Consiliul Judetean Botosani

Guvernanța corporativă

pcdata

Legislatia privind principiile si conceptele guvernantei corporative

HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016

LEGEA nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

*Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1673/2017 act modificator la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2874/2016 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participaþie majoritara.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani – 2021

* Pentru informații suplimentare coordonatele de contact ale expertului independent ce asista Autoritatea Publica Tutelara in procesul de selectie sunt : SC EDG Consult SRL, office@edgconsult.ro, 0722534565, Craiova, str. Vasile Conta, bl. U3, ap. 22, judetul Dolj

Anunt recrutare membri in consiliul de administratie al societatii Nova Apaserv

PLAN DE SELECTIE – Componenta integrala

HOTĂRÂREA AGA nr. 5/27.05.2021 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani și profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu

* HCJ nr. 134/26.05.2021 pentru avizarea profilului Consiliului de administratie al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani si profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu

* SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru Consiliul de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 112/24.05.2021

* PLAN DE SELECȚIE membri ai Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, componenta inițială din 21.05.2021

 * PLAN DE SELECȚIE membri ai Consiliului de administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, componenta inițială din 17.05.2021 (proiect)

* HOTĂRÂREA AGA nr. 3/13.05.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a noilor membri CA ai societății NOVA APASERV S.A. Botoșani

* HCJ nr. 114/12.05.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de aministrație

Rapoarte generale periodice

RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2022

RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2020

* RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2019

* RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2018

RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2017

Loading