Consiliul Judetean Botosani
ANUNȚURI

Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluare a impactului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani pentru proiectul ,,Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani”

Ciobanu Dan
 JUDEȚUL BOTOŞANI, titular al proiectului ,,Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului,