Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNȚ asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului

Ipotești – Centru Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani”, propus a fi amplasat în sat Ipotești și extravilan com. Mihai Eminescu, județul Botoșani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, județul Botoșani, în zilele de luni – vineri, între orele 8 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Consiliul Județean Botoșani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului – de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului

Loading

Articole asemanatoare