Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă: JUDEȚUL BOTOȘANI, Autoritatea contractantă: JUDEȚUL BOTOȘANI, PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 1-3, municipiul BOTOȘANI, județul BOTOȘANI, telefon 0231514712, fax 0231514715, email consiliu@cjbotosani.ro., organizează licitația publică de închiriere, conform OUG 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Botoșani              nr. 33/28.02.2024, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață totală de 36,61 mp, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în „Dispensarul medical nr. 3”, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Documentația de atribuire, aferentă licitației publice, se află în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33/28.02.2024, care se obține prin mijloace electronice, accesând linkul: https://www.cjbotosani.ro/monitorul-oficial/hotararile-autoritatii-deliberative/.

Garanția de participare în sumă de 300,00 Euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, Calea Națională nr. 28 A.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.06.2024, ora 16,00.

Data limită de depunere a ofertelor: 11.06.2024, ora 16.00.

Data desfășurării licitației: 12.06.2024, ora 11.00.

Locul desfășurării: Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Calea Națională nr. 28 A.

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani,             bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.

Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.

Loading

Articole asemanatoare