Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

Acţiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune (IMCAP) UE

  Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei europene a lansat cererea de propuneri de proiecte 2024Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC)”, iniţiativă anuală prin care se are în vedere promovarea beneficiilor acestei politici comunitare pentru toţi cetăţenii din Uniunea Europeană.

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit în:

Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar comun al UE) şi

Regulamentul PAC 2021/2116, actul de bază

Detalii la            link:        https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grantsinformation_en

Programul prin care se acordă finanţare: „Acţiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune” (IMCAP) Tematica principală a cererii

PAC joacă un rol cheie în sprijinirea sectorului agricol al UE şi a zonelor rurale.

Aceasta urmăreşte să asigure o agricultură durabilă din punct de vedere economic, social şi de mediu.

Măsurile de informare ar trebui să se concentreze pe ilustrarea modului în care PAC (inclusiv planurile strategice naționale ale PAC) sprijină tranziția către sisteme durabile de producție alimentară, asigură securitatea alimentară şi reziliența pe termen lung a agriculturii UE, sprijină tinerii fermieri şi îmbunătățeşte echilibrul de gen, crescând participarea femeilor în agricultură.

Solicitanții sunt invitați să prezinte propuneri de măsuri de informare care se concentrează pe informarea cetățenilor cu privire la rolul PAC în sprijinirea tranziției către sisteme durabile de producție alimentară, contribuția acesteia la asigurarea securității alimentare şi a rezistenței pe termen lung a agriculturii UE şi sprijinul acordat de PAC pentru a stimula reînnoirea generațională şi atragerea femeilor în agricultură.

Măsurile de informare trebuie să includă una sau mai multe activități care să aibă un impact semnificativ la nivelul cetățenilor, cum ar fi:

− producerea şi distribuția/difuzarea de materiale tipărite, multimedia sau audio-vizuale,

− activități de informare în online şi pe rețelele sociale,

− evenimente media,

− conferințe, seminarii, ateliere,

− studii privind aspectele legate de PAC (dacă sunt necesare pentru a sprijini implementarea măsurilor de informare).

Următoarele activități NU sunt eligibile:

− măsurile impuse de lege,

− adunările generale sau statutare,

− alte activități în care măsurile de comunicare şi informare nu sunt componenta principală.

 

Bugetul total al cererii: 4.000.000€ ; se acordă între 125.000 şi 500.000 EUR şi maximum 60% cofinanţare

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 9 ianuarie 2024

Durata implementării acţiunilor: 12 luni

Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE: autorităţi publice locale, judeţene şi naţionale, ONG-uri, asociaţii, agenţii, universităţi, şcoli, centre de cercetare, companii, etc. şi organizaţii internaţionale din statele membre ale UE

Publicul țintă este publicul larg (în special tinerii din zonele urbane) şi/sau fermierii şi alte părți interesate active în zonele rurale şi în sectorul agricol.

Sunt permise doar cererile de la un singur solicitant (beneficiari unici); entitățile afiliate şi alți participanți sunt permişi, dacă este necesar.

Contact direct pentru alte informații sau nelămuriri: Comisia Europeană, DG AGRI: AGRI-GRANTS@ec.europa.eu Surse de informare:

Mai multe detalii puteți regăsi la urmatorul link: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agriculturalpolicy/financing-cap/cap-funds/grants-information_en

Loading

Articole asemanatoare