202009.10.2020
17330.09.2020Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ateșoae Mihnea- Cornel pentru funcţia de consilier la Cabinetul Preşedintelui 01.10.2020
17230.09.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Botoșani pentru perioada 2021 - 202705.10.2020
17130.09.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 30.10.2020 – proba scrisăDe la data comunicării
17029.09.2020Proiect de dispozitie privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Chiriac Maria – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani , jud. Botoșani, din Chiriac Maia – Bianca în Maiovschi – Chiriac Maia - BiancaDe la data comunicării
16929.09.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1”30.09.2020
16823.09.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 24.09.202024.09.2020
16723.09.2020Proiect de dispoziție de modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
16621.09.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea menținerii în funcția publică a domnului Sauciuc Neculai, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an15.11.202014.11.2021
16521.09.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliile de administrație ale Școlii profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” DorohoiDe la data comunicării
16421.09.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Buhaiu Delia – Elena, domiciliată în com. Vlădeni, jud. Botoșani, din Buhaiu Delia – Elena în Niță Delia - ElenaDe la data comunicării
16321.09.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administativă a d-rei Călinescu Anamaria, domicliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Călinescu Anamaria în Călinescu Ana – Maria De la data comunicării
16218.09.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 5 doemnei Mitră Claudia01.10.2020
16118.09.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 24 septembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
16016.09.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1, Lotul XVIII – zona 6, Lotul XXI – zona 7”17.09.2020
15916.09.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 17.09.- 18.09.202017.09.202018.09.2020
15814.09.2020Proiect de dispozitie privind reluarea activităţii de către doamna Constantinică Sanda consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcției Juridică Administrație Publică Locală, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu12.09.2020
15711.09.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17 septembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
15610.09.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Șchiopu Alexandru-Florin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șchiopu Alexandru-Florin în Achirei Alexandru - FlorinDe la data comunicării
15510.09.2020Proiect de dispoziție privind numirea pe funcție a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcția Servicii PubliceDe la data comunicării
15409.09.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 10.09.202010.09.2020
15309.09.2020Proiect de dispoziție privind numirea domnului dr. Dăscălescu Cristian-Răzvan în funcția de director medical interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga12.09.2020
15209.09.2020Proiect de dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicării
15107.09.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2020De la data comunicării
15007.09.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1, Lotul XVIII – zona 6, Lotul XXI – zona 7”08.09.2020
14903.09.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei pentru preluareaspațiului Dispensar nr. 4, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 818.09.2020
14801.09.2020Proiect de dispoziție privind reluarea activităţii de către doamna Cîrcu Silvia inspector, grad profesional principal la Compartimentul Unitatea de Mangement (UMP) a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” din cadrul Direcției Servicii Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu05.09.2020
14701.09.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631904.09.2020
14601.09.2020Proiect de dispoziție privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% doamnei Ciobanu Elena01.09.2020
14531.08.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contrectelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de penificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă”03.09.2020
14427.08.2020Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părților, al domnișoarei Miron Marilena pentru funcția de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Dorin Birta și încetarea suspendării raportului de serviciu pentru funcția de inspector asistent din cadrul Direcției Juridică Administrație Publică Locală01.09.2020
14327.08.2020Proiect de dispoziție pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică - Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare CN1022687/14.07.202027.08.2020
14224.08.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, cod SMIS 126318, 2 LOTURI24.08.2020
14121.08.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de recepție a documententației tehnice de proiectare pentru proiectul ”Modernizare, extindere, dotare a unității de primiri urgență din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea BDe la data comunicării
14021.08.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 august 2020, ora 10.00De la data comunicării
13920.08.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea vicepreședinților Consiliului Județean Botoșani , domnul Birta Dorin și domnul Toma Constantin - Liviu, în vederea întocmirii și semnării fișelor de post pentru secretarul general al județului, directorul executiv al Direcției Buget – Finanțe, Compartimentul audit intern și Compartimentul corp control și guvernanță corporativă De la data comunicării
13814.08.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria16.08.2020
13711.08.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Popovici Bianka – Florentina, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Popovici Bianka – Florentina în Alnaji Bianka – FlorentinaDe la data comunicării
13611.08.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 august 2020, ora 10.00De la data comunicării
13510.08.2020Proiect de dispoziție pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual de execuție/de conducere din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
13410.08.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2020De la data comunicării
13331.07.2020Proiect de dispoziție privind constatatrea suspendării de drept a raportului de serviciu a doemnei Constantinică Sanda, consilier juridic la Serviciu juridic, contencios administrativ din cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală11.08.2020
13231.07.2020Proiect de dispoziție privind privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Saucă-Norses Aneta-Oana, inspector de specialitate, din cadrul Direcției Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul unitatea de management a proiectului (UMP) ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani’’31.07.2020
13131.07.2020Proiect de dispoziție privind încetarea aplicarii Dispozitiei nr. 41 din 01.02.2017 privind numirea doamnei ec. Saucă-Norses Aneta-Oana în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga31.07.2020
13031.07.2020Proiect de dispoziție admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Oriță Roxana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Oriță Roxana în Matei RoxanaDe la data comunicării
12927.07.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 124 din 21.07.2020 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”De la data comunicării
12823.07.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru perioada 2016 - 2020De la data comunicării
12723.07.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 29 iulie 2020, ora 10.00De la data comunicării
12622.07.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Panțiru – Gagos Ionuț, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Panțiru - Gagos Ionuț în Panțiru IonuțDe la data comunicării
12522.07.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Panțiru – Gagos Elena, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Panțiru - Gagos Elena în Panțiru ElenaDe la data comunicării
12421.07.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”23.07.2020
12317.07.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Țone Elena - Daniela, domiciliată în com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, din Țone Elena – Daniela în Vintiniuc Elena - DanielaDe la data comunicării
12215.07.2020Proiect de dispoziție privind reluarea activității de către domnul Popa Petru, consilier achiziții publice, superior la Serviciul achiziții publice din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu18.07.2020
12115.07.2020Proiect de dispoziție privind preluarea prin transfer la cerere a doamnei Ruxandar Felicia de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice la Serviciul achiziții Publice din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani17.07.2020
12015.07.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Comșa – Sîrbu Andreea, domiciliată în com. Păltiniș, jud. Botoșani, din Comșa – Sîrbu Andreea în Sîrbu AndreeaDe la data comunicării
11913.07.2020Proiect de dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor financiare existente în sold la data de 31.12.201914.07.2020
11808.07.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
11726.06.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 96 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 2 domnului Ateșoae Mihnea - Cornel01.07.2020
11626.06.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 3 doamnei Damian Claudia01.07.2020
11526.06.2020Proiect de dispozitie privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Consiliului Județean Botoșani De la data comunicării
11425.06.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre și efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
11324.06.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 27.06.- 31.07.202027.06.202031.07.2020
11223.06.2020proiect de dispoziție de modificare a Dispoziției nr. 105/15.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
11123.06.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii de tipărire și livrare a voucherelor de vacanță25.06.2020
11019.06.2020Proiect de dispozitie privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 iunie 2020, ora 10.00De la data comunicării
10918.06.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei pentru preluarea cabinetului medical nr.28 de la etaj II al imobilului situat în mun. Botoșani str. Marchian nr.919.06.2020
10817.06.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria17.06.202016.08.2020
10716.06.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea duratei contractului individual de muncă al domnului Clim Mihai, director în cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești și menținerea în activitate peste vârsta standard de pensionare până la data de 31.12.2020De la data comunicării31.12.2020
10616.06.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de „Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare CN 10210022/13.05.202018.06.2020
10516.06.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
10410.06.2020Proiect de dispoziție privind numirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului BotoșaniDe la data comunicării
10305.06.2020Proiect de dispozitie privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
10202.06.2020Proiect de dispoziție privind reluarea activităţii de către doamna Mocanu Sanda-Iolanda, consilier superior la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.06.2020
10102.06.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Mihai Vlad, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Mihai Vlad în Ionescu VladDe la data comunicării
10002.06.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 95 din 24.04.2019 prin acordarea gradației 3 domnului Negru Vlad 01.06.2020
9929.05.2020Proiect de dispoziție de modificare a Dispoziției nr. 98 din 27.05.2020, de numire a comisiei pentru preluarea spațiului Dispensar nr. 5, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 57De la data comunicării
9827.05.2020Proiect de dispoziție de numire a comisiei pentru preluarea spațiului Dispensar nr. 5, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 5729.05.2020
9726.05.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asietnță Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării
9625.05.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru lansarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Achiziție execuție lucrări pentru proiectul Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași, cod SMIS 112979” 28.05.2020
9522.05.2020Proiect de dispoziție aprobarea programului individualizat de muncă 25.05.202018.06.2020
9421.05.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
9321.05.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 22 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
9218.05.2020Proiect de dispoziție privind încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 88 din 06.05.2020 privind desemnarea domnului Toma Constantin Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a execrcita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.05. – 20.05.2020 18.05.2020
9111.05.2020Proiect de dispoziție privind nominalizarea persoanelor din cadrul Consiliului Județean Botoșani împuternicite pentru a verifica deconturile cheltuielilor aferente carantinei personalului din sistemul sanitar și de a confirma pe propria răspundere, îndeplinirea condițiilor de legalitate necesare în vederea avizării acestora pentru ”BUN DE PLATĂ” De la data comunicării
9007.05.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
8907.05.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 08 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
8806.05.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Toma Constantin Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.05.- 20.05.202007.05.202020.05.2020
8704.05.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create și deținute de Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
8627.04.2020Proiect de dispoziție privind revocarea domnului Târzioru Petru-Relu din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8527.04.2020Proiect de dispoziție privind revocarea domnului Dorin Alexandrescu din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8427.04.2020Proiect de dispoziție privind revocarea domnului Țâmpău Andron din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8324.04.2020Poiect de dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.04.2020
8224.04.2020Proiect de dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a domnului Tănăsucă Sorinel, director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni24.04.2020
8124.04.2020Proiect de dispoziție privind constatarea prelungirii delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” – Flămânzi a doamnei Neamțu Ana-MariaDe la data comunicării
8024.04.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” - FlămânziDe la data comunicării
7924.04.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 aprilie 2020, ora 1000De la data comunicării
7814.04.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 15 aprilie 2020, ora 1400De la data comunicării
7713.04.2020Proiect de dispoziții privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații și întreținere pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea D.J.D.P. Botoșani în anul 2020De la data comunicării
7609.04.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 116/09.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea ”Planului de menținere a aerului în Județul Botoșani”De la data comunicării
7506.04.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
7403.04.2020Proiect de dispoziție pentru modificarea Dispoziției nr. 62 din 23.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” şi constituirea comisiei de contestaţiiDe la data comunicării
7301.04.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea consilierilor de etică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
7201.04.2020Proiect de dispoziție privind promovarea în gradul profesional principal a doamnei Cârnu Adriana - Vasilica, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Servicii Publice01.04.2020
7101.04.2020Proiect de dispoziție privind promovarea în gradul profesional principal a domnului Gaidur Sebastian, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală01.04.2020
7001.04.2020Proiect de dispoziție privind promovarea în gradul profesional superior a doamnei Buciumanu Mariana funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Buget -Finanțe01.04.2020
6901.04.2020Proiect dedispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a doamnei Mocanu Sanda -Iolanda, consilier la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice22.04.2020
6831.03.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 31 martie 2020, ora 15.00De la data comunicării
6730.03.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 prin acrodarea gradației 5 domnului Prisacariu Gabriel01.04.2020
6630.03.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 prin acrodarea gradației 5 doamnei Murariu Irina01.04.2020
6527.03.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 27 martie 2020, ora 13:00De la data comunicării
6426.03.2020Proiect de dispoziție privind rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 405,00 mii lei la partea de venituri și cu suma de 500,00 mii lei la partea de cheltuieli, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 500,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020De la data comunicării
6325.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul ”Exinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani” BT-CL-05, aferent Contractului de lucrări nr. 3430 din 02.03.2015 din cadrul Proiectului Major ”Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” Cod CMYS 2014+10514626.03.2020
6223.03.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a activității manegerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” și constituirea comisiei de contestații06.04.202010.04.2020
6123.03.2020Proiect de dispoziție pentru revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 57 din 19.03.2020 privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru data de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
6023.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Șpaiuc Alexandra – Iuliana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șpaiuc Alexandra – Iuliana în Văculișteanu Alexandra – Iuliana De la data comunicării
5920.03.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5820.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliul Județean Botoșani – 2 loturi cu nr. investiție SICAP SCN 1064888 din 10.03.202023.03.2020
5719.03.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
5618.03.2020Proiect de dispozitie privind desemnarea membrilor în comisia județeană și în secretariatul tehnic județean pentru recensământul general agricolDe la data comunicării
5517.03.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare aofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exteriore Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN 1063751 din 26.02.202018.03.2020
5416.03.2020Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției Președintelui Județean nr. 31 din 11.02.2020 de completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
5313.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului CATANĂ GHEORGHE, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din CATANĂ GHEORGHE în FERARU GHEORGHEDe la data comunicării
5212.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activități conexe actului medical, aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
5105.03.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5005.03.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie I, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
4903.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Vițelariu Marian – Adrian, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițelariu Marian – Adrian în Marciuc Marian - Adrian De la data comunicării
4803.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea grupului de lucru pentru ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020 -2025”De la data comunicării
4703.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea de Asistent Manager în echipe de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România – Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 De la data comunicării
4603.03.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.03.- 06.03.202004.03.202006.03.2020
4503.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Crihan Cristina – Violeta, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Crihan Cristina – Violeta în Darie Cristina - VioletaDe la data comunicării
4402.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea în funcţia publică de conducere de șef serviciu al Serviciului de management integrat al deșeurilor din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus - Petru02.03.2020
4302.03.2020Proiect de dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu, respectiv încetarea raportului de serviciu pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus – Petru02.03.2020
4228.02.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist-șef la Farmacia din str.Marchian nr.11, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
4127.02.2020Proiect de dispoziție de modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
4026.02.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele pentru promovarea în grad profesional imediat superior în cadrul aparatului de specialitate, organizate în data de 30 martie 2020 – proba scrisăDe la data comunicării
3924.02.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.02.- 28.02.202024.02.202028.02.2020
3821.02.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 februarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
3719.02.2020Proiect de dispoziție privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autovehiculele Dacia Duster, cod motor K9K – U8, 1461cm3 tracțiune integrală, cutie manuală, 6 trepte viteză, BT.03.CJB și BT.04.CJB, din dotarea parcului auto propriu al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
3617.02.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria18.02.202017.04.2020
3513.02.2020Proiect de dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Popa Petru, consilier achiziții publice în cadrul Serviciului achiziții publice16.02.2020
3413.02.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 18 februarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
3312.02.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Botoșani pentru anul 2020De la data comunicării
3212.02.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani17.02.202004.03.2020
3111.02.2020Proiect de dispoziție de completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
3010.02.2020Proiect de dispoziție privind numirea Comisiei de stabilire a consumului mediu de carburanți pentru autoturismele Dacia Duster, diesel, tracțiune integrală, cutie manuală, cilindree 1461cm3, an fabricație 2019, cu nr. de înmatriculare BT-03-CJB și BT-04-CJB, din dotarea parcului auto al instituției 13.02.202017.02.2020
2903.02.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.02.- 05.02.202004.02.202005.02.2020
2830.01.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.02.2019 prin acordarea gradației 4 domnului Iacob Alexandru - Irinel01.02.2020
2730.01.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2019De la data comunicării
2630.01.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Toma Constantin – Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 31.01.202031.01.2020
2529.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Azamfirei Liliana – Mariana, domiciliată în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, sin Azamfirei Liliana – Mariana în Al – Maliki Liliana – MarianaDe la data comunicării
2428.01.2020Proiect de dispoziție pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318De la data comunicării
2327.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor aferente contractului nr. 17972/06.12.2011 ”Construirea stațiilor de transfer și a platformelor pentru punctele de colectare a deșeurilor”De la data comunicării
2227.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani, gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani și a bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 201928.01.202006.03.2020
2127.01.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 28 ianuarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
2023.01.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN1060667 din 19.12.201927.01.2020
1923.01.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 ianuarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
1823.01.2020Proiect de dispoziție privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Onose Andreea – Cătălina, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani01.02.2020
1723.01.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Anexei la Dispoziția nr. 10 din 16.01.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestațiiDe la data comunicării
1623.01.2020Proiect de dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani aflate în gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani, în vederea predării – primirii de gestiune27.01.202030.01.2020
1522.01.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, grad II, în cadrul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Servicii Publice – Serviciul management al deșeurilor, organizat în perioada 24.02.2020 – 28.02.2020De la data comunicării
1422.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Bîgu Daria - Maria, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bîgu Daria - Maria în Bîgu – Murariu Daria MariaDe la data comunicării
1322.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Bîgu Vasile – Sorin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Bâgu Vasile Sorin în Bîgu – Murariu Vasile - Sorin De la data comunicării
1222.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Murariu Alina Andreea, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Murariu Alina – Andreea în Bîgu – Murariu Alina AndreeaDe la data comunicării
1122.01.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării16.04.2020
1016.01.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestații27.01.202031.01.2020
914.01.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 15 ianuarie 2020, ora 1000de la data comunicării
814.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România Ucraina 2014 – 2020, Prioritatea 1.1de la data comunicării
713.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Botoșani15.01.202031.01.2020
609.01.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019de la data comunicării
509.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Vițalariu Claudia – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițalariu Claudia – Bianca în Archip Claudia - Biancade la data comunicării
409.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție Platforma Integrata de Simplificare a interacțiunii cu cetățenii si a serviciilor de retro-digitizare documente de arhivă”, nr. invitatie SEAP CN1017237/30.11.201913.01.2020
308.01.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea programului de recuperare a zilelor de 27 decembrie 2019 și 03 ianuarie 2020de la data comunicării
207.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani08.01.202014.01.2020
107.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea pe funcţie a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) “Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcţia Servicii Publicede la data comunicării

GIF

Data ultimei actualizări: