Consiliul Judetean Botosani
ANUNȚURI

ANUNȚ asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare DJ 294A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 km 2+100-9+910, județul Botoșani”

Ciobanu Dan
Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani, titular al proiectului „Modernizare DJ  294A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 km 2+100-9+910, județul Botoșani”,
ANUNȚURI

Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluare a impactului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani pentru proiectul ,,Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani”

Ciobanu Dan
 JUDEȚUL BOTOŞANI, titular al proiectului ,,Modernizare DJ 294C Borolea-Hănești, km 7+000-12+500, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului,
ANUNȚURI

Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluare a impactului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani pentru proiectul ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”

Ciobanu Dan
JUDEȚUL BOTOŞANI, titular al proiectului ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de