Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, cod fiscal 3372955, tel. 0231/514712, fax 0231/514715, organizează licitația publică, conform OUG 57/2019 și HCJ Botoșani nr. 176/2021, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață totală de 31,79 mp, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în „Dispensarul medical nr. 3”, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42.
La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.
Documentația de atribuire se obține de la Direcția Administrarea Patrimoniului, cam. 322.
Costul documentației de atribuire: 20 lei.
Garanția de participare în sumă de 191,00 Euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, cam. 301.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.12.2021, ora 14.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 03.01.2022, ora 16.00.
Data desfășurării licitației: 04.01.2022, ora 11.00.
Locul desfășurării: Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, mun. Botoșani, cam. 421- Sala de ședințe.
Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.
Data transmiterii anunțului pentru publicare: 06.12.2021.
Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.

Loading

Articole asemanatoare