Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 octombrie 2021, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în mun. Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Sedință extraordinară
1Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833Președinte14.10.2021
2Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătățiiPreședinte13.10.2021
3Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului  Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru LocuințePreședinte13.10.2021
4Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.81, mun. Botoșani, jud. BotoșaniPreședinte13.10.2021
5Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” DorohoiPreședinte13.10.2021
6Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea remunerațieiPreședinte14.10.2021