Consiliul Judetean Botosani
Image default
COMUNICATE DE PRESĂ

Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027

       UAT Județul Botoșani participă, în calitate de partener al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, la proiectul: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, Cod SMIS 2014+ 145313, proiect pentru care a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 1.1.152 în data de 13 iulie 2021.

     Partenerii proiectului sunt: ADR Nord-Est (lider), Județul Botoșani, Județul Iași, Județul Neamț, Județul Suceava, Județul Vaslui, Municipiul Piatra Neamț, Municipiul Moinești, Orașul Flămânzi, Orașul Liteni și Ministerul Tineretului și Sportului.

    Obiectivul general este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii Nord-Est pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

Prin intermediul acestui proiect, UAT Județul Botoșani va primi finanțare nerambursabilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea pregătirii proiectelor de investiții:

 • Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282  dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți, Prut cu conectivitate directă la   Vama  transnațională  Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”,
 • Modernizarea, extinderea și valorificarea  durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii  Mihai Eminescu din județul  Botoșani”.

 

Rezultatele proiectului sunt 16 documentații tehnico-economice elaborate de UAT-urile partenere în vederea pregătirii de proiecte mature, respectiv:

 • Județul Iași pentru Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași;
 • Județul Neamț pentru Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T și Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț;
 • Județul Suceava pentru Modernizare rețea drumuri județene și Muzee pentru comunitate;
 • Județul Vaslui pentru Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui;
 • Municipiul Piatra Neamț pentru Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din Municipiul Piatra Neamț;
 • Municipiul Suceava pentru Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții și Reabilitare monument arheologic Curtea Domnească;
 • Municipiul Moinești pentru Diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești pe axa Nord-Sud;
 • Orașul Flămânzi pentru Extinderea acoperirii teritoriale a sistemului de transport public ecologic în comun și dezvoltarea facilităților infrastructurale ce susțin utilizarea modurilor de transport nemotorizate la nivelul orașului Flămânzi;
 • Orașul Liteni pentru Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat;
 • Ministerul Tineretului și Sportului pentru Reabilitarea centrului de agrement Sălătruc și Reabilitarea centrului de agrement Valea Budului.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv de la data 18.04.2019 până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 31.12.2022, iar valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 52.450.999,31 lei, din care valoare eligibilă 49.756.074,03 lei (42.292.662,95 lei finanțare FEDR și 6.279.007,40 lei finanțare de la bugetul național).

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamț, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro precum și la UAT Județul Botoșani, tel.0231/514712, fax: 0231/515020, email: consiliu@cjbotosani.ro, website: www.cjbotosani.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”

Loading

Articole asemanatoare