Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 29 mai 2023, ora 1100, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ședință Ordinară
1Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Iliuță ViorelPreședinte22.05.2023
2Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Malancea RaduPreședinte22.05.2023
3Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 24.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte21.03.2023
4Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2024Președinte29.03.2023
5Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniPreședinte09.05.2023
6Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2023Președinte19.05.2023
7Proiect de hotărâre  pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 47 din 23.04.2019 privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 128038Președinte19.05.2023
8Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniPreședinte19.05.2023
9Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2023
10Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte19.05.2023
11Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru LocuinţePreședinte22.05.2023
12Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte22.05.2023
13Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2022Președinte23.05.2023
14Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a terenului aferent drumului DJ 291D înscris în CF 51377 Suharău și CF 51361 HudeștiPreședinte23.05.2023
15Proiect de hotărâre  privind completarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul BotoşaniPreședinte12.05.2023

Loading