Consiliul Judetean Botosani
Image default
ANUNȚURI

Concursul de proiecte pentru tineret – anul 2021

Consiliul Judeţean Botoşani organizează „Concursul de proiecte pentru tineret 2021”, vizând susţinerea unor activităţi educative, cultural-artistice, sportive, tabere de creaţie, acţiuni de ecologizare etc.

Pot participa la acest concurs asociaţiile de tineret din judeţul Botoşani definite de art. 11 al Legii nr. 350/2006 a tinerilor, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
  2. cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 14 – 35 ani.

Regulamentul, cererea de finanţare şi celelalte documente ce trebuie completate pot fi accesate pe site-ul instituţiei: www.cjbotosani.ro, secţiunea „Proiecte pentru societatea civilă – Finanțări nerambursabile acordate în baza Legii 350/2006”.

Calendarul concursului de proiecte pentru tineret 2021:

 

28 iunie – 2 iulie – depunere proiecte;
5 – 7 iulie –  evaluare;
7 iulie –  afişare rezultate;
8 – 12 iulie – depunere contestaţii;
13 iulie – soluționare contestații și afişare rezultate finale.

Documentaţia de solicitare a finanţării redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic CD, la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani situată în Botoşani,  Piaţa Revoluţiei  nr. 1-3, parter, de luni până joi între orele 8:00– 16:30 şi vineri între orele 8:00- 14:00 şi va fi însoţită de adresă de înaintare.

Cele două exemplare (original şi copie) se vor depune în plic pe care se va menţiona:

  1. a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;
  2. b) Titlul proiectului;
  3. c) „Concursul de proiecte pentru tineret”.

    Președinte
    Doina – Elena FEDEROVICI

Loading

Articole asemanatoare