Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 ianuarie 2021, ora 1000. Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi în sistem de audioconferință.

Ordinea de zi

 

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

GIF

Data ultimei actualizări: