Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNȚ asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare DJ 294A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 km 2+100-9+910, județul Botoșani”

Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani, titular al proiectului „Modernizare DJ  294A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 km 2+100-9+910, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare DJ  294A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 km 2+100-9+910, județul Botoșani”, propus a fi amplasat în intravilan + extravilan com. Avrămeni, Mitoc, județul Botoșani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, din municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, județul Botoșani, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Loading

Articole asemanatoare