Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI,   în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările   ulterioare,  convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27  ianuarie 2022, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga”  a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Sedință ordinară
1Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, judeţul BotoşaniPreședinte13.01.2022
2Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”Președinte13.01.2022
3Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BotoșaniPreședinte13.01.2022
4Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2022 - 2023Președinte18.01.2022
5Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 3, aferent anului 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”Președinte18.01.2022
6Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniPreședinte18.01.2022
7Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” BotoșaniPreședinte18.01.2022
8Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, respectiv demolăriiPreședinte18.01.2022
9Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru LocuințePreședinte19.01.2022
10Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.855,975 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2022Președinte19.01.2022
11Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2022Președinte19.01.2022
12Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.761.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2022, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră SuceavaPreședinte19.01.2022
13Proiect de hotărâre privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani pe anul 2022Președinte19.01.2022
14Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiectPreședinte19.01.2022
15Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la Acordurile financiare privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani și Municipiul BotoșaniPreședinte20.01.2022
16Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 73 din 31.03.2021 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte20.01.2022
17Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 105 din 21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte20.01.2022
18Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”Președinte20.01.2022
19Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru anul 2022, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Președinte20.01.2022
20Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2022, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”Președinte20.01.2022
21Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectuluiPreședinte20.01.2022
22Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de asistență juridică și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012Președinte21.01.2022
23Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia și mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii indicatorilor de performanță pentru perioada 2021-2025Președinte18.01.2022