Consiliul Judetean Botosani

Transparența decizională cf. Legii 52/2003

pcdata
 • Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă: Arteni Daniela, camera 316, tel. 0231.514.712, interior 3161
 • Temei legal: Legea 52/2003 republicată cu modificările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • În conformitate cu prevederile art. 13 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul judeţean Botoşani prezintă următoarele rapoarte:
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2023 (detalii)
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2022 (detalii)
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2021 (detalii1), (detalii2)
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2020 (detalii)
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2019 (detalii)
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2018 (detalii)
 • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2017 (detalii)
  Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2020 (detalii)
 • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2019 (detalii)
 • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2018 (detalii)
 • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2017 (detalii)

Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

Informări dezbateri publice

Loading