Consiliul Judetean Botosani

Proiecte de dispoziții ale autorității executive

pcdata
Nr. dispozițieData emiteriiConţinutul pe scurt Termenul de începere a efectuluiTermen de finalizare
6023.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Șpaiuc Alexandra – Iuliana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șpaiuc Alexandra – Iuliana în Văculișteanu Alexandra – Iuliana De la data comunicării
5920.03.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5820.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliul Județean Botoșani – 2 loturi cu nr. investiție SICAP SCN 1064888 din 10.03.202023.03.2020
5719.03.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
5618.03.2020Proiect de dispozitie privind desemnarea membrilor în comisia județeană și în secretariatul tehnic județean pentru recensământul general agricolDe la data comunicării
5517.03.2020Proiect de dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare aofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exteriore Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN 1063751 din 26.02.202018.03.2020
5416.03.2020Proiect de dispoziție privind revocarea Dispoziției Președintelui Județean nr. 31 din 11.02.2020 de completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
5313.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului CATANĂ GHEORGHE, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din CATANĂ GHEORGHE în FERARU GHEORGHEDe la data comunicării
5212.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activități conexe actului medical, aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
5105.03.2020Proiect de dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5005.03.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie I, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
4903.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Vițelariu Marian – Adrian, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițelariu Marian – Adrian în Marciuc Marian - Adrian De la data comunicării
4803.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea grupului de lucru pentru ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020 -2025”De la data comunicării
4703.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea de Asistent Manager în echipe de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România – Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 De la data comunicării
4603.03.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.03.- 06.03.202004.03.202006.03.2020
4503.03.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Crihan Cristina – Violeta, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Crihan Cristina – Violeta în Darie Cristina - VioletaDe la data comunicării
4402.03.2020Proiect de dispoziție privind numirea în funcţia publică de conducere de șef serviciu al Serviciului de management integrat al deșeurilor din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus - Petru02.03.2020
4302.03.2020Proiect de dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu, respectiv încetarea raportului de serviciu pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus – Petru02.03.2020
4228.02.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist-șef la Farmacia din str.Marchian nr.11, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
4127.02.2020Proiect de dispoziție de modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
4026.02.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele pentru promovarea în grad profesional imediat superior în cadrul aparatului de specialitate, organizate în data de 30 martie 2020 – proba scrisăDe la data comunicării
3924.02.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.02.- 28.02.202024.02.202028.02.2020
3821.02.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 februarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
3719.02.2020Proiect de dispoziție privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autovehiculele Dacia Duster, cod motor K9K – U8, 1461cm3 tracțiune integrală, cutie manuală, 6 trepte viteză, BT.03.CJB și BT.04.CJB, din dotarea parcului auto propriu al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
3617.02.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria18.02.202017.04.2020
3513.02.2020Proiect de dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Popa Petru, consilier achiziții publice în cadrul Serviciului achiziții publice16.02.2020
3413.02.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 18 februarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
3312.02.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Botoșani pentru anul 2020De la data comunicării
3212.02.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani17.02.202004.03.2020
3111.02.2020Proiect de dispoziție de completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
3010.02.2020Proiect de dispoziție privind numirea Comisiei de stabilire a consumului mediu de carburanți pentru autoturismele Dacia Duster, diesel, tracțiune integrală, cutie manuală, cilindree 1461cm3, an fabricație 2019, cu nr. de înmatriculare BT-03-CJB și BT-04-CJB, din dotarea parcului auto al instituției 13.02.202017.02.2020
2903.02.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.02.- 05.02.202004.02.202005.02.2020
2830.01.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.02.2019 prin acordarea gradației 4 domnului Iacob Alexandru - Irinel01.02.2020
2730.01.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2019De la data comunicării
2630.01.2020Proiect de dispoziție privind desemnarea domnului Toma Constantin – Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 31.01.202031.01.2020
2529.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Azamfirei Liliana – Mariana, domiciliată în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, sin Azamfirei Liliana – Mariana în Al – Maliki Liliana – MarianaDe la data comunicării
2428.01.2020Proiect de dispoziție pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318De la data comunicării
2327.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor aferente contractului nr. 17972/06.12.2011 ”Construirea stațiilor de transfer și a platformelor pentru punctele de colectare a deșeurilor”De la data comunicării
2227.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani, gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani și a bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 201928.01.202006.03.2020
2127.01.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 28 ianuarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
2023.01.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN1060667 din 19.12.201927.01.2020
1923.01.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 ianuarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
1823.01.2020Proiect de dispoziție privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Onose Andreea – Cătălina, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani01.02.2020
1723.01.2020Proiect de dispoziție privind modificarea Anexei la Dispoziția nr. 10 din 16.01.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestațiiDe la data comunicării
1623.01.2020Proiect de dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani aflate în gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani, în vederea predării – primirii de gestiune27.01.202030.01.2020
1522.01.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, grad II, în cadrul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Servicii Publice – Serviciul management al deșeurilor, organizat în perioada 24.02.2020 – 28.02.2020De la data comunicării
1422.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Bîgu Daria - Maria, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bîgu Daria - Maria în Bîgu – Murariu Daria MariaDe la data comunicării
1322.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Bîgu Vasile – Sorin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Bâgu Vasile Sorin în Bîgu – Murariu Vasile - Sorin De la data comunicării
1222.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Murariu Alina Andreea, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Murariu Alina – Andreea în Bîgu – Murariu Alina AndreeaDe la data comunicării
1122.01.2020Proiect de dispoziție privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării16.04.2020
1016.01.2020Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestații27.01.202031.01.2020
914.01.2020Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 15 ianuarie 2020, ora 1000de la data comunicării
814.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România Ucraina 2014 – 2020, Prioritatea 1.1de la data comunicării
713.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Botoșani15.01.202031.01.2020
609.01.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019de la data comunicării
509.01.2020Proiect de dispoziție privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Vițalariu Claudia – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițalariu Claudia – Bianca în Archip Claudia - Biancade la data comunicării
409.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție Platforma Integrata de Simplificare a interacțiunii cu cetățenii si a serviciilor de retro-digitizare documente de arhivă”, nr. invitatie SEAP CN1017237/30.11.201913.01.2020
308.01.2020Proiect de dispoziție privind aprobarea programului de recuperare a zilelor de 27 decembrie 2019 și 03 ianuarie 2020de la data comunicării
207.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani08.01.202014.01.2020
107.01.2020Proiect de dispoziție privind numirea pe funcţie a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) “Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcţia Servicii Publicede la data comunicării

813 vizualizări, 4 astăzi

Data ultimei actualizări:
Dimensiune font
Skip to content