Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluare a impactului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani pentru proiectul ,,Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani”

 JUDEȚUL BOTOŞANI, titular al proiectului ,,Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani” propus a fi amplasat în satele Hănești, Borolea, Zahoreni, comunele Hănești și Manoleasa, judeţul Botoşani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.

Loading

Articole asemanatoare