Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă: JUDEȚUL BOTOȘANI, PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 1-3, municipiul BOTOȘANI, județul BOTOȘANI, telefon 0231514712, fax 0231514715, email consiliu@cjbotosani.ro., organizează licitația publică de închiriere, conform OUG 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 196/30.10.2023, a unui imobil situat în mun. Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani și aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Documentația de atribuire, aferentă licitației publice, se află în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 196/30.10.2023, care se obține prin mijloace electronice, accesând linkul: https://www.cjbotosani.ro/monitorul-oficial/hotararile-autoritatii-deliberative/.

Garanția de participare în sumă de 300,00 Euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.02.2024, ora 16,00.

Data limită de depunere a ofertelor: 28.02.2024, ora 16.00.

Data desfășurării licitației: 29.02.2024, ora 11.00.

Locul desfășurării: la sediul Județului Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, municipiul Botoșani, județul Botoșani.

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani,                   bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.

Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.

Loading

Articole asemanatoare