Consiliul Judetean Botosani

Dispozițiile autorității executive

pcdata
Nr. dispozițieData emiteriiConţinutul pe scurt Termenul de începere a efectuluiTermen de finalizare
24418.07.2024Privind numirea Comisiei de inventariere a bunurilor de retur aferente Contractului de delegare a gestiunii nr. 927/14.07.201718.07.2024
24318.07.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 domnului Codău Ștefan, referent, treapta profesională IA, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Compartimentul administrație locală, secretariat01.08.2024
24218.07.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 2 domnului Enache Andrei-Cristian, consilier, din cadrul Cabinetului Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Birta Dorin01.08.2024
24118.07.2024De modificare a Dispoziției nr. 124 din 16.05.2024 privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum şi de realizare a tuturor activităţilor premergătoare semnării contractului de finanțare pentru realizarea investiției aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
24016.07.2024Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 12.06.2024, amplasat în „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
23912.07.2024Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, propuse spre casare15.07.202430.07.2024
23812.07.2024Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Cârnu Adriana-Vasilica, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor, Unitatea de Management (UMP) a Proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani’’27.05.2024
23712.07.2024Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Munteanu Mihaela-Petronela, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială03.06.2024
23612.07.2024Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavriloaie Marius Lucian, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartimentul achiziții publice18.06.2024
23512.07.2024De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 278 din 23.11.2022, modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 12 din 10.01.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I4De la data comunicării
23412.07.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 16 iulie 2024, ora 12.00De la data comunicării
23310.07.2024Privind numirea domnului Prepeliță Corneliu în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani10.07.2024
23209.07.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 10.07– 12.07.202410.07.202412.07.2024
23109.07.2024De modificare a Dispoziției nr. 124 din 16.05.2024 privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum şi de realizare a tuturor activităţilor premergătoare semnării contractului de finanțare pentru realizarea investiției aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
23008.07.2024Privind delegarea atribuțiilor funcției de conducere de director a Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi 08.07.2024
22908.07.2024Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, a Unității de Asistență Medico-Socială ,,Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Iftode Maria08.07.2024
22808.07.2024Privind încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi08.07.2024
22708.07.2024Pentru încetarea aplicării Dispoziției nr.156 din 20.06.2024 privind prelungirea numirii domnului Mihai Corneliu în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani08.07.2024
22605.07.2024Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani05.07.202424.07.2024
22505.07.2024Privind prelungirea numirii doamnei Temciuc Geanina în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani06.07.2024
22405.07.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei COSTĂCHESCU ANAMARIA, domiciliată în oraș Bucecea, jud. Botoșani, din COSTĂCHESCU ANAMARIA în DAMIAN ANAMARIADe la data comunicării
22303.07.2024Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar la nivelul trimestrului III 2024De la data comunicării
22202.07.2024Privind numirea comisiei de predare a imobilului închiriat prin licitație publică în data de 29.05.2024, situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35De la data comunicării
22101.07.2024Pentru modificarea Anexei nr.2 la Dispoziția nr. 206 din 31.08.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani01.07.2024
22001.07.2024Privind numirea domnului Micu Iulian în funcția publică de conducere de director executiv, grad II, din cadrul Direcției Servicii Publice01.07.2024
21901.07.2024Privind numirea domnului Maftei Remus-Petru în funcția publică de conducere șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor01.07.2024
21801.07.2024Privind numirea doamnei Mitră Maria-Claudia în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
21701.07.2024Privind numirea domnului Marian Ioan-Cezar în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
21601.07.2024Privind numirea doamnei Marian Amalia-Petronela în funcția publică de conducere de director executiv, grad II, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală01.07.2024
21501.07.2024Privind numirea domnului Gaidur Sebastian în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
21401.07.2024Privind numirea doamnei Damian Claudia în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative 01.07.2024
21301.07.2024Privind numirea domnului Berciuc Octavian în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
21201.07.2024Privind numirea doamnei Constantinică Sanda în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
21101..07.2024Privind numirea doamnei Ciobanu Valentina-Elena în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
21001.07.2024Privind numirea doamnei Ciobanu Elena în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
20901.07.2024Privind numirea doamnei Curcan Monica în funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, la Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
20801.07.2024Privind numirea domnului Ungureanu Cristian-Gheorghe în funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții publice, Serviciul investiții01.07.2024
20701.07.2024Privind numirea domnului Șușter Sandu în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
20601.07.2024Privind numirea domnului Popa Petru în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
20501.07.2024Privind numirea doamnei Pătrașcu Antoanela-Elena în funcția publică de conducere de director executiv, grad II, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice01.07.2024
20401.07.2024Privind numirea doamnei Onose Andreea-Cătălina în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
20301.07.2024Privind numirea domnului Gavriloaie Marius-Lucian în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
20201.07.2024Privind numirea doamnei Florea Ioana în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
20101.07.2024Privind numirea doamnei Dăscălescu Lăcrămioara în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
20001.07.2024Privind numirea doamnei Boghian Maria Liliana în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
19901.07.2024Privind numirea doamnei Popa Mirela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartimentul informare, relația cu mass-media01.07.2024
19801.07.2024Privind numirea doamnei Pătârniche Carmen-Gabriela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.07.2024
19701.07.2024Privind numirea doamnei Munteanu Mihaela-Petronela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.07.2024
19601.07.2024Privind numirea doamnei Ispas Andreea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.07.2024
19501.07.2024Privind numirea domnului Fantu Alexandru în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.07.2024
19401.07.2024Privind numirea domnului Cobzariu-Huștiuc Mario-Moreno în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.07.2024
19301.07.2024Privind numirea doamnei Moruz Elena-Otilia în funcția publică de conducere de director executiv, grad II, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare01.07.2024
19201.07.2024Privind numirea doamnei Strungariu Florica în funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe01.07.2024
19101.07.2024Privind numirea doamnei Pintilii Geanina în funcția publică de conducere de director executiv, grad II, din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului01.07.2024
19001.07.2024Privind numirea doamnei Tăutu Gabriela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18901.07.2024Privind numirea doamnei Tanasă Claudia-Florentina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18801.07.2024Privind numirea doamnei Silveanu Elena în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18701.07.2024Privind numirea doamnei Roșcănieanu-Iftimi Luminița în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18601.07.2024Privind numirea doamnei Olaru Lenuța în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18501.07.2024Privind numirea domnului Murariu Daniel Ioan în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18401.07.2024Privind numirea doamnei Ivașcă Elena în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18301.07.2024Privind numirea doamnei Didii Magda în funcția publică de conducere de director executiv, grad II, din cadrul Direcției Buget Finanțe01.07.2024
18201.07.2024Privind numirea domnului Ciobanu Dan în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18101.07.2024Privind numirea doamnei Buciumanu Mariana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
18001.07.2024Privind numirea domnului Antonesei Dumitru-Ovidiu în funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT01.07.2024
17901.07.2024Privind numirea doamnei Aioanei Luisa- Roxana în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane și IT 01.07.2024
17801.07.2024Privind numirea domnului Hrușcă Paul-Cristian în funcția publică de conducere de arhitect șef, grad II, din cadrul Direcției Arhitect Șef01.07.2024
17701.07.2024Privind numirea domnului Florea Dănuț în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Arhitect Șef, Compartimentul comisie tehnică, administrativ01.07.2024
17601.07.2024Privind numirea doamnei Dănilă Liliana-Florina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Arhitect Șef, Compartimentul comisie tehnică, administrativ01.07.2024
17501.07.2024Privind desfășurarea activității domnului Chebici Octavian, având funcția contractuală de execuție de șofer, treapta profesională I, în cadrul Direcției investiții și achiziții publice, Serviciul investiții01.07.2024
17401.07.2024Privind desfășurarea activității domnului Parascanu Marius, având funcția contractuală de execuție de arhivar, treapta profesională IA, în cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios și monitorizarea procedurilor administrative01.07.2024
17301.07.2024Privind desfășurarea activității domnului Murariu Iulian, având funcția contractuală de execuție de șofer, treapta profesională I, în cadrul Direcției Arhitect Șef, Compartimentul comisie tehnică, administrativ01.07.2024
17201.07.2024Privind desfășurarea activității doamnei Gorbănescu Iulia, având funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul Direcției Servicii Publice, Autoritatea Județeană de Transport 01.07.2024
17101.07.2024Privind desfășurarea activității domnului Enache Constantin Sorinel, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat RSVTI, treapta profesională I, în cadrul Direcției Arhitect Șef, Compartimentul comisie tehnică, administrativ01.07.2024
17001.07.2024Privind desfășurarea activității domnului Dumitraș Valentin, având funcția contractuală de execuție de șofer, treapta profesională I, în cadrul Direcției Servicii Publice, Autoritatea Județeană de Transport01.07.2024
16901.07.2024Privind desfășurarea activității domnului Ciocan Vasile, având funcția contractuală de execuție de îngrijitor, în cadrul Direcției Arhitect Șef, Compartimentul comisie tehnică, administrativ01.07.2024
1680107.2024Privind constituirea comisiei de disciplină De la data comunicării
16728.06.2024Privind eliberarea doamnei Săcrieriu Emilia din funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială și numirea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Compartiment promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.07.2024
16628.06.2024Privind eliberarea domnului Țigănașu Viorel din funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Serviciul achiziții publice și numirea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Compartiment achiziții publice01.07.2024
16528.06.2024Pentru modificarea Anexei nr.2 la Dispoziția nr.169 din 30.07.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, modificată prin Dispoziția nr.105 din 19.04.202201.07.2024
16428.06.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 01.07– 05.07.202401.07.202405.07.2024
16326.06.2024Pentru completarea Dispoziției Presedintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 149 din 10.06.2024 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizare echipamente digitale pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ special și conexe din subordinea Consiliului Județean Botoșani”, cod F-PNRR-Dotări-2023-0052, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație – Anunț de participare simplificat nr. SCN1147058/22.05.2024De la data comunicării
16226.06.2024De modificare a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 126 din 17.05.2024 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: „Achiziția de vehicule pentru colectarea și transportul deșeurilor în Județul Botoşani”De la data comunicării
16125.06.2024Privind mutarea definitivă a domnului Viziteu Dragoș-Neculai, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială, Compartimentul informare, relația cu mass-media la Direcția Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor, Compartimentul neutralizarea deșeurilor de origine animală, pentru a ocupa funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior25.06.2024
16021.06.2024Privind mutarea definitivă a doamnei Tăutu Gabriela, inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul structurii Corp control la Direcția Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, pentru a ocupa funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior21.06.2024
15921.06.2024Privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,,Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Iftode Maria21.06.2024
15821.06.2024Privind prelungirea suspendării de drept a Contractului individual de muncă nr. 46 din 20.12.2018 al domnului Mihai Corneliu, director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’- Flămânzi21.06.2024
15721.06.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 27 iunie 2024, ora 12.00De la data comunicării
15620.06.2024Privind prelungirea numirii domnului Mihai Corneliu în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.06.2024
15519.06.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei SURDU IULIA, domiciliată în com. Vorniceni, jud. Botoșani, din SURDU IULIA în COJOCARU IULIADe la data comunicării
15417.06.2024De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 17.05.2024 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect "Achiziția de vehicule pentru colectarea și transportul deșeurilor în Județul Botoșani"De la data comunicării
15317.06.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei BOZI COSMINA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din BOZI COSMINA în COMAN COSMINADe la data comunicării
15214.06.2024Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a grupului de lucru pentru elaborarea Planului de integritate al Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 la nivelul Consiliului Județean Botoșani nr. 75 din 24.03.2022De la data comunicării
15113.06.2024Privind împuternicirea unor funcționari publici din cadrul Direcției Arhitect Șef pentru a constata fapte ce constituie contravenții potrivit prevederilor legale privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcțiiDe la data comunicării
15012.06.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 12.06 –14.06.202412.06.202414.06.2024
14910.06.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizare echipamente digitale pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ special și conexe din subordinea Consiliului Județean Botoșani”, cod F-PNRR-Dotări-2023-0052, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație10.06.2024
14810.06.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 10.06 – 11.06.202410.06.202411.06.2024
14706.06.2024pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 83 din 21.03.2024 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Iftode Maria01.06.2024
14606.06.2024De modificare a Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 20 / 22.01.2019 privind numirea comisiei de calcul a prețurilor de pornire pentru licitațiile publice, prin care se vor închiria spații și terenuri aparținând domeniului public și privat al Județului Botoșani De la data comunicării
14504.06.2024Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar la nivelul trimestrului II 2024De la data comunicării
14403.06.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 04 – 07.06.202404.06.202407.06.2024
14331.05.2024Privind numirea comisiei de preluare de către Consiliul Județean Botoșani a unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniDe la data comunicării
14230.05.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului PAIU-ANDRIOAIE BOGDAN-MARIUS, domiciliat în com. Dângeni, jud. Botoșani, din PAIU-ANDRIOAIE BOGDAN-MARIUS în PAIU BOGDAN-MARIUSDe la data comunicării
14128.05.2024De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
14028.05.2024Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 29.05.202429.05.202429.05.2024
13927.05.2024Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
13827.05.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrări privind procedura de achiziție “Execuție lucrări in cadrul proiectului: „Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, anunt de participare simplificat nr. SCN1145191 din 19.04.202430.05.2024
13724.05.2024Pentru modificarea art.2 din Dispoziția nr.89 din 03.04.2023 privind numirea doamnei Magdalena Andreea-Larisa în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, modificată prin Dispoziția nr.87 din 27.03.2024 și Dispoziția nr.20 din 19.01.202401.06.2024
13624.05.2024Privind modificarea art.2 din Dispoziția nr.79 din 21.03.2024 privind numirea domnului Mihai Corneliu în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani01.06.2024
13524.05.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei ADAM MONICA, domiciliată în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, din ADAM MONICA în NICHIFOR MONICADe la data comunicării
13423.04.2024Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție Furnizare de microbuze hibride plug-in pentru elevi pentru proiectul Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu cu nr. invitație SEAP CN1067820/17.04.2024De la data comunicării
13323.05.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 29 mai 2024, ora 12.00De la data comunicării
13221.05.2024Privind prelungirea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Sapariuc Vasilica-Magdalena, consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, la Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la trei ani21.05.2024
13117.05.2024Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție a unui număr de 18 microbuze electrice, în cadrul proiectului Furnizare de microbuze hibride plug-in pentru elevi pentru proiectul Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani 20.05.2024
13017.05.2024Privind transferul în interesul serviciului al domnului Prodan Florin de la Poliția Locală Botoșani, Biroul disciplina în construcții, la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Arhitect Șef, Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului20.05.2024
12917.05.2024Privind menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare a domnului Cucoș Viorel, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului, Compartiment administrarea patrimoniului22.06.2024
12817.05.2024Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică în data de 04.04.2024, amplasat în Dispensarul comasat nr. 4, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8De la data comunicării
12717.05.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei GRIEROSU DANA, domiciliată în com. Broscăuți, jud. Botoșani, din GRIEROSU DANA în MAȚCU DANADe la data comunicării
12617.05.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect "Achiziția de vehicule pentru colectarea și transportul deșeurilor în Județul Botoșani" în cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani ", fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID) în anul 202422.05.2024
12516.05.2024Privind modificarea Dispoziției nr. 96 din 11.04.2024 privind numirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și de monitorizare a implementării proiectelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru activitățile de tineret pentru anul 2024, conform Legii nr. 350/2006De la data comunicării
12416.05.2024Privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum şi de realizare a tuturor activităţilor premergătoare semnării contractului de finanțare pentru realizarea investiției aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
12315.05.2024Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Ciobanu Elena, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Serviciul juridic, contencios07.04.2024
12214.05.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei OLARIU ADRIANA, domiciliată în com. Broscăuți, jud. Botoșani, din OLARIU ADRIANA în PĂSCĂREANU ADRIANADe la data comunicării
12114.05.2024Privind numirea comisiei de predare a unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Bucecea, județul BotoșaniDe la data comunicării
12014.05.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei JURGIU MIOARA-PAULA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din JURGIU MIOARA-PAULA în VÎZDOAGĂ MIOARA-PAULADe la data comunicării
11914.05.2024Privind privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului MAHU SEBASTIAN-GABRIEL, domiciliat în com. Curtești, jud. Botoșani, din MAHU SEBASTIAN-GABRIEL în BÎRZU SEBASTIAN-GABRIELDe la data comunicării
11814.05.2024Privind privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei DUMITRIU ARIADNA-MARIA, domiciliată în com. Frumușica, jud. Botoșani, din DUMITRIU ARIADNA-MARIA în MAXIM ARIADNA-MARIADe la data comunicării
11713.05.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 13 – 18.05.202413.05.202418.05.2024
11610.05.2024Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Proiectare și execuție ,,Lucrări de intervenție în primă urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a depozitului de deșeuri din cadrul CIMD Stăuceni, județul Botoșani” cu nr. invitatie SEAP SCN1142585 din 15.03.202415.05.2024
11530.04.2024Privind prelungirea numirii doamnei Temciuc Geanina în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani07.05.202405.07.2024
11429.04.2024Privind numirea comisiei de predare a unor bunuri aflate în domeniul public al Județului Botoșani către administratorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniDe la data comunicării
11329.04.2024Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 105 din 24 aprilie 2024 privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene "Mihai Eminescu" Botoșani29.04.202431.05.2024
11229.04.2024Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2024De la data comunicării
11129.04.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Cojocaru Monica-Anca, auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului audit intern01.05.2024
11029.04.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 doamnei Miron Marilena, inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Compartimentul administrație publică locală, secretariat01.05.2024
10929.04.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 domnului Lupașcu Costel-Cătălin, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget – Finanțe, Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe01.05.2024
10826.04.2024Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 179/06.10.2020 privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Botoșani, modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 237/07.09.2023 și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 279/07.11.2023De la data comunicării
10725.04.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 26.04 – 30.04.202326.04,.202430.04.2024
10624.04.2024De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
10524.04.2024Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene "Mihai Eminescu" Botoșani29.04.202431.05.2024
10424.04.2024Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, propuse spre casare25.04.202431.05.2024
10324.04.2024Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a doamnei NAGÎȚ RUXANDRA-DANIELA, domiciliată în com. Păltiniș, jud. Botoșani, din NAGÎȚ RUXANDRA-DANIELA în NAGÎȚ ROXANDRA-DANIELADe la data comunicării
10223.04.2024Privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 2 mai 2024 stabilită ca fiind zi liberăDe la data comunicării
10119.04.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 25 aprilie 2024, ora 1400De la data comunicării
10018.04.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei PINTILEI VIORICA-MIHAELA, domiciliată în com. Suharău, jud. Botoșani, din PINTILEI VIORICA-MIHAELA în AIRINEI VIORICA-MIHAELADe la data comunicării
9917.04.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 18 – 24.04.202418.04.202424.04.2024
9817.04.2024Privind numirea comisiei pentru recepția finală a obiectivului de investiție "Locuințe pentru tineri specialiști în sănătate, destinate închirierii prin programul A.N.L., str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani S+P+3E și 20 Unități Locative "17.04.2024
9716.04.2024Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Ivașcă Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane 04.03.2024
9611.04.2024Privind numirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și de monitorizare a implementării proiectelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru activitățile de tineret pentru anul 2024, conform Legii nr. 350/2006De la data comunicării
9511.04.2024Privind menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare a domnului Avram Marian-Cristel, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Servicii Publice, Autoritatea județeană de transport27.05.2024
9410.04.2024De modificare a Dispoziției nr. 92/08.04.2024 privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
9309.04.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 10 – 12.04.202410.04.202412.04.2024
9208.04.2024Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
9108.04.2024Privind efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar pe trimestrul II 2024De la data comunicării
9008.04.2024Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, în anul 2024De la data comunicării
8904.04.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei GRĂDINARIU SONIA-ELENA, domiciliată în com. Leorda, jud. Botoșani, din GRĂDINARIU SONIA-ELENA în CHIRILĂ SONIA-ELENADe la data comunicării
8803.04.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 03 aprilie 2024, ora 13.00De la data comunicării
8727.03.2024Pentru modificarea art.2 din Dispoziția nr.89 din 03.04.2023 privind numirea doamnei Magdalena Andreea-Larisa în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, modificată prin Dispoziția nr.20 din 19.01.202401.03.2024
8626.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediul Consiliului Județean Botoșani din str. Calea Nationala nr. 64 din mun.Botoşani - Lotul nr. 1 și la sediul Centrului Militar Județean Botoşani din str. Sucevei nr. 2 din mun. Botoșani - Lotul nr. 201.04.2024
8522.03.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui și prenumelui pe cale administrativă a numitei HILIUȚĂ FABIANA-ALEXANDRA, domiciliată în oraș Bucecea, jud. Botoșani, din HILIUȚĂ FABIANA-ALEXANDRA în NEAGU FABIDe la data comunicării
8422.03.2024Privind constatarea încetării mutării temporare și mutarea definitivă a doamnei Țapu Elena-Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială, Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială, la Direcția Dezvoltare și Promovare, Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate, pentru a ocupa funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior22.03.2024
8321.03.2024Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,,Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Iftode Maria21.03.2024
8221.03.2024Privind încetarea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi, dispusă prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 27 din 29.01.2024 21.03.2024
8121.03.2024Privind suspendarea de drept a Contractului individual de muncă nr. 46 din 20.12.2018 al domnului Mihai Corneliu, director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’- Flămânzi21.03.2024
8021.03.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 27 martie 2024, ora 1200De la data comunicării
7921.03.2024Privind numirea domnului Mihai Corneliu în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.03.2024
7821.03.2024Pentru încetarea aplicării Dispoziției nr. 55 din 23.02.2024 privind prelungirea numirii doamnei Adăscăliței Monica-Delia în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.03.2024
7720.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru „Realizarea Monumentului Comemorativ al Accidentului de la HUȚANI”26.03.2024
7720.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru „Realizarea Monumentului Comemorativ al Accidentului de la HUȚANI”26.03.2024
7720.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru „Realizarea Monumentului Comemorativ al Accidentului de la HUȚANI”26.03.2024
7720.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru „Realizarea Monumentului Comemorativ al Accidentului de la HUȚANI”26.03.2024
7620.03.2024Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri de materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani21.03.202402.04.2024
7520.03.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 20 - 22.03.202420.03.202422.03.2024
7419.03.2024Privind efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar pe trimestrul I 2024De la data comunicării
7319.03.2024Privind constituirea grupului de lucru cu rol consultativ în cadrul procesului de elaborare, avizare și aprobare a Planului de Amenajarea Teritoriului Județean BotoșaniDe la data comunicării
7218.03.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei SOCIANU GABRIELA, domiciliată în com. Păltiniș, jud. Botoșani, din SOCIANU GABRIELA în FULGER GABRIELADe la data comunicării
7113.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Județului Botoșani” cu nr. anunț SEAP-CN1065298 din 16.02.202420.03.2024
7013.03.2024Privind prelungirea numirii doamnei Temciuc Geanina în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani13.03.202406.05.2024
6913.03.2024Pentru modificarea art. 2 din Dispoziția nr.55 din 23.02.2024 privind prelungirea numirii doamnei Adăscăliței Monica Delia în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani01.02.2024
6807.03.2024Privind modificarea repartizării pe trimestre între poziții cuprinse în Programul de investiții aprobate pe anul 2024De la data comunicării
6706.03.2024Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe si bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani12.03.202402.04.2024
6606.03.2024Privind numirea unei comisii în vederea predării din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Adășeni a terenului în suprafață de 1.200 mp, conform Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 37/28.02.2024De la data comunicării
6506.03.2024Privind numirea unei comisii în vederea predării unui bun dat în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Săveni prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 35/28.02.2024De la data comunicării
6406.03.2024De modificare și completare a Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 42 din 07.02.2023, privind numirea echipei de implementare a proiectului „Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceDe la data comunicării
6305.03.2024Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar și efectuarea de modificări în repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, la finele trimestrului I 2024De la data comunicării
6204.03.2024Privind numirea comisiei de preluare a unor spații administrative închiriate de la SC. Art Nouveau Impex SRL Botoșani, cu suprafața totală de 899 m.p., pentru desfășurarea activității aparatului de specialitate în perioada lucrărilor de reabilitare a Palatului administrativ15.03.202429.03.2024
6104.03.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale pentru secretarul general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023De la data comunicării
6001.03.2024Privind delegarea competenței de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale pe anul 2023 de către domnul Birta Dorin, vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani, pentru conducătorii și adjuncții acestora din cadrul instituțiilor publice subordonate aflate în coordonare directăDe la data comunicării
5901.03.2024De modificare a Dispoziției nr. 26 din 19.01.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceDe la data comunicării
5827.02.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 1 doamnei Iorgu Beatrice- Iuliana, consilier, grad profesional II, în cadrul structurii Administrator public01.03.2024
5727.02.2024Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Florea Ioana, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, Serviciul achiziții publice01.03.2024
5626.02.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei STARY JENNIFER-NICOLE, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din STARY JENNIFER-NICOLE în SOVEJA JENNIFER-NICOLEDe la data comunicării
5523.02.2024Privind prelungirea numirii doamnei Adăscăliței Monica Delia în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani24.02.2024
5422.02.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 28 februarie 2024, ora 13.00De la data comunicării
5320.02.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 21 - 23.02.202421.02.202423.02.2024
5215.02.2024Privind acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru persoanele încadrate în grad de handicap doamnei Gheorghiu Manuela15.02.2024
5112.02.2024Privind numirea comisiei de primire a unui spațiu amplasat în Dispensarul comasat nr.4, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8De la data comunicării
5012.02.2024Privind numirea doamnei Temciuc Geanina în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani 12.02.2024
4912.02.2024Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizare mobilier pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ special și conexe din subordinea Consiliului Județean Botoșani”, cod F-PNRR-Dotări-2023-0052, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)12.02.2024
4809.02.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului CHIRIAC TIBERIU-IONUȚ, domiciliat în com. Coțușca, jud. Botoșani, din CHIRIAC TIBERIU-IONUȚ în SCRIPCARIU TIBERIU-IONUȚDe la data comunicării
4709.02.2024De modificare a Dispozitiei nr. 226 / 26.08.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică –Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 - SănătateDe la data comunicării
4608.02.2024Privind transferul în interesul serviciului al domnului Artin Mihai-Sebastian de la U.A.T. Comuna Răchiți, Compartimentul investiții și achiziții publice, la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Serviciul investiții09.02.2024
4508.02.2024Privind transferul în interesul serviciului al doamnei Boghian Maria-Liliana de la U.A.T. Comuna Bălușeni, Biroul buget, finanțe, impozite, taxe, achiziții publice, la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Serviciul achiziții publice09.02.2024
4407.02.2024Privind numirea comisiei de preluare a unor bunuri din domeniul public al Comunei Pomârla, Județul Botoșani, în domeniul public al Județului BotoșaniDe la data comunicării
4306.02.2024Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Șimon Gabriela Laura începând cu 06.02.2024, pe perioada detașării la U.A.T. Județul Botoșani06.02.2024
4206.02.2024Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Boghian Liliana-Maria începând cu 06.02.2024, pe perioada detașării la U.A.T. Județul Botoșani06.02.2024
4106.02.2024Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Beldiman Alina începând cu 06.02.2024, pe perioada detașării la U.A.T. Județul Botoșani06.02.2024
4006.02.2024Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Artin Mihai-Sebastian începând cu 06.02.2024, pe perioada detașării la U.A.T. Județul Botoșani06.02.2024
3906.02.2024Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 03.02.2021 privind numirea domnului Nistor Constantin-Cristian în funcția de administrator public al Județului Botoșani 06.02.2024
3806.02.2024Privind stabilirea salariilor de bază brute lunare pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani06.02.2024
3706.02.2024Privind stabilirea salariilor de bază brute lunare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoşani06.02.2024
3606.02.2024Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35De la data comunicării
3506.02.2024Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar comasat nr. 4”, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8De la data comunicării
3406.02.2024Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri date în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, prin H.C.J. nr. 11/26.01.202406.02.2024
3305.02.2024De modificare a Dispoziției nr. 115 / 03.05.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea capacității instituționale a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, în vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția specifică: PNRR/2022/C12/MS/I2.4/ Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialeDe la data comunicării
3201.02.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 05 februarie 2024, ora 14:00De la data comunicării
3131.01.2024Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2023De la data comunicării
3031.01.2024Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani06.02.202404.03.2024
2931.01.2024Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectivelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani și gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani, propuse spre casare 05.02.202414.03.2024
2830.01.2024Privind aprobarea reluării activității de către doamna Ispas Andreea, consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Serviciul, promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială, urmare a încetării suspendării raportului de serviciu26.02.2024
2729.01.2024Privind delegarea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,,Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi29.01.202428.03.2024
2629.01.2024De numire a comisiei de evaluare a ofertelor și de negociere a prețului de închiriere a unor spații necesare desfășurării activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani ca urmare a implementării "Proiectului Eficientizare energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ, Municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3", pentru realizarea investițiilor la clădirile publice cuprinse în Planul Național de Redresare și ReziliențăDe la data comunicării
2525.01.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 29.01 – 31.01.202429.01.202431.01.2024
2425.01.2024Privind numirea comisiei de predare a unui bun din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul public al Comunei Răchiți, Județul BotoșaniDe la data comunicării
2325.01.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Cheptanariu Andrei, domiciliat în oraș Darabani, jud. Botoșani, din Cheptanariu Andrei în Săriteanu AndreiDe la data comunicării
2219.01.2024Pentru modificarea art. 2 din Dispoziția nr. 221 din 24.08.2023 privind numirea doamnei Adăscăliței Monica Delia în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani01.01.2024
2119.01.2024De modificare a Dispoziției nr. 115 / 03.05.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea capacității instituționale a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, în vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția specifică: PNRR/2022/C12/MS/I2.4/ Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialeDe la data comunicării
2019.01.2024Pentru modificarea art. 2 din Dispoziția nr. 89 din 03.04.2023 privind numirea doamnei Magdalena Andreea-Larisa în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga01.01.2024
1919.01.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 26 ianuarie 2024, ora 10:00De la data comunicării
1817.01.2024Privind numirea unei comisii de verificare în vederea casării și declasării unor obiective de inventar în folosință aflate în patrimoniul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani18.01.202402.02.2024
1716.01.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 17 ianuarie 2024, ora 10:00De la data comunicării
1615.01.2024Privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de “Servicii de mentenanţă necesare “Aplicatiei pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Judetean Botosani”, pentru o perioadă de 12 luni18.01.2024
1515.01.2024Privind numirea comisiei de predare a unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul public al Comunei Pomârla Județul BotoșaniDe la data comunicării
1412.01.2024Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare "Aplicației pentru gestionare buget, resurse financiar-contabile la Consiliul Județean Botoșani", pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024, achiziționată conform contractului nr. 12743/31.08.201717.01.2024
1312.01.2024Privind numirea doamnei Ciornea Ramona-Ionela în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani13.01.202411.02.2024
1212.01.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Vaipan Sandu, domiciliat în com. Hlipiceni, jud. Botoșani, din Vaipan Sandu în Ținei SanduDe la data comunicării
1111.01.2024Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 12 ianuarie 2024, ora 10:00De la data comunicării
1010.01.2024Privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2024De la data comunicării
910.01.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Gânțu Dorina, domiciliată în com. Tudora, Jud. Botoșani, din Gânțu Dorina în Doroftei DorinaDe la data comunicării
809.01.2024Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în data de 10.01.202410.01.2024
709.01.2024Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2023De la data comunicării
609.01.2024Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință extraordinară pentru ziua de 10 ianuarie 2024, ora 10.00De la data comunicării
509.01.2024Privind desemnarea doamnei Ciobanu Anca, auditor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, pentru coordonarea activității Compartimentului audit internDe la data comunicării
408.01.2024Privind numirea comisiei de preluare a unui spațiu amplasat în „Dispensar medical nr. 3” situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
305.01.2024Privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții și autorități publice, devenite executorii în perioada 01.01.-31.12.2024, pentru care președintele Consiliului Județean Botoșani are calitatea de ordonator principal de crediteDe la data comunicării
204.01.2024Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei DOROFTEI ANA, domiciliată în com. Bălușeni, Jud. Botoșani, din DOROFTEI ANA în BEJENARU ANADe la data comunicării
103.01.2024Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani03.01.202410.01.2024
32328.12.2023Privind numirea doamnei Șcarlii Daniela în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani28.12.202312.01.2024
32227.12.2023Privind aprobarea indemnizației de încadrare pentru domnul Dăscălescu Corneliu - Bogdan, persoana aleasă în funcția de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani01.01.2024
32127.12.2023Privind aprobarea indemnizației de încadrare pentru domnul Birta Dorin, persoana aleasă în funcția de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani01.01.2024
32027.12.2023Privind aprobarea indemnizației de încadrare pentru doamna Federovici Doina-Elena, persoana aleasă în funcția de demnitate publică de președinte al Consiliului Județean Botoșani01.01.2024
31920.12.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Onose Andreea – Cătălina, consilier achiziții publice în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice – Serviciul achiziții publice01.01.2024
31819.12.2023Pentru anularea procedurii de atribuire a loturilor - Lotul nr.2 - Furnizarea de combustibili auto pe bază de bonuri valorice pentru Centrul Militar Județean Botoșani, respectiv Lotul nr.3 - Furnizarea de combustibili auto pe bază de bonuri valorice pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Botoșani din cadrul contractului de ,,Furnizarea de combustibili auto pe bază de carduri de credit și bonuri valorice pentru carburanți auto, 3 loturi – CJ, CMJ si ISU”De la data comunicării
31719.12.2023Privind numirea comisiei de primire a unui spațiu amplasat în „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
31618.12.2023De modificare a Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 240 din 13 septembrie 2023 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2023De la data comunicării
31518.12.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României, în județul Botoșani, pentru anii școlari 2023 -2026” 21.12.2023
31415.12.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință ordinară pentru ziua de 21 decembrie 2023, ora 12.00De la data comunicării
31314.12.2023Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a numitei STEREA OIȚA, domiciliată în oraș Săveni, Jud. Botoșani, din STEREA OIȚA în STEREA IONELADe la data comunicării
31214.12.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului având ca obiect ,,EXECUȚIA DE LUCRĂRI pentru renovarea energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani și Instalare 1 stație de încărcare rapidă pentru vehicule electrice cu putere peste 22 kW, cu două puncte de încărcare pe stație”21.12.2023
31114.12.2023Privind încetarea Contractului individual de muncă nr. 5 din 09.01.2006 al domnului Ioniță Cezar, portar în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului, la Serviciul administrativ, protocol, pază, protecția muncii, PSI01.01.2024
31014.12.2023Privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Consiliului Județean Botoșani, anul calendaristic 202401.01.202431.12.2024
30913.12.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință extraordinară pentru ziua de 14 decembrie 2023, ora 10.00De la data comunicării
30813.12.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în ziua de 13.12.2023De la data comunicării
30712.12.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului COSTRĂȘ BOGDAN-ANDREI, domiciliat în mun. Botoșani, Jud. Botoșani, din COSTRĂȘ BOGDAN-ANDREI în COSTRĂȘ-DOBRIN BOGDAN-ANDREIDe la data comunicării
30611.12.2023Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție: ”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași”, Cod SMIS 112979, LOT 2 – Tronson III: DJ 282 14.12.2023
30507.12.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizarea de combustibili auto pe bază de carduri de credit și bonuri valorice pentru carburanți auto11.12.2023
30407.12.2023De modificare a Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 80 din 31.03.2022 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activității Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
30305.12.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar la finele trimestrului IV 2023De la data comunicării
30205.12.2023Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici şi personalul contractual, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniDe la data comunicării
30105.12.2023Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri BotoșaniDe la data comunicării
30005.12.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 06 - 08.12.202306.12.202308.12.2023
29905.12.2023De modificare a Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 240 din 13 septembrie 2023 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2023De la data comunicării
29804.12.2023Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție a unui număr de 26 microbuze electrice, în cadrul proiectului "Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare verzi"07.12.2023
29728.11.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în data de 29.11.202329.11.2023
29627.11.2023Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% domnului Negru Vlad27.11.2023
29527.11.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului NIȚĂ-BUNDUC IONUȚ-ALIN, domiciliat în com Curtești, Jud. Botoșani, din NIȚĂ-BUNDUC IONUȚ-ALIN în NIȚĂ IONUȚ-ALINDe la data comunicării
29424.11.2023Privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea, modernizarea și creșterea capacității de diagnoză prin imagistică de înaltă calitate a Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani”De la data comunicării
29323.11.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Boloca Alis – Natalia, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Boloca Alis – Natalia în Iftime Alis - NataliaDe la data comunicării
29222.11.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării, declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani22.11.202322.12.2023
29121.11.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință ordinară pentru ziua de 27 noiembrie 2023, ora 12.00De la data comunicării
29017.11.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei ȘTENȚEL MANUELA-PAULA, domiciliată în mun. Botoșani, Jud. Botoșani, din ȘTENȚEL MANUELA-PAULA în GALAN MANUELA-PAULADe la data comunicării
28916.11.2023Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 18.10.2023, amplasat în „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57De la data comunicării15.12.2023
28813.11.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință extraordinară pentru ziua de 14 noiembrie 2023, ora 10.00De la data comunicării
28713.11.2023Privind continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani, de către doamna Didii Magda, director executiv al Direcției Buget Finanțe20.11.2023
28610.11.2023Privind aprobarea menținerii în funcția publică a domnului Păun Dănuț-Nicușor, consilier în cadrul Direcției Servicii Publice, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an06.12.2023
28508.11.2023Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 03.02.2021 privind numirea domnului Nistor Constantin-Cristian în funcția de administrator public al Județului Botoșani30.10.2023
28408.11.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei LĂEȘU JULIETA, domiciliată în mun. Botoșani, Jud. Botoșani, din LĂEȘU JULIETA în BUCUR JULIETADe la data comunicării
28307.11.2023Privind efectuarea de virări bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru trimestrul IV 2023De la data comunicării
28207.11.2023Privind stabilirea indemnizaţiei de hrană pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani începând cu 30.10.202330.10.2023
28107.11.2023Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 273/17.11.2022 privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani 30.10.2023
28007.11.2023Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 259/15.12.2020 privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani30.10.2023
27907.11.2023Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 179/06.10.2020 privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Botoșani, modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 237/07.09.20230.10.2023
27806.11.2023Privind modificarea Dispoziției nr. 176 din 17.07.2023 privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Realizare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu putere maximă de 1MW”De la data comunicării
27701.11.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei VIERIU EUGENIA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din VIERIU EUGENIA în ROPOTA EUGENIADe la data comunicării
27631.10.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei CREȚU CORINA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din CREȚU CORINA în LEBENCIUC CORINADe la data comunicării
27530.10.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 30.10.202330.10.2023
27430.10.2023Privind pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizare materiale didactice pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ special și conexe din subordinea Consiliului Județean Botoșani”, cod F-PNRR-Dotări-2023-0052, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)30.10.2023
27326.10.2023Privind încadrarea doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana pe postul de consilier, grad profesional II, perioadă determinată din cadrul structurii Administrator Public 27.10.2023
27226.10.2023Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana, consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani27.10.2023
27125.10.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 domnului Fantu Alexandru, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare – Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială01.11.2023
27024.10.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință ordinară pentru ziua de 30 octombrie 2023, ora 12.00De la data comunicării
26923.10.2023Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 14.09.2023, amplasat în „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării22.11.2023
26820.10.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcţiune, casării şi declasării a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi 23.10.202331.10.2023
26720.10.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 23-27.10.202323.10.202327.10.2023
26619.10.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință extraordinară pentru ziua de 20 octombrie 2023, ora 12.00De la data comunicării
26518.10.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului JÎDIC ALEXANDRU, domiciliat în mun. Botoșani, Jud. Botoșani, din JÎDIC ALEXANDRU în NERI ALEXANDRUDe la data comunicării
26418.10.2023Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări în cadrul proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani” cu nr. invitatie SEAP SCN1131959 din 28.09.202323.10.2023
26316.10.2023Privind numirea comisiei de preluare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Dorohoi, orașelor Ștefănești, Săveni și al comunei Răchiți, Județul Botoșani, în domeniul public al Județului BotoșaniDe la data comunicării
26213.10.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 16 - 20.10.202316.10.202320.10.2023
26110.10.2023Privind numirea comisiei de predare a unor bunuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului BotoșaniDe la data comunicării28.10.2023
26009.10.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2023De la data comunicării
25904.10.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 05-06.10.202305.10.202306.10.2023
25803.10.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoşani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 octombrie 2023, ora 10.00De la data comunicării
25702.10.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Iacob Doinița domiciliată în com. Vlădeni, Jud. Botoșani, din Iacob Doinița în Babei DoinițaDe la data comunicării
25629.09.2023Privind constituirea comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în executarea mandatului sau a funcţiei publiceDe la data comunicării
25529.09.2023Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Sociale ,,Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Străchinariu Alexandra29.09.2023
25429.09.2023Privind încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Sociale ,,Dr. Elena Popovici’’- Flămânzi29.09.2023
25328.09.2023Privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,,Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Străchinariu Alexandra28.09.2023
25228.09.2023Privind prelungirea suspendării de drept a Contractului individual de muncă nr. 46 din 20.12.2018 al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asistență Medico-Socială ,,Dr. Elena Popovici’’- Flămânzi28.09.2023
25126.09.2023Privind completarea Dispoziției nr.115/26.06.2020 privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
25026.09.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Gheorghiu Manuela, inspector în cadrul Compartimentului Corp control01.10.2023
24922.09.2023Privind mutarea temporară a doamnei Țapu Elena-Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistență socială la Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, în funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior22.09.2023
24822.09.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 28 septembrie 2023, ora 12.00De la data comunicării
24720.09.2023Privind numirea doamnei Gafincu Eveline în funcția contractuală de execuție de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Dorin Birta21.09.2023
24620.09.2023Privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al domnului Prisacariu Marius-Gabriel de la U.A.T. Județul Botoșani la Primăria Sectorului 2 al Municipiului București19.10.2023
24519.09.2023Privind aprobarea menținerii în funcția publică a domnului Molie Viorel, consilier juridic în cadrul Direcției Servicii Publice, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an13.10.2023
24418.09.2023Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% din salariul de bază domnului Cucu Neculai - GabrielDe la data comunicării
24318.09.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Cucu Neculai – Gabriel, pe perioada detașării la U.A.T. Județul BotoșaniDe la data comunicării
24215.09.2023Privind numirea unei comisii în vederea preluării terenului în suprafață de 100 mp, situat în extravilanul satului Huțani, înscris în CF 54103 – Vlădeni, din domeniul public al comunei Vlădeni județul Botoșani în domeniul public al județului BotoșaniDe la data comunicării
24114.09.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 15 - 18.09.202315.09.202318.09.2023
24013.09.2023Privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 202302.10.202308.12.2023
23911.09.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect servicii de „consultanță necesare întocmirii și depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Extinderea, modernizarea și creșterea capacității de diagnoza prin imagistică de înaltă calitate a Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani”13.09.2023
23811.09.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 11.09.202311.09.2023
23707.09.2023Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.179/06.10.2020 privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
23607.09.2023Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi, în anul școlar 2023 - 2024De la data comunicării
23506.09.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 07 septembrie 2023, ora 10.00De la data comunicării
23405.09.2023Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 06.09.2023 - 27.09.2023, în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacantă, de consilier, grad profesional II, (1 post), perioadă determinată, din cadrul structurii Administrator PublicDe la data comunicării
23305.09.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, la finele trimestrului III 2023De la data comunicării
23201.09.2023Privind modificarea și completarea anexei nr.1, anexei nr.2 și anexei nr.3 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 311 din 27.12.2022 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzător funcțiilor contractuale, a regulamentului privind promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale superioare, într-o funcţie pentru care se prevede un nivel superior de studii sau într-o funcţie de conducere, respectiv promovarea personalului debutant şi a regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului contractual a cărui numire se face prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean BotoşaniDe la data comunicării
23101.09.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Boghian Liliana-Maria, pe perioada detașării la U.A.T. Județul BotoșaniDe la data comunicării
23031.08.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare "verzi", cod e-PNRR 24, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 - EducațieDe la data comunicării
22930.08.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, pentru trimestrul III 2023De la data comunicării
22830.08.2023Privind numirea Comisiei de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. din Blocul de locuințe situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani De la data comunicării
22729.08.2023Privind modificarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 26.05.2023 privind desemnarea persoanelor împuternicite să întocmească și să semneze fișa de post pentru unele funcții publice din structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
22625.08.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică –Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 - SănătateDe la data comunicării
22525.08.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Artin Mihai-Sebastian, pe perioada detașării la U.A.T Județul BotoșaniDe la data comunicării
22425.08.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Corneschi Elena, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare – Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate01.09.2023
22325.08.2023De modificare a Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 177 din 17.07.2023, privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei neconvenționale generate de panouri fotovoltaice la UAMS Sulița ” în cadrul Fondului pentru modernizare în România De la data comunicării
22225.08.2023De modificare a Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 175 din 17.07.2023, privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Centrală Fotovoltaică cu puterea de 99,36 KWp la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani” în cadrul Fondului pentru modernizare în România De la data comunicării
22124.08.2023Pentru numirea doamnei Adăscăliței Monica Delia în funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani24.08.2023
22024.08.2023Privind încetarea Dispoziției nr. 172 din 12.07.2023 privind numirea domnului Călin Angel-Iulian în funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani24.08.2023
21923.08.2023Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de „Servicii de mentenanță, asistență în exploatare și garanție a sistemului informatic și a Portalului Extern implementat in cadrul proiectului « Administrație modernă în sprijinul cetățenilor » SIPOCA/SMIS: 553/126412 ”, pentru o perioadă de 12 luni29.08.2023
21823.08.2023Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale "Sfântul Stelian" Botoșani, pentru anul școlar 2023-2024De la data comunicării
21722.08.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 23.08.2023, ora 10.00De la data comunicării
21622.08.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 28.08.2023, ora 12.00De la data comunicării
21521.08.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10-Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C1024.08.2023
21417.08.2023Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% din salariul de bază doamnei Tăutu Gabriela17.08.2023
21317.08.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Dăscălescu Vanessa, domiciliată în mun. Dorohoi, Jud. Botoșani, din Dăscălescu Vanessa în El Ajrami VanessaDe la data comunicării
21217.08.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Dăscălescu Jesyca, domiciliată în mun. Dorohoi, Jud. Botoșani, din Dăscălescu Jesyca în El Ajrami JesycaDe la data comunicării
21117.08.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Dăscălescu Beatrice-Maria, domiciliată în mun. Dorohoi, Jud. Botoșani, din Dăscălescu Beatrice-Maria în El Ajrami Beatrice-MariaDe la data comunicării
21016.08.2023Privind transferul în interes de serviciu al doamnei Tăutu Gabriela de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Botoșani, Compartimentul resurse umane, salarizare, evaluare personal, relații publice și purtător de cuvânt, la U.A.T. Județul Botoșani, Corp Control16.08.2023
20916.08.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17 august 2023, ora 9.30De la data comunicării
20811.08.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Zofotă Dan Mircea, pe perioada detașării la U.A.T. Județul BotoșaniDe la data comunicării
20711.08.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Șimon Gabriela Laura, pe perioada detașării la U.A.T. Județul BotoșaniDe la data comunicării
20611.08.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Chisingher Lăcrămioara, pe perioada detașării la U.A.T. Județul BotoșaniDe la data comunicării
20511.08.2023Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Beldiman Alina, pe perioada detașării la U.A.T. Județul BotoșaniDe la data comunicării
20411.08.2023Privind modificarea Contractului individual de muncă nr. 40 din 17.08.2012 al domnului Codău Ștefan11.08.2023
20310.08.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului BARARIU ALEXANDRU, domiciliat în com. Adășeni, jud. Botoșani, din BARARIU ALEXANDRU în LUNCĂ ALEXANDRUDe la data comunicării
20210.08.2023Privind transferul în interes de serviciu al doamnei Orhei Daniela de la U.A.T. Municipiul Botoșani, Direcția Impozite și Taxe Locale, Serviciul persoane juridice la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Dezvoltare și Promovare, Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate10.08.2023
20109.08.2023Privind transferul în interes de serviciu al doamnei Viziteu Anamaria – Beatrice de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Compartimentul plasamente familiale și tutelă la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală, Compartimentul administrație publică locală, secretariat10.08.2023
20009.08.2023Privind transferul în interes de serviciu al doamnei Lonzotti Teodora de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă București la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Buget – Finanțe09.08.2023
19909.08.2023 Privind transferul în interes de serviciu al domnului Beldiman Radu Mihai de la Casa Județeană de Pensii Botoșani, Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Dezvoltare și Promovare, Serviciul proiect cooperare și parteneriate10.08.2023
19809.08.2023Privind mutarea definitivă a doamnei Ruxandar Felicia, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, de la Direcția Investiții și Achiziții Publice, Serviciul achiziții publice la Direcția Investiții și Achiziții Publice, Serviciul investiții în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior 10.08.2023
19709.08.2023Privind transferul în interes de serviciu al doamnei Gheorghian Maria Lizuca de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, Serviciul intervenții avarii, drumuri și întreținere curentă la U.A.T. Județul Botoșani, Direcția Arhitect Șef, Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului 09.08.2023
19609.08.2023Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar medical nr.5” situat în mun. Botoșani, Calea Națională nr. 57De la data comunicării
19509.08.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizarea de echipamente și dotări – Echipamente electrice și electronice (aer condiționat, frigider, hotă), pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631916.08.2023
19408.08.2023Privind numirea doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana în funcția de consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani09.08.2023
19308.08.2023Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana, consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Dorin Birta09.08.2023
19207.08.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, pentru trimestrul III 2023De la data comunicării
19104.08.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani ăn perioada 07-18.08.2023 07.08.202318.08.2023
19003.08.2023Privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 14 august 2023De la data comunicării
18903.08.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 4 august 2023, ora 1000De la data comunicării
18802.08.2023Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a numitului DUPIR CEZAR-MARIAN, domiciliat în municipiul Dorohoi, județul Botoșani, din DUPIR CEZAR-MARIAN în DUPIR ANADe la data comunicării
18702.08.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului IVAS ALEXANDRU, domiciliată în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din IVAS ALEXANDRU în IVAȘ ALEXANDRUDe la data comunicării
18624.07.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 25.07. –26.07.202325.07.202326.07.2023
18524.07.2023Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri BotoșaniDe la data comunicării
18421.07.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 27.07.2023, ora 12.00De la data comunicării
18320.07.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 21.07.2023, ora 10.00De la data comunicării
18218.07.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în data de 19.07.202319.07.2023
18117.07.2023Privind promovarea în grad profesional superior a domnului Molie Viorel funcționar public de execuție în cadrul Direcției Servicii Publice17.07.2023
18017.07.2023Privind promovarea în grad profesional superior a doamnei Cârnu Adriana Vasilica funcționar public de execuție în cadrul Direcției Servicii Publice17.07.2023
17917.07.2023Privind numirea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Botoșani în cadrul Consiliului de administrație din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaDe la data comunicării
17817.07.2023Privind promovarea în grad profesional superior a domnului Gaidur Sebastian funcționar public de execuție în cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală17.07.2023
17717.07.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei neconvenționale generate de panouri fotovoltaice la UAMS Sulița”, în cadrul Fondului pentru modernizare în RomâniaDe la data comunicării
17617.07.2023Privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Realizare Parc Fotovoltaic al Județului Botoșani, cu putere maximă de 1 MW”De la data comunicării
17517.07.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Centrală Fotovoltaică cu puterea 99,36 KW la Spitalul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani”, în cadrul Fondului pentru modernizare în RomâniaDe la data comunicării
17414.07.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 17 – 18.07.202317.07.202318.07.2023
17313.07.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 14 iulie 2023, ora 12.00De la data comunicării
17212.07.2023Privind numirea domnului Călin Angel – Iulian în funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani12.07.2023
17110.07.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2023De la data comunicării
17010.07.2023Privind încetarea aplicării Dispoziției nr. 108 din 19.05.2021 privind numirea prin concurs a doamnei Caba Doina în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani12.07.2023
16910.07.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Duhaniuc Tiberiu – Cosmin, domiciliat în com. Cristinești, jud. Botoșani, din Duhaniuc Tiberiu – Cosmin în Gireadă Tiberiu – CosminDe la data comunicării
16810.07.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Acojocăriței Alin – Valentin, domiciliat în mun. Dorohoi, jud. Botoșani din Acojocăriței Alin – Valentin în Rusu Alin - ValentinDe la data comunicării
16710.07.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în data de 10.07.2023, ora 12.00De la data comunicării
16607.07.2023Privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie: „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, Cod SMIS 112979, LOT 1-Tronson I: DJ 282 H aferent UAT Județul Iași și Tronson II: DJ 282 H, Tronson V: DJ 294 aferente UAT Județul Botoșani10.07.2023
16507.07.2023Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% doamnei Cîrcu Silvia07.07.2023
16406.07.2023Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% doamnei Dănilă Liliana Florina06.07.2023
16305.07.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Alexandrescu Isabela, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Alexandrescu Isabela în Grindei IsabelaDe la data comunicării
16205.07.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 06.07 – 07.07.202306.07.202307.07.2023
16104.07.2023Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi de către doamna Străchinariu Alexandra04.07.2023
16004.07.2023Privind suspendarea de drept a Contractului individual de muncă nr. 46 din 20.12.2018 al domnului Mihai Corneliu, director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’- FlămânziDe la data comunicării
15904.07.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Ceică Gabriela, domiciliată în Oraș Darabani, Jud. Botoșani, din Ceică Gabriela în Florea GabrielaDe la data comunicării
15830.06.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Botoșani” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație De la data comunicării
15727.06.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 doamnei Cânu Adriana Vasilica consilier în cadrul Direcției Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul Unitatea de management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani01.07.2023
15627.06.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 1 domnișoarei Sorohan Diana, consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani01.07.2023
15527.06.2023Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10-Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C10De la data comunicării
15423.06.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 26.06. –27.06.202326.06.202327.06.2023
15323.06.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 29 iunie 2023, ora 12.00De la data comunicării
15220.06.2023Pentru completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 146 din 12.06.2023 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Județului Botoșani” cu nr. anunț SEAP – CN1055146 DIN 13.05.2023De la data comunicării
15120.06.2023Privind numirea comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea Planului de menținere a calității aerului în județul Botoșani pentru 2023-2027De la data comunicării
15019.06.2023privind predarea prin protocol a bunurilor ”Teren stație epurare – 15189 mp” din cadrul Stației de epurare Botoșani, ”Teren extravilan de 5758 mp” din cadrul Stației de pompare BotoșaniDe la data comunicării
14919.06.2023Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar medical nr. 3”, situate în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
14815.06.2023Privind numirea comisiei de preluare a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, în domeniul public al județului BotoșaniDe la data comunicării
14712.06.2023Privind numirea comisiei de predare a bunurilor din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniDe la data comunicării
14612.06.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Botoșani” cu nr. anunț SEAP CN 1055146 din 13.05.202326.06.2023
14509.06.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei CHEPTANARIU NICOLETA, domiciliată în oraș Darabani, jud. Botoșani, din CHEPTANARIU NICOLETA în SĂRITEANU NICOLETADe la data comunicării
14409.06.2023Privind desemnarea desemnarea domnului Dăscălescu Corneliu – Bogdan – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 12.06 – 13.06.202312.06.202313.06.2023
14309.06.2023Privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 12.07.2023 – proba scrisă De la data comunicării
14208.06.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani li transpunerea în format GIS” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C1026.06.2023
14107.06.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Bobu Maria – Patrisia, domiciliată în comuna Frumușica, județul Botoșani, din Bobu Maria – Patrisia în Jolteac Maria – PatrisiaDe la data comunicării
14007.06.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar și de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate pe anul 2023De la data comunicării
13906.06.2023Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Anghelache Oana, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani06.06.2023
13806.06.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de elaborare a documentelor tehnico – economice (Proiect Tehnic și detalii Execuție, asistență tehnică, obținere avize, acorduri, autorizații, verificare tehnică prin verificatori atestați) pentru realizarea obiectivului de investiții ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”07.06.2023
13730.05.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Flores – Guevara Roxana, domiciliată în com. Suharău, județul Botoșani, din Flores – Guevara Roxana în Zaharia RoxanaDe la data comunicării
13630.05.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Huiuc Natalia, domiciliată în com. Adășeni, județul Botoșani, din Huiuc Natalia în Luchian NataliaDe la data comunicării
13530.05.2023De modificare a Dispoziției nr. 115 din 03.05.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea capacității instituționale a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția specifică: PNRR/2022/C12/MS/12.4/ Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialeDe la data comunicării
13429.05.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri de materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani06.06.2023
13329.05.2023De completare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiune, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
13229.05.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioadele 30.05 –31.05.2023, respectiv 06.06.-07.06.202329.05.202307.06.2023
13129.05.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 29.05.202329.05.2023
13026.05.2023Privind numirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului teren, înscris în C.F. nr. 50737 UAT Stăuceni, în suprafață de 93.862,00 mp, jud. BotoșaniDe la data comunicării
12926.05.2023Privind desemnarea persoanelor împuternicite să întocmească și să semneze fișa de post pentru unele funcții publice din structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
12826.05.2023Privind prelungirea exercitării raportului de serviciu de către domnul Cucoș Viorel, din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului - Compartimentul administrarea patrimoniului, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 22.06.202322.06.2023
12723.05.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 29 mai 2023, ora 11.00De la data comunicării
12622.05.2023Privind numirea unei comisii de analiză a condițiilor care au generat plata unor sume cu titlu de despăgubire către S.C. Rinflo S.R.L. Botoșani23.05.2023
12519.05.2023Privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 2 iunie 2023De la data comunicării
12418.05.2023De modificare a dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 92 din 06.04.2023 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect: ”ACORDARE CREDIT BANCAR ÎN VALOARE DE 80.000.000 LEI”De la data comunicării
12315.05.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 16.05 – 18.05.202316.05.202318.05.2023
12212.05.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei HARJA CARMEN-MIOARA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din HARJA CARMEN-MIOARA în BERESCU CARMEN-MIOARADe la data comunicării
12105.05.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2023De la data comunicării
12005.05.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului ACOJOCĂRIȚEI GIULIAN-FLORIN, domiciliat în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, din ACOJOCĂRIȚEI GIULIAN-FLORIN în RUSU GIULIAN FLORINDe la data comunicării
11905.05.2023Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 111/28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază brute lunare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
11805.05.2023Privind numirea domnului Marian Ioan – Cezar în funcția publică de execuție definitivă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la terminarea perioadei de stagiu08.05.2023
11704.05.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 05 mai 2023, ora 10.00De la data comunicării
11604.05.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării declasării a unor mijloace fixe si bunuri materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani 05.05.2023
11503.05.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea capacității instituționale a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția specifică: PNRR/2022/C12/MS/12.4/ Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialeDe la data comunicării
11428.04.2023Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Marcu Luminița, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice01.05.2023
11328.04.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 1 doamnei Anghelache Oana, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate01.05.2023
11228.04.2023Privind stabilirea salariilor de bază brute lunare pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani27.04.2023
11128.04.2023Privind stabilirea salariilor de bază brute lunare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani27.04.2023
11027.04.2023Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11 Botoșani” COD SMSIS 121833, 2 loturi – licitație deschisă – online CN1053236 din 19.03.202327.04.2023
10926.04.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Ciorbă Florin – Giorgian, domiciliat în com. Vârfu Câmpului, jud. Botoșani din Ciorbă Florin – Giorgian în Aniței Florin Giorgian De la data comunicării
10825.04.2023Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 03.02.2021 privind numirea domnului Nistor Constantin – Cristian în funcția de administrator public al Județului Botoșani25.04.2023
10724.04.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” și a comisiei de contestații02.05.2023
10624.04.2023De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 80 din 31.03.2022 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activității Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
10524.04.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Duță Diana, domiciliată în mun. Dorohoi, județul Botoșani, din Duță Diana în Duță – Saviuc DianaDe la data comunicării
10421.04.2023Privind aprobarea indemnizației de încadrare pentru domnul Dăscălescu Corneliu - Bogdan, persoana aleasă în funcția de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani
10321.04.2023Privind aprobarea indemnizației de încadrare pentru domnul Birta Dorin, persoana aleasă în funcția de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani
10221.04.2023Privind aprobarea indemnizației de încadrare pentru doamna Federovici Doina-Elena persoana aleasă în funcția de demnitate publică de președinte al Consiliului Județean Botoșani
10121.04.2023Pentru anularea procedurii de atribuire a Lotului nr. 1 – Furnizare Echipamente electrice si electronice (aer condiționat, frigider, hotă)din cadrul contractului de ”Furnizare de echipamente si dotări – Echipamente electrice și electronice, 2 loturi, pentru proiectul ”Dotare Ambulatoriului din Cadrul Secției Exteriore de Pediatrie a Spitalului de Urgență ”Mavromati” Botoșani” De la data comunicării
10021.04.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 aprilie 2023, ora 10.00De la data comunicării
9919.04.2023Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 1 doamnei Anghelache Oana, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate01.05.2023
9812.04.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizare de echipamente și dotări – Echipamente electrice și electronice, 2 loturi, pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126319 19.04.2023
9711.04.2023Privind prelungirea exercitării raportului de serviciu de către domnul Avram Marian Cristinel, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Servicii Publice – Autoritatea județeană de transport, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 27.05.202327.05.202326.05.2024
9610.04.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico – economice (DALI, PAC, Proiect tehnic + Detalii de execuție, avize, acorduri, autorizații și verificare tehnică) pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de consolidare pentru reducerea riscului seismic și lucrări de intervenție pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Protecției Civile din municipiul Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 44, județul Botoșani”12.04.2023
9510.04.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 11.04 – 13.04.202311.04.202313.04.2023
9410.04.2023Privind convocarea Consiliului Județean în ședință extraordinară pentru ziua de 10 aprilie 2023, ora 14.00De la data comunicării
9306.04.2023Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
9206.04.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Acordare credit bancare în valoare de 80.000.000 lei12.04.2023
9104.04.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, pentru trimestrul II 2023De la data comunicării
9003.04.2023Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% domnului Ungureanu Cristian – Gheorghe03.04.2023
8903.04.2023Privind numirea doamnei Magdalena Andreea – Larisa în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga03.04.2023
8803.04.2023Privind numirea comisiei pentru evaluarea vizuală rapidă, în vederea asigurării expertizării tehnice a clădirilor aflate în proprietatea Județului BotoșaniDe la data comunicării
8728.03.2023De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
8628.03.2023De modificare a Dispoziției nr. 114/24.05.2019 a președintelui Consiliului Județean Botoșani, privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a unității de primiri urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani”, în cadrul POR 2014-2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea BDe la data comunicării
8528.03.2023De modificare a Dispoziției nr. 26 din 19.01.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceDe la data comunicării
8428.03.2023Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10-Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C10De la data comunicării
8327.03.2023Privind reluarea activității de către domnul Ungureanu Cristian – Gheorghe, Șef serviciu la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.04.2023
8227.03.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Completarea C10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C1027.03.2023
8127.03.2023Privind constituirea echipei de pregătire a proiectului ”Reabilitare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu putere de 1 MW”De la data comunicării
8024.03.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru data de 30 martie 2023, ora 1200De la data comunicării
7923.03.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea casării unor bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință aflate în patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni24.03.2023
7822.03.2023Privind modificarea Dispoziției nr. 193 din 27.10.2020 de aprobare a indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția de demnitate publică de președinte al Consiliului Județean Botoșani16.03.2023
7722.03.2023Privind modificarea Dispoziției nr. 211 din 05.11.2020 de aprobare a indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani16.03.2023
7622.03.2023Privind modificarea Dispoziției nr. 212 din 05.11.2020 de aprobare a indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani16.03.2023
7522.03.2023Privind stabilirea majorării salariale de care beneficiază persoanele desemnate prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Botoșani pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență16.03.2023
7421.03.2023Privind actualizarea componenței Tehnico-Economică de avizare a studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivele de investițiiDe la data comunicării
7321.03.2023Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Anghelache Oana, urmare a concediului de maternitate acordat01.03.2023
7221.03.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea casării unor bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință aflate în patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești23.03.2023
7121.03.2023Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ignătescu Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte, cooperare și parteneriate din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare24.03.2023
7017.03.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 20.03 – 21.03.202320.03.202321.03.2023
6916.03.2023Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 07.02.2023, amplasat în ”Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 7De la data comunicării
6816.03.2023Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliului Județean Botoșani din str. Calea Națională. Nr. 64, Lot 1 și str. Sucevei, nr. 2 (Centrul Militar Județean) din mun. Botoșani – Lotul nr. 2” cu nr. invitație SEAP SCN 1121495 din 08.03.202320.03.2023
6714.03.2023Privind numirea unei comisii în vederea constatării și identificării pe teren a sectoarelor de drum județean DJ 298 și DJ 291C care fac obiectul Hotărârii de Guvern nr. 189/01.03.2023 precum și predării acestora din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului și din administrarea Consiliului Județean Botoșani în administrarea Ministerului Transporturilor și InfrastructuriiDe la data comunicării
6614.03.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea casării unor bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință și casării unor bunuri care aparțin domeniului privat al Județului Botoșani, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Sulița16.03.2023
6514.03.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventor în folosință aflate în patrimoniului Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi16.03.2023
6410.03.2023Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a doamnei Palamariu Martietta, domiciliată în comuna Păltiniș, județul Botoșani, din Palamariu Marietta în Palamariu Marieta De la data comunicării
6310.03.2023De modificare a Dispoziției nr. 26 din 19.01.2023 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul Proiectului Național de redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceDe la data comunicării
6210.03.2023Privind numirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și monitorizare a implementării proiectelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru activitățile de tineret pentru anul 2023, conform Legii 350/2006De la data comunicării
6107.03.2023Privind prelungirea numirii doamnei Magdalena Andreea-Larisa în funcția de manager interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga 09.03.2023
6006.03.2023Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri date în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 37/24.02.2023 privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița De la data comunicării
5906.03.2023Privind numirea comisiei de predare a unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului BotoșaniDe la data comunicării
5806.03.2023Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar și de modificare a repartizării pe trimestre între poziții cuprinse în Programul obiectivelor de investiții aprobate pe anul 2023De la data comunicării
5706.03.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 07.03 –10.03.202307.03.202310.03.2023
5606.03.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani din data de 07.03.202307.03.2023
5506.03.2023Privind preluarea prin protocol a bunurilor ”Teren stație epurare – 15.189 mp” din cadrul Stației de epurare Botoșani, ”Teren Baia publică” din Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 54 și ”Teren extravilan de 5.758 mp” din cadrul Stației de pompare BotoșaniDe la data comunicării
5403.03.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Servicii de elaborare documentații tehnico – economice (team de proiectare, studii de teren, studii topo, studio geo, studio de fezabilitate, analiză cost beneficiu, cereri, chestionare energetice și documentații pentru obținere ATR, studio de soluție) pentru proiectul ”Realizare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu putere maximă de 1 MW”06.03.2023
5328.02.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 01.03 – 02.03.202301.03.202302.03.2023
5227.02.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 27.02.202327.02.2023
5127.02.2023Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru LOT 3 – Tronson IV: DJ 297 la obiectivul de investiție ”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași”, Cod SMIS 112979, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -202027.02.2023
5021.02.2023Privind continuarea exercitării raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 65 ani, de către doamna Huțanu Georgeta, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Arhitect Șef - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului09.04.2023
4921.02.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Servicii de elaborare documentații tehnico – economice( temă de proiecte, studii de teren, studii topo, studiu geo, studiu de fezabilitate, analiză cost – beneficiu, cereri, chestionare energetice și documentații pentru obținere ATR, studiu de soluție) pentru proiectul ”Reabilitare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu putere maximă de IMW” 23.02.2023
4817.02.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 24 februarie 2023, ora 10.00De la data comunicării
4715.02.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Mihăilă Anușca Eduard – Gabriel, domiciliat în com. Mihai Eminescu, județul Botoșani, din Mihăilă Anușca Eduard – Gabriel în Anușca Eduard – GabrielDe la data comunicării
4615.02.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico – economice (tema de proiectare, studii de teren, studii de specialitate, documentații tehnice obținere avize/acorduri/autorizații inclusive obținerea acestora, DALI, PAC, PT+DE, POE) verificare prin specialiști verificator de proiecte atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie – spălătorie, magazine alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”20.02.2023
4514.02.2023Privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Didii Gheorghe, referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul financiar contabil, buget, impozite, taxe din cadrul Direcției Buget - Finanțe11.02.2023
4409.02.2023Privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilită în favoarea personalului din instituții și autorități publice, devenite executorii în perioada 01.01.-31.12.2023, pentru care președintele Consiliului Județean Botoșani are calitatea de ordonator principal de crediteDe la data comunicării
4309.02.2023Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art.3 alin.(1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituțiile din subordinea Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
4207.02.2023Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie – Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice De la data comunicării
4107.02.2023Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectivelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani și gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani, propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 202213.02.2023
4007.02.2023Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-nei Arapu Mihaela – Lăcrimioara, domiciliată în municipiul Botoșani, jud. Botoșani, din Arapu Mihaela – Lăcrimioara în Arapu Mihaela LăcrămioaraDe a data comunicării
3906.02.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 07.02 –10.02.202307.02.202310.02.2023
3803.02.2023Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri date în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, prin H.C.J. nr. 10/31.01.2023De la data comunicării
3702.02.2023Privind desemnarea persoanei responsabile pentru comunicarea informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului publicDe la data comunicării
3601.02.2023Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2022De la data comunicării
3501.02.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 02.02 – 03.02.202302.02.202303.02.2023
3430.01.2023Privind numirea comisiei de evaluare la nivelul Consiliului Județean Botoșani, conform metodologiei de implementare ELOGEDe la data comunicării
3330.01.2023Privind delegarea competenței de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale pe anul 2022 de către domnul Birta Dorin, vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani, pentru conducătorii și adjuncții acestora din cadrul instituțiilor publice subordonate aflate în coordonare directăDe la data comunicării
3227.01.2023Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică ”Lotul 2. Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico – economice(tema de proiectare, studii de teren, expertize tehnice, avize, acorduri, Studiu de fezabilitate) pentru proiectul ”Sistem de alimentare cu apă pentru localitățile din ZONA DE NORD a județului Botoșani” reluare”De la data comunicării
3127.01.2023Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de ”Furnizare de combustibili auto pe bază de bonuri valorice pentru carburanți auto pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență BotoșaniDe la data comunicării
3026.01.2023De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 80/31.03.2022 privind numirea comisiei de recepție a bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activității la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
2925.01.2023Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94/13.04.2022 privind numirea Unității de Implementare a Proiectului ”Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării”, cod SMIS 153315, în cadrul POIM 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1., modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 253/20.10.2022De la data comunicării
2825.01.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 31 ianuarie 2023, ora 14.00 De la data comunicării
2720.01.2023Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 25.01 – 27.01.202325.01.202327.01.2023
2619.01.2023Pivind numirea echipei de implementare a proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul Proiectului Național de redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceDe la data comunicării
2519.01.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale pentru secretarul general al județului, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022Dela data comunicării
2419.01.2023Privind reluarea activității de către doamna Aioanei Luisa – Roxana, inspector superior la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Direcției Buget – Finanțe, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu 20.01.2023
2319.01.2023Privind numirea unei comisii de verificare în vederea casării și declasării unor obiective de inventar în folosință aflate în patrimoniul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani20.01.202302.02.2023
2219.01.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizarea de combustibili auto pe bază de bonuri valorice pentru carburanți auto pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani26.01.2023
2118.01.2023Privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Botoşani actualizat, pentru anul 2023De la data comunicării
2018.01.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice(tema de proiectare, studii de teren, expertize tehnice, avize, acorduri, Studiu de Fezabilitate) pentru LOTUL 2. Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (tema de proiectare studii de teren, expertize tehnice, avize, acorduri, Studiu de Fezabilitate) pentru proiectul ”Sistem de alimentare cu apă pentru localități din ZONA DE NORD a județului Botoșani”26.01.2023
1918.01.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 19 ianuarie 2023, ora 10.00De la data comunicării
1816.01.2023Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
1716.01.2023Privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 23 ianuarie 2023De la data comunicării
1613.01.2023De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
1513.01.2023Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318m anunț de participare numărul CN 1050245 din 12.12.202219.01.2023
1412.01.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei COSTAȘ PARASCHIVA, domiciliată în com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, din COSTAȘ PARASCHIVA în ADUMITROAEI PARASCHIVADe la data comunicării
1312.01.2023Privind aprobarea reluării activității de către doamna Timofte Ramona – Ionela, inspector superior în cadrul Direcției Servicii Publice – Compartimentul guvernanță corporativă, urmare a încetării suspendării raportului de serviciu25.01.2023
1210.01.2023De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 278 din 23.11.2022 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județan Botoșani și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I4De la data comunicării
1110.01.2023Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de consultanță în vederea elaborării aplicației de finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru proiectul ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” Cod SMIS 15331511.01.2023
1010.01.2023Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 11.01.2023, ora 10.00De la data comunicării
909.01.2023Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Ateșoae Mihnea – Cornel, prin transfer în interesul serviciului de la Consiliul Județean Botoșani la Autoritatea Electorală Permanentă09.01.2023
809.01.2023Privind numirea comisiei de preluare a spațiului concesionat în ”Dispensar medical 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42De la data comunicării
709.01.2023Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Aioanei Luisa – Roxana, inspector la Serviciul Organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Direcției Buget – Finanțe 08.12.2022
609.01.2023Privind numirea Comisiei de predare – primire a unităților locative ANL aflate în administrarea Județului Botoșani – Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
505.01.2023Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022De la data comunicării
405.01.2023Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 18.01.202318.01.2023
304.01.2023Privind reluarea activității de către domnul Avram Marian - Cristel, consilier la Compartimentul Autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției Servicii Publice urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciuDe la data comunicării
204.01.2023Privind convocarea Consiliului Judetean Botosani in sedinta extraordinara in data de 05.01.2023, ora 10.00De la data comunicării
103.01.2023Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Burlă - Mursă Alexandra, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Burlă - Mursă Alexandra în Burlă AlexandraDe la data comunicării
31127.12.2022Privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzător funcțiilor contractuale, a regulamentului privind promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale superioare, într-o funcție pentru care se prevede un nivel superior de studii sau într-o funcție de conducere, respectiv promovarea personalului debutant și a regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a personalului contractual a cărui numire se face prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
31022.12.2022Privind reluarea activității de către doamna Nistor Mariana, consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Arhitect Șef, la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, urmare a încetării motivului de suspendare de drept a raportului de serviciu24.12.2022
30922.12.2022Privind mutarea definitivă a doamnei Ciobanu Anca, inspector, clasa I, grad profesional superior, de la Direcția Servicii Publice, Serviciul de Management Integrat al Deșeurilor, Unitatea de Management a Proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani", la Compartimentul Audit Intern, funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior01.01.2023
30822.12.2022Privind mutarea definitivă a domnului Gaidur Marian – Ciprian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, de la Direcția Servicii Publice, Serviciul de Management integrat al deșeurilor, Compartimentul neutralizarea deșeurilor de origine animală la Direcția Servicii Publice, compartimentul Autoritatea județeană de transport, pentru a ocupa funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 422.12.2022
30722.12.2022Privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Consiliului Județean Botoșani, anul calendaristic 202301.01.202331.12.2023
30622.12.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 121/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, modificată prin Dispoziția nr. 220/05.09.2022 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a doamnei Iacob Ersilia, manager al Bibliotecii Județene "Mihai Eminescu" BotoșaniDe la data comunicării
30522.12.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 120/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, modificată prin Dispoziția nr. 218/05.09.2022 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a domnului Doboși Dan, manager al Orchestrei Populare "Rapsozii Botoșanilor" Ioan CobâlăDe la data comunicării
30422.12.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 124/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, modificată prin Dispoziția nr. 219/05.09.2022 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a doamnei Sainenco Ala, manager al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"De la data comunicării
30322.12.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 123/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, modificată prin Dispoziția nr. 221/05.09.2022 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a domnului Melniciuc Aurel, manager al Muzeului Județean BotoșaniDe la data comunicării
30222.12.2022De modificare a Dispoziției nr. 295 din 16.12.2022 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect ” ”Elaborare a documențiilor tehnico-economice (tema de proiectare, studii, DALI, documentații avize, PT, DE, PAC, POE, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați) pentru realizarea obiectivul de investiții ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstretică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”De la data comunicării
30122.12.2022Privind aprobarea rectificării bugetului propriu județean, pe anul 2022De la data comuncării
30020.12.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de privind Furnizare de echipamente și dotări – 2 loturi pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră ăntre Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-202028.12.2022
29920.12.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de privind ”Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico – economice ( tema de proiectare, studii de teren, expertize tehnice, avize, acorduri, Studiu de Fezabilitate) pentru: Lotul 1. ”Conducta de aducțiune apă potabilă Hănești – George Enescu, județul Botoșani” Lotul 2. ”Sistem de alimentare cu apă pentru localitățile din ZONA DE NORD a județului Botoșani”22.12.2022
29820.12.2022Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a înregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani21.12.2022
29719.12.2022Privind numirea comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din județul Botoșani20.12.2022
29619.12.2022Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciual doamnei Nistor Mariana, consilier la Serviciul urbanism, amenajare teritoriului din cadrul Direcției Arhitect Șef14.12.2022
29516.12.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofetelor privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect ”Elaborare a documențiilor tehnico-economice (tema de proiectare, studii, DALI, documentații avize, PT, DE, PAC, POE, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați) pentru realizarea obiectivul de investiții ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstretică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”20.12.2022
29415.12.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 21.12.2022, ora 12.00De a data comunicării
29315.12.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 15.12.2022 – 16.12. 202215.12.202216.12.2022
29213.12.2022De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 230 din 12 septembrie 2022 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2022De la data comunicării
29112.12.2022Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de Servicii de menetenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare buget, resurse financiare-contabile la Consiliul Județean Botoșani”, pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, achiziționată conform contractului nr. 12743/31.08.201714.12.2022
29009.12.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 12.12.2022 – 14.12. 202212.12.202214.12.2022
28909.12.2022De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 17.05.2021, privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020, Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și instrumentelor TIC De la data comunicării
28808.12.2022Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 09 decembrie 2022, ora 10.00De la data comunicării
28707.12.2022Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componența C5 – VALUL RENOVĂRIIDe la data semnării contractului
28607.12.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2022De la data comunicării
28529.11.2022Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 29 noiembrie 2022, ora 16.00De la data comunicării
28429.11.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizarea de combustibili auto pe bază de carduri de credit și bonuri valorice pentru carburanți auto05.12.2022
28328.11.2022Privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 2 decembrie 202210.12.2022
28228.11.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5, domnului Tomescu Mircea- Adrian, consilier în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice – Srviciul investiții01.12.2022
28125.11.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numelui MARANDIUC ANDREEA, domiciliată în com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, din MARANDIUC ANDREEA în ȚURCANU ANDREEADe la data comunicării
28025.11.2022Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării casării și declasării unor bunuri material, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimonial Școlii Populare de Arte ”George Enescu” Botoșani05.12.202212.12.2022
27923.11.2022Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării declasării unor mijloace fixe si a unor bunuri material, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimonial Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani24.11.202227.12.2022
27823.11.2022Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județan Botoșani și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență/2022/C10, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I4De la data comunicării
27722.11.2022Privind Convocarea Consiliului Judeéan Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 28 noiembrie 2022, ora 1200De la data comunicării
27621.11.2022Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din str. Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, 3 Loturi - Licitație deschisă- online CN1048309 din. 16.10.2022 24.11.2022
27518.11.2022De modificare a Dispoziției nr. 263 din 09.11.2022 privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect ”Elaborare a documentațiilor tehnico-economice (tema de proiectare, studii, DALI, documentații avize, PT, DE, PAC, POE, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați ) pentru realizarea obiectivului de investiții ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstretică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”De la data comunicării
27417.11.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pec ale administrative a domnului DĂDURARU – COJOCARIU ANDREI, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din PĂDURARU – COJOCARIU ANDREI în PĂDURARU ANDREIDe la data comunicării
27317.11.2022Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniDe la data comunicării
27217.11.2022Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 18 noiembrie 2022, ora 11.45De la data comunicării
27116.11.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de elaborare a documentaniilor tehnico-economice (Tema de Proiectare, Studii de teren-studiu topo, studio geo, Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-beneficiu, cereri, chestionare energetice și documentația pentru obținerea ATR, studio de soluție, etc.) pentru obiectivul de investiții: Realizare Parc Fotovoltaic al județului Botoșani, cu puterea maximă de 3MW”17.11.2022
27016.11.2022Privind numirea comisiei de predare a unui spațiu către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI INTEGRARE ÎN ȚARA DE SUS” Botoșani 21.11.202230.11.2022
26916.11.2022Privind numirea comisiei de predare a unui spațiu către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani 21.11.202230.11.2022
26816.11.2022Privind numirea comisiei de predare a unui spațiu către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA ” Botoșani 21.11.202230.11.2022
26716.11.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin - vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 17.11.202217.11.2022
26615.11.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei OJOG ALINA - ROXANA, domiciliată în mun.. Botoșani, jud. Botoșani din OJOG ALINA – ROXANA în CIOABĂ ALINA - ROXANADe la data comunicării
26515.11.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei MOROȘAN ELENA – MĂDĂLINA, domiciliată în oraș Darabani, jud. Botoșani, din MOROȘAN ELENA – MĂDĂLINA în NANI ELENA - MĂDĂLINADe la data comunicării
26410.11.2022Privind numirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului monument istoric ”Uzina electrică”, înscris ăn C.F. nr. 68798 UAT Botoșani, cod LMI 2015-BT-II-m-B-01911, situat în Calea Națională, nr. 36, mun. Botoșani, județul BotoșaniDe la data comunicării
26309.11.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect ”Elaborare a documentațiilor tehnico-economice (tema de proiectare, studii, DALI, documentații avize, PT, DE, PAC, POE, asistență tehnică din partea proiectului, verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați) pentru realizarea obiectivul de investiții ”Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani” 15.11.2022
26207.11.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 08 -11.11.202208.11.202211.11.2022
26207.11.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2022De la data comunicării
26003.11.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 14.11.202214.11.2022
25902.11.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea acordului cadru/contractului de "Furnizare și distribuție merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2022 – 2023, pentru zona 7 FLĂMÂNZI – Produse panificație"10.11.2022
25802.11.2022Privind numirea unei comisii de inventariere faptică a lucrărilor de reparații realizate la demisol pavilion 1, Sanatoriul de neuropsihiatrie Podriga04.11.202218.11.2022
25702.11.2022Privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de "Servicii de mentenanță necesare "Aplicației pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Județean Botoșani", pentru o perioadă de 12 luni02.11.2022
25601.11.2022Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale "Ion Pillat" Dorohoi02.11.202202.12.2022
25526.10.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 doamnei Bogdan Elena-Alexandra, inspector de specialitate în cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, Compartimentul administrație locală, secretariat01.11.2022
25425.10.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 31 octombrie 2022, ora 12.00De la data comunicării
25320.10.2022Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94/13.04.2022 privind numirea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ”Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării ”, cod SMIS 153315, în cadrul POIM 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1De la data comunicării
25217.10.2022Privind numirea comisiei de preluare a unui bun din domeniul public al Orașului Bucecea, Județul Botoșani în domeniul public al Județului BotoșaniDe la data comunicării
25113.10.2022Privind numirea comisiei pentru predarea bunurilor imobile situate în orașul Săveni, str. Avram Iancu, nr. 2, din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul public al orașului Săveni17.10.2022
25012.10.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 13 octombrie 2022, ora 12.00De la data comunicării
24912.10.2022Privind numirea comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar urban cu farmacie nr. 2”, situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 7De la data comunicării
24811.10.2022Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea pediatrie UPU – punct de lucru B-dul Mihai Eminescu nr. 12, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” De la data comunicării
24711.10.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de farmacist la Farmacia Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani (1 post la Farmacia spitalului – str. Marchian nr. 11 și 1 post la Farmacia spitalului – punct de lucru din B-dul George Enescu nr. 6)De la data comunicării
24610.10.2022Privind numirea comisiei de predare a unor bunuri aflate în domeniul public al Județului Botoșani în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 198 din 30.09.2022De la data comunicării
24507.10.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2022De la data comunicării
24406.10.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 10 octombrie, ora 09.00De la data comunicării
24306.10.2022Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Avram Marian – Cristel, consilier la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției Servicii Publice 01.09.2022
24205.10.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 06 - 07.10.202206.10.202207.10.2022
24103.10.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului privind Furnizare de echipamente și dotări – 3 loturi, în cadrul proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112,finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 - 202006.10.2022
24030.09.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, 2 loturi, cod SMIS 12631905.10.2022
23928.09.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Pricope Raluca, îngrijitor în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului, Serviciul administrativ, protocol, pază, protecția muncii, P.S.I.01.10.2022
23827.09.2022Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico -Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Străchinariu Alexandra28.09.2022
23727.09.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 28 -29.09.202228.09.202229.09.2022
23623.09.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 septembrie 2022, ora 10.00De la data comunicării
23523.09.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de29 septembrie 2022, ora 12.00De la data comunicării
23420.09.2022Privind aprobarea menținerii în funcția publică a domnului Molie Viorel, consilier juridic în cadrul Direcției Servicii Publice, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an13.10.202213.10.2023
23320.09.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 29.09.202229.09.2022
23219.09.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnișoarei DADACI DARA, domiciliată în mun. Botoșani, județul Botoșani, din DADACI DARA în PUȘCAȘU DARADe la data comunicării
23114.09.2022Pentru revocarea Dispoziției nr. 186 / 26.07.2022 privind sancționarea disciplinară cu mustrare scrisă a domnului Balica Adrian, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Servicii Publice, la Compartimentul autoritatea județeană de transport.De la data comunicării
23013.09.2022Privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 202203.10.202209.12.2022
22909.09.2022Privind numirea domnului Bercea Ștefan – Tudor în funcția de director medical interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani09.09.2022
22808.09.2022Privind numirea comisiei de predare a parterului bunului imobil - Casa Moscovici, bun al domeniului public al Județului Botoșani, în administrarea Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” BotoșaniDe la data comunicării
22708.09.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 septembrie 2022, ora 12.00De la data comunicării
22607.09.2022Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ” Ion Pillat” Dorohoi, pentru anul școlar 2022-2023De la data comunicării
22507.09.2022Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani, pentru anul școlar 2022-2023De la data comunicării
22407.09.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2022De la data comunicării
22306.09.2022Privind prelungirea numirii doamnei Magdalena Andreea-Larisa în funcția de manager interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga09.09.202208.03.2023
22206.09.2022Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri date în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 166/26.08.2022De la data comunicării
22105.09.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 123/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a domnului Melniciuc Aurel, manager al Muzeului Județean Botoșani01.08.2022
22005.09.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 121/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a doamnei Iacob Ersilia, manager al Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani01.08.2022
21905.09.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 124/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a doamnei Sainenco Ala, manager al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu” 01.08.2022
21805.09.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 120/31.05.2021 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, urmare a majorării remunerației lunare a domnului Doboși Dan, manager al Orchestrei Populare ”Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă01.08.2022
21701.09.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Ispas Andreea, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare01.09.2022
21631.08.2022Privind numirea comisiei de recepție a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea, restaurarea și valorificare durabilă a Casei Goilav în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani”31.08.2022
21530.08.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor subsecvente de ”furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2022-202301.09.2022
21429.08.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 02.09.2022, ora 10.00De la data comunicării
21326.08.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 30.08.202230.08.2022
21225.08.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Luca Raoul - Carlos, domiciliat în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, din Luca Raoul - Carlos în Cîmpeanu Raoul - CarlosDe la data comunicării
21122.08.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 29 - 31.08.202229.08.202231.08.2022
21022.08.2022privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 23 - 25.08.202223.08.202225.08.2022
20919.08.2022Pentru constituirea juriului concursului privind „Concurs de soluţii pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani”22.08.2022
20819.08.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 26 august 2022, ora 1000 De la data comunicării
20717.08.2022 Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea urologie la Secția Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
20616.08.2022Privind numirea comisiei de preluare a clădirii monument istoric ”Casa Moscovici”De la data comunicării
20510.08.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Haralamb Leea - Karina, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Haralamb Leea - Karina în Perevoznic Leea - KarinaDela data comunicării
20409.08.2022Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea psihiatrie la Secția Psihiatrie, Sanatoriul de Neuropsihiatrie PodrigaDe la data comunicării
20309.08.2022Privind desemnarea domnului Ursu Ovidiu - Bogdan în calitatea de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
20209.08.2022Privind desemnarea doamnei Hrimiuc Galia în calitatea de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
20109.08.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 10 -19.08.202210.08.202219.08.2022
20009.08.2022Privind revocarea domnului Lupu Adrian din calitatea de reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
19909.08.2022Privind revocarea domnului Catruc Ilie – Bogdan din calitatea de reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
19808.08.2022Privind numirea comisiei de predare a unui imobil, situat în municipiul Dorohoi Str. 1 Decembrie nr. 30, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniDe la data comunicării
19708.08.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 09 august 2022, ora 12:00De la data comunicării
19608.08.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2022De la data comunicării
19505.08.2022Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, 3 Loturi – Licitație deschisă-online CN1044333 din 30.06.2022 08.08.2022
19403.08.2022De modificare a repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului propriu județean, aprobat pe anul 2022De la data comunicării
19303.08.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei POTOP GEORGIANA-IONELA, domiciliată în com. Mileanca, județul Botoșani, din POTOP GEORGIANA – IONELA în NECHITA GEORGIANA – IONELA De la data comunicării
19203.08.2022Privind numirea unei comisii în vederea predării unui bun dat în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Săveni prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 147/27.07.2022De la data comunicării
19101.08.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Evaluarea bunului imobil monument istoric ”Uzină electrică” situat în Calea Națională, nr. 36, mun. Botoșani, jud.Botoșani”03.08.2022
19001.08.2022Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Sapariuc Vasilica Magdalena, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani01.08.2022
18928.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului PRICOB-RACU IOAN, domiciliat în municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, din PRICOB-RACU IOAN în PRICOB IOANDe la data comunicării
18827.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a doamnei RĂDĂȘANU MADALINA-IONELA, domiciliată în municipiul Botoșani, jud. Botoșani, din RĂDĂȘANU MADALINA-IONELA în RĂDĂȘANU MĂDĂLINA-IONELADe la data comunicării
18727.07.2022Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea ortopedie și traumatologie la Secția Ortopedie și Traumatologie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
18626.07.2022Privind sancționarea disciplinara a domnului *********, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Servicii Publice, la Compartimentul Autoritatea județeană de transportDe la data comunicării
18526.07.2022Privind delegarea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Străchinariu Alexandra30.07.202230.09.2022
18426.07.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizare și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare numărul cn 1044159 din 25.06.2022 03.08.2022
18326.07.2022Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 267 din 28.10.2021 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Achiziție Servicii de verificare a documentației tehnico-economice de către verificatori atestați pentru Infrastructura rutieră DJ 282, județul Botoșani – ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
18225.07.2022Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a domnului Ungureanu Cristian – Gheorghe, șef serviciu la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice23.06.2022
18125.07.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 1 domnului Enache Andrei - Cristian, consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Birta Dorin01.08.2022
18022.07.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 25.07 -26.07.202225.07.202226.07.2022
17921.07.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 28.07.202228.07.2022
17821.07.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 iulie 2022, ora 12.00De la data comunicării
17715.07.2022Privind promovarea în gradul profesional superior a domnului Fantu Alexandru, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Dezvoltare Promovare18.07.2022
17615.07.2022Privind promovarea în gradul profesional superior a doamnei Cîrcu Silvia, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Silvice Publice18.07.2022
17514.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei PĂDURARU – COJOCARIU MONICA – GABRIELA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din PĂDURARU – COJOCARIU MONICA – GABRIELA în COJOCARIU MONICA – GABRIELA De la data comunicării
17414.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei UNGUREANU GABRIELA – LILIANA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din UNGUREANU GABRIELA – LILIANA în PĂDUREȚ GABRIELA LILIANADe la data comunicării
17314.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului PRICOPE EMILIAN, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din PRICOPE EMILIAN în ZĂICEANU EMILIANDe la data comunicării
17214.07.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect servicii de „ACORDARE CREDIT BANCAR ÎN VALOARE DE 80.000.000 LEI”08.08.2022
17114.07.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 18 iulie 2022, ora 10.00De la data comunicării
17014.07.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 15.07.202215.07.2022
16913.07.2022De modificare a Dispoziției nr. 153 din 22.06.2022 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS121833, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020De la data comunicării
16813.07.2022Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de „Servicii de mentenanță, asistență în exploatare și garanție a sistemului informatic și a Portalului Extern implementat in cadrul proiectului « Administrație modernă în sprijinul cetățenilor » SIPOCA/SMIS: 553/126412 ”, pentru o perioadă de 12 luni20.07.2022
16712.07.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 13 iulie 2022, ora 10.00De la data comunicării
16607.07.2022De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 27/04.02.2021 privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activități conexe actului medical, aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
16506.07.2022Pentru constituirea secretariatului concursului privind atribuirea contractului având ca obiect ”Concurs de soluții pentru realizare semnal de delimitare a județului Botoșani”De la data comunicării
16406.07.2022Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri date în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, prin HCJ, nr. 122/27.06.2022De la data comunicării
16306.07.2022Privind numirea comisiei de preluare a unui spațiu în administrarea Consiliului Județean Botoșani, ca urmare a revocării dreptului de administrare deținut de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani27.07.2022
16206.07.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar și de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate pe anul 2022De la data comunicării
16105.07.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 06. – 07.07.202206.07.202207.07.2022
16004.07.2022Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a doamnei Drelciuc Elena, auditor, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul audit intern, la împlinirea vârstei de 65 de ani02.07.2022
15901.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei BORȘ LĂCRĂMIOARA, domiciliat în mun. Botoșani, județul Botoșani, din BORȘ LĂCRĂMIOARA în TESLARU- BORȘ LĂCRĂMIOARADe la data comunicării
15801.07.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului HUȚANU CONSTANTIN-NELU, domiciliat în com. Mihai Eminescu, județul Botoșani, din HUȚANU CONSTANTIN-NELU în LOZNEANU CONSTANTIN-NELUDe la data comunicării
15730.06.2022Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi, doamnei Neamțu Ana-Maria30.06.2022
15629.06.2022Privind numirea domnului Ateșoae Mihnea-Cornel în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative01.07.2022
15527.06.2022De modificare a Dispoziției nr. 144 din 14.06.2022 privind numirea echipei de proiect pentru implementarea activităților aferente proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire A.C. și elaborarea proiectului tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”, Obiectivului de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”De la data comunicării
15422.06.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Aioanei Luisa – Roxana, inspector în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul organizare, salarizare, resurse umane01.07.2022
15322.06.2022Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”cod SMIS121833, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-202023.06.2022
15221.06.2022Privind mutarea temporară a domnului Gaidur Marian-Ciprian, consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Direcția Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor, Compartiment neutralizarea deșeurilor de origine animală la Direcția servicii publice, compartiment Autoritatea județeană de transport22.06.2022
15121.06.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 iunie, ora 12.00De la data comunicării
15020.06.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în data de 21.06.202221.06.2022
14921.06.2022Privind detașarea doamnei Filoti Ana-Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Consiliul Județean Botoșani la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani21.06.202221.07.2022
14820.06.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei PATACHE GABY, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din PATACHE GABY în FETCU GABYDe la data comunicării
14720.06.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului HLIBAN CLAUDIU-GEORGE, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din HLIBAN CLAUDIU–GEORGE în MOLDOVANU CLAUDIU - GEORGEDe la data comunicării
14615.06.2022Privind numirea comisiei de preluare a spațiului concesionat amplasat în ”Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr.42 De la data comunicării
14514.06.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 16.06. – 17.06.202216.06.202217.06.2022
14414.06.2022Privind numirea echipei de proiect pentru implementarea activităților aferente proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire A.C. și elaborarea proiectului tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”, Obiectivului de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”De la data comunicării
14310.06.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, FINANȚAT PRIN Programul Operațional Comun România Ucraina 2014-202015.06.2022
14209.06.2022Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Ispas Andreea, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.13.06.2022
14109.06.2022Privind numirea doamnei Secrieriu Anca în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe, la Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe13.06.2022
14008.06.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi vacante de farmacist la Farmacie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
13908.06.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la Secția Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
13807.06.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 11.07.2022 – proba scrisă11.07.2022
13706.06.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a d-nei CHIRILĂ GRETA-FELICIA, domiciliată în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din CHIRILĂ GRETA-FELICIA în COJOCARIU GRETA FELICIADe la data comunicării
13606.06.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pe anul 2022De la data comunicării
13506.06.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.06 - 08.06. 202207.06.202208.06.2022
13431.05.2022Privind numirea doamnei Iustina Irimia-Cenușă în funcția de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani01.06.2022
13327.05.2022De modificare a art.1 din Dispoziția nr. 106 din 20.04.2022 privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul ”Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi”-BT-CL-06, aferent Contractului de lucrări nr. 10470/1913 din 08.06.2016 din cadrul Proiectului Major ”Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” cod SMYS 2014+105146De la data comunicării
13225.05.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 domnului Murariu Daniel-Ioan, consilier în cadrul Direcției Buget-Finanțe01.06.2022
13125.05.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 domnului Cobzariu-Huștiuc Mario-Moreno, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare01.06.2022
13025.05.2022Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcţiune, casării şi declasării a unor mijloace fixe şi bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani26.05.202210.06.2022
12924.05.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 30.05.202230.05.2022
12820.05.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 mai 2022, ora 10.00De la data comunicării
12719.05.2022Pentru modificarea Dispoziției nr. 97 din 13. 04. 2022 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în specialitatea A.T.I. la Compartimentul A.T.I. din str. G. Enescu nr. 6, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
12619.05.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 20 mai 2022, ora 10.00De la data comunicării
12518.05.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 20.06.2022-24.06.2022, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal, (1post) din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, la Compartiment monitorizarea procedurilor administrativeDe la data comunicării
12417.05.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului HUGEANU-MATEI GRIGORE, domiciliat în COM. Mileanca, jud. Botoșani, din HUGEANU-MATEI GRIGORE în MATEI GRIGOREDe la data comunicării
12317.05.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului UNGUREANU IRINEL-BENONE, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din UNGUREANU IRINEL-BENONE în APETREI IRINEL-BENONEDe la data comuicării
12216.05.2022Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, în anul 2022De la data comunicării
12109.05.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorului NICA DUMITRU, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din NICA DUMITRU în MUNTEANU DUMITRUDe la data comunicării
12009.05.2022Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a doamnei LUPU GHEORGHIȚA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din LUPU GHEORGHIȚA în LUPU GEANINADe la data comunicării
11909.05.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 10 – 12.05.202210.05.202212.05.2022
11806.05.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei DĂNILĂ-VACARU IOANA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din DĂNILĂ-VACARU IOANA în DĂNILĂ IOANADe la data comunicării
11705.05.2022Dispoziție privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2022De la data comunicării
11602.05.2022Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune și casării unui mijloc fix aflat în patrimoniul Unității de Asistență Medico - Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi03.05.2022
11529.04.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 02.05.- 04.05.202202.05.202204.05.2022
11429.04.2022Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria01.05.2022
11329.04.2022Privind numirea domnului Marian Ioan - Cezar în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală , la Serviciul juridic, contencios și numirea îndrumătorului pe perioada de stagiu 02.05.2022
11228.04.2022Privind prelungirea desemnării doamnei Iustina Irimia – Cenușă ca manager interimar la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani01.05.202231.05.2022
11128.04.2022Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
11028.04.2022Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea chirurgie toracică la Ambulatoriul Integrat – Cabinet chirurgie toracică, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
10927.04.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 28.04.202228.04.2022
10820.04.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 28 aprilie 2022, ora 12.00De la data comunicării
10720.04.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Țapu Elena Daniela, consilier în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare – serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială01.05.2022
10620.04.2022Privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi” – BT–CL–06, aferent Contractului de lucrări nr. 10470 / 1913 din 08.06.2016 din cadrul Proiectului Major ”Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea — epurarea apelor uzate în județul Botoșani” cod SMYS 2014+10514604.05.2022
10519.04.2022Pentru modificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția nr. 169 din 30.07.2021 privind aprobarea structurii organizatorice la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga De la data comuicării
10418.04.2022De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018, privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
10318.04.2022Privind constituirea comisiei paritare18.04.2022
10218.04.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 18.04.- 20.04.202218.04.20220.04.2022
10115.04.2022Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a minorului Dumbrăveanu Artur - Leonard – Ioan, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Dumbrăveanu Artur - Leonard – Ioan în Dumbrăveanu Arthur - Leonard – IoanDe la data comunicării
10015.04.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Gheorghiciuc Anamaria, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Gheorghiciuc Anamaria în Blanaru AnamariaDe la data comunicării
9914.04.2022De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 30 din 11.02.2021, modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 167 din 29.07.2021 privind constituirea echipei de management și implementare a proiectului precum și realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani”De la data comunicării
9814.04.2022Privind aprobarea Planului de Integritate al U.A.T. Județul Botoșani și a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 -2025De la data comunicării
9713.04.2022Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în specialitatea A.T.I. la Compartimentul A.T.I. din str. G. Enescu nr. 6, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
9613.04.2022Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, 4 Loturi - Licitație deschisă-online CN1040014 din 05.03.202214.04.2022
9513.04.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 14 aprilie 2022, ora 12.00De la data comunicării
9413.04.2022Privind numirea Unității de Implementare a Proiectului ”Investiții complementare Sistemului de management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării”, cod SMIS 153315, în cadrul POIM 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1.De la data comunicării
9312.04.2022Privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea gastroenterologie la Compartimentul Gastroenterologie, Secţia Medicină Internă II din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
9212.04.2022Privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluționare a contestaţiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea psihiatrie la Secţia Psihiatrie VI Cronici, Spitalul Judeţean de Urgență ”Mavromati” Botoşani De la data comunicării
9111.04.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 16.05.2022 - 20.05.2022, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, (1post) din cadrul Direcției Buget Finanțe, la Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxeDe la data comunicării
9008.004.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Achiziție Servicii de verificare a documentației tehnico-economice de către verificatori atestați pentru Infrastructura rutieră DJ 282, județul Botoșani – „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”12.04.2022
8908.04.2022Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 24.02.2022amplasat în ”Dispensat medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 4207.05.2022
8808.04.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de verificare a documentației tehnico-economice, de către verificatori atestați, pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din judeţul Botoşani” COD SMIS 2014+ 145311.04.2022
8708.04.2022Privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară De la data comunicării
8608.04.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin- vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 11.04.- 13.04.202211.04.202213.04.2022
8507.04.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar și de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate pe anul 2022 De la data comunicării
8407.04.2022Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Sapariuc Vasilica Magdalena, urmare a concediului de maternitate acordat28.03.2022
8306.04.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei APOSTOAEI ANCA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din APOSTOAEI ANCA în POPA ANCADe la data comunicării
8205.04.2022Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii de tipărire și livrare a voucherelor de vacanță08.04.2022
8101.04.2022 Privind aprobarea regumentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
8031.03.2022Privind numirea comisiei de recepție a bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activității Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
7930.03.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 31 martie 2022, ora 1400De la data comunicării
7830.03.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei GAVRIL ROXANA TATIANA, domiciliată în Com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, din GAVRIL ROXANA-TATIANA în TUDORACHE ROXANA - TATIANADe la data comunicării
7730.03.2022Privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor a examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la UPU – punctul de lucru din b-dul M.Eminescu nr.12, Spitalul Județean de Urgență Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7628.03.2022Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de „Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliului Județean Botoșani din str. Calea Nationala nr. 64- Lotul nr. 1 și str. Sucevei nr. 2 (Centrul Militar Județean) din mun. Botoșani -Lotul nr. 2” cu nr. invitatie SICAP SCN1103185 din 18.03.2022.29.03.2022
7524.03.2022Privind numirea grupului de lucru pentru elaborarea Planului de integritate al Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 la nivelul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
7422.03.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 28 martie 2022, ora 1200De la data comunicării
7321.03.2022Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri date în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani prin H.C.J. nr. 42/28.02.202222.03.2022
7218.03.2022Privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerului Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” şi a comisiei de contestaţii06.04.202208.04.2022
7118.03.2022Privind numirea comisiei de predare a imobilului și a terenul aferent, situate în mun. Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2, bl. 7, ap. SUBS + ETAJ 1, jud. BotoșaniDe la data comunicării
7017.03.2022Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Blaznic Florica, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Blaznic Florica în Froicu FloricaDe la data comunicării
6916.03.2022Privind promovarea în gradul profesional principal a doamnei Miron Marilena, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală17.03.2022
6816.03.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17 martie 2022, ora 12.00De la data comunicării
6715.03.2022Privind numirea doamnei Vărvăruc Oana în funcția publică de execuție definitivă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la terminarea perioadei de stagiu16.03.2022
6615.03.2022Privind numirea Comisiei de preluare a Laboratorului de tehnică dentară nr.21 din Botoșani str. Marchian nr. 9De la data comunicării
6515.03.2022Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gheorghiu Emilia, consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul informatică din cadrul Direcției Buget – Finanțe, la împlinirea vârstei de pensionare în condiții identice cu bărbatul, respectiv la împlinirea vârstei de 65 ani15.03.2022
6415.03.2022Pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 155/10.09.2020 privind numirea pe funcție a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) “Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcția Servicii PubliceDe la data comunicării
6311.03.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din județul Botoșani” COD SMIS 2014+14531315.03.2022
6210.03.2022Privind numirea doamnei Gheorghiu Manuela în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Corp control14.03.2022
6109.03.2022Privind numirea doamnei Magdalena Andreea-Larisa în funcţia de manager interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga09.03.2022
6009.03.2022Privind numirea domnului Radu Constantin Laurian în funcţia de director medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani09.03.2022
5909.03.2022Privind încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al doamnei Saucă – Norses Aneta-Oana, inspector de specialitate IA în cadrul Direcției Servicii Publice, la Serviciul de management integrat al deșeurilor – Unitatea de management a proiectului (UMP) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” și reluarea activității09.03.2022
5807.03.2022De modificare a Dispoziției nr. 55 din 04.03.2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Lucrări de construcții de linii electrice (branșament la energia electrică a Taberei mobile pentru refugiați de la stadionul 1 Mai din Municipiul Dorohoi)De la data comunicării
5704.03.2022Privind numirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și de monitorizare a implementării proiectelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru activitățile de tineret pentru anul 2022, conform Legii nr. 350/2006De la data comunicării
5604.03.2022Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar si de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate pe anul 2022De la data comunicării
5504.03.2022Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Lucrări de construcții de linii electrice (branșament la energia electrică a Taberei mobile pentru refugiați de la stadionul 1 Mai din Municipiul Dorohoi)07.03.2022
5404.03.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 14.04.2022-20.04.2022, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, (1 post) din cadrul Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, la Serviciul juridic, contenciosDe la data comunicării
5303.03.2022Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021De la data comunicării
5201.03.2022Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria02.03.202230.04.2022
5101.03.2022Privind aprobarea modificării rectificării pe trimestre a cheltuielilor bugetare aprobate pe anul 2022De la data comunicării
5028.02.2022Privind reluarea activității de către domnul Avram Marian – Cristel consilier, superior la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției Servicii Publice urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.03.2022
4924.02.2022Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 259 din 23.10.2019 de constituire a comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în executarea mandatului sau a funcției publiceDe la data comunicării
4823.02.2022de modificare a Dispoziției nr. 47/03.03.2020 privind numirea de Asistent Manager în echipa de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2 SOFT/1.1/112, în cadrul POC România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1De la data comunicării
4722.02.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Siminiceanu Angelica, inspector în cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală – Compartimentul relații cu publicul, petiții01.03.2022
4622.02.2022Privind convocarea Consiliului județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 28 februarie 2022, ora 14,00De la data comunicării
4522.02.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Gheorghian Andreea- Celestina, consilier în cadrul Direcției Arhitect Șef – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului01.03.2022
4422.02.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 domnului Pîntea Eduard – Vasile, consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani01.03.2022
4322.02.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 domnului Berciuc Octavian, consilier juridic în cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală – Serviciul juridic, contencios01.03.2022
4221.02.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 22.02.- 24.02.202222.02.202224.02.2022
4121.02.2022Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a doamnei Ispas Andreea, urmare a concediului de maternitate acordatDe la data comunicării
4018.02.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 39/16.02.2022 privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani și gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 2021De la data comunicării
3916.02.2022Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani și gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 202118.02.202225.03.2022
3814.02.2022Privind numirea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de Administrație din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaDe la data comunicării
3708.02.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 11.03.2022 – proba scrisăDe la data comunicării
3604.02.2022Privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții și autorități publice, devenite executorii în perioada 01.01. – 21.12.2022, pentru care președintele Consiliului Județean Botoșani are calitatea de ordonator principal de crediteDe la data comunicării
3503.02.2022Privind delegarea competenței de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale de către vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani pentru conducătorii și adjuncții acestora din cadrul instituțiilor publice subordonate aflate în coordonare directăDe la data comunicării
3403.02.2022Privind constituirea unui grup suport pentru acordarea de asistență de specialitate reprezentanților autorității publice tutelare în vederea negocierii efective a indicatorilor de performanță selectați pentru măsurarea performanței Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și a administratorilor acesteia, pentru perioada 2021-2025De la data comunicării
3301.02.2022Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de ”Servicii de verificare a documentației tehnico-economice de către verificatori atestați pentru Infrastructura rutieră DJ 282, județul Botoșani – ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” , cod SMIS 145313, Cod proiect: 1.1.152 De la data comunicării
3231.01.2022Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani pentru anul 2021De la data comunicării
3131.01.2022Privind numirea comisiei de primire a imobilului și a terenului aferent, situate în mun. Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2, bl. 7, ap. SUBS+ ETAJ, jud. Botoșani, din domeniul public al statului în domeniu public al Județului BotoșaniDe la data comunicării25.02.2022
3031.01.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 februarie 2022, ora 12.00De la data comunicării
2931.01.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631902.02.2022
2828.01.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 31.01. – 02.02.202231.01.202202.02.2022
2728.01.2022Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 domnului Gavriloaie Marius – Lucian, consilier achiziții publice în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice – Serviciul achiziții publice01.02.2022
2628.01.2022Privind numirea doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana în funcția de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Dorin Birta01.02.2022
2528..01.2022Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Achiziție Servicii de verificare a documentației tehnico-economice de către verificatori atestați pentru Infrastructura rutieră DJ 282, județul Botoșani – „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți – Prut cu Republica Moldova”31.01.2022
2427.01.2022Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în data de 27.01.202227.01.2022
2327.01.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2 SOFT/1.1/112 finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 - 202001.02.2022
2227.01.2022Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Execuție lucrări complementare de construcții – montaj și instalații în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchaian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, anunț de participare simplificat numărul SCN 1100175 din 21.01.202231.01.2022
2126.01.2022Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de ”Servicii de verificare a documentației tehnico-economice, de către verificatori atestați, pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani” COD SMIS 2014+1453”De la data comunicării
2021,01.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 ianuarie 2022, ora 12.00De la data comunicării
1921.01.2022Privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de montaj și punerea în funcțiune a echipamentului de monitorizare contaminare radioactivă deșeuri la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CIMD) Stăuceni, Județul Botoșani27.01.2022
1821.01.2022Privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Botoșani pentru anul 2022De la data comunicării
1720.01.2022Privind numirea grupului de lucru pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune și a Programului Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Botoșani, 2020 - 2025De la data comunicării
1619.01.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de verificare a documentației tehnico-economice, de către verificatori atestați, pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani” COD SMIS 2014+1453 25.01.2022
1513.01.2022Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 14.01.202214.01.2022
1413.01.2022Privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea chirurgie vasculară la Ambulatoriul Integrat – Cabinet chirurgie vasculară, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
1312.01.2022Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Chiriac Carmen – Marina, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe din cadrul Direcției Buget - Finanțe17.01.2022
1211.01.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico – economice (proiect tehnic, avize, acorduri, autorizații și verificarea tehnică pentru modernizarea a șapte drumuri județene din județul Botoșani)”17.01.2022
1111.01.2022Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 ianuarie 2022, ora 12.00De la data comunicării
1011.01.2022Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare numărul CN 1037509 din 11.12.202117.01.2022
907.01.2022Privind promovarea în gradul profesional superior a doamnei Filoti Ana - Daniela, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Arhitect Șef10.01.2022
807.01.2022Privind promovarea în gradul profesional superior a doamnei Munteanu Mihaela - Petronela, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Dezvoltare și Promovare10.01.2022
706.01.2022Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a doamnei Crețu Carmen - Mihaela, auditor în cadrul Compartimentului audit intern, urmare a împlinirii unui an de la menținerea în funcția publică deținută peste vârsta standard de pensionare06.01.2022
605.01.2022Privind modificarea Dispoziției nr. 116/09.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea ”Planului de menținere a aerului în Județul Botoșani”De la data comunicării
505.01.2022Privind aprobarea programului de deplasări în teritoriu în vederea modului de respectare a disciplinei în construcții, urbanism și amenajarea teritoriuluiDe la data councării
405.01.2022Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021De la data comunicării
305.01.2022De completare a Dispoziției nr. 322 din 23.12.2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, licitație deschisă-online CN1036907 din 23.12.2021De la data comunicării
204.01.2022Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 155/10/09.2020 privind numirea pe funcție a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcția Servicii PubliceDe la data comunicării
103.01.2022Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în perioada 10.02.2022 – 16.02.2022, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, (1 post) din cadrul compartimentului Corp controlDe la data comunicării
33730.12.2021Privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
33630.12.2021Privind desemnarea doamnei Iustina Irimia Cenușă manager interimar la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani01.01.2022
33530.12.2021Privind promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei Bogdan Elena-Alexandra, inspector de specialitate în cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală01.01.2022
33429.12.2021Privind numirea domnului Pîntea Eduard – Vasile în funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani, doamna Doina - Elena Federovici01.01.2022
33329.12.2021Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iorgu Beatrice – Iuliana, consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani01.01.2022
33229.12.2021Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani30.12.202105.01.2022
33129.12.2021Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana Maria01.01.2022
33029.12.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 domnului Gaidur Marian - Ciprian, consilier în cadrul Direcției Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul neutralizarea deșeurilor de origine animală01.01.2022
32929.12.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 domnului Florea Dănuț, inspector în cadrul Direcției Arhitect Șef, Compartimentul comisie tehnică 01.01.2022
32828.12.2022Privind constituirea comisiei de reevaluare a activelor fixe de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Județului Botoșani 03.01.202214.01.2022
32728.12.2021Privind încetarea contractului de management al doamnei Cornelia Ciobanu, manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 01.01.2022
32628.12.2021Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist la Farmacie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
32528.12.2021Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de biolog debutant la Laboratorul de Analize Medicale, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
32423.12.2021Privind transferul în interes de serviciu al doamnei Ciobanu Anca de la Instituția Prefectului – Județul Botoșani la Consiliul Județean Botoșani, Direcția Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor – Unitatea de Management (UMP) a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani01.01.2022
32323.12.2021Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Teren de sport multifuncțional” la Școala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi, în cadrul proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)” 2SOFT/1.1/112 finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-202028.12.2021
32223.12.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, 4 Loturi – Licitație deschisă-online CN1036907 din 18.11.202127.12.2021
32123.12.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Tucaliuc Maria, domiciliată în oraș Botoșani, jud. Botoșani, din Tucaliuc Maria în Ciubotariu MariaDe la data comunicării
32022.12.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Pălimaru – Harasim Nicolae – Valentin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Pălimaru – Harasim Nicolae – Valentin în Pălimaru Nicolae – ValentinDe la data comunicării
31916.12.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliului Județean Botoșani din Str. Sucevei nr. 2 (Centrul Militar Județean) din mun. Botoșani” conform art.104, alin. (1) lit. c) din legea 98/2016, cu invitație de participare la Negociere fără publicare anunț de participare numerele 21859/08.12.2021 și 21860/08.12.202117.12.2021
31816.12.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 22 decembrie 2021, ora 12.00De la data comunicării
31715.12.2021Pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 252 din 18.10.2021 privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu, vicepreședinte al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
31614.12.2021Privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Consiliului Județean Botoșani, anul calendaristic 202201.01.202231.12.2022
31514.12.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Servicii de informare și publicitate și campanie de informare și conștientizare anticorupție privind proiectul ”Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/SMIS 1106/151928, finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 202015.12.2021
31414.12.2021Privind numirea comisiei de predare a unor bunuri din domeniul public al Județului BotoșaniDe la data comunicării
31313.12.2021Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare buget, resurse financiar – contabil la Consiliul Județean Botoșani”, pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, achiziționată conform contractului nr. 12743/31.08.201715.12.2021
31210.12.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 14 decembrie 2021, ora 12.00De la data comunicării
31110.12.2021Privind constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate, organizat în data de 29 decembrie 202129.12.2021
31009.12.2021Pentru modificarea Dispoziției nr. 304 din 08.12.2021 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 293A Viișoara – Cuza Vodă, km. 7+000-11+550, jud. Botoșani”09.12.2021
30909.12.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea A.T.I. la Secția A.T.I – str. Marchian nr. 11, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
30809.12.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă I, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
30709.12.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
30608.12.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Furnizare gaze naturale la sediile Județului Botoșani-Consiliul Județean – anul 2022” nr. invitație SEAP SCN1098006/02.12.202113.12.2021
30508.12.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A Botoșani în data de 10.12.202110.12.2021
30408.12.2021Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ293A Viișoara – Cuza Vodă, km 7+000 – 11+550, jud. Botoșani”09.12.2021
30308.12.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2021De la data comunicării
30207.12.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 09.12 – 10.12.2021 09.12.2021
30106.12.2021Privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 05.01.2022- proba scrisăDe la data comunicării
30006.12.2021Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean BotoșaniDe la data comunicării
29903.12.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea cardiologie la Secția Cardiologie, Compartiment UTIC din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati”De la data comunicării
29803.12.2021Privind numirea comisiei de predare a imobilului închiriat prin licitație publică în data de 21.10.2021, situat în mun. Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35De la data comunicării
29703.12.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare ”Motorină pe bază de carduri de credit pentru cele 6 autovehicule din parcul auto propriu al Consiliului Județean Botoșani”, nr. invitație SEAP SCN1097625/22.11.2021De la data comunicării
29603.12.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 07 decembrie 2021, ora 1200 De la data comunicării
29502.12.2021Privind aprobarea programului de recuperare a zilei de 29 noiembrie 2021De la data comunicării
29402.12.2021Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Cujbă Cezar –Sebastian din funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani02.12.2021
29302.12.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului ACIOBĂNIȚEI GHEORGHIȚĂ, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din ACIOBĂNIȚEI GHEORGHIȚĂ în ACIOBĂNIȚE GHEORGHIȚĂDe la data comunicării
29226.11.2021Privind modificarea anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 03.02.2021 privind numirea domnului Nistor Constantin-Cristian în funcția de administrator public al județului Botoșani01.12.2021
29125.12.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin-vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 02. 12 – 03. 12. 202102.12.202103.12.2021
29024.11.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 domnului Murariu Iulian, șofer în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului, Serviciul administrativ, protocol, pază, protecția muncii, P.S.I.01.12.2021
28924.11.2021Privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul ”Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZZA/aglomerarea Flămânzi – BT-CL-07, aferent Contractului de lucrări nr. 7909/S715 din 06.06.2014 din cadrul Proiectului Major” Fazarea proiectului extindere și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate în județul Botoșani cod SMYS 2014+10514626.11.2021
28824.11.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială Săveni25.11.202113.12.2021
28723.11.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 226 din 24 septembrie 2021 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2021 De la data comunicării
28623.11.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni25.11.202113.12.2021
28523.11.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Unității de Asistență Medico-Socială Sulița25.11.202113.12.2021
28422.11.2021Privind numirea comisiei de inventariere a clădirii monument istoric ” Casa Moscovici”De la data comunicării
28322.11.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 23.11 – 24. 11. 2021 23.11.202124.11.2021
28219.11.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 noiembrie 2021, ora 1200 De la data comunicării
28117.11.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Școlii Populare de Arte ”George Enescu” Botoșani25.11.202117.12.2021
28016.11.2021Privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sauciuc Neculai, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice, urmare a împlinirii a 3 ani de la menținerea în funcția publică deținută peste vârsta standard de pensionare15.11.2021
27916.11.2021Privind numirea comisiei de predare a terenului în suprafață de 225 mp, intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6De la data comunicării
27815.11.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 16.11.202116.11.2021
27712.11.2021Privind numirea unei comisii în vederea predării unor bunuri în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, respectiv a Unității de Asistență Medico – Socială Sulița15.11.202126.11.2021
27612.11.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17 noiembrie 2021, ora 12.00De la data comunicării
27510.11.2021Pentru nominalizarea persoanelor care pot semna documentele cu semnătură electronică extinsăDe la data comunicării
27409.11.2021Privind numirea comisiei de preluare a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni în domeniul public al Județului BotoșaniDe la data comunicării
27305.11.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2021De la data comunicării
27204.11.2021Privind desemnarea consilierilor de etică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani04.11.2021
27102.11.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 domnului Zvîncă Sergiu, consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Dăscălescu Corneliu - Bogdan01.10.2021
27002.11.2021Privind delegarea calităţii de reprezentant al Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii NOVA APASERV S.A. Botoşani în data de 04.11.202104.11.2021
26901.11.2021Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana – Maria02.11.2021
26801.11.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 02 noiembrie 2021, ora 12.00De la data comunicării
26728.10.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (Expertiză tehnică, DALI, PT, studii de teren, avize, acorduri, autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului) pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți-Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți – Prut cu Republica Moldova”02.11.2021
26627.10.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 28.10. – 29.10. 202128.10.202129.10.2021
26527.10.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 domnului Dumitraș Valentin, șofer în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului, Serviciul administrativ, protocol, pază, protecția muncii, P.S.I.01.11.2021
26427.10.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Nicuță Cristina – Mariana, inspector în cadrul Direcției Arhitect Șef, Serviciul urbanism, amenajare teritorială01.11.2021
26327.10.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexei ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din Județul Botoșani” COD SMIS 2014+14531301.11.2021
26227.10.2021Privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de ”Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Județean Botoșani”, pentru o perioadă de 12 luni01.11.2021
26126.10.2021Privind numirea Comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 13.09.2021, amplasat în ”Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.57De la data comunicării
26021.10.2021Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfntul Stelian” și ”Ion Pillat” Dorohoi”, cod SMIS 144276, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3, Apelul nr. 2De la data comunicării
25921.10.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării, declasării unor mijloace fixe și a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani22.10.2021
25821.10.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 octombrie 2021, ora 1200De la data comunicării
25721.10.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 226 din 24 septembrie 2021 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2021De la data comunicării
25620.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a d-lui DRĂGHICI ION, domiciliat în municipiul Botoșani, jud. Botoșani, din DRĂGHICI ION în STRUȚ IONDe la data comunicării
25520.10.2021Privind numirea grupului de lucru pentru actualizarea datelor cuprinse în anexele la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 170/ 22.12.2010 privind regimul ariilor naturale, protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticeDe la data comunicării
25420.10.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări” pentru proiectul ” Modernizare și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare numărul CN1035083 din 20.09.202125.10.2021
25318.10.2021Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Dorin Birta, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean BotoşaniDe la data comunicării
25218.10.2021Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Corneliu – Bogdan Dăscălescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean BotoşaniDe la data comunicării
25118.10.2021Privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor referitoare la selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor vacante de Șef Secție A.T.I. și Șef Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
25015.10.2021Privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierilor de etică din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
24914.10.2021Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 15 octombrie 2021, ora 1200De la data comunicării
24813.10.2021Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar medical nr. 3”, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr.42De la data comunicării
24712.10.2021Pentru completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 21 din 03.02.2021 privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
24612.10.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 13 -14.10. 202113.10.202114.10.2021
24511.10.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani13.10.202130.11.2021
24411.10.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din uz/casării a unor obiecte de inventar în folosință, fond de carte și manuale școlare aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale ”ION PILLAT” Dorohoi18.10.202128.10.2021
24308.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a doamnei POPOVICI CORNELEIA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din POPOVICI CORNELEIA în POPOVICI CORNELIA De la data comunicării
24207.10.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2021De la data comunicării
24107.10.2021Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014-2020De la data comunicării
24005.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui MATICIUC SORIN-PETRU domiciliată în com. Avrămeni, jud. Botoșani, din MATICIUC SORIN – PETRU în MATICIUC SORIN - DĂNUȚ De la data comunicării
23905.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a numitei DEDILIUC NADIRA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din DEDILIUC NADIRA în DEDILIUC NADIRA - ALEXANDRA De la data comunicării
23804.10.2021Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi, pentru anul școlar 2021-2022De la data comunicării
23704.10.2021Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani, pentru anul școlar 2021-2022De la data comunicării
23604.10.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014-202006.10.2021
23504.10.2021Privind delegarea de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 05.10.202105.10.2021
23404.10.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 05.10 - 08. 10. 202105.10.202108.10.2021
23301.10.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 octombrie 2021, ora 1200 De la data comunicării
23230.09.2021Privind numirea doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana în funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani, doamna Doina-Elena Federovici01.10.2021
23129.09.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a numitei COLBU ARIANA – MARIANA, domiciliată în com. Cristești, județul Botoșani, din COLBU ARIANA – MARIANA în COLBU ARIANADe la data comunicării
23028.09.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Negru Teodora, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul Unitatea de management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”01.10.2021
22928.09.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Cîrcu Silvia, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul Unitatea de management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”01.10.2021
22828.09.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 30.09 - 01.10. 202130.09.202101.10.2021
22727.09.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, Licitație deschisă – online CN1034046 din 23.08.202128.09.2021
22624.09.2021Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2021 01.10.202103.12.2021
22521.09.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27.09.2021,ora 12.00De la data comunicării
22421.09.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (expertiză, studii de teren, DALI, documentații tehnice obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații) pentru obiectivul de investiții ”Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani24.09.2021
22320.09.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 21.09 – 24.09.2021 21.09.2021
22217.09.2021Privind aprobarea reluării activității de către doamna Onose Andreea – Cătălina, consilier achiziții publice în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice – Serviciul achiziții publice, urmare a încetării suspendării raportului de serviciu28.09.2021
22117.09.2021Privind înființarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ”Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 152396, în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1De la data comunicării
22016.09.2021Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, în cadrul POCA 2014-2020, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/924/2/2(CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)De la data comunicării
21916.09.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17.09.2021,ora 1200De la data comunicării
21810.09.2021Privind numirea comisiei de predare a terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești, județul Botoșani De la data comunicării30.09.2021
21708.09.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 09.09- 10.09.202109.09.2021
21608.09.2021Privind numirea domnului Zvîncă Sergiu în funcția de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Dăscălescu Corneliu-Bogdan10.09.2021
21507.09.2021Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniDe la data comunicării
21407.09.2021Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și suspendarea raportului de serviciu la inițiativa doamnei Timofte Ramona-Ionela, urmare concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani09.09.2021
21306.09.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2021De la data comunicării
21206.09.2021Privind numirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului monument istoric ”Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniDe la data comunicării
21103.09.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei GRĂDINĂCIUC IONELA-CĂTĂLINA, domiciliat în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din GRĂDINĂCIUC IONELA-CĂTĂLINA în KNIHINSCHI IONELA-CĂTĂLINADe la data comunicării
21002.09.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării finale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anii 2019-2021De la data comunicării
20902.09.2021Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ” Dr. Elena Popovici” Flămânzi, doamnei Neamțu Ana-Maria03.09.2021
20801.09.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor subsecvente de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate / acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul 2021-2022”02.09.2021
20701.09.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 02 septembrie 2021, ora 15.00 De la data comunicării
20631.08.2021Privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
20531.08.2021Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014 -2020De la data comunicării
20426.08.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Timofte Ramona-Ionela, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice – Compartimentul guvernanță corporativă01.09.2021
20326.08.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 domnului Alupoaie Constantin-Bogdan, consilier superior în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului – Compartimentul administrarea patrimoniului01.09.2021
20225.08.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente și dotări în cadrul proiectului ” Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/11230.08.2021
20124.08.2021Privind prelungirea exercitării raportului de serviciu de către domnul Molie Viorel, din cadrul Direcției Servicii Publice – Unitatea de Management (UMP) a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 13.10.202113.10.202112.10.2022
20024.08.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 august 2021, ora 12.00De la data comunicării
19923.08.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
19823.08.2021Privind numirea doamnei Popa Mirela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul informare, relația cu mass - media din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19723.08.2021Privind numirea domnului Viziteu Dragoș Neculai în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul informare, relația cu mass - media din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19623.08.2021Privind numirea doamnei Țapu Elena - Daniela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19523.08.2021Privind numirea doamnei Ispas Andreea în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19422.08.2021Privind numirea doamnei Munteanu Mihaela - Petronela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19323.08.2021Privind numirea doamnei Pătârniche Carmen Gabriela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19223.08.2021Privind numirea domnului Cobzariu – Huștiuc Mario Moreno în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19123.08.2021Privind numirea domnului Fantu Alexandru în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19023.08.2021Privind numirea doamnei Săcrieriu Emilia în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
18917.08.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Avram Marian – Cristel, consilier la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției Servicii Publice06.07.2021
18816.08.2021De completare a Dispoziției nr. 179 din 06. 08. 2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 1218333”, licitație deschisă-online CN1032447 DIN 03.07.2021De la data comunicării
18716.08.2021Privind numirea doamnei Crîșmaru Coca – Stela în funcția de Director de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani16.08.2021
18613.08.2021Privind numirea doamnei Timofte Ramona-Ionela în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul Direcției Servicii Publice De la data comunicării
18513.08.2021Privind continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani, de către doamna Nistor Mariana, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Arhitect Șef – Serviciul Urbanism, amenajare teritoriului 02.09.2021
18413.08.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 16.08 - 26. 08. 202116.08.202126.08.2021
18311.08.2021Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35De la data comunicării
18210.08.2021De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
18106.08.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631910.08.2021
18006.08.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 11 august 2021, ora 12.00De la data comunicării
17906.08.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului “Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833", Licitație deschisă-online CN1032447 din 03.07.202109.08.2021
17805.08.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 06.08.202106.08.2021
17705.08.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2021De la data comunicării
17605.08.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 175/04.08.2021 privind numirea Comisiei de negociere în vederea continuării procedurii de achiziționare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, necesar funcționării Școlii Profesionale Speciale ”Sf. Stelian” BotoșaniDe la data comunicării
17504.08.2021Privind numirea Comisiei de negociere în vederea continuării procedurii de achiziționare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, necesar funcționării Școlii Profesionale Speciale ”Sf. Stelian” BotoșaniDe la data comunicării
17404.08.2021Privind actualizarea componenței Comisiei Tehnico – Economică de avizare a studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivele de investițiiDe la data comunicării
17304.08.2021Privind delegarea calităţii de reprezentant al Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii NOVA APASERV S.A. Botoşani în data de 04.08.202104.08.2021
17203.08.2021Privind încetarea mutării temporare a doamnei Negru Teodora de la Compartimentul Corp Control și Guvernanță Corporativă și revenirea la Compartimentul Unitatea de Management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”De la data comunicării
17130.07.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 144 din 02.07.2021 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Construire teren de sport multifuncțional” la Școala Profesională ”Ion Pillat” Dorohoi în cadrul proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca(Ucraina)”De la data comunicării
17030.07.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 02.08 - 03. 08. 202102.08.202103.08.2021
16930.07.2021Privind aprobarea structurii organizatorice a Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaDe la data comunicării
16829.07.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 31 din 11.02.2021 privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum și de realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
16729.07.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 30 din 11.02.2021 privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum și de realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din Județul Botoșani”De la data comunicării
16623.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Secției Medicină II, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
16523.07.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30.07.2021,ora 12.00De la data comunicării
16422.07.2021Privind modificarea locului și felului muncii din Contractul individual de muncă nr. 43 din 18.10.2012 al doamnei Bogdan Elena - Alexandra23.07.2021
16319.07.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 20.07.-23.07.202120.07.202123.07.2021
16219.07.2021Pentru modificarea Dispoziției nr. 152 din 08.07.2021 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenele organizate pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
16116.07.2021Privind continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către doamna Șchiopu Vasilica, consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Buget - Finanțe - Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget, Impozite, Taxe18.07.2021
16013.07.2021Pentru modificarea Dispoziției nr. 154 din 08. 07. 2021 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la Compartimentul Pediatrie Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15908.07.2021Privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
15808.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a d-nei BÎRSAN LIMONIȚA, domiciliată în oraș Bucecea, județul Botoșani, din BÎRSAN LIMONIȚA în DÎNGEANU LIMONIȚADe la data comunicării
15708.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui ROMANOVSCHI ALEXANDRU-IOAN, domiciliată în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din ROMANOVSCHI ALEXANDRU - IOAN în ROMANOVSCHI ALEXANDRUDe la data comunicării
15608.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-nei ȚIGĂNAȘU CARMEN, domiciliată în oraș Săveni, județul Botoșani, din ȚIGĂNAȘU CARMEN în ȚIGĂNAȘU CARMEN-IOANADe la data comunicării
15508.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea A.T.I. la Compartimentul A.T.I. din str. G.Enescu nr. 6, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15408.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea pediatrie la Compartimentul Pediatrie Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15308.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea medicină de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15208.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenele organizate pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15108.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15008.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laboratorul Radiologie, Imagistică Medicală și CT, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
14908.07.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2021De la data comunicării
14808.07.2021privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 09.07.2021,ora 12.00De la data comunicării
14706.07.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 07.07-08.07.202107.07.202108.07.2021
14605.07.2021Privind delegarea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi, doamnei Neamțu Ana-Maria05.07.2021
14502.07.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Timofte Ramona, urmare a concediului de maternitate acordat06.05.2021
14402.07.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Construire teren de sport multifuncțional” la Școala Profesională ”Ion Pilat” Dorohoi în cadrul proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)” De la data comunicării
14301.07.2021Privind numirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și de modernizare a implementării proiectelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru activitățile de tineret pentru anul 2021, conform Legii 350/2006De la data comunicării
14201.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a minorului DELIBAȘ ROBERT, domiciliat în com. Curtești, jud. Botoșani, din DELIBAȘ ROBERT în DELIBAȘ ROBERT - CONSTANTINDe la data comunicării
14101.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului UNGUREANU COSMIN-MARIAN, domiciliat în com. Vlădeni, jud. Botoșani, din UNGUREANU COSMIN-MARIAN în MANOLACHE COSMIN-MARIANDe la data comunicării
14030.06.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Elaborare ”Strategie județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 2021-2030”08.07.2021
13930.06.2021Privind promovarea în grad profesional superior a domnului Negru Vlad, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice 01.07.2021
13830.06.2021Privind promovarea în grad profesional superior a doamnei Nicuță Cristina-Mariana, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Arhitect Șef01.07.2021
13729.06.2021Privind constituirea comisiei de disciplină 01.07.2021
13625.06.2021Privind numirea unei comisii de inventariere și evaluare a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani și a unor bunuri propuse a se declara ca bunuri de interes public județean, în vederea stabilirii valorilor de întreținere în evidența contabilă28.06.2021
13524.06.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30.06.2021,ora 1300De la data comunicării
13423.06.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.06 – 25.06.2021 24.06.202125.06.2021
13318.06.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 23.06.2021,ora 1300De la data comunicării
13215.06.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2021 De la data comunicării
13114.06.2021Privind desemnarea domnului Dăscălescu Corneliu– Bogdan - vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 15.06.202115.06.2021
13011.06.2021Privind aprobarea codului etic de conduită pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Botoșani De la data comunicării
12908.06.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ” Servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani”11.06.2021
12808.06.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 09.06.2021,ora 13.00De la data comunicării
12707.06.2021Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar medical nr. 5” situat în mun. Botoșani, Calea Națională nr. 57De la data comunicării
12603.06.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorului BOICU - TINCA TUDOR, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din BOICU – TINCA TUDOR în TINCA – BOICU TUDORDe la data comunicării
12503.06.2021Privind reluarea activității de către doamna Mocanu Sanda – Iolanda, consilier superior la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.06.2021
12431.05.2021Privind numirea doamnei Ala Sainenco în funcția de manager la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”01.06.202131.05.2025
12331.05.2021Privind numirea domnului Aurel Melniciuc în funcția de manager la Muzeul Județean Botoșani 01.06.202131.05.2025
12231.05.2021Privind numirea domnului Liviu Andronic în funcția de manager la Școala Populară de Arte ”George Enescu” Botoșani01.06.202131.05.2025
12131.05.2021Privind numirea doamnei Ersilia Iacob în funcția de manager la Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani01.06.202131.05.2025
12031.05.2021Privind numirea domnului Dan Doboși în funcția de manager la Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”01.06.202131.05.2025
11926.05.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5, doamnei Enea Irina, inspector în cadrul Direcției Arhitect Șef - Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului01.06.2021
11826.05.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 27.05.202127.05.202127.05.2021
11726.05.2021Privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre a bugetului aprobat pe anul 2021De la data comunicării
11626.05.2021Privind prelungirea numirii doamnei Rudeanu Larisa în funcția de director financiar-contabil interimar la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga01.06.2021
11524.05.2021Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, în anul 2021De la data comunicării
11424.05.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 105 /14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
11324.05.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 238/29.10.2018 privind desemnarea d-lui Blezneac Dumitru Laurențiu pentru verificarea sistematică a tuturor proiectelor de operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv propriu, începând cu data de 29.10.2018, cât și a d-nei Strahmuțchi Manuela Florentina, pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe perioada concediului de odihnă/medical/fără plată a d-lui Blezneac Dumitru LaurențiuDe la data comunicării
11224.05.2021Privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniDe la data comunicării
11120.05.2021Privind constituirea comisiilor de examinare si de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 23.06.2021 – proba scrisă De la data comunicării
11020.05.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 26.05.2021,ora 1200De la data comunicării
10919.05.2021Privind reluarea activității de către doamna Silveanu Elena, inspector superior la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Direcției Buget-Finanțe, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu20.05.2021
10819.05.2021Privind numirea prin concurs a doamnei ec. Caba Doina în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani 19.05.2021
10719.05.2021Privind mutarea temporară a doamnei Negru Teodora de la Compartimentul unitatea de management (UMP) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” – Serviciul de management integrat al deșeurilor din cadrul Direcției Servicii Publice la Compartimentul Corp Control și Guvernanță Corporativă19.05.2021
10619.05.2021Privind constituirea Comisiei Sociale de analiză și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru cererile de locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate, din Blocul de locuințe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)De la data comunicării
10518.05.2021Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care nu se supun autorizării la obiectivul de investiție ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani” cod SMIS 126318, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 18.05.2021
10418.05.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Servicii de ” Evaluarea bunului imobil monument istoric ”Casa Moscovici”, situat în Calea Națională, nr. 62”, Botoșani18.05.2021
10317.05.2021Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, transfrontalier și a instrumentelor TIC De la data comunicării
10214.05.2021Privind numirea doamnei Caliniuc Camelia în funcția de director de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani14.05.2021
10114.05.2021Privind încetarea aplicării Dispoziției nr. 32 din 12.02.2021 privind numirea domnului Andrei Emil – Florentin în funcția de director de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani14.05.2021
10013.05.2021Privind numirea comisiei pentru predarea bunului imobil situat în orașul Săveni, strada Dr. Marinescu nr. 17, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al orașului Săveni17.05.2021
9912.05.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Silveanu Elena, inspector la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Direcției Buget-Finanțe01.04.2021
9812.05.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani în data de 13.05.202113.05.2021
9712.05.2021Privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 206 din 02.11.2020De la data comunicării
9612.05.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 13.05.- 14.05.202113.05.202114.05.2021
9511.05.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2021De la data comunicării
9410.05.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Chițanu Dan, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Chițanu Dan în Dooroftei DanDe la data comunicării
9307.05.2021Privind numirea unei comisii în vederea predării terenului în suprafață de 169,20 mp, situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, în administrarea Scolii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani 10.05.202121.05.2021
9207.05.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 12 mai 2021, ora 15.00De la data comunicării
9128.04.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mocanu Sanda -Iolanda, consilier la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice30.03.2021
9028.04.2021Privind stabilirea doamnei Corduneanu Mihaela, inspector în cadrul Direcției Arhitect Șef Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, a drepturilor salariale corespunzătoare gradației 401.05.2021
8928.04.2021Privind stabilirea doamnei Bouariu Maria Adelina, consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani, a drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 01.05.2021
8827.04.2021Privind prelungirea desemnării domnului Doboşi Dan ca manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.05.202130.06.2021
8727.04.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Iacob Ersilia manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.05.202130.06.2021
8627.04.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Ala Sainenco ca manager interimar la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”01.05.202130.06.2021
8527.04.2021Privind prelungirea desemnării domnului Liviu Andronic ca manager interimar la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani01.05.202130.06.2021
8421.04.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 22 aprilie 2021, ora 10.00De la data comunicării
8320.04.2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director (grad I) al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni de către domnul Zamosteanu Cristian - Vasile22.04.2021
8220.04.2021Privind reluarea activității doamnei Barbacariu Ana - Maria, director(grad I) al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni, urmare a încetării suspendării prin acordul părților a contractului individual de muncă22.04.2021
8119.04.2021Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Reabilitarea și valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coșula, județul Botoșani – Lucrări completare” cod SMIS 12157, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 201320.04.2021
8015.04.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 21.04.2021, ora 12.00De la data comunicării
7907.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea A.T.I. la Secția A.T.I. din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7807.04.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări” pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare numărul CN1028900 din 05.03.202114.04.2021
7706.04.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2020De la data comunicării
7605.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea oncologie medicală la Secția Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7505.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea boli infecțioase la Secția Boli Infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7405.04.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 06.04.202106.04.2021
7305.04.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al juețului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020De la data comunicării
7201.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea cardiologie la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7130.03.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Potop Daniela, domiciliată în com. Mileanca, jud. Botoșani, din Potop Daniela în Nechita DanielaDe la data comunicării
7030.03.2021Privind prelungirea desemnării domnului Aurel Melniciuc ca manager interimar la Muzeul Județean Botoșani01.04.202131.05.2021
6930.03.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Gavriloae Vasile, domiciliat în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din Gavriloae Vasile în Gavriloaie VasileDe la data comunicării
6829.03.2021Privind numirea noilor membri ai Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
6725.03.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 31.03.2021, ora 12.00De la data comunicării
6624.03.2021Privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Judetean Botosani către secretarul general al județuluiDe la data comunicării
6524.03.2021Privind stabilirea doamnei Ciobanu Valentina - Elena, consilier juridic în cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală - Serviciul juridic, contencios, a drepturilor salariale corespunzătoare gradației 501.04.2021
6424.03.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în data de 25.03.202125.03.202126.03.2021
6323.03.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Furnizarea unui echipament de monitorizare containere radioactivă deșeuri la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, județul Botoșani” cu nr. invitație SICAP 1082907 din 09.03.202126.03.2021
6223.03.2021Privind completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judetean Botosani nr. 22, din 03.02.2021 privind delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Corneliu Bogdan Dăscălescu, vicepreședinte al Coniliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
6122.03.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 23 martie 2021, ora 12.00De la data comunicării
6022.03.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani23.03.202102.04.2021
5922.03.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliului județean Botoșani din str. Calea Națională nr. 64 – Lotul nr. 1 și str. Sucevei nr. 2(Centrul Militar Județean) din municipiul Botoșani – Lotul 2” cu nr. invitație SICAP SCN1082087 din 12.03.202124.03.2021
5812.03.2021Privind numirea domnului Ilincaru Dumitru - Marius în funcţia de director de cabinet la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani15.03.2021
5712.03.2021Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ilincaru Dumitru - Marius pentru funcţia de consilier la cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Botoșani15.03.2021
5610.03.2021Privind numirea domnului Dăscălescu Cristian Răzvan în funcția de director medical interimar la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga12.03.2021
5510.03.2021Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani11.03.202116.03.2021
5409.03.2021Privind numirea domnului Petrariu Cristian în funcția de conducere de director, grad II, din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Săveni10.03.2021
5309.03.2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian10.03.2021
5209.03.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a dl. Grădinaru Tudorel, domiciliat în municiupiul Botoșani, jud. Botoșani, din Grădinaru Tudorel în Gradinaru TudorDe la data comunicării
5103.03.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Achiziție sistem de videoconferință”05.03.2021
5002.03.2021Privind numirea doamnei Vărvăruc Oana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, respectiv numirea îndrumătorului pe perioada de stagiu 03.03.2021
4901.03.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
4826.02.2021Privind numirea doamnei Rudeanu Larisa în funcţia de director financiar-contabil interimar la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga01.03.2021
4726.02.2021Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Utilități tehnico – edilitare, apă – canal și sistemnatizare verticală locuințe cu tineri specialiști în sănătate, destinate închirierii prin programul ANL, str. Ștefan cel Mare, nr. 39, municipiul Botoșani”26.02.2021
4625.02.2021Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 2 domnului Gaidur Sebastian01.03.2021
4524.02.2021Privind desemnarea domnului Catruc Ilie-Bogdan în calitate de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
4424.02.2021Privind desemnarea domnului Galan Gabriel în calitate de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
4324.02.2021Privind desemnarea domnului Lupu Adrian în calitate de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
4222.02.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în ziua de 22.02.202123.02.202124.02.2021
4119.02.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 25 februarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
4017.02.2021Privind prelungirea desemnării domnului Liviu Andronic ca manager interimar la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani01.03.202130.04.2021
3917.02.2021Privind prelungirea desemnării domnului Doboşi Dan ca manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.03.202130.04.2021
3817.02.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Ala Sainenco ca manager interimar la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”01.03.202130.04.2021
3717.02.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Iacob Ersilia manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.03.202130.04.2021
3617.02.2021Privind prelungirea numirii doamnei ec. Caba Doina în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.02.202120.05.2021
3516.02.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la obiectivul Consiliul Județean Botoșani din str. Ștefan cel Mare nr. 39, din mun. Botoșani – Bloc de locuințe ANL”17.02.2021
3416.02.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 18 -19.02.202118.02.202120.02.2021
3316.02.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani(România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112 finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 -202022.01.2021
3212.02.2021Privind numirea domnului Andrei Emil-Florentin în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani14.02.2021
3111.02.2021Privind constituirea echipei de management și implementare a proiectului precum și realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Moderinzarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
3011.02.2021Privind constituirea echipei de management și implementare a proiectului precum și realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani”De la data comunicării
2909.02.2021Privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2021De la data comunicării
2805.02.2021Privind modificarea Dispoziției nr. 116/09.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea ”Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”De la data comunicării
2704.02.2021Privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activiăți conexe actului medical, aflate în domeniul privat al județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
2604.02.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631908.02.2021
2503.02.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și obiective de inventar în folosință aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoenlor al Județului Botoșani09.02.202105.03.3021
2403.02.2021Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor de natura obiectivelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani și a bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 202003.02.202109.03.2021
2303.02.2021Privind numirea domnului Nistor Constantin – Cristian în funcţia de administrator public al Judeţului Botoşani03.02.2021
2203.02.2021Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani De la data comunicării
2103.02.2021Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Dorin Birta, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani De la data comunicării
2002.02.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 04 -05.02.202104.02.202106.02.2021
1901.02.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2020De la data comunicării
1801.02.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru perioada 2018-2020De la data comunicării
1729.01.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 02 februarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
1628.01.2021Privind numirea docmnei Jîjie Elena – Monica în funcția de conducere de director, grad I, din cadrul Unității de Assistență Medico – Socială Ștefănești01.02.2021
1528.01.2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad I, al Unității de Assistență Medico – Socială Ștefănești de către doamna Cotloanu Luminița01.02.2021
1428.01.2021Privind desemnarea domnului Aurel Melniciuc manager interimar la Muzeul Judeţean Botoşani 31.01.202131.03.2021
1328.01.2021Privind încetarea contractului de management al domnului Aurel Melniciuc, manager la Muzeul Judeţean Botoşani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 31.01.2021
1228.01.2021Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 4 domnului Blezneac Dumitru - Laurențiu01.02.2021
1128.01.2021Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 5 doamnei Tanasă Claudia - Florentina01.02.2021
1026.01.2021Privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de director, grad II, (1 post) din cadrul Unității de Asistență Medico-Sociale Săveni, organizat în perioada 18.02.2021-24.02.2021De la data comunicării
922.01.2021Privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.01.202123.04.2021
822.01.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 28 ianuarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
721.01.2021Privind actualizarea componenței Comisiei Tehnico – Economică de avizare a studiilor de fezabilitate sau a documentaților de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivele de investițiiDe la data comunicării
620.01.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de elaborare edocumentație tehnică (expertiză tehnică, studiu geotehnic, documentație topografică vizată O.C.P.I., documentații suport și obținerea avizelor, acordurilor și D.A.L.I) pentru 4 drumuri județene” cu anunțul de participare simplificat nr. SCN108017721.01.2021
519.01.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 20 -21 ianuarie 202120.01.202121.01.2021
418.01.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Lupașcu Vlăduț – Alexandru, docmiciliat în mun. Dorohoi, Jud. Botoșani, din Lupașcu Vlăduț – Alexandru în Macovei Vlăduț - AlexandruDe la data comunicării
314.01.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 18 ianuarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
208.01.2021Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020De la data comunicării
104.01.2021Privind desemnarea administratorului de securitate și al înlocuitorilor acestuiaDe la data comunicării
28031.12.2020Privind desemnarea doamnei Iacob Ersilia manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.01.202128.02.2021
27931.12.2020Privind încetarea contractului de management al domnului Manolache Ciprian, manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.01.2021
27830.12.2020 Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri BotoșaniDe la data comunicării
27730.12.2020Privind aprobarea menținerii în funcția publică a doamnei Crețu Carmen - Mihaela, auditor în cadrul Compartimentului Audit Intern, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an05.01.2021
27630.12.2020Privind desemnarea domnului Manolache Ciprian manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.01.202130.04.2021
27530.12.2020Privind încetarea contractului de management al doamnei Cornelia Viziteu, manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat01.01.2021
27430.12.2020Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 18.02.2021-24.02.2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, (1 post) din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare – Serviciul proiecte, cooperare și parteneriateDe la data comunicării
27329.12.2020Privind prelungirea desemnării domnului Liviu Andronic ca manager interimar la Școala Populară de Arte ”George Enescu” Botoșani01.01.202128.02.2021
27229.12.2020Privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul calendaristic 202101.01.202131.01.2021
27129.12.2020Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad I, al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești de către doamna Cotloanu Luminița01.01.202131.01.2021
27029.12.2020Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Clim Mihai, director, grad I, în cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești 01.01.2021
26928.12.2020Privind prelungirea desemnării domnului Doboşi Dan ca manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.01.202128.02.2021
26828.12.2020Privind numirea doamnei Boariu Maria Adelina în funcția de consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Judetean Botoșani01.01.2021
26723.12.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.234 din 19.11.2020 prin acordarea gradației 4 domnului Ilincaru Dumitru - Marius01.01.2020
26623.12.2020Privind desemnarea doamnei Ala Sainenco manager interimar la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”28.12.2020
26523.12.2020Privind încetarea contractului de management al doamnei Ala Sainenco, manager la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat27.12.2020
26421.12.2020Privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
26318.12.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Reabilitarea și valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Compexul Monahal Coșula, județul Botoșani”, cod SMIS 12157, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 -201321.12.2020
26218.12.2020Privind modificarea raportului de serviciu a doamnei Nacu - Manole Doina pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani18.12.2020
26118.12.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Șlincu Dan – Constantin, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani18.12.2020
26016.12.2020Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de director, grad I, (1 post) din cadrul Unității de Asistență Medico – Sociale Ștefănești, organizat în perioada 14.01.2021 – 20.01.2021 14.01.202120.01.2021
25915.12.2020Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniDe la data comunicării
25814.12.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, între subcapitole și paragrafe, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicarii
25714.12.2020Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare buget, resurse financiar-contabile la Consiliul Județean Botoșani”, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, achiziționată conform contractului nr.12743/31.08.201715.12.2020
25611.12.2020Privind desemnarea persoanelor care vor acorda, în situații de urgență, măsurile de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea personalului la locurile de muncă din cadrul fiecărei direcțiiDe la data comunicării
25511.12.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în data de 17 decembrie 2020, ora.10.00De la data comunicării
25410.12.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA BotoșaniDe la data comunicării
25309.12.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Scoaiciației de Dezvoltare Intercomunitară EURONESTDe la data comunicării
25208.12.2020Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Execuție lucrări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgență din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833”, anunț de participare simplificat numărul SCN1077428 din 22.12.202009.12.2020
25108.12.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluaiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
25007.12.2020Privind reluarea activităţii de către domnul Șlincu Dan – Constantin , director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, urmare a încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa acestuia 08.12.2020
24907.12.2020Privind încetarea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria07.12.2020
24807.12.2020Privind încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici’’- Flămânzi07.12.2020
24707.12.2020Privind reluarea activităţii de către domnul Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu06.12.2020
24607.12.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 07.12.202007.12.202008.12.2020
24502.12.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizareade combustibil auto pe bază de carduri de credit și bonuri valorice pentru carburanți auto04.12.2020
24402.12.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 03 – 04.12.202003.12.202005.12.2020
24326.11.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” BotoșaniDe la data comunicării
24226.11.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 26.11.202026.11.2020
24125.11.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”, lot I,II,XVI,XVII,XIX,XX02.12.2020
24025.11.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice03.12.2020
23923.11.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.11. – 25.11.202024.11.202026.11.2020
23820.11.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 152 din 09.09.2020 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicării
23720.11.2020Privind numirea doamnei ec. Caba Doina în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.11.202020.02.2021
23620.11.2020Pentru încetarea aplicării Dispoziției nr.141 din 26.06.2019 privind numirea prin concurs a doamnei dr. Mihalache Livia în funcția de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.11.2020
23520.11.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în data de 26 noiembrie 2020, ora.10.00De la data comunicării
23419.11.2020Privind numirea domnului Ilincaru Dumitru - Marius în funcţia de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani20.11.2020
23318.11.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 4 doamnei Iordache Simona - Bianca01.12.2020
23216.11.2020Privind numirea doamnei Țurcanu Roxana - Florentina în funcţia de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Dăscălescu Corneliu – Bogdan17.11.2020
23116.11.2020Privind numirea Comisiei speciale de inventariere a doemniului public și privat al Județului BotoșaniDe la data comunicării
23013.11.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și a unor materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniulSpitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani16.11.202003.12.2020
22913.11.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și a unor materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani16.11.202002.12.2020
22813.11.2020Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani De la data comunicării
22712.11.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 16.11. – 18.11.202016.11.202018.11.2020
22612.11.2020Privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare, numirea responsabilului cu evidenţa militară precum şi autorizarea persoanelor nominalizate pentru accesul la informaţii secreteDe la data comunicării
22511.11.2020Privind adniterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Șnaider Ioana – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șnaider Ioana – Bianca în Foca Ioana - BiancaDe la data comunicării
22411.11.2020Pentru nominalizarea persoanelor care pot semna documentele cu semnatură electronică extinsăDe la data comunicării
22311.11.2020Privind numirea domnișoarei Sorohan Diana în funcția de consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani12.11.2020
22210.11.2020Privind efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
22109.11.2020Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni de către domnul Zamosteanu Cristian-Vasile10.11.202009.05.2021
22009.11.2020Privind suspendarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Barbacariu Ana-Maria, director al Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni10.11.2020
21909.11.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 10.11. – 11.11.202010.11.202012.11.2020
21809.11.2020Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru perioada 2018-2020De la data comunicării
21709.11.2020Privind modificarea art.1 alin.(2) din Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.210 din 04.11.2020 De la data comunicării
21606.11.2020Privind numirea domnului Enache Andrei – Cristian în funcția de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Birta Dorin09.11.2020
21506.11.2020Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 12 noiembrie 2020, ora 1000De la data comunicării
21405.11.2020Privind promovarea în grad profesional superior a doamnei Țapu Elena Daniela, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare05.11.2020
21305.11.2020Privind promovarea în grad profesional superior a domnului Alupoaie Constantin Bogdan, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Administrarea Ptrimoniului05.11.2020
21205.11.2020Privind aprobarea indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani05.11.2020
21105.11.2020Privind aprobarea indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani05.11.2020
21004.11.2020Privind modificarea raportului de serviciu a doamnei Nacu - Manole Doina pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani06.11.202007.12.2020
20904.11.2020Privind aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa domnului Șlincu Dan - Constantin, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani06.11.202007.12.2020
20803.11.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 124 din 21.07.2020 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”De la data comunicării
20703.11.2020Privind completarea Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
20602.11.2020Privind numirea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență ”Maromati” BotoșaniDe la data comunicării
20502.11.2020Privind încetarea calității de reprezentant al președintelui Consiliului Județean Botoșani a domnului Micu Iulian, în consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
20430.10.2020Privind desemnarea domnului Liviu Andronic manager interimar la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani01.11.202031.12.2020
20330.10.2020Privind desemnarea doamnei Cornelia Viziteu manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.11.202031.12.2020
20230.10.2020Privind desemnarea domnului Doboşi Dan manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.11.202031.12.2020
20130.10.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 noiembrie 2020, ora 11:30De la data comunicării
20030.10.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 noiembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
19930.10.2020Privind încetarea contractului de management al domnului Liviu Andronic, manager la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat01.11.2020
19830.10.2020Privind încetarea contractului de management a doamnei Cornelia Viziteu, manager la Biblioteca Județeană Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 01.11.2020
19730.10.2020Privind încetarea contractului de management al domnului Dan Doboşi, manager la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 01.11.2020
19628.10.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 195/28.10.2020 privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Județean Botoșani”, pentru o perioada de 12 luni29.10.2020
19528.10.2020Privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Județean Botoșani”, pentru o perioada de 12 luni29.10.2020
19427.10.2020Privind numirea domnului Cujbă Cezar - Sebastian în funcţia de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani28.10.2020
19327.10.2020Privind aprobarea indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția de demnitate publică de președinte a Consiliului Județean Botoșani 24.10.2020
19223.10.2020Privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director al Unității de Asistență Medico – Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.10.202023.01.2021
19122.10.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gălușteanu – Iurea Alina pentru funcția de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani24.10.2020
19022.10.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Axinte Andrei - Roland pentru funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani24.10.2020
18922.10.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 23.10.2020De la data comunicării
18815.10.2020Privind prelungirea delegării atribuțiilor de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana Maria15.10.202014.12.2020
18715.10.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 208H, DN 28B (E58)- Copălău – Cerbu- Dracșani DJ297, Km 39+150 – 46+850”, Cod SMIS 1019, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 201319.10.202023.10.2020
18612.10.2020Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 26.08.2020, situat în imobilul ”Dispensar urban cu farmacie nr. 2”, mun. Botoșani, str. Independenței nr. 706.11.2020
18509.10.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 12.10.202012.10.2020
18408.10.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie – octombrie 2020De la data comunicării
18308.10.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 octombrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
18208.10.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.174 din 02.10.2020 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 207N, Botoșani – Curtești – Cristești – DN 28B, km 0+900 – 13 + 900” Cod SMIS 1021, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013De la data comunicării
18106.10.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 96 din 24.04.2019 de stabilire a salariilor brute lunare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
18006.10.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 de stabilire a salariilor brute lunare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
17906.10.2020Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
17806.10.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
17705.10.2020Privind delegarea competenței de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale de către vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani pentru conducătorii și adjuncții acestora din cadrul instituțiilor publice subordonate aflate în coordonare directăDe la data comunicării
17602.10.2020Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui Bercea Gheorghe, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bercea Gheorghe în Bercea LucianDe la data comunicării
17502.10.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi06.10.202020.10.2020
17402.10.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ207N, Botoșani – Curtești – Cristești – DN 28B, km 0+900-13+900” Cod SMIS 1021, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 05.10.202009.10.2020
17330.09.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ateșoae Mihnea- Cornel pentru funcţia de consilier la Cabinetul Preşedintelui 01.10.2020
17230.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Botoșani pentru perioada 2021 - 202705.10.2020
17130.09.2020Privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 30.10.2020 – proba scrisăDe la data comunicării
17029.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Chiriac Maria – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani , jud. Botoșani, din Chiriac Maia – Bianca în Maiovschi – Chiriac Maia - BiancaDe la data comunicării
16929.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1”30.09.2020
16823.09.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 24.09.202024.09.2020
16723.09.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
16621.09.2020Privind aprobarea menținerii în funcția publică a domnului Sauciuc Neculai, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an15.11.202014.11.2021
16521.09.2020Privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliile de administrație ale Școlii profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” DorohoiDe la data comunicării
16421.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Buhaiu Delia – Elena, domiciliată în com. Vlădeni, jud. Botoșani, din Buhaiu Delia – Elena în Niță Delia - ElenaDe la data comunicării
16321.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administativă a d-rei Călinescu Anamaria, domicliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Călinescu Anamaria în Călinescu Ana – Maria De la data comunicării
16218.09.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 5 doemnei Mitră Claudia01.10.2020
16118.09.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 24 septembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
16016.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1, Lotul XVIII – zona 6, Lotul XXI – zona 7”17.09.2020
15916.09.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 17.09.- 18.09.202017.09.202018.09.2020
15814.09.2020Privind reluarea activităţii de către doamna Constantinică Sanda consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcției Juridică Administrație Publică Locală, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu12.09.2020
15711.09.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17 septembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
15610.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Șchiopu Alexandru-Florin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șchiopu Alexandru-Florin în Achirei Alexandru - FlorinDe la data comunicării
15510.09.2020Privind numirea pe funcție a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcția Servicii PubliceDe la data comunicării
15409.09.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 10.09.202010.09.2020
15309.09.2020Privind numirea domnului dr. Dăscălescu Cristian-Răzvan în funcția de director medical interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga12.09.2020
15209.09.2020Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicării
15107.09.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2020De la data comunicării
15007.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1, Lotul XVIII – zona 6, Lotul XXI – zona 7”08.09.2020
14903.09.2020Privind numirea comisiei pentru preluareaspațiului Dispensar nr. 4, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 818.09.2020
14801.09.2020Privind reluarea activităţii de către doamna Cîrcu Silvia inspector, grad profesional principal la Compartimentul Unitatea de Mangement (UMP) a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” din cadrul Direcției Servicii Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu05.09.2020
14701.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631904.09.2020
14601.09.2020Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% doamnei Ciobanu Elena01.09.2020
14531.08.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contrectelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de penificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă”03.09.2020
14427.08.2020Privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părților, al domnișoarei Miron Marilena pentru funcția de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Dorin Birta și încetarea suspendării raportului de serviciu pentru funcția de inspector asistent din cadrul Direcției Juridică Administrație Publică Locală01.09.2020
14327.08.2020Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică - Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare CN1022687/14.07.202027.08.2020
14224.08.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, cod SMIS 126318, 2 LOTURI24.08.2020
14121.08.2020Privind numirea comisiei de recepție a documententației tehnice de proiectare pentru proiectul ”Modernizare, extindere, dotare a unității de primiri urgență din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea BDe la data comunicării
14021.08.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 august 2020, ora 10.00De la data comunicării
13920.08.2020Privind desemnarea vicepreședinților Consiliului Județean Botoșani , domnul Birta Dorin și domnul Toma Constantin - Liviu, în vederea întocmirii și semnării fișelor de post pentru secretarul general al județului, directorul executiv al Direcției Buget – Finanțe, Compartimentul audit intern și Compartimentul corp control și guvernanță corporativă De la data comunicării
13814.08.2020Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria16.08.2020
13711.08.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Popovici Bianka – Florentina, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Popovici Bianka – Florentina în Alnaji Bianka – FlorentinaDe la data comunicării
13611.08.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 august 2020, ora 10.00De la data comunicării
13510.08.2020Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual de execuție/de conducere din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
13410.08.2020Privind aprobarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2020De la data comunicării
13331.07.2020Privind constatatrea suspendării de drept a raportului de serviciu a doemnei Constantinică Sanda, consilier juridic la Serviciu juridic, contencios administrativ din cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală11.08.2020
13231.07.2020Privind privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Saucă-Norses Aneta-Oana, inspector de specialitate, din cadrul Direcției Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul unitatea de management a proiectului (UMP) ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani’’31.07.2020
13131.07.2020Privind încetarea aplicarii Dispozitiei nr. 41 din 01.02.2017 privind numirea doamnei ec. Saucă-Norses Aneta-Oana în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga31.07.2020
13031.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Oriță Roxana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Oriță Roxana în Matei RoxanaDe la data comunicării
12927.07.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 124 din 21.07.2020 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”De la data comunicării
12823.07.2020Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru perioada 2016 - 2020De la data comunicării
12723.07.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 29 iulie 2020, ora 10.00De la data comunicării
12622.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Panțiru – Gagos Ionuț, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Panțiru - Gagos Ionuț în Panțiru IonuțDe la data comunicării
12522.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Panțiru – Gagos Elena, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Panțiru - Gagos Elena în Panțiru ElenaDe la data comunicării
12421.07.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”23.07.2020
12317.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Țone Elena - Daniela, domiciliată în com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, din Țone Elena – Daniela în Vintiniuc Elena - DanielaDe la data comunicării
12215.07.2020Privind reluarea activității de către domnul Popa Petru, consilier achiziții publice, superior la Serviciul achiziții publice din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu18.07.2020
12115.07.2020Privind preluarea prin transfer la cerere a doamnei Ruxandar Felicia de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice la Serviciul achiziții Publice din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani17.07.2020
12015.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Comșa – Sîrbu Andreea, domiciliată în com. Păltiniș, jud. Botoșani, din Comșa – Sîrbu Andreea în Sîrbu AndreeaDe la data comunicării
11913.07.2020Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor financiare existente în sold la data de 31.12.201914.07.2020
11808.07.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
11726.06.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 96 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 2 domnului Ateșoae Mihnea - Cornel01.07.2020
11626.06.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 3 doamnei Damian Claudia01.07.2020
11526.06.2020Privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Consiliului Județean Botoșani De la data comunicării
11425.06.2020Privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre și efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
11324.06.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 27.06.- 31.07.202027.06.202031.07.2020
11223.06.2020De modificare a Dispoziției nr. 105/15.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
11123.06.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii de tipărire și livrare a voucherelor de vacanță25.06.2020
11019.06.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 iunie 2020, ora 10.00De la data comunicării
10918.06.2020Privind numirea comisiei pentru preluarea cabinetului medical nr.28 de la etaj II al imobilului situat în mun. Botoșani str. Marchian nr.919.06.2020
10817.06.2020Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria17.06.202016.08.2020
10716.06.2020Privind prelungirea duratei contractului individual de muncă al domnului Clim Mihai, director în cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești și menținerea în activitate peste vârsta standard de pensionare până la data de 31.12.2020De la data comunicării31.12.2020
10616.06.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de „Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare CN 10210022/13.05.202018.06.2020
10516.06.2020Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
10410.06.2020Privind numirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului BotoșaniDe la data comunicării
10305.06.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
10202.06.2020Privind reluarea activităţii de către doamna Mocanu Sanda-Iolanda, consilier superior la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.06.2020
10102.06.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Mihai Vlad, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Mihai Vlad în Ionescu VladDe la data comunicării
10002.06.2020Privind modificarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 95 din 24.04.2019 prin acordarea gradației 3 domnului Negru Vlad 01.06.2020
9929.05.2020De modificare a Dispoziției nr. 98 din 27.05.2020, de numire a comisiei pentru preluarea spațiului Dispensar nr. 5, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 57De la data comunicării
9827.05.2020De numire a comisiei pentru preluarea spațiului Dispensar nr. 5, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 5729.05.2020
9726.05.2020Privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asietnță Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării
9625.05.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru lansarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Achiziție execuție lucrări pentru proiectul Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași, cod SMIS 112979”28.05.2020
9522.05.2020Privind aprobarea programului individualizat de muncă 25.05.202018.06.2020
9421.05.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
9321.05.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 22 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
9218.05.2020Privind încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 88 din 06.05.2020 privind desemnarea domnului Toma Constantin Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a execrcita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.05. – 20.05.2020 18.05.2020
9111.05.2020Privind nominalizarea persoanelor din cadrul Consiliului Județean Botoșani împuternicite pentru a verifica deconturile cheltuielilor aferente carantinei personalului din sistemul sanitar și de a confirma pe propria răspundere, îndeplinirea condițiilor de legalitate necesare în vederea avizării acestora pentru ”BUN DE PLATĂ” De la data comunicării
9007.05.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
8907.05.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 08 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
8806.05.2020Privind desemnarea domnului Toma Constantin Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.05.- 20.05.202007.05.202020.05.2020
8704.05.2020Privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create și deținute de Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
8627.04.2020Privind revocarea domnului Târzioru Petru-Relu din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8527.04.2020Privind revocarea domnului Dorin Alexandrescu din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8427.04.2020Privind revocarea domnului Țâmpău Andron din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8324.04.2020Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.04.2020
8224.04.2020Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a domnului Tănăsucă Sorinel, director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni24.04.2020
8124.04.2020Privind constatarea prelungirii delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” – Flămânzi a doamnei Neamțu Ana-MariaDe la data comunicării
8024.04.2020Privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” - FlămânziDe la data comunicării
7924.04.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 aprilie 2020, ora 1000De la data comunicării
7814.04.2020Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 15 aprilie 2020, ora 1400De la data comunicării
7713.04.2020Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații și întreținere pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea D.J.D.P. Botoșani în anul 2020De la data comunicării
7609.04.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 116/09.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea ”Planului de menținere a aerului în Județul Botoșani”De la data comunicării
7506.04.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
7403.04.2020Pentru modificarea Dispoziției nr. 62 din 23.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” şi constituirea comisiei de contestaţii03.04.2020
7301.04.2020Privind desemnarea consilierilor de etică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
7201.04.2020Privind promovarea în gradul profesional principal a doamnei Cârnu Adriana - Vasilica, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Servicii Publice01.04.2020
7101.04.2020Privind promovarea în gradul profesional principal a domnului Gaidur Sebastian, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală01.04.2020
7001.04.2020Privind promovarea în gradul profesional superior a doamnei Buciumanu Mariana funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Buget -Finanțe01.04.2020
6901.04.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a doamnei Mocanu Sanda -Iolanda, consilier la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice22.04.2020
6831.03.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 31 martie 2020, ora 15.00De la data comunicării
6730.03.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 prin acrodarea gradației 5 domnului Prisacariu Gabriel01.04.2020
6630.03.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 prin acrodarea gradației 5 doamnei Murariu Irina01.04.2020
6426.03.2020Privind rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 405,00 mii lei la partea de venituri și cu suma de 500,00 mii lei la partea de cheltuieli, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 500,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020De la data comunicării
6527.03.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 27 martie 2020, ora 13:00De la data comunicării
6325.03.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul ”Exinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani” BT-CL-05, aferent Contractului de lucrări nr. 3430 din 02.03.2015 din cadrul Proiectului Major ”Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” Cod CMYS 2014+10514626.03.2020
6223.03.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a activității manegerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” și constituirea comisiei de contestații06.04.202010.04.2020
6123.03.2020Pentru revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 57 din 19.03.2020 privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru data de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
6023.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Șpaiuc Alexandra – Iuliana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șpaiuc Alexandra – Iuliana în Văculișteanu Alexandra – Iuliana De la data comunicării
5920.03.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5820.03.2020Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliul Județean Botoșani – 2 loturi cu nr. investiție SICAP SCN 1064888 din 10.03.202023.03.2020
5719.03.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
5618.03.2020Privind desemnarea membrilor în comisia județeană și în secretariatul tehnic județean pentru recensământul general agricolDe la data comunicării
5517.03.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare aofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exteriore Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN 1063751 din 26.02.202018.03.2020
5416.03.2020Privind revocarea Dispoziției Președintelui Județean nr. 31 din 11.02.2020 de completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
5313.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului CATANĂ GHEORGHE, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din CATANĂ GHEORGHE în FERARU GHEORGHEDe la data comunicării
5212.03.2020Privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activități conexe actului medical, aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
5105.03.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5005.03.2020Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie I, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
4903.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Vițelariu Marian – Adrian, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițelariu Marian – Adrian în Marciuc Marian - Adrian De la data comunicării
4803.03.2020Privind numirea grupului de lucru pentru ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020 -2025”De la data comunicării
4703.03.2020Privind numirea de Asistent Manager în echipe de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România – Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 De la data comunicării
4603.03.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.03.- 06.03.202004.03.202006.03.2020
4503.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Crihan Cristina – Violeta, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Crihan Cristina – Violeta în Darie Cristina - VioletaDe la data comunicării
4402.03.3030Privind numirea în funcţia publică de conducere de șef serviciu al Serviciului de management integrat al deșeurilor din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus - Petru02.03.2020
4302.03.2020Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu, respectiv încetarea raportului de serviciu pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus – Petru02.03.2020
4228.02.2020Privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist-șef la Farmacia din str.Marchian nr.11, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
4127.02.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
4026.02.2020Privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele pentru promovarea în grad profesional imediat superior în cadrul aparatului de specialitate, organizate în data de 30 martie 2020 – proba scrisăDe la data comunicării
3924.02.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.02.- 28.02.202024.02.202028.02.2020
3821.02.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 februarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
3719.02.2020Privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autovehiculele Dacia Duster, cod motor K9K – U8, 1461cm3 tracțiune integrală, cutie manuală, 6 trepte viteză, BT.03.CJB și BT.04.CJB, din dotarea parcului auto propriu al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
3617.02.2020Privind prelungirea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria18.02.202017.04.2020
3513.02.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Popa Petru, consilier achiziții publice în cadrul Serviciului achiziții publice16.02.2020
3413.02.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 18 februarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
3312.02.2020Privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Botoșani pentru anul 2020De la data comunicării
3212.02.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani17.02.202004.03.2020
3111.02.2020De completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
3010.02.2020Privind numirea Comisiei de stabilire a consumului mediu de carburanți pentru autoturismele Dacia Duster, diesel, tracțiune integrală, cutie manuală, cilindree 1461cm3, an fabricație 2019, cu nr. de înmatriculare BT-03-CJB și BT-04-CJB, din dotarea parcului auto al instituției 13.02.202017.02.2020
2903.02.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.02.- 05.02.202004.02.202005.02.2020
2830.01.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.02.2019 prin acordarea gradației 4 domnului Iacob Alexandru - Irinel01.02.2020
2730.01.2020Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2019De la data comunicării
2630.01.2020Privind desemnarea domnului Toma Constantin – Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 31.01.202031.01.2020
2529.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Azamfirei Liliana – Mariana, domiciliată în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, sin Azamfirei Liliana – Mariana în Al – Maliki Liliana – MarianaDe la data comunicării
2428.01.2020Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318De la data comunicării
2327.01.2020Privind numirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor aferente contractului nr. 17972/06.12.2011 ”Construirea stațiilor de transfer și a platformelor pentru punctele de colectare a deșeurilor”De la data comunicării
2227.01.2020Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani, gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani și a bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 201928.01.202006.03.2020
2127.01.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 28 ianuarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
2023.01.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN1060667 din 19.12.201927.01.2020
1923.01.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 ianuarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
1823.01.2020Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Onose Andreea – Cătălina, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani01.02.2020
1723.01.2020Privind modificarea Anexei la Dispoziția nr. 10 din 16.01.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestațiiDe la data comunicării
1623.01.2020Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani aflate în gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani, în vederea predării – primirii de gestiune27.01.202030.01.2020
1522.01.2020Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, grad II, în cadrul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Servicii Publice – Serviciul management al deșeurilor, organizat în perioada 24.02.2020 – 28.02.2020De la data comunicării
1422.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Bîgu Daria - Maria, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bîgu Daria - Maria în Bîgu – Murariu Daria MariaDe la data comunicării
1322.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Bîgu Vasile – Sorin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Bîgu Vasile Sorin în Bîgu – Murariu Vasile - Sorin De la data comunicării
1222.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Murariu Alina Andreea, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Murariu Alina – Andreea în Bîgu – Murariu Alina - AndreeaDe la data comunicării
1122.01.2020Privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării16.04.2020
1016.01.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestații27.01.202031.01.2020
914.01.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 15 ianuarie 2020, ora 10de la data comunicării
814.01.2020Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România Ucraina 2014 – 2020, Prioritatea 1.1de la data comunicării
713.01.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Botoșani15.01.202031.01.2020
609.01.2020Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019de la data comunicării
509.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Vițalariu Claudia – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițalariu Claudia – Bianca în Archip Claudia - Biancade la data comunicării
409.01.2020Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție Platforma Integrata de Simplificare a interacțiunii cu cetățenii si a serviciilor de retro-digitizare documente de arhivă”, nr. invitatie SEAP CN1017237/30.11.201913.01.2020
308.01.2020Privind aprobarea programului de recuperare a zilelor de 27 decembrie 2019 și 03 ianuarie 2020de la data comunicării
207.01.2020Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani08.01.202014.01.2020
107.01.2020Privind numirea pe funcţie a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) “Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcţia Servicii Publicede la data comunicării

Loading