Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 noiembrie 2023, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ședință ordinară
1Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitatePreședinte20.11.2023
2Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județeanPreședinte16.11.2023
3Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a depozitului de deșeuri din cadrul CIMD Stăuceni, județul Botoșani”Președinte16.11.2023
4Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioarePreședinte17.11.2023
5Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani - Consiliul Județean Botoșani la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu, cu proiectul ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei corp A, B, C, din strada Marchian nr. 11, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, precum şi asigurarea și susținerea, din surse proprii a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de Administrația Fondului de Mediu şi a cheltuielilor neeligibilePreședinte20.11.2023
6Proiect de hotărâre privind declararea unui bun situat în municipiul Dorohoi, strada 1 Decembrie, nr. 30 A de interes public județeanPreședinte20.11.2023
7Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat și din bugetul local, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic şi lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice la clădirea Protecţiei Civile din municipiul Botoşani, str. Octav OnicescuPreședinte21.11.2023
8Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2023Președinte21.11.2023
9Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2024 și estimate pentru anii 2025-2027Președinte21.11.2023
10Proiect de hotărâre  privind avizarea Notei de fundamentare pentru exceptarea de la aplicarea prevederilor capitolului III,  din cadrul Legii nr. 296/2023 privind disciplina economico-financiară a societății Nova APASERV S.A. Botoșani, precum și pentru acordarea unui mandat al reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societățiiPreședinte21.11.2023

Loading