Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata
Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ordine de zi ședință extraordinară
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020Președinte21.05.2020
2Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individualPreședinte21.05.2020
Ordine de zi ședință ordinară
1Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de consilier judeţeanPreședinte18.05.2020
2Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte19.05.2020
3Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „AMBULATORIU DE SPECIALITATE ȘI SPITALIZARE DE ZI LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI DIN STR. MARCHIAN NR. 11, BOTOȘANI”Președinte14.05.2020
4Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani’’Președinte19.05.2020
5Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021Președinte06.04.2020
6Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019Președinte14.05.2020
7Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019Președinte14.05.2020
8Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniPreședinte19.05.2020
9Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical aflat în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situat în Municipiul Botoşani, str. Independenţei nr.7Președinte20.05.2020
10Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de delegare “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul BotoșaniPreședinte21.05.2020
11Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019Președinte20.05.2020
12Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a județului BotoşaniPreședinte20.05.2020
13Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executivPreședinte21.05.2020

2,911 vizualizări, 8 astăzi

Data ultimei actualizări: