Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botosani și transpunerea în format GIS

ANUNȚ
aducem la cunoștința publicului interesat intenția Consiliului Județean Botoșani de a iniția Actualizarea Planului de  Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS

Actualizarea documentației Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Botosani și transpunerea în format GIS se înscrie în eforturile Consiliului Județean Botosani de îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile cu art. 21 și 22 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul coordonării activității în acest domeniu la nivel județean și al asigurării elaborării și aprobării Planului de amenajare a teritoriului județean, care, potrivit legii, se reactualizează periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de dezvoltare ale județului.
Planul de amenajare a teritoriului județean (P.A.T.J) este o documentație cu caracter director, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și socială, culturală și instituțională a județului Botosani, elaborat de către autoritățile județene, pentru teritoriul pe care îl gestionează. Prevederile P.A.T.J. devin obligatorii pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism care le detaliază (P.A.T.Z, P.U.G, P.U.Z).
Planul de amenajare a teritoriului județean (P.A.T.J) va respecta conținutul cadru stabilit prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.
Informarea și consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și a Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Publicul interesat poate transmite observații și sugestii  în scris la sediul Consiliului Judeţean Botoşani – Direcţia Arhitect Şef,  P-ţa Revoluţiei, nr.1-3, municipiul Botoşani sau  în format electronic  la adresa de e-mail: consiliu@cjbotosani.ro în termen de 10 zile de la publicarea acestui anunț. Răspunsul la observațiile primite va fi pus la dispoziția publicului în maxim 10 zile lucrătoare de la data limita de depunere prin afișare la panoul de informare din sediul C.J. Botoșani și prin publicare în presa locală.

Coordonator activitate de informare și consultare a publicului pentru documentații de amenajare a teritoriului: Paul-Cristian Hrușcă – Arhitect șef al județului Botoșani, date de contact: tel. 0231.514712, interior 5104;  e-mail: hrusca.paul@cjbotosani.ro .

Loading

Articole asemanatoare