Consiliul Judetean Botosani

Guvernanța corporativă

pcdata

Legislatia privind principiile si conceptele guvernantei corporative

HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016

LEGEA nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

*Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1673/2017 act modificator la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2874/2016 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participaþie majoritara.

Hotarâri CJ, Rapoarte generale periodice, diverse

RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2019

* RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2018

RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. pentru anul 2017

PLAN DE SELECTIE pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administratie al Societatii NOVA APASERV S.A. Botosani – nr. 1921/ 06.02.2017

HCJ 168/24.11.2016 privind declansarea procedurii de selectie a noilor membri ai Consiliului de Administratie de la S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani

HCJ 18/27.01.2017 privind aprobarea profilului Consiliului de Administratie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani

HCJ 77/26.05.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie de la S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani

HCJ 18/25.01.2018 privind negocierea si aprobarea cuantumului anual al componentei variabile a remuneratiei Consiliului de Administratie S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani; aprobarea si semnarea Actelor aditionale nr. 1 la contractele de mandate ale administratorilor (Hotarârea AGA nr.17/21.12.2017 – Indicatorii de performanta pentru monitorizarea performantei S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani)

GIF

Data ultimei actualizări: