Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 12 octombrie 2020, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Botoșani, unde vor fi prezenți președintele Consiliului Județean Botoșani, vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani și secretarul general al județului, consilierii județeni urmând a participa la ședință prin mijloace electronice.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ordine de zi ședință extraordinară
1Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte08.10.2020

GIF

Data ultimei actualizări: