Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

Apel proiecte Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse lansează mâine, 19.01.2024, al doilea apel de proiecte în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1- Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Apelul de proiecte se deschide în data de 19.01.2024, ora 08:00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 18.02.2024, ora 23:59. Apelul de proiecte este unul competitiv, iar depunerea proiectelor se face exclusiv online, prin intermediul platformei electronice dedicate PNRR, https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 330.000 Euro fără TVA.

Ghidul specific al apelului de proiecte a fost revizuit și aprobat și este publicat pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la adresa: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Obiectivul acestui al doilea apel este crearea a 64 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor. Sunt trei tipuri de investiții ce pot fi finanțate:

– Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;

– Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;

– Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Centrele de zi nou înființate în urma acestui apel vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de cel puțin 1.920 de copii.

Solicitanții eligibili ai acestui proiect sunt furnizori publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii și care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu alți furnizori publici sau privați de servicii sociale acreditați.

Un solicitant poate depune un singur proiect.

Investițiile pot fi făcute pentru construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea acestor centre destinate copiilor care provin din familii aflate în situații vulnerabile.

Bugetul total al apelului II de proiecte este echivalentul în lei al sumei de 21.019.124,73 Euro (valoarea include 15% supracontractare), fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Sprijinul financiar se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și/sau a plății cheltuielilor angajate în perioada 01.02.2020 – 31.12.2024.

***Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Loading

Articole asemanatoare