Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, cod fiscal 3372955, tel. 0231/514712, fax 0231/514715, organizează licitație publică conform OUG 57/2019 și HCJ Botoșani nr.20/2020 în vederea închirierii unui spațiu în suprafață totală de 66,91 mp, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat la et. II al „Dispensarului urban cu farmacie nr. 2”, situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr.7, compus din două încăperi, în suprafață de 12,85 mp și 17,62 mp, spațiu comun imobil de 10,20 mp și spațiu comun etaj de 26,24 mp.
La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.
Documentația de atribuire se obține de la Direcția Administrarea Patrimoniului, cam. 322.
Costul documentației de atribuire: 20 lei.
Garanția de participare în sumă de 402,00 euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, cam.301.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2020, ora 16.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2020, ora 16.00.
Licitația va avea loc în data de 28.07.2020, ora 10.00 la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, mun. Botoșani, cam. 421- Sala de ședințe.
Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.

Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.

Loading

Articole asemanatoare