Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,
convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 31 ianuarie 2023, ora 14.00, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ședință Ordinară
1Proiect de hotărâre  pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte11.01.2023
2Proiect de hotărâre  pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte11.01.2023
3Proiect de hotărâre privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte19.01.2023
4Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2023 - 2024Președinte19.01.2023
5Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru LocuinţePreședinte19.01.2023
6Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casăriiPreședinte19.01.2023
7Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.395,925 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2023Președinte20.01.2023
8Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2023Președinte20.01.2023
9Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 2.039.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2023, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte20.01.2023
10Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiectPreședinte20.01.2023
11Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren extravilan de 5.758 mp” din cadrul Stației de pompare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniPreședinte20.01.2023
12Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte20.01.2023
13Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte20.01.2023
14Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană +Corpul B al Consiliului Județean Botoșani’’Președinte20.01.2023
15Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”Președinte20.01.2023
16Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte25.01.2023
17Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.315.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte25.01.2023
18Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte25.01.2023
19Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2023, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte25.01.2023
20Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”Președinte25.01.2023
21Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2023Președinte25.01.2023
22Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023Președinte25.01.2023