Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2024, ora 1400, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Sedinta ordinara
1Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Breșug CristinaPreședinte16.04.2024
2Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2023, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean BotoşaniPreședinte04.04.2024
3Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 196 din 30.10.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, precum și a documentației de atribuire aferentă licitațieiPreședinte11.04.2024
4Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte11.04.2024
5Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Bucecea, județul BotoșaniPreședinte15.04.2024
6Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic ”Al. Vlahuță” ȘendriceniPreședinte17.04.2024
7Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție, a sumei reprezentând  categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local  precum și aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca – Bajura, km 38+000-46+008, Județul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”Președinte16.04.2024
8Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Botoșani - Consiliul Judeţean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Serviciul de Ambulanţă Judeţean Botoşani, în vederea realizării proiectului de interes județean „Învață să salvezi o viață”Președinte17.04.2024
9Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului și a modalității de vânzare a locuințelor de tip ANLPreședinte17.04.2024
10Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2024Președinte16.04.2024
11Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 50,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean și alocarea acesteia în vederea suportării cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024Președinte18.04.2024
12Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2024 - 2025Președinte18.04.2024
13Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014 - 2020”, actualizată pentru Etapa a II – aPreședinte18.04.2024
14Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2024Președinte18.04.2024
15Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte12.04.2024
16Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui consilier judeţean în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte18.04.2024
17Proiect de hotărâre  privind validarea doamnei Jurgiu Mioara Paula, consilier județean, în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoşaniPreședinte18.04.2024

Loading